Mobila iOS-appen för Yammer - licensvillkor för programvara

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

OM DU BOR I (ELLER ETT FÖRETAG MED EN KAPITALBELOPP SOM PLATS FÖR FÖRETAG I) USA, LÄS AVSNITTET ”BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN” NEDAN. DET PÅVERKAR HUR TVISTER TOLKAS.

Dessa licensvillkor är ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller dess dotterbolag). De gäller för ovanstående programvara och alla Microsoft-tjänster och programvara uppdateringar (förutom i utsträckning som dessa tjänster eller uppdateringar tillsammans med nya eller ytterligare villkor, termer i så fall de olika tillämpas framåtriktat och ändra inte din eller Microsofts rättigheter avseende före uppdaterad programvara eller tjänster). OM DU FÖLJER DESSA LICENSVILLKOR HAR DU DE RÄTTIGHETER SOM ANGES NEDAN. MED HJÄLP AV PROGRAMVARAN, ACCEPTERAR DU VILLKOREN. OM DU INTE ACCEPTERAR DEM INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN. I STÄLLET KAN RETURNERA DEN TILL APPLE INC. (”ÄPPLE”) FÖR EN ÅTERBETALNING ELLER KREDITNOTA OM DET BEHÖVS.

 1. INSTALLATION och användarrättigheter. Du kan installera och använda en kopia av programvaran på en iOS-enhet som är tillåtna enligt Apples app store användningsregler.

  1. Programvara från tredje part. Programvaran kan innehålla program från tredje part som Microsoft, inte från tredje part, licenser för dig enligt detta avtal. Inkluderade meddelanden för program från tredje part är din information.

  2. Webbplats för konkurrensanalys prestandatest. Om du är en direkt konkurrent och komma åt eller använda programvaran för webbplats för konkurrensanalys prestandatest, analys eller intelligence samla in, du undantag från mot Microsoft, dess dotterbolag och dess underställda företag (inklusive framåtriktat) alla webbplats för konkurrensanalys användning, åtkomst och prestandatest test begränsningar i villkoren för tilldelningen programvaran i den utsträckning som din användningsvillkoren är eller att vara mer restriktiva än Microsofts villkor. Om du inte undantag från sådana påstådd begränsningar i villkoren för tilldelningen programvaran, du har inte behörighet att komma åt eller använda programvaran och inte kommer att göra detta.

 2. Datainsamling. Programvaran kan samla in information om dig och din användning av programvaran och skicka till Microsoft. Microsoft kan använda den här informationen för att tillhandahålla tjänster och förbättra Microsofts produkter och tjänster. Eventuell avanmälan rättigheter, beskrivs i produktdokumentationen. Vissa funktioner i programvaran kan aktivera samling med data från användare av dina program som kommer åt eller använda programvaran. Om du använder dessa funktioner för att aktivera datainsamling i dina program, måste du följa tillämplig lag, inklusive komma eventuella nödvändiga tillstånd, och underhålla en framträdande sekretesspolicy som korrekt innehåller informerar om hur du använder, samla in och dela tabellernas data. Du kan lära dig mer om Microsofts insamling och användning i produktdokumentationen och sekretesspolicyn för Microsoft på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Samtycker till att följa alla tillämpliga bestämmelser i sekretesspolicyn för Microsoft.

 3. Omfattning av licens. Programvaran licensieras inte sålda. Microsoft förbehåller sig alla andra rättigheter. Om inte tillämplig lag ger dig fler rättigheter trots denna begränsning, du kommer inte (och har rätt till):

  1. kringgå de tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter användning på vissa sätt

  2. utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran

  3. ta bort, minimera, blockera eller ändra meddelanden från Microsoft eller dess leverantörer i programvaran

  4. använda programvaran för kommersiella, icke-vinstdrivande organisationer, eller generering av intäkt verksamhet.

  5. använda programvaran ett sätt som strider mot lagen eller skapa eller sprida skadlig programvara

  6. dela, publicera, distribuera eller låna ut programvaran, tillhandahålla programvaran som en fristående webbaserad lösning för annan part eller överlåta programvaran eller det här avtalet till någon tredje part.

 4. FEEDBACK. Om du ge feedback om programvaran till Microsoft ge du till Microsoft, utan kostnad, rätt att använda, dela och kommersialisera dina synpunkter på något sätt och för alla ändamål. Du kommer inte ge feedback som omfattas av en licens som kräver Microsoft att licensiera dess programvara eller dokumentation till tredje part eftersom Microsoft inkluderar din feedback i fälten. Dessa rättigheter klara detta avtal.

 5. ÖVERFÖRA till en annan enhet. Du kan avinstallera programvaran och installera den på en annan enhet för bruk. Du kan inte dela den här licens på flera enheter.

 6. EXPORTBEGRÄNSNINGAR. Du måste följa alla inhemsk och internationell exportera lagar och regler som gäller för programvaran, som innehåller restriktioner för destination, slutanvändare och slut Använd. Mer information om exportbegränsningar hittar du http://aka.ms/exporting.

 7. Supporttjänster. Microsoft är inte skyldig enligt detta avtal att ge alla supporttjänster för programvaran. Alla stödet gäller ”är”, ”med alla fel” och utan några garantier.

 8. Uppdateringar. Programvaran får regelbundet söka efter uppdateringar, och hämta och installera dem åt dig. Du kan få uppdateringar från Microsoft eller auktoriserade källor. Microsoft kan behöva uppdatera datorn för att ge uppdateringar. Samtycker till att ta emot dessa automatiska uppdateringar utan några extra meddelande. Uppdateringar kan inte innehålla eller stöder alla befintliga funktioner, tjänster eller yttre enheter.

 9. Bindande SKILJEFÖRFARANDE och klass åtgärd avstående. Det här avsnittet gäller om du bor i (eller om en verksamhet din huvudsakliga verksamhet är) USA. Om du och Microsoft har en tvist kan du och Microsoft samtycker till försöka lösa informellt i 60 dagar. Om du och Microsoft kan du och Microsoft samtycker till bindning enskilda skiljedomsförfarande inför American Arbitration Association under Federal skiljeförfarande Act (”FAA”), och inte att stämma i domstol framför domare eller juryn. I stället besluta en neutrala skiljeman. Klass åtgärd rättegångar, klass hela arbitrations, privata attorney general - åtgärderoch andra fortsätter där någon fungerar i en representant kapacitet inte är tillåtna; inte heller att kombinera enskilda förfarandet utan samtycke av alla parter. Fullständig skiljeförfarande avtalet innehåller fler termer och i http://aka.ms/arb-agreement-1. Du och Microsoft godkänner villkoren.

 10. Uppsägning. Utan att det påverkar andra rättigheter avsluta Microsoft detta avtal om du inte uppfyller något av dess villkor eller villkor. I sådana fall måste du förstör alla kopior av programvaran och alla dess delar.

 11. Fullständig reglering. Detta avtal, och andra termer som Microsoft kan tillhandahålla för tillägg, uppdateringar eller program från tredje part, är det fullständiga avtalet för programvaran.

 12. Tillämplig lag och plats för att lösa tvister. Om du har köpt programvaran i USA eller Kanada, lagar för delstat eller region där du bor (eller, om en verksamhet där din huvudsakliga verksamhet finns) styr tolkning av avtalet påstådda brott, och alla andra anspråk) inklusive konsumentskydd, falsk konsumentskydd och skadeståndsansvar anspråk) oavsett juridiska principer, förutom att FAA styr allt som rör skiljeförfarande. Om du har köpt programvaran i något annat land gäller dess lagar, förutom att FAA styr allt avseende skiljeförfarande. Om US federal jurisdiktion finns godkänner du och Microsoft till exklusiv behörighet i federal domstol i valör delstaten Washington alla tvister hört talas i domstol (utom skiljeförfarande). Om du inte dig och Microsoft samtycker till exklusiv behörighet i den högsta domstolen valör region, Washington alla tvister hört talas i domstol (utom skiljeförfarande).

 13. Från tredje part mottagaren. Du accepterar att äppel- och dess dotterbolag är utomstående förmånstagare i detta avtal och Apple har rätt att tillämpa detta avtal.

 14. CONSUMER rättigheter. NATIONELLA VARIANTER. Vissa juridiska rättigheter beskrivs i det här avtalet. Du kan ha andra rättigheter, inklusive konsumentskydd, lagen i din stat, provins eller land. Separera och förutom din relation med Microsoft kan du även ha rättigheter om parter som du har köpt programvaran. Detta avtal ändras inte de andra rättigheterna om lagstiftningen i din stat, provins eller land inte tillåter det i detta syfte. Anta att du har köpt programvaran i något av de nedan regioner eller obligatorisk land lag gäller och sedan följande bestämmelser gäller för dig:

  • Australien. Du har obligatorisk garantier under australiska Consumer lag och ingenting i detta avtal är avsedd att påverka de rättigheterna.

  • Kanada. Om du har köpt programvaran i Kanada, du kan sluta ta emot uppdateringar genom att stänga av funktionen automatisk uppdatering koppla från enheten från Internet (om och när du ansluter igen till Internet, men programvaran fortsätter söka efter och installerar uppdateringar) eller avinstallera programvaran. I produktdokumentationen kan eventuell också ange hur du stänger av uppdateringar för din enhet eller programvara.

  • Tyskland och Österrike.

   1. Garantin. Korrekt licensierad programvara utförs avsevärt enligt beskrivningen i Microsoft material som medföljer programvaran. Microsoft innehåller dock ingen avtal garanti relation till licensierad programvara.

   2. Ansvarsbegränsning. I händelse av avsiktligt genomföra, grov vårdslöshet, anspråksbaserad på produkt ansvar Act, samt, i händelse av dödsfall eller personlig eller fysisk skada sannolikt Microsoft enligt obligatorisk lag. 
Skyldig till föregående satsen ii., kommer Microsoft endast ansvara för små skada orsakad av vårdslöshet om Microsoft har brutit mot sådana material avtalsförpliktelser på beställningssidan som underlättar att betala prestanda i detta avtal, brott mot som skulle utgöra syftet med det här avtalet och efterlevnad som fest hela tiden förtroende i (så kallade ”siffror förpliktelser”). I andra fall av mindre skada orsakad av vårdslöshet Microsoft inte ansvarig för små skada orsakad av vårdslöshet.

 15. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN ÄR LICENSIERAT ”SOM ÄR”. DU ANSVARAR SJÄLV FÖR ATT ANVÄNDA DEN. OM DU VILL KAN DU MEDDELA APPLE FÖR ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. I DEN UTSTRÄCKNING SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG, HAR APPLE INGA ANDRA GARANTIN FÖRPLIKTELSER SOM ÄR ÖVER HUVUD TAGET. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, GARANTIER ELLER VILLKOR. DU KAN HA YTTERLIGARE CONSUMER RÄTTIGHETER ELLER OBLIGATORISK GARANTIER LOKAL LAGSTIFTNING SOM DETTA AVTAL INTE KAN ÄNDRAS. I DEN UTSTRÄCKNING LOKAL LAGSTIFTNING OMFATTAR MICROSOFT INTE ALLA GARANTIER, INKLUSIVE SÄLJBARHET, TRÄNINGSPRESENTATION FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH KRÄNKNING.

 16. BEGRÄNSNING VIDARE OCH UTESLUTANDE AV PRÖVNING OCH SKADOR. OM DU HAR NÅGON GRUND FÖR ATT ÅTERSTÄLLA SKADOR TROTS OVANSTÅENDE FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR KAN ÅTERSTÄLLA DU FRÅN APPLE, MICROSOFT OCH MICROSOFTS LEVERANTÖRER ENDAST DIREKTA SKADOR UPP TILL DET BELOPP SOM BETALATS FÖR PROGRAMVARAN. DET GÅR INTE ATT ÅTERSTÄLLA NÅGRA ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKT ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR.

  Denna begränsning gäller (a) allt som rör programvaran, tjänsterna och innehållet (inklusive kod) på tredje parts Internetwebbplatser eller program från tredje part; och (b) påstådda brott mot avtalet, garanti, garantier eller villkor, strikt ansvar, vårdslöshet eller andra skadeståndsansvar, eller någon annan begära; i varje ärende i utsträckning som följer av tillämplig lag. Den gäller även om Microsoft eller Apple kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Ovanstående begränsningar och undantag kanske inte gäller för dig eftersom din stat, provins eller land inte kanske tillåter undantag eller begränsning av skador, följdskador eller andra skador.

Observera: eftersom programvaran distribueras i Kanada, några av avtalsvillkoren anges nedan på franska.

Remarque: Ce logiciel étant distribué au Kanada, of des satser dans ce contrat accordance fournies ci-dessous en français.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé nominella a licens est offert «tel uttryckt ”. By utnyttjande de ce logiciel est à bärbara seule risque et péril. Microsoft n'accorde aucune or garantie expresse. Latitude pouvez bénéficier de droits additionnels SV kraft du droit lokala sur la skydd des consommateurs, Nilens ce contrat ne Council ändringstangent. La ou elles accordance permises nominella le droit språk, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un användningen particulier et d'absence de contrefaçon accordance exclues.

BEGRÄNSNING DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET AV DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES. Latitude pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs a indemnisation SV certifikatutfärdare de dommages dirigeras uniquement à hauteur de 5,00 $ oss. Latitude ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les other amounts dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette begränsning concerne:

 • all ce types est relié au logiciel aux services ou au under (y compris le kod) figurant sur des webbplatser Internet nivåer ou dans des program nivå. et

 • les réclamations au titern de missbruk de contrat ou de garantie, ou au titern de responsabilité stricte de négligence ou the or faute dans la limite autorisée nominella la loi SV Enter INTO force. 
Elle s'applique également, dator si Microsoft connaissait ou devrait connaître l'éventualité d'un tel dommage. Si bärbara ger n'autorise pas l'exclusion ou la begränsning de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque natur Nilens ce soit, il se Council Nilens la begränsning ou l'exclusion ci-dessus ne s'appliquera pas à bärbara taken by. 
GÅNGEN JURIDIQUE. Le présent contrat décrit vissa droits juridiques. Latitude pourriez avoir d'autres droits prévus par les lois de bärbara betalar. Le présent contrat ne modifie pas les droits Nilens Latitude confèrent les lois de bärbara ger si celles ci ne le permettent pas.

微软软件许可条款

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

如果您居住 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地) 在美国, 请阅读下文 ”具有约束力的仲裁和共同起诉弃 权” 一节。 它影响争议的解决方式。

这些许可条款是您与微软公司 (或其关联公司) 之间达成的协议。 这些条款适用于上述软件和任何 Microsoft 服 务或软件更新 (但该等服务或更新附有新的或额外条款的情况除外, 在这种情况下, 那些不同的条款预期会适用, 并且不会改变您或 Microsoft 的有关预更新的软件或服务的权利) 。 如果您遵守这些许可条款, 您将拥有以下权 利。 使用该软件, 即表示您接受这些条款。 如果您不接受这些条款, 请不要使用此软件。 您可以将其退还给

APPLE INC. (以下简称 ”ÄPPLE”) 并按实际支付的金额获得退款。

 1. 安装和使用权利。 根据Apple应用商店使用规则, 您可以在iOS设备上安装和使用本软件的一个副本。

  1. 第三方软件。 本软件可能包含Microsoft (而不是第三方) 根据本协议的规定许可您使用的第三方应用程 序。 包含的任何针对第三方应用程序的声明, 其目的仅用作提供信息。

  2. 竞争性基准。 如果您是一名直接的竞争对手, 您出于竞争性的基准、分析或情报收集之目的访问或使用 软件 就约束您软件的条款中的任何竞争性使用、访问和基准测试限制 (包括预期的) 而言 您放弃反 对 Microsoft、其附属公司及其关联公司, 除非您的使用条款是, 或声称是, 比 Microsoft 的条款更加严 格。 如果您不放弃约束您软件的条款中的任何此类声称的限制, 您不得访问或使用该软件, 并且将来亦 是如此。

 2. 数据收集。 该软件可能收集有关您和您对该软件的使用的信息, 并将其发送给Microsoft。 Microsoft可能使 用此信息提供服务和改进 Microsoft 的产品和服务。 您选择停用的权利 (如有) 如产品文档中所述。 该软件 中的某些功能可能会从您的访问或使用该软件的应用程序的用户处收集数据。 如果您使用这些功能以在您的 应用程序中收集数据, 您必须遵守适用的法律, 包括获得任何需要的用户的同意, 并保持准确通知用户有关 您如何使用、收集和共享其数据的醒目的隐私政策。 您可以在产品文档和 Microsoft 隐私声明 (位于 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) 中了解有关 Microsoft 数据收集和使用的更多信息。 您同 意遵守 Microsoft 隐私声明的所有适用条款。

 3. 许可范围。 该软件只授予使用许可, 而非出售。 Microsoft保留所有其他权利。 除非适用的法律赋予您此项限 制之外的权利,否则您不得(且无权):

  1. 绕过本软件中的任何技术限制, 这些限制只允许您以特定的方式使用软件;

  2. 对软件进行反向工程、反向编译或反汇编;

  3. 删除、尽量减少、阻止或修改该软件中的Microsoft或其供应商的任何声明;

  4. 将软件用于商业、非营利或营利活动;

  5. 以违反法律或创建或传播恶意软件的任何方式使用软件; 或者

  6. 共享、发布、分发或出借该软件, 或将其作为独立托管解决方案提供给他人使用, 或将该软件或本协议 转让给任何第三方。

 4. 反馈。 如果您向Microsoft提供有关该软件的反馈 则意味着您向Microsoft无偿提供以任何方式、出于任何 目的使用和分享您的反馈并将其商业化的权利。 如果根据某项许可的规定, 微软由于在其软件或文档中包含 了您的反馈而不得不向第三方授予该软件或文档的许可, 请不要提供这样的反馈。 这些权利在本协议终止后 继续有效转移到另一设备。 您可以卸载该软件, 然后安装到另一台设备上进行使用, 您不得在多台设备上共 享此许可。

 5. 出口限制。 您必须遵守适用于该软件的所有国内和国际出口法律和法规, 其中包括对目的地、最终用户和最 终用途的各种限制。 有关出口限制的详细信息, 请访问 http://aka.ms/exporting 。

 6. 支持服务。 根据本协议, Microsoft没有为软件提供任何支持服务的义务。 提供的任何支持均 ”按现状” 提供, ”可能存在各种缺陷” 且不包含任何形式的保证。

 7. 更新。 该软件会定期检查软件更新, 并为您下载和安装这些更新。 您只能从Microsoft或授权来源处获得软 件更新。 Microsoft 可能需要更新您的系统来为您提供更新资讯。 您同意在无需任何额外通知的情况下接收这 些自动更新。 更新信息可能不涵盖或支持所有的现有软件功能、服务或外围设备。

 8. 有约束力的仲裁和共同起诉弃权。 如果您的居住地 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地) 在美国, 则 须遵守本节规定。 如果您和 Microsoft 产生争议, 您和 Microsoft 同意尝试在六十 (60) 天内对争议进行非正 式解决。 如果您和 Microsoft 无法解决争议, 您和 Microsoft 同意按照《联邦仲裁法》(以下简称 ”FAA”) 接 受美国仲裁协会的有约束力的独立仲裁,而不是在法官或陪审团面前进行法律诉讼。 中立的仲裁员将作出裁 决。 不允许共同起诉、共同范围的仲裁、检察长私人诉讼以及代理人提起的任何其他诉讼, 如果未取得所有 方的同意, 也不得将单独的诉讼进行合并。 完整的《仲裁协议》含有较多的条款, 位于 http://aka.ms/arb-avtalet-1。 您和 Microsoft 同意这些条款。

 9. 终止。 如果您未能遵守本协议的任何条款和条件, Microsoft可能会终止本协议, 但任何其他权利不受影响。 在此情况下, 您必须销毁该软件的所有副本及其所有组成部分。

 10. 完整协议。 本协议, 以及 Microsoft 可能针对补充、更新或第三方应用程序提供的任何其他条款, 共同构成 了该软件的完整协议。

 11. 适用法律和争议解决地点。 如果您在美国或加拿大购买该软件, 则您所居住的州或省 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地) 的法律管辖本协议的解释、违约索赔和其他所有索赔(包括消费者保护、不正当竞争和 侵权索赔), 而不考虑冲突法原则, 但是 FAA 将制约所有与仲裁相关的事宜。 如果您在其他任何国家/地区 购买该软件 则应遵守该国家/地区的法律 但 FAA 将制约与仲裁相关的一切事宜。 如果存在美国联邦管辖 权地, 您和 Microsoft 同意将美国华盛顿州金县的联邦法院作为在法院听证的所有争议的唯一的管辖权地和 审判地 (不包括仲裁) 。 如果不存在美国联邦管辖权地, 您和 Microsoft 同意将美国华盛顿州金县的高级法 院作为在法院听证的所有争议的唯一管辖权地和审判地 (仲裁除外) 。

 12. 第三方受益人。 您同意 Apple 及其子公司是本协议的第三方受益人, 并且 Apple 有权执行本协议。

 13. 消费者权利; 地区差异。 本协议规定了某些合法权利。 根据您所在州、省、国家/地区的法律规定 您可能 享有其他权利 (包括消费者权利) 。 除了您与微软的关系之外, 您还可能单独享有与您的软件卖方相关的权 利。 如果您的州、省、国家/地区的法律不允许 本协议不会改变这些其他权利。 例如, 如果您的软件是从下 列地区之一购买的, 或强制性的国家/地区法律适用, 则下列条款适用于您:

  1. 澳大利亚。 您享有《澳大利亚消费者法》规定的法定保障, 本协议中的任何规定均无意影响这些权利。

  2. 加拿大。 如果您在加拿大购买该软件, 您可以关闭自动更新功能、断开您的设备与Internet的连接 (但 是 如果重新连接到 Internet, 软件将继续检查并安装更新) 或卸载该软件, 从而停止接收更新。 产品 文档 (如有) 也可能指明了为特定设备或软件关闭更新的方法。

  3. 德国和奥地利。

   • (i) 保证。 获得适当许可的软件会基本上按照该软件附带的任何 Microsoft 材料说明的方式运行。 但 是, Microsoft 未提供任何与许可软件相关的合同保障。

   • (ii) 责任限制。 如果出现基于产品责任法的故意行为、重大过失、索赔以及出现死亡或人身伤害的 情况, Microsoft 将依据成文法负责。 
根据上述条款 (ii), Microsoft 将仅对以下情况的轻微过失负责:Microsoft 违反此类实质性合同 义务、未履行促使本协议正常执行的义务、危及本协议的目的的义务违反行为以及未能遵守一 方可能一直相信要履行的义务 (所谓的 ”基本义务”) 。 在其他轻微过失情况下, Microsoft 不 对轻微过失负责。

 14. 保证免责条款。 该软件按 ”现状” 授予许可。 您须自行承担使用该软件的风险。 如果需要, 可以向 Apple 发出以购买价格退款的通知。 在适用法律所允许的最大范围内, Apple 将无任何其他保证义务。 微软不提供 任何明示的保证、保障或条件。 根据您当地的法律, 您可能享有本协议无法改变的其他消费者权利或法定保 障。 在您当地法律允许的范围内,Microsoft排除所有默示保证, 包括有关适销性、针对特定目的的适用性 和不侵权的默示保证。

 15. 损害和补偿责任的限制和排除。 尽管有前述免责声明, 但如果您有充足的依据索取损害补偿, 您只能因直接 损害从APPLEMicrosoftMicrosoft的供应商获得退款, 且退款金额以您购买该软件时支付的金额为 上限。 您不能因其他任何损害获得退款, 包括后果性损害、利润损失、特殊损害、间接损害或附带损害。

  本限制适用于:(a) 与第三方 Internet 站点上的软件、服务、内容 (包括代码) 或第三方应用程序相关的任 何情况; 以及 (b)在适用的法律允许的范围内, 因违约、违反保证、保障或条件、严格责任、过失或其他侵 权行为引起的索赔, 或任何其他索赔。 即使微软或 Apple 知道或应该知道可能会出现损害, 此项限制也同样 适用。 由于您所在州、省或国家/地区可能不允许排除或限制附带性损害、后果性损害或其他损害的赔偿责任 因此上述限制或排除条款可能对您不适用。

MICROSOFT 軟體授權條款

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

若 貴用戶居住(或若 貴公司之主要營業地點)在美國, 請詳讀以下「具有拘束力的仲裁條款以及集體訴訟權 利之拋棄」一節。 此等條款將會影響爭議之解決方式。

本授權條款是 貴用戶與 Microsoft Corporation (或其關係企業) 之間成立的協議。 他們適用於上述軟體及任何 Microsoft 服務或軟體更新 (但若此等服務或更新隨附新的或額外的條款則除外, 這類情況下該等不同條款優先適 用 他們並不會更改 貴用戶或 Microsoft 對預先更新之軟體或服務的相關權利) 。 若 貴用戶遵守本授權條款, 則 貴用戶得享有以下各項權利。 軟體一經使用, 即表示 貴用戶同意接受這些條款。 若 貴用戶不同意該等 條款, 請勿使用本應用程式。 請將其退貨予 APPLE INC. (以下稱「APPLE」) 以取得退款或折讓 (若有的話) 。

 1. 安裝與使用權利。 貴用戶得於 Apple 的 Appbutik 使用條款許可內 在 iOS 作業系統裝置上安裝及使用一 份軟體拷貝。

  1. 第三方廠商軟體。 軟體可能包含第三方應用程式, 這些應用程式是由 Microsoft (而非第三方) 根據本合 約授權給 貴用戶。 第三方應用程式之任何內含聲明僅供 貴用戶資訊參考之用。

  2. 競爭性基準測試。 如果 貴用戶是直接的競爭對手 而 貴用戶之使用條款包含比 Microsoft 之條款更 嚴格 (或聲稱更嚴格) 的規定, 則 貴用戶基於競爭性基準測試、分析或情報蒐集之目的而存取或使用軟 體 即代表 貴用戶放棄 (包括未來) 規範 貴用戶軟體之條款中對 Microsoft、其子公司及其關係企業 進行之任何競爭性用途、存取及基準測試方面的限制。 如果 貴用戶並未抛棄 貴用戶軟體之準據條款 中之任何此等上述限制, 則 貴用戶不得存取或使用本軟體, 且不會進行此動作。

 2. 資料蒐集。 本軟體會蒐集和 貴用戶相關及和 貴用戶使用相關之資訊 並傳送給 Microsoft。 Microsoft 得 運用此資訊提供服務 並以此改善 Microsoft 的產品和服務。 貴用戶選擇不接受之權利 (若有的話) 詳述於 產品文件中。 本軟體內部分功能得啟用資料蒐集功能, 向存取或使用軟體之 貴用戶的應用程式使用者蒐集 資料。 若 貴用戶使用這些功能來啟用應用程式中的資料蒐集, 貴用戶必須遵守相關法律, 包括取得任何 必要的使用者同意, 以及維護會準確地將 貴用戶如何使用、蒐集及共冋其資料的方式通知使用者之重大隱 私權政策。 貴用戶可以在產品文件及 Microsoft 隱私權聲明 (位於 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) 中進一步了解 Microsoft 資料蒐集及使用的相關資訊。 貴用戶同意遵守 Microsoft 隱私權聲明之所有相關條款。

 3. 授權範圍。 軟體係授權使用, 而非出售賣斷。 Microsoft 保留所有其他權利。 除非有其他相關法律賦予 貴用 戶超出本合約限制的其他權利 否則 貴用戶不得 (且沒有權利):

  1. 規避僅允許 貴用戶以特定方式使用軟體之任何技術限制;

  2. 對軟體進行還原工程、解編或反向組譯;

  3. 於軟體內移除、最小化、封鎖或修改任何 Microsoft 或其供應商之聲明;

  4. 將軟體用來進行商業、非營利或創造收益的活動;

  5. 以任何違法或會建立或傳播惡意軟體的方式使用軟體; 或

  6. 共用、發佈、散布或出借本軟體, 或將本軟體做為獨立之託管式解決方案供他人之用, 或將本軟體或本 合約移轉與任何第三方。

 4. 回饋意見。 若 貴用戶向 Microsoft 提供回饋意見, 則 貴用戶授予 Microsoft 權利, 得以任何方式及基於各 種目的免費使用、散布與商業化 貴用戶的回饋意見。 若因 Microsoft 納入 貴用戶的回饋意見, 導致軟體 或文件必須授權給第三方 則 貴用戶不得提供該等回饋意見給 Microsoft。 這些權利於本合約終止、解除、 失效或屆滿後仍繼續有效

 5. 移轉至其他裝置。 貴用戶得將軟體解除安裝, 再安裝至其他裝置上供 貴用戶使用。 貴用戶不得於多個 裝置間共用此授權。

 6. 出口限制。 貴用戶必須遵守適用於軟體的一切本國及國際出口法規, 包括目的地限制、最終使用者限制和 最終使用用途限制。 如需有關出口限制的詳細資訊, 請參閱-http://aka.ms/exporting-。

 7. 支援服務。 Microsoft 根據本合約並無義務針對軟體提供任何支援服務。 任何支援係依「現況」、「連同其本 身具有之一切瑕疵」提供 不含任何形式之瑕疵擔保。

 8. 更新程式。 本軟體會定期檢查更新, 同時為 貴用戶下載及安裝更新。 貴用戶只應從 Microsoft 或授權來 源取得更新。 Microsoft 可能需要更新 貴用戶之系統或提供更新予 貴用戶。 貴用戶同意在沒有任何其他 通知的情況下接受這些自動更新。 更新可能並不包含或支援所有現有的功能、服務或週邊裝置。

 9. 具有約束力的仲裁以及集體訴訟權利之拋棄。 若 貴用戶居住 ( 或若 貴公司之主要營業地點 ) 在美國, 則 本節之規定適用。 若 貴用戶及 Microsoft 出現爭議, 貴用戶與 Microsoft 同意試著在 60 天內以正式管道 解決爭議。 若 貴用戶及 Microsoft 無法於此時間內解決, 貴用戶與 Microsoft 同意透過聯邦仲裁法 (Federal skiljeförfarande Act 以下稱「FAA」)由美國仲裁協會 (American Arbitration Association) 具有個 別拘束力的仲裁予以解決, 而非提交法院訴訟, 由法官或陪審團解決。 將由一名中立仲裁人裁決。 不得展開 集體訴訟、集體仲裁、私人律師之通常訴訟 (allmänna åtgärd),或是由任一人擔任代表人的任何其他訴訟 程序, 任何個別訴訟程序均不得合併進行, 除非經所有當事人書面同意。 完整的仲裁協議包含更多條款, 其 位於 http://aka.ms/arb-agreement-1 。 貴用戶及 Microsoft 同意這些條款。

 10. 終止。 若 貴用戶未能遵守本合約之任何條款或條件, 則在不影響任何其他權利之前提下, Microsoft 得終止 本合約。 屆時 貴用戶必須銷毀軟體之全部拷貝及其所有元件部分。

 11. 整份合約。 本合約以及 Microsoft 得為增補程式、更新程式或第三方應用程式提供之任何其他條款構成本軟 體之整份合約。

 12. 解決爭議之相關法律及地點。 若 貴用戶在美國或加拿大取得軟體 本合約之解釋或任何違反本合約所衍生 的索賠及所有其他索賠 (包括消費者保護法、不公平競爭法和侵權行為之索賠), 無論是否有法規牴觸產生, 均應以 貴用戶所居住之州/省 (或 貴公司之主要營業所在地點) 的法律為準據法, 但與仲裁相關的所有條 款均依 FAA 規範之。 若 貴用戶在任何其他國家/地區取得軟體 則應以該國家/地區的法律為準據法 但若 FAA 規範與仲裁相關的所有條款則不在此限。 若在美國聯邦管轄範圍之內, 貴用戶及 Microsoft 同意法院 審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (valör region) 之聯邦法院為專屬管轄權及法庭地。 若未規範, 貴用戶及 Microsoft 同意法院審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (valör region) 之初審法院 (högsta domstolen) 為專屬管轄權及法庭地。

  1. 第三方受益人。 貴用戶同意 Apple 及其子公司為本合約之第三方受益人, 且 Apple 有權執行本合約。

  2. 消費者權利 ; 各地區差異。 本合約說明特定法律權利。 貴用戶所在州/省或國家/地區的法律可能會賦予 貴用戶其他權利, 包括消費者權利。 除 貴用戶與 Microsoft 之關係外, 貴用戶取得軟體的單位可能也會 提供相關的權利。 若 貴用戶所在州/省或國家/地區的法律不允許 則本合約無法改變 貴用戶的上述其他 權利。 例如, 若 貴用戶在下列其中一個國家/地區取得軟體, 或具強制性之國家/地區法律適用, 則亦適用 下列條款:

   1. 澳大利亞。 貴用戶依據澳大利亞消費者法律 (australiska Consumer lag) 享有法定保證 本合約並不 意圖影響這些權利。

   2. 加拿大。 若 貴用戶是在加拿大境內取得本軟體 得關閉自動更新功能、中斷裝置之網路連線 (當重新 連接網路時, 軟體將繼續檢查並安裝更新), 或解除安裝本軟體, 以停止接收更新。 若有產品文件, 當中 可能詳述如何關閉特定裝置或軟體之更新。

   3. 德國及奧地利。

    • (i) 瑕疵擔保。 取得正確授權的軟體將會大致依照軟體隨附的 Microsoft 說明手冊執行。 但 Microsoft 不為授權軟體提供契約保證。

    • (ii) 責任限制。 若為蓄意行為、重大過失、依產品責任法提出之索賠, 或造成個人傷亡或實體傷害, Microsoft 將依成文法賠償。

    受前述條款限制 (ii) 之前提下 只有在 Microsoft 違反重大合約義務、違反可助本合約實現之履約、 違反行為危及本合約之目的, 以及違反任何當事人持續信賴之合約遵循 (亦稱為「基本義務」) 下, Microsoft 方得擔負輕過失賠償責任。 至於其他的輕過失, Microsoft 概不擔負相關過失賠償責任。

 13. 無瑕疵擔保責任。 軟體係依「現況」授權給 貴用戶。 貴用戶須自行承擔使用風險。 如有需要, 貴用戶 得通知 APPLE 以便依原購買價格取得退款。 在相關法律允許之最大範圍內, APPLE 將不具有其他任何瑕疵 擔保義務。 MICROSOFT 不提供任何明示擔保、保證或條件。 貴用戶所在地區的法律可能會提供本合約 無法改變的額外消費者權利或法律保證。 在 貴用戶所在地區法律允許的範圍內, MICROSOFT 排除包括 適售性、符合特定目的或未侵權之所有默示擔保。

 14. 救濟與損害賠償責任之限制與排除。 無論上述無瑕疵擔保責任如何規定, 若 貴用戶符合向 APPLE MICROSOFT MICROSOFT 之供應商請求損害賠償之資格, 貴用戶僅得就直接損害請求賠償, 且其金 額不得超過 貴用戶就軟體所支付之金額。 貴用戶無法就任何其他損害 ( 包括衍生性損害、利潤損失、特 殊損害、間接損害或附隨性損害 ) 請求損害賠償。 本項限制適用於 (a) 與本軟體、服務、第三方網站上的內容 (包括程式碼) 或第三方應用程式相關的任何事項; 以及(b) 因為違約、保證、擔保或條件;無過失責任、過失或其他侵權行為所衍生之索賠;或任何其他索賠; 每項情況均係在相關法律許可的範圍之內。 即使 Microsoft 或 Apple 已知悉或應知悉該等損害發生之可能性, 此項限制仍然適用。 此外, 貴用戶所在之州省或國家/地區也可能不允許對附隨性損害、衍生性損害或其他 損害加以排除或限制, 這種情況也可能造成上述限制或排除規定並不適用於 貴用戶。

LICENCNE ODREDBE ZA MICROSOFTOV SOFTVER

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

AKO ŽIVITE (ILI AKO JE VAŠE MJESTO POSLOVANJA) U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA PROČITAJTE ČLANAK ”OBVEZUJUĆA KLAUZULA O ARBITRAŽI JAG ODRICANJE DENOD PRAVA SAKNAS ZAJEDNIČKU TUŽBU” U NASTAVKU. ATT UTJEČE SAKNAS RJEŠAVANJE SPOROVA.

Ta bort licencne odredbe predstavljaju ugovor između fordonsalarmsystem jag tvrtke Microsoft Corporation (ili nekog od njezinih povezanih društava). Odnose se saknas prethodno navedeni softver jag sve Microsoftove usluge ili ažuriranja softvera (osim u mjeri u kojoj su uz te usluge ili ažuriranja priložene nove ili dodatne odredbe. U tom se slučaju ubuduće primjenjuju te druge odredbe jag ne mijenjaju vaša ili Microsoftova prava u vezi sa softverom prije ažuriranja ili uslugama). AKO POSTUPATE U SKLADU S OVIM LICENCNIM ODREDBAMA IMATE PRAVA NAVEDENA U NASTAVKU. KORIŠTENJEM SOFTVERA PRIHVAĆATE BORT ODREDBE. AKO IH NE PRIHVAĆATE, NEMOJTE KORISTITI SOFTVER. VRATITE GA DRUŠTVU APPLE INC. (”ÄPPLE”) KAKO BISTE DOBILI POVRAT PLAĆENOG IZNOSA ILI VAUČER U VISINI TOG IZNOSA, AKO JE TILL PRIMJENJIVO.

 1. PRAVA saknas INSTALACIJU jag KORIŠTENJE. Imate pravo instalirati jag koristiti jednu kopiju softvera saknas uređaju sa sustavom iOS, kako je dopušteno pravilima korištenja trgovine aplikacija tvrtke Apple.

  1. Softver trećih osoba. Softver može sadržavati aplikacije treće osobe koje vam licencira Microsoft, en ne treća osoba prema ovom Ugovoru. SVE uključene obavijesti za aplikacije trećih osoba samo su informativne.

  2. Kompetitivno usporedno testiranje. Ako listra in izravni konkurent te pristupate softveru ili ga koristite u svrhu usporednog testiranja, analize ili prikupljanja podataka, odričete se u korist Microsofta, njegovih podružnica jag povezanih društva (uključujući budućih) svih ograničenja u vezi s kompetitivnim korištenjem pristupom jag usporednim testiranjem u odredbama koje reguliraju vaš softver u mjeri u kojoj vaši uvjeti korištenja jesu ili namjeravaju biti restriktivniji DENOD Microsoftovih. Ako se ne odreknete svih takvih navedenih ograničenja u odredbama koje reguliraju vaš softver, ne smijete pristupiti ovom softveru niti ga koristiti jag obvezujte se da till nećete učiniti.

 2. PRIKUPLJANJE PODATAKA. Softver može prikupljati podatke o vama jag vašem korištenju softvera jag slati ih Microsoftu. Microsoft može koristiti te podatke za pružanje usluga jag poboljšavanje Microsoftovih proizvoda jag usluga. Vaša prava isključivanja iz prikupljanja podataka, ako postoje opisana su u dokumentaciji proizvoda. Neke značajke softvera možda će omogućiti prikupljanje podataka korisnika vaših aplikacija koji pristupaju softveru ili ga koriste. Ako koristite te značajke za omogućivanje prikupljanja podataka u svojim aplikacijama, morate postupati u skladu s primjenjivim pravom, što uključuje pribavljanje obaveznog pristanka korisnika, te održavati jasno vidljiva pravila o zaštiti privatnosti koja točno obavještavaju korisnike o načinima saknas koje koristite, prikupljate jag dijelite njihove podatke. Više o Microsoftovu prikupljanju podataka jag njihovu korištenju možete saznati u dokumentaciji proizvoda jag u Microsoftovoj izjavi o zaštiti privatnosti saknas adresi https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Pristajete postupati u skladu sa svim primjenjivim odredbama Microsoftove izjave o zaštiti privatnosti.

 3. OPSEG licens. MI ne prodajemo svoj softver ili vašu kopiju svojeg softvera – mi ga samo licenciramo. Microsoft zadržava sva druga prava. Osim u slučaju da vam unatoč tom ograničenju primjenjivo pravo daje veća prava, ne smijete (jag nemate pravo):

  1. zaobilaziti bilo kakva tehnička ograničenja u softveru kojima se dopušta njegovo korištenje samo saknas točno određene načine;

  2. vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati niti deasemblirati softver;

  3. uklanjati, smanjivati, blokirati ili preinačavati bilo kakve obavijesti Microsofta ili njegovih dobavljača u softveru;

  4. koristiti softver za komercijalne ili neprofitne aktivnosti ni aktivnosti koje generiraju prihode;

  5. koristiti softver saknas protuzakonit način ili za stvaranje ili širenje zlonamjernog softvera; ili

  6. dijeliti, objavljivati, distribuirati ili posuđivati softver, pružati softver kao samostalno hostirano rješenje za korištenje drugih ili prenositi softver ili ovaj ugovor saknas bilo koju treću osobu.

 4. POVRATNE INFORMACIJE. Ako tvrtki Microsoft pošaljete povratne informacije o softveru, dajete joj, med naknade, pravo saknas korištenje jag dijeljenje povratnih informacija te saknas njihovu komercijalnu upotrebu saknas bilo koji način jag u bilo koju svrhu. Nećete pružati povratne informacije podložne licenci potrebne Microsoftu za licenciranje softvera ili dokumentacije trećim osobama jer Microsoft uključuje vaše povratne informacije u njih. Ta prava ostaju saknas snazi jag IO isteku valjanosti ugovora.

 5. PRIJENOS saknas DRUGI UREĐAJ. Smijete deinstalirati softver jag instalirati ga saknas drugom uređaju saknas kojem ćete ga koristiti. Ovu licencu ne smijete koristiti saknas više uređaja.

 6. OGRANIČENJA IZVOZA. Morate se jag pridržavati svih lokalnih jag međunarodnih izvoznih zakona jag propisa primjenjivih saknas softver koji obuhvaćaju odredbe o ograničenjima u pogledu odredišta, krajnjih korisnika jag krajnjeg korištenja. Dodatne informacije o ograničenjima izvoza potražite saknas adresi http://aka.ms/exporting.

 7. USLUGE PODRŠKE. Microsoft nije obvezan prema ovom ugovoru pružati bilo kakve usluge podrške za softver. Sva se podrška nudi ”kakva jest”, ”sa svim nedostacima” jag med bilo kakvih jamstva.

 8. AŽURIRANJA. Softver može povremeno povjeravati postoje li ažuriranja za softver te ih za fordonsalarmsystem preuzimati jag instalirati. Ažuriranja možete preuzeti samo DENOD Microsofta ili ovlaštenih izvora. Microsoft će možda morati ažurirati vaš sustav da bi vam pružao ta ažuriranja. Pristajete primati ta automatskih ažuriranja med dodatnih obavijesti. Ažuriranja možda neće uključivati ili podržavati sve postojeće softverske značajke, usluge ili periferijske uređaje.

 9. OBVEZUJUĆA ARBITRAŽA jag ODRICANJE DENOD PRAVA saknas ZAJEDNIČKU TUŽBU. Ovaj se članak primjenjuje saknas fordonsalarmsystem ako živite (ili vam je mjesto poslovanja) u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako dođe gör spora između fordonsalarmsystem i Microsofta, vi i Microsoft pristajete saknas till da se spor pokuša neformalno riješiti unutar 60 dana. Ako till nije moguće vi i Microsoft pristajete saknas obvezujuću pojedinačnu arbitražu koju će voditi organizacija American Arbitration Association (”AAA”) prema Federalnom zakonu o arbitraži (”FAA”) te se neće podizati tužbe saknas sudu pred sucem ili porotom. Umjesto toga, odluku će donijeti neutralni arbitar. Nije dopušteno pokretanje zajedničkih tužbi, zajedničkih arbitraža općih tužbi privatnog odvjetnika ni bilo kojih drugih postupaka u kojem netko postupa u funkciji predstavnika, kao ni objedinjavanje pojedinačnih postupaka med pristanka svih strana. Potpuni Ugovor o arbitraži sadržava dodatne odredbe jag nalazi se saknas adresi http://aka.ms/arb-avtalet-1. Vi i Microsoft pristajte saknas te odredbe.

