Motsvarande datatyper i ANSI SQL

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I följande tabell visas data typerna ANSI SQL, motsvarande SQL-datatyper för Microsoft Access-databasmotorn och deras giltiga synonymer. Den innehåller också motsvarande data typer för Microsoft SQL Server.

ANSI SQL
-datatyp

Microsoft Access
SQL-datatyp


Hitta

Microsoft SQL
Server-datatyp

BIT, BIT VARIERANDE

BINÄRt (se anteckningar)

VARBINARY,

Binärt LITE VARIERANDE

BINÄRT, VARBINARY

Stöds inte

BIT (se kommentarer)

BOOLESK, LOGISK, LOGISK1, YESNO

BIT

Stöds inte

TINYINT

INTEGER1, BYTE

TINYINT

Stöds inte

COUNTER (se kommentarer)

AUTOINCREMENT

(Se kommentarer)

Stöds inte

MONEY

CURRENCY

MONEY

DATUM, TID, TIDSTÄMPEL

DATETIME

DATUM, tid (se kommentarer)

DATETIME

Stöds inte

UNIQUEIDENTIFIER

GUID

UNIQUEIDENTIFIER

DECIMAL

DECIMAL

NUMERISKT, DEC

DECIMAL

REAL

REAL

ENKEL, FLOAT4, IEEESINGLE

REAL

DUBBEL PRECISION, FLYTTAL

FLOAT

DOUBLE, FLOAT8, IEEEDOUBLE, NUMBER (se kommentarer)

FLOAT

SMALLINT

SMALLINT

KORT, INTEGER2

SMALLINT

INTEGER

INTEGER

LONG, INT, INTEGER4

INTEGER

INTERVAL

Stöds inte

Stöds inte

Stöds inte

BILD

LONGBINARY, ALLMÄNT, OLEOBJECT

BILD

Stöds inte

TEXT (se anteckningar)

LONGTEXT, LONGCHAR, MEMO, NOTE, NTEXT (se kommentarer)

TEXT

TECKEN, TECKEN STRÄNG, NATIONELLA TECKEN, TECKEN VARIERANDE

CHAR (se kommentarer)

TEXT (n), ALFANUMERISKt, tecken, sträng, VARCHAR, varierande tecken, NCHAR, nationella tecken, nationella tecken, TECKENUPPSÄTTNING med olika språk, nationella tecken olika (se anteckningar)

CHAR, VARCHAR, NCHAR, NVARCHAR

Meddelanden: 

  • Data typen ANSI SQL BIT motsvarar inte data typen Microsoft Access SQL-BITEN. Den motsvarar den biNÄRA data typen i stället. Det finns ingen ANSI SQL-motsvarighet för data typen Microsoft Access SQL-BITEN.

  • TidsSTÄMPELn stöds inte längre som en synonym för DATETIME.

  • NUMERISKt stöds inte längre som en synonym för FLOAT eller DOUBLE. NUMERIC används nu som en synonym för DECIMAL.

  • Ett LONGTEXT-fält sparas alltid i Unicode.

  • Om data typs namns texten används utan att ange den valfria längden skapas ett LONGTEXT-fält. Detta gör det möjligt att skapa tabell uttryck som ger data typer som överensstämmer med Microsoft SQL Server.

  • Ett CHAR-fält sparas alltid i formatet Unicode-representation, vilket är motsvarigheten till data typen ANSI SQL NATIONAL CHAR.

  • Om data typs namnet används och den valfria längden anges, till exempel TEXT (25), är fältets datatyp lika med CHAR-datatypen. Detta bevarar bakåtkompatibilitet för de flesta Microsoft Access-program, samtidigt som TEXT data typen (utan längd specifikation) kan justeras med Microsoft SQL Server.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×