Nätverksbegäranden i Office 2016 för Mac

Office 2016 för Mac-programmen ger samma upplevelse som de ursprungliga programmen på MacOS-plattformen. Programmen har alla utformats för att fungera i en mängd olika scenarier, vilket omfattar situationer utan nätverksåtkomst. När en dator är ansluten till ett nätverk kan programmen automatiskt ansluta till flera olika webbaserade tjänster som ger förbättrade funktioner. I den här artikeln beskrivs vilka slutpunkter och URL:er programmen försöker komma åt och vilka tjänster som tillhandahålls. Den här informationen är användbar när du felsöker nätverkskonfigurationsproblem och ställer in en princip för proxyservrarna i nätverket. Informationen i den här artikeln är tänkt som ett komplement till artikeln om Office 365-webbadresser och adressintervall.

Office-klientslutpunkter: Windows | Mac

Den här artikeln består huvudsakligen av tabeller med information om nätverkswebbadresser samt typ och beskrivning av tjänsten eller funktionen som tillhandahålls av en viss slutpunkt. De olika Office-apparna kan skilja sig åt vad gäller dess tjänst- och slutpunktsanvändning. Följande program definieras i tabellerna nedan:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Typen av URL definieras på följande sätt:

 • ST: Statisk – URL:en är hårdkodad i klientprogrammet

 • SS: Semi-statisk – URL:en är kodad som en del av en webbsida eller omdirigerare

 • KT: Konfigurationstjänst – URL:en returneras som en del av Office-konfigurationstjänsten

Standardkonfiguration för Office 2016 för Mac

Installation och uppdateringar

Följande nätverksslutpunkter används för att ladda ned installationsprogrammet för Office 2016 för Mac från Microsoft Content Delivery Network (CDN).

URL

Typ

Beskrivning

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Tjänst med vidarebefordrande länk för Office 365-installationsportalen till de senaste installationspaketen.

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Platsen för installationspaketen på nätverket för innehållsleverans.

Första programstarten

Följande nätverksslutpunkter kontaktas när ett Office-program öppnas för första gången. De här slutpunkterna ger förbättrade funktioner i Office för användarna och URL:erna kontaktas oavsett licenstyp (inklusive volymlicensinstallationer).

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

Konfiguration för förhandsversionstestning – gör det möjligt att utforska och experimentera med funktioner.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

Nätverkskonfigurationstest för förhandsversionstestning

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

Office-konfigurationstjänst – huvudlista över slutpunkter.

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

Uppladdningsregler för Office-telemetri – informerar klienten om vilka data och händelser som bör laddas upp till den telemetriska tjänsten.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

Uppladdningsrapportering för Office-telemetri – ”Hjärtslag” och felhändelser som inträffar i klienten laddas upp till den telemetriska tjänsten.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

KT

Tjänst för onlinemallar för Office – förser användare med onlinedokumentmallar.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

KT

Nedladdningar av Office-mallar – lagring av PNG-mallbilder.

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

KT

Lagra konfiguration för Office-appar.

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

KT

Katalog över integreringstjänster för Office-dokument (lista över tjänster och slutpunkter).

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

Manifest för Microsoft AutoUpdate – kontrollerar om det finns några tillgängliga uppdateringar.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Wikipedia-app för Office-konfiguration och -resurser.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Bing Map-app för Office-konfiguration och -resurser.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

People Graph-app för Office-konfiguration och -resurser.

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

Nyheter för OneNote.

Obs!: Det är viktigt att förstå att tjänsten Office-konfigurationstjänsten (http://officeclient.microsoft.com) fungerar som en tjänst för automatisk identifiering för alla Microsoft Office-klienter (inte bara Mac). Slutpunkterna som returneras i svaret är semi-statiska om ändringen är mycket oregelbunden, men fortfarande möjligt.

Logga in

Följande nätverksslutpunkter kontaktas när du loggar in på en molnbaserad lagring. Vilka tjänster som kontaktas beror på vilken typ av konto du har.