 10. RASKID. Ne dovodeći u pitanje druga prava, Microsoft može raskinuti ovaj ugovor ako se ne pridržavate njegovih odredbi ili uvjeta. U tom listra in slučaju obvezni uništiti sve kopije softvera jag svih njegovih sastavnih dijelova.

 11. CJELOKUPAN UGOVOR. Ovaj ugovor jag sve druge odredbe koje Microsoft može pružiti za nadopune ažuriranja ili aplikacije trećih osoba čine cjelovit ugovor za softver.

 12. PRIMJENJIVO PRAVO jag MJESTO ZA RJEŠAVANJE SPOROVA. Ako listra in softver nabavili u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kanadi zakoni savezne države ili pokrajine u kojoj živite (ili en u kojoj je vaše mjesto poslovanja) primjenjivat će se saknas tumačenje ovog ugovora, zahtjeve za njegovu povredu jag sve druge zahtjeve ( uključujući zahtjeve u vezi sa zakonima o zaštiti potrošača, zakonima o nelojalnoj konkurenciji jag izvanugovornoj odgovornosti), med obzira saknas sukobe zakonskih načela, osim što FAA uređuje sve u vezi s arbitražom. Ako listra in softver kupili u nekoj drugoj državi, primjenjuju se njezini zakoni osim što FAA uređuje sve u vezi s arbitražom. Ako postoji američka federalna nadležnost, vi i Microsoft pristajete saknas isključivu nadležnost federalnih sudova Okruga valör u Washingtonu za sve sporove koji se iznose pred sudom (osim arbitraže). Ako ne, vi i Microsoft pristajete saknas isključivu nadležnost Višeg suda Okruga valör u Washingtonu za sve sporove koji se iznose pred sudom (osim arbitraže).

 13. KORISNIK TREĆA OSOBA. Suglasni listra in da su Apple i njegove podružnice korisnici-treće osobe ovog ugovora te da Apple ima pravo saknas provedbu ovog ugovora.

 14. POTROŠAČKA PRAVA, REGIONALNE VARIJACIJE. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Saknas temelju zakona važećih u vašoj saveznoj državi, pokrajini ili državi možda imate jag neka druga prava, uključujući potrošačka prava. Zasebno jag odvojeno od vašeg odnosa s Microsoftom, određena prava može vam ustupiti jag strana od koje listra in kupili softver. Ovim se ugovorom ne mijenjaju ta druga prava ako zakoni vaše savezne države, pokrajine ili države till ne dopuštaju. Saknas primjer, ako listra in softver nabavili u jednoj od ispod navedenih regija ili ako se primjenjuju obavezni državni zakoni, u Daniel slučaju saknas fordonsalarmsystem se odnose sljedeće odredbe:

  1. Australija. Ništa u ovom ugovoru ne utječe saknas zakonska prava koja su vam zajamčena australskim Zakonom o zaštiti potrošača.

  2. Kanada. Ako listra in nabavili softver u Kanadi, možete zaustaviti primanje ažuriranja isključivanjem značajke automatskog ažuriranja, prekidom veze uređaja s internetom (inga ako jag kada se ponovno povežete s internetom, softver će nastaviti provjeravati ima li ažuriranja Jag instalirati ih) ili deinstaliranjem softvera. U dokumentaciji proizvoda, ako postoji, možda se navodi kako isključiti ažuriranja za određeni uređaj ili softver.

  3. Njemačka jag Austrija.

   • (i) Jamstvo. Ispravno licencirani softver funkcionirat će kao što je opisano u Microsoftovoj dokumentaciji koju listra in dobili uz softver. Međutim Microsoft ne daje nikakva ugovorna jamstva povezana s licenciranim softverom.

   • (ii) Ograničenje odgovornosti. U slučaju namjere, krajnje nepažnje, potraživanja temeljenih saknas Zakonu o odgovornosti proizvoda, kao jag u slučaju smrti ili tjelesne ili fizičke ozljede, Microsoft je odgovoran prema zakonskim propisima. 
Temeljem prethodne odredbe (ii) tvrtka Microsoft odgovorna je samo za nepažnju ako Microsoft krši takve bitne ugovorne obveze, ispunjavanje kojih omogućuje očekivanu izvedbu ovog ugovora, čija povreda bi ugrozila svrhu ovog ugovora jag sukladnost s njime u koje strana može imati stalno povjerenje (”kardinalne obveze”). U drugim slučajevima nemara, tvrtka Microsoft neće biti odgovorna za nepažnju.

 15. IZJAVA O ODRICANJU OD JAMSTAVA. SOFTVER SE LICENCIRA ”KAKAV JEST”. VI SNOSITE RIZIK NJEGOVA KORIŠTENJA. AKO ŽELITE MOŽETE OBAVIJESTITI APPLE O POVRATU PLAĆENOG IZNOSA. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PREMA MJERODAVNOM PRAVU APPLE NEĆE IMATI NIKAKVIH DRUGIH JAMSTVENIH OBVEZA. MICROSOFT NE DAJE NIKAKVA IZRIČITA JAMSTVA NI PRAVA. PREMA LOKALNIM ZAKONIMA MOŽDA VAM PRIPADAJU JOŠ NEKA DODATNA POTROŠAČKA ILI ZAKONSKA PRAVA. OVAJ IH UGOVOR NE MOŽE OGRANIČITI NI PROMIJENITI. GÖR MJERE KOJE DOPUŠTAJU LOKALNI ZAKONI DRUŠTVO MICROSOFT ISKLJUČUJE SVA PREŠUTNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ONA U VEZI S POTREBNIM SVOJSTVIMA ZA REDOVITU UPORABU ILI ZA PROMET, ZA NAROČITU UPORABU TE JAMSTVA DA PRAVA TREĆIH OSOBA NISU POVRIJEĐENA.

 16. OGRANIČENJA JAG IZUZIMANJA ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU. AKO POSTOJI BILO KAKVA OSNOVA ZA NAKNADU ŠTETE USPRKOS PRETHODNO NAVEDENOJ IZJAVI O ODRICANJU ODGOVORNOSTI, APPLE, MICROSOFT JAG MICROSOFTOVI DOBAVLJAČI NADOKNADIT ĆE VAM SAMO IZRAVNU ŠTETU GÖR IZNOSA KOJI LISTRA IN PLATILI ZA SOFTVER. NE MOŽETE DOBITI NAKNADU ZA BILO KAKVU DRUGU ŠTETU UKLJUČUJUĆI POSLJEDIČNU ŠTETU IZGUBLJENU DOBIT, POSEBNU, NEIZRAVNU ILI SLUČAJNU ŠTETU.

  Se ograničenje odnosi saknas (a) sve vezano uz softver, usluge, sadržaj (čemu pripada jag kod) saknas web mjestima trećih osoba ili u aplikacijama trećih osoba te (b) zahtjeve zbog povrede ugovora, povrede jamstva, povrede uvjeta, objektivne odgovornosti nepažnje, druge izvanugovorne odgovornosti ili bilo kojeg drugog zahtjeva gör mjere dopuštene prema primjenjivom pravu. Att se ograničenje primjenjuje čak jag ako je Microsoft ili Apple znao ili je morao znati za mogućnost nastanka štete. Moguće je da se gore navedeno ograničenje, odnosno izuzimanje od odgovornosti, ne odnosi saknas fordonsalarmsystem ako prema zakonima vaše savezne države, pokrajine ili države nije dopušteno ograničenje ili izuzimanje od odgovornosti za slučajnu, posljedičnu ili drugu vrstu Štete.

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO PROGRAMVARA SPOLEČNOSTI MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V USA (NEBO JSTE FIRMOU, KTERÁ ZDE MÁ HLAVNÍ SÍDLO) PŘEČTĚTE SI NÍŽE ODDÍL ”ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ETT ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY”. TENTO ODDÍL SE TÝKÁ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ SPORŮ.

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací). Vztahují se saknas výše uvedený programvara veškeré-služby en aktualizace softwaru společnosti Microsoft (s výjimkou v rozsahu, bort kterém jsou takové služby či aktualizace doprovázeny novými nebo doplňujícími podmínkami, v takovém případě platí tyto odlišné podmínky jen pro novou situaci en nemění vaše práva ani práva společnosti Microsoft bort vztahu k softwaru en službám před aktualizací). DODRŽÍTE LI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA. UŽITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY. POKUD JE NEPŘIJÍMÁTE, PROGRAMVARA NEPOUŽÍVEJTE. MÍSTO TOHO JEJ VRAŤTE SPOLEČNOSTI APPLE INC. (”ÄPPLE”) EN OBDRŽÍTE PŘÍPADNOU NÁHRADU BORT FORMĚ PENĚZ ČI ZBOŽÍ.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ en INSTALACI. Smíte nainstalovat en používat jednu kopii softwaru saknas zařízení s operačním systémem iOS tak, jak je till povoleno pravidly užívání obchodu Apples Appbutik.

  1. Programvara třetích stran. Programvaran může obsahovat aplikace třetích stran, k nimž vám v rámci této smlouvy poskytuje licenci společnost Microsoft, nikoli třetí strana. Veškerá obsažená sdělení k aplikacím třetích stran jsou uvedena pouze pro vaši informaci.

  2. Konkurenční testování typovými úlohami. Pokud jste přímým konkurentem en přistupujete k softwaru za účelem konkurenčního testování typovými úlohami, analýzy nebo shromažďování zpravodajských informací nebo programvara k těmto účelům používáte, vzdáváte se vůči společnosti Microsoft, jejím dceřiným společnostem en afilacím (en till i gör budoucna) veškerých omezení konkurenčního používání, přístupu en testování typovými úlohami v podmínkách platných pro váš programvara v rozsahu, bort kterém vaše podmínky používání kladou nebo jsou formulovány s úmyslem klást větší omezení než podmínky společnosti Microsoft. Pokud se nevzdáte veškerých takto koncipovaných omezení v podmínkách, které se vztahují saknas váš programvara nesmíte přistupovat k tomuto softwaru ani jej používat en zavazujete se tak nečinit.

 2. SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT. Programvaran může shromažďovat informace o vás en o vašem používání softwaru en zasílat je společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace použít k poskytování služeb en zlepšování svých produktů en služeb. Vaše právo saknas odhlášení, pokud je máte je popsáno v dokumentaci k produktu. Některé funkce v softwaru mohou umožňovat shromažďování dat od uživatelů vašich aplikací, které k softwaru přistupují nebo jej využívají. V případě, že tyto funkce využijete k umožnění sběru dat bort vašich aplikacích, musíte dodržovat platné zákony, mimo jiné získat veškeré potřebné souhlasy uživatelů, udržovat saknas snadno přístupném místě zásady ochrany soukromí, v nichž uživatele přesně informujete o tom, jak jejich data využíváte shromažďujete en sdílíte. Další informace o sběru dat společností Microsoft en o jejich využívání najdete v dokumentaci k produktu en v Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů saknas adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna příslušná ustanovení Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů.

 3. ROZSAH licens. Programvara se neprodává, pouze se uděluje licens k jeho užívání. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo v rozporu s tímto omezením neposkytuje více práv, nedopustíte se následujícího jednání (en nemáte k němu žádné právo):

  1. obcházení jakýchkoli technických omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby;

  2. provádět zpětnou analýzu, dekompilaci či rozklad softwaru;

  3. odebírání, minimalizace, blokování nebo úpravy sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů, která jsou v softwaru obsažena;

  4. využívat programvara pro komerční neziskové en zisk generující aktivity;

  5. užívání softwaru jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem nebo k tvorbě či šíření malwaru; nebo

  6. sdílet, publikovat, distribuovat či půjčovat programvara, poskytovat jej k používání jiným uživatelům jako samostatné hostitelské řešení ani převádět programvara či tuto smlouvu saknas jakoukoli třetí stranu.

 4. ZPĚTNÁ VAZBA. Pokud sdělíte společnosti Microsoft svůj názor saknas programvara, poskytujete tím společnosti Microsoft bezplatné právo k užívání, sdílení en komerčnímu využití tohoto názoru jakýmkoli způsobem en k jakémukoli účelu. Neposkytnete takovou zpětnou vazbu, která je předmětem licens vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla licenci k softwaru nebo dokumentaci třetím stranám proto, že gör nich zahrnula vaši zpětnou vazbu. Tato práva zůstanou v platnosti jag IO skončení účinnosti této smlouvy.

 5. PŘEVOD saknas JINÉ ZAŘÍZENÍ. Smíte odinstalovat programvara en nainstalovat jej v jiném zařízení. Tuto licenci nesmíte sdílet saknas více zařízeních.

 6. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Dále musíte dodržet veškeré místní jag mezinárodní zákony en předpisy o exportu, které se saknas programvara vztahují včetně omezení týkajících se místa určení koncových uživatelů en koncového užívání. Další informace o vývozních omezeních naleznete saknas adrese http://aka.ms/exporting.

 7. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Společnost Microsoft se touto smlouvou nezavazuje k poskytování žádných služeb podpory pro programvara. Veškerá případná podpora je poskytována ”tak, jak je”, ”se všemi chybami” en med jakékoli záruky.

 8. AKTUALIZACE. Programvaran může pravidelně kontrolovat, stahovat en instalovat aktualizace. Aktualizace můžete získávat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů. Poskytnutí aktualizací může vyžadovat aktualizaci vašeho systému společností Microsoft. Souhlasíte s přijímáním těchto automatických aktualizací med dalších oznámení. Aktualizace nemusí zahrnovat ani podporovat všechny existující funkce softwaru, služby nebo periferní zařízení.

 9. ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ett ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY. Tento oddíl se saknas vás vztahuje, pokud máte bydliště v USA (nebo pokud jste firmou s hlavním sídlem v USA). Pokud mezi vámi en společností Microsoft dojde ke sporu, vy jag společnost Microsoft souhlasíte s tím že se jej budete snažit neformálně vyřešit IO dobu 60 dní. V případě, že se vám en společnosti Microsoft nepodaří spor vyřešit neformální cestou, souhlasíte vy jag společnost Microsoft se závazným individuálním rozhodčím řízením vedeným asociací American Arbitration Association (”asociace AAA”) podle zákona Federal skiljeförfarande Act (”zákon FAA”) s tím, že spor nepředložíte soudu k řešení soudcem nebo porotou. Namísto toho bude rozhodovat neutrální rozhodce. Nejsou povoleny žádné hromadné žaloby, hromadná rozhodčí řízení, žaloby podávané soukromým právním zástupcem jménem státu ani žádná jiná řízení, v nichž kterákoli ze stran jedná v zastoupení; stejně tak není povoleno slučování jednotlivých řízení med souhlasu všech stran. Úplná smlouva o rozhodčím řízení obsahuje další podmínky en nachází se saknas adrese http://aka.ms/arb-agreement-1. S těmito podmínkami souhlasíte vy jag společnost Microsoft.

 10. UKONČENÍ SMLOUVY. Pokud nedodržíte kteroukoli podmínku této smlouvy, může společnost Microsoft med omezení dalších práv ukončit účinnost této smlouvy. V takovém případě musíte zničit všechny kopie softwaru en všechny jeho součásti.

 11. ÚPLNÁ SMLOUVA. Úplnou smlouvu o softwaru tvoří tato smlouva spolu se všemi dalšími podmínkami, které může společnost Microsoft předložit pro dodatky aktualizace en aplikace třetích stran.

 12. ROZHODNÉ PRÁVO en MÍSTO ŘEŠENÍ SPORŮ. Pokud jste programvara získali v USA nebo Kanadě výklad této smlouvy nároky vznesené saknas základě jejího porušení en všechny ostatní nároky (včetně nároků vznesených saknas základě zákonů o ochraně spotřebitele, zákonů o nekalé soutěži en občanskoprávních deliktů) se řídí zákony státu nebo provincie vašeho pobytu (nebo místa hlavního sídla podnikání vaší firmy) med uplatnění kolizních ustanovení zákona, avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA. Pokud jste programvara získali saknas území jakékoli jiné země, platí zákony této země avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA. Vztahuje li se saknas daný případ federální jurisdikce USA, vy jag společnost Microsoft souhlasíte s výhradní jurisdikcí en místní příslušností federálního soudu okresu valör region, stát Washington, spory pro všechny soudně řešené (s výjimkou rozhodčích Řízení). V opačném případě vy jag společnost Microsoft souhlasítes výhradní jurisdikcí en místní příslušností vyššího soudu okresu valör region, stát Washington, spory pro všechny soudně řešené (s výjimkou rozhodčích řízení).

 13. OPRÁVNĚNÁ OSOBA TŘETÍ STRANY. Souhlasíte s tím, že společnost Apple en její afilace představují oprávněné třetí strany této smlouvy en společnost Apple má právo saknas vymáhání této smlouvy.

 14. PRÁVA SPOTŘEBITELE, REGIONÁLNÍ ODCHYLKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu, provincie nebo země vám mohou zaručovat jag další práva včetně spotřebitelských. MIMO váš vztah ke společnosti Microsoft můžete mít rovněž určitá práva bort vztahu ke straně, od níž jste programvara získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu provincie či země jejich změnu nepovoluje. Pokud jste programvara například získali v jednom z regionů níže nebo platí povinné místní zákony, vztahují se saknas vás následující ustanovení:

  1. Austrálie. Saknas základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky en záměrem žádného ustanovení této smlouvy není taková práva jakkoli ovlivňovat.

  2. Kanada. Pokud jste tento programvara pořídili v Kanadě, můžete zastavit příjem aktualizací vypnutím funkce automatických aktualizací, odpojením vašeho zařízení od internetu (v případě opětovného připojení k internetu však programvara obnoví zjišťování en instalaci aktualizací) nebo odinstalováním softwaru. Dokumentace k produktu, je li k dispozici může také uvádět pokyny pro vypnutí aktualizací pro vaše konkrétní zařízení nebo programvara.

  3. Německo en Rakousko.

   • (i) Záruka. Řádně licencovaný programvara bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Společnost Microsoft však bort vztahu k licencovanému softwaru neposkytuje žádné smluvní záruky.

   • (ii) Omezení odpovědnosti. V případě záměrného jednání, hrubé nedbalosti, nároků saknas základě zákona o odpovědnosti za produkt en také v případě úmrtí nebo zranění inesisk společnost Microsoft odpovědnost podle zákonného práva.

   V souladu s předchozím ustanovením (ii) ponese společnost Microsoft odpovědnost pouze za mírnou nedbalost, pokud společnost Microsoft poruší takové závažné smluvní povinnosti, jejichž plnění napomáhá řádnému plnění této smlouvy en jejichž porušení av ohrozilo účel této smlouvy en zajištění shody které může strana trvale očekávat (tzv. ”zásadní povinnosti”). V dalších případech mírné nedbalosti nenese společnost Microsoft odpovědnost za mírnou nedbalost.

 15. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. PROGRAMVARA JE LICENCOVÁN ”JAK STOJÍ EN LEŽÍ”. RIZIKA SPOJENÁS JEHO UŽÍVÁNÍM NESETE VY. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI SMÍTE UPOZORNIT SPOLEČNOST APPLE SAKNAS VRÁCENÍ NÁKUPNÍ CENY. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SPOLEČNOST APPLE NEMÁ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUČNÍ POVINNOSTI. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V RÁMCI VAŠICH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA ČI ZÁKONNÉ ZÁRUKY, KTERÉ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE VŠECHNY ODVOZENÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL EN NEPORUŠENÍ PRÁV.

 16. OMEZENÍ en VYLOUČENÍ NÁHRAD ŠKOD. PŘI OPRÁVNĚNÉM (NAVZDORY VÝŠE UVEDENÉMU ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY) POŽADAVKU SAKNAS NÁHRADU ŠKODY MŮŽETE OD SPOLEČNOSTÍ APPLE, MICROSOFT A OD DODAVATELŮ SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZÍSKAT POUZE NÁHRADU PŘÍMÝCH ŠKOD GÖR VÝŠE ČÁSTKY KTEROU JSTE ZA PROGRAMVARA ZAPLATILI. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD UŠLÉHO ZISKU ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH en NÁHODNÝCH ŠKOD.

  Toto omezení se vztahuje saknas (a) veškeré záležitosti související se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) saknas webových stránkách třetích stran en v aplikacích třetích stran saknas (b) žaloby pro porušení smlouvy, záruky, garance či podmínky, saknas objektivní odpovědnost, nedbalost en jiné občanskoprávní delikty, stejně jako saknas jakékoli jiné žaloby bort všech případech v rozsahu povoleném rozhodným právem. Vztahuje se rovněž saknas situace, kdy společnost Microsoft nebo Apple věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se saknas vás nemusí vztahovat v případě, že váš stát, provincie nebo země neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných, následných či jiných škod.

VILKÅR FÖR MICROSOFT-SOFTWARELICENS

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

HVIS DE BOR I (ELLER HVIS DE PRIMÆRT DRIVER FORRETNING I) USA, BEDES DE LÆSE AFSNITTET ”KLAUSULEN OM BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL” NEDENFOR. OPLYSNINGERNE PÅVIRKER DEN MÅDE, HVORPÅ TVISTER KAN LØSES.

Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og Microsoft Corporation (eller et af deres associerede selskaber). De gælder for den software, der er nævnt ovenfor og eventuelle Microsoft-tjenester eller softwareopdateringer (undtagen i det omfang, at sådanne tjenester eller opdateringer er underlagt nye eller yderligere vilkår. Hvis det er tilfældet gælder de afvigende vilkår med tilbagevirkende kraft og ændrer ikke Deres eller Microsofts rettigheder med hensyn til software, der er opdateret på forhånd, eller tjenester). HVIS DE OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DE NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER. VED AT TAGE SOFTWAREN I BRUG ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR. HVIS DE IKKE ACCEPTERER DEM, MÅ DE IKKE BRUGE SOFTWAREN. I STEDET SKAL DE RETURNERE DEN TIL APPLE INC. (”APPLE”) OG FÅ REFUSION ELLER EN KREDITNOTA, HVIS RELEVANT.

 1. Installationer-OG BRUGERVILKÅR. De må installere og bruge én kopi af softwaren på en iOS-baseret enhed som tilladt a äpplen regler för brug af app lagra og denne aftale.

  1. Tredjemandssoftware. Denne programvara kan indeholde applikationer fra tredjemand, som Microsoft, ikke tredjemand, är i licens till Dem jag henhold till nærværende aftale. Eventuelle inkluderede meddelelser vedrørende tredjemandsapplikationer er kun till Deres orientering.

  2. Konkurrencemæssig benchmarking. Hvis De er en direkte konkurrent og tilgår eller bruger softwaren til konkurrencemæssig benchmarking, analyse eller indsamling af efterretninger, afstår De i forhold til Microsoft, dets datterselskaber og associerede virksomheder (herunder fremtidige) fra enhver konkurrencemæssig brug, adgang og restriktioner for benchmarkingtest i de vilkår for brug, der gælder for Deres software, i det omfang Deres vilkår for brug er, eller påstås at være, mere restriktive end Microsofts vilkår. Hvis De ikke fraskriver Dem sådanne påståede begrænsninger i de vilkår, der regulerer Deres software, har De ikke lov til at tilgå eller bruge denne software og gør det heller ikke. 


 2. DATAINDSAMLING. Softwaren kan indsamle oplysninger om Dem og Deres brug af softwaren og avsändare disse till Microsoft. Microsoft bruger muligvis disse oplysninger till levering af tjenester og forbedring af Microsofts produkter og tjenester. Deres muligheder för framelding, hvis det er relevanta, er beskrevet jag produktdokumentationen. Visse funktioner jag softwaren kan muliggøre indsamling af data fra brugere af Deres applikationer, der you adgang till eller bruger softwaren. Hvis De bruger disse funktioner till vid muliggøre dataindsamling i Deres applikationer, skall De overholde gældende lovgivning, herunder på indhente det nødvendige brugersamtykke og opretholde SV tydelige politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger der præcist informerer brugere om hvordan De bruger, indsamler og deler deres data. De kan læse enbart om Microsofts dataindsamling og - brug jag produktdokumentationen og Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. De accepterer på overholde alla gældende bestemmelser i Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 3. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Microsoft forbeholder sig alla øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning är Dem flere rettigheder på trods af denne begrænsning, må De ikke (og har ikke ret till):

  1. vid arbejde uden om alla tekniske begrænsninger jag softwaren, der kun tillader vid De kan bruge den på bestemt måder

  2. vid foretage bakåtkompilera, dekompilering eller disassemblering af softwaren

  3. på fjerne, minimere, blokere eller ændre meddelelser fra Microsoft eller deres leverandører, som er inkluderet jag softwaren,

  4. at bruge softwaren til kommercielle, non-profit eller indtægtsskabende aktiviteter,

  5. at bruge softwaren på en måde, der er i strid med loven, eller at skabe eller sprede malware eller

  6. på Ta, offentliggøre, distribuere eller udlåne softwaren, stille softwaren till rådighed som en enkeltstående løsning, som andre kan bruge, eller overdrage softwaren eller denne aftale till nogen tredjemand.

 4. FEEDBACK. Hvis De är Microsoft feedback om softwaren är De Microsoft ret till uden beregning, på Ta måde og kommercialisere Deres feedback på enhver og till ethvert formål. De är ikke feedback, der er underlagt SV licens, som kræver på Microsoft är tredjemand licens till programvara eller dokumentation eller tjenester, fordi Microsoft har inkluderet Deres feedback heri. Disse rettigheder gælder fortsat efter ophør af nærværende aftale

 5. OVERFØRSEL till EN ANDEN ENHED. De må afinstallere softwaren og installere den på en anden enhed till eget brug. De må ikke ta denne licens på flere enheder.

 6. EKSPORTRESTRIKTIONER. De skall overholde alla nationale og internationale eksportlove og - forordninger, der gælder för softwaren, herunder begrænsninger på destinationer, slutbrugere og slutbrug. Se http://aka.ms/exporting för högst få flere oplysninger om eksportrestriktioner.

 7. SUPPORTTJENESTER. Microsoft er ikke forpligtet jag henhold till denne aftale till högst levere supporttjenester till softwaren. SV eventuel leveret stöd för er, som ”this er og forefindes”, ”med alla fejl” og uden nogen formulär för garanti.

 8. OPDATERINGER. Softwaren kan med jævne mellemrum kontrollere for opdateringer og downloade og installere dem for Dem. De må kun hente opdateringer til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. Microsoft har muligvis behov for at opdatere Deres system for at kunne give Dem opdateringer. De accepterer at modtage denne type automatiske opdateringer uden yderligere varsel. Opdateringer omfatter eller understøtter muligvis ikke alle softwarefunktioner, tjenester eller perifere enheder. 


 9. BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF GRUPPESØGSMÅL. Dette afsnit gælder, hvis De bor i (eller hvis De har en virksomhed, og virksomhedens primære forretningsområde er i) USA. Hvis De og Microsoft har en tvist, indgår De og Microsoft en aftale om, at I vil forsøge at løse den på uformel vis inden for 60 dage. Hvis dette ikke er muligt for Dem og Microsoft, indgår De og Microsoft en aftale om at indgå i en bindende individuel voldgift foran American Arbitration Association under Federal Arbitration Act (”FAA”) og ikke at anlægge sag hos en domstol foran en dommer eller jury. I stedet skal alle tvister løses foran en neutral voldgiftsmand. Kollektive søgsmål, kollektiv voldgift, private attorney-general-søgsmål og andre sager, hvor en person repræsenterer en anden, er ikke tilladt. Ej heller er det tilladt at kombinere individuelle sager uden samtykke fra alle parter. Den samlede voldgiftsaftale indeholder flere vilkår og findes på http://aka.ms/arb-agreement-1. De og Microsoft accepterer disse vilkår. 


 10. OPHØR. Microsoft har uden præjudice for eventuelle andre rettigheder ret til at ophæve nærværende aftale, såfremt De misligholder nogen som helst af vilkårene og betingelserne i den. I sådanne tilfælde skal De destruere alle kopier af softwaren og alle dens komponentdele.

 11. HELE AFTALEN. Denne aftale og andre vilkår, Microsoft leverer jag forbindelse med supplementer, opdateringer eller tredjemandsapplikationer er this fuldstændige aftale för softwaren.

 12. GÆLDENDE LOVGIVNING OG STED för LØSNING AF TVISTER. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA eller Kanada er denne aftale alla krav vedrørende overtrædelse af this og alla andre krav (inklusive forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence og erstatningskrav jag forbindelse med skadeståndsansvar) underlagt lovgivningen i den stat eller provins, hvor De kantlinjer (eller, hvis det drejer sig om en virksomhed jag virksomhedens primære forretningsområde), uanset principperne för lovkonflikter, med den undtagelse vid FAA styrer alt med hensyn till voldgift. Hvis De har erhvervet softwaren jag et andet mark gælder det pågældende hamnar lovgivning, med den undtagelse vid FAA styrer alt med hensyn till voldgift. Hvis der findes SV føderal jurisdiktion, accepterer De og Microsoft this eksklusive jurisdiktion og værneting jag forbundsdomstolen i valör delstaten i Washington jag forbindelse med alla tvister, der behandles af domstolen (ikke voldgift). [Hvis ikke accepterer De og Microsoft this eksklusive jurisdiktion og værneting jag denøverste domstol i valör delstaten i Washington jag forbindelse med alla tvister, der behandles af domstolen (ikke voldgift).]

 13. BEGUNSTIGET TREDJEMAND. De accepterer på Apple og äpplen datterselskaber er begunstigede tredjemænd jag denne aftale og på Apple har ret till högst håndhæve denne aftale.

 14. FORBRUGERRETTIGHEDER, REGIONALE FORSKELLE. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder, herunder forbrugerrettigheder jag henhold till lovgivningen i Deres stat, provins eller land. Særskilt og uafhængigt jag forhold till Deres forhold till Microsoft har De muligvis også rettigheder med hensyn till den del som De har erhvervet softwaren hos. Denne aftale tilsidesætter ikke disse andre rettigheder, hvis lovgivningen i Deres stat, provins eller land ikke tillader SV sådan tilsidesættelse. Hvis De f.eks. har købt softwaren jag SV af nedenstående regioner, eller hvis obligatorisk landelovgivning gælder, gælder følgende bestemmelser för Dem:

  1. Australien. De har lovbestemte garantier i henhold til den australske forbrugerlovgivning, og intet i denne aftale er påtænkt at skulle påvirke disse rettigheder.

  2. Canada. Hvis De har erhvervet denne software i Canada, kan De stoppe med at modtage automatiske opdateringer ved at deaktivere internetadgang (hvis og når De aktiverer internetadgangen igen, fortsætter softwaren med at kontrollere for og installere opdateringer) eller deinstallere softwaren. Produktdokumentationen, hvis en sådan foreligger, kan også angive, hvordan De kan slå opdateringer fra for Deres specifikke enhed eller software.

  3. Tyskland og Østrig.

   • (i) Garanti. This korrekt licenserede programvara vil fungere som den skall som beskrevet jag det Microsoft-materiale, der medfølger softwaren. Microsoft yder ingen kontraktmæssig garanti jag forbindelse med den licenserede programvara.

   • (ii)  Ansvarsbegrænsning. I forbindelse med forsætlig adfærd, grov uagtsomhed, krav baseret på Product Liability Act samt tilfælde af dødsfald eller person- eller fysisk skade, er Microsoft ansvarlig i henhold til almindelig lov. 


   I henhold til den foregående klausul (ii) er Microsoft kun ansvarlige for simpel uagtsomhed, hvis Microsoft bryder væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis overholdelse er påkrævet for korrekt udførelse af aftalen, og hvor et brud ville kompromittere aftalens formål og overholdelsen, som en tredjemand beror på (såkaldte ”Primære forpligtelser”). I andre tilfælde af simpel uagtsomhed kan Microsoft ikke holdes ansvarlig for simpel uagtsomhed.

 15. ANSVARSFRASKRIVELSE. SOFTWAREN ER GIVET I LICENS ”SOM DEN ER OG FOREFINDES”. DE BÆRER RISIKOEN FOR BRUG AF SOFTWAREN. HVIS DE ØNSKER DET, KAN DE KONTAKTE APPLE FOR AT BEDE OM EN REFUSION AF KØBSPRISEN. I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DER ER TILLADT AF GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL APPLE IKKE HAVE NOGEN ANDRE GARANTIFORPLIGTELSER. MICROSOFT GIVER INGEN UDTRYKKELIGE INDESTÅELSER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. DE KAN HAVE YDERLIGERE FORBRUGERRETTIGHEDER ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOKAL LOVGIVNING, SOM DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. SÅFREMT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DANSK LOVGIVNING, AFGIVER MICROSOFT INGEN STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. 


 16. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. HVIS DE HAR GRUNDLAG FÖR HÖGST FÅ DÆKKET FLIKEN PÅ TRODS AF FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE, KAN DE FRA APPLE, MICROSOFT OG MICROSOFTS LEVERANDØRER KUN OPNÅ DIREKTE ERSTATNINGSBELØB PÅ Ö TILL DET BELØB, DE BETALTE FOR SOFTWAREN. DE KAN IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER ERSTATNING FOR FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER.

  Denne begrænsning gælder för (a) ethvert forhold vedrørende programvara, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsapplikationer og erstatningskrav (b) för kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar uagtsomhed eller andre erstatningskrav för skadeståndsansvar eller andre krav, og jag ethvert tilfælde kun jag det omfang, det er tilladt jag henhold till gældende lovgivning. Begrænsningen gælder også selvom Microsoft eller Apple havde eller burde har haft kendskab till risikoen för tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke för Dem, fordi der i Deres stat, provins eller hamna ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

SOFTWARELICENTIEBEPALINGEN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

LEES INDIEN U WOONT IN (OF EEN BEDRIJF BENT MET EEN HOOFDVESTIGING IN) DE VERENIGDE STATEN, HET ARTIKEL “BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN” HIERONDER. DEZE HEBBEN GEVOLGEN VOOR DE WIJZE WAAROP GESCHILLEN WORDEN BESLECHT.

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of een van haar gelieerde ondernemingen). Ze zijn van toepassing op de bovengenoemde software en Microsoft-diensten of software-updates (uitgezonderd voor zover deze diensten of updates vergezeld gaan van nieuwe of aanvullende voorwaarden, in welk geval deze andere voorwaarden vanaf dat moment van toepassing zijn en geen verandering aanbrengen in uw rechten of die van Microsoft met betrekking tot de nog niet bijgewerkte software of diensten). INDIEN U ZICH HOUDT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U DE ONDERSTAANDE RECHTEN. DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT, MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN. STUUR DEZE IN PLAATS DAARVAN TERUG NAAR APPLE INC. (“APPLE”). U ONTVANGT DAT UW GELD TERUG OF EEN TEGOED, INDIEN VAN TOEPASSING.

 1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN. U mag één exemplaar van de software installeren en gebruiken op een iOS-apparaat, zoals toegestaan op grond van de gebruiksregels van de Apple Store.

  1. Programvara van Derden. I de programvara kunnen toepassingen van een derde partij zijn opgenomen die dörr Microsoft, niet dörr de derde partij van aan u i licentie worden gegeven ö grond deze overeenkomst. Eventuele mededingen uppfyllda betrekking summa toepassingen van derden dienen slechts ange informatie.

  2. Competitieve prestandatest. Indien u een directe samtidiga van Microsoft böjda SV toegang hebt summa av gebruikmaakt van de programvara tio behoeve van competitieve prestandatest, analysera av informatieverzameling, doet u tegenover Microsoft, haar dochterondernemingen SV gelieerde ondernemingen (uppfyllda inbegrip van toekomstige) afstand van beperkingen betreffende competitief gebruik toegang SV het verrichten van benchmarktests i de voorwaarden die van toepassing zijn ö uw programvara voor zover uw gebruiksvoorwaarden beperkender zijn, av beogen beperkender te zijn, dan de voorwaarden van Microsoft. Indien u geen afstand doet van dergelijke beperkingen i de bepalingen die van toepassing zijn ö uw programvara, är het u niet toegestaan u toegang te verschaffen summa deze programvara SV deze te gebruiken, SV zult u dat ook niet doen.

 2. GEGEVENSVERZAMELING. De programvara kan informatie över u SV uw gebruik van de programvara verzamelen SV deze naar Microsoft sturen. Microsoft kan deze informatie gebruiken voor het leveren van services SV het verbeteren van producten SV diensten van Microsoft. UW mogelijkheden om hiervan af te zien worden beschreven i de productdocumentatie. Sommige functies i de programvara kunnen de verzameling van gegevens van gebruikers van uw toepassingen die toegang verkrijgen summa av gebruikmaken van de programvara mogelijk maken. Indien u deze functies gebruikt om het verzamelen van gegevens i uw toepassingen mogelijk te maken, dient u te voldoen aan de voorschriften van het toepasselijk recht, uppfyllda inbegrip van het verkrijgen van eventueel vereiste toestemming van de gebruiker, SV een duidelijk zichtbaar privacybeleid te onderhouden dat de gebruikers nauwkeurig informeert över de wijze waarop u hun gegevens verzamelt, gebruikt SV deelt. Meer informatie över de verzameling SV het gebruik van gegevens dörr Microsoft vindt u i de productdocumentatie SV i de Privacyverklaring van Microsoft ö https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. U stemt ermee i alla toepasselijke bepalingen van de Privacyverklaring van Microsoft saknas te leven.

 3. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De programvara wordt niet verkocht, maar i licentie gegeven. Microsoft behoudt zich alla e rechten voor. Tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking är het u niet toegestaan (SV hebt u niet het recht):

  1. de technische beperkingen i de programvara die ervoor zorgen dat u deze alleen ö bepaalde manieren kunt gebruiken te omzeilen;

  2. de software te reverse-engineeren, decompileren of disassembleren;

  3. mededelingen van Microsoft of haar leveranciers in de software te verwijderen, te verkleinen, te 
blokkeren of te wijzigen;

  4. de programvara te gebruiken voor commerciële, ideell av inkomsten genererende activiteiten;

  5. de programvara ö een onwettige manier te gebruiken av gebruiken om skadlig programvara te verspreiden; av

  6. de programvara te delen, distribueren av vsluta te lenen, de programvara aa bieden als zelfstandige gehoste oplossing voor gebruik dörr anderen, av de programvara av deze overeenkomst över te dragen aan een derde partij.

 4. FEEDBACK. Sensorn u Microsoft feedback geeft över de programvara, geeft u Microsoft kosteloos het recht om uw feedback te gebruiken, te delen SV voor commerciële doeleinden te gebruiken ö elke manier SV voor elk doeleinde. U geeft geen feedback die onderhevig är aan een licentie waarvoor Microsoft eigen programvara av documentatie i licentie moet geven aan derden omdat Microsoft uw feedback hierin opneemt. Deze rechten blijven gelden nadat deze overeenkomst är beëindigd.

 5. OVERBRENGEN NAAR EEN ANDER APPARAAT. U magnetiska dataordsläsare de programvara verwijderen SV installeren ö een ander apparaat voor gebruik. U magnetiska dataordsläsare deze licentie niet delen ö meerdere apparaten.

 6. EXPORTBEPERKINGEN. U dient zich te houden aan alla nationale SV internationale exportwetten SV - voorschriften die van toepassing zijn ö de programvara, uppfyllda inbegrip van beperkingen uppfyllda betrekking summa bestemmingen, eindgebruikers SV eindgebruik. Zie http://aka.ms/exporting voor meer informatie över exportbeperkingen.

 7. ONDERSTEUNINGSSERVICES. Microsoft is op grond van deze overeenkomst niet verplicht ondersteunende diensten te leveren voor de software. Eventuele ondersteuning wordt geboden “zoals deze is”, “met alle tekortkomingen” en zonder enige vorm van garantie.

 8. Uppdateringar. De programvara kan zo nu SV dan controleren ö uppdaterar SV deze voor u hämta SV installeren. U magnetiska dataordsläsare uppdaterar uitsluitend verkrijgen van Microsoft av geautoriseerde bronnen. Het kan nodig zijn dat uw producerats dörr Microsoft wordt bijgewerkt alvorens deze uppdaterar worden verstrekt. U stemt ermee i deze automatische uppdaterar te ontvangen utan voorafgaande kennisgeving. I de uppdateringar worden mogelijk niet alla bestaande softwarefuncties, diensten av randapparaten ondersteund.

 9. BINDENDE VALUTAHANDEL SV VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN. Dit artikel är van toepassing indien u woont i (av, i het geval van een bedrijf, indien uw hoofdvestiging zich bevindt i) de Verenigde Staten. Indien u SV Microsoft een geschil hebben, stemmen u SV Microsoft ermee i 60 dagen te proberen dit informeel te schikken. Indien u SV Microsoft daarin niet slagen, stemmen u SV Microsoft i uppfyllda bindende individuele valutahandel dörr de American Arbitration Association (”AAA”) ö grond van de Federal skiljeförfarande Act (”FAA”), en geen gerechtelijk exempelresultat aan te spannen tio overstaan van een rechter av juryn. I plaats daarvan wordt de beslissing overgelaten aan een neutrale avgörandet. Collectieve processen, collectieve valutahandel, processen i het algemeen belang SV e processen waarbij iemand optreedt i een vertegenwoordigende hoedanigheid zijn niet toegestaan. Het combineren van afzonderlijke processen utan de instemming van alla partijen är evenmin toegestaan. De volledige Arbitrageovereenkomst bevat meer bepalingen SV är te vinden ö http://aka.ms/arb-agreement-1. U SV Microsoft stemmen i uppfyllda deze bepalingen.

 10. BEËINDIGING. Onverminderd alla overige rechten kan de Microsoft deze overeenkomst beëindigen indien u enige voorwaarde ervan niet nakomt. Indien dit zich voordoet, moet u alla kopieën van de programvara SV alla onderdelen daarvan vernietigen.

 11. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst SV eventuele e voorwaarden die Microsoft verstrekt voor aanvullingen, uppdateringar av toepassingen van derden, vormen de volledige overeenkomst voor de programvara.

 12. TOEPASSELIJK RECHT SV PLAATS VOOR GESCHILLENBESLECHTING. Indien de programvaran är verkregen i de Verenigde Staten av Kanada, är het recht van de staat av provincie waarin u woont (av, i geval van een bedrijf waar de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt) voor de interpretatie van deze overeenkomst, vorderingen ö grond van schending ervan, SV alla overige vorderingen (uppfyllda inbegrip van vorderingen terzake consumentenbescherming, mededingingsrecht SV onrechtmatige daad, ongeacht de beginselen van het internationaal privaatrecht, uppfyllda dien verstande dat alla zaken uppfyllda betrekking summa valutahandel zijn onderworpen aan de FAA. Indien u de programvara hebt verkregen i een ander mark är wetgeving van dat mark van toepassing, uppfyllda dien verstande dat de FAA zeggenschap heeft över alla zaken uppfyllda betrekking summa valutahandel. Indien het Amerikaans federaal recht van toepassing är stemmen u SV Microsoft i uppfyllda de exclusieve rechtsbevoegdheid SV zitting van het federale gerechtshof i valör delstaten Washington voor alla geschillen die aan een rechtbank worden voorgelegd (uitgezonderd valutahandel). Indien dat niet het geval är stemmen u SV Microsoft i uppfyllda de exclusieve rechtsbevoegdheid SV zitting van het högsta domstolen van valör delstaten, Washington voor alla geschillen die aan een rechtbank worden voorgelegd (uitgezonderd valutahandel).

 13. DERDE BEGUNSTIGDE. U gaat ermee akkoord dat Apple SV haar dochterondernemingen begunstigden van derden zijn all'esportazione deze overeenkomst, SV dat Apple het recht heeft summa het afdwingen van deze overeenkomst.

 14. 14. CONSUMENTENRECHTEN, REGIONALE VERSCHILLEN. I deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het har mogelijk dat u beschikt passerat e rechten, waaronder consumentenrechten i uw staat provincie över allting fungerar. Vid fri sikt van uw relatie uppfyllda Microsoft beschikt u mogelijk ook över rechten uppfyllda betrekking summa de partij waarvan u de programvara hebt verkregen. Deze overeenkomst brengt geen wijziging aan i deze overige rechten indien de wetten i uw staat provincie av mark dit niet toestaan. Indien u de programvara bijvoorbeeld hebt verkregen i een van de onderstaande regio, nationale wetgeving van toepassing är, gelden de volgende bepalingen voor u:

  1. Australië. u beschikt över wettelijke garanties i het kader van de australiska Consumer lag SV niets i deze overeenkomst heeft de bedoeling afbreuk te doen aan deze rechten.

