Office
Logga in

Nätverksbegäranden i Office 2016 för Mac

Office 2016 för Mac-programmen ger samma upplevelse som de ursprungliga programmen på macOS-plattformen. Programmen har alla utformats för att fungera i en mängd olika scenarier, vilket omfattar situationer utan nätverksåtkomst. När en dator är ansluten till ett nätverk kan programmen automatiskt ansluta till flera olika webbaserade tjänster som ger förbättrade funktioner. I den här artikeln beskrivs vilka slutpunkter och URL:er programmen försöker komma åt och vilka tjänster som tillhandahålls. Den här informationen är användbar när du felsöker nätverkskonfigurationsproblem och ställer in en princip för proxyservrarna i nätverket. Informationen i den här artikeln är tänkt som ett komplement till artikeln om Office 365-webbadresser och adressintervall.

Office-klientslutpunkter: Windows | Mac

Den här artikeln består huvudsakligen av tabeller med information om nätverkswebbadresser samt typ och beskrivning av tjänsten eller funktionen som tillhandahålls av en viss slutpunkt. De olika Office-apparna kan skilja sig åt vad gäller dess tjänst- och slutpunktsanvändning. Följande program definieras i tabellerna nedan:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Typen av URL definieras på följande sätt:

 • ST: Statisk – URL:en är hårdkodad i klientprogrammet

 • SS: Semi-statisk – URL:en är kodad som en del av en webbsida eller omdirigerare

 • KT: Konfigurationstjänst – URL:en returneras som en del av Office-konfigurationstjänsten

Standardkonfiguration för Office 2016 för Mac

Installation och uppdateringar

Följande nätverksslutpunkter används för att ladda ned installationsprogrammet för Office 2016 för Mac från Microsoft Content Delivery Network (CDN).

URL

Typ

Beskrivning

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Tjänst med vidarebefordrande länk för Office 365-installationsportalen till de senaste installationspaketen.

https://officecdn-microsoft-com.akamaized.net/

SS

Platsen för installationspaketen på nätverket för innehållsleverans.

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Platsen för installationspaketen på nätverket för innehållsleverans.

https://officeci-mauservice.azurewebsites.net/

ST

Slutpunkt för hanteringskontroll för Microsoft AutoUpdate

Första programstarten

Följande nätverksslutpunkter kontaktas när ett Office-program öppnas för första gången. De här slutpunkterna ger förbättrade funktioner i Office för användarna och URL:erna kontaktas oavsett licenstyp (inklusive volymlicensinstallationer).

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://config.edge.skype.com/

WXPON

ST

Konfiguration för förhandsversionstestning – gör det möjligt att utforska och experimentera med funktioner.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net/

WXPON

ST

Nätverkskonfigurationstest för förhandsversionstestning

https://client-office365-tas.msedge.net/

WXPON

ST

Nätverkskonfigurationstest för förhandsversionstestning

https://officeclient.microsoft.com/

WXPON

ST

Office-konfigurationstjänst – huvudlista över slutpunkter.

https://nexusrules.officeapps.live.com/

WXPON

ST

Uppladdningsregler för Office-telemetri – informerar klienten om vilka data och händelser som bör laddas upp till den telemetriska tjänsten.

https://mobile.pipe.aria.microsoft.com/

N

CS

OneNote telemetritjänst

https://nexus.officeapps.live.com/

WXPON

ST

Uppladdningsrapportering för Office-telemetri – ”Hjärtslag” och felhändelser som inträffar i klienten laddas upp till den telemetriska tjänsten.

https://templateservice.office.com/

WXP

KT

Tjänst för onlinemallar för Office – förser användare med onlinedokumentmallar.

https://omextemplates.content.office.net/

WXP

KT

Nedladdningar av Office-mallar – lagring av PNG-mallbilder.

https://store.office.com/

WXP

KT

Lagra konfiguration för Office-appar.

https://odc.officeapps.live.com/

WXPN

KT

Katalog över integreringstjänster för Office-dokument (lista över tjänster och slutpunkter) och identifiering av startsfär.

https://cdn.odc.officeapps.live.com/

WXPON

KT

Resurser för identifiering av startsfär v2 (15.40 och senare)

https://officecdn.microsoft.com/

WXPON

ST

Manifest för Microsoft AutoUpdate – kontrollerar om det finns några tillgängliga uppdateringar

https://ajax.aspnetcdn.com/

WXPO

SS

Microsoft Ajax JavaScript-bibliotek

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/

W

SS

Wikipedia-app för Office-konfiguration och -resurser.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

