Multiplicera med en procentsats

Det kanske var ett tag sedan du arbetade med procent i Excel eller så tycker du helt enkelt inte om att räkna med procent. Allt blir enklare om du låter Excel göra jobbet åt dig.

Och om du till exempel behöver räkna ut procentsatsen för ett tal kan du läsa om hur du gör i artikeln Beräkna procentsatser.

Multiplicera en hel kolumn med tal med en procentsats

I den här exempeltabellen finns bara några tal att multiplicera med 15 procent. Även om kolumnen har 100 eller 1 000 celler med data kan Excel fortfarande hantera det i några få steg. Så här gör du:

Tal i kolumn A, i cellerna A1 till A5, 15 % i cell B1

 1. Skriv de tal som du vill multiplicera med 15 % i en tom kolumn.

 2. I en tom cell skriver du procentsatsen, som är 15 %, och kopierar sedan det talet genom att trycka på Ctrl+C.

 3. Markera cellområdet i cellerna A1:A5 genom att dra ned kolumnen.

 4. Högerklicka de markerade cellerna och klicka sedan på Klistra in special (klicka inte på pilen bredvid Klistra in special).

  Använda kommandot Klistra in special, som visas när du har kopierat en cell, markera en kolumn eller rad med celler och sedan högerklicka

 5. Klicka på Värden > Multiplicera. Klicka på OK.

  Här är resultatet: Alla tal multiplicerade med 15 %.

  Tal i kolumn A multiplicerade med 15%

Tips:  Du kan också multiplicera en kolumn för att subtrahera en procentsats. Om du vill subtrahera 15 % lägger du till ett minustecken framför procentsatsen och subtraherar procentsatsen från 1 med hjälp av formeln =1-n%, där n är procentsatsen. Så om du vill subtrahera 15 % använder du =1-15% som formel. Följ sedan samma steg som ovan.

Minska eller öka en summa med en procentsats

Du kanske vill minska eller öka dina matutgifter per vecka med 25 %. För att räkna ut vad det blir kan du använda en formel för att få fram en summa med minskad eller tillagd procentsats.

I exemplet med maten, om B2 är den summa du spenderar och C2 är procentsatsen är du vill minska summan med, är det här formeln du skriver i cell D2:

 • =B2*(1-C2)

Procentresultat i kolumn D

I formeln används 1 för att representera 100 %. Talen i parentesen beräknas först, så C2 subtraheras från 1 vilket ger 75 %. Resultatet multipliceras med B2 som ger ett resultat på 56,25 för Vecka 1.

Om du vill kopiera formeln i cell D2 ned i kolumnen dubbelklickar du på den lilla gröna rutan i det nedre högra hörnet av D2. Du får resultatet utan att behöva skriva in formeln igen.

Om du vill öka beloppet med 25 % skriver du samma formel i cell D2 men ändrar minustecknet till ett plustecken. Så här ser formeln ut:

 • =B2*(1+C2)

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×