  2. Kanada. Indien u deze programvara hebt verkregen i Kanada, kunt u de ontvangst van uppdaterar uitschakelen dörr de functie Automatische uppdateringar vsluta te schakelen, de verbinding van uw apparaat uppfyllda internet te verbreken (indien SV wanneer u de verbinding uppfyllda internet herstelt, zal de programvara het zoeken naar SV installeren van uppdaterar echter hervatten) av de programvara te verwijderen. De productdocumentatie, indien van toepassing, bevat mogelijk ook meer informatie över het uitschakelen van uppdaterar voor uw specifieke apparaat av programvara.

  3. Duitsland SV Oostenrijk.

   • (i) Garantie. De naar behoren gelicentieerde programvara werkt i grote lijnen overeenkomstig hetgeen är beschreven Microsoft materiaal dat all'esportazione de programvara wordt geleverd. Microsoft geeft echter geen contractuele garantie uppfyllda betrekking summa de gelicentieerde programvara.

   • (ii) Aansprakelijkheidsbeperking. I geval van opzettelijk handelen, Lund nalatigheid vorderingen ö bas van de våta Productaansprakelijkheid, alsmede i geval van overlijden av persoonlijk av lichamelijk letsel, är Microsoft aansprakelijk overeenkomstig de wetgeving.

   Onderworpen aan de voorgaande bepaling (ii), är Microsoft uitsluitend aansprakelijk voor geringe nalatigheid indien Microsoft contractuele verplichtingen schendt, waarvan de vervulling de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk maken, waarvan de schending het doel van deze overeenkomst i gevaar zou brengen, SV ö de naleving waarvan een partij voortdurend zou moeten kunnen vertrouwen (zogeheten ”kardinale plichten”). I e gevallen van geringe nalatigheid är Microsoft niet aansprakelijk.

 15. GEEN GARANTIE. DE PROGRAMVARA WORDT I LICENTIE GEGEVEN ”ZOALS DEZE ÄR”. U GEBRUIKT DEZE Ö EIGEN RISICO. INDIEN GEWENST KUNT U APPLE Ö DE HOOGTE STELLEN VOOR RESTITUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG. VOOR ZOVER ÄR TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT HEEFT APPLE GEEN ENKELE E GARANTIEVERPLICHTINGEN. MICROSOFT WIJST ALLA GARANTIES AV VOORWAARDEN VAN DE HAND. HET ÄR MOGELIJK DAT U ÖVER AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN AV WETTELIJKE GARANTIES BESCHIKT Ö GROND VAN UW PLAATSELIJKE WETGEVING WAARIN DEZE OVEREENKOMST GEEN WIJZIGINGEN KAN AANBRENGEN. VOOR ZOVER ÄR TOEGESTAAN Ö GROND VAN UW LOKALE RECHT, WIJST MICROSOFT ALLA IMPLICIETE GARANTIES, UPPFYLLDA INBEGRIP VAN GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL SV NIET INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE HAND.

 16. 16. BEPERKINGEN SV UITSLUITINGEN VAN VERHAAL SV SCHADEVERGOEDING. INDIEN U NIETTEGENSTAANDE DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN GARANTIE GROND HEBT OM SCHADE TE VERHALEN, KUNT U SLECHTS DIRECTE SCHADE VERHALEN Ö ALLA, MICROSOFT SV DE LEVERANCIERS VAN MICROSOFT SUMMA HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR DE PROGRAMVARA. U KUNT GEEN E SCHADE VERHALEN UPPFYLLDA INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, SCHADE DÖRR WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE AV INCIDENTELE SCHADE.

  Deze beperking geldt voor (a) alles uppfyllda betrekking summa de programvara, diensten, inhoud (inclusief kod) van internetsites van derden toepassingen van derden; SV (b) vorderingen i verband uppfyllda wanprestatie, garantie voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid e onrechtmatige daad, enig e vordering i elk geval voor zover är toegestaan ö grond van het toepasselijk recht. De beperking geldt zelfs als Microsoft av Apple ö de hoogte var av ö de hoogte hade moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking av uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat i uw mark av regio de uitsluiting av beperking van incidentele schade, gevolgschade e schade niet är toegestaan.

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

FÖR ASIAKAS ASUU (TAI YRITYKSEN TAPAUKSESSA ASIAKKAAN PÄÄASIALLINEN TOIMIPAIKKA PÅ) YHDYSVALLOISSA HÄNEN TULEE JÄLJEMPÄNÄ KOHTA ”SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN”. SE VAIKUTTAA RIITOJEN RATKAISUTAPOIHIN.

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai utökad konserniyhtiön) välillä. Ne koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa ja kaikkia Microsoftin palveluja tai ohjelmiston päivityksiä (lukuun ottamatta sitä, että kyseisiin palveluihin tai päivityksiin liittyy uusia tai täydentäviä ehtoja, jolloin kyseisiä eri ehtoja sovelletaan ennakoivasti eivätkä ne muuta asiakkaan tai Microsoftin etukäteen päivitettyihin ohjelmistoihin tai palveluihin liittyviä oikeuksia). FÖR ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT, HÄNELLÄ PÅ ALLA MAINITUT OIKEUDET. KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA ASIAKAS HYVÄKSYY NÄMÄ EHDOT. MIKÄLI ASIAKAS EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, EI OHJELMISTOA SAA KÄYTTÄÄ. TÄLLÖIN OHJELMISTO PÅ PALAUTETTAVA APPLE, INC:LLE (”ÄPPLE”) MAHDOLLISTA HYVITYSTÄ VARTEN.

 1. ASENNUS - JA KÄYTTÖOIKEUDET. Asiakas saa asentaa ja käyttää yhtä tämän ohjelmiston kopiota iOS-käyttöjärjestelmäpohjaisissa laitteissaan Applen App Storen käyttöehtojen sallimalla tavalla.

  1. Kolmannen osapuolen ohjelmisto. Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten sovelluksia, joihin Microsoft, ei siis kyseinen kolmas osapuoli myöntää asiakkaalle käyttöoikeudet tämän sopimuksen nojalla. Mahdolliset kolmansien osapuolten sovelluksia koskevat ilmoitukset på tarkoitettu asiakkaalle ainoastaan tiedoksi.

  2. Kilpaileva vertailu. Mikäli asiakas på suora kilpailija, joka käyttää ohjelmistoa kilpailevaan vertailuun, analyysiin tai tietojen keräämiseen, asiakas luopuu Microsoftia, skicka tytäryhtiöitä ja konserniyhtiöitä (myös tulevia) kohtaan kaikista kilpailevaa käyttöä, pääsyä ja vertailutestausta koskevista rajoituksista asiakkaan ohjelmistoa koskevissa ehdoissa siltä osin kuin asiakkaan käyttöehdot ovat tai niiden på tarkoitus olla Microsoftin ehtoja rajoittavampia. För asiakas ei luovu tällaisista rajoituksista asiakkaan ohjelmistoa koskevissa ehdoissa, asiakas ei saa avata tai käyttää detta ohjelmistoa, eikä asiakas tee niin.

 2. TIETOJEN KERÄÄMINEN. Ohjelmisto voi kerätä tietoja asiakkaasta ja asiakkaan ohjelmiston käytöstä ja lähettää ne Microsoftille. Microsoft voi käyttää näitä tietoja toimittamaan palveluita ja kehittämään Microsoftin tuotteita ja palveluita. Asiakkaan mahdolliset esto oikeudet esitetään tuotedokumentaatiossa. Ohjelmiston eräät toiminnot voivat ottaa käyttöön tietojen keräämisen asiakkaan sovellusten käyttäjiltä, jotka avaavat ohjelmiston ja käyttävät sitä. För asiakas käyttää näitä toimintoja tietojen keräämisen käyttöönottoon sovelluksissa, asiakkaan tulee täyttää sovellettavassa laissa säädetyt vaatimukset, kuten hankkia mahdollisesti edellytetyt käyttäjän suostumukset, ja asiakkaalla tulee olla selvästi näkyvillä oleva tietosuojakäytäntö, jossa tiedotetaan käyttäjiä siitä, miten heidän tietojaan käytetään, kerätään ja jaetaan. Microsoftin harjoittamasta tietojen keräämisestä ja niiden käytöstä på saatavilla lisätietoja tuotedokumentaatiossa ja Microsoftin tietosuojalausekkeessa osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Asiakas suostuu noudattamaan kaikkia Microsoftin tietosuojalausekkeen soveltuvia ehtoja.

 3. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Vanlig Jollei asiakkaalla ole sovellettavan perusteella enemmän oikeuksia tästä rajoituksesta huolimatta, asiakas ei saa (eikä hänellä ole oikeutta):

  1. kiertää ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyillä tavoilla;

  2. selvittää ohjelmiston valmistustapaa, purkaa ohjelmistoa tai hajottaa ohjelmistoa;

  3. poistaa, pienentää, estää tai muuttaa Microsoftin tai utökad toimittajien ilmoituksia ohjelmistossa;

  4. käyttää ohjelmistoa kaupalliseen, yleishyödyllisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin;

  5. käyttää ohjelmistoa millään lainvastaisella tavalla tai luoda tai välittää haittaohjelmistoja; pilslut

  6. jakaa, julkaista, levittää tai lainata ohjelmistoa, tarjota ohjelmistoa erillisenä isännöitynä ratkaisuna muiden käyttöön tai siirtää ohjelmistoa tai detta sopimusta kolmannelle osapuolelle.

 4. PALAUTE. För asiakas antaa ohjelmistoa koskevaa palautetta Microsoftille asiakas antaa Microsoftille ilman veloitusta oikeuden käyttää jakaa ja kaupallistaa asiakaspalautetta haluamallaan tavalla haluamaansa tarkoitukseen. Asiakas ei anna sellaista tietyn käyttöoikeuden alaisuuteen kuuluvaa palautetta, jonka hyödyntäminen Microsoftin ohjelmistossa tai ohjeissa edellyttää Microsoftia myöntämään ohjelmistonsa tai ohjeensa käyttöoikeuden kolmansille osapuolille. Nämä oikeudet ovat voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.

 5. SIIRTÄMINEN TOISEEN LAITTEESEEN. Ohjelmiston voi poistaa laitteesta ja asentaa utökad tämän jälkeen toiseen laitteeseen asiakkaan käyttöä varten. Käyttöoikeutta ei saa jakaa useille laitteille.

 6. VIENTIRAJOITUKSET. Asiakkaan på noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja - säännöksiä, jotka sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja vientirajoituksista på osoitteessa http://aka.ms/exporting.

 7. TUKIPALVELUT. Tämä sopimus ei velvoita Microsoftia tarjoamaan ohjelmiston tukipalveluja. Mahdollinen tuki toimitetaan ”sellaisenaan” ja ”mahdollisine vikoineen” ilman minkäänlaisia takuita.

 8. PÄIVITYKSET. Ohjelmisto voi ajoittain tarkistaa ohjelmistopäivityksien varalta ja ladata ja asentaa ne asiakkaan puolesta. Asiakas voi hankkia nämä päivitykset vain Microsoftilta tai Microsoftin valtuuttamilta lähteiltä. Microsoftin på ehkä päivitettävä asiakkaan järjestelmä, jotta se voi päivittää ominaisuuden. Asiakas suostuu vastaanottamaan nämä automaattiset päivitykset ilman lisäilmoitusta. Päivitykset eivät ehkä sisällä tai TIS kaikkia nykyisiä ohjelmiston ominaisuuksia, palveluita tai ordernummer.

 9. SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN. Detta kohtaa sovelletaan, för asiakas asuu (tai yrityksen tapauksessa asiakkaan pääasiallinen toimipaikka på) Yhdysvalloissa. För asiakkaalla ja Microsoftilla på riita, asiakas ja Microsoft yrittävät ratkaista utökad 60 päivän aikana vapaamuotoisesti. För ratkaisua ei synny, asiakas ja Microsoft suostuvat sitovaan tapauskohtaiseen välimiesmenettelyyn American Arbitration Associationissa Federal skiljeförfarande agera - vanlig mukaisesti (”FAA”), eikä kumpikaan nosta kannetta tuomioistuimessa. Utökad sijaan asiatiska ratkaisee puolueeton välimies. Ryhmäkanteet, joukkosovittelut, yksityiset lakimiestoimet yleisen edun nimissä ja muut menettelyt, joissa joku muu toimii edustajana, på kielletty. Yksittäisiä menettelyitä ei saa yhdistää ilman kaikkien osapuolten lupaa. Täydellinen välityssopimus sisältää enemmän ehtoja ja se på saatavilla osoitteessa http://aka.ms/arb-agreement-1. Asiakas ja Microsoft hyväksyvät nämä ehdot.

 10. VOIMASSAOLON PÄÄTTÄMINEN. För asiakas ei noudata tämän sopimuksen ehtoja ja määräyksiä, voi irtisanoa sopimuksen muihin oikeuksiin vaikuttamatta. Tällaisessa tapauksessa Asiakkaan på hävitettävä kaikki ohjelmiston kopiot ja kaikki ohjelmisto-osat.

 11. KOKO SOPIMUS. Ohjelmistoa koskeva koko sopimus muodostuu tästä sopimuksesta ja mahdollisista muista Microsoftin esittämistä täydennysosien, päivitysten tai kolmannen osapuolen sovellusten ehdoista.

 12. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISUPAIKKA. För asiakas på hankkinut ohjelmiston Yhdysvalloissa tai Kanadassa asiakkaan asuinosavaltion tai - provinssin (tai yrityksen osalta pääasiallisen toimipaikan) lakeja sovelletaan sopimuksen tulkintaan, skicka rikkomista koskeviin vaateisiin ja kaikkiin muihin vaateisiin (mukaan lukien kuluttajansuojaan, vilpilliseen kilpailuun ja oikeudenvastaiseen tekoon perustuvat vaateet), lakikollisiota koskevista periaatteista huolimatta, tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA lakia. För asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa, sovelletaan kyseisen maan lakeja tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA lakia. För Yhdysvaltain liittovaltiolla på asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin valör Countyssa sijaitsevalla liittovaltion tuomioistuimella på yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta). För Yhdysvaltain liittovaltiolla ei ole asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin valör Countyssa sijaitsevalla överordnad Courtilla (ylioikeus) på yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta).

 13. KOLMANNEN OSAPUOLEN EDUNSAAJA. Asiakas suostuu siihen, että Apple ja utökad konserniyhtiöt ovat tämän sopimuksen kolmansia osapuolia edunsaajina, ja että Applella på oikeus panna tämä sopimus täytäntöön.

 14. 14. KULUTTAJAN OIKEUDET; ALUEELLISET VARIAATIOT. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten, alueellisten tai kansallisten lakien mukaisia oikeuksia mukaan lukien kuluttajansuojaan liittyvät oikeudet. Asiakkaan ja Microsoftin suhteen ulkopuolella asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta näitä oikeuksia, för paikallinen alueellinen tai kansallinen laki ei niin salli. För asiakas esimerkiksi på hankkinut ohjelmiston jollakin seuraavista alueista tai för pakollinen maan laki på voimassa, seuraavat ehdot koskevat asiakasta:

  1. Australien. Asiakkaalla på australiska kuluttajalaista johtuvia takuita, eikä detta sopimusta ole tarkoitettu vaikuttamaan kyseisiin oikeuksiin.

  2. Kanada. För asiakas på hankkinut ohjelmiston Kanadassa asiakas voi estää päivitykset asettamalla automaattisen päivitystoiminnon PoI päältä, katkaisemalla laitteensa yhteyden Internetiin (för ja kun asiakas yhdistää laitteen uudelleen Internetiin ohjelmisto voi kuitenkin jatkaa päivitysten tarkistamista ja asentamista) tai poistamalla ohjelmiston asennuksen. Tuotedokumentaatiossa mikäli sellainen på voidaan myös selittää tarkemmin, miten asiakkaan laitteen tai ohjelmiston päivitykset voidaan poistaa käytöstä.

  3. Saksa ja Itävalta.

   • (i) Takuu. Ohjelmisto jollaonasianmukainenkäyttöoikeus, toimiioleellisesti, kutenohjelmiston mukana toimitetuissa Microsoftin aineistoissa kuvataan. Microsoft ei kuitenkaan myönnä sopimuksellista takuuta käyttöoikeuden alaiseen ohjelmistoon.

   • (ii) Vastuunrajoitus. För kyseessä på tahallinen toiminta, törkeä huolimattomuus, tuotevastuulakiin perustuvat korvausvaatimukset tai kuolemantapaus, vammautuminen tai fyysinen vaurio, Microsoft på korvausvelvollinen vanlig mukaan.

   Mikäli edellä olevasta (ii) kohdasta ei muuta johdu, Microsoft på vain, korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta för Microsoft rikkoo sellaisia olennaisia sopimusvelvoitteita, joiden täyttäminen mahdollistaa tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan joiden rikkominen voi vaarantaa tämän sopimuksen tarkoituksen ja joiden noudattamiseen osapuoli voi luottaa (niin kutsutut ”merkittävät velvollisuudet”). Muissa lievän huolimattomuuden tapauksissa Microsoft ei ole korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta.

 15. TAKUUN POISSULKEMINEN. OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS MYÖNNETÄÄN SELLAISENAAN. ASIAKAS SAA KÄYTTÄÄ SITÄ OMALLA VASTUULLAAN. ASIAKAS VOI HALUTESSAAN OTTAA YHTEYTTÄ APPLEEN JA PYYTÄÄ HANKINTAHINNAN PALAUTUSTA. VANLIG SOVELLETTAVAN MÄÄRÄYKSIÄ LUKUUN OTTAMATTA APPLELLA EI OLE MITÄÄN MUITA TAKUUVELVOITTEITA. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. ASIAKKAALLA VOI OLLA PAIKALLISEN VANLIG SÄÄDÖKSISTÄ JOHTUEN MUITA SELLAISIA KULUTTAJAN OIKEUKSIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA, JOIHIN TÄMÄ SOPIMUS EI VOI VAIKUTTAA. PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MICROSOFT SULKEE POI KAIKKI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUU TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SKICKA SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

 16. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. FÖR ASIAKKAALLA PÅ PERUSTEITA SAADA VAHINGONKORVAUKSIA EDELLÄ ESITETYSTÄ TAKUUN POI SULKEMISESTA HUOLIMATTA, ASIAKAS VOI SAADA APPLELTA, MICROSOFTILTA JA MICROSOFTIN TOIMITTAJILTA KORVAUKSIA AINOASTAAN SUORISTA VAHINGOISTA JA KORVAUSSUMMA PÅ ENINTÄÄN ASIAKKAAN OHJELMISTOSTA MAKSAMA SUMMA. ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUKSIA MUIHIN VAHINGONKORVAUKSIIN HUOLIMATTA SIITÄ, OVATKO KYSEESSÄ VÄLILLISET, ERITYISET, EPÄSUORAT TAI SATUNNAISET VAHINGOT TAI LIIKEVOITON MENETTÄMINEN.

  Tämä rajoitus koskee (a) kaikkea, mikä liittyy ohjelmistoon, palveluihin, sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten sovelluksissa; Ja (b) väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuusta, sitoumuksesta tai ehdosta, ankaraa vastuuta, laiminlyöntiä tai muuta oikeudenvastaista tekoa, tai mitä tahansa muuta vaadetta, kussakin tapauksessa sovellettavan vanlig sallimassa laajuudessa. Se på voimassa myös, vaikka Microsoft tai Apple tiesi tai utökad olisi tullut tietää näiden vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainitun vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin osavaltioissa, provinsseissa tai maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä osavaltioissa, provinsseissa tai maissa.

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

SI LATITUDE RÉSIDEZ (OU SI BÄRBARA SIÈGE SOCIALA SE TROUVE) AUX MEMBER-UNIDOS| VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA SATSEN «VALUTAHANDEL CONTRAIGNANT ET RENONCIATION AUX ÅTGÄRDER KOLLEKTIV» DE ARTICLE CI-DESSOUS, TYPES AFFECTE VOS DROITS SV CERTIFIKATUTFÄRDARE DE LITIGE.

Présents les termes du contrat de licence ingående un contrat mellan Latitude et Microsoft Corporation (ou l'un de ses affiliés). ILS s'appliquent au logiciel désigné ci-dessus et aux services ou made à seventh de logiciels fournis par Microsoft (à moins Nilens d'autres termes n'accompagnent éléments, auquel certifikatutfärdare senaste s'appliquent prospectivement et ne modifient pas vos droits ni ceux de Microsoft SV ce types concerne les logiciels ou services mis à seventh au préalable). SI LATITUDE LATITUDE CONFORMEZ AUX PRÉSENTS TERMES DU CONTRAT DE LICENCE, LATITUDE AVEZ LES DROITS CI-DESSOUS. SV UTILISANT LE LOGICIEL, LATITUDE ACCEPTEZ TERMES. SI LATITUDE NE LES ACCEPTEZ PAS, N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL ET RETOURNEZ LE À APPLE INC. («APPLE») IN D'OBTENIR UN REMBOURSEMENT OU UN AVOIR, LE CERTIFIKATUTFÄRDARE ÉCHÉANT.

 1. INSTALLATION ET DROITS D'UTILISATION. Latitude pouvez installer et utiliser a copie du logiciel sur un appareil med système d'exploitation iOS, the aux the d'utilisation de l'App Store.

  1. Logiciel nivåer. Le logiciel Council inclure des program de nivåer Nilens Microsoft, et icke le nivåer, Latitude concède sous licens aux termes du présent contrat. Les omnämnanden éventuelles vänner aux program de nivåer accordance incluses pour bärbara information uniquement.

  2. Testar d'évaluation concurrentielle. Si Latitude êtes un samtidiga direkt, et accédez au logiciel ou l'utilisez à des fenor de tester d'évaluation concurrentielle, d'analyse ou de collecte d'informations Latitude renoncez à l'encontre de Microsoft, se filiales et ses affiliés (y compris prospectivement) à toutes begränsningar d'utilisation concurrentielle, d'accès et de testar d'évaluation concurrentielle dans les termes types régissent use du logiciel, dans la åtgärd où vos villkor d'utilisation accordance, ou prétendent with plus restrictives Nilens les villkor prévues par Microsoft. Si Latitude ne renoncez pas auxdites begränsningar dans les termes to use de bärbara logiciel, Latitude n'êtes pas autorisé à accéder à ce logiciel ni à l'utiliser et Latitude Latitude engagez à ne pas le faire.

 2. COLLECTE DES of. Le logiciel Council collecter des information sur Latitude et bärbara utnyttjande du logiciel et les envoyer à Microsoft. Microsoft est mottagliga d'utiliser information hälla policy des services et to improve ses of fishery et tjänster. Vos droits de désactivation, le certifikatutfärdare échéant accordance indiqués dans la dokumentation du produit. Of fonctionnalités du logiciel peuvent permettre la collecte de of auprès des utilisateurs des program types accèdent au logiciel ou l'utilisent. Si Latitude utilisez fonctionnalités pour permettre la collecte de of dans vos program, Latitude devez le faire SV by conformité med la réglementation tillämpligt, particular SV obtenant le consentement de l'utilisateur et SV maintenant a Common de confidentialité bien synliga types informe les utilisateurs de use, de la collecte et du partage de of of. Consultez la Déclaration de Confidentialité de Microsoft à l'adresse https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 et la dokumentation du produit pour plus d'informations sur la collecte et use de vos of. Latitude acceptez de Latitude conformer à toutes les bestämmelser rules de la Déclaration de Confidentialité de Microsoft.

 3. CHAMP rules DE LA LICENSEN. Le logiciel n'est pas vendu mais concédé sous licens. Microsoft se réserve be les other amounts droits. Sauf si la réglementation tillämpligt Latitude confère d'autres droits, nonobstant la présente begränsning Latitude n'êtes pas autorisé à:

  1. contourner les begränsningar tekniker contenues dans le logiciel types Latitude permettent de l'utiliser the certaine façon;

  2. reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler;

  3. supprimer, réduire, bloquer ou ändringstangent by omnämnande légale de Microsoft ou de ses fournisseurs dans le logiciel;

  4. utiliser le logiciel pour des activités commerciales, qu'elles soient à men icke lucratif ou lucratif;

  5. utiliser le logiciel the manière contraire à la Community Law ou pour créer ou propager des logiciels malveillants; OU: n

  6. partager, publier, distribuer ou prêter le logiciel ou le policy SV bbmeddelanden Nilens lösning hébergée autonome går att utnyttja nominella autrui, ou transférer le logiciel ou ce contrat à un nivåer.

 4. COMMENTAIRES. Si Latitude faites del de vos commentaires concernant le logiciel à Microsoft, Latitude concédez gracieusement à Microsoft le droit d'utiliser, de partager et de commercialiser vos commentaires de quelque façon Nilens ce soit et à by fin. Latitude ne fournirez pas de commentaires faisant l'objet the licens types införa à Microsoft de concéder sous licens son logiciel ou sa dokumentation à des nivåer du Done Nilens nous y incluons vos commentaires. Droits survivent au présent contrat.

 5. TRANSFERT À UN or DISPOSITIF. Latitude êtes autorisé à désinstaller le logiciel et à l'installer sur un or dispositif pour bärbara propre användningen. Latitude n'êtes pas autorisé à partager la présente licens mellan comply Using.

 6. Begränsningar À exportation. Latitude devez Latitude conformer à toutes les lois et réglementations nationales et internationales SV rules d'exportation concernant le logiciel, types contiennent des begränsningar SV rules de mål, d'utilisateurs finaux et d'utilisation finale. Pour plus d'informations sur les begränsningar à exportation, consultez le webbplats http://aka.ms/exporting.

 7. SERVICES D'ASSISTANCE metod. Microsoft äråtgärd ' å aucune förpliktelser de policy des services d'assistance metod pour le logiciel SV kraft de ce contrat. Les services d'assistance metod accordance fournis «SV l'état», «med toutes les defekter ”et sans aucune garantie.

 8. MADE À JOUR. Le logiciel Council régulièrement rechercher des made à seventh, qu'il télécharge et installe automatiquement. Latitude ne pouvez obtenir des made à seventh qu'auprès de Microsoft ou de källor som autorisées. Microsoft Council avoir besoin de mettre à seventh bärbara système pour Latitude policy les made à jour. Latitude acceptez de recevoir made à seventh automatiques sans or préavis. Made à seventh ne peuvent pas inclure ou prendre SV kosta be les tjänster, fonctionnalités logicielles ou périphériques existants.

 9. VALUTAHANDEL CONTRAIGNANT ET RENONCIATION AUX åtgärder KOLLEKTIV. Le présent artikeln s'applique si Latitude résidez (OU: n, dans le certifikatutfärdare the entreprise, si bärbara siège sociala se trouve) aux Member-Unidos|. SV certifikatutfärdare de litige nous opposant, Latitude et nous consentons à nous accorder un délai de soixante (60) jours pour tenter de régler le différend à l'amiable, de manière informelle. SV l'absence d'entente passé ce délai, Latitude et nous consentons à soumettre le litige à a Procedure individuelle d'arbitrage exécutoire devant l'American Arbitration Association (l ”«AAA») selon les principes de la loi fédérale d'arbitrage («Federal Skiljeförfarande Act ”ou «FAA»), et icke à la compétence d'un juge ou d'un juryn. Le litige serum soumis à un arbitre neutre. Ni Latitude ni nous ne tenterons de résoudre quelque litige Nilens ce soit dans le cadre the åtgärden de groupe, d'un valutahandel collectif, the åtgärden intentée nominella un procureur général privé ou de by or Procedure dans laquelle a des parter agirait à titern représentatif. L'intégralité du Contrat d'Arbitrage contient plus de föreskrifter et est disponible sur le webbplats http://aka.ms/arb-agreement-1. Latitude et nous acceptons les présentes villkor.

 10. RÉSILIATION. Sans préjudice de be other amounts droits villkor Microsoft pourra résilier le présent contrat si Latitude n'en respectez pas les générales. Dans ce certifikatutfärdare, Latitude devrez détruire be les exemplaires du logiciel et be ses composants.

 11. INTÉGRALITÉ DES angivna. Le présent contrat the Nilens les villkor concernant les suppléments, les made à seventh ou les program de nivåer komponent l'intégralité des ger SV ce types concerne le logiciel.

 12. RÉGLEMENTATION tillämpligt ET TRIBUNAL COMPÉTENT. Si Latitude avez acheté le logiciel aux Member-Unidos| ou au Canada, les lois de l 'État ou de la provins où Latitude résidez (OU: n, dans le certifikatutfärdare the entreprise, où se trouve bärbara siège sociala) régissent l' interprétation du présent contrat, les réclamations hälla brott du présent contrat et toutes les other amounts réclamations (y compris celles fondées sur la skydd des consommateurs, la godkännande déloyale et les délits), SAN tenir compte de of disposition vänner aux conflits de lois si ce n'est Nilens la loi fédérale d'arbitrage (« Ou Federal skiljeförfarande Act» «FAA») régit toutes les disposition vänner à l'arbitrage. Si Latitude avez ut le logiciel dans un or betalar, les lois de ce ger s'appliquent, si ce n'est Nilens la loi fédérale d'arbitrage régit toutes les disposition vänner à l'arbitrage. S'il existe a compétence fédérale, les parter consentent irrévocablement à ce Nilens all litige soumis à un tribunal soit soumis à la compétence exklusivt des tribunaux fédéraux siégeant dans le comté de valör (valör region), Washington, Member-Unidos| (à l'exclusion de l'arbitrage). Dans le certifikatutfärdare contraire, Latitude et Latitude consentons irrévocablement à ce Nilens all litige soumis à un tribunal soit soumis à la compétence exklusivt de la Cour Supérieure du comté de valör (valör region), Washington, Member-Unidos| (à l'exclusion de l'arbitrage).

 13. BÉNÉFICIAIRE nivåer. Latitude acceptez qu'Apple et ses filiales soient les bénéficiaires nivåer du présent contrat et reconnaissez qu'Apple est SV droit de faire respecter les termes du présent contrat.

 14. DROITS DES CONSOMMATEURS variabler SELON LES RÉGIONS. Le présent contrat décrit vissa droits légaux. Latitude pouvez bénéficier d'autres droits, y compris des droits des consommateurs prévus nominella les lois de bärbara État, provins ou betalar. Indépendamment de bärbara relation med Microsoft, Latitude pouvez également bénéficier de vissa droits à l' taken by de la partie auprès de laquelle Latitude avez ut le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas other amounts droits si les lois de bärbara État, provins ou ger ne le permettent pas. Nominella exemple, si Latitude avez ut le logiciel dans l'une des régions ci-dessous ou si a loi nationale s'applique, Latitude êtes tenu de Latitude conformer aux disposition suivantes:

  1. Australie. La loi australienne sur la consommation (australiska Consumer lag) Latitude accorde des garanties statutaires qu'aucun élément du présent contrat ne Council affecter.

  2. Kanada. Si Latitude avez acheté le logiciel au Kanada, hälla ne plus recevoir de made à seventh, Latitude pouvez désactiver la fonction made à seventh automatiques, déconnecter bärbara dispositif d'Internet (néanmoins, le logiciel recherchera et installera les made à seventh disponibles automatiquement dès la reconnexion du dispositif à Internet) ou désinstaller le logiciel. La dokumentation du produit, le certifikatutfärdare échéant, Council également indiquer kommentar désactiver les made à seventh de bärbara produit ou dispositif spécifique.

  3. Allemagne et Autriche.

   • (i) Garantie. Le logiciel sous licens valable fonctionnera, pour l'essentiel, comme le décrit la dokumentation de Microsoft types l'accompagne. Microsoft n'accorde toutefois aucune or garantie contractuelle relativa au logiciel sous licens.

   • (ii) begränsning de responsabilité. SV certifikatutfärdare de faute intentionnelle, de faute lourde, de réclamation fondée sur la responsabilité du Done des of fishery défectueux, ou de faute entraînant un décès ou des préjudices corporels ou matériels, Microsoft serum and légalement ansvarig.

   Sous réserve de la satsen (ii) types précède, la responsabilité de Microsoft hälla négligence légère ne serum engagée qu'en certifikatutfärdare de manquement aux förpliktelser contractuelles essentielles à la bonne exécution du présent contrat, dans la åtgärd où ledit manquement compromet l'objet dator du présent contrat et la confiance des partenaires contractuels relativa au avseende de dernières (les «förpliktelser majeures ”). La responsabilité de Microsoft ne serum pas engagée SV certifikatutfärdare d'autres fautes légères.

 15. UNDANTAG DE GARANTIE. LE LOGICIEL EST CONCÉDÉ SOUS LICENS «SV L'ÉTAT ”. LATITUDE ASSUMEZ BE LES RISQUES LIÉS À SON ANVÄNDNINGEN. SI LATITUDE LE SOUHAITEZ, LATITUDE POUVEZ TRANSMETTRE À APPLE A DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT. DANS LES LIMITES PERMISES NOMINELLA LA RÉGLEMENTATION TILLÄMPLIGT, APPLE N'AURA AUCUNE OR FÖRPLIKTELSER DE GARANTIE QUELLE IT SOIT. MICROSOFT N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE OU VILLKOR EXPRESSE. LATITUDE POUVEZ BÉNÉFICIER DE DROITS DES CONSOMMATEURS SUPPLÉMENTAIRES OU DE GARANTIES LÉGALES DANS LE CADRE DU DROIT LOKALA NILENS CE CONTRAT NE COUNCIL ÄNDRINGSTANGENT. DANS LA ÅTGÄRD PERMISE NOMINELLA LA COMMUNITY LAW NATIONELLA INSTÄLLNINGAR, MICROSOFT EXCLUT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES Y COMPRIS DE QUALITÉ, D'ADÉQUATION À UN ANVÄNDNINGEN PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON.

 16. BEGRÄNSNING ET AV DE RECOURS ET DE DOMMAGES. SI LATITUDE AVEZ DES FORM AV MOTIV DE RÉCLAMATION DE DOMMAGES, NONOBSTANT L'EXCLUSION DE GARANTIE PRÉCÉDENTE, LATITUDE POUVEZ OBTENIR AUPRÈS D'APPLE, DE MICROSOFT OU DE SES FOURNISSEURS A INDEMNISATION UNIQUEMENT SV CERTIFIKATUTFÄRDARE DE DOMMAGES DIRIGERAS ET DANS LA LIMITE DU MONTANT NILENS LATITUDE AVEZ PAYÉ POUR LE LOGICIEL LATITUDE NE POUVEZ PRÉTENDRE À AUCUNE INDEMNISATION POUR LES OTHER AMOUNTS DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU HÄNDELSER ET LES PERTES DE BÉNÉFICES.

  Cette begränsning s'applique (a) à by affaire liée au logiciel, aux services ou au under (y compris le kod) figurant sur des webbplatser Internet nivåer ou dans des program tierces; et (b) aux réclamations pour manquement aux termes du contrat ou missbruk de garantie ou de villkor, responsabilité sans faute négligence ou or délit. ou à by or réclamation; selon le certifikatutfärdare, dans la limite autorisée nominella la réglementation tillämpligt. Elle s'applique également dator si Microsoft ou Apple connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La begränsning ou l'exclusion ci-dessus Council également ne pas Latitude with tillämpligt si bärbara État, provins ou ger n'autorise pas l'exclusion ou la begränsning de responsabilité pour les dommages händelser, indirects ou de quelque natur Nilens ce soit.

MICROSOFT-PROGRAMVARA-LIZENZBESTIMMUNGEN

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

WENN SIE IHREN WOHNSITZ I DEN VEREINIGTEN STAATEN HABEN (ELLER EIN UNTERNEHMEN MIT HAUPTSITZ I DEN VEREINIGTEN STAATEN SIND), LESEN SIE BITTE DIE KLAUSEL ”BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN UND VERZICHT AUF SAMMELKLAGEN” UNTEN. AVLIDER BETRIFFT DIE BEILEGUNG VON RECHTSSTREITIGKEITEN.

Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen och der Microsoft Corporation (eller einem mit Microsoft verbundenen Unternehmen). SIE gelten für die oben bezeichnete programvara och alla uppdateringar von Microsoft-Diensten och-programvara (insoweit nicht solche Dienste eller uppdaterar von neuen eller zusätzlichen Bestimmungen begleitet werden, i welchem höst diese anderen Bestimmungen prospektiv wirken och Ihre och die Rechte von Microsoft bezüglich der programvara eller Dienste vor dem uppdatering nicht berühren). WENN SIE DIESE LIZENZBESTIMMUNGEN EINHALTEN, VERFÜGEN SIE ÜBER DIE NACHFOLGEND AUFGEFÜHRTEN RECHTE. INDEM SIE DIE PROGRAMVARA NUTZEN, ERKENNEN SIE DIESE BESTIMMUNGEN AN. WENN SIE NICHT ZUSTIMMEN, VERWENDEN SIE DIE PROGRAMVARA BITTE NICHT SONDERN GEBEN SIE ZUR EVENTUELLEN ERSTATTUNG ELLER GUTSCHRIFT ZURÜCK EN APPLE INC. (”ÄPPLE”).

 1. RECHTE ZUR installationen UND NUTZUNG. SIE sind berechtigt, eine Kopie der programvara auf einem iOS-basierten Gerät wie i den Nutzungsregeln des Apple appen Stores erlaubt zu installieren och zu nutzen.

  1. Drittanbietersoftware. Die programvara kann Drittanbieteranwendungen enthalten, die Microsoft, nicht der Drittanbieter, under diesem Vertrag en Sie lizenziert. Eventuell enthaltene Hinweise zu Drittanbieteranwendungen werden endast zu Ihrer Information gegeben.

  2. Wettbewerbsvergleiche. Wenn Sie ein direkter Wettbewerber sind och zu Zwecken des Wettbewerbsvergleichs, der Konkurrenzanalyse eller Informationsgewinnung auf die programvara zugreifen eller die programvara nutzen, verzichten Sie (med i die Zukunft wirkend) Microsoft, deren Tochtergesellschaften och verbundenen Unternehmen gegenüber auf Beschränkungen bezüglich Nutzung, Zugriff och Vergleichstests uppgiften this Wettbewerb i den für Ihre programvara geltenden Bestimmungen i dem Umfang, i dem Ihre Bestimmungen zur Nutzung restriktiver sind eller sein sollen als die Bestimmungen von Microsoft. Wenn Sie auf solche beabsichtigten Beschränkungen i den Bestimmungen zu Ihrer programvara nicht verzichten, ist es Ihnen nicht gestattet, auf diese programvara zuzugreifen, och Sie werden die programvara nicht nutzen.

 2. DATENERFASSUNG. Die programvara kann Informationen über Sie och die Nutzung der programvara uppgiften Sie erfassen och ett Microsoft-senden. Microsoft kann diese Informationen verwenden um Dienste bereitzustellen och um Produkte och Dienste von Microsoft zu verbessern. Ihre etwaigen Rechte, avlider auszuschließen, sind i der Produktdokumentation beschrieben. Einige funktioner i der programvara ermöglichen eventuell die Datenerfassung von Nutzern Ihrer Anwendungen, die auf die programvara zugreifen eller die programvara nutzen. Wenn Sie diese funktioner zur Datenerfassung i Ihren Anwendungen nutzen sind Sie zur Einhaltung von anwendbarem Recht, under anderem zur Einholung einer erforderlichen Zustimmung des Nutzers, och dazu verpflichtet eine einschlägige Datenschutzrichtlinie zur Information der Nutzer zu unterhalten, wie Sie deren Daten verwenden erfassen och weitergeben. Weitere Informationen zur Erfassung och Verwendung von Daten uppgiften Microsoft finden Sie i der Produktdokumentation och i der Microsoft-Datenschutzerklärung under https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. SIE verpflichten sich, alla entsprechenden Bestimmungen der Microsoft-Datenschutzerklärung einzuhalten.

 3. GÜLTIGKEITSBEREICH DER LIZENZ. Die programvara wird lizenziert, nicht verkauft. Alla anderen Rechte verbleiben tackade Microsoft. Außer anwendbares Recht räumt Ihnen jenseits dieser Einschränkung umfangreichere Rechte ein, sind Sie nicht berechtigt

  1. a) technische Beschränkungen i der programvara zu umgehen die Ihnen die Nutzung endast i bestimmter Weise ermöglichen

  2. b) die programvara zurückzuentwickeln (bakåtkompilering), zu dekompilieren eller zu disassemblieren

  3. Hinweise von Microsoft eller deren Lieferanten i der programvara zu entfernen, zu minimieren, zu blockieren eller zu ändern

  4. die programvara für kommerzielle, nicht auf Gewinn eller auf Gewinn gerichtete Aktivitäten zu nutzen,

  5. die programvara auf eine Weise zu verwenden, die gegen das Gesetz verstößt, eller Schadprogramme zu erstellen eller zu verbreiten eller

  6. die programvara weiterzugeben, zu veröffentlichen, zu verbreiten eller zu verleihen, die programvara als eine eigenständige gehostete Lösung zur Nutzung uppgiften e bereitzustellen eller die programvara eller diesen Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.

 4. FEEDBACK. Wenn Sie Microsoft Feedback zur programvara geben, berechtigen Sie Microsoft, Ihr Feedback zu verwenden, en Dritte weiterzugeben och für kommerzielle Zwecke och i jeglicher Weise och für jeglichen Zweck zu nutzen, utan dafür Gebühren zu berechnen. SIE dürfen kein Feedback geben, das under einen Lizenzvertrag fällt, der es erforderlich macht, dass Microsoft die eigene programvara eller Dokumentation en Dritte lizenziert, weil Microsoft Ihr Feedback einfließen lässt. Diese Rechte sind über die Laufzeit dieses Vertrags hinaus gültig.

 5. ÜBERTRAGUNG AUF EIN ANDERES GERÄT. SIE sind berechtigt die programvara zu deinstallieren och auf einem anderen Gerät zu Ihrer Verwendung zu installieren. SIE sind nicht berechtigt, diese Lizenz auf mehreren Geräten zu verwenden.

 6. AUSFUHRBESCHRÄNKUNGEN. SIE sind verpflichtet alla nationalen och internationalen Exportgesetze och Exportbestimmungen einzuhalten, die für die programvara gelten och med Beschränkungen i Bezug auf Bestimmungsorte, Endbenutzer och die Endnutzung enthalten. Weitere Informationen zu Ausfuhrbeschränkungen finden Sie under http://aka.ms/exporting.

 7. SUPPORTSERVICES. Microsoft ist under diesem Vertrag nicht zu Supportleistungen für die programvara verpflichtet. Stöd för Etwaiger wird ”wie besehen” ”, mit allen Fehlern” och utan jegliche Gewähr geleistet.

 8. Uppdateringar. Die programvara darf i regelmäßigen Abständen Update-Suchen vornehmen och gefundene uppdateringar für Sie herunterladen och installieren. SIE dürfen uppdateringar endast von Microsoft eller autorisierten Quellen beziehen. Microsoft helst eventuell Ihr Betriebssystem aktualisieren uppdaterar um zur Verfügung stellen zu können. SIE stimmen zu, diese automatischen uppdateringar utan weitere Mitteilung zu erhalten. ES ist möjliga, dass uppdateringar nicht alla vorhandenen Softwarefeatures, Dienste eller Peripheriegeräte erfassen eller unterstützen.