SS

Bing Map-app för Office-konfiguration och -resurser.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

SS

People Graph-app för Office-konfiguration och -resurser.

https://www.onenote.com/

N

ST

Nyheter för OneNote.

https://site-cdn.onenote.net/

N

ST

Nytt innehåll för OneNote.

https://site-cdn.onenote.net/

N

SS

Bilder av nyheter i OneNote.

https://acompli.helpshift.com/

O

ST

Support i programmet.

https://prod-global-autodetect.acompli.net/

O

ST

Tjänst för identifiering av e-postkonto.

https://autodiscover-s.outlook.com/

WXPO

ST

Outlook AutoDiscovery

https://outlook.office365.com/

WXPO

ST

Outlook-slutpunkt för Office 365-tjänst.

https://r1.res.office365.com/

O

ST

Ikoner för Outlook-tillägg.

Obs!: Det är viktigt att förstå att tjänsten Office-konfigurationstjänsten (http://officeclient.microsoft.com) fungerar som en tjänst för automatisk identifiering för alla Microsoft Office-klienter (inte bara Mac). Slutpunkterna som returneras i svaret är semi-statiska om ändringen är mycket oregelbunden, men fortfarande möjligt.

Logga in

Följande nätverksslutpunkter kontaktas när du loggar in på en molnbaserad lagring. Vilka tjänster som kontaktas beror på vilken typ av konto du har. Till exempel:

 • MSA: Microsoft-konto – används i regel för konsument- och återförsäljarscenarier

 • OrgID: Organisationskonto – används i regel för kommersiella scenarier

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://login.windows.net/

WXPON

ST

Auktoriseringstjänst för Windows

https://login.microsoftonline.com/

WXPON

ST

Inloggningstjänst för Office 365 (OrgID)

https://login.live.com/

WXPON

ST

Inloggningstjänst för Microsoft-konto (MSA)

https://auth.gfx.ms/

WXPON

KT

Hjälpprogram för inloggningstjänst för Microsoft-konto (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com/

WXPON

SS

Anpassning för Office 365-inloggning (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com/

WXPN

KT

Lagringspositionerare för dokument och platser

https://roaming.officeapps.live.com/

WXPN

KT

Den senast använda dokumenttjänsten

Obs!: Om du har en prenumerationsbaserad licens eller en återförsäljarlicens aktiveras produkten när du loggar in och du får även åtkomst till molnresurser, t.ex. OneDrive. Om du har en volymlicensinstallation uppmanas du fortfarande att logga in (som standard), men det är bara nödvändigt för att få åtkomst till molnresurser, eftersom produkten redan är aktiverad.

Produktaktivering

Följande nätverksslutpunkter gäller endast för Office 365-prenumerationsaktiveringar och återförsäljarlicensaktiveringar. De gäller framförallt INTE för volymlicensinstallationer.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://ols.officeapps.live.com/

WXPON

KT

Office-licensieringstjänst

Nyheter: innehåll

Följande nätverksslutpunkter gäller endast för Office 365-prenumeration.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://contentstorage.osi.office.net/

WXPO

SS

Nyheter: JSON-sidinnehåll.

Researcher

Följande nätverksslutpunkter gäller för Office 365-prenumeration.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://entity.osi.office.net/

W

KT

Researcher webbtjänst

https://cdn.entity.osi.office.net/

W

KT

Researcher statiskt innehåll

https://www.bing.com/

W

KT

Innehållsleverantör för Researcher

Smart sökning

Följande nätverksslutpunkter gäller både för Office 365-prenumerationsaktiveringar och återförsäljar-/volymlicensaktiveringar.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://uci.officeapps.live.com/

WXPN

KT

Webbtjänst för insikter

https://ajax.googleapis.com/

WXPN

KT

JQuery-bibliotek

https://cdnjs.cloudflare.com/

WXPN

KT

Stöder JavaScript-bibliotek

https://www.bing.com/

WXPN

KT

Innehållsleverantör för insikter

https://tse1.mm.bing.net/

WXPN

KT

Innehållsleverantör för insikter

PowerPoint Designer

Följande nätverksslutpunkter gäller endast för Office 365-prenumeration.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://pptsgs.officeapps.live.com/

P

KT

PowerPoint Designer webbtjänst

PowerPoint QuickStarter

Följande nätverksslutpunkter gäller endast för Office 365-prenumeration.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://pptcts.officeapps.live.com/