 • MSA: Microsoft-konto – används i regel för konsument- och återförsäljarscenarier

 • OrgID: Organisationskonto – används i regel för kommersiella scenarier

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

KT

Inloggningshjälp för MSA och OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

Auktoriseringstjänst för Windows

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

Inloggningstjänst för Office 365 (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

ST

Inloggningstjänst för Microsoft-konto (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

KT

Hjälpprogram för inloggningstjänst för Microsoft-konto (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

Anpassning för Office 365-inloggning (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

KT

Lagringspositionerare för dokument och platser

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

KT

Den senast använda dokumenttjänsten

Obs!: Om du har en prenumerationsbaserad licens eller en återförsäljarlicens aktiveras produkten när du loggar in och du får även åtkomst till molnresurser, t.ex. OneDrive. Om du har en volymlicensinstallation uppmanas du fortfarande att logga in (som standard), men det är bara nödvändigt för att få åtkomst till molnresurser, eftersom produkten redan är aktiverad.

Produktaktivering

Följande nätverksslutpunkter gäller endast för Office 365-prenumerationsaktiveringar och återförsäljarlicensaktiveringar. De gäller framförallt INTE för volymlicensinstallationer.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

KT

Office-licensieringstjänst

Nyheter: innehåll

Följande nätverksslutpunkter gäller endast för Office 365-prenumeration.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://support.content.office.net

WXPN

KT

Nyheter: HTML-sidinnehåll

https://c.microsoft.com

WXPN

KT

Stöder JavaScript-bibliotek

https://cs.microsoft.com

WXPN

KT

Stöder JSON-data

https://c1.microsoft.com

WXPN

KT

Stöder JSON-data

https://c.bing.net

WXPN

KT

Stöder JSON-data

Smart sökning

Följande nätverksslutpunkter gäller både för Office 365-prenumerationsaktiveringar och återförsäljar-/volymlicensaktiveringar.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

KT

Webbtjänst för insikter

https://www.bing.com

WXPN

KT

Innehållsleverantör för insikter

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

KT

Innehållsleverantör för insikter

Skicka ett leende

Följande nätverksslutpunkter gäller både för Office 365-prenumerationsaktiveringar och återförsäljar-/volymlicensaktiveringar.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

KT

Tjänst för att skicka ett leende

Spara som PDF och OpenDocument

Följande nätverksslutpunkter gäller både för Office 365-prenumerationsaktiveringar och återförsäljar-/volymlicensaktiveringar.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://wordcs.officeapps.live.com

W

KT

Konverteringstjänst för Word-dokument (PDF och OpenDocument-text)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

KT

Konverteringstjänst för Excel-kalkylblad (OpenDocument-kalkylblad)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

KT

Konverteringstjänst för PowerPoint-presentation (OpenDocument-presentation)

Office-program (också kallat tillägg)

Följande nätverksslutpunkter gäller både för Office 365-prenumerationsaktiveringar och återförsäljar-/volymlicensaktiveringar när Office-apptillägg är betrodda.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://store.office.com

WX

KT

Butikskonfiguration av Office-appar

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Wikipedia-appresurser

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Bing Map-appresurser

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

People Graph-appresurser

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

SS

Office JavaScript-bibliotek

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

Telemetrisk tjänst och rapporteringstjänst för Office-appar

https://ajax.microsoft.com

W

SS

Microsoft Ajax JavaScript-bibliotek

https://ajax.aspnetcdn.com

X

SS

Microsoft Ajax JavaScript-bibliotek

https://*.wikipedia.org

W

SS

Wikipedia-sidresurser

https://upload.wikimedia.org

W

SS

Wikipedia-medieresurser

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

Ram för Wikipedia i begränsat läge

https://*.virtualearth.net

X

SS

Kartmallar

Kraschrapportering

Följande nätverksslutpunkt gäller för alla Office 2016-program och -licenstyper. När en process oväntat kraschar skapas en rapport och skickas till tjänsten Watson.

