Multiply and divide numbers in Excel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Multiplikation och division i Excel är enkelt, men du måste skapa en enkel formel för att använda det. Men kom ihåg att alla formler i Excel alltid börjar med ett likhetstecken (=) och att du kan använda formelfältet för att skapa dem.

Multiplicera tal

Anta att du vill räkna ut hur många vattenflaskor som behövs för en konferens (antal deltagare × 4 dagar × 3 flaskor per dag) eller ersättningen för resekostnader från en affärsresa (antal kilometer × 0,46). Du kan multiplicera tal på flera olika sätt.

Multiplicera tal i en cell

Du använder den aritmetiska operatorn * (asterisk) för att utföra den här åtgärden.

Om du till exempel skriver =5*10 i en cell visas resultatet, 50, i cellen.

Multiplicera en kolumn med tal med en konstant

Anta att du vill multiplicera värdena från varje cell i en kolumn med sju tal med ett tal som finns i en annan cell. I det här exemplet antar vi att du vill multiplicera med talet 3 som finns i cellen C2.

Multiply numbers with a constant
 1. Typ = A2 * $B$ 2 i en ny kolumn i kalkylbladet (i exemplet ovan används kolumn D). Se till att inkludera en $-symbol innan B och 2 i formeln och tryck på RETUR.

  Obs!: Med hjälp av $-symboler anger att referensen till B2 är ”absoluta”, vilket innebär att när du kopierar formeln till en annan cell referensen alltid är till cell B2. Om du inte har använt $-symboler i formeln och formeln dras nedåt till cell B3, Excel ska ändra formeln till = A3 * C3 inte fungerar, eftersom det inte finns något värde i B3.

 2. Dra formeln nedåt till de andra cellerna i kolumnen.

  Obs!: I Excel 2016 för Windows cellerna fylls i automatiskt.

Multiplicera tal i olika celler med hjälp av en formel

Du kan använda funktionen produkt för att multiplicera tal, celler och områden.

Multiply numbers using the PRODUCT function

Du kan använda valfri kombination av upp till 255 tal eller cellreferenser i funktionen produkt . Exempelvis multiplicerar formeln =PRODUCT(A2,A4:A15,12,E3:E5,150,G4,H4:J6) två enstaka celler (A2 och G4), två tal (12 och 150) och tre områden (A4:A15, E3:E5 och H4:J6).

Dela tal

Anta att du vill ta reda på hur många person timmar det tog för att slutföra projektet (total project timmar / total personer i project) eller de faktiska meter per gallon ränta för de senaste längd resan (total mil / total gallon). Det finns flera sätt att dividera tal.

Dividera tal i en cell

Använd den aritmetiska operatorn / (snedstreck) för att utföra den här åtgärden.

Exempel: Om du skriver =10/5 i en cell visas resultatet i cellen: 2.

Viktigt!: Var noga med att skriva ett likhetstecken (=) i cellen innan du skriver in talen och operatorn /. Om du inte gör detta tolkas det du skriver som ett datum i Excel. Om du till exempel skriver "7/30" (utan citattecken) kan "30 jul" visas i cellen. Om du skriver "12/36" konverteras värdet först automatiskt till 1936-12-01, och "1 dec" visas i cellen.

Obs!: Det finns ingen funktion med namnet DIVIDERA i Excel.

Dividera tal med hjälp av cellreferenser

I stället för att skriva tal direkt i en formel kan du använda cellreferenser, t.ex. A2 och A3, för att referera till den täljare och nämnare du vill använda.

Exempel:

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

Så här kopierar du ett exempel

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

 2. Markera exemplet i hjälpavsnittet.

  Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

  Markera ett exempel i hjälpen

  Markera ett exempel i hjälpen

 3. Tryck på Ctrl+C.

 4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på Ctrl+V.

 5. Om du vill växla mellan att visa resultatet och visa formler som returnerar resultat, trycker du på CTRL +' (grav accent), eller klicka på knappen Visa formler på fliken formler.

A

B

C

1

Data

Formel

Beskrivning (Resultat)

2

15000

=A2/A3

Delar 15 000 med 12 (1 250)

3

12

Dividera en kolumn med tal med en konstant

Anta att du vill dela samtliga tal i cellerna i en kolumn med sju tal med ett tal som finns i en annan cell. I det här exemplet antar vi att du vill dividera med talet 3, som finns i cellen C2.

A

B

C

1

Data

Formel

Konstant

2

15000

=A2/$C$2

3

3

12

=A3/$C$2

4

48

=A4/$C$2

5

729

=A5/$C$2

6

1534

=A6/$C$2

7

288

=A7/$C$2

8

4306

=A8/$C$2

 1. Typ = A2 / $C$ 2 i cell B2. Se till att inkludera en $-symbol innan C och 2 i formeln.

 2. Dra formeln i B2 nedåt till de andra cellerna i kolumn B.

Obs!: Med hjälp av $-symboler anger att referensen till C2 är ”absoluta”, vilket innebär att när du kopierar formeln till en annan cell referensen alltid är i cell C2. Om du inte har använt $-symboler i formeln och formeln dras nedåt till cell B3, Excel ska ändra formeln till = A3/C3, som inte fungerar, eftersom det inte finns något värde i C3.

Se även

Beräkningsoperatorer och ordning

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×