P

KT

PowerPoint QuickStarter webbtjänst

Skicka ett leende/en bister min

Följande nätverksslutpunkter gäller både för Office 365-prenumerationsaktiveringar och återförsäljar-/volymlicensaktiveringar.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://sas.office.microsoft.com/

WXPON

KT

Tjänst för att skicka ett leende

Kontakta support

Följande nätverksslutpunkter gäller både för Office 365-prenumerationsaktiveringar och återförsäljar-/volymlicensaktiveringar.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://powerlift-frontdesk.acompli.net/

O

CS

Kontakta support

https://acompli.helpshift.com/

O

CS

Support i programmet

Spara som PDF

Följande nätverksslutpunkter gäller både för Office 365-prenumerationsaktiveringar och återförsäljar-/volymlicensaktiveringar.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://wordcs.officeapps.live.com/

W

KT

Konverteringstjänst för Word-dokument (PDF)

Office-program (också kallat tillägg)

Följande nätverksslutpunkter gäller både för Office 365-prenumerationsaktiveringar och återförsäljar-/volymlicensaktiveringar när Office-apptillägg är betrodda.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://store.office.com/

WXPO

KT

Butikskonfiguration av Office-appar

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/

W

SS

Wikipedia-appresurser

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

SS

Bing Map-appresurser

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

People Graph-appresurser

https://o15.officeredir.microsoft.com/

WPX

SS

Tjänst för Office-omdirigering

https://appsforoffice.microsoft.com/

WXP

SS

Office JavaScript-bibliotek

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com/

WX

SS

Telemetrisk tjänst och rapporteringstjänst för Office-appar

https://ajax.microsoft.com/

W

SS

Microsoft Ajax JavaScript-bibliotek

https://ajax.aspnetcdn.com/

X

SS

Microsoft Ajax JavaScript-bibliotek

https://c.microsoft.com/

WPXO

SS

Office JavaScript-bibliotek

https://c1.microsoft.com/

WPXO

SS

Supportresurser

https://cs.microsoft.com/

WPXO

SS

Supportresurser

https://c.bing.com/

WPXO

SS

Supportresurser

https://*.cdn.optimizely.com/

WPXO

SS

JavaScript-bibliotek

https://errors.client.optimizely.com/

WPX

SS

Felrapportering

https://*-contentstorage.osi.office.net/

WPXO

SS

Teckensnittsresurser

https://nexus.ensighten.com/

WPXO

SS

Telemetritjänst

https://browser.pipe.aria.microsoft.com/

WPXO

SS

Telemetrirapportering

https://*.vo.msecnd.net/

WPXO

SS

Microsoft Store resursbibliotek

https://*.wikipedia.org/

W

SS

Wikipedia-sidresurser

https://upload.wikimedia.org/

W

SS

Wikipedia-medieresurser

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com/

W

SS

Ram för Wikipedia i begränsat läge

https://*.virtualearth.net/

X

SS

Kartmallar

Säkra länkar

Följande nätverksslutpunkt gäller för Office 2016-program.

URL

Typ

Beskrivning

https://*.oscs.protection.outlook.com/

CS

Microsoft-tjänst för säkra länkar

Kraschrapportering

Följande nätverksslutpunkt gäller för alla Office 2016-program och -licenstyper. När en process oväntat kraschar skapas en rapport och skickas till tjänsten Watson.

URL

Typ

Beskrivning

https://watson.microsoft.com/

ST

Microsofts felrapporteringstjänst

https://officeci.azurewebsites.net/

ST

Office-tjänst för samarbetsinsikter

Alternativ för att minska nätverksbegäranden och trafik

Standardkonfigurationen av Office 2016 för Mac ger en mycket bra användarupplevelse, både vad gäller funktioner och att hålla datorn uppdaterad. Under vissa omständigheter kan du vilja förhindra att program kontaktar nätverksslutpunkter. I det här avsnittet beskrivs olika alternativ för att göra detta.

Inaktivera molninloggning och Office-tillägg

Volymlicenskunder kan ha strikta principer om att spara dokument i molnbaserad lagring. Följande inställning kan anges per program för att inaktivera MSA/OrgID-inloggning och åtkomst till Office-tillägg.

 • defaults write com.microsoft.Word UseOnlineContent -integer 0
 • defaults write com.microsoft.Excel UseOnlineContent -integer 0
 • defaults write com.microsoft.Powerpoint UseOnlineContent -integer 0

Om användare försöker komma åt inloggningsfunktionen visas ett felmeddelande om att nätverksanslutning saknas. Eftersom den här inställningen även blockerar produktaktivering online bör den endast användas för volymlicensinstallationer. Med hjälp av den här inställningen förhindras Office-program åtkomst till följande slutpunkter:

 • https://odc.officeapps.live.com

 • https://*.firstpartyapps.oaspapps.com

 • Alla slutpunkter som listas i avsnittet ”Logga in” ovan.