URL

Typ

Beskrivning

https://watson.microsoft.com

ST

Microsofts felrapporteringstjänst

Alternativ för att minska nätverksbegäranden och trafik

Standardkonfigurationen av Office 2016 för Mac ger en mycket bra användarupplevelse, både vad gäller funktioner och att hålla datorn uppdaterad. Under vissa omständigheter kan du vilja förhindra att program kontaktar nätverksslutpunkter. I det här avsnittet beskrivs olika alternativ för att göra detta.

Telemetri

Office 2016 för Mac skickar regelbundet telemetrisk information till Microsoft. Data överförs till Nexus-slutpunkten. Med hjälp av telemetridata bedömer teknikteamet de olika Office-apparnas status och eventuellt oväntade beteenden. Det finns två kategorier av telemetri:

 • Hjärtslag innehåller information om version och licens. Den här informationen skickas omedelbart när programmet startas.

 • Användning innehåller information om hur olika appar används och mindre allvarliga fel. Den här informationen skickas var 60:e minut.

I syfte att förhindra att program skickar telemetriska data om användning kan inställningen SendAllTelemetryEnabled justeras. Inställningen är per program och kan ställas in via macOS-konfigurationsprofiler eller manuellt från terminalen:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Telemetriska data om hjärtslag skickas alltid och kan inte inaktiveras.

Feedback och undersökningar

Med Office 2016 för Mac kan du ge feedback om Office-funktionerna. Vi använder feedbacken till att göra produktförbättringar, förstå efterfrågan på nya funktioner och utvärdera hur nöjda våra kunder är med dessa förändringar över tid. Det finns två kategorier feedback, användarfeedback och undersökning.

 • Användarfeedback initieras av den person som använder Office. De kan lämna en kommentar, en skärmdump om så önskas och eventuellt en e-postadress.

 • Undersökning initieras av Office och visas som ett avvisningsbart meddelande. Du kan skicka en bedömning tillsammans med eventuell kommentar. Undersökningar begärs högst en gång var tredje månad.

Du kan inaktivera feedback och undersökning för varje program i Office. Inställningen SendASmileEnabled kan ställas in via macOS-konfigurationsprofiler eller manuellt från terminalen:

defaults write -app "AppName" SendASmileEnabled -bool FALSE
    Example:
defaults write com.microsoft.Word SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendASmileEnabled -bool FALSE

Läs mer om policyn för datainsamling och sekretess

Kraschrapportering

När ett allvarligt programfel uppstår kommer programmet oväntat att avslutas och en kraschrapport laddas upp till tjänsten Watson. Kraschrapporten består av en anropsstack, som är en lista över de steg programmet genomgått och som lett fram till kraschen. Med hjälp av de här stegen kan teknikteamet identifiera exakt vilken funktionen som inte fungerade som den skulle och varför.

Ibland är det innehållet i ett dokument som leder till att programmet kraschar. Om programmet identifierar dokumentet som orsaken får användaren frågan om det går bra att skicka dokumentet tillsammans med anropsstacken. Användaren kan fatta ett välgrundat beslut om den saken. IT-administratörer kan ha strikta krav vad gäller överföring av dokument och kan bestämma att användaren aldrig får skicka dokument. Följande inställning kan göras för att förhindra att dokument skickas och för att användaren inte ska tillfrågas:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Obs!: Om SendAllTelemetryEnabled är inställt på FALSKT inaktiveras all kraschrapportering för processen.

Uppdateringar

Microsoft släpper Office 2016 för Mac-uppdateringar med jämna mellanrum (i regel en gång i månaden). Vi vill verkligen uppmana både användare och IT-administratörer att hålla alla maskiner uppdaterade och se till att de senaste säkerhetskorrigeringarna installeras. I de fall då IT-administratörer noga vill kontrollera och hantera uppdateringarna kan de göra följande inställning för att förhindra att AutoUpdate-processen automatiskt kontrollerar och erbjuder produktuppdateringar:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Här är en kort länk som du kan använda för att komma tillbaka: https://aka.ms/macofficeendpoints

Mer information finns i

Nätverksbegäranden i Office 2016 för Mac

URL:er och IP-adressintervall i Office 365

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×