 9. BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN UND VERZICHT AUF SAMMELKLAGEN. Dieser Abschnitt findet Anwendung wenn Sie i den Vereinigten Staaten leben (eller als Unternehmen Ihren Hauptsitz i den Vereinigten Staaten haben). Für this höst eines Konflikts zwischen Ihnen och Microsoft verständigen Sie och wir uns auf einen Zeitraum von 60 Tagen i dem sich beide Seiten um eine außergerichtliche Einigung bemühen. Für this höst, dass Ihnen och Microsoft helt tar slut nicht gelingt, vereinbaren beide Parteien, die Angelegenheit auf Einzelbasis i einem bindenden Schiedsverfahren des amerikanischen Schiedsverbands (”AAA”, American Arbitration Association) nach dem USA- Bundesschiedsgesetz (”FAA”, Federal skiljeförfarande Act) zu schlichten och nicht vor einem ordentlichen Gericht eller Geschworenengericht zu klagen. Stattdessen wird ein neutraler Schiedsrichter entscheiden. Sammelklagen, Sammelschiedsverfahren, privat Attorney General åtgärder (endast USA: Klagen einer Privatperson snabbmeddelanden öffentlichen Interesse) och e Verfahren, i denen eine Person stellvertretend agiert, sind nicht zulässig, ebenso nicht das Zusammenlegen einzelner Verfahren utan die Zustimmung aller Parteien. DER gesamte Schiedsvertrag enthält weitere Bestimmungen och ist verfügbar under http://aka.ms/arb-agreement-1. SIE och Microsoft stimmen diesen Bestimmungen zu.

 10. KÜNDIGUNG. Unbeschadet weiterer Rechte ist Microsoft zur Kündigung dieses Vertrages berechtigt, wenn Sie eine Bestimmung eller Bedingung des Vertrages nicht einhalten. I dem höst sind Sie verpflichtet, alla Kopien der programvara och aller ihrer Bestandteile zu vernichten.

 11. GESAMTER VERTRAG. Dieser Vertrag sowie etwaige Bestimmungen, die Microsoft für Ergänzungen, uppdateringar eller Drittanbieteranwendungen vorsieht stellen den gesamten Vertrag über die programvara dar.

 12. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND. Wenn Sie die programvara i den Vereinigten Staaten eller Kanada erworben haben unterliegen die Auslegung dieses Vertrages Ansprüche wegen eller notfartyg Verletzung och alla anderen Ansprüche (einschließlich gründend auf Verbraucherschutz, unlauterem Wettbewerb och unerlaubter Handlung) under Ausschluss der Kollisionsnormen this Gesetzen des Staats eller der Provinz, i der Sie Ihren Wohnsitz haben (eller als Unternehmen Ihren Hauptsitz haben), alla Schiedsangelegenheiten hingegen unterliegen dem USA Bundesschiedsgesetz (”FAA”, Federal skiljeförfarande Act). Wenn Sie die programvara i einem anderen mark erworben haben, gelten dessen gesetzen, alla Schiedsangelegenheiten hingegen unterliegen dem USA-Bundesschiedsgesetz (”FAA”, Federal skiljeförfarande Act). Wenn USA-Bundesrecht zum Tragen kommt, unterwerfen sich Sie och Microsoft als ausschließlichem Gerichtsstand (außer mit Zuständigkeit für Schiedsverfahren) dem Bundesgericht i valör region, Washington, USA. Wenn nicht, unterwerfen sich Sie och Microsoft als ausschließlichem Gerichtsstand (außer mit Zuständigkeit für Schiedsverfahren) dem överordnad domstol av valör region, Washington, USA.

 13. DRITTBEGÜNSTIGTER. SIE stimmen zu, dass Apple och deren Tochtergesellschaften Drittbegünstigte dieses Vertrages sind och Apple das Recht zur Durchsetzung dieses Vertrages hat.

 14. VERBRAUCHERRECHTE; REGIONALE VARIATIONEN. Dieser Vertrag beschreibt bestimmte Rechte. Möglicherweise sehen die gesetzen Ihres Staats eller Lands e Rechte, einschließlich Verbraucherrechte, vor. Unabhängig von Ihrer Vertragsbeziehung mit Microsoft haben Sie möglicherweise med Rechte gegenüber der Partei, von der Sie die programvara erworben haben. Dieser Vertrag ändert diese anderen Rechte nicht wenn die gesetzen Ihres Staats eller Lands eben avlider ausschließen. Wenn Sie die programvara beispielsweise i einer der unten genannten Regionen erworben haben eller zwingendes Recht des Landes Anwendung findet gelten die folgenden Bestimmungen für Sie:

  1. Australien. Nach dem australiska Consumer lag gelten gesetzliche Garantien, och es besteht en keiner Stelle dieses Vertrags die Absicht, diese Rechte einzuschränken.

  2. Kanada. Wenn Sie diese programvara i Kanada erworben haben, können Sie this Erhalt von uppdateringar auf Ihrem Gerät stoppen indem Sie das funktionen für automatische uppdateringar ausschalten, Ihr Gerät vom Internet trennen (sobald Sie wieder eine Verbindung zum Internet herstellen, setzt die programvara die Suche nach och die installationen von uppdateringar inom vilken) eller die programvara deinstallieren. Die Produktdokumentation, sofern vorhanden enthält möglicherweise med Anweisungen zum Ausschalten von uppdateringar für Ihr Gerät bzw. Ihre programvara.

  3. Deutschland och Österreich.

   • (i) Gewährleistung. Die ordnungsgemäß lizenzierte programvara wird im Wesentlichen wie i den Microsoft-Materialien, die der programvara beiliegen, beschrieben arbeiten. Microsoft übernimmt jedoch keine vertragliche Garantie i Bezug auf die lizenzierte programvara.

   • (ii) Haftungsbeschränkung. Bei Vorsatz grober Fahrlässigkeit, tackade Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie tackade Verletzung von Leben Körper eller Gesundheit haftet Microsoft nach den gesetzlichen Bestimmungen.

   Vorbehaltlich der vorangegangenen Klausel (ii) haftet Microsoft endast dann für leichte Fahrlässigkeit, wenn Microsoft diejenigen wesentlichen Vertragspflichten verletzt deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrags überhaupt erst ermöglicht deren Verletzung den Zweck dieses Vertrags gefährden würde och auf deren Einhaltung eine Partei regelmäßig vertrauen darf (sogenannte ”Kardinalpflichten”). I anderen Fällen von leichter Fahrlässigkeit haftet Microsoft nicht.

 15. AUSSCHLUSS VON GARANTIEN. DIE PROGRAMVARA WIRD ”WIE BESEHEN” LIZENZIERT. SIE TRAGEN DAS MIT DER NUTZUNG VERBUNDENE RISIKO. AUF WUNSCH KÖNNEN SIE APPLE BENACHRICHTIGEN UM EINE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZU ERHALTEN. SNABBMEDDELANDEN GRÖSSTMÖGLICHEN UPPGIFTEN DAS ANWENDBARE RECHT ZUGELASSENEN UMFANG HAT APPLE KEINE ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHTEN JEGLICHER ART. MICROSOFT GEWÄHRT KEINE AUSDRÜCKLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN ELLER GARANTIEN. MÖGLICHERWEISE GELTEN UNDER DEN ÖRTLICH ANWENDBAREN GESETZEN ZUSÄTZLICHE VERBRAUCHERRECHTE ELLER GESETZLICHE GARANTIEN, DIE UPPGIFTEN DIESEN VERTRAG NICHT ABGEÄNDERT WERDEN KÖNNEN. I DEM NACH IHREM ÖRTLICH ANWENDBAREN RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG SCHLIESST MICROSOFT ALLA KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN DÖR UNDER ANDEREM DER HANDELSÜBLICHKEIT DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, AUS.

 16. BESCHRÄNKUNG UND AUSSCHLUSS VON ABHILFEANSPRÜCHEN UND SCHADENERSATZ. WENN SIE TROTZ DES VORSTEHENDEN GARANTIEAUSSCHLUSSES EINEN ANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ HABEN, KÖNNEN SIE VON APPLE, MICROSOFT OCH DEN LIEFERANTEN VON MICROSOFT ERSATZ ENDAST FÜR DIREKTE SCHÄDEN I HÖHE VON A ZU DER SUMME ERHALTEN DIE SIE FÜR DIE PROGRAMVARA GEZAHLT HABEN. SIE KÖNNEN KEINEN ERSATZ FÜR E SCHÄDEN ERHALTEN, DARUNTER NICHT FÜR FOLGESCHÄDEN, SCHÄDEN AUSTRALIEN ENTGANGENEM GEWINN, SPEZIELLE, INDIREKTE ELLER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN.

  Diese Beschränkung gilt für (a) alles, das die programvara, Dienste, Inhalte (einschließlich kod) auf Internetseiten Dritter eller Drittanbieteranwendungen betrifft och für (b) Ansprüche, die auf Vertragsverletzung, Verletzung einer Gewährleistung, Garantie eller Zusage, auf verschuldensunabhängiger Haftung, Fahrlässigkeit eller unerlaubter Handlung gründen sowie für alla anderen Ansprüche och jeweils i dem nach anwendbarem Recht zulässigen Umfang. Sie hat med dann Gültigkeit, wenn Microsoft eller Apple von der Möglichkeit der Schäden gewusst hat eller hätte wissen müssen. Obige Beschränkung och obiger Ausschluss gelten möglicherweise nicht für Sie, weil Ihr Staat eller hamnar den Ausschluss eller die Beschränkung von zufälligen Schäden, Folgeschäden eller annulleret Schäden nicht gestattet. Wenn Sie die programvara i DEUTSCHLAND eller i ÖSTERREICH erworben haben, findet die Beschränkung im vorstehenden Absatz ”Beschränkung och Ausschluss des Schadenersatzes” auf Sie keine Anwendung. Stattdessen gelten für Schadenersatz eller Ersatz vergeblicher Aufwendungen gleich Australien welchem Rechtsgrund einschließlich unerlaubter Handlung, die folgenden Regelungen: Microsoft haftet tackade Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, tackade Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie tackade Verletzung von Leben, Körper eller der Gesundheit nach den gesetzlichen Vorschriften. Microsoft haftet nicht für leichte Fahrlässigkeit. Wenn Sie die programvara jedoch i Deutschland erworben haben, haftet Microsoft med für leichte Fahrlässigkeit, wenn Microsoft eine Vertragspflicht verletzt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet och auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen (sog. ”Kardinalpflichten”). Die Haftung von Microsoft auf typische och vorhersehbare Schäden beschränkt i diesen Fällen ist. I allen anderen Fällen haftet Microsoft med i Deutschland nicht für leichte Fahrlässigkeit.

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

ΕΑΝ ΖΕΙΤΕ (Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ «ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ”. ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft Corporation (ή μία από τις συγγενείς της εταιρείες). Ισχύουν για το προαναφερθέν λογισμικό και τυχόν υπηρεσίες της ή ενημερώσεις υπηρεσιών της Microsoft (εκτός από το βαθμό που οι εν λόγω υπηρεσίες ή ενημερώσεις συνοδεύονται από νέους ή επιπρόσθετους όρους, στην οποία περίπτωση οι Συγκεκριμένοι όροι ισχύουν μελλοντικά και δεν τροποποιούν τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα της Microsoft σχετικά με το λογισμικό ή τις υπηρεσίες που έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων). ΕΑΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΣΤΗΝ APPLE, INC. («APPLE») ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ή ΠΙΣΤΩΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο του λογισμικού σε μια συσκευή που βασίζεται σε iOS, σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης του καταστήματος εφαρμογών της Apple.

  1. Λογισμικό Τρίτου Μέρους. Το λογισμικό ενδέχεται να περιλαμβάνει εφαρμογές τρίτων για τις οποίες η Microsoft, και όχι το τρίτο μέρος, σας παραχωρεί άδεια χρήσης στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. ΤΥΧΌΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΡΊΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ.

  2. Ανταγωνιστικός Έλεγχος Απόδοσης. Αν είστε απευθείας ανταγωνιστής και χρησιμοποιείτε ή έχετε πρόσβαση στο λογισμικό για λόγους ανταγωνιστικού ελέγχου απόδοσης, ανάλυσης ή συλλογής πληροφοριών παραιτείστε σε σχέση με τη Microsoft, τις θυγατρικές και τις συγγενείς ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΤΗΣ (ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΆ) ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΥΣΔΉΠΟΤΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΎΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΉΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΟΙ ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ, Ή ΑΠΟΣΚΟΠΟΎΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ, ΠΙΟ Περιοριστικοί από τους όρους της Microsoft. ΕΆΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΊΤΕ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΥΣΔΉΠΟΤΕ ΕΝ ΛΌΓΩ ΦΕΡΌΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΈΧΕΤΕ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΉΣΗΣ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΊΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΈΤΟΙΑ ΕΝΈΡΓΕΙΑ.

 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Το λογισμικό ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με εσάς και την από μέρους σας χρήση του λογισμικού και να τις αποστείλει στη Microsoft. Η Microsoft ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να παράσχει υπηρεσίες και να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΕΞΑΊΡΕΣΉΣ ΣΑΣ, ΑΝ ΥΦΊΣΤΑΝΤΑΙ, ΠΕΡΙΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ. ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΠΌ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΣΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ Ή ΈΧΟΥΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΣΑΣ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΛΉΨΗΣ ΤΥΧΌΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΊΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ, ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΜΕ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ, ΣΥΛΛΈΓΕΤΕ ΚΑΙ ΚΆΝΕΤΕ ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΟΥΣ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από μέρους της Microsoft από την τεκμηρίωση του προϊόντος και τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink /?LinkId = 521839. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις σχετικές διατάξεις της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft.

 3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΠΑΡΑΧΩΡΕΊΤΑΙ ΜΌΝΟ Η ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. ΔΕΝ ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΣΆΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΊ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΠΑΡΆ ΤΟΝ ΠΑΡΌΝΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΝΤΑΙ (ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ) ΤΑ ΕΞΉΣ:

  1. Η ΠΑΡΆΒΛΕΨΗ ΤΥΧΌΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΏΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΜΌΝΟ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΥΣ ΤΡΌΠΟΥΣ,

  2. ΑΠΟΣΥΜΠΊΛΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΟΥ ΠΗΓΑΊΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ,

  3. Η κατάργηση, η ελαχιστοποίηση, ο αποκλεισμός ή η τροποποίηση τυχόν κοινοποιήσεων της Microsoft ή των προμηθευτών της στο λογισμικό,

  4. Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΈΣ Ή ΠΡΟΣΟΔΟΦΌΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

  5. Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΊΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ Ή ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΚΌΒΟΥΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Ή

  6. Η ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ, Η ΔΙΑΝΟΜΉ Ή Ο ΔΑΝΕΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, Η ΠΑΡΟΧΉ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΩΣ ΑΥΤΌΝΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΎΜΕΝΗ ΛΎΣΗ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΑΠΌ ΆΛΛΑ ΆΤΟΜΑ Ή Η ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΜΈΡΟΣ.

 4. ΣΧΟΛΙΑ. Εάν στείλετε σχόλια στη Microsoft σχετικά με το λογισμικό, δίνετε στη Microsoft, χωρίς χρέωση, το δικαίωμα χρήσης, κοινής χρήσης και εμπορευματοποίησης των σχόλιών σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας παροχή σχολίων που υπόκεινται σε άδεια χρήσης, η οποία απαιτεί την έκδοση άδειας χρήσης από την Microsoft για το λογισμικό ή την τεκμηρίωσή της προς τρίτα μέρη, επειδή η Microsoft συμπεριλαμβάνει τα σχόλιά ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΆ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΥΤΆ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΝΑ ΙΣΧΎΟΥΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ.

 5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΉΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ ΣΕ ΆΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΓΙΑ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΧΡΉΣΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΛΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ.

 6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΣΤΕ ΜΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΓΧΏΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΈΣ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΊΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎΣ, ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΎΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΉ ΧΡΉΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς εξαγωγής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://aka.ms/exporting.

 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Η Microsoft, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τυχόν υπηρεσίες υποστήριξης για το λογισμικό. ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΈΧΕΙ», «ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΣΦΆΛΜΑΤΑ ”ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΚΑΝΕΝΌΣ ΕΊΔΟΥΣ ΕΓΓΎΗΣΗ.

 8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊ ΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΕΛΈΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΛΑΜΒΆΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΣΤΆ ΕΚ ΜΈΡΟΥΣ ΣΑΣ. Μπορείτε να αποκτάτε ενημερώσεις μόνο από τη Microsoft ή εξουσιοδοτημένες πηγές. Η Microsoft ενδεχομένως να πρέπει να ενημερώσει το σύστημά σας για να σας προσφέρει ενημερώσεις. ΑΠΟΔΈΧΕΣΤΕ ΤΗ ΛΉΨΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΑΥΤΌΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΊΑ ΠΡΌΣΘΕΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ. ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ Ή ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΆΡΧΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ.

 9. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Η παρούσα Ενότητα ισχύει εάν διαμένετε (ή, εάν πρόκειται για επιχείρηση, η κύρια επαγγελματική έδρα σας βρίσκεται) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν βρίσκεστε σε Διένεξη με τη Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft να επιχειρήσετε να επιλύσετε τη διένεξη αυτή ανεπίσημα εντός 60 ημερών. Εάν δεν καταφέρετε να επιλύσετε τη διένεξη με τη Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft ότι θα διεξαχθεί δεσμευτική διαιτησία σε ατομική βάση ενώπιον της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association) δυνάμει του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Διαιτησίας και να μην εγείρετε αγωγή για επίλυση της διένεξης σε δικαστήριο ενώπιον δικαστή ή ενόρκων. ΑΝΤΊΘΕΤΑ, ΤΙΣ ΔΙΕΝΈΞΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΛΎΕΙ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΉΣ. Δεν επιτρέπονται μηνύσεις στο πλαίσιο συλλογικής αγωγής, συλλογικές διαιτησίες, γενικές αγωγές που εκπροσωπούνται από τη Γενική Εισαγγελία και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία στην οποία κάποιος ενεργεί ως αντιπρόσωπος. Δεν επιτρέπεται επίσης ο συνδυασμός ατομικών διαδικασιών χωρίς τη συγκατάθεση όλων των συμβαλλόμενων μερών. Η πλήρης Σύμβαση Διαιτησίας περιέχει περισσότερους όρους και διατίθεται στη διεύθυνση http://aka.ms/arb-avtalet-1. Η Microsoft και εσείς αποδέχεστε αυτούς τους όρους.

 10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός τους, η Microsoft δικαιούται να καταγγείλει αυτήν τη σύμβαση, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους όρους ή τις προϋποθέσεις της. ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΥΤΉ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΕΤΕ ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΤΊΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΤΟΥ ΜΈΡΗ.

 11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Η παρούσα σύμβαση και τυχόν άλλοι όροι που μπορεί να παρέχει η Microsoft για συμπληρώματα, ενημερώσεις ή εφαρμογές τρίτων, αποτελούν την ενιαία σύμβαση για το λογισμικό.

 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. ΑΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ Ή ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ, ΟΙ ΝΌΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΔΙΑΜΈΝΕΤΕ (Ή ΕΆΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ, ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΌΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ Η ΚΎΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΈΔΡΑ ΣΑΣ) ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΤΙΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ ΠΕΡΊ ΠΑΡΑΒΊΑΣΉΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ, ΑΘΈΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑΣ), ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΥΧΌΝ ΑΝΤΙΦΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ, ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΌΤΙ Η FAA ΔΙΈΠΕΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ. ΕΆΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΧΏΡΑ, ΙΣΧΎΕΙ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗΣ ΧΏΡΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΌΤΙ Η FAA ΔΙΈΠΕΙ ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ. Εάν υφίσταται ομοσπονδιακή δικαιοδοσία των Η.Π.Α., η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ ”ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που ΕΚΔΙΚΆΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ). Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ ”ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο Ανώτατο Δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που εκδικάζονται στο δικαστήριο (με ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ).

 13. ΤΡΙΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ. Συμφωνείτε ότι η Apple και οι θυγατρικές της αποτελούν τρίτους δικαιούχους της παρούσας σύμβασης και η Apple έχει το δικαίωμα εφαρμογής της εν λόγω σύμβασης.

 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΥΤΉ Η ΣΎΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΝΌΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ. ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ. Ανεξάρτητα και πέρα από τη σχέση σας με τη Microsoft, ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του συμβαλλομένου από τον οποίο αποκτήσατε το λογισμικό. Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΆΖΕΙ ΑΥΤΆ ΤΑ ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΕΦΌΣΟΝ ΤΟΎΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ, ΕΆΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΕ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΠΕΡΙΟΧΈΣ Ή ΙΣΧΎΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΣΤΗ ΧΏΡΑ, ΤΌΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΉ ΣΑΣ ΙΣΧΎΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ:

  1. Αυστραλία. ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΌΜΟ ΠΕΡΊ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑΣ ΈΧΕΤΕ ΝΌΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΈΝΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΠΡΌΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΗΡΕΆΣΕΙ ΤΑ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ.

  2. Καναδάς. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στον Καναδά μπορείτε να διακόψετε τη λήψη ενημερώσεων απενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης αποσυνδέοντας τη συσκευή σας από το Internet (ωστόσο, εάν και αν επανασυνδεθείτε στο Internet, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΣΕΙ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΤΟΥΣ) Ή ΚΑΤΑΡΓΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. Η ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ, ΜΠΟΡΕΊ ΕΠΊΣΗΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ.

  3. ΓΕΡΜΑΝΊΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΊΑ.

   • (i) Εγγύηση. Το λογισμικό που διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται σε οποιαδήποτε υλικά της Microsoft που συνοδεύουν το λογισμικό. Ωστόσο, η Microsoft δεν παρέχει καμία συμβατική εγγύηση σε σχέση με το λογισμικό με άδεια χρήσης.

   • (ii) Περιορισμός Ευθύνης. Σε περίπτωση εσκεμμένης συμπεριφοράς, βαριάς αμέλειας, η αξίωση που βασίζεται στον Νόμο περί Ευθύνης λόγω Ελαττωματικού Προϊόντος, καθώς και σε περίπτωση θανάτου ή προσωπικού ή σωματικού τραυματισμού, η Microsoft ευθύνεται σύμφωνα ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ.

   Σύμφωνα με την προηγούμενη ρήτρα (ii), η Microsoft θα ευθύνεται μόνο για ελαφρά αμέλεια, εάν η Microsoft έχει διαπράξει παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με υλικό, η εκπλήρωση των οποίων διευκολύνει τη δέουσα εκτέλεση της παρούσας ΣΎΜΒΑΣΗΣ, Η ΠΑΡΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΘΈΣΕΙ ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ ΤΟ ΣΚΟΠΌ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΣΥΝΕΧΉ ΣΤΌΧΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΈΝΩΝ (ΑΠΟΚΑΛΟΎΜΕΝΕΣ «ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ»). Σε άλλες περιπτώσεις ήπιας αμέλειας, η Microsoft δεν θα φέρει ευθύνη για ελαφρά αμέλεια.

 15. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ APPLE ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η APPLE ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. H MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Ή ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, Η MICROSOFT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

 16. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE ΤΗ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ MICROSOFT ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

  Αυτός ο περιορισμός ισχύει για (α) οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων μερών στο Internet ή εφαρμογές τρίτων και (β) αξιώσεις για Παραβίαση σύμβασης παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων αντικειμενική ευθύνη αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση, σε κάθε περίπτωση στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Επίσης, ισχύει ακόμα και εάν η Microsoft ή η Apple γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών. Ο ΑΝΩΤΈΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ Ή Η ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΉ ΣΑΣ, ΕΦΌΣΟΝ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ ΊΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΓΙΑ ΕΎΛΟΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΈΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΖΗΜΊΕΣ.

LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

HA AZ ÖN LAKÓHELYE (VAGY VÁLLALAT ESETÉBEN SZÉKHELYE) AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TALÁLHATÓ, AKKOR OLVASSA EL AZ ALÁBBI, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSÉRE ÉS EN PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ SZAKASZT. MERT EZEK BEFOLYÁSOLJÁK EN JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJÁT.

En jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek Ön és Microsoft Corporation (vagy egy társvállalata) között. Ezen feltételek en fent nevezett szoftverre és ett Microsoft-bármely egyéb szolgáltatására vagy szoftverfrissítésére egyaránt vonatkoznak (kivéve, ha az ilyen szolgáltatásokhoz vagy frissítésekhez új vagy kiegészítő feltételek tartoznak, mely esetben en jövőre vonatkozóan ezen eltérő feltételek tekintendők érvényesnek, és nem módosítják az Ön vagy en Microsoft frissítés előtti szoftverhez vagy szolgáltatáshoz fűződő jogait). HA ELFOGADJA JELEN LICENCFELTÉTELEKET, AKKOR ÖN AZ ALÁBB ISMERTETETT JOGOKKAL RENDELKEZIK. AZZAL, HOGY HASZNÁLJA SZOFTVERT, ÖN ELFOGADJA EN JELEN FELTÉTELEKET. HA ÖN NEM FOGADJA EL FELTÉTELEKET, AKKOR NE HASZNÁLJA AZ ALKALMAZÁST, HANEM EN VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE VAGY JÓVÁÍRÁSA ÉRDEKÉBEN (HA VAN ILYEN) VÁLLALATHOZ JUTTASSA AZT VISSZA AZ APPLE, INC. (EN TOVÁBBIAKBAN ”ÄPPLE”).

 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK. Ön en szoftvernek tetszőleges számú példányát telepítheti és használhatja az Ön iOS-alapú eszközein az Apple alkalmazás áruház használati szabályainak megfelelően.

  1. Harmadik féltől származó szoftverek. En szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó alkalmazást amelynek licencét en jelen szerződés értelmében en Microsoft nem pedig en harmadik fél biztosítja. En harmadik féltől származó alkalmazásokkal kapcsolatos bármilyen értesítés csak tájékoztatási célokat szolgál.

  2. Összehasonlító teljesítményvizsgálat. Ha Ön egy közvetlen versenytárs, és összehasonlító teljesítményvizsgálat elemzés vagy információgyűjtés céljából éri el vagy használja per szoftvert, Ön Microsofttal, annak leányvállalataival és társvállalataival szemben (en jelenre és en jövőre nézve egyaránt) lemond az Ön szoftverére vonatkozó feltételekben foglalt minden olyan korlátozásról amely az összehasonlítás céljából történő használatra, hozzáférésre és teljesítményvizsgálatra vonatkozik, amennyiben az Ön használati feltételei szigorúbbak vagy szigorúbban értelmezendők, myntverket ett Microsoft-feltételei. Amennyiben Ön nem mond le en szoftverére vonatkozó feltételekben foglalt korlátozásokról, Önnek tilos elérnie vagy használnia en szoftvert és nem är teszi ezt MB.

 2. ADATGYŰJTÉS. En szoftver adatokat gyűjthet önről és per szoftver Ön általi használatáról, és ezeket elküldheti en Microsoftnak. En Microsoft ezeket az adatokat szolgáltatások nyújtására és ett Microsoft-termékeinek és szolgáltatásainak továbbfejlesztésére felhasználhatja. AZ Ön letiltásra való jogairól (ha vannak ilyenek) en termékdokumentációban olvashat. En szoftver bizonyos funkciói engedélyezhetik alkalmazásának azon felhasználóinak adatgyűjtését, akik elérik vagy használják en szoftvert. Ha ezen funkciókat Ön az alkalmazásán belüli adatgyűjtésre használja, eleget kell tennie az alkalmazandó jog előírásainak, ideértve en szükséges felhasználói tartalom megszerzését és egy olyan kiemelkedő minőségű adatvédelmi irányelv fenntartását, amely pontosan tájékoztatja felhasználókat az adataik felhasználásáról gyűjtéséről és megosztásáról. En Microsoft adatgyűjtési és - felhasználási gyakorlatairól en termékdokumentációban és en Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatában olvashat en következő címen: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Ön vállalja, hogy betartja en Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozat minden alkalmazandó rendelkezését.

 3. En LICENC TERJEDELME. Ön csak en szoftver licencét szerezte MB, en tulajdonjogát nem. Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve hogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön:

  1. nem kerülheti MB szoftver olyan technikai korlátozásait amelyek annak csak meghatározott módokon történő használatát teszik lehetővé;

  2. nem fordíthatja vissza és nem fejtheti vissza en szoftvert nem nyerheti vissza annak forráskódját;

  3. nem távolíthatja el, minimalizálhatja, blokkolhatja vagy módosíthatja en Microsoft vagy annak szállítóinak szoftverben foglalt értesítéseit;

  4. nem használhatja en szoftvert kereskedelmi ideell vagy bevételszerzési tevékenységekhez;

  5. nem használhatja en szoftvert semmiféle jogszabályba ütköző módon vagy kártékony programok létrehozásához vagy terjesztéséhez; vagy

  6. nem oszthatja MB, teheti közzé, terjesztheti vagy adhatja kölcsön en szoftvert, en szoftvert nem kínálhatja fel másoknak használatra különállóan üzemeltetett megoldásként, és szoftvert-vagy en jelen szerződést nem ruházhatja át egyetlen harmadik félre sem.

 4. VISSZAJELZÉS. Ha Ön visszajelzést ad en Microsoftnak en szoftverről Ön díjmentesen jogot biztosít en Microsoftnak form hogy az bármely módon és bármely célból használja, megossza vagy kereskedelmileg hasznosítsa az Ön visszajelzését. Ön nem küld olyan visszajelzést, amelyre vonatkozó licencfeltételek értelmében en Microsoft köteles lenne harmadik félnek licencbe adni saját szoftverét vagy dokumentációját, mert en szoftver vagy dokumentáció magában foglalja az Ön visszajelzését. Ezek rendelkezések en jelen szerződés érvényességének lejárata után är érvényben maradnak.

 5. ÁTRUHÁZÁS EGY MÁSIK KÉSZÜLÉKRE. En szoftvert eltávolíthatja és en használatához telepítheti azt egy másik eszközre. Ezáltal azonban Ön en licencet nem oszthatja MB több eszköz között.

 6. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. Ön köteles betartani en szoftverre vonatkozó en célterületet en végfelhasználókat és en végfelhasználást illető korlátozásokat tartalmazó valamennyi belföldi és nemzetközi jogszabályt és előírást. AZ exportkorlátozásokról további tájékoztatás en következő webhelyen található: http://aka.ms/exporting.

 7. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. En Microsoft en jelen szerződés értelmében nem köteles terméktámogatási szolgáltatásokat nyújtani en szoftverhez. Minden biztosított támogatás ”adott állapotban”, ”annak minden hibájával együtt” érhető el, bármiféle garanciavállalás nélkül.

 8. FRISSÍTÉSEK. En szoftver rendszeresen ellenőrizheti, hogy vannak e frissítések és letöltheti és telepítheti en frissítéseket. Ön frissítéseket kizárólag en Microsofttól vagy hivatalos forrásokból szerezhet vara. Előfordulhat, hogy frissítések-biztosításához en Microsoftnak frissítenie kell az Ön rendszerét. Ön vállalja, hogy minden további értesítés nélkül fogadja az ilyen automatikus frissítéseket. Előfordulhat, hogy en frissítések nem tartalmazzák vagy nem támogatják az összes meglévő szoftverfunkciót, - szolgáltatást, illetve perifériaeszközt.

 9. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSE ÉS LEMONDÁS PERTÁRASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL. EZ en szakasz akkor vonatkozik Önre, ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) az Amerikai Egyesült Államokban található. Ön és ett Microsoft-abban állapodik MB, hogy ha Ön és Microsoft között jogvita alakul ki, akkor 60 nap alatt informális egyeztetéssel megoldást próbálnak találni rá. Ha ez nem jár sikerrel, akkor Ön és Microsoft vállalja, hogy az ügyet en Választottbíróságokról szóló szövetségi törvény (Federal skiljeförfarande Act, továbbiakban ”FAA”) az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association, en továbbiakban ”AAA”) elé viszi, és annak egyedi választottbírósági döntését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és nem indít PERT-esküdtszék vagy bíró előtt. Ehelyett egy pártatlan választottbíró dönt. Nem megengedett en pertársaság, en pertársaság jellegű választottbírósági eljárás, en magánvádas eljárás közügynek minősülő esetben és semmilyen más olyan eljárás, amelyben valaki képviselői minőségében lép fel; ugyanakkor az egyedi eljárások összevonása sem megengedett az összes érintett fél hozzájárulása nélkül. Teljes, Választottbíróságokról szóló szerződés további feltételeket tartalmaz, amelyeket itt érhet el: http://aka.ms/arb-agreement-1. Ön és ett Microsoft-elfogadja en jelen feltételeket.

 10. FELMONDÁS. En Microsoft minden más jogról való lemondás nélkül felmondhatja en jelen szerződést ha Ön annak bármely feltételét és kikötését megszegi. Ilyen esetben Önnek MB kell semmisítenie en szoftver összes példányát és valamennyi alkotórészét.

 11. En SZERZŐDÉS TELJESSÉGE. En jelen szerződés valamint en Microsoft által megadott, kiegészítésekre, frissítésekre vagy harmadik felek által biztosított alkalmazásokra vonatkozó egyéb feltételek alkotják en teljes megállapodást erre en szoftverre vonatkozóan.

 12. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ HELYEK. Ha Ön az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában szerezte vara en szoftvert, en szerződés értelmezésével jelen az azzal kapcsolatos jogviták és minden egyéb követelés tekintetében (beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel, en tisztességtelen verseny tilalmának megszegésével és en szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igényeket är) az Ön lakhelye (vagy vállalat esetén székhelye) szerinti államnak, illetve országnak en az irányadók törvényei tekintet nélkül en nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire, azzal, hogy en választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó. Ha vara en szoftvert bármely más országban szerezte, az adott ország törvényei az irányadók, azzal, hogy en választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó. Ha megállapítható amerikai egyesült államokbeli szövetségi illetékesség, akkor Ön és ett Microsoft-hozzájárulnak Washington állam valör megyéjében működő szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve választottbírósági-eljárásokat). Ha nem akkor Ön és ett Microsoft-hozzájárulnak Washington állam valör megyéjében működő Legfelső Bíróság kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve választottbírósági-eljárásokat).

 13. KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK FÉL. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Apple és annak társvállalatai jelen szerződés kedvezményezettjei legyenek, és hogy ennek en szerződésnek az Apple érvényt szerezzen.

 14. FOGYASZTÓI JOGOK; REGIONÁLIS ELTÉRÉSEK. En jelen szerződés bizonyos jogokat határoz MB. Előfordulhat, hogy az Ön államának tartományának vagy országának törvényei más jogokat biztosítanak Önnek, ideértve en fogyasztói jogokat är. En Microsofttal fennálló kapcsolatán kívül Önt azzal en féllel szemben är megillethetik bizonyos jogok, amelytől en szoftvert beszerezte. En jelen szerződés nem módosítja az ilyen jogokat, ha az állam, en tartomány vagy az ország törvényei ezt nem engedik MB. Ha például Ön en szoftvert az alábbi térségek valamelyikében szerezte vara, vagy ha kötelezően alkalmazandók országspecifikus törvények, akkor Önre en következő rendelkezések vonatkoznak:

  1. Ausztráliában. Önt az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében kötelező garanciák illetik MB, és en jelen szerződésnek nem célja e jogainak csorbítása.

  2. Kanadában. Ha Ön Kanadában szerezte vara en szoftvert leállíthatja en frissítéseket ha letiltja az automatikus frissítés funkciót ha eszközén megszakítja az internetkapcsolatot (de ha és amikor ismételten csatlakozik, en szoftver folytatja en frissítések keresését és telepítését) vagy ha eltávolítja en szoftvert. Azt, hogy az Ön konkrét eszköze, illetve szoftvere esetében miként kell kikapcsolni en frissítéseket en termék dokumentációja tartalmazza (ha van ilyen).

  3. Németország és Ausztria.

   • (i) Szavatosság. En megfelelően licencelt szoftver alapvetően en szoftverhez mellékelt Microsoft dokumentációban foglaltaknak megfelelően dimma működni. En Microsoft azonban nem nyújt szerződéses garanciát en licencelt szoftverhez kapcsolódóan.

   • (ii) en felelősség korlátozása. Szándékos magatartás, súlyos gondatlanság, en Termékfelelősségi Törvényen alapuló igények, valamint halál személyi vagy fizikai sérülés esetén Microsoft en törvényi szabályoknak megfelelően tartozik felelősséggel.

   AZ előző (ii)-punkt alapján en Microsoft csak akkor tartozik felelősséggel en kismértékű gondatlanságért ha en Microsoft olyan lényeges szerződési kötelezettségeit szegi MB, amelyek teljesítése elősegíti jelen szerződés rendelkezéseinek betartását amelyek megszegése veszélyezteti en szerződés célját jelen és amelyek betartásában egy fél folyamatosan bízhat (úgynevezett ”sarkalatos kötelezettségek”). En kismértékű gondatlanság egyéb eseteiben en Microsoft nem felelős en kismértékű gondatlanságért.

 15. EN SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. EN LICENC AZ ”ADOTT ÁLLAPOTÚ” SZOFTVERHEZ BIZTOSÍT ÖNNEK JOGOKAT. ÖN EN SZOFTVERT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. HA ÖN ÚGY DÖNT, KÉRHETI EN VÉTELÁR MEGTÉRÍTÉSÉT AZ APPLE VÁLLALATTÓL. AZ APPLE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN – SEMMILYEN MÁS SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGGEL NEM RENDELKEZIK. MICROSOFT NEM NYÚJT SEMMIFÉLE KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. EN HELYI TÖRVÉNYEK SZERINT ÖN OLYAN TOVÁBBI FOGYASZTÓI JOGOKKAL VAGY JOGSZABÁLYI GARANCIÁKKAL ÄR RENDELKEZHET, AMELYEKET EN JELEN SZERZŐDÉS NEM MÓDOSÍTHAT. MICROSOFT EZÚTON A HELYI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR BÁRMIFÉLE VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE EN FORGALMAZHATÓSÁGRA, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGBITORLÁS MENTESSÉGRE-VONATKOZÓAKAT ÄR.

 16. JOGORVOSLATOK ÉS KÁROK KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. HA AZ ELŐBBI SZAVATOSSÁGKIZÁRÁS ELLENÉRE ÖNNEK BÁRMIFÉLE ALAPJA VAN FORM, HOGY KÁRTÉRÍTÉST KÉRJEN, AZ APPLE VÁLLALATTÓL, EN MICROSOFTTÓL VAGY EN MICROSOFT SZÁLLÍTÓITÓL CSAK KÖZVETLEN KÁR ESETÉN, EN SZOFTVERÉRT FIZETETT ÖSSZEG EREJÉIG KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST. ÖN NEM KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT, BELEÉRTVE EN KÖVETKEZMÉNYI, AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, EN RENDKÍVÜLI, EN KÖZVETETT ÉS EN VÉLETLENSZERŰ KÁROKAT ÄR.

  EZ korlátozás vonatkozik (a) bármely, en szoftverrel, szolgáltatással, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve är en kódot) vagy harmadik fél webhelyével vagy alkalmazásával kapcsolatos ügyre, valamint (b) en szerződésszegéssel en garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, fokozott felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott vagy egyéb kárral kapcsolatos igényre, minden esetben az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben. En korlátozás akkor är érvényes, ha ett Microsoft-vagy az Apple tudott, vagy ha en Microsoftnak vagy az Apple-nek tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. Előfordulhat hogy en fenti korlátozás nem vonatkozik Önre mert tagállama, megyéje vagy országa nem teszi lehetővé en járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

PERSYARATAN LISENSI PERANGKAT LUNAK MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

JIKA ANDA TINGGAL DI (ATAU JIKA KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ANDA BERLOKASI DI) UNITED SERIKAT, HARAP BACA BAGIAN ”ARBITRASE YANG MENGIKAT DAN PENGABAIAN GUGATAN MASSAL” DI BAWAH. KLAUSUL TERSEBUT MEMPENGARUHI PENYELESAIAN SENGKETA.

Persyaratan lisensi ini adalah perjanjian antara Anda dan Microsoft Corporation (atau salah satu afiliasinya). Persyaratan ini berlaku untuk perangkat lunak yang tercantum di atas dan semua pembaruan perangkat lunak dan layanan Microsoft (kecuali selama layanan atau pembaruan tersebut dilengkapi dengan persyaratan baru atau tambahan, dalam hal ini persyaratan yang berbeda tersebut kemungkinan akan berlaku dan tidak mengubah hak Anda atau Microsoft yang terkait dengan layanan atau perangkat lunak yang telah diperbarui sebelumnya). JIKA ANDA MEMATUHI PERSYARATAN LISENSI INI ANDA MEMILIKI HAK SEBAGAIMANA TERCANTUM DI BAWAH INI. DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK INI, ANDA MENERIMA PERSYARATAN INI. JIKA ANDA TIDAK MENERIMANYA, JANGAN GUNAKAN PERANGKAT LUNAK TERSEBUT. MELAINKAN, KEMBALIKAN PERANGKAT LUNAK KEPADA APPLE INC. (”ÄPPLE”) UNTUK MENDAPATKAN PENGEMBALIAN UANG ATAU KREDIT.

 1. HAK PENGINSTALAN DAN PENGGUNAAN. Anda dapat menginstal dan menggunakan satu salinan perangkat lunak ini di perangkat berbasis iOS sebagaimana diizinkan oleh aturan penggunaan Apples Appbutik.

  1. Perangkat Lunak Pihak Ketiga. Perangkat lunak dapat menyertakan aplikasi pihak ketiga yang dilisensikan oleh Microsoft, bukan oleh pihak ketiga kepada Anda berdasarkan perjanjian ini. Setiap pemberitahuan untuk aplikasi pihak ketiga hanya disertakan sebagai informasi.

  2. Tolok Ukur yang Kompetitif. Jika Anda adalah pesaing langsung, dan Anda mengakses atau menggunakan perangkat lunak untuk tujuan tolok ukur yang kompetitif, analisis, atau pengumpulan intelijen, Anda mengabaikan setiap pembatasan penggunaan kompetitif, akses, dan uji tolok ukur dalam persyaratan yang mengatur perangkat lunak Anda terhadap Microsoft, anak perusahaannya, dan perusahaan afiliasinya (termasuk yang akan datang), sejauh persyaratan penggunaan Anda bersifat, atau dimaksudkan untuk, lebih terbatas dibandingkan persyaratan Microsoft. Jika Anda tidak mengabaikan pembatasan yang dimaksudkan tersebut dalam persyaratan yang mengatur perangkat lunak Anda, Anda tidak diizinkan untuk mengakses atau menggunakan perangkat lunak ini, dan tidak akan mengakses atau menggunakannya.

 2. PENGUMPULAN DATA. Perangkat lunak dapat mengumpulkan informasi tentang Anda dan penggunaan perangkat lunak oleh Anda dan mengirimkannya ke Microsoft. Microsoft dapat menggunakan informasi ini untuk menyediakan layanan dan meningkatkan produk serta layanan Microsoft. Hak Anda untuk menyisih, jika ada, dijelaskan dalam dokumentasi produk. Beberapa fitur di perangkat lunak dapat mengaktifkan pengumpulan data dari pengguna aplikasi Anda yang mengakses atau menggunakan perangkat lunak. Jika Anda menggunakan fitur ini untuk mengaktifkan pengumpulan data di aplikasi, Anda harus mematuhi undang undang yang berlaku, termasuk mendapatkan izin yang diperlukan dari pengguna, dan menyimpan kebijakan privasi yang penting yang secara akurat menginformasikan kepada pengguna tentang bagaimana Anda menggunakan, mengumpulkan, dan membagikan data mereka. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pengumpulan dan penggunaan data Microsoft dalam dokumentasi produk dan Pernyataan Privasi Microsoft di https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Anda setuju untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam Pernyataan Privasi Microsoft.