 • Alla slutpunkter som listas i avsnittet ”Smart sökning” ovan.

 • Alla slutpunkter som listas i avsnittet ”Produktaktivering” ovan.

 • Alla slutpunkter som listas i avsnittet ”Office-program (också kallat tillägg)” ovan.

Om du vill återställa alla funktioner för användaren anger du antingen inställningen till ”2” eller tar bort den.

Obs!: För den här inställningen krävs Office 2016 för Mac version 15.25 [160726] eller senare.

Telemetri

Office 2016 för Mac skickar regelbundet telemetrisk information till Microsoft. Data överförs till Nexus-slutpunkten. Med hjälp av telemetridata bedömer teknikteamet de olika Office-apparnas status och eventuellt oväntade beteenden. Det finns två kategorier av telemetri:

 • Hjärtslag innehåller information om version och licens. Den här informationen skickas omedelbart när programmet startas.

 • Användning innehåller information om hur olika appar används och mindre allvarliga fel. Den här informationen skickas var 60:e minut.

Microsoft ser mycket allvarligt på integritetsfrågor. Du kan läsa om Microsofts policy för datainsamling på https://privacy.microsoft.com. I syfte att förhindra att program skickar telemetriska data om användning kan inställningen SendAllTelemetryEnabled justeras. Inställningen är per program och kan ställas in via macOS-konfigurationsprofiler eller manuellt från terminalen:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Telemetriska data om hjärtslag skickas alltid och kan inte inaktiveras.

Kraschrapportering

När ett allvarligt programfel uppstår kommer programmet oväntat att avslutas och en kraschrapport laddas upp till tjänsten Watson. Kraschrapporten består av en anropsstack, som är en lista över de steg programmet genomgått och som lett fram till kraschen. Med hjälp av de här stegen kan teknikteamet identifiera exakt vilken funktionen som inte fungerade som den skulle och varför.

Ibland är det innehållet i ett dokument som leder till att programmet kraschar. Om programmet identifierar dokumentet som orsaken får användaren frågan om det går bra att skicka dokumentet tillsammans med anropsstacken. Användaren kan fatta ett välgrundat beslut om den saken. IT-administratörer kan ha strikta krav vad gäller överföring av dokument och kan bestämma att användaren aldrig får skicka dokument. Följande inställning kan göras för att förhindra att dokument skickas och för att användaren inte ska tillfrågas:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Meddelanden: 

 • Om SendAllTelemetryEnabled är inställt på FALSKT inaktiveras all kraschrapportering för processen. Om du vill aktivera kraschrapportering utan att skicka användningstelemetri kan du göra följande inställning:

 • defaults write com.microsoft.errorreporting IsMerpEnabled -bool TRUE

Uppdateringar

Microsoft släpper Office 2016 för Mac-uppdateringar med jämna mellanrum (i regel en gång i månaden). Vi vill verkligen uppmana både användare och IT-administratörer att hålla alla maskiner uppdaterade och se till att de senaste säkerhetskorrigeringarna installeras. I de fall då IT-administratörer noga vill kontrollera och hantera uppdateringarna kan de göra följande inställning för att förhindra att AutoUpdate-processen automatiskt kontrollerar och erbjuder produktuppdateringar:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Blockera förfrågningar med en brandvägg/proxy

Om din organisation blockerar förfrågningar till URL-adresser via en brandvägg eller proxyserver måste du konfigurera URL-adresserna som visas i det här dokumentet, antingen som tillåtna eller spärrlistade med 40X- svar (t.ex. 403 eller 404). Ett 40X-svar gör att Office-programmen accepterar att det inte går att komma åt resursen och ger snabbare användarupplevelse än att bara släppa anslutningen, vilket i sin tur gör att klienten försöker igen.

Om din proxyserver kräver autentisering returneras ett 407-svar till klienten. Vi rekommenderar att du använder Office 2016 version 15.27 eller senare, eftersom de innehåller specifika lösningar för att arbeta med NTLM- och Kerberos-servrar.

Här är en kort länk som du kan använda för att komma tillbaka: https://aka.ms/macofficeendpoints

Mer information finns i

URL-adresser och IP-adressintervall för Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×