Nästa steg! Skriva ut ett kalkylblad med avancerade inställningar

.

Den här artikeln består av följande innehåll:

Förhandsgranska utskriftslayouten

Ange sidinställningarna

Börja skriva ut

Förhandsgranska utskriftslayouten

1.Klicka på Arkiv.

Click the File tab.

2. Klicka på Skriv ut .

On the File tab, click Print.

En förhandsgranskning av kalkylbladet visas.

.

Mer information om hur förhandsgranskningen fungerar finns i "Granska utskriftslayouten".

Tips: Hur kan jag förhandsgranska alla kalkylblad i en arbetsbok samtidigt?

Doctor

1.Högerklicka på en kalkylbladsflik och klicka sedan på Markera alla blad på snabbmenyn.

Right-click a sheet tab, and click Select All Sheets.

Alla kalkylblad markeras på bladfliken.

Alla kalkylblad är markerade.

2.Klicka på Arkiv.

Click the File tab.

3. Klicka på Skriv ut .

Klicka på Skriv ut på fliken Arkiv.

En förhandsgranskning som inkluderar alla kalkylblad visas.

.

Ange sidinställningarna

De grundläggande sidinställningarna visas under Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

Utskriftsformat på fliken Utskriftsformat

Information om de grundläggande åtgärderna i Utskriftsformat ges i avsnittet "Ändra sidorienteringen och förhandsgranskning" och "Ange sidinställningarna ".

I detta exempel ska du ange sidhuvud och sidfot.

1.Klicka på fliken Sidlayout.

Klicka på fliken Sidlayout.

2.Klicka på Klicka på knappen vid Utskriftsformat.

Click to display the Page Setup dialog box.

Dialogrutan Utskriftsformat visas.

3.Klicka på fliken Sidhuvud/sidfot.

Click the Header/Footer tab.

4.I Excel kan du lägga till olika typer av information i sidhuvudet och sidfoten.

I detta exempel lägger du till namnet på bladfliken till sidhuvudet och sidnumret till sidfoten.

Klicka på pilen i Sidhuvud och välj sedan namnet på bladfliken.

Klicka på pilen till höger i sidhuvudet och välj namnet på ett ark.

Klicka på pilen i Sidfot och välj sedan Sida 1 för att infoga sidnumret.

Klicka på pilen till höger om Sidfot, välj sidan 1 och skriv sedan in sidnumret.

5.Klicka på Förhandsgranska.

Klicka på Förhandsgranska.

Sidhuvud och sidfot infogas.

Sidhuvud och sidfot infogas.

Tips: Så här visar du stödlinjer i utskriften

Doctor

1.Klicka på fliken Sidlayout.

Click the Page Layout tab.

2.Klicka på Klicka på knappen vid Utskriftsformat.

Click to display the Page Setup dialog box.

Dialogrutan Utskriftsformat visas.

3.Klicka på fliken Blad.

Click the Sheet tab.

4.Klicka för att markera rutan Stödlinjer i Skriv ut.

Under Print, select Gridlines.

5.Klicka på Förhandsgranska.

Klicka på Förhandsgranska.

Stödlinjerna visas.

Stödlinjer visas.

Börja skriva ut

När du är klar med granskningen och justeringen av utskriftslayoten kan du börja skriva ut.

I det här exemplet anger du inställningar under Skriv ut innan utskriften startas.

1.Klicka på Arkiv.

Click the File tab.

2. Klicka på Skriv ut .

Klicka på Skriv ut på fliken Arkiv.

Fönstret Förhandsgranska visas.

.

3.Välj vad som ska skrivas ut och de sidor som ska skrivas ut för Skriv ut i fönstret Förhandsgranska.

I det här exemplet skriver du ut endast det markerade kalkylbladet.

Klicka på pilen i Skriv ut aktiva blad, välj sedan Skriv ut aktiva blad och ange sedan det intervalla som ska skrivas ut.

I det här exemplet ska vi ange vilka sidor ska skrivas ut under Sidor.

Klicka på Skriv ut aktiva blad och välj Skriv ut aktiva blad.

Ange det sidintervall som ska skrivas ut under Sidor.

I det här exemplet anger du sidorna 1 till 3.

Ange ”1” i den första rutan för Sidor och ange ”3” i nästa ruta.

In the first box for Pages, type 1, and in the second box, type 3.

Tips: Hur kan jag skriva ut alla kalkylblad i en arbetsbok samtidigt?

Doctor

Om du klickar på Skriv ut hela arbetsboken i ovanstående procedur kan du skriva ut alla kalkylblad i en arbetsbok samtidigt.

Clicking Print Entire Workbook prints all worksheets at the same time.

Om du förhandsgranskat alla kalkylblad i arbetsboken samtidigt är det också möjligt att skriva ut alla kalkylblad i arbetsboken samtidigt genom att klicka antingen på Skriv ut aktiva blad eller Skriv ut hela arbetsboken under denna procedur.

Mer information om hur du förhandsgranskar alla kalkylblad i en arbetsbok samtidigt ges i avsnittet "Nästa steg! Skriva ut ett kalkylblad med avancerade inställningar".

4. Klicka på Skriv ut .

Klicka på Skriv ut när du vill starta utskriften.

Sidorna 1 till 3 i det valda kalkylbladet skrivs ut.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×