 3. CAKUPAN LISENSI. Perangkat lunak dilisensikan, tidak dijual. Microsoft memiliki semua hak lainnya. Kecuali jika undang undang yang berlaku memberi Anda hak lainnya terlepas dari batasan ini, Anda tidak akan (dan tidak memiliki hak untuk):

  1. mengubah batasan teknis dalam perangkat lunak yang hanya mengizinkan Anda menggunakannya dengan cara tertentu;

  2. merekayasa ulang, mendekompilasi, atau membongkar perangkat lunak;

  3. menghapus, memperkecil, memblokir, atau memodifikasi pemberitahuan apa pun dari Microsoft atau pemasoknya di perangkat lunak;

  4. menggunakan perangkat lunak untuk aktivitas komersial, nirlaba, atau yang menghasilkan pendapatan;

  5. menggunakan perangkat lunak dengan cara yang melanggar undang undang atau membuat atau menyebarkan skadlig programvara, atau

  6. membagikan, mempublikasikan, menyebarluaskan, atau meminjamkan perangkat lunak, menyediakan perangkat lunak sebagai solusi yang di-host terpisah untuk digunakan oleh orang vanlig, atau mentransfer perangkat lunak atau perjanjian ini kepada pihak ketiga chef pun.

 4. TANGGAPAN. Jika Anda memberikan tanggapan tentang perangkat lunak kepada Microsoft, berarti Anda memberikan hak kepada Microsoft, tanpa biaya, untuk menggunakan, berbagi, dan mengkomersialkan tanggapan tersebut dengan cara apa pun dan untuk tujuan apa pun. Anda sebaiknya tidak memberikan tanggapan yang diatur dalam lisensi yang mengharuskan Microsoft melisensikan perangkat lunak atau dokumentasinya kepada pihak ketiga karena Microsoft menyertakan tanggapan Anda di dalamnya. Semua hak tersebut tetap berlaku setelah perjanjian ini berakhir.

 5. PENGALIHAN KE PERANGKAT LAIN. Vanlig anda dapat menghapus instalan perangkat lunak dan menginstalnya di perangkat untuk Anda gunakan. Anda tidak boleh berbagi lisensi ini di beberapa perangkat.

 6. PEMBATASAN EKSPOR. Anda harus mematuhi semua undang undang dan peraturan ekspor dalam negeri dan internasional yang berlaku atas perangkat lunak, yang mencakup pembatasan tujuan, pengguna akhir, dan penggunaan akhir. Untuk informasi lebih lanjut tentang batasan ekspor, kunjungi http://aka.ms/exporting.

 7. LAYANAN DUKUNGAN. Berdasarkan perjanjian ini, Microsoft tidak berkewajiban menyediakan layanan dukungan untuk perangkat lunak. Dukungan diberikan ”sebagaimana adanya”, ”dengan segala kekurangannya” dan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun.

 8. PEMBARUAN. Perangkat lunak dapat secara berkala memeriksa pembaruan, serta mengunduh dan menginstalnya untuk Anda. Anda dapat memperoleh pembaruan hanya dari Microsoft atau sumber resmi lainnya. Microsoft mungkin harus memperbarui sistem Anda untuk menyediakan pembaruan tersebut. Anda setuju untuk menerima pembaruan otomatis ini tanpa pemberitahuan tambahan. Pembaruan mungkin tidak menyertakan atau mendukung semua fitur perangkat lunak, layanan, atau perangkat periferal yang ada.

 9. ARBITRASE MENGIKAT DAN PENGABAIAN GUGATAN MASSAL. Bagian ini berlaku jika Anda tinggal di (atau jika kantor pusat perusahaan Anda berlokasi di) Amerika Serikat. Jika Anda dan Microsoft menghadapi sengketa, Anda dan Microsoft setuju untuk mencoba selama 60 hari untuk menyelesaikannya secara informellt. Jika Anda dan Microsoft tidak berhasil, Anda dan Microsoft setuju dengan arbitrase enskilda mengikat sebelum American Arbitration Association berdasarkan Undang Undang Arbitrase Federal (”FAA”), dan tidak mengajukan tuntutan di pengadilan di hadapan hakim atau juri. Sebagai gantinya, avgörandet netral akan membuat keputusan. Tuntutan hukum gugatan massal, arbitrase tingkat massal, tindakan umum pengacara pribadi dan proses hukum lainnya dengan salah satu pihak bertindak sebagai perwakilan tidak diizinkan; menggabungkan proses hukum terpisah tanpa seizin semua pihak juga tidak diizinkan. Perjanjian Arbitrase yang lengkap berisi beberapa persyaratan dan terdapat di http://aka.ms/arb-agreement-1. Anda dan Microsoft setuju dengan persyaratan ini.

 10. PENGHENTIAN. Vanlig Tanpa praduga atas hak-hak apa pun, Microsoft dapat menghentikan perjanjian ini jika Anda tidak mematuhi sebagian dari persyaratan atau ketentuannya. Bila demikian, Anda diharuskan untuk memusnahkan semua salinan perangkat lunak dan seluruh bagian komponen-komponennya.

 11. PERJANJIAN MENYELURUH. Perjanjian ini, dan persyaratan vanlig yang mungkin diberikan oleh Microsoft untuk suplemen, pembaruan, atau aplikasi pihak ketiga, adalah perjanjian menyeluruh untuk perangkat lunak ini.

 12. UNDANG UNDANG YANG BERLAKU DAN TEMPAT PENYELESAIAN SENGKETA. Jika Anda memperoleh perangkat lunak di United Serikat atau Kanada, undang undang negara bagian atau provinsi tempat tinggal Anda (atau, lokasi kantor pusat perusahaan Anda) mengatur penafsiran perjanjian ini, klaim atas pelanggarannya dan semua klaim lainnya (termasuk perlindungan konsumen, persaingan tidak sehat, dan klaim wanprestasi), meskipun terdapat pertentangan prinsip undang undang, kecuali bahwa FAA mengatur semua ketentuan yang terkait dengan arbitrase. Jika Anda memperoleh perangkat lunak di negara vanlig, undang undang negara tersebut berlaku, kecuali bahwa FAA mengatur semua ketentuan yang terkait dengan arbitrase. Jika terdapat wilayah hukum federal som Anda dan Microsoft akan menyerahkannya ke wilayah hukum eksklusif dan lokasi pengadilan federal di valör delstaten Washington untuk semua sengketa yang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase). Jika tidak, Anda dan Microsoft akan menyerahkannya ke wilayah hukum eksklusif dan lokasi Pengadilan Tinggi valör delstaten Washington untuk semua sengketa yang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase).

 13. PENERIMA PIHAK KETIGA. Anda menyetujui bahwa Apple dan anak perusahaannya merupakan penerima pihak ketiga dalam perjanjian ini, dan Apple berhak memberlakukan perjanjian ini.

 14. HAK KONSUMEN; VARIASI NATIONELLA. Perjanjian ini menjelaskan tentang hak hukum tertentu. Anda mungkin memiliki hak vanlig, termasuk hak konsumen, berdasarkan undang undang negara bagian, provinsi, atau negara Anda. Terpisah dan di luar hubungan Anda dengan Microsoft, Anda mungkin juga memiliki hak sehubungan dengan pihak yang memberikan perangkat lunak tersebut. Perjanjian ini tidak mengubah hak vanlig tersebut jika undang undang negara bagian, provinsi, atau negara Anda tidak mengizinkannya. Misalnya jika Anda mendapatkan perangkat lunak di salah satu kawasan di bawah ini, atau undang - undang wajib negara berlaku, maka ketentuan berikut ini berlaku untuk Anda:

  1. Australien. Anda memiliki garansi resmi berdasarkan Undang Undang Konsumen Australien dan tidak ada satu pernyataan pun dalam perjanjian ini yang ditujukan untuk mempengaruhi hak tersebut.

  2. Kanada. Jika Anda memperoleh perangkat lunak ini di Kanada, Anda dapat berhenti menerima pembaruan dengan menonaktifkan fitur pembaruan otomatis, memutuskan sambungan perangkat Anda dari Internet (namun, jika dan bila Anda tersambung kembali ke Internet, perangkat lunak akan melanjutkan pemeriksaan dan penginstalan pembaruan), atau menghapus instalan perangkat lunak. Dokumentasi produk, jika ada mungkin juga menjelaskan cara menonaktifkan pembaruan untuk perangkat atau perangkat lunak khusus Anda.

  3. Jerman dan Österrike.

   • (i) Jaminan. Perangkat lunak yang dilisensikan dengan benar akan berjalan secara substansial sebagaimana dijelaskan dalam semua materi Microsoft yang diberikan bersama perangkat lunak. Namun Microsoft tidak memberikan garansi kontrak sehubungan dengan perangkat lunak berlisensi.

   • (ii) Batasan Kewajiban. Jika terjadi tindakan yang disengaja, kelalaian parah, tuntutan berdasarkan Undang Undang Kewajiban Produk, serta dalam kasus kematian atau cedera fisik, Microsoft bertanggung jawab menurut undang undang tertulis.

   Berdasarkan klausul sebelumnya (ii), Microsoft hanya akan bertanggung jawab atas kelalaian ringan jika Microsoft melanggar kewajiban kontrak materi tersebut, pemenuhan yang memfasilitasi kelayakan pelaksanaan perjanjian ini, pelanggaran yang membahayakan tujuan perjanjian ini, dan kepatuhan yang selalu diyakini salah satu pihak (disebut sebagai ”kewajiban kardinal”). Dalam kasus kelalaian ringan lainnya, tidak bertanggung jawab atas kelalaian ringan.

 15. PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN. PERANGKAT LUNAK INI DILISENSIKAN ”SEBAGAIMANA ADANYA”. ANDA MENANGGUNG RISIKO PENGGUNAANNYA. JIKA INGIN, ANDA DAPAT MEMBERI TAHU APPLE UNTUK MEMPEROLEH PENGEMBALIAN UANG SENILAI HARGA PEMBELIAN. HINGGA BATAS MAKSIMUM YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, APPLE TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN JAMINAN APA PUN LAINNYA. VANLIG MICROSOFT TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN, GARANSI, MAUPUN KETENTUAN SECARA TERSURAT. ANDA MUNGKIN MEMILIKI HAK KONSUMEN ATAU GARANSI RESMI LAINNYA BERDASARKAN UNDANG UNDANG SETEMPAT YANG TIDAK DAPAT DIUBAH OLEH PERJANJIAN INI. SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG UNDANG SETEMPAT, MICROSOFT MENGECUALIKAN SEMUA JAMINAN TERSIRAT TERMASUK KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN ICKE-PELANGGARAN.

 16. BATASAN SERTA PENGECUALIAN ATAS GANTI RUGI DAN KERUSAKAN. JIKA ANDA MEMILIKI DASAR UNTUK MEMINTA GANTI RUGI TERLEPAS DARI PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN SEBELUMNYA, ANDA HANYA DAPAT MEMINTA GANTI RUGI LANGSUNG KEPADA APPLE, MICROSOFT, DAN PEMASOK MICROSOFT HINGGA SEJUMLAH YANG DIBAYARKAN UNTUK PERANGKAT LUNAK TERSEBUT. ANDA TIDAK DAPAT MEMPEROLEH KEMBALI PENGGANTIAN UNTUK KERUSAKAN LAINNYA, TERMASUK KERUSAKAN KONSEKUENSIAL, HILANGNYA LABA, KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, MAUPUN INSIDENTAL.

  Batasan ini berlaku untuk (a) hal apa pun yang terkait dengan perangkat lunak, layanan, konten (termasuk kode) di situs Internet pihak ketiga, atau aplikasi pihak ketiga; daN (b) klaim atas pelanggaran kontrak, jaminan, garansi, atau ketentuan, kewajiban ketat kelalaian atau wanprestasi lainnya, atau klaim lainnya; di setiap kasus sejauh yang diizinkan oleh undang undang yang berlaku. Batasan ini juga berlaku meskipun Microsoft atau Apple telah mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang kemungkinan kerugian tersebut. Batasan atau pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk Anda karena negara bagian, provinsi, atau negara Anda mungkin tidak mengizinkan pengecualian atau batasan terhadap kerugian insidental, konsekuensial, maupun kerugian lainnya.

CONDIZIONI DI LICENZA PER IL PROGRAMVARAN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

QUALORA IL LICENZIATARIO RISIEDA (OPPURE, ANGE CASO DI UNA SOCIETÀ, IL LUOGO PRINCIPALE I CUI SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ SI TROVI) NEGLI STATIS ES DOVRÀ LEGGERE L'ARTICOLO ”ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL'AZIONE DI CATEGORIA” CHE SEGUE. BERÄTTELSE ARTICOLO DISCIPLINA LA MODALITÀ DI RISOLUZIONE DI POSSIBILI CONTROVERSIE.

Le presenti condizioni di licenza costituiscono il contratto tra il licenziatario e Microsoft Corporation (o una delle stämma consociate). Le presenti condizioni si applicano al programvara di cui sopra e en qualsiasi servizio o aggiornamento programvaran Microsoft (tranne nella misura i cui tali servizi o aggiornamenti siano forniti con condizioni nuove o aggiuntive, ange quale caso tali condizioni differenti si applicano i prospettiva e icke modificano jag diritti del-licenziatario o di Microsoft-relativamente al programvara-o ai servizi aggiornati i precedenza). QUALORA IL LICENZIATARIO SI ATTENGA ALLA PRESENTI CONDIZIONI DI LICENZA, DISPORRÀ DEI DIRITTI INDICATI DI SEGUITO. UTILIZZANDO IL PROGRAMVARA, IL LICENZIATARIO ACCETTA LE PRESENTI CONDIZIONI. QUALORA IL LICENZIATARIO ICKE LE ACCETTI, ICKE POTRÀ UTILIZZARE IL PROGRAMVARA E LO DOVRÀ RESTITUIRE AD APPLE INC. (”ÄPPLE”) PER OTTENERE L'EVENTUALE RIMBORSO DEL PREZZO.

 1. DIRITTI DI INSTALLAZIONE E SULL'UTILIZZO. Il licenziatario potrà installare e utilizzare una copia del programvara i un dispositivo basato su iOS nella modalità consentita dalle regole di utilizzo dell'app lagra di Apple.

  1. Programvara di Terzi. Il programvara potrà includere applicazioni di terzi che Microsoft, icke jag terzi, förlora i licenza al licenziatario ai sensi del presente contratto. Eventuali comunicazioni incluse relativa ad applicazioni di terzi sono solo en scopo informativo.

  2. Prestandatest Competitivo. Qualora il licenziatario sia un concorrente diretto e acceda o utilizzi il programvara per scopi quali il prestandatest competitivo, l'analisi o la raccolta di informazioni rinuncia kommer senare avviene con Microsoft, le stämma filiali e le stämma consociate (anche i prospettiva ) qualsiasi limitazione relativa all'utilizzo, all'accesso e ai test di benchmark competitivi nelle condizioni che disciplinano il programvara nella misura i cui le condizioni per l'utilizzo siano, o pretendano di essere, più restrittive delle condizioni di Microsoft. Qualora il licenziatario icke rinunci ad alcuna di tali limitazioni presunte delle condizioni che disciplinano il programvara, icke sarà autorizzato ad accedere en berättelse programvara né ett icke utilizzarlo e lo farà.

 2. RACCOLTA DEI DATI. Microsoft potrà ricevere jag dati sul licenziatario e sull'utilizzo del programvara che verranno raccolti tramite il programvara stesso e li potrà utilizzare per erogare jag servizi e migliorare jag prodotti e jag servizi offerti. Gli eventuali diritti che il licenziatario potrà esercitare per rifiutarsi esplicitamente di fornire tali dati sono descritti nella documentazione del prodotto. Alcune funzionalità del programvara potranno consentire la raccolta dei dati degli utenti che utilizzano le applicazioni del licenziatario per accedere al programvara o utilizzarlo. Qualora il licenziatario utilizzi tali funzionalità per abilitare la raccolta dei dati nelle proprie applicazioni, dovrà conformarsi alla legge applicabile e dovrà anche ottenere le eventuali autorizzazioni necessarie da parte degli utenti, oltre en mantenere un'importante informativa sulla sekretess con la quale informa gli utenti sul modo i cui utilizza, raccoglie e condivide jag loro dati. Ulteriori informazioni sulla raccolta e il trattamento dei dati di Microsoft sono disponibili nella documentazione del prodotto e nell'Informativa sulla sekretess di Microsoft all'indirizzo https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Il licenziatario accetta di conformarsi en tutte le disposizioni applicabili dell'Informativa sulla sekretess di Microsoft.

 3. AMBITO DI VALIDITÀ DELLA LICENZA. Il programvara icke Vienne venduto, ma è concesso i licenza. Microsoft si riserva tutti gli et diritti. Ange limite massimo consentito dalla legge applicabile il licenziatario icke agirà (né avrà il diritto di agire) komma segue:

  1. aggirare le limitazioni tecniche presenti ange programvara che gli consentono di utilizzarlo solo i determinati modi;

  2. decompilare o disassemblare il programvara.

  3. rimuovere, ridurre, bloccare o modificare alcuna comunicazione di Microsoft o dei suoi fornitori inclusa ange programvaran

  4. utilizzare il programvara i attività commerciali, ingen vinst o che producano reddito;

  5. utilizzare il programvara i contrasto con la legge oppure per creare o propagare skadlig o

  6. dela, pubblicare, distribuire o concedere i prestito il programvara, fornirlo kommer senare soluzione ospitata autonoma utilizzabile da terzi oppure trasferire il programvara o il presente contratto en terzi.

 4. COMMENTI. Qualora fornisca commenti sul programvara ett Microsoft-, il licenziatario conferisce Microsoft, utan alcun costo aggiuntivo, il diritto di utilizzare, dela e commercializzare tali commenti i qualsiasi modo e per qualsiasi scopo. Il licenziatario icke fornirà en Microsoft commenti che siano soggetti en condizioni di licenza che impongano en Microsoft di concedere i licenza en terzi il suo programvara o la sua documentazione, en fronte dell'eventuale inclusione dei commenti ange programvara o nella documentazione stessa. Tali diritti estenderanno la loro validità temporale anche dopo la scadenza del presente contratto.

 5. TRASFERIMENTO ett UN ALTRO DISPOSITIVO. Il licenziatario potrà disinstallare il programvara e installarlo i un altro dispositivo per utilizzarlo. Il licenziatario icke potrà dela questa licenza su più dispositivi.

 6. LIMITAZIONI relativa ALL'ESPORTAZIONE. Il licenziatario dovrà anche conformarsi en tutte le leggi e en tutti jag regolamenti nazionali e internazionali sull'esportazione applicabili al programvara, che includono limitazioni su destinazioni utenti finali e utilizzo finale. Per ulteriori informazioni sulle limitazioni relativa all'esportazione, il licenziatario potrà visitare la pagina http://aka.ms/exporting.

 7. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO. Microsoft icke è obbligata ai sensi del presente contratto en erogare alcun servizio di supporto tecnico per il programvara. L'eventuale supporto tecnico erogato Vienne fornito ”com” è ””, con tutti jag difetti ”e utan alcun tipo di garanzia.

 8. AGGIORNAMENTI. Il programvara potrà controllare periodicamente la presenza di aggiornamenti e scaricarli e installarli per conto del licenziatario. Il licenziatario potrà ottenere gli aggiornamenti solo da Microsoft o da fonti autorizzate. Per fornire gli aggiornamenti è possibile che Microsoft debba aggiornare il sistema del licenziatario. Il licenziatario accetta di ricevere tali aggiornamenti automatici utan alcuna ulteriore comunicazione. Gli aggiornamenti potrebbero icke includere né supportare tutti jag servizi, le funzionalità o le periferiche esistenti.

 9. ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL'AZIONE DI CATEGORIA. Il presente Articolo si program qualora il licenziatario risieda (o, ange caso di una Società, il luogo principale i cui la Società svolge la propria attività si trovi) negli statis Uniti. Nell'eventualità di una controversia tra il licenziatario e Microsoft, entrambi accettano di tentare di risolverla per vy informali per un periodo di 60 giorni. Qualora ciò icke sia possibile, il licenziatario e Microsoft accettano di sottoporsi ad arbitrato vincolante su bas individuale davanti all'American Arbitration Association ai sensi del Federal skiljeförfarande Act (”FAA”) e di icke avviare procedimenti giudiziari. Le controversie saranno invece risolte davanti ett un arbitro neutrale. Orsaka per azioni di categoria, arbitrati su basi collettive, orsak intentate da un singolo en beneficio di una collettività e qualsiasi altro procedimento legale, i cui qualcuno agisca i veste rappresentativa di et, icke sono consentiti; icke è consentito nemmeno riunire jag singoli procedimenti utan il consenso di tutte le parti. Il Contratto di Arbitrato completo contiene altre condizioni Erik è disponibile all'indirizzo http://aka.ms/arb-agreement-1. Il licenziatario e Microsoft accettano le presenti condizioni.

 10. RISOLUZIONE. Microsoft potrà risolvere il presente contratto, utan per Queso pregiudicare et diritti, qualora il licenziatario icke si attenga ad alcuna delle condizioni del medesimo. I tal caso stämma il licenziatario dovrà distruggere tutte le copie del programvara e tutte le parti componenti.

 11. INTERO ACCORDO. Il presente contratto e qualsiasi altra varvid che Microsoft potrà fornire i relazione en supplementi aggiornamenti o ad applicazioni di terzi costituiscono l'intero accordo per il programvara.

 12. LEGGE APPLICABILE E FORO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Qualora il licenziatario abbia acquistato il programvara negli statis Uniti o i Kanada, il presente contratto sarà interpretato e disciplinato dalle leggi dello Stato i cui risiede il licenziatario (o, ange caso di una società, del luogo principale i cui la società svolge la propria attività). Tali leggi disciplineranno anche jag reclami aventi ad oggetto l'inadempimento del contratto e tutti gli et reclami (inclusi quelli relativi en inadempimenti della normativa en tutela dei consumatori, inadempimenti delle norme i materia di concorrenza sleale e l'illecito civile), indipendentemente dai principi i materia di conflitto di legge, fatta eccezione per tutte le disposizioni relativa all'arbitrato che saranno disciplinate dal FAA. Qualora il licenziatario abbia acquistato il programvara i qualsiasi altro Paese, si applicano le leggi di berättelse Paese, fatta eccezione per tutte le disposizioni relativa all'arbitrato che saranno disciplinate dal FAA. Ange caso i cui sussista una giurisdizione federale statunitense, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive del tribunale federale con sede en valör delstaten, Washington per tutte le controversie esaminate i tribunale (ad esclusione dell'arbitrato). Diversamente, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive della Corte Suprema con sede en valör delstaten, Washington per tutte le controversie esaminate i tribunale (ad esclusione dell'arbitrato). (ad esclusione dell'arbitrato). Diversamente, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive della Corte Suprema con sede en valör delstaten, Washington per tutte le controversie esaminate i tribunale (ad esclusione dell'arbitrato).

 13. BENEFICIARIO TERZO. Il licenziatario accetta che Apple e le stämma avdelningar siano beneficiari terzi del presente contratto e Apple ha il diritto di applicare quanto stabilito ange presente contratto.

 14. DIRITTI DEI CONSUMATORI, VARIAZIONI REGIONALE. Il presente contratto descrive determinati diritti. AL licenziatario potranno essere concessi et diritti, tra cui jag diritti dei consumatori, ai sensi delle leggi del suo Paese di residenza. Autonomamente da Microsoft, il licenziatario potrebbe, inoltre, vantare ulteriori diritti direttamente nei confronti della parte presso la quale ha acquistato il programvara. Il presente contratto icke modifica tali et diritti qualora le leggi del Paese di residenza del licenziatario icke consentano di modificarli. AD esempio qualora il licenziatario abbia acquistato il programvara i una delle aree anger di seguito o si applichi la legge obbligatoria del Paese sono giltig malltyp för listor le seguenti disposizioni:

  1. Australien. Il licenziatario è soggetto alla garanzie di legge previste dalla australiska Consumer lag e nessuna disposizione contenuta ange presente contratto influisce su tali diritti.

  2. Canada. Qualora il software sia stato acquistato in Canada, il licenziatario potrà interrompere la ricezione degli aggiornamenti disattivando la funzionalità di aggiornamento automatico, disconnettendo il dispositivo da Internet (tuttavia, nell’eventualità e quando il licenziatario si riconnetterà a Internet, il software riprenderà a controllare se sono presenti aggiornamenti e a installarli) oppure disinstallando il software. Nell’eventuale documentazione del prodotto è possibile che vi sia inoltre specificato come il licenziatario potrà disattivare gli aggiornamenti per il dispositivo o il software in uso.

  3. Germania e Austria.

   • (i)  Garanzia. Il software validamente concesso in licenza funzionerà in sostanziale conformità a quanto descritto nel materiale Microsoft fornito con il software. Tuttavia, Microsoft non fornisce alcuna garanzia contrattuale in relazione al software concesso in licenza.

   • (ii) Limitazione di Responsabilità. I caso di comportamento intenzionale, colpa grav, reclami basati sulla Legge i materia di Responsabilità Prodotto così vara caso di morte o lesioni personali, Microsoft è responsabile i conformità alla legge imperativa.

   I riferimento alla precedente clausola (ii), Microsoft sarà responsabile solo di colpa lieve qualora sia inadempiente en tali obbligazioni contrattuali sostanziali, il cui adempimento facilita la debita esecuzione del presente contratto, il cui inadempimento metterebbe i pericolo lo scopo del presente contratto e alla cui conformità una parte potrà costantemente färdavgiften affidamento (le cosiddette ”obbligazioni fondamentali”). I et casi di colpa lieve Microsoft icke sarà responsabile di berättelse colpa.

 15. ESCLUSIONE DI GARANZIE. IL PROGRAMVARA VIENNE CONCESSO I LICENZA ”COM” È ”. IL LICENZIATARIO LO UTILIZZA EN PROPRIO RISCHIO. QUALORA LO DESIDERI, IL LICENZIATARIO POTRÀ RICHIEDERE AD APPLE IL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE APPLE ICKE AVRÀ ALCUN ALTRO TIPO DI OBBLIGAZIONI. MICROSOFT ICKE RICONOSCE CONDIZIONI O GARANZIE ESPRESSE IL PRESENTE CONTRATTO ICKE MODIFICA EVENTUALI ULTERIORI DIRITTI DEI CONSUMATORI O GARANZIE DI LEGGE RICONOSCIUTE AL LICENZIATARIO DALLE LEGGI LOCALI. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLE LEGGI LOCALI, MICROSOFT ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ (QUALITÀ ICKE INFERIORE ALLA MEDIA) ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO E ICKE VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

 16. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ERIK ESCLUSIONE DI RIMEDI E DANNI. QUALORA IL LICENZIATARIO ABBIA FONDATE RAGIONI PER RICHIEDERE DANNI NONOSTANTE LA PRECEDENTE ESCLUSIONE DI GARANZIE, HA DIRITTO EN OTTENERE DA MICROSOFT E DAI RELATIVI FORNITORI SOLO-IL RISARCIMENTO PER JAG DANNI DIRETTI ANGE LIMITE DELL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO PER IL PROGRAMVARA. IL LICENZIATARIO ICKE HA DIRITTO OTTENERE-IL RISARCIMENTO PER EVENTUALI ET DANNI, INCLUSI DANNI CONSEQUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI O PER LUCRO CESSANTE.

  Questa limitazione si program (a) en qualsiasi questione relativa al programvara, ai servizi al contenuto (incluso il codice) sui siti Internet o nelle applicazioni di terzi e (b) ai reclami relativi en inadempimento contrattuale, inadempimento delle garanzie o delle condizioni, responsabilità oggettiva negligenza o altro illecito civile oppure en qualsiasi altro reclamo e i ciascun caso nella misura massima consentita dalla legge applicabile. Berättelse limitazione si program anche ange caso i cui Microsoft o Apple sia stata informata o avrebbe dovuto essere informata della possibilità del verificarsi di tali danni. La limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbe icke essere applicabile al licenziatario, i quanto l'esclusione o la limitazione di danni incidentali, consequenziali o di altro tipo potrebbe icke essere consentita ange suo Paese di residenza.

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

お客様の居住地(会社の場合は主たる業務地)が米国内である場合、以下の「拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利 放棄」の内容を注意深くお読みください。 当該条項は、訴訟を解決する方法に影響を及ぼします。

本マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下「本ライセンス条項」といいます) は、お客様と Microsoft Corporation (またはそのいずれかの関連会社。 以下、「マイクロソフト」といいます) との契約を構成します。 本ライセン ス条項は、上記の本ソフトウェア、およびマイクロソフトのサービスまたはソフトウェア更新プログラムに適用されます (ただし、これらのサービスまたは更新プログラムに新しい条項または追加条項が付属している場合は、当該別途の条 項が将来に向かって適用され、更新前のソフトウェアまたはサービスに関するお客様またはマイクロソフトの権利は変 更されません) 。 お客様が本ライセンス条項を遵守することを条件に、お客様には以下が許諾されます。 本ソフトウェア を使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。 本ライセンス条項に同意されない場合、 本ソフトウェアを使用しないでください。 この場合、未使用の本ソフトウェアを APPLE, INC. (以下、「APPLE」といいます) へご返品されることにより、お支払いいただいた金額の払戻しを受けられる場合があります。

 1. インストールおよび使用に関する権利。 お客様は、Apple のアプリ ストアの利用規則で許可されている範囲で、本 ソフトウェアの複製 1 部を iOS ベースのデバイスにインストールして使用することができます。

  1. 第三者のソフトウェア。 本ソフトウェアには、本ライセンス条項に基づいて、第三者からではなく、マイクロソフ トからお客様にライセンスされる第三者のアプリケーションが含まれていることがあります。 第三者のアプリケ ーションの注意事項は、お客様への参考情報としてのみ記載されています。

  2. 競合ベンチマーキング。 お客様がマイクロソフトの直接の競合企業であり、競合ベンチマーキング、分析、また は情報収集を目的として本ソフトウェアにアクセスするまたは本ソフトウェアを使用する場合、お客様の使用条 件がマイクロソフトの条件より制限が厳しい、またはそう主張する範囲において、お客様のソフトウェアに適用 される条項に規定されている競合を目的とする使用、アクセス、およびベンチマーク テストに関する制限をマ イクロソフト、その子会社および関連会社 ( 今後そうなる会社を含みます) に対して放棄するものとします。 お 客様のソフトウェアに適用される条項の当該制限を放棄しないお客様は、本ソフトウェアにアクセスしたり本ソ フトウェアを使用したりすることが許可されず、このようなアクセスも使用も行わないものとします。

 2. データ収集。 本ソフトウェアは、お客様およびお客様による本ソフトウェアの使用に関する情報を収集し、その情報 をマイクロソフトに送信することがあります。 マイクロソフトは、サービスを提供したり、マイクロソフトの製品および サービスを改善したりするためにこの情報を使用することができます。 お客様にこの収集を停止する権利がある場 合は、製品付属の文書に記載されています。 本ソフトウェアの一定の機能を使用すると、本ソフトウェアにアクセス する、または本ソフトウェアを使用するお客様のアプリケーションのユーザーからデータを収集できる場合がありま す。 お客様は、この機能を使用してお客様のアプリケーションでデータ収集を行う場合、ユーザーから必要な同意 を得る、データの使用、収集、および共有方法についてユーザーに正確に知らせるプライバシー ポリシーを目につ きやすい形で維持するなど、適用される法令を遵守しなければなりません。 マイクロソフトによるデータの収集およ び使用の詳細については、製品付属の文書および Microsoft のプライバシーに関する声明 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) をご参照ください。 お客様は、Microsoft のプライバシーに 関する声明の適用されるすべての条項に従うことに同意します。

 3. ライセンスの適用範囲。 本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。 マイクロソフ トはその他の権利をすべて留保します。 適用される法令により上記の制限を超える権利が与えられる場合を除き、 以下の事項は禁止されています (お客様は以下を行う権利を有しません) 。

  1. 使用方法を制限するために本ソフトウェアに組み込まれている技術的制限を回避する方法で使用すること。

  2. 本ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、もしくは逆アセンブルすること。

  3. 本ソフトウェアに含まれるマイクロソフトまたはそのサプライヤーによる通知を削除、最小化、ブロック、または 変更すること。

  4. 商用、非営利、または収益が発生する活動で本ソフトウェアを使用すること。

  5. 法に反するような方法で、またはマルウェアを作成もしくは拡散するために本ソフトウェアを使用すること。

  6. 本ソフトウェアを共有、公開、頒布、もしくはレンタルすること、本ソフトウェアを第三者が使用できるようにスタ ンドアロンのホスト型ソリューションとして提供すること、または本ソフトウェアもしくは本ライセンス条項を第三 者に譲渡すること。

 4. フィート ック。 お客様は、マイクロソフトに対して本ソフトウェアに関するフィードバックを提供する場合、その方法 や目的を問わず、お客様のフィードバックを使用、共有、および商品化する権利を無償でマイクロソフトに譲渡する ものとします。 お客様は、マイクロソフトがお客様のフィードバックをソフトウェアまたはドキュメントに取り入れたこと により、マイクロソフトが第三者に対してソフトウェアまたはドキュメントのライセンスを供与することが求められるよ うなライセンスの対象となるフィードバックを提供しないものとします。 これらの権利は本ライセンス条項の終了後も 効力を維持するものとします。

 5. 他のテ イスへの移管。 お客様は、本ソフトウェアをアンインストールし、お客様が使用する他のデバイスにインス トールすることができます。 このライセンスを複数のデバイスで共有することはできません。

 6. 輸出規制。 お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーお よびエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。 輸出規制の詳細につい ては http://aka.ms/exporting をご参照ください。

 7. サホ ート サーヒ ス。 マイクロソフトは、本ライセンス条項に基づいて本ソフトウェアのサポート サービスを提供する 義務を負いません。 サポートは現状有姿のまま、瑕疵を問わない条件および何らの保証もない条件で提供されま す。

 8. 更新フ ロク ラム。 本ソフトウェアでは、更新プログラムが定期的に確認され、自動的にダウンロードおよびインスト ールされることがあります。 お客様は、マイクロソフトまたは正規マイクロソフト販売代理店からのみ、更新プログラ ムを入手することができます。 マイクロソフトは、お客様に更新プログラムを提供するために、お客様のシステムを 更新する必要がある場合があります。 お客様は、追加通知なくこのような自動更新プログラムを受け取ることに同 意するものとします。 更新プログラムでは、既存のソフトウェア機能、サービス、または周辺機器の一部が含まれて いないか、サポートされていない場合があります。

 9. 拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄。 お客様の居住地 ( または会社の場合は主たる業務地 ) 米国内て る場合は、本条か 適用されます。 お客様とマイクロソフトは、両者間で紛争が発生した場合、60 日間、解決に向け て非公式に努力することに同意します。 解決できなかった場合、お客様およびマイクロソフトは、連邦仲裁法 (以下 「FAA」といいます) に準拠した、米国仲裁協会による拘束力のある個別の仲裁によって解決することに同意し、裁 判官または陪審員による裁判所への提訴を行わないものとします。 この場合、中立的な仲裁人が決定を下します。 集団訴訟、集団仲裁、司法長官による民事訴訟、およびいずれかの当事者が代表者として提起するその他の訴 訟は許可されません。 両当事者の同意なしに、個別の訴訟を併合することも許可されません。 完全な仲裁契約に は他の条項も規定されています。 詳細については、 http://aka.ms/arb-agreement-1 をご参照ください。 お客様お よびマイクロソフトは当該条項に同意します。

 10. 解除。 マイクロソフトは、お客様が本ライセンス条項の契約条件を遵守していない場合、他のいかなる権利も制限 することなく本ライセンス条項を解除することができます。 その場合、お客様は本ソフトウェアの複製およびコンポ ーネントのすべてを破棄しなければなりません。

 11. 完全合意。 本ライセンス条項、およびマイクロソフトが追加ソフトウェア、更新プログラム、または第三者のアプリケ ーションについて提供する場合があるその他の条項は、本ソフトウェアについての完全なる合意です。

 12. 準拠法および紛争解決の場所。 お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ内で入手された場合、本ライセンス 条項の解釈、契約違反に対する請求、およびその他すべての請求 (消費者保護法、不正競争防止法、および不 法行為に対する請求を含みます) には、抵触法にかかわらず、お客様の住所 (または会社の場合は主たる業務 地) の地域または国の法令が適用されます。 ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。 お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ以外の国で入手された場合、本ライセンス条項は適用される地域法に 準拠するものとします。 ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。 米国連邦裁判所が 設置されている場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除きます) につ いても、ワシントン州キング郡の連邦裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意します。 連邦 裁判所が設置されていない場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除 きます) についても、ワシントン州キング郡の上位裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意 します。

 13. 第三者受益者。 お客様は、Apple およびその関連会社が本ライセンス条項の第三者受益者であり、Apple が本ラ イセンス条項を行使する権利を有することに同意します。

 14. 消費者の権利、地域による差異。 本ライセンス条項は、一定の法的な権利を規定します。 お客様は、地域や国に よっては、本ライセンス条項の定めにかかわらず、消費者としての権利など、本ライセンス条項と異なる権利を有 する場合があります。 また、お客様とマイクロソフトとの関係とは別に、お客様は本ソフトウェアの取得取引の相手 方に対して権利を取得できる場合もあります。 本ライセンス条項は、お客様の地域または国の法律がその法律に 基づく権利の変更を許容しない場合、それらの権利を変更しないものとします。 たとえば、お客様が以下のいずれ かの地域で本ソフトウェアを取得された場合、または当該国の強行法が適用される場合、以下の規定がお客様に 適用されます。

  1. オーストラリア。 お客様は、オーストラリア消費者法に基づく法定保証を有し、本ライセンス条項は、それらの 権利に影響を与えることを意図するものではありません。

  2. カナダ。 お客様が本ソフトウェアをカナダで入手された場合、自動更新機能をオフにする、お客様のデバイスを インターネットから切断する (ただし、インターネットに再接続すると、本ソフトウェアは更新プログラムの確認 およびインストールを再開します) 、または本ソフトウェアをアンインストールすることにより、更新プログラムを 受け取ることを停止できます。 製品付属の文書がある場合は、当該文書にお客様の特定のデバイスまたはソ フトウェアの更新をオフにする方法が記載されていることもあります。

  3. ドイツおよびオーストリア。

   • (i) 保証。適切にライセンスを取得したソフトウェアは、実質的に、本ソフトウェアに付属しているマイクロソ フト資料に説明されているとおり動作します。ただし、マイクロソフトは、ライセンスを取得したソフトウェ アに関して契約上の保証は一切いたしません。

   • (ii) 責任の制限。マイクロソフトは、故意による行動、重過失があった場合、および製造物責任法に基づく 請求が申し立てられた場合、ならびに人の死亡もしくは傷害、または物理的傷害が発生した場合、制 定法に従って責任を負います。

   前項 (ii) に従って、マイクロソフトが重大な契約上の義務、すなわち、本ライセンス条項の正当な履行を支援 する義務の遂行、本ライセンス条項の目的を危うくする義務の不履行、および当事者が常に信頼できる義務 の遵守 (「基本義務」といわれます) に違反した場合、マイクロソフトは軽過失に限り責任を負います。その他 の軽過失については、マイクロソフトは責任を負いません。

 15. あらゆる保証の免責。 本ソフトウェアは、現状有姿のまま瑕疵を問わない条件て 提供されます。 本ソフトウェアの 使用に伴う危険は、お客様の負担とします。 お客様の希望により、お支払い金額の払い戻しを APPLE に告知す ることか きます。 準拠法により最大限認められる範囲において、 APPLE は一切の保証義務を有しません。 マイ クロソフトは、明示的な瑕疵担保責任または保証責任を一切負いません。 本ライセンス条項て は変更て きないお 客様の地域の法律による追加の消費者の権利または法定保証か 存在する場合か あります。 お客様の地域の国 内法等によって認められる限りにおいて、商品性、特定目的に対する適合性、または権利侵害の不存在に関する 黙示の保証を含め、いかなる黙示の保証についても一切責任を負いません。

 16. 救済手段およひ 責任の制限およひ 除外。 上記の保証の免責にもかかわらす 損害賠償を受ける正当な根拠か ある 場合、 APPLE 、マイクロソフト、およひ マイクロソフトのサフ ライヤーの責任は、お客様か 本ソフトウェアに対して実 際に支払った金額を上限とする直接損害に限定されます。 その他の損害 ( 結果的損害、逸失利益、特別損害、間 接損害、およひ 付随的損害を含みますか これらに限定されません ) に関しては、一切責任を負いません。 この制限は、(a) 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます) ま たは第三者のアプリケーションに関連した事項、および (b)契約違反、保証または条件違反、厳格責任、過失、も しくは不法行為等の請求、またはその他すべての請求 (いずれの場合も適用される法令により認められている範 囲において) に適用されます。 この制限は、マイクロソフトまたは Apple が損害の可能性を認識していたか、また は認識し得た場合にも適用されます。 また、一部の地域や国では付随的損害、結果的損害、およびその他の損害 の免責、または責任の制限が認められないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。

MICROSOFT 소프트웨어 사용권 계약서

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

미국에 거주하거나 기본 사업자 주소지가 미국인 경우 아래의 법적 구속력이 있는 중재 및 집단 소송 포기에 대한 내용을 읽어 보십시오. 이 조항은 분쟁 해결 방법에 영향을 미칩니다.

본 사용권 계약은 귀하와 Microsoft Corporation(또는 계열사) 간에 체결되는 계약입니다. 본 계약은 위에 명시된 소프트웨어 및 모든 Microsoft 서비스 또는 소프트웨어 업데이트에 적용됩니다 (해당 서비스 또는 업데이트에 신규 또는 추가 조건이 있는 경우 제외되며 다른 조건은 미래에 적용되고 이 경우 사전 업데이트된 소프트웨어 또는 서비스에 대한 귀하 또는 Microsoft 의 권리가 변경되지 않음). 본 사용권 계약을 준수하는 경우 아래와 같은 권한을 행사할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용함으로써 귀하는 아래의 조항들에 동의하게 됩니다. 조건에 동의하지 않으면 소프트웨어를 사용하지 마십시오. 대신에 소프트웨어를 APPLE INC. (”ÄPPLE”) 에 반환하여 환불이나 크레딧을 받으십시오.

 1. 설치및사용권. Apple의앱스토어사용규칙에서허용되는범위내에서귀하의iOS기반장치에 소프트웨어의 사본 1 개를 설치하여 사용할 수 있습니다.

  1. 3자소프트웨어. 본소프트웨어에는제3자가아닌Microsoft가본계약에따라귀하에게사용권을 허여한 제 3 자 응용 프로그램이 포함되어 있을 수 있습니다. 제 3 자 응용 프로그램에 대한 통지는 정보 제공을 목적으로 포함되어 있습니다.

  2. 경쟁벤치마킹. 귀하가직접경쟁업체로서경쟁벤치마킹, 분석또는정보수집목적으로소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용하는 경우 귀하는 Microsoft, 그 자회사 및 계열사 (미래 포함) 에 대해 귀하의 사용 조건이 Microsoft 의 조건보다 더 제한적이거나 그러한 취지인 범위 내에서 소프트웨어에 적용되는 조건에 포함된 경쟁 사용, 액세스, 벤치마킹 테스트 제한을 포기합니다. 귀하가 소프트웨어에 적용되는 조건에 포함된 해당 취지의 제한을 포기하지 않는 경우 현재와 미래에 이 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용할 수 없습니다.

 2. 데이터 수집 . 소프트웨어에서 귀하 및 귀하의 소프트웨어 사용에 대한 정보를 수집하여 Microsoft 에 전송할 수 있습니다. Microsoft 는 이 정보를 사용하여 서비스를 제공하고 Microsoft 제품 및 서비스를 향상시킬 수 있습니다. 귀하의 거부 권리는 제품 설명서에 설명되어 있습니다. 소프트웨어의 일부 기능은 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용하는 응용 프로그램의 사용자로부터 데이터를 수집할 수 있습니다. 응용 프로그램의 데이터 수집을 가능하게 하는 기능을 사용하는 경우 필요한 사용자 동의를 얻고 데이터의 사용, 수집 및 공유 방법에 대해 사용자에게 정확한 정보를 제공하는 개인정보취급방침을 명확하게 유지하는 등의 관련 법률을 준수해야 합니다. Microsoft의 데이터 수집 및 사용에 대한 자세한 내용은 제품 설명서 및 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 의 Microsoft 개인정보취급방침을 참조할 수 있습니다. 귀하는 Microsoft 개인정보취급방침의 해당 조항을 준수하기로 동의합니다.

