När du ska använda webbdelen Innehållsfråga eller webbdelen Innehållssökning i SharePoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns två webbdelar som kan användas för att söka efter data på en SharePoint-webbplats. De påminner mycket om: Innehåll fråga Web del (Innehållsfråga) och Innehåll Sök Web del (CSWP). Bara genom att titta på deras namn, är det inte tydligt att skilja skillnaden mellan två.

Webbdelarna Innehållsfråga och Innehållssökning

I den här artikeln ska vi hjälpa dig att förstå hur dessa webbdelar fungerar och i vilka situationer du bör använda vilken.

Det är viktigt att du förstår vilka styrkor och begränsningar de två webbdelarna har eftersom din webbplats kan stöta på prestandaproblem om du väljer fel. Du kan använda båda webbdelarna för att visa innehåll som är baserat på en fråga. Du bör i princip tänka på följande när du väljer mellan dem:

  • Använd Innehållsfråga när du har en begränsad mängd innehåll, din fråga är enkel och du inte förväntar dig att ditt innehåll ökar så mycket i framtiden.

  • Använd Innehållssökning i alla andra situationer när du vill visa innehåll som är baserat på en fråga.

I tabellen nedan visas en jämförelse mellan de två webbdelarna:

Webbdelens egenskaper

Webbdelen Innehållsfråga

Webbdelen Innehållssökning

Frågekonfiguration

Lätt

Du måste du känna till vissa sökfunktioner, till exempel Hantera sökschemat i SharePoint Online.

Fråga inom en stor mängd innehåll

Begränsad

Ja

Hantera komplexa frågor

Begränsad

Ja

Skala för att hantera ett ökat innehåll i framtiden

Begränsad

Ja

Visa innehåll från andra webbplatssamlingar

Nej

Ja (se använda webbdelen innehåll att visa innehåll från andra webbplatssamling nedan)

Utformningen av frågeresultatet kan anpassas

Ja, med hjälp av XSLT.

Ja, med hjälp av HTML.

Underhållskostnad i en komplex webbplatsarkitektur

Hög

Liten (se använda i webbdelen innehållssökning för att hålla underhållskostnaderna nere nedan)

Begränsa frågeresultatet som visas i webbdelen

Nej

Ja, i kombination med webbdelen Förfining.

Du kan använda båda webbdelarna för att visa information som är lagrad på en underwebbplats. Användarupplevelsen för innehållsförfattare och startwebbplatsens besökare är identisk, oavsett vilken webbdel du använder. Skillnaden mellan de två webbdelarna är den teknik som webbdelarna använder. Webbdelen Innehållsfråga ställer frågor till en databas medan Innehållssökning ställer frågor till sökindexet.

Här är ett exempel på hur dessa webbdelar fungerar. Exempel A visar ett företag som använder Innehållsfråga för att visa innehåll från dess underwebbplats för försäljning. Exempel B visar ett företag som använder Innehållssökning för att visa innehåll från dess underwebbplats för försäljning.

Så här visas innehåll med Innehållsfråga och Innehållssökning

Bildtext

Exempel A:
Webbdelen innehållsfråga

Exempel B:
Webbdelen innehållssökning

1

Du redigerar innehåll i en lista.

Du redigerar innehåll i en lista.

2

Listans objekt lagras direkt i en databas.

Med ett angivet tidsintervall crawlas listobjekten automatiskt och läggs till i sökindexet.

3

En besökare visar webbplatsens startsida. Webbdelen Innehållsfråga utfärdar automatiskt en fråga till databasen.

En besökare visar webbplatsens startsida. Webbdelen Innehållssökning utfärdar automatiskt en fråga till sökindexet.

4

Databasen returnerar ett frågeresultat som visas i Innehållsfråga.

Sökindexet returnerar ett frågeresultat som visas i Innehållssökning.

Eftersom webbdelarna använder olika tekniker är det användningsområdet som styr vilken webbdel du ska välja. En faktisk användningssituation är ofta mer komplicerad än de enkla exempel som visas i föregående avsnitt. Innan du bestämmer vilken webbdel du ska använda är det viktigt att tänka på följande:

  • Hur mycket innehåll har jag?

  • Hur komplex är min fråga?

  • Var ska mitt innehåll lagras?

  • Hur mycket kommer mitt innehåll att öka med tiden?

  • Hur mycket kommer mina underhållskostnader att öka med tiden?

Vi rekommenderar att du hanterar alla dessa faktorer som en helhet i stället för var och en separat.