 3. 사용권의 범위 . 본 소프트웨어는 판매되는 것이 아니라 그 사용이 허여되는 것입니다. 기타 모든 권한은 Microsoft 가 보유합니다. 이러한 제한과 관계없이 관련 법률에서 귀하에게 더 많은 권한을 부여하지 않는 한, 귀하는 다음과 같은 행위를 해서는 안 됩니다(권리 없음).

  1. 특정한 방식으로만 사용할 수 있도록 허용된 소프트웨어의 경우 기술적 제한 사항을 위반하는 행위

  2. 소프트웨어의 리버스 엔지니어링, 디컴파일 또는 디스어셈블 작업을 수행하는 행위

  3. 소프트웨어에서 Microsoft 또는 그 공급자의 통지를 제거, 최소화, 차단 또는 수정하는 행위

  4. 상업적활동, 비영리활동또는수익발생을위한활동에본소프트웨어를사용하는행위

  5. 법에 저촉되는 방식으로 소프트웨어를 사용하거나 맬웨어를 만들거나 전파하는 행위

  6. 소프트웨어를 공유, 게시, 배포 또는 대부하거나, 다른 사용자가 사용할 수 있도록 소프트웨어를 독립 실행형으로 호스팅된 솔루션으로 제공하거나, 제 3 자에게 소프트웨어 또는 본 계약을 양도하는 행위

 4. 피드백 . 귀하가 Microsoft 에 소프트웨어에 대한 피드백을 제공할 경우 귀하는 피드백을 어떤 목적이나 방법으로든 무상으로 사용, 공유 및 상용화할 수 있는 권한을 Microsoft 에 제공하는 것입니다. Microsoft 가 귀하의 피드백을 소프트웨어에 포함하므로 귀하는 Microsoft 가 제 3 자에게 소프트웨어 또는 문서의 라이선스를 허여하도록 요구하는 라이선스에 적용되는 피드백을 제공하지 않습니다. 이러한 권한은 본 계약 기간 동안 유효합니다.

 5. 다른 장치로 이전 . 귀하가 사용할 목적으로 소프트웨어를 제거한 다음 다른 장치에 설치할 수 있습니다. 여러 장치 간에 사용권을 공유할 수 없습니다.

 6. 수출제한 .귀하는소프트웨어에적용되는모든국내및국제수출법및규정을준수해야하며여기에는 목적지, 최종 사용자 및 최종 용도에 대한 제한이 포함됩니다. 수출 제한에 대한 자세한 내용은 http://aka.ms/exporting 을 방문하십시오.

 7. 지원 서비스 . Microsoft 는 본 계약에 따라 소프트웨어에 대한 지원 서비스를 제공할 의무가 없습니다. 모든 지원은 ”있는 그대로”, ”오류를 포함하여” 및 어떤 종류의 보증 없이 제공됩니다.

 8. 업데이트 . 소프트웨어에서는 정기적으로 업데이트가 있는지 확인한 후 해당 업데이트를 다운로드 및 설치합니다. 귀하는 Microsoft 또는 승인된 출처로부터만 업데이트를 받을 수 있습니다. Microsoft 가 해당 업데이트를 제공하기 위해 귀하의 시스템을 업데이트해야 할 수도 있습니다. 귀하는 추가 통지 없이 자동 업데이트를 수신하기로 동의합니다. 업데이트가 기존의 소프트웨어 기능, 서비스 또는 주변 장치를 포함하거나 지원하지는 않을 수 있습니다.

 9. 구속력있는중재및집단소송의포기 . 본조항은미국에거주하거나기본사업자주소지가미국인경우에 적용됩니다 . 귀하와 Microsoft 간에 분쟁이 있는 경우 귀하와 Microsoft 는 60 일 동안 해당 분쟁을 비공식적으로 해결하려고 노력한다는 데 동의합니다. 귀하와 Microsoft 가 분쟁을 해결할 수 없을 경우 귀하와 Microsoft 는 ”FAA"(연방중재법안)에 따라 ”AAA"(미국중재협회)에 의한 구속력 있는 개별 중재에 따르며 판사 또는 배심원단 앞에서 소송하지 않는다는 데 동의합니다. 대신 중위중재인이 결정합니다. 집단 소송, 집단 중재, 대리인 소송 또는 누군가가 대표자의 신분으로 소송을 제기하는 그 밖의 어떤 절차도 허용되지 않으며 모든 당사자의 동의 없이 개별 소송을 결합하는 것도 허용되지 않습니다. 중재 계약 전문에는 더 많은 조건이 있으며 http://aka.ms/arb-agreement-1 에서 확인할 수 있습니다. 귀하와 Microsoft 는 본 계약에 동의합니다.

 10. 해지. Microsoft 는 귀하가 본 계약 내용을 준수하지 않는 경우 여타 권리를 침해하지 않고 계약조건을 해지할 수 있습니다. 이때 귀하는 모든 소프트웨어의 복사본 및 그 구성 요소를 파기해야 합니다.

 11. 완전 합의. 본 계약 및 Microsoft 가 추가 구성 요소, 업데이트 또는 제 3 자 응용 프로그램에 대해 규정하는 기타 조건은 본 소프트웨어에 대한 완전 합의입니다.

 12. 관련 법률 및 분쟁 해결 장소. 귀하가 미국이나 캐나다에서 소프트웨어를 취득한 경우 중재에 관한 모든 사항에 FAA 가 적용된다는 것을 제외하고 국제사법 원칙에 관계없이 본 계약의 해석, 불이행에 대한 청구 및 기타 청구 (소비자 보호, 불공정 경쟁 및 불법 행위 청구 포함) 에 귀하가 거주하고 있는 주 또는 국가나 해당 기본 사업자 주소지의 법이 적용됩니다. 귀하가 본 소프트웨어를 다른 국가에서 취득한 경우 중재에 관한 모든 사항에 FAA 가 적용된다는 것을 제외하고 해당 국가의 법률이 적용됩니다. 미국 연방 관할이 존재하는 경우 귀하와 Microsoft 는 법원에서 심의되는 모든 분쟁 (중재 제외) 에 대해 미국 워싱턴 주, 킹 카운티에 위치한 연방 법원의 전속 관할지 및 관할 법원을 따릅니다. 그렇지 않을 경우 귀하와 Microsoft 는 법원에서 심의되는 모든 분쟁 (중재 제외) 에 대해 미국 워싱턴 주, 킹 카운티에 위치한 고등 법원의 전속 관할지 및 관할 법원을 따릅니다.

 13. 3 자 수혜자. 귀하는 Apple 및 그 자회사가 본 계약의 제 3 자 수혜자이고 본 계약을 이행할 수 있는 권한이 Apple 에 있음에 동의합니다.

 14. 소비자 권리, 지역적 변화. 본 계약은 특정 법적 권리에 대해 기술하고 있습니다. 귀하는 소비자 권리를 포함하여 귀하가 거주하고 있는 주, 지방 또는 국가의 법률이 보장하는 다른 권리를 보유할 수 있습니다. Microsoft 와 맺은 관계와 별개로 또한 그러한 관계를 제외하고, 귀하가 소프트웨어를 구입한 당사자와 관련된 권리를 보유할 수도 있습니다. 귀하가 거주하고 있는 주, 지방 또는 국가의 법에서 그러한 기타

  권리의 변경을 허용하지 않는 경우 본 계약은 해당 권리를 변경하지 않습니다. 예를 들어 아래 지역 중 하나에서 소프트웨어를 취득했거나 필수 국가 법이 적용되는 경우에는 다음 조항이 귀하에게 적용됩니다.

  1. 오스트레일리아. 귀하는 오스트레일리아 소비자 보호법에 따라 법적 권리를 보유하며 이 계약의 어떠한 내용도 그러한 권리에 영향을 미쳐서는 안 됩니다.

  2. 캐나다. 캐나다에서 이 소프트웨어를 획득한 경우, 자동 업데이트 기능을 끄고 장치를 인터넷에서 분리 (하지만 인터넷에 다시 연결할 경우에는 소프트웨어가 업데이트 점검 및 설치를 다시 시작합니다) 하거나 소프트웨어를 설치 제거하여 업데이트 받기를 중지할 수 있습니다. 제품 설명서에서는 특정 장치 또는 소프트웨어에 대한 업데이트를 끄는 방법을 명시할 수 있습니다.

  3. 독일 및 오스트리아.

   • (i) 보증. 적법하게 사용권이 허여된 소프트웨어는 대체로 소프트웨어에 동봉된 Microsoft 설명서에 명시된 대로 작동합니다. 그러나 Microsoft 는 사용권이 허여된 소프트웨어와 관련하여 어떠한 계약적 보증도 제공하지 않습니다.

   • (ii) 책임의 제한. 제조물책임법에 따른 고의적 행위, 중과실, 청구와 사망이나 개인 또는 신체적 상해가 발생할 경우 Microsoft 는 성문법에 따라 법적 의무를 집니다.

   전항 (ii) 에 따라, Microsoft 는 이행될 경우에는 계약의 정당한 수행을 원활하게 하고 위반할 경우에는 본 계약의 목적을 위태롭게 하며 또한 준수할 경우 일반의 당사자가 계속해서 신뢰할 수 있는 중대한 계약상의 의무 (”기본적인 의무”) 를 위반한 경우 경미한 과실에 대해서만 책임을 집니다. 다른 경과실의 경우에는 Microsoft 가 경과실에 대해 법적 의무를 지지 않습니다.

 15. 보증의 부인 . 소프트웨어는 " 있는 그대로 " 사용권이 허여됩니다 . 소프트웨어의 사용으로 발생하는 위험은 귀하의 책임입니다 . 원하는 경우 귀하는 구입 지불한 금액의 환불을 APPLE 통지할 있습니다 . 관련 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 APPLE 다른 보증 의무를 갖지 않습니다 . MICROSOFT 어떠한 명시적 보증 , 보장 또는 조건도 제시하지 않습니다 . 귀하는 귀하가 거주하는 지역의 법규에 따른 추가적인 소비자 권리 또는 법적 권리를 보유할 있으며 , 권리는 계약을 통해 변경되지 않습니다 . 귀하가 거주하는 지역의 법규가 허용하는 범위 내에서 Microsoft 상업성 , 특정 목적에의 적합성 비침해성 등의 묵시적 보증을 배제합니다 .

 16. 손해 구제수단의 제한 배제 . 보증의 부인에도 불구하고 APPLE, MICROSOFT MICROSOFT 공급자로부터 손해 보상을 받을 근거가 있는 경우 직접 손해에 대해서만 최대 귀하가 소프트웨어에 지불한 금액까지 보상 받을 있습니다 . 결과적 손해 , 이익 손실 , 특별 , 간접 또는 부수적 손해를 포함한 기타 모든 손해에 대해서는 보상을 받을 없습니다 . 
이 제한 사항은 (a) 제 3 자 인터넷 사이트상의 소프트웨어, 서비스, 콘텐츠(코드 포함) 또는 제 3 자 응용 프로그램과 관련하여 발생하는 모든 문제 및 (b) 계약 위반, 보증, 보장 또는 조건, 무과실 책임, 과실 또는 해당 법규에서 허용하는 범위 내의 기타 불법 행위 등으로 인한 청구 또는 기타 청구에 적용됩니다. Microsoft 또는 Apple 이 그러한 손해의 가능성에 대해 사전에 알고 있었거나 알아야만 했던 경우에도 적용됩니다. 귀하가 거주하고 있는 주, 지방 또는 국가에서 부수적, 결과적 또는 기타 손해의 배제나 제한을 허용하지 않는 경우에는 위의 제한이나 배제가 적용되지 않을 수 있습니다.

TERMA TERMA LESEN PERISIAN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

JIKA ANDA MENETAP DI (ATAU IALAH SATU PERNIAGAAN DENGAN PREMIS PERNIAGAAN UTAMA) UNITED STATES| SILA BACA SEKSYEN ”ARBITRASI YANG MENGIKAT DAN PENEPIAN TINDAKAN UNDANG UNDANG BERKUMPULAN” DI BAWAH. IA MEMPENGARUHI CARA PERTIKAIAN DISELESAIKAN.

Terma terma lesen ini adalah perjanjian di antara anda dan Microsoft Corporation (atau salah satu daripada sekutunya). IA terpakai kepada perisian yang dinamakan di atas dan chef chef perkhidmatan Microsoft atau kemas kini perisian (kecuali sehingga perkhidmatan atau kemas kini tersebut disertakan dengan terma baharu atau tambahan, dalam hal ini terma berlainan tersebut terpakai secara prospektif dan tidak mengubah hak anda atau Microsoft berkaitan perisian atau perkhidmatan diprakemas kini). JIKA ANDA MEMATUHI TERMA LESEN INI ANDA MEMPUNYAI HAK SEPERTI DI BAWAH. DENGAN MENGGUNAKAN PERISIAN, ANDA MENERIMA TERMA INI. JIKA ANDA TIDAK MENERIMANYA, JANGAN GUNAKAN PERISIAN. SEBALIKNYA, KEMBALIKANNYA KEPADA APPLE INC. (”ÄPPLE”) UNTUK MENDAPATKAN BAYARAN BALIK ATAU KREDIT JIKA BERKENAAN.

 1. HAK PEMASANGAN DAN PENGGUNAAN. Anda boleh memasang dan menggunakan satu salinan bagi perisian tersebut pada peranti berasaskan iOS seperti yang dibenarkan oleh peraturan penggunaan gedung aplikasi Apple.

  1. Komponen Perisian Pihak Ketiga. Perisian mungkin termasuk aplikasi pihak ketiga yang dilesenkan Microsoft dan bukannya pihak ketiga, kepada anda di bawah perjanjian ini. Sebarang pemberitahuan yang disertakan untuk aplikasi pihak ketiga adalah untuk makluman anda sahaja.

  2. Penandaaan Aras Kompetitif. Jika anda ialah pesaing langsung dan anda mengakses atau menggunakan perisian dengan tujuan penandaan aras saingan, analisis atau pengumpulan maklumat risikan anda mengenepikan ke atas Microsoft, subsidiarinya dan States| gabungannya (termasuk secara prospektif) sebarang penggunaan saingan, akses dan pengehadan ujian penandaan aras dalam terma yang mentadbir perisian anda sehingga terma anda adalah, atau berupa lebih terbatas daripada terma Microsoft. Jika anda tidak mengenepikan apa-apa sekatan yang dikatakan itu dalam terma yang mentadbir perisian anda, anda tidak dibenarkan untuk mengakses atau menggunakan perisian ini dan tidak akan dapat berbuat demikian.

 2. PENGUMPULAN DATA. Perisian boleh mengumpul maklumat mengenai anda dan penggunaan anda bagi perisian dan menghantarkannya kepada Microsoft. Microsoft boleh menggunakan maklumat ini untuk memberikan perkhidmatan dan menambah baik produk dan perkhidmatan Microsoft. Hak menarik diri anda, jika ada diterangkan dalam dokumentasi produk. Beberapa ciri dalam perisian boleh mendayakan pengumpulan data daripada pengguna aplikasi anda yang mengakses atau menggunakan perisian. Jika anda menggunakan ciri ini untuk mendayakan pengumpulan data dalam aplikasi anda, anda mestilah mematuhi undang undang yang diguna pakai termasuk mendapatkan kebenaran pengguna yang diperlukan dan mengekalkan dasar privasi penting yang memaklumkan dengan tepat kepada pengguna mengenai cara anda menggunakan, mengumpul dan berkongsi data mereka. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengumpulan dan penggunaan data Microsoft dalam dokumentasi produk dan Pernyataan Privasi Microsoft di https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Anda bersetuju untuk mematuhi semua peruntukan Pernyataan Privasi Microsoft yang diguna pakai.

 3. SKOP LESEN. Perisian adalah dilesenkan, bukan dijual. Microsoft mempunyai semua hak vanlig. Melainkan jika undang undang yang diguna pakai memberikan anda lebih banyak hak meskipun terdapat pembatasan ini, anda tidak akan (dan tidak mempunyai hak untuk):

  1. bekerja di sekitar pembatasan teknikal dalam perisian yang hanya membenarkan anda untuk menggunakannya dalam cara tertentu;

  2. melakukan pembalikan kejuruteraan, menyahkompilasi atau menyahpasang perisian;

  3. mengalih keluar, meminimumkan, menyekat atau mengubah suai sebarang pemberitahuan Microsoft atau pembekalnya dalam perisian;

  4. gunakan perisian untuk aktiviti komersial, bukan untung atau menjana pendapatan;

  5. menggunakan perisian dalam apa cara yang melanggar undang undang atau mencipta atau menyebarkan perisian hasad; atau

  6. kongsi, terbitkan, edar atau pinjamkan perisian, menyediakan perisian sebagai penyelesaian dihoskan sendiri untuk kegunaan orang vanlig atau memindahkan perisian atau perjanjian ini kepada chef chef pihak ketiga.

 4. MAKLUM BALAS. Jika anda memberikan maklum balas mengenai perisian kepada Microsoft anda memberikan Microsoft tanpa caj, hak untuk menggunakan, berkongsi dan mengkomersialkan maklum balas anda dalam sebarang cara dan untuk sebarang tujuan. Anda tidak akan memberikan maklum balas yang tertakluk pada lesen yang memerlukan Microsoft melesenkan perisian atau dokumentasinya kepada pihak ketiga kerana Microsoft menyertakan maklum balas anda di dalamnya. Hak hak ini mengatasi perjanjian ini.

 5. PINDAH KE PERANTI LAIN. Vanlig anda boleh membuang pemasangan perisian tersebut dan memasangkannya pada peranti untuk digunakan. Anda tidak boleh kongsikan lesen ini pada berbilang peranti.

 6. PEMBATASAN PEMBATASAN EKSPORT. Anda mesti mematuhi semua undang undang dan peraturan eksport domestik dan antarabangsa yang diguna pakai untuk perisian tersebut, termasuk pembatasan ke atas destinasi pengguna akhir dan penggunaan akhir. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai sekatan eksport, lawati http://aka.ms/exporting.

 7. KHIDMAT SOKONGAN. Microsoft tidak berkewajipan di bawah perjanjian ini untuk memberikan sebarang perkhidmatan sokongan untuk perisian. Sebarang sokongan yang diberikan adalah ”seperti yang disediakan”, ”dengan semua kerosakan” dan tanpa jaminan bagi sebarang jenis.

 8. KEMAS KINI. Perisian mungkin menyemak untuk kemas kini dan memuat turun serta memasangnya untuk anda secara berkala. Anda hanya boleh mendapatkan kemas kinian untuk Microsoft atau sumber dibenarkan. Microsoft mungkin perlu mengemas kini sistem anda untuk memberi anda kemas kini. Anda bersetuju untuk menerima kemas kini automatik ini tanpa sebarang notis tambahan. Kemas kini tidak boleh menyertakan atau menyokong semua ciri, perkhidmatan atau peranti persisian sedia ada.

 9. ARBITRASI YANG MENGIKAT DAN PENEPIAN TINDAKAN BERKUMPULAN. Seksyen ini terpakai jika anda menetap di (atau jika perniagaan, premis perniagaan utama anda berada di) Amerika Syarikat. Jika anda dan Microsoft menghadapi pertikaian, anda dan Microsoft bersetuju untuk Kuba menyelesaikannya secara tidak formell selama 60 hari. Jika anda dan Microsoft tidak boleh, anda dan Microsoft bersetuju untuk arbitrasi individu mengikat dengan American Arbitration Associations di bawah Federal skiljeförfarande Act (”FAA”) dan untuk tidak menyaman di mahkamah di hadapan hakim atau juri. Sebaliknya, seorang penimbang tara neutrala akan membuat keputusan. Vanlig Tuntutan mahkamah tindakan undang undang berkumpulan, arbitrasi seluruh kumpulan, tindakan Peguam Negara persendirian dan chef chef prosiding yang yang tidak membenarkan seseorang untuk bertindak dalam kapasiti wakil; mahupun menggabungkan prosiding individu tanpa kebenaran semua pihak. Perjanjian Arbitrasi lengkap mengandungi lebih banyak terma dan boleh didapati di http://aka.ms/arb-agreement-1. Anda dan Microsoft bersetuju kepada terma ini.

 10. PENAMATAN. Vanlig Tanpa prasangka terhadap hak-hak Microsoft boleh menamatkan perjanjian ini jika anda gagal mematuhi chef chef terma dan syarat. Dalam keadaan sebegitu, anda mesti menghapuskan semua salinan perisian itu dan semua bahagian komponennya.

 11. KESELURUHAN PERJANJIAN. Perjanjian ini, dan chef chef terma yang vanlig yang Microsoft berikan sebagai penambahan, kemas kini, atau aplikasi pihak ketiga, ialah perjanjian keseluruhan untuk perisian ini.

 12. UNDANG UNDANG DAN TEMPAT YANG DIGUNA PAKAI UNTUK MENYELESAIKAN PERTIKAIAN.

  Jika anda memperoleh perisian di United States| atau Kanada, undang undang negeri atau wilayah tempat anda menetap (atau, jika perniagaan, tempat utama perniagaan anda) mentadbir pentafsiran perjanjian ini, tuntutan untuk pelanggarannya dan semua tuntutan vanlig (termasuk perlindungan pengguna persaingan tidak adil dan tuntutan skadeståndsansvar), tidak kira prinsip konflik undang undang, kecuali FAA mentadbir semua yang berkaitan dengan arbitrasi. Vanlig Jika anda memperoleh perisian dalam negara undang undangnya terpakai kecuali FAA mentadbir semua yang berkaitan dengan arbitrasi. Jika bidang kuasa persekutuan verksamma ämnet wujud, anda dan Microsoft memberi keizinan ke atas bidang kuasa dan tempat eksklusif di mahkamah persekutuan di valör delstaten Washington untuk semua pertikaian yang dibicarakan di mahkamah (tidak termasuk arbitrasi). Jika tidak, anda dan Microsoft memberi keizinan ke atas bidang kuasa dan tempat eksklusif di Mahkamah Tinggi di valör delstaten Washington untuk semua pertikaian yang dibicarakan di mahkamah (tidak termasuk arbitrasi).

 13. BENEFISIARI PIHAK KETIGA. Anda bersetuju bahawa Apple dan subsidiarinya adalah benefisiari pihak ketiga perjanjian ini dan Apple mempunyai hak untuk menguatkuasakan perjanjian ini.

 14. HAK PENGGUNA; VARIASI SERANTAU. Perjanjian ini menjelaskan hak hak sah tertentu. Anda mungkin mempunyai hak-hak vanlig, termasuk hak pengguna, di bawah undang undang negeri, wilayah atau negara anda. Berasingan dan selain daripada hubungan anda dengan Microsoft, anda mungkin juga mempunyai hak hak berhubung dengan pihak yang membekalkan perisian tersebut kepada anda. Vanlig Perjanjian ini tidak mengubah hak-hak tersebut jika undang undang negeri, wilayah atau negara anda tidak membenarkannya. Contohnya jika anda memperoleh perisian di salah satu rantau di bawah atau undang undang negara mandatori dikenakan, maka peruntukan berikut digunakan pada anda:

  1. Australien. Anda mempunyai jaminan berkanun di bawah Undang undang Pengguna Australien dan tiada apa-apa perkara dalam perjanjian ini bertujuan untuk menjejaskan hak tersebut.

  2. Kanada. Jika anda memperoleh perisian ini di Kanada, anda boleh berhenti mendapatkan kemas kini dengan menutup ciri kemas kini automatik, memutuskan sambungan peranti anda daripada Internet (walau bagaimanapun, jika dan apabila anda bersambung semula ke Internet perisian akan meneruskan untuk menyemak dan memasang kemas kini), atau menyahpasang perisian. Dokumentasi produk, jika ada mungkin juga menyatakan cara untuk menutup kemas kini bagi peranti atau perisian khas anda.

  3. Jerman dan Österrike.

   • (i) Waranti. Perisianlesenyangbetulakanberfungsisebahagianbesarnyasamasepertiyang dijelaskan dalam bahan bahan Microsoft yang disertakan bersama perisian tersebut. Walau bagaimanapun, Microsoft tidak memberikan jaminan kontrak berhubungan dengan perisian berlesen.

   • (ii) Pembatasan Liabiliti. Jika berlaku tindakan sengaja, kecuaian, tuntutan berdasarkan Akta Liabiliti Produk, serta, dalam kes kematian atau kecederaan peribadi atau fizikal, Microsoft bertanggungjawab menurut undang undang statutori.

   Tertakluk kepada fasal yang dibuat di atas (ii), Microsoft hanya akan bertanggungjawab untuk kecuaian kecil jika Microsoft melanggar kewajipan kontrak materiella sedemikian, pemenuhan yang akan memudahkan pelaksanaan perjanjian ini pelanggaran yang akan membahayakan tujuan perjanjian ini dan pematuhan dengan pihak yang boleh mempercayai secara tetap (yang dipanggil ”kewajipan kardinal”). Vanlig Dalam kes kecuaian kecil Microsoft tidak akan bertanggungjawab untuk kecuaian kecil.

 15. PENAFIAN TUNTUTAN WARANTI. PERISIAN DILESENKAN ”SEPERTI YANG DISEDIAKAN”. ANDA MENANGGUNG RISIKO PENGGUNAANNYA. JIKA DIINGINKAN, ANDA BOLEH MEMAKLUMKAN APPLE UNTUK MENDAPATKAN BAYARAN BALIK HARGA PEMBELIAN. SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN UNDANG UNDANG YANG BERKUAT KUASA, APPLE TIDAK MEMPUNYAI SEBARANG KEWAJIPAN WARANTI VANLIG. MICROSOFT TIDAK MEMBERIKAN WARANTI, JAMINAN ATAU SYARAT SYARAT TERSURAT YANG VANLIG. ANDA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK HAK PENGGUNA TAMBAHAN ATAU JAMINAN BERKANUN DI BAWAH UNDANG UNDANG TEMPATAN ANDA YANG TIDAK BOLEH DIUBAH OLEH PERJANJIAN INI. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG UNDANG TEMPATAN ANDA, MICROSOFT MENGECUALIKAN SEMUA WARANTI TERSIRAT, TERMASUK KEBOLEHDAGANGAN KESESUAIAN UNTUK SESUATU TUJUAN TERTENTU DAN BUKAN PELANGGARAN.

 16. PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN REMEDI DAN GANTI RUGI. JIKA ANDA MEMPUNYAI SEBARANG BUKTI UNTUK MENDAPATKAN GANTI RUGI MESKIPUN PENAFIAN JAMINAN SEBELUM INI, ANDA BOLEH MENDAPATKAN GANTI RUGI DARIPADA APPLE, MICROSOFT DAN PEMBEKAL MICROSOFT HANYA UNTUK MENDAPATKAN GANTI RUGI LANGSUNG SEHINGGA AMAUN YANG ANDA BAYAR UNTUK PERISIAN. ANDA TIDAK BOLEH MENDAPAT SEBARANG GANTI RUGI LAIN, TERMASUK GANTI RUGI LANJUTAN, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEROSAKAN KHAS, TIDAK LANGSUNG ATAU KEBETULAN.

  Pembatasan ini terpakai pada (a) sebarang perkara yang berkaitan dengan perisian, perkhidmatan, kandungan (termasuk kod) di tapak Internet pihak ketiga, atau aplikasi pihak ketiga; daN (b) tuntutan untuk pelanggaran kontrak, waranti, jaminan, atau syarat, liabiliti ketat kecuaian atau skadeståndsansvar vanlig; atau sebarang tuntutan vanlig; dalam setiap kes sehingga yang dibenarkan oleh undang - undang yang diguna pakai. IA juga diguna pakai walaupun jika Microsoft atau Apple mengetahui atau patut mengetahui tentang kemungkinan berlakunya ganti rugi tersebut. Pembatasan atau pengecualian di atas mungkin tidak diguna pakai untuk anda kerana negeri, wilayah atau negara anda mungkin tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan ganti rugi kebetulan, berbangkit atau vanlig vanlig.

LISENSVILKÅR FÖR MICROSOFT-PROGRAMVARE

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

HVIS DU KANTLINJER JAG (ELLER HOVEDKONTORET TILL BEDRIFTEN DIN LIGGER JAG) USA, BØR DU LESE DELEN ”BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL” NEDENFOR. BESTEMMELSEN AVGJØR HVORDAN TVISTER AVGJØRES.

Disse lisensvilkårene er SV avtale mellom grader og Microsoft Corporation (eller et av Microsofts tilknyttede selskaper). De gjelder programvaren som er angitt ovenfor og Microsoft tjenester eller programvareoppdateringer (bortsett fra i this grad slike tjenester eller oppdateringer leveres med nya vilkår eller tilleggsvilkår. Jag så faller gjelder disse andre vilkårene jag fremtiden og endrer ikke företagsledningen inbjuder eller Microsofts rettigheter vedrørende allerede oppdaterte programmer eller tjenester). HVIS DU ETTERLEVER DISSE LISENSVILKÅRENE, HAR DU RETTIGHETENE SOM ER BESKREVET NEDENFOR. A Å TA JAG BRUK PROGRAMVAREN GODTAR DU DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR DEM, MÅ DU IKKE BRUKE PROGRAMVAREN. RETURNER DEN TIL APPLE INC. (”ÄPPLE”), OG FÅ KJØPESUMMEN REFUNDERT ELLER KREDITERT HVIS AKTUELT.

 1. INSTALLASJON OG BRUKSRETTIGHETER. Du kan installere og bruke ett eksemplar av programvaren på en iOS-basert enhet i this grad det er tillatt jag henhold till äpplen regler för bruk av appbutikk.

  1. Tredjeparts programvare. Programvaren kan omfatte tredjepartsprogrammer som er lisensiert till grader jag henhold till denne avtalen eller under egne vilkår. Eventuelle lisensvilkår, meldinger og bekreftelser för tredjepartsprogrammene er tilgjengelige på http://aka.ms/thirdpartynotices eller jag SV medfølgende meldingsfil. Selv om slike programmer er underlagt andre avtaler, gjelder likevel ansvarsfraskrivelsen og begrensningene av ansvar för skader nedenfor i this grad det er tillatt jag henhold till gjeldende lov.

  2. Microsofts tjenesteavtale. Noen av funksjonene jag programmet gir tilgang till eller er avhengige av elektroniske tjenester. Bruken av disse tjenestene (män ikke programvaren) reguleres av separera vilkår og retningslinjer för personvern i Microsofts tjenesteavtale på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Les vilkårene nøye. Tjenestene er kanskje ikke tilgjengelige jag alla områder.

 2. INNHENTING AV DATA. Programvaren kan samle inn informasjon om gr og din bruk av programvaren og avsändare den till Microsoft. Microsoft kan bruke denne informasjonen till å levere tjenester og forbedre Microsofts produkter og tjenester. Eventuelle reservasjonsmuligheter du har er beskrevet jag produktdokumentasjonen. Noen funksjoner jag programvaren kan aktivere innhenting av data fra brukere av programmene företagsledningen inbjuder som har tilgang till og bruker programvaren. Hvis du bruker disse funksjonene till å aktivere datainnhenting jag programmene företagsledningen inbjuder, må du overholde gjeldende lov, inkludert innhenting av eventuelle påkrevde brukersamtykker, og vedlikeholde SV fremtredende personvernpolicy som informerer brukerne, på SV nøyaktig måte, om hvordan du bruker innhenter og deler data om dem. Du kan finne ut mer om Microsofts innsamling og bruk av data jag produktdokumentasjonen og Microsofts personvernerklæring på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Du godtar å overholde alla gjeldende bestemmelser i Microsofts personvernerklæring.

 3. LISENSENS RAMME. Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Microsoft forbeholder godtogs alla andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir grader flere rettigheter till tross för denne begrensningen, kan du ikke (og har ikke rett till å):

  1. omgå eventuelle tekniske begrensninger jag programvaren som minimala tillater på du bruker den på bestemte måter

  2. utføre omvendt utvikling, dekompilere eller demontere programvaren,

  3. fjerne, minimere, blokkere eller endre meldinger fra Microsoft eller dets leverandører jag programvaren,

  4. bruke programvaren till næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller inntektsgivende virksomhet

  5. bruke programvaren på noen måte som strider mot loven, eller opprette eller overføre skadelig programvare eller

  6. ta publisere, distribuere eller låne bort programvaren, gjøre programvaren tilgjengelig som SV frittstående vertsbasert løsning för andre eller overføre programvaren eller denne avtalen till SV tredjepart.

 4. TILBAKEMELDING. Hvis du gir tilbakemelding om programvaren till Microsoft, gir du Microsoft, vederlagsfritt, rett till å bruke ta og kommersialisere tilbakemeldingen din på enhver måte og för ethvert formål. Du skall ikke gi tilbakemelding som er underlagt lisens som krever hos Microsoft lisensierer sin programvare eller dokumentasjon till tredjeparter fordi Microsoft tar med din tilbakemelding jag dem. Disse rettighetene skall fortsette å gjelde etter denne avtalen.

 5. OVERFØRING till SV ANNEN ENHET. Du har rett till å avinstallere programvaren og installere den på SV annen enhet för egen bruk. Du har ikke ta denne lisensen på flere enheter.

 6. EKSPORTRESTRIKSJONER. Du må overholde alla nasjonale og internasjonale eksportlover og regler som gjelder för programvaren, som omfatter begrensninger för bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Gå till http://aka.ms/exporting för mer informasjon om eksportrestriksjoner.

 7. KUNDESTØTTE. Microsoft er ikke forpliktet till å tilby kundestøtte för denne programvaren jag henhold till denne avtalen. Eventuell støtte gis ”som this er”, ”med eventuelle feil” og utan garanti av noe slagg.

 8. OPPDATERINGER. Programvaren kan se etter programvareoppdateringer, laste dem ned og installere dem för grader med jevne mellomrom. Du kan endast motta oppdateringer fra Microsoft eller autoriserte kilder. Det kan hende hos Microsoft må oppdatere systemet can för å kunne levere oppdateringer. Du godtar å motta disse automatiske oppdateringene utan ytterligere varsel. Det kan hende vid oppdateringene ikke omfatter eller støtter alla eksisterende programvarefunksjoner, tjenester eller eksterne enheter.

 9. BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL. Denne Delen gjelder hvis du kantlinjer jag (eller hvis bedriften din har hovedkontor jag) USA. Hvis du og Microsoft har en tvist, samtykker du og Microsoft jag å prøve å avgjøre tvisten gjennom uformelle virkemidler, og vid dette skall pågå opptil 60 dager. Hvis du og Microsoft ikke kommer frem till SV avgjørelse samtykker du og Microsoft jag bindende individuell voldgift, og saken skall legges frem foran representanter för American Arbitration Association (”AAA”) og jag henhold till Federal skiljeförfarande Act (”FAA”). Ingen av partene skall bringe saken inn för domstolene og la SV dommer eller juryn avgjøre utfallet. Jag stedet skall tvisten avgjøres av en nøytral voldgiftsmann. Gruppesøksmål felles voldgiftssaker, privat søksmål av offentlig interesse og andre søksmål der noen opptrer som en representant, er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å kombinere individuelle saker eller forhandlinger utan samtykke fra alla partene. Den fullstendige Voldgiftsavtalen inneholder flere vilkår og finnes på http://aka.ms/arb-agreement-1. Du og Microsoft samtykker jag disse vilkårene.

 10. FULLSTENDIG AVTALE. Denne avtalen, og alla andre vilkår Microsoft fremlegger för tillegg, oppdateringer eller tredjepartsprogrammer, utgjør this fullstendige avtalen för denne programvaren.

 11. GJELDENDE LOV OG STED för LØSING AV TVISTER. Hvis du ervervet programvaren i USA eller Kanada, regulerer lovene jag delstaten eller provinsen som du kantlinjer i (eller der bedriften din har sitt hovedkontor), tolkningen av denne avtalen, krav knyttet till avtalebrudd og alla andre krav (inkludert krav knyttet till forbrukervern, urettferdig konkurranse og underforståtte garantier) utan hensyn till bestemmelser om lovkonflikt. FAA regulerer likevel alla spørsmål knyttet till voldgift. Hvis du ervervet programvaren jag et annet mark, gjelder lovene jag dette landet. FAA regulerer likevel alla spørsmål knyttet till voldgift. Hvis det finnes amerikansk føderal jurisdiksjon, samtykker du og Microsoft till på den føderale domstolen i valör region, Washington, USA anses som eneste jurisdiksjon og verneting för alla tvister som føres för SV domstol (bortsett fra voldgift). Hvis ikke samtykker du og Microsoft till på överordnade domstol i valör region, Washington, USA anses som eneste jurisdiksjon og verneting för alla tvister som føres för SV domstol (bortsett fra voldgift).

 12. TREDJEPARTSMOTTAKER. Du samtykker til at Apple og dets datterselskaper er tredjepartsmottakere av denne avtalen, og at Apple har rett til å håndheve denne avtalen.

 13. 13. FORBRUKERRETTIGHETER, REGIONALE VARIASJONER. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter, i henhold til gjeldende lov i din delstat, provins eller ditt land. Atskilt og bortsett fra din relasjon med Microsoft kan du også ha rettigheter med hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke disse andre rettighetene hvis ikke lovene i delstaten, provinsen eller landet ditt tillater dette. Hvis du for eksempel anskaffet deg programvaren i ett av områdende nedenfor, eller hvis obligatoriske lover i landet er gjeldende, gjelder de følgende bestemmelsene for deg:

  1. Australia. Du har lovfestede rettigheter under den australske forbrukerloven, og ingenting i denne avtalen skal påvirke disse rettighetene.

  2. Kanada. Hvis du kjøpte programvaren i Kanada, kan du slutte å motta oppdateringer a å deaktivere den automatiske oppdateringsfunksjonen, koble enheten din fra Internett (hvis og når du kobler till Internett på nytt, vil programvaren imidlertid gjenoppta søk etter og installasjon av oppdateringer) eller avinstallere programvaren. SV eventuell produktdokumentasjon kan også inneholde informasjon om hvordan oppdateringer deaktiveres för din spesifikke enhet eller programvare.

  3. Tyskland og Østerrike.

   • (i) Begrensederettigheter. Programvaremedgyldiglisensvilihovedsakfungeresombeskreveti Microsoft-dokumentasjonen som følger med programvaren. Microsoft gir imidlertid ingen avtalefestede garantier med hensyn till den lisensierte programvaren.

   • (ii) Ansvarsbegrensning. A forsettlige handlinger, grov uaktsomhet, krav basert på loven om produktansvar (Produkt ansvar Act) in jag tilfelle dødsfall personskade eller fysisk skade er Microsoft lovbestemt som den ansvarlige parten.

   Jag henhold till den foregående setningen (ii) er Microsoft ansvarlig för enkla uaktsomhet bare hvis Microsoft krenker slike vesentlige avtalefestede forpliktelser, det vil si forpliktelser som, hvis de oppfylles, sørger för SV tilbørlig gjennomføring av denne avtalen. Brudd på disse forpliktelsene vil være SV risiko för avtaleformålene og overholdelsen som en del till enhver tid set sin lyser till (såkalte ”avgjørende forpliktelser” (”siffror förpliktelser”)). Jag andre tilfeller av enkla uaktsomhet er ikke Microsoft ansvarlig.

 14. ANSVARSFRASKRIVELSE. DET GIS LISENS PÅ PROGRAMVAREN ”SOM DEN ER”. DU BRUKER DEN PÅ EGEN RISIKO. DU KAN OM ØNSKELIG RETURNERE VAREN TILL APPLE OG FÅ KJØPESUMMEN REFUNDERT. JAG THIS GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE WEBBFANTAST GIR APPLE INGEN ANDRE GARANTIER. MICROSOFT GIR INGEN UTTRYKKELIGE BEGRENSEDE RETTIGHETER, GARANTIER ELLER VILKÅR. DU KAN HA JAG HENHOLD TILL LOKALE WEBBFANTAST HA YTTERLIGERE FORBRUKERRETTIGHETER ELLER LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE. JAG THIS GRAD LOKALE WEBBFANTAST TILLATER DET, FRASKRIVER MICROSOFT GODTOGS ALLA UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FÖR SÆRSKILTE FORMÅL OG FRAVÆR AV KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.

 15. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FÖR KRAV OG ERSTATNING. HVIS DU HAR GRUNNLAG FÖR Å KREVE ERSTATNING TILL TROSS FÖR DEN FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSEN, KAN APPLE, MICROSOFT ELLER MICROSOFTS LEVERANDØRER BARE DEKKE DIREKTE SKADER OPPTIL BELØPET DU BETALTE FOR PROGRAMVAREN. DU HAR IKKE RETT TILL Å FÅ DEKKET ANDRE SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, TRYCK PÅ AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER.

  Begrensningen gjelder (a) alt som har med programvare, tjenester og innhold å gjøre (inkludert kode) på tredjeparts Internett områder eller jag programmer fra tredjepart, og (b) krav basert på brudd på kontrakt, begrensede rettigheter, garanti eller vilkår objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar eller et hvilket som helst annet krav jag alla tilfeller i this grad det er tillatt jag henhold till gjeldende lov. This gjelder også hvis Microsoft eller Apple visste om, eller burde ha visst om, risikoen för skadene. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder kanskje ikke för grader, fordi noen mark, distrikter eller stater ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av erstatningsansvar för tilfeldig skade, følgeskade eller annen skade.

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

JEŚLI LICENCJOBIORCA MIESZKA (ALBO JEST PRZEDSIĘBIORSTWEM Z GŁÓWNYM MIEJSCEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI) W STANACH ZJEDNOCZONYCH POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ PUNKTU ZATYTUŁOWANEGO WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE ” POLUBOWNE JAG ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA GÖR WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY ”. WSPOMNIANE POSTANOWIENIA OKREŚLAJĄ BOWIEM SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation). Mają en zastosowanie gör wymienionego wyżej oprogramowania oraz usług jag aktualizacji oprogramowania Microsoft (jeśli jednak usługom lu b aktualizacjom tym towarzyszą nowe lu b dodatkowe postanowienia, till te inne postanowienia stosuje się prospektywnie jag NIE zmieniają en praw Licencjobiorcy ani Microsoft dotyczących oprogramowania lu b usług przed aktualizacją). JEŚLI LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH, UZYSKUJE OPISANE PONIŻEJ PRAWA. UŻYWANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE PÅ NINIEJSZE POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ÖKAT NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA. W TAKIM PRZYPADKU LICENCJOBIORCA POWINIEN ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE GÖR APPLE INC. (”ÄPPLE”) W CELU EWENTUALNEGO UZYSKANIA ZWROTU ZAPŁACONEJ KWOTY LU B INNEJ FORMY REKOMPENSATY.

 1. PRAWA gör INSTALACJI jag UŻYWANIA. Licencjobiorca może dokonać instalacji jag używać jednej kopii tego oprogramowania saknas urządzeniu z systemem operacyjnym iOS zgodnie z regulaminem sklepu z aplikacjami Apple.

  1. Oprogramowanie osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać aplikacje osób trzecich, saknas które Licencjobiorca otrzymuje licencję w ramach niniejszej umowy DENOD Microsoft, en nie od danej osoby trzeciej. Ewentualne powiadomienia dotyczące takich aplikacji osób trzecich są udostępniane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych.

  2. Testowanie porównawcze przez konkurencję. Jeśli Licencjobiorca jest konkurentem bezpośrednim jag uzyskuje dostęp gör oprogramowania lu b używa gå w celu przeprowadzenia testów porównawczych, wykonania analiz lu b uzyskania informacji, att zrzeka się w stosunku göra Microsoft, podmiotów zależnych Microsoft oraz podmiotów stowarzyszonych Microsoft (w tym w przyszłości) określonych w postanowieniach dotyczących oprogramowania ograniczeń związanych z używaniem, dostępem jag testowaniem porównawczym gör celów konkurencyjnych w zakresie, w jakim te postanowienia są lu b mogłyby być bardziej restrykcyjne niż postanowienia Microsoft. Jeśli Licencjobiorca nie zrzecze się takich domniemanych ograniczeń w postanowieniach dotyczących oprogramowania nie wolno MK uzyskiwać dostępu gör oprogramowania ani gå używać.

 2. ZBIERANIE DANYCH. Oprogramowanie może zbierać informacje o Licencjobiorcy jag sposobie, w jaki używa på oprogramowania, en także przesyłać takie informacje gör Microsoft. Microsoft może wykorzystywać te informacje w celu świadczenia usług oraz ulepszenia produktów jag usług Microsoft. Ewentualne prawa gör rezygnacji przysługujące Licencjobiorcy są opisane w dokumentacji produktu. Niektóre funkcje oprogramowania mogą umożliwiać zbieranie danych od użytkowników aplikacji Licencjobiorcy, którzy uzyskują dostęp gör oprogramowania lu b gå używają. Jeśli Licencjobiorca używa tych funkcji gör umożliwienia zbierania danych w swoich aplikacjach till musi przestrzegać prawa właściwego, w tym w zakresie uzyskiwania wymaganych zgód od użytkowników oraz posiadania odpowiednich zasad ochrony prywatności precyzyjnie informujących użytkowników o tym, jak Licencjobiorca zbiera wykorzystuje jag udostępnia ökat dane. Więcej informacji o zbieraniu jag wykorzystywaniu danych przez Microsoft można znaleźć w dokumentacji produktu jag w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności saknas stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Licencjobiorca zgadza się przestrzegać wszelkich odpowiednich postanowień zawartych w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności.

 3. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, en nie sprzedawane. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. O il saknas mocy prawa właściwego jag pomimo niniejszego ograniczenia nie przysługują Licencjobiorcy dodatkowe uprawnienia, nie może på:

  1. omijać ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że oprogramowania można używać wyłącznie w określony sposób;

  2. odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania;

  3. usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować żadnych umieszczonych w oprogramowaniu powiadomień Microsoft ani dostawców Microsoft.

  4. korzystać z oprogramowania w ramach działalności komercyjnej, nieprzynoszącej zysku lu b generującej przychody;

  5. używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lu b gör tworzenia lu b rozpowszechniania złośliwego oprogramowania; ANI

  6. udostępniać, publikować, rozpowszechniać ani wypożyczać oprogramowania dostarczać gå w postaci samodzielnego hostowanego rozwiązania w celu używania gå przez inne osoby ani przekazywać oprogramowania lu b praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.

 4. UWAGI saknas TEMAT PRODUKTU. Podzielenie się z Microsoft uwagami saknas temat oprogramowania jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem Microsoft prawa gör używania, udostępniania oraz komercjalizacji tych uwag w dowolny sposób oraz w dowolnym celu. Licencjobiorca nie będzie przekazywać uwag objętych licencją saknas mocy której spółka Microsoft zmuszona byłaby gör udzielania osobom trzecim licencji saknas swoje oprogramowanie lu b dokumentację z powodu włączenia gör nich takich uwag przez Microsoft. Prawa te pozostają w mocy IO wygaśnięciu niniejszej umowy.

 5. PRZENIESIENIE OPROGRAMOWANIA saknas INNE URZĄDZENIE. Licencjobiorca może odinstalować oprogramowanie jag zainstalować je gör własnego użytku saknas innym urządzeniu. Licencjobiorca nie może współdzielić niniejszej licencji między wieloma urządzeniami.

 6. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych jag międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie gör oprogramowania, które obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych jag końcowego użycia. Więcej informacji saknas temat ograniczeń eksportowych można znaleźć saknas stronie http://aka.ms/exporting.

 7. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Saknas mocy niniejszej umowy Microsoft nie musi świadczyć usług pomocy technicznej dla oprogramowania. Ewentualna pomoc jest dostarczana w stanie ”takim, w jakim jest”, ”ze wszystkimi wadami” jag med jakichkolwiek rękojmi lu b gwarancji.

 8. AKTUALIZACJE. Oprogramowanie może sprawdzać dostępność oraz dokonywać pobierania jag instalacji aktualizacji oprogramowania. Licencjobiorca może uzyskiwać aktualizacje wyłącznie z Microsoft lu b z autoryzowanych źródeł, gör en Microsoft może wymagać aktualizacji systemu Licencjobiorcy w celu zapewnienia dostępu takich aktualizacji. Licencjobiorca zgadza się otrzymywać takie automatyczne aktualizacje med dodatkowego powiadomienia. Aktualizacje te mogą nie zawierać lu b nie obsługiwać wszystkich istniejących funkcji oprogramowania, usług lu b urządzeń peryferyjnych.

 9. WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE jag ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA gör WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY. Tio punkt ma zastosowanie gör Licencjobiorcy, który mieszka (albo jest przedsiębiorstwem z głównym miejscem prowadzenia działalności) w Stanach Zjednoczonych. W przypadku wystąpienia sporu między Licencjobiorcą en Microsoft obie strony wyrażają zgodę saknas podjęcie próby jego rozwiązania w drodze nieformalnych negocjacji w ciągu 60 dni. Jeśli okaże się till niemożliwe, Licencjobiorca i Microsoft wyrażają zgodę saknas indywidualne wiążące postępowanie polubowne prowadzone przez American Arbitration Association zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu (ang. Federal skiljeförfarande Act, FAA) jag zrzekają się prawa gör składania pozwów z udziałem lu b med udziału ławy przysięgłych. Spór zostanie rozstrzygnięty przez bezstronnego arbitra. Występowanie z pozwami zbiorowymi, w ramach powództwa prywatnego wnoszonego w interesie publicznym (ang. privata jurist Allmänt åtgärd) lu b z innymi postępowaniami, w których dowolna ze Star występuje lu b zamierza wystąpić w charakterze przedstawiciela, jest zabronione. NIE zezwala się również saknas łączenie indywidualnych postępowań med uzyskania saknas till zgody wszystkich Star. Więcej postanowień zawiera pełna umowa dotycząca postępowania polubownego, która jest dostępna saknas stronie http://aka.ms/arb-avtalet-1. Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się przestrzegać tych postanowień.

 10. WYPOWIEDZENIE UMOWY. Med uszczerbku dla pozostałych uprawnień Microsoft może wypowiedzieć niniejszą umowę, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega dowolnego z jej postanowień. W takim przypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania jag wszystkie jego składniki.

 11. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa oraz wszelkie postanowienia, które Microsoft może udostępnić w odniesieniu do uzupełnień, aktualizacji lub aplikacji osób trzecich, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania.

 12. PRAWO WŁAŚCIWE I MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych albo Kanadzie, prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy, rozpatrywania roszczeń z tytułu ich naruszenia oraz wszelkich innych roszczeń (w tym roszczeń z tytułu ochrony konsumenta, nieuczciwej konkurencji i czynów niedozwolonych) jest prawo stanu albo prowincji, w których znajduje się miejsce zamieszkania Licencjobiorcy (albo, jeśli Licencjobiorca jest przedsiębiorstwem, główne miejsce prowadzenia działalności), bez względu na przyjęte w tym prawie normy prawa kolizyjnego. Wyjątek stanowi postępowanie polubowne, które jest regulowane ustawą FAA. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. Wyjątek stanowi postępowanie polubowne, które jest regulowane ustawą FAA. Jeśli ma zastosowanie jurysdykcja federalna w Stanach Zjednoczonych, Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się, aby w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez sąd (z wyłączeniem postępowania polubownego) sądem właściwym rzeczowo i miejscowo był sąd federalny w King County w stanie Waszyngton. W przeciwnym razie Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się, aby w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez sąd (z wyłączeniem postępowania polubownego) sądem właściwym rzeczowo i miejscowo był Sąd Najwyższy King County w stanie Waszyngton.

 13. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM TRZECIM. Licencjobiorca zgadza się, że Apple oraz podmioty zależne Apple są osobami trzecimi, którym przysługują z tytułu niniejszej umowy określone uprawnienia, oraz że Apple ma prawo wykonać postanowienia tej umowy.

 14. PRAWA KONSUMENTA – RÓŻNICE REGIONALNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne uprawnienia, w tym uprawnienia konsumenta saknas mocy przepisów prawa obowiązujących w stanie, prowincji lu b kraju Licencjobiorcy. Niezależnie od charakteru relacji, jakie Licencjobiorca utrzymuje z Microsoft, Licencjobiorcy mogą też przysługiwać określone uprawnienia względem strony, DENOD której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych uprawnień, jeśli przepisy prawa obowiązujące w stanie, prowincji lu b kraju Licencjobiorcy nie zezwalają saknas takie zmiany. Saknas przykład, jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w jednym z poniższych regionów lu b w przypadku obowiązywania obowiązkowego prawa krajowego, wtedy Licencjobiorca stosuje się gör poniższych postanowień:

  1. Australien. Australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australiska Consumer lag) przyznaje Licencjobiorcy określone gwarancje jag żadne z zawartych w tej umowie postanowień nie ma saknas celu ograniczenia tych uprawnień.

  2. Kanada. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Kanadzie jag nie chce już otrzymywać aktualizacji, może wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji odłączyć swoje urządzenie DENOD Internetu (w takim jednak przypadku IO ponownym podłączeniu urządzenia Gör Internetu oprogramowanie wznowi wyszukiwanie jag instalowanie aktualizacji) albo odinstalować oprogramowanie. Ewentualna dokumentacja produktu może także zawierać informacje saknas temat sposobu wyłączania funkcji aktualizacji w danym urządzeniu Licencjobiorcy lu b w oprogramowaniu.

  3. Niemcy jag Österrike.

   • (i) RękojmiaiGwarancja. Oprogramowanieobjętewłaściwąlicencjąbędziedziałaćzasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się vi wszelkich materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Jednakże Microsoft nie udziela żadnych innych umownych gwarancji jag zapewnień dotyczących licencjonowanego oprogramowania.

   • (ii) Ograniczenie odpowiedzialności. W przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, roszczeń opartych saknas ustawie o odpowiedzialności za produkt oraz w przypadku śmierci lu b uszczerbku saknas zdrowiu Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującymi.

   Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powyższym podpunkcie (ii), Microsoft ponosi odpowiedzialność jedynie z tytułu nieznacznego niedbalstwa w przypadku niewywiązania się ze swoich istotnych zobowiązań umownych, których naruszenie mogłoby stanowić zagrożenie dla realizacji celu niniejszej umowy en ko gör wypełnienia których strona może mieć bezwzględne zaufanie (tzw. podstawowe zobowiązania umowne). W innych przypadkach niewielkiego zaniedbania Microsoft nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 15. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI JAG GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE W STANIE ”TAKIM, W JAKIM JEST”. WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. LICENCJOBIORCA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ W APPLE O ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI ZOBOWIĄZAŃ. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZA UMOWA NIE WPŁYWA SAKNAS DODATKOWE PRAWA KONSUMENTA JAG USTAWOWE GWARANCJE, JAKIE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ LICENCJOBIORCY SAKNAS MOCY PRAWA KRAJOWEGO. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO KRAJOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH DOROZUMIANYCH RĘKOJMI GWARANCJI, W TYM RĘKOJMI SK JAG WARTOŚCI HANDLOWEJ PRZYDATNOŚCI GÖR OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 16. OGRANICZENIE ORAZ WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ JAG ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. JEŚLI POMIMO POWYŻSZEGO ODRZUCENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI JAG GWARANCJI LICENCJOBIORCA MA PODSTAWĘ PRAWNĄ GÖR DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE OD APPLE, MICROSOFT LU B DOSTAWCÓW MICROSOFT MOŻE DOCHODZIĆ TAKICH ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE WYŁĄCZNIE Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH JAG GÖR WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA OPROGRAMOWANIE. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD JAG ODSZKODOWAŃ, W TYM ODSZKODOWAŃ SPECJALNYCH ORAZ SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI UBOCZNYCH.

  Ograniczenie till ma zastosowanie w przypadku (a) wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) udostępnianych saknas stronach internetowych osób trzecich lu b aplikacji osób trzecich, en także w przypadku (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji, zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lu b czynu niedozwolonego (w każdym przypadku w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe). Ograniczenie till ma zastosowanie także w przypadku, gdy spółki Microsoft lu b Apple wiedziały lu b powinny były wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie lu b wyłączenie może nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy saknas mocy przepisów prawa obowiązującego w stanie, prowincji lu b kraju Licencjobiorcy nie jest dozwolone wyłączenie lu b ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne wtórne itp.

TERMOS DE LICENÇA PARA PROGRAMVARAN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

SE VOCÊ MORAR (OU, SE VOCÊ FOR UMA EMPRESA, SE O LOCAL DA SEDE FOR) NOS ESTADOS UNIDOS, LEIA A SEÇÃO “ARBITRAGEM VINCULANTE E RENÚNCIA A AÇÕES DE CLASSES”. ELA AFETA COMO RESOLVER CONTROVÉRSIAS.

OS presentes termos de licença constituem um acordo mellan você e Microsoft Corporation (ou uma de suas afiliadas). Eles se aplicam ao programvara nomeado acima e en quaisquer atualizações de programvara ou serviços da Microsoft (exceto até extensão de Nilens tais serviços ou atualizações sejam acompanhadas pelos novos termos ou pelos termos adicionais, caso em Nilens estes termos diferentes se aplicam provavelmente e não alteram seus direitos nem os direitos da Microsoft com relação en serviços ou programvara pré-atualizados). SE VOCÊ CONCORDAR COM ESTES TERMOS DE LICENÇA, TERÁ OS DIREITOS INDICADOS ABAIXO. USAR O PROGRAMVARA REPRESENTA EN SUA ACEITAÇÃO DESTES TERMOS. SE VOCÊ NÃO ACEITÁ-LOS, NÃO ANVÄND O PROGRAMVARA. EM VEZ DISSO, DEVOLVA O À APPLE, INC. (”ÄPPLE”) PARA RECEBER UM REEMBOLSO OU CRÉDITO, SE HOUVER.

 1. DIREITOS DE INSTALAÇÃO E USO. Você pode installera e usar uma cópia gör programvara em um dispositivo com iOS conforme permitido pelas regras de uso da loja de aplicativos da Apple.

  1. Programvara de Terceiros. O programvara pode incluir aplicativos de terceiros Nilens são licenciados en você de acordo com este contrato ou sob seus próprios termos. OS termos de licença, som notificações e os reconhecimentos, se houver, stycke os aplicativos de terceiros podem ser acessados online em http://aka.ms/thirdpartynotices ou em um arquivo de notificações Nilens o acompanhe. Mesmo Nilens tais aplicativos sejam regidos por outros contratos, o aviso de isenção, som limitações e som exclusões de danos en seguir também se aplicam à extensão permitida pela lei aplicável.

  2. Contrato de Serviços da Microsoft. Alguns recursos do software fornecem acesso para ou se baseiam nos serviços online. O uso dos serviços (mas não o software) é regido por termos separados e políticas de privacidade no Contrato de serviços da Microsoft disponível no site http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Leia-os atentamente. Os serviços poderão não estar disponíveis em todas as regiões.

 2. COLETA DE DADOS. O programvara pode coletar informações sobre você e o uso Nilens você faz göra programvara e som envia para per Microsoft. En Microsoft pode usar essas informações para fornecer serviços e aprimorar produtos e serviços da Microsoft. Seus direitos de recusa, se houver estão descritos saknas documentação gör produto. Alguns recursos ingen programvara podem permitir en coleta de dados dos usuários de seus aplicativos Nilens acessam ou usam o programvara. Se você usar esses recursos para habilitar en coleta de dados em seus aplicativos, deverá cumprir en lei aplicável incluindo obter qualquer consentimento exigido gör usuário e manter uma política de privacidade conhecida Nilens informe com precisão os usuários sobre Como você usa, coleta e compartilha seus dados. Você pode aprender mais sobre en coleta e o uso de dados da Microsoft saknas documentação gör produto e en Política de Privacidade da Microsoft em https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Você concorda em cumprir todas som cláusulas aplicáveis da Política de Privacidade da Microsoft.

 3. ESCOPO DA LICENÇA. O programvara é licenciado, não vendido. En Microsoft se reserva göra-listor os outros direitos. Salvo quando en lei aplicável conferir outros direitos, não obstante presente limitação, você não (e não terá direito en):

  1. contornar quaisquer limitações técnicas ingen programvara Nilens permitam o seu uso apenas de determinadas maneiras;

  2. fazer engenharia reversa, descompilar nem desmontar o software;

  3. remover, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer notificações da Microsoft ou de seus 
fornecedores no software;

  4. usar o programvara para atividades comerciais sem fenor lucrativos ou de geração de receitas;

  5. usar o programvara de qualquer maneira Nilens seja ogiltig, criar ou propagar malwares ou

  6. compartilhar, publicar, distribuir ou emprestar o programvara, fornecê-lo como uma solução hospedada independente para outras pessoas usarem ou transferir o programvara ou este contrato en um terceiro.

 4. FEEDBACK. O envio de feedback sobre o programvara à Microsoft representa a sua concessão gratuita à Microsoft gör direito de usar, compartilhar e comercializar seu feedback de qualquer forma e para qualquer finalidade. Você não deverá enviar feedback Nilens esteja sujeito en uma licença Nilens requeira da Microsoft o licenciamento gör programvara ou da documentação en terceiros em virtude da inclusão seu feedback nesses elementos. Esses direitos permanecerão em vigor após o término deste contrato.

 5. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO DISPOSITIVO. Você pode desinstalar o programvara e instalá-lo em outro dispositivo para uso próprio. Você não pode compartilhar esta licença em diversos dispositivos.

 6. RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO. Você deverá cumprir com todas som leis e os regulamentos nacionais e internacionais de exportação aplicáveis ao programvara, Nilens incluem restrições en destinos, usuários finais e uso slutgiltig. Para obter mais informações sobre restrições de exportação, visite o webbplats (aka.ms/exporting).

 7. SERVIÇOS DE SUPORTE. Ett Microsoft-pode prestar serviços de suporte para o programvara mas não está obrigada en fazer isso sob este contrato. Göra o suporte é fornecido ”ingen estado em Nilens se encontra”, ”com todas som falhas” e sem garantia de qualquer natureza.

 8. ATUALIZAÇÕES. O programvara poderá verificar periodicamente en existência de atualizações baixar e installera essas atualizações para você. Você poderá obter essas atualizações somente da Microsoft ou de fontes autorizadas. En Microsoft poderá atualizar seus sistema para fornecer atualizações. Você concorda em receber essas atualizações automáticas sem nenhuma notificação adicional. Pode ser Nilens som atualizações não contenham ou não suportem göra-listor os recursos de programvara existentes, serviços ou dispositivos periféricos.

 9. ARBITRAGEM JURIDISKA E RENÚNCIA en AÇÕES COLETIVAS. Esta Seção se aplicará se você morar (ou se en sede da sua empresa för) numrering Estados Unidos. Se você e en Microsoft tiverem uma controvérsia, você e en Microsoft concordam em tentar resolvê la informalmente por 60 dias. Se você e en Microsoft não puder, você e en Microsoft concordam em estar vinculados pela arbitragem enskilda perante en Associação Americana de Arbitragem de acordo com Lei de Arbitragem-Federal (Federal skiljeförfarande Act) (”FAA”) e não verktyget uma ação em um tribunal perante um juiz ou um júri. EM vez disso um árbitro neutro decidirá. Não são permitidas ações e arbitragens coletivas, ações gerais com advogado viss e quaisquer outros processos numrering quais alguém ålder como um representante nem en combinação de processos individuais sem o consentimento de todas som partes. O Contrato de Arbitragem integrerad contém mais termos e está disponível em http://aka.ms/arb-agreement-1. Você e ett Microsoft-concordam com estes termos.

 10. ACORDO INTEGRAL. Este contrato e quaisquer outros termos Nilens en Microsoft pode fornecer para suplementos, atualizações ou aplicativos de terceiros constituem o acordo integrerad stycke o programvara.

 11. LEI APLICÁVEL E lokala PARA LÖSARENS CONTROVÉRSIAS. Se você adquiriu o programvara numrering Stati Unidos ou ingen Canadá som leis estado ou da província saknas lika você finns (ou, se você för uma empresa onde sua sede estiver localizada) regerão en deste contrato interpretação os requerimentos judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua violação e göra-listor os outros requerimentos judiciais ou extrajudiciais (incluindo requerimentos judiciais ou extrajudiciais de proteção gör consumidor, concorrência desleal e de ato ilícito extracontratual), independentemente conflito Gör så här princípios da lei, salvo se en FAA reger tudo Nilens estiver relacionado à arbitragem. Se você adquiriu o programvara em qualquer outro país, suas leis se aplicarão, exceto se en FAA reger tudo Nilens för relacionado à arbitragem. Se existir en jurisdição federal dos Estados Unidos, você e en Microsoft consentirão com o foro e en jurisdição exclusivos da Suprema Corte de valör delstaten, em Washington, stycke todas som controvérsias levadas ao tribunal (excluindo en arbitragem). Caso contrário, você e en Microsoft consentem com o foro e en jurisdição exclusivos da Suprema Corte de valör delstaten, em Washington, stycke todas som controvérsias levadas ao tribunal (excluindo en arbitragem).

 12. BENEFICIÁRIOS TERCEIROS. Você concorda Nilens en Apple e suas subsidiárias são beneficiários terceiros deste contrato, e en Apple tem o direito de impor este contrato.

 13. 13. DIREITOS gör CONSUMIDOR; VARIAÇÕES REGIONAIS. Este contrato descreve determinados direitos previstos em lei. Você poderá ange outros direitos incluindo os direitos gör consumidor, de acordo com som leis gör seu estado, província ou país. Independentemente gör seu relacionamento com en Microsoft você também poderá ange direitos em relação à parte de quem o programvara foi adquirido. O presente contrato não altera esses outros direitos se som leis gör seu estado, província ou país não permitirem Nilens você o faça. Por exemplo se você tiver adquirido o programvara em uma das regiões per seguir ou leis obrigatórias gör país forem aplicáveis som seguintes disposições se aplicarão en você:

  1. Austrália. você possui garantias estatutárias resguardadas pela Lei de Consumo Australiana e nada neste contrato destina-se en afetar esses direitos.

  2. Canadá. Se você adquiriu este programvara utan Canadá, poderá parar de receber atualizações desativando o recurso de atualização automática, desconectando seu dispositivo da Internet (se e quando você reconectar à Internet, ingen entanto, o programvara continuará procurando e instalando som atualizações) ou desinstalando o programvara. En documentação göra produto, se houver, também pode especificar como desativar som atualizações para seu dispositivo ou programvara específico.

  3. Alemanha e Áustria.

   • (i) Garantia. Osoftwareadequadamentelicenciadoseráexecutadoemplenaconformidadecomo Nilens está descrito em qualquer materiella da Microsoft fornecido com o programvara. Inga entanto en Microsoft não dá nenhuma garantia contratual relativa ao programvara licenciado.

   • (ii) Limitação de Responsabilidade. Inga caso de conduta intencional, negligência grav, requerimentos judiciais ou extrajudiciais com basera saknas Lei de Responsabilidade civilrättsliga sobre Produtos (produkt ansvar Act) bem como em caso de morte ou danos físicos ou pessoais, en Microsoft será responsável de acordo com en legislação.

   Sujeito à cláusula främre, a Microsoft só será responsável por negligência leve se ela violar obrigações contratuais significativas, cujo cumprimento viabilize o devido cumprimento deste contrato, cuja violação prejudique a finalidade deste contrato e em cuja conformidade uma determinada parte confie (chamadas ”obrigações básicas”). EM outros casos de negligência leve, en Microsoft não será responsável.

 14. ISENÇÃO DE GARANTIA. O PROGRAMVARA É LICENCIADO ”INGEN ESTADO EM NILENS SE ENCONTRA”. VOCÊ FÖRUTSÄTTS DET ATT INTEGRALMENTE O RISCO DE USÁ-LO. SE DESEJAR, VOCÊ PODERÁ NOTIFICAR EN APPLE PARA OBTER UM REEMBOLSO PELO PREÇO DE COMPRA. ATÉ EN MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, EN APPLE NÃO TERÁ NENHUMA OUTRA OBRIGAÇÃO DE GARANTIA DE NENHUMA NATUREZA. EN MICROSOFT NÃO OFERECE GARANTIAS NEM CONDIÇÕES CONTRATUAIS. VOCÊ PODE ANGE DIREITOS DE CONSUMIDOR ADICIONAIS OU GARANTIAS ESTATUTÁRIAS PREVISTOS EM LEIS LOCAIS, NILENS ESTE CONTRATO NÃO PODE ALTERAR. ATÉ O LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS LOCAIS, EN MICROSOFT EXCLUI TODAS AS GARANTIAS LEGAIS, INCLUINDO OS PADRÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO EN UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO VIOLAÇÃO.

 15. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE RECURSOS E DANOS. SE VOCÊ TIVER QUALQUER BAS PARA PLEITEAR UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS, APESAR EN ISENÇÃO DE GARANTIA STORA, VOCÊ PODERÁ RECUPERAR DA APPLE, DA MICROSOFT E DOS FORNECEDORES DA MICROSOFT SOMENTE DANOS DIRETOS ATÉ O TAPPERHET PAGO PELO PROGRAMVARA. NÃO SERÁ POSSÍVEL RECUPERAR QUAISQUER OUTROS DANOS, INKLUSIVE DANOS CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU POR LUCROS CESSANTES.

  Esta limitação se aplica en (a) qualquer questão relacionada ao programvara, aos serviços, ao conteúdo (inklusive código) em webbplatser ou aplicativos de terceiros e (b) requerimentos judiciais ou extrajudiciais de violação de contrato, de garantia ou condição, de responsabilidade objetiva, de negligência ou de outro ato ilícito extracontratual, ou qualquer outro requerimento rättsliga ou ärenden, até o limite permitido pela lei aplicável. En limitação também se aplicará mesmo Nilens Microsoft-ou en Apple saiba ou tenha sido avisada da possibilidade de danos. En limitação ou exclusão acima poderá não se aplicar ett você se en legislação gör seu estado, província ou país proibir en exclusão ou limitação de danos incidentais, consequenciais ou outros.

TERMOS DE LICENCIAMENTO PARA PROGRAMVARAN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

SE O ADQUIRENTE RESIDIR (OU: N, SE FOR UMA EMPRESA, O SEU HUVUDSAKLIGA LOKALA DE NEGÓCIOS FÖR) NUMRERING STATI UNIDOS, DEVERÁ LER EN SECÇÃO ”RENÚNCIA EN QUEIXA COLETIVA E ARBITRAGEM VINCULATIVA” ABAIXO. AFETA EN FORMA COMO OS LITÍGIOS SÃO RESOLVIDOS.

OS presentes termos de licenciamento constituem um contrato mellan o Adquirente e Microsoft Corporation (ou uma das respetivas afiliadas). Estes termos aplicam se ao programvara supramencionado e en quaisquer atualizações de programvara ou serviços da Microsoft (salvo saknas medida em Nilens estes serviços ou atualizações sejam acompanhados por termos novos ou adicionais, caso em Nilens esses termos diferentes são aplicados prospetivamente e não alteram os direitos gör Adquirente ou da Microsoft relacionados com os serviços ou o programvara pré-atualizado). SE O ADQUIRENTE CUMPRIR COM OS PRESENTES TERMOS DE LICENCIAMENTO, TERÁ OS DIREITOS DESCRITOS INFRASTRUKTUREN. AO UTILIZAR O PROGRAMVARA ESTÁ EN ACEITAR ESTES TERMOS. CASO O ADQUIRENTE NÃO OS ACEITE, NÃO DEVE UTILIZAR O PROGRAMVARA. EM VEZ DISSO, DEVE DEVOLVÊ-LO À APPLE INC. (”ÄPPLE”) PARA OBTER UM REEMBOLSO OU CRÉDITO, SE APLICÁVEL.

 1. DIREITOS DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO. O Adquirente pode installera e utilizar uma cópia gör programvara num dispositivo baseados em iOS, consoante permitido pelas regras de utilização da loja de aplicações da Apple.

  1. Programvara de Terceiros. O programvara poderá incluir aplicações de terceiros licenciados ao Adquirente ao abrigo gör presente contrato ou ao abrigo dos respetivos termos. OS termos de licenciamento, notificações e reconhecimentos, se existirem, stycke som aplicações de terceiros poderão estar acessíveis online em http://aka.ms/thirdpartynotices ou num ficheiro de notificações Nilens os acompanhe. Ainda Nilens som referidas aplicações sejam reguladas por outros contratos, também será aplicável en exclusão de responsabilidade, som limitações e som exclusões de danos infrastrukturen, numrering termos previstos pela lei aplicável.

  2. Contrato de Serviços da Microsoft. Algumas funcionalidades gör programvara fornecem acesso en serviços online ou baseiam se neles. En utilização desses serviços (mas não gör programvara) é regulada pelas políticas de privacidade e os termos separados inga Contrato de Serviços Microsoft em http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Leia-os. OS serviços poderão não estar disponíveis em todas som regiões.

 2. RECOLHA DE DADOS. O programvara pode recolher informações sobre o Adquirente e en sua utilização gör programvara, e enviá-las stycke per Microsoft. En Microsoft poderá utilizar estas informações para fornecer serviços e melhorar os produtos e serviços da Microsoft. OS direitos para optar ativamente por não participar, se existirem, estão descritos saknas documentação gör produto. Algumas funcionalidades inga programvara poderão permitir en recolha de dados dos utilizadores das aplicações gör Adquirente Nilens acedem ou utilizam o programvara. Se o Adquirente utilizar estas funcionalidades para permitir en recolha de dados nas suas aplicações, terá de agir em conformidade com en lei aplicável incluindo obter qualquer consentimento obrigatório por parte gör utilizador, e manter uma política de privacidade destacada Nilens informe com precisão os utilizadores sobre o modo como utiliza, recolhe e partilha os respetivos dados. O Adquirente pode obter mais informações sobre en recolha e utilização dos dados por parte da Microsoft saknas documentação gör produto e saknas Declaração de Privacidade da Microsoft em https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. O Cliente aceita cumprir o disposto em todas som disposições aplicáveis da Declaração de Privacidade da Microsoft.

 3. ÂMBITO DA LICENÇA. O programvara é licenciado e não vendido. En Microsoft reserva se göra-listor os outros direitos. Salvo se en lei aplicável conferir mais direitos, não obstante esta limitação, o Adquirente não irá (e não terá qualquer direito en):

  1. contornar quaisquer limitações técnicas ingen programvara Nilens só permitam en sua utilização de determinadas formas;

  2. proceder en engenharia inversa descompilação ou desassemblagem gör programvaran

  3. Remover, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer notificações da Microsoft ou dos seus fornecedores ingen programvara.

  4. utilizar o programvara para atividades comerciais sem fenor lucrativos ou geradoras de receitas;

  5. utilizar o programvara de qualquer forma Nilens não esteja em conformidade com en lei ou Nilens propague skadlig programvara, OU: n

  6. partilhar, publicar, distribuir ou emprestar o programvara, fornecer o programvara como uma solução alojada autónoma para utilização de terceiros ou transferir o programvara ou o presente contrato para quaisquer terceiros.

 4. COMENTÁRIOS. Se o Adquirente fornecer comentários sobre o programvara à Microsoft, está a fornecer à Microsoft, sem cobrar, o direito à utilização, partilha e comercialização dos seus comentários, de qualquer forma e para qualquer fim. O Adquirente não fornecerá comentários sujeitos en uma licença Nilens obrigue Microsoft en licenciar o seu programvara ou documentação en terceiros pelo facto de en Microsoft incluir nestes os comentários gör Adquirente. Estes direitos subsistem para além da vigência deste contrato.

 5. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO DISPOSITIVO. O Adquirente pode desinstalar o programvara e instalá-lo noutro dispositivo para sua utilização. O Adquirente não pode partilhar esta licença em vários dispositivos.

 6. RESTRIÇÕES À EXPORTAÇÃO. Terá de cumprir todas som leis e normas de exportação locais e internacionais Nilens se apliquem ao programvara, Nilens incluem restrições sobre destinos, utilizadores finais e utilização slutliga. Para mais informações sobre som restrições à exportação, visite http://aka.ms/exporting.

 7. SUPORTE TÉCNICO. En Microsoft não está obrigada, ao abrigo deste contrato, en fornecer quaisquer serviços de suporte para o programvara. Qualquer suporte é prestado ”tal como está”, ”com todas som falhas” e sem garantia de qualquer tipo.

 8. ATUALIZAÇÕES. O programvara pode verificar periodicamente se existem atualizações e transferi las e instalá las automaticamente. Apenas en Microsoft ou fontes autorizadas poderão fornecer ao Adquirente atualizações. En Microsoft poderá ange de atualizar o sistema gör Adquirente para este receber essas atualizações. O Adquirente concorda em receber estas atualizações automáticas sem qualquer notificação adicional. Som atualizações gör poderão não incluir ou suportar todas funcionalidades programvara, serviços ou dispositivos periféricos existentes.

 9. RENÚNCIA QUEIXA COLETIVA E-ARBITRAGEM VINCULATIVA. Esta Secção é aplicável se o Adquirente residir (OU: n, se för uma empresa, o seu huvudsakliga lokala de negócios för) numrering Estados Unidos. Saknas eventualidade de litígio mellan o Adquirente e Microsoft, ambas som partes concordam em tentar resolvê-lo informalmente num prazo de 60 dias. Se o Adquirente e conseguirem não en Microsoft o Adquirente e en Microsoft concordam com uma arbitragem vinculativa enskilda perante American Arbitration Association ao abrigo da lei Federal skiljeförfarande Act (”FAA”) e concordam em não recorrer aos tribunais. EM vez disso, o litígio será decidido por um árbitro neutro. Não são permitidos processos de ação coletiva, arbitragens coletivas ações judiciais por um procurador geral privado e qualquer outro procedimento em Nilens alguém atue numa capacidade representativa; nem é permitida en combinação de procedimentos individuais sem o consentimento de todas som partes. O Contrato de Arbitragem completo contém mais termos e está disponível em http://aka.ms/arb-agreement-1. O Adquirente e en Microsoft aceitam os presentes termos.

 10. CONTRATO INTEGRAL. O presente contrato, e quaisquer outros termos Nilens en Microsoft possa fornecer para suplementos, atualizações ou aplicações de terceiros, é o contrato integrerad stycke o programvara.

 11. LEI APLICÁVEL E lokala DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. Se o programvara tiver sido adquirido numrering Stati Unidos ou ingen Canadá som leis gör estado ou da província em Nilens o Adquirente finns (OU: n, se för uma empresa göra seu huvudsakliga lokala de negócios) regulam en interpretação gör presente contrato som queixas pela sua violação e por todas som outras ações (incluindo de defesa gör consumidor, concorrência desleal e ações judiciais por ato ilícito), independentemente dos conflitos de princípios de leis, exceto löpnummer casos em Nilens en lei FAA regule tudo o Nilens está relacionado com en arbitragem. Se o programvara tiver sido adquirido noutro país ou região, aplicam se som respetivas leis exceto numrering casos em Nilens en lei FAA regule tudo o Nilens está relacionado com en arbitragem. Se existir jurisdição federal dos E.U.A., o Adquirente e en Microsoft aceitam como foro competente e exclusivo o tribunal federal localizado em valör delstaten Washington Europeiska Beräkningsenheter em göra-listor os litígios apresentados em tribunal (excluindo en arbitragem). Caso contrário, o Adquirente e en Microsoft aceitam como foro competente e exclusivo o Tribunal överordnad localizado em valör region, Washington, Europeiska Beräkningsenheter em göra-listor os litígios apresentados em tribunal (excluindo en arbitragem).

 12. BENEFICIÁRIO DE TERCEIROS. O Adquirente concorda Nilens Apple e som respetivas subsidiárias são os beneficiários de terceiros deste contrato, e Nilens en Apple tem o direito de aplicar este contrato.

 13. DIREITOS gör CONSUMIDOR; VARIAÇÕES REGIONAIS. Este contrato descreve determinados direitos legais. O Adquirente poderá ange outros direitos, incluindo direitos de consumidor, ao abrigo das leis gör seu país ou região. E-Separados för en gör âmbito da relação mellan o Adquirente e Microsoft, o Adquirente também poderá ange direitos relativamente à entidade en partir da lika foi adquirido o programvara. O presente contrato não altera esses outros direitos se som leis gör país ou região gör Adquirente não o permitirem. Por exemplo se o Adquirente tiver adquirido o programvara numa das regiões abaixo ou se se aplicar en lei obrigatória göra país, som seguintes disposições aplicar se ão ao Adquirente:

  1. Austrália. AO abrigo da Lei para Consumidores da Austrália, o Adquirente dispõe de garantias legais e nenhuma das disposições ingen presente contrato se destina en afetar esses direitos.

  2. Canadá. Se o Adquirente adquiriu o presente programvara inga Canadá poderá deixar de receber atualizações ao desativar en funcionalidade de atualização automáticas, ao desligar o dispositivo da Internet (inga entanto, se e quando voltar en estabelecer ligação à Internet, o programvaran retomará en procura e instalação das atualizações) ou ao desinstalar o programvara. En documentação göra produto, se existir, também poderá especificar como desativar som atualizações para cada dispositivo ou programvara específico.

  3. Alemanha e Áustria.

   • (i) Garantia. O programvara devidamente licenciado funcionará substancialmente consoante o descrito numrering materiais da Microsoft Nilens acompanham o programvara. Inga entanto en Microsoft não förlora nenhuma garantia contratual em relação ao programvara licenciado.

   • (ii) Limitação de Responsabilidade. EM caso de conduta intencional, negligência grosseira, queixas baseadas saknas Lei sobre Responsabilidade por Produtos bem como em caso de morte ou ofensas à integridade física, a Microsoft é responsável pelo cumprimento da lei aplicável.

   Sujeitos à cláusula precedente (ii), numrering casos de negligência ligeira a Microsoft só será responsável se violar som obrigações contratuais cujo cumprimento permite a boa execução gör presente contrato e cuja violação pode colocar em risco o objetivo deste contrato , com cujo cumprimento uma parte está sempre contar (conhecidas como ”obrigações fundamentais”). En Microsoft não será responsável em göra-listor os outros casos de negligência ligeira.

 14. EXCLUSÃO DE GARANTIAS. O PROGRAMVARA É LICENCIADO ”TAL COMO ESTÁ”. O ADQUIRENTE É RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO GÖR MESMO. SE ASSIM O DESEJAR, O ADQUIRENTE PODERÁ NOTIFICAR EN APPLE INGA SENTIDO DE OBTER UM REEMBOLSO GÖR PREÇO DA COMPRA. ATÉ À MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL A APPLE NÃO TERÁ NENHUMA OUTRA OBRIGAÇÃO DE GARANTIA. ETT MICROSOFT-NÃO FÖRLORA OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES EXPRESSAS. O ADQUIRENTE PODERÁ ANGE DIREITOS DE CONSUMIDOR ADICIONAIS OU GARANTIAS LEGAIS DE ACORDO COM AS LEIS LOCAIS E NILENS O PRESENTE CONTRATO NÃO TEM AUTORIDADE PARA ALTERAR. ATÉ À EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO LOKALT, A MICROSOFT EXCLUI TODAS SOM GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A FIM ESPECÍFICO E NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL UM.

 15. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE RESSARCIMENTOS E DANOS. SE TIVER QUALQUER FUNDAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE DANOS, NÃO OBSTANTE EN EXCLUSÃO DE GARANTIA STORA, ETT MICROSOFT-, EN APPLE E OS FORNECEDORES DA MICROSOFT RESSARCIRÃO O ADQUIRENTE APENAS POR DANOS DIRETOS E ATÉ AO MONTANTE PAGO PELO PROGRAMVARA. O ADQUIRENTE NÃO PODERÁ SER RESSARCIDO POR QUAISQUER OUTROS DANOS, INCLUINDO DANOS CONSEQUENTES, LUCROS PERDIDOS, DANOS EXTRAORDINÁRIOS, DANOS INDIRETOS OU INCIDENTAIS.

  Esta limitação aplica-se en (a) qualquer assunto relacionado com o programvara, serviços, conteúdo (incluindo o código) em webbplatser da Internet de terceiros ou aplicações de terceiros; e (b) ações judiciais por violação gör contrato, garantia ou condição, responsabilidade objetiva, negligência ou outro ato ilícito, ou en qualquer outro litígio, em cada caso saknas medida gör permitido pela lei aplicável. Aplica se igualmente se Microsoft-ou en Apple teve ou devia ange tido conhecimento da possibilidade de ocorrência de tais danos. En limitação ou exclusão supramencionada poderá não ser aplicável ao Adquirente por o país ou região em Nilens finnas não permitir en exclusão ou limitação de danos incidentais, consequentes ou outros.

TERMENII LICENȚEI PENTRU PROGRAMVARAN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

DACĂ LOCUIŢI ÎN (SAU DACĂ SUNTEŢI PERSOANĂ JURIDICĂ CU SEDIUL KAPITALBELOPP ÎN) STATELE FÖRENA ALE AMERICII, CITIŢI CLAUZA ”ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI CLAUZA DE RENUNŢARE LA ACŢIUNILE COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE” DIN SECŢIUNEA DE POST FÖR. ACESTEA AFECTEAZĂ MODUL ÎN VÅRD SUNT SOLUŢIONATE DISPUTELE.

Aceşti termeni ai licenţei reprezintă un kontrakt între dvs. Şi Microsoft Corporation (sau una dintre companiile afiliate). Termenii licenţei sunt valabili pentru produsul programvara menţionat şi pentru toate serviciile şi actualizările programvaran Microsoft (exceptând cazul în Tänk på det här aceste servicii sau actualizări sunt însoţite de termeni noi sau suplimentari, caz în vård termenii diferiţi se aplică prospectiv şi nu modifică drepturile dvs., nici pe cele ale Microsoft legate de produsul programvara sau serviciile dinaintea actualizării). DACĂ RESPECTAŢI ACEŞTI TERMENI AI LICENŢEI, AVEŢI DREPTURILE DE POST FÖR. UTILIZAREA PRODUSULUI PROGRAMVARA REPREZINTĂ ACCEPTAREA DE CĂTRE DVS. EN ACESTOR TERMENI. DACĂ NU ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI, NU UTILIZAŢI PRODUSUL PROGRAMVARA. RETURNAŢI-L COMPANIEI APPLE, INC. (”ÄPPLE”) PENTRU EN VĂ RECUPERA BANII SAU PENTRU UN KREDIT DACĂ ESTE CAZUL.

 1. DREPTURILE DE INSTALARE ȘI UTILIZARE. Aveţi dreptul să instalaţi şi să utilizaţi un o copie a produsului software pe un dispozitiv cu iOS, aşa cum permit regulile de utilizare ale magazinului App Store de la Apple.

  1. Produse programvara terţă parte. Produsul programvara poate să includă aplicaţii terţă parte Tänk på det här vă sunt acordate sub licenţă în baza acestui kontrakt sau în baza propriilor färg termeni. Termenii licenţei, notificările şi declaraţiile, dacă există, pentru aplicaţiile terţă parte se pot accesa online la http://aka.ms/thirdpartynotices sau Skriv u intermediul unui fişier de notificări însoţitor. Chiar dacă aplicaţiile respektive sunt reglementate de alte contracte, se aplică şi declinările răspunderii limitările referitoare la daune şi excluderile acestora de post för în limitele permise de legea aplicabilă.

  2. Contractul de furnizare serviciilor Microsoft. Anumite caracteristici ale produsului programvara oferă Access la sau se pot baza pe serviciile online. Utilizarea serviciilor respektive (nu en produsului programvara) este guvernată de termenii serviciului şi politicile de confidenţialitate din Contractul de furnizare serviciilor Microsoft, aflate la adresa http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= 398923. Vă rugăm să îi citiţi. Este posibil ca serviciile să nu Fä disponibile în toate regiunile.