Obs!:  Om du funderar på att flytta från en lokal SharePoint-webbplats till en SharePoint Online-webbplats, och du använder Innehållsfråga på din lokala SharePoint-webbplats, kan du stöta på prestandaproblem. I SharePoint Online går det inte att skala din innehavare för att förbättra prestanda. Dessutom fungerar cachelagring annorlunda i SharePoint Online än i SharePoint lokalt.

Vad påverkar prestanda för den webbdel för innehållsfråga

I föregående exempel, där listan Nyheter innehåller färre än 5 000 objekt, fungerar Innehållsfråga troligen mycket bra. Men om listan Nyheter har fler än 5 000 objekt och frågan i Innehållsfråga är komplex, kan webbdelen stöta på problem. Det är svårt att definiera exakt vad en komplex fråga är, men en källa som spänner över alla webbplatser i webbplatssamlingen är mer komplex än en källa som ställer en fråga till en viss lista. Om du dessutom använder Ytterligare filter i frågan ökar komplexiteten. Frågans komplexitet ökar beroende på webbplatsens kolumntyper och de villkor som du använder. Här följer några exempel:

  • En fråga som filter på en webbplatskolumn av typen flera rader med text är mer komplex än en fråga som filtrerar på en webbplatskolumn av typen Ja/Nej.

  • Ett filter som använder villkoret innehåller är mer komplex än en fråga som använder villkoret är lika med.

  • Flera Eller-villkor ökar komplexiteten i frågan.

Frågekonfiguration i webbdelen Innehållsfråga

Prestanda för Innehållsfråga är också påverkas av där innehållet lagras. Om ditt innehåll lagras på flera webbplatser kan den totala mängden listobjekt webbdelen har bearbetats kommer påverkar prestanda. Till exempel på företagets start webbplatsen vill du att de senaste nyhetsobjekt från listor som upprätthålls i flera underwebbplatser. Varje lista innehåller 1 000 objekt. Betyder det att Innehållsfråga kommer att fråga över 3000 objekt.

Fråga inom flera underwebbplatser

I det här exemplet, om frågan är enkel, blir resultatet för webbdelen Innehållsfråga troligen bra så länge det totala antalet objekt är mindre än 5 000. Men om frågan är komplex kan webbdelen Innehållsfråga stöta på prestandaproblem, även om det totala antalet objekt bara är ett par tusen.

En annan viktig faktor som kan påverka prestandan för webbdelen Innehållsfråga är om ditt innehåll ökar. En lösning som fungerar bra idag kanske inte fungerar för ditt framtida innehåll. Om du förväntar dig en stor ökning av antalet webbplatser eller mängden innehåll bör du inte använda webbdelen Innehållsfråga.

Du kan använda båda webbdelarna för att visa innehåll baserat på information från din webbplatsnavigering. Ett exempel är att när en besökare kommer till en sida utfärdar webbdelen på den sidan automatiskt en fråga som innehåller information från din webbplatsnavigering. Sökresultatet visas i webbdelen. Om du inte har mycket innehåll och frågan är enkel kan du använda flera innehållsfrågewebbdelar för att visa innehållet. Men eftersom du måste underhålla varje Innehållsfrågewebbdel individuellt kan dina underhållskostnader öka snabbt.

Om du använder webbdelen Innehållssökning med hanterad navigering och en kategorisida kommer underhållskostnaderna att vara desamma allt eftersom ditt innehåll växer. Om du till exempel lägger till en ny navigeringskategori för ditt innehåll kan du använda samma kategorisida för att visa innehållet som hör till den nya navigeringskategorin. Så även om innehållet ökar behöver du bara underhålla samma mängd sidor.

Dessa ytterligare artiklar för mer information finns i:

I exemplet nedan kan du se hur fyra innehållsfrågewebbdelar kan ersättas av en innehållssökningswebbdel på en kategorisida.

Komplex webbplatsarkitektur

Du kan använda webbdelen Innehållssökning för att visa innehåll från andra webbplatssamlingar. Om du till exempel vill författa innehåll i en webbplatssamling och visa innehållet i en annan webbplatssamling måste du använda Innehållssökning. Webbdelen Innehållsfråga kan bara visa innehåll från en webbplatssamling.

Fråga efter innehåll i en annan webbplatssamling

Om du är osäker på vilken webbdel du ska använda är Innehållssökning troligen det bästa valet i de flesta fallen. Den här webbdelen är mer flexibel än Innehållsfråga och ger dig bättre prestanda om du planerar att utöka ditt innehåll med tiden.

Om du bestämmer dig för att använda Innehållsfråga rekommenderar vi att du gör tester för att ta reda på om webbdelen uppfyller dina aktuella och framtida prestanda- och underhållskrav.

Mer information om innehållssökning och innehåll fråga webbdelar

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×