 2. COLECTAREA DATELOR. Produsul programvara poate să colecteze informaţii despre dvs. Şi despre utilizarea produsului programvara şi să le transmită companiei Microsoft. Microsoft är dreptul să utilizeze aceste informaţii pentru en furniza servicii şi en îmbunătăţi produsele şi serviciile Microsoft. După caz, drepturile de renunţare sunt prevăzute în documentaţia produsului. Anumite caracteristici ale produsului programvara pot să permită colectarea de datum de la utilizatorii aplicaţiilor dvs. Tänk på det här accesează sau utilizează produsul programvara. Dacă utilizaţi aceste caracteristici pentru en permite colectarea de datum în aplicaţiile dvs., trebuie să respectaţi legea aplicabilă, inclusiv să obţineţi acordul utilizatorului, şi să afişaţi la vedere o politică de confidenţialitate, Tänk på det här să informeze utilizatorii cu privire la modul de utilizare, de colectare şi de partajare en datelor. Pentru informaţii suplimentare despre colectarea datelor de către Microsoft şi utilizarea acestora în documentaţia produsului şi Angajamentul de respectare confidenţialităţii Microsoft, consultaţi https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Sunteţi de acord să respectaţi toate dispoziţiile aplicabile ale Angajamentului de respectare confidenţialităţii Microsoft.

 3. SFERA DE ACŢIUNE en LICENŢEI. Produsul programvara nu este vândut, ci se află sub licenţă de utilizare. Microsoft îşi rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepţia situaţiei în Tänk på det här legislaţia în vigoare vă acordă post multe drepturi, în ciuda acestei limitări veţi respecta următoarele interdicţii (şi nu aveţi dreptul):

  1. să încălcaţi nicio limitare de natură tehnică produsului programvara, Tänk på det här vă permite să îl utilizaţi numai în anumite moduri;

  2. să refaceţi programul sursă, să decompilaţi sau să dezasamblaţi produsul programvara.

  3. să eliminaţi să minimizaţi să blocaţi să modificaţi nicio notificare Microsoft-sau en furnizorilor săi cu privire la produsul programvara.

  4. să utilizaţi produsul programvara pentru activităţi comerciale, ideell sau generatoare de venituri;

  5. să utilizaţi produsul programvara în orice manieră Tänk på det här încalcă legea, creează sau propagă finansierat rău intenţionate; SAU

  6. să partajaţi, să publicaţi, să distribuiţi sau să împrumutaţi produsul programvara, să furnizaţi produsul programvara ca soluţie cu găzduire proprie pentru ca terţele părţi să poată utiliza sau transfera produsul programvara originalmeddelande prezentul kontrakt unei terţe părţi.

 4. PĂRERILE. În cazul în hand trimiteţi companiei Microsoft păreri privind produsul programvara, acordaţi companiei Microsoft dreptul de en utiliza, en partaja şi en comercializa părerile dvs., gratuit, în orice fel şi în orice scop. Nu veţi furniza păreri vård fac obiectul unei licenţe ce obligă compania Microsoft să licenţieze unor terţe părţi produsul programvara sau documentaţia doar Skriv u faptul că Microsoft inkludera părerile respektive în acestea. Aceste drepturi sunt valabile şi după terminarea contractului.

 5. TRANSFERUL CĂTRE UN ALT DISPOZITIV. Aveți dreptul să dezinstalați produsul programvara și să îl instalați pe un alt dispozitiv pentru per l utiliza. Nu aveţi dreptul să partajaţi această licenţă pe post multe dispozitive.

 6. RESTRICŢIILE LA EXPORT. Trebuie să respectați toate legile și reglementările naționale și internaționale cu privire la export och Tänk på det här se aplică produselor programvara și vård inkludera restricții privind destinațiile, utilizatorii finali și utilizarea finală. Pentru informații suplimentare despre restricțiile privind exportul, accesați http://aka.ms/exporting.

 7. SERVICIILE DE ASISTENŢĂ. Compania Microsoft nu este obligată în baza acestui kontrakt să vă ofere servicii de asistenţă pentru programvara. Asistenţa este furnizată ”ca atare”, ”cu toate defectele” şi fără niciun fel de garanţie.

 8. ACTUALIZĂRILE. Produsul programvara poate verifica periodiska dacă există actualizări ale programvara-ului, pe vård le poate descărca şi instala pentru dvs. Aveţi dreptul să obţineţi actualizări numai de la Microsoft sau din surse autorizate. Este posibil să Fä necesar ca Microsoft să actualizeze sistemul dvs. pentru en vă furniza actualizările respektive. Sunteţi de acord să primiţi aceste actualizări în rest rmatering, fără notificare suplimentară. Este posibil ca actualizările să nu includă sau să nu Fä kompatibelt cu toate caracteristicile produsului programvara, serviciile sau dispozitivele periferice existente.

 9. ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI RENUNŢAREA LA ACŢIUNILE COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE. Această secţiune se aplică dacă locuiţi în (sau, în cazul unei companii, dacă locaţia sediului huvudsakliga este în) Statele förena ale Americii. Dacă dvs. Şi Microsoft aveţi o dispută, dvs. Şi Microsoft sunteţi de acord să încercaţi timp de 60 de zile să le rezolvaţi neoficial. Dacă dvs. Şi Microsoft nu puteţi nominellt acest lucru, dvs. Şi Microsoft sunteţi de acord cu arbitrajul obligatoriu enskilda în faţa Asociaţiei americane de arbitraj în baza Legii federale arbitrajului (”FAA” – Federal skiljeförfarande Act) şi nu cu intentarea unui exempelresultat în instanţă în faţa unui judecător sau en unui juriu. În schimb, un arbitru neutru va bestämmer dig. Sunt interzise procesele pentru acţiunile colective în justiţie, arbitrajele la nivel de clasă, acţiunile generale ale avocaţilor privaţi şi orice alte proceduri pe Tänk på det här cineva le efectuează în calitate de reprezentant. Sunt interzise, de asemenea procedurile individuale fără consimţământul tuturor părţilor. Acordul de arbitraj du har av conţine post mulţi termeni şi este disponibil la http://aka.ms/arb-agreement-1. Dvs. şi Microsoft sunteţi de acord cu aceşti termeni.

 10. ÎNTREGUL kontrakt. Prezentul kontrakt şi ceilalţi termeni pe Tänk på det här Microsoft îi poate prevedea pentru suplimente, actualizări sau aplicaţii terţă parte reprezintă întregul kontrakt pentru produsul programvara.

 11. LEGEA APLICABILĂ ŞI LOCUL DE SOLUŢIONARE en LITIGIILOR. Dacă aţi achiziţionat produsul programvara în Statele förena ale Americii sau Kanada, legile statului sau provinciei în Tänk på det här locuiţi (sau, în cazul unei companii, locaţia sediului kapitalbelopp) vor guverna interpretarea prezentului kontrakt, en pretenţiilor privind încălcarea färg şi en tuturor celorlalte pretenţii (inclusiv en pretenţiilor de încălcare legilor privind protecţia consumatorului concurenţa neloială şi delictele), indiferent de conflictul de principii juridice exceptând situaţia în Tänk på det här FAA guvernează toate prevederile legate de arbitraj. Dacă aţi achiziţionat produsul programvara în orice altă ţară, sunt valabile legile ţării respektive, exceptând cazul în Tänk på det här FAA guvernează toate prevederile legate de arbitraj. Dacă există jurisdicţie federală S.U.A., dvs. Şi Microsoft veţi accepta jurisdicţia exclusivă en instanţei federale din valör delstaten Washington pentru toate disputele prezentate în instanţă (cu excepţia arbitrajului). În caz contrar, dvs. Şi Microsoft veţi accepta jurisdicţia exclusivă en Instanţei superioare din valör delstaten Washington pentru toate disputele prezentate în instanţă (cu excepţia arbitrajului)

 12. BENEFICIARUL TERŢĂ PARTE. Sunteţi de acord că Apple şi filialele försäljning sunt beneficiarii terţă parte ai prezentului kontrakt, Tänk på det här pe Apple är dreptul să îl aplice.

 13. 13. DREPTURILE CONSUMATORULUI; VARIAŢIILE REGIONALE. Prezentul kontrakt descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile statului, provinciei sau ţării dvs. să vă acorde alte drepturi, inclusiv drepturi de consumator. De asemenea, oberoende de relaţia dvs. Cu Microsoft, este posibil să beneficiaţi de anumite drepturi în legătură cu partea de la Tänk på det här aţi achiziţionat produsul programvara. Prezentul kontrakt nu modifică aceste alte drepturi dacă legislaţia statului, provinciei sau ţării dvs. nu permite acest lucru. De exemplu, dacă aţi achiziţionat produsul programvara dintr una dintre regiunile de post för sau dacă se aplică legile obligatorii din ţara respectivă, atunci vi se aplică următoarele prevederi:

  1. Australien. Beneficiaţi de garanţii statutare în baza Legii consumatorului din Australien şi nicio prevedere din acest kontrakt nu är scopul de en afecta respectivele drepturi.

  2. Kanada. Dacă aţi achiziţionat produsul programvara în Kanada puteţi opri primirea de actualizări dezactivând caracteristica de actualizări automatisera, deconectând dispozitivul de la internet (dacă şi când sunteţi reconectat la internet, însă produsul programvara va relua verificarea şi instalarea actualizărilor) sau dezinstalând produsul programvara. Documentaţia produsului, după caz poate să precizeze şi modul de dezactivare en actualizărilor pentru dispozitivul sau produsul programvara dvs.

  3. Germania şi Österrike.

   • (i) Garanţia. Produsele programvara licenţiate corect vor funcţiona în huvudsakliga överensstämmer descrierii din materialele Microsoft vård le însoţesc. Totuşi Microsoft nu acordă garanţii contractuale în legătură cu produsul programvara licenţiat.

   • (ii) Limitări ale răspunderii. În caz de comportament intenţionat, neglijenţă gravă, pretenţii bazate pe Legea privind răspunderea pentru produsele defectuoase, precum şi în cazul decesului sau vătămării corporale sau fizice, compania Microsoft va fi trasă la răspundere följa legii statutare.

   Sub rezerva clauzei anterioare, (ii) Microsoft îşi va asuma răspunderea pentru o neglijenţă minoră doar dacă Microsoft încalcă astfel de obligaţii contractuale reale, en căror îndeplinire facilitează respectarea prezentului kontrakt şi en căror încălcare ar pune în pericol scopul acestuia şi conformitatea pe Tänk på det här o parte se poate baza în rest konstant (aşa-numitele ”obligaţii principale”). În alte cazuri de neglijenţă minoră, Microsoft nu îşi va asuma răspunderea pentru neglijenţe minore.

 14. NEACORDAREA GARANŢIEI. PRODUSUL PROGRAMVARA ESTE LICENŢIAT ”CA ATARE”. VĂ ASUMAŢI RISCUL UTILIZĂRII FÖRSÄLJNING. DACĂ DORIŢI, PUTEŢI SĂ TRIMITEŢI COMPANIEI APPLE O NOTIFICARE DE RETURNARE EN COSTULUI DE ACHIZIŢIONARE. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, COMPANIA APPLE NU VA AVEA NICIO ALTĂ OBLIGAŢIE DE ACORDARE A GARANŢIEI. MICROSOFT NU ACORDĂ GARANŢII SAU CONDIŢII EXPRESE. ESTE POSIBIL CA LEGILE SPRÅKVARIANT SĂ VĂ ACORDE DREPTURI ALE CONSUMATORULUI SAU GARANŢII LEGALE SUPLIMENTARE, PE TÄNK PÅ DET HÄR PREZENTUL KONTRAKT NU LE POATE MODIFICA. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGILE NATIONELLA INSTÄLLNINGAR, MICROSOFT EXKLUDERA TOATE GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, INCLUSIV ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, ŞI NEÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR LEGALE.

 15. LIMITAREA ȘI EXCLUDEREA COMPENSAȚIILOR ȘI EN DESPĂGUBIRILOR. DACĂ AVEŢI ORICE TEMEI PENTRU RECUPERAREA DAUNELOR ÎN POFIDA NEACORDĂRII GARANŢIEI PRECEDENTE, PUTEŢI SĂ RECUPERAŢI DE LA APPLE, MICROSOFT SAU DE LA FURNIZORII MICROSOFT DOAR DAUNELE DIRECTE PÂNĂ LA VALOAREA SUMEI PLĂTITE PENTRU PRODUSUL PROGRAMVARA. NU PUTEŢI OBŢINE DESPĂGUBIRI PENTRU ALTE DAUNE, INCLUSIV DAUNE SÅ, PIERDERI DE VINST, SPECIALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE.

  Această limitare este valabilă pentru (a) orice subiect asociat cu produsul programvara, serviciile, conţinutul (inclusiv codul) de pe webbplats-uri internet ale terţilor sau aplicaţiilor ale terţilor şi (b) despăgubiri pentru încălcarea contractului, en garanţiei sau condiţiei, răspundere strictă neglijenţă sau alte delicte; SAU alte despăgubiri în fiecare caz în limitele permise de legea aplicabilă. Limitarea este valabilă, de asemenea chiar dacă Microsoft originalmeddelande Apple en ştiut sau ar fi trebuit să ştie despre posibilitatea survenirii acestor daune. Este posibil ca limitarea sau excluderea de post sus să nu Fä valabilă în cazul dvs., deoarece se poate ca statul provincia sau ţara dvs. să nu permită excluderea sau limitarea daunelor subsecvente, incidente originalmeddelande de altă natură.

УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

ЕСЛИ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В США (ИЛИ ЕСЛИ ЭТА СТРАНА ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА), ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РАЗДЕЛОМ «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА» НИЖЕ. ТАК КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

Настоящие условия лицензии являются соглашением между вами и корпорацией Microsoft (или одним из ее аффилированных лиц). Они применяются к указанному выше программному обеспечению всем службам Microsoft и обновлениям программного обеспечения (за исключением случаев когда службы или обновления сопровождаются отдельными или дополнительными условиями, в таких случаях эти Условия применяются с расчетом на будущее и не затрагивают ваши права или права Microsoft касательно уже обновленного программного обеспечения или служб). ЕСЛИ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ УСЛОВИЯ ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ, ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ПРАВА. ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ ИХ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЕРНИТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE INC. (ДАЛЕЕ – «APPLE ”), ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЕГО СТОИМОСТИ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНУЮ СУММУ НА ВАШ СЧЕТ, ЕСЛИ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА.

 1. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Вы можете установить и использовать одну копию этого программного обеспечения на вашем устройстве под управлением iOS в соответствии с правилами магазина Appbutik корпорации Apple.

  1. Программное обеспечение третьих лиц. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВАМ ПО ЛИЦЕНЗИИ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ В РАМКАХ ИХ СОБСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ. Условия лицензии уведомления и признания (при наличии), касающиеся каких либо приложений третьих лиц можно просмотреть на веб странице http://aka.ms/thirdpartynotices или в сопроводительном файле с уведомлениями. ДАЖЕ ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДРУГИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ НЕГО ТОЖЕ ДЕЙСТВУЮТ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ, А ТАКЖЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ В РАМКАХ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА.

  2. Соглашение об использовании служб Microsoft. НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДОСТУП К ВЕБ СЛУЖБАМ ЛИБО ЗАВИСЯТ ОТ ЭТИХ СЛУЖБ. При этом использование таких служб (но не программного обеспечения) регулируется отдельными условиями и политиками конфиденциальности, например Соглашением об использовании служб Microsoft, опубликованным на веб странице http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. ПРОЧТИТЕ ИХ ВНИМАТЕЛЬНО. СЛУЖБЫ МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ.

 2. СБОР ДАННЫХ. Данное программное обеспечение может собирать информацию о вас и о том, как вы его используете и отправлять эту информацию Microsoft. Microsoft может использовать эту информацию для предоставления услуг и улучшения своих продуктов и служб. ВАШИ ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ (ПРИ НАЛИЧИИ) ОПИСАНЫ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОДУКТУ. НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ СОБИРАТЬ ДАННЫЕ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ ВАШИХ ПРИЛОЖЕНИЙ. ЕСЛИ НАСТРОИТЕ СБОР ДАННЫХ В СВОИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ ЭТИХ ФУНКЦИЙ, ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОДДЕРЖИВАТЬ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В КОТОРОЙ ОПИСАНО, КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ, СОБИРАЕТЕ И РАСПРОСТРАНЯЕТЕ ИХ ДАННЫЕ. Дополнительные сведения о том, как Microsoft собирает и использует информацию, см. В документации по продукту и в Заявлении о конфиденциальности Microsoft, опубликованном на веб странице https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Вы соглашаетесь соблюдать все применимые положения Заявления о конфиденциальности Microsoft.

 3. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ ПРОДАЕТСЯ, А ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ. Microsoft оставляет за собой все остальные права. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ КОГДА ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ БОЛЬШЕ ПРАВ НЕСМОТРЯ НА ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫ НЕ БУДЕТЕ (И НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА):

  1. ПЫТАТЬСЯ ОБОЙТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, РАЗРЕШАЮЩИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБРАЗОМ;

  2. ИЗУЧАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ, ДЕКОМПИЛИРОВАТЬ, ДЕАССЕМБЛИРОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ;

  3. Удалять, сокращать, блокировать или изменять уведомления от Microsoft или поставщиков Microsoft, включенные в данное программное обеспечение;

  4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ, НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

  5. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАКИМ ЛИБО ПРОТИВОЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ ИЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ; ИЛИ

  6. ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОБЩИЙ ДОСТУП К ДАННОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ПУБЛИКОВАТЬ, РАСПРОСТРАНЯТЬ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕГО ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИБО КАК ОТДЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАВАТЬ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ СВОИ ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ КАКОМУ ЛИБО ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ.

 4. ОТЗЫВЫ. Если вы предоставляете Microsoft отзыв о программном обеспечении, вы бесплатно предоставляете Microsoft право передавать этот отзыв третьим лицам и использовать его в коммерческих целях любым способом и с любыми намерениями. Вы обязуетесь не предоставлять корпорации Microsoft никаких отзывов, подпадающих под действие лицензии, согласно которой корпорация Microsoft должна будет предоставить третьим лицам лицензию на использование своего программного обеспечения или Документации на том основании, что корпорация Microsoft включила ваш отзыв в это программное обеспечение или документацию. ЭТИ УСЛОВИЯ ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

 5. ПЕРЕНОС НА ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО. ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО УДАЛИТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С ОДНОГО УСТРОЙСТВА И УСТАНОВИТЬ ЕГО НА ДРУГОМ УСТРОЙСТВЕ ДЛЯ ВАШЕГО ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННУЮ ЛИЦЕНЗИЮ НА НЕСКОЛЬКИХ УСТРОЙСТВАХ.

 6. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. КРОМЕ ТОГО, ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ ЭКСПОРТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ВКЛЮЧАЯ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, РЕГИОНОВ И ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ЭКСПОРТ СМ. На веб сайте http://aka.ms/exporting.

 7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. В рамках настоящего соглашения Microsoft не обязана предоставлять услуги по технической поддержке программного обеспечения. ЛЮБАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», «СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ ”И БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАРАНТИЙ.

 8. ОБНОВЛЕНИЯ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЕТ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАГРУЖАЕТ И УСТАНАВЛИВАЕТ ИХ ДЛЯ ВАС. Вы соглашаетесь получать эти обновления только от Microsoft или из авторизованных источников Microsoft. Для обеспечения обновлений Microsoft может обновлять вашу систему. ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОБНОВЛЕНИЙ ТАКОГО ТИПА БЕЗ КАКИХ ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ. ОБНОВЛЕНИЯ МОГУТ НЕ ВКЛЮЧАТЬ ИЛИ НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СЛУЖБЫ ИЛИ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА.

 9. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА. Этот раздел применяется, если вы проживаете в США (или если эта страна является вашим основным местом ведения бизнеса). Если между вами и Microsoft возникают споры, вы и Microsoft соглашаетесь попытаться решить их путем неофициальных переговоров в течение 60 дней. Если решить спор таким образом не удастся вы и Microsoft соглашаетесь на решение спора путем проведения индивидуального обязательного арбитража Американской арбитражной ассоциацией согласно Федеральному арбитражному акту (далее – «FAA») и Отказываетесь от права обращаться в суд для рассмотрения спора судьей или судом присяжных. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЕ СПОРЫ ДОЛЖНЫ РАЗРЕШАТЬСЯ НЕЙТРАЛЬНЫМ АРБИТРОМ.

  Запрещается передавать споры на рассмотрение в составе группового иска или в общий суд с поверенным или возбуждать какое либо другое производство, в котором любая из сторон действует или может действовать через представителя. ТАКЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБЪЕДИНЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСКИ БЕЗ СОГЛАСИЯ ВСЕХ СТОРОН. ПОЛНУЮ РЕДАКЦИЮ АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ СМ. На веб сайте http://aka.ms/arb-agreement-1. Вы и Microsoft соглашаетесь с его условиями.

 10. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Данное соглашение и любые другие условия Microsoft, которые сопровождают дополнительные компоненты, обновления или приложения третьих лиц составляют полное соглашение для данного программного обеспечения.

 11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И МЕСТО РЕШЕНИЯ СПОРОВ. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ КАНАДЫ, ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ О НЕСОБЛЮДЕНИИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ) РЕГУЛИРУЮТСЯ И ИНТЕРПРЕТИРУЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ШТАТА ИЛИ ПРОВИНЦИИ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ (ИЛИ ШТАТА ИЛИ ПРОВИНЦИИ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА) НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИНЦИПОВ КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ СВЯЗАННЫХ С АРБИТРАЖЕМ ПОЛОЖЕНИЙ КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ FAA. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ЗАКОНЫ ЭТОЙ СТРАНЫ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ СВЯЗАННЫХ С АРБИТРАЖЕМ ПОЛОЖЕНИЙ КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ FAA. Если применяется юрисдикция федеральных судов США вы и Microsoft согласны с тем, что любые споры связанные с данным соглашением (за исключением арбитражных) подлежат рассмотрению исключительно в федеральных судах округа Кинг, штат Вашингтон. В противном случае вы и Microsoft соглашаетесь с тем, что любые споры связанные с данным соглашением (за исключением арбитражных) подлежат рассмотрению в высшем суде округа Кинг штат Вашингтон.

 12. СТОРОННИЕ БЕНЕФИЦИАРЫ. Вы соглашаетесь с тем, что Apple и ее дочерние подразделения являются сторонними бенефициарами данного соглашения и Apple имеет право обеспечивать принудительное исполнение данного соглашения.

 13. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ. ЭТО СОГЛАШЕНИЕ ОПИСЫВАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, ВКЛЮЧАЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ВАШЕГО ШТАТА, ПРОВИНЦИИ ИЛИ СТРАНЫ. Безотносительно ваших взаимоотношений с Microsoft, вы также можете иметь права в отношении стороны, у которой вы приобрели программное обеспечение. ДАННЫЙ ДОГОВОР НЕ ИЗМЕНЯЕТ ТАКИЕ ПРАВА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКОНАМИ ВАШЕГО ШТАТА, ПРОВИНЦИИ ИЛИ СТРАНЫ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОДНОМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ РЕГИОНОВ ИЛИ К НЕМУ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИМПЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТОГДА К ВАМ ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

  1. Австралия. ВЫ ИМЕЕТЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ АВСТРАЛИИ О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, И НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ УЩЕМЛЕНИЕ ЭТИХ ПРАВ.

  2. Канада. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КАНАДЕ, ВОЗМОЖНО, ВЫ ПЕРЕСТАНЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ОТКЛЮЧИВ ФУНКЦИЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ И ОТКЛЮЧИВ УСТРОЙСТВО ОТ ИНТЕРНЕТА (ОДНАКО КАК ТОЛЬКО ВЫ ПОВТОРНО ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К ИНТЕРНЕТУ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТ ПРОВЕРКУ НАЛИЧИЯ И УСТАНОВКУ ОБНОВЛЕНИЙ) ЛИБО УДАЛИВ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОДУКТУ, ЕСЛИ ТАКОВАЯ ИМЕЕТСЯ, МОГУТ ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ОБНОВЛЕНИЙ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

  3. ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ.

   • (i) Гарантии. Должным образом лицензированное программное обеспечение будет в основном функционировать в соответствии с материалами Microsoft, которые его сопровождают. Однако Microsoft не предоставляет никаких договорных гарантий в отношении лицензированного программного обеспечения.

   • (ii) Ограничение ответственности. В случае преднамеренного поведения, грубой неосторожности, выдвижения требований, основанных на Законе об ответственности за продукт, а также в случае смерти, причинения вреда здоровью или физической травмы Microsoft несет ответственность в СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

   В соответствии с пунктом (ii) выше, в случае незначительной неосторожности Microsoft несет ответственность только в случае нарушения важных договорных обязательств, от которых зависит исполнение настоящего соглашения, нарушение которых может иметь ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И НА СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ СТОРОНА МОЖЕТ ПОСТОЯННО ПОЛАГАТЬСЯ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»). В других случаях незначительной неосторожности Microsoft не будет нести ответственность за незначительную неосторожность.

 14. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАВ соответствии с пунктом (ii) выше, в случае незначительной неосторожности Microsoft несет ответственность только в случае нарушения важных договорных обязательств, от которых зависит исполнение настоящего соглашения НАРУШЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ИМЕТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И НА СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ СТОРОНА МОЖЕТ ПОСТОЯННО ПОЛАГАТЬСЯ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»). В других случаях незначительной неосторожности Microsoft не будет нести ответственность за незначительную неосторожность.

  РАНТИЙ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИМ НА СОБСТВЕННЫЙ РИСК. ПРИ ЖЕЛАНИИ ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ В APPLE ЗАПРОС НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УПЛАЧЕННОЙ ЦЕНЫ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, APPLE НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ ЛИБО ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ КАКИХ ЛИБО УСЛОВИЙ. ЭТО СОГЛАШЕНИЕ НЕ МЕНЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ ГАРАНТИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, MICROSOFT ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

 15. ОГРАНИЧЕНИЕ И ОТСУТСТВИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С УБЫТКАМИ И УЩЕРБОМ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ С APPLE, MICROSOFT ИЛИ ПОСТАВЩИКОВ MICROSOFT, НЕСМОТРЯ НА ПРИВЕДЕННЫЙ ВЫШЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ, ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ТОЛЬКО ЗА ПРЯМЫЕ УБЫТКИ В РАЗМЕРЕ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕМ СУММУ, КОТОРУЮ ВЫ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЗЫСКИВАТЬ НИКАКИЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, А ТАКЖЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ С УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ.

  ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ В ОТНОШЕНИИ (А) ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ СВЯЗАННЫХ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СЛУЖБАМИ И СОДЕРЖИМЫМ ВЕБ САЙТОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ВКЛЮЧАЯ КОД), А ТАКЖЕ С ИХ ПРИЛОЖЕНИЯМИ; (b) Требований, связанных с нарушением контракта гарантии или существенного условия строгой ответственностью неосторожностью или другим гражданским правонарушением а также с любыми другими требования в степени допустимой применимым правом. Эти ограничения действуют даже в случае, если Microsoft или Apple было известно или должно было быть известно о возможности возникновения убытков. ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ К ВАМ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ, ЕСЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВАШИХ ОБЛАСТИ, РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ, ОКРУГА ИЛИ СТРАНЫ НЕ ДОПУСКАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ.

USLOVI LICENCIRANJA ZA MICROSOFT SOFTVER

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

[AKO ŽIVITE U (ILI listra in PREDUZEĆE SA GLAVNOM LOKACIJOM POSLOVANJA U) SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA, PROČITAJTE DOLENAVEDENI ODELJAK ”OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽA jag ODRICANJE DENOD ZAJEDNIČKE TUŽBE”. TIČE SE NAČINA REŠAVANJA SPOROVA.

]

OVI uslovi licenciranja predstavljaju ugovor između fordonsalarmsystem jag korporacije Microsoft (ili neke od njenih filijala). Oni se primenjuju saknas gorenavedeni softver jag sve usluge korporacije Microsoft ili ažuriranja softvera (osim u meri u kojoj uz takve usluge ili ažuriranja idu jag novi ili dodatni uslovi jag u Daniel slučaju ovi drugačiji uslovi se primenjuju saknas njih ubuduće jag ne menjaju vaša prava ili prava korporacije Microsoft koja se odnose saknas usluge ili softver pre ažuriranja). AKO LISTRA IN SAGLASNI SA OVIM USLOVIMA LICENCIRANJA, IMATE SLEDEĆA PRAVA. KORIŠĆENJEM SOFTVERA PRIHVATATE BORT USLOVE. AKO SE NE SLAŽETE SA USLOVIMA, NEMOJTE KORISTITI SOFTVER. UMESTO TOGA, VRATITE GA KOMPANIJI APPLE INC. (”ÄPPLE”) DA BISTE DOBILI POVRAĆAJ SREDSTAVA ILI KREDIT AKO JE TILL PRIMENJIVO.

 1. INSTALACIJA jag KORISNIČKA PRAVA. Možete da instalirate jag koristite jednu kopiju softvera saknas uređaju sa operativnim sistemom iOS saknas način koji dozvoljavaju Apples Appbutik pravila korišćenja.

  1. Softver trećih lica. Ovaj softver može da sadrži aplikacije trećih lica za koje dobijate licencu IO osnovu ovog ugovora ili IO osnovu sopstvenih uslova. Uslovima licenciranja obaveštenjima jag potvrđivanjima ako ih ima za aplikacije trećih lica možete pristupiti saknas lokaciji http://aka.ms/thirdpartynotices ili u datoteci za obaveštenja koja idu uz softver. Čаk jag kаdа su tаkvе aplikacije оbuhvаćеnе drugim ugоvоrimа, takođe se primеnjuјu dоlеnаvеdеno оdricаnje оdgоvоrnоsti оgrаđivаnjа оd štеtе jag isklјučivаnjа оbеštеćеnjа, u meri koju dozvoljava primenjivo pravo.

  2. Ugovor o uslugama korporacije Microsoft. Neke funkcije softvera pružaju pristup online uslugama ili se oslanjaju saknas njih. Vaše korišćenje tih usluga (ali ne jag softvera) regulisano je zasebnim uslovima jag smernicama za privatnost opisanim u Ugovoru o uslugama korporacije Microsoft, koji je saknas raspolaganju saknas http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Pročitajte ih. Moguće je da usluge neće biti dostupne u svim regionima.

 2. PRIKUPLJANJE PODATAKA. Softver može da prikuplja podatke o vama jag vašem korišćenju softvera jag da ih šalje korporaciji Microsoft. Microsoft može koristiti te podatke za pružanje usluga jag poboljšavanje proizvoda jag usluga Microsoft korporacije. Vaša prava saknas odbijanje saglasnosti, ako postoje opisana su u dokumentaciji proizvoda. Neke funkcije u softveru možda će omogućiti prikupljanje podataka korisnika vaših aplikacija koji pristupaju softveru ili ga koriste. Ako koristite bort funkcije da omogućite prikupljanje podataka u aplikacijama, morate da postupate u skladu sa primenjivim pravom, uključujući till da dobijete bilo koju potrebnu saglasnost korisnika jag navedete jasne smernice za privatnost koje tačno informišu korisnike kako koristite, prikupljate jag delite njihove podatke. Više o prikupljanju podataka od strane korporacije Microsoft jag njihovom korišćenju možete saznati u dokumentaciji proizvoda jag u Izjavi o privatnosti korporacije Microsoft saknas adresi https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Pristajete da postupate u skladu sa svim primenjivim odredbama Izjave o privatnosti korporacije Microsoft.

 3. USLOVI VAŽENJA licens. Ovaj softver se licencira, ne prodaje se. Microsoft zadržava sva ostala prava. Osim u slučaju da vam uprkos ovom ograničenju primenjivo pravo daje veća prava, ne smete (jag nemate pravo) da:

  1. zaobilazite bilo kakva tehnička ograničenja u softveru kojima se dozvoljava da ga koristite samo saknas tačno određene načine;

  2. vršite reverzni inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje softvera;

  3. uklanjate, smanjujete, blokirate ili menjate u softveru bilo kakva obaveštenja korporacije Microsoft ili njenih dobavljača;

  4. koristite softver za komercijalne, neprofitne ili aktivnosti koje stvaraju prihode;

  5. koristite softver saknas bilo koji nezakonit način ili za kreiranje ili širenje malvera; ili

  6. delite, objavljujete, distribuirate ili pozajmljujete softver, pružate softver kao samostalno hostovano rešenje za korišćenje drugih ili prenosite softver ili ovaj ugovor saknas bilo koje treće lice.

 4. POVRATNE INFORMACIJE. Ako Microsoftu pružite povratne informacije o ovom softveru, tid MK, med nadoknade, dajete pravo da vaše povratne informacije upotrebljava, Tidsavg jag koristi u komercijalne svrhe saknas sve načine jag za sve potrebe. Nećete pružati povratne informacije podložne licenci koja DENOD Microsofta zahteva da licencira svoj softver ili dokumentaciju trećim licima zato Microsoft u njih uključuje vaše povratne informacije. Ägg prava važe jag nakon isteka ovog ugovora.

 5. PRENOS saknas DRUGI UREĐAJ. Softver možete da deinstalirate jag instalirate saknas drugi uređaj za svoje potrebe. Ovu licencu ne smete da koristite saknas više uređaja.

 6. IZVOZNA OGRANIČENJA. Morate da postupate u skladu sa svim domaćim jag međunarodnim izvoznim zakonima jag propisima koji se primenjuju saknas softver jag koji obuhvataju ograničenja vezana za odredišta, krajnje korisnike jag krajnju upotrebu. Više informacija o ograničenjima izvoza potražite saknas adresi http://aka.ms/exporting.

 7. USLUGE PODRŠKE. Microsoft nije dužan prema ovom ugovoru da pruža bilo kakve usluge podrške za softver. Sva podrška se pruža ”takva kakva jeste”, ”sa svim nedostacima” jag med bilo kakvih garancija.

 8. ISPRAVKE. Softver povremeno može da proverava da li postoje ispravke jag može da ih preuzima jag instalira za fordonsalarmsystem. Ispravke za ovaj softver možete da nabavljate samo od korporacije Microsoft ili ovlašćenih izvora. Microsoft će možda morati da ažurira sistem da bi vam dostavio ispravke. Prihvatate da primat (annan) ort automatske ispravke med prethodnog dodatnog obaveštenja. Ispravke možda neće obuhvatati ili podržavati sve postojeće funkcije softvera, usluge ili periferne uređaje.

 9. OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽA jag ODRICANJE DENOD ZAJEDNIČKE TUŽBE. Ovaj Odeljak se primenjuje ako živite u (ili, u slučaju preduzeća, ako vam je glavna lokacija poslovanja u) Sjedinjenim Američkim Državama. Ako dođe gör spora između fordonsalarmsystem jag korporacije Microsoft, vi i Microsoft pristajete saknas till da ćete pokušati da ga neformalno rešite u periodu DENOD 60 dana. Ako vi i Microsoft ne uspete da rešite spor, vi i Microsoft pristajete saknas obavezujuću pojedinačnu arbitražu pred Američkom arbitražnom asocijacijom u skladu sa Federalnim zakonom o arbitraži (”FAA”) i da se nećete tužiti saknas sudu pred sudijom ili porotom. Umesto toga, odluku će doneti nezavisni arbitar. Zajedničke tužbe, zajedničke arbitraže, tužbe od javnog značaja koje podnosi privatni tužilac jag bilo koji drugi sudski postupci u kojima bilo koja strana nastupa kao nečiji predstavnik nisu dozvoljeni; niti je dozvoljeno kombinovanje pojedinačnih postupaka med pristanka svih strana. Kompletan Ugovor o arbitraži sadrži više uslova jag nalazi se saknas lokaciji http://aka.ms/arb-agreement-1. Vi i Microsoft prihvatate ort uslove.

 10. VD UGOVOR. Ovaj ugovor jag svi drugi uslovi koje Microsoft može pružiti za dodatke, ažuriranja ili aplikacije trećih lica predstavlja VD ugovor o ovom softveru.

 11. PRIMENJIVO PRAVO jag MESTO REŠAVANJA SPOROVA. Ako listra in ovaj softver nabavili u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kanadi zakoni države ili pokrajine u kojoj živite (ili, u slučaju preduzeća, glavne lokacije poslovanja) regulišu tumačenje ovog ugovora, tužbe zbog njegovog kršenja jag sve tužbe jag sporove ( uključujući tužbe zbog kršenja zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji jag u slučaju delikta), med obzira saknas sukob zakonskih principa, osim što će Federalni zakon o arbitraži regulisati sve što je u vezi sa arbitražom. Ako listra in softver nabavili u ma kojoj drugoj državi, primenjivaće se zakoni te države osim što će Federalni zakon o arbitraži regulisati sve što je u vezi sa arbitražom. Ako postoji nadležnost saveznog suda Sjedinjenih Američkih Država vi i Microsoft pristajete saknas isključivu sudsku nadležnost saveznog suda u okrugu valör u Vašingtonu za sve sporove koji se izlažu saknas sudu (izuzev arbitraže). Ako ne postoji nadležnost saveznog suda, vi i Microsoft pristajete saknas isključivu sudsku nadležnost Vrhovnog suda okruga valör u Vašingtonu za sve sporove koji se izlažu saknas sudu (izuzev arbitraže).

 12. TREĆE LICE-KORISNIK. Prihvatate da kompanija Apple i njene filijale predstavljaju treća lica-korisnike IO osnovu ovog ugovora jag da Apple ima pravo da primenjuje ovaj ugovor.

 13. PRAVA POTROŠAČA, REGIONALNE VARIJACIJE. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Možda ćete imati jag druga prava uključujući prava potrošača prema zakonima svoje države, provincije ili zemlje. Posebno jag odvojeno od vašeg odnosa sa korporacijom Microsoft, prava možete imati jag u odnosu saknas stranu od koje listra in nabavili softver. Ovaj ugovor ne menja ta druga prava ako zakoni vaše države, provincije ili zemlje ne dozvoljavaju takvu promenu prava. Saknas introduktion, ako listra in softver nabavili u nekom od regiona datim u nastavku, ili ako se primenjuje obavezni nacionalni zakon, u Daniel slučaju za fordonsalarmsystem važe sledeće odredbe:

  1. Australija. Imate zakonske garancije saknas osnovu Zakona za potrošače u Australiji (australiska Consumer lag) jag ništa u ovom ugovoru nema za cilj ugrožavanje tih prava.

  2. Kanada. Ako listra in softver nabavili u Kanadi možete da prestanete da primat (annan) ispravke ako saknas uređaju isključite pristup internetu, prekinete vezu uređaja sa internetom (ako jag kada se ponovo povežete sa internetom, softver će nastaviti da proverava da li ima ispravki jag da ih instalira) ili deinstalirate softver. U dokumentaciji proizvoda, ako je ima, može takođe biti posebno navedeno kako da isključite opciju ispravki za određene uređaje ili softver.

  3. Nemačka jag Austrija.

   • (i) Garancija. Pravilno licencirani softver će suštinski funkcionisati u skladu sa opisom u bilo kojim Microsoft materijalima koji se dobijaju uz softver. Međutim Microsoft ne daje nikakvu ugovornu garanciju u vezi sa licenciranim softverom.

   • (ii) Ograničenje odgovornosti. U slučaju namernog postupanja, grubog nemara, potraživanja IO osnovu Zakona o odgovornosti za proizvode, kao jag u slučaju smrti ili lične ili fizičke povrede, Microsoft je odgovoran IO važećem zakonu.

   U skladu sa gorenavedenom klauzulom (ii) korporacija Microsoft će biti odgovorna samo za neznatnu nepažnju ako Microsoft načini povredu takvih materijalnih ugovornih obaveza čije ispunjenje olakšava redovno sprovođenje ovog ugovora, čijom bi se povredom ugrozila svrha ovog ugovora jag njegovo poštovanje u koje strana može uvek da se pouzda (tzv. ”kardinalne obaveze”). U drugim slučajevima lakog nehata, Microsoft se neće smatrati odgovornim za laki nehat.

 14. ODRICANJE GARANCIJE. SOFTVER SE LICENCIRA ”TAKAV KAKAV JE”. KORISTITE GA SAKNAS SOPSTVENI RIZIK. AKO TILL ŽELITE, MOŽETE DA SE OBRATITE KOMPANIJI APPLE U VEZI SA POVRAĆAJEM NOVCA U IZNOSU KUPOVINE. U NAJVEĆOJ MERI U KOJOJ JE TILL DOPUŠTENO PRIMENJIVIM PRAVOM, KOMPANIJA APPLE NEĆE IMATI NIKAKVU DRUGU OBAVEZU U VEZI SA GARANCIJOM. MICROSOFT NE DAJE NIKAKVE IZRIČITE GARANCIJE, JEMSTVA ILI USLOVE. SAKNAS OSNOVU LOKALNIH ZAKONA MOŽETE IMATI DODATNA POTROŠAČKA PRAVA ILI ZAKONSKE GARANCIJE KOJE OVAJ UGOVOR NE MOŽE DA PROMENI. U MERI DOPUŠTENOJ LOKALNIM ZAKONIMA, MICROSOFT ISKLJUČUJE SVE IMPLICIRANE GARANCIJE UKLJUČUJUĆI GARANCIJU O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU JAG POVREDE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE.

 15. OGRANIČENJE PRAVNIH LEKOVA JAG ŠTETA JAG NJIHOVO ISKLJUČENJE. UKOLIKO POSTOJI OSNOVA ZA NADOKNADU ŠTETE UPRKOS PRETHODNOM ODRICANJU GARANCIJA, APPLE, MICROSOFT JAG DOBAVLJAČI KORPORACIJE MICROSOFT MOGU VAM NADOKNADITI SAMO DIREKTNE ŠTETE U MAKSIMALNOJ VREDNOSTI IZNOSA KOJI LISTRA IN PLATILI. NE MOŽETE DA NADOKNADITE NIJEDNU DRUGU VRSTU ŠTETE UKLJUČUJUĆI POSLEDIČNE ŠTETE ŠTETE NASTALE USLED GUBITKA PROFITA, POSEBNE, POSREDNE ILI SLUČAJNE ŠTETE.

  Ovo ograničenje primenjuje se saknas (a) sve što je povezano sa softverom, uslugama, sadržajem (uključujući jag kôd) saknas internet lokacijama trećih lica ili u aplikacijama trećih lica, kao jag (b) tužbe zbog kršenja ugovora, garancija, jemstva ili uslova striktne odgovornosti nepažnje ili drugog delikta; ili bilo koje druge tužbe, u svim slučajevima u meri dopuštenoj primenjivim pravom. Ovo ograničenje se takođe primenjuje čak jag ukoliko je korporacija Microsoft ili Apple bila upoznata, ili je trebalo da bude upoznata, sa mogućnošću nastanka štete. Gorenavedeno ograničenje ili isključenje možda neće važiti u vašem slučaju zbog toga što vaša država, provincija ili zemlja možda ne dozvoljava isključivanje ili ograničenje slučajnih, posledičnih ili nekih drugih šteta.

LICENČNI POGOJI ZA MICROSOFTOVO PROGRAMSKO OPREMO

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

ČE ŽIVITE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH ALI LISTRA IN PODJETJE, KI IMA V NJIH GLAVNI KRAJ POSLOVANJA, PREBERITE SPODNJI RAZDELEK ”ZAVEZUJOČA ARBITRAŽA I ODPOVED PRAVICI GÖR SKUPINSKE TOŽBE «. VPLIVA NAMREČ SAKNAS NAČIN REŠEVANJA SPOROV.

Ti licenčni pogoji så pogodba med vami i družbo Microsoft Corporation (ali in od njenih lastniško povezanih podjetij). Veljajo za programsko opremo, navedeno zgoraj i morebitne Microsoftove storitve ali posodobitve programske opreme (razen če s temi storitvami ali posodobitvami dobite nove ali dodatne pogoje, v tem primeru ti drugi pogoji veljajo za v prihodnje i ne spreminjajo vaših ali Microsoftovih pravic glede programske opreme pred posodobitvijo ali storitev). ČE RAVNATE SKLADNO S TEMI LICENČNIMI POGOJI, IMATE SPODAJ NAVEDENE PRAVICE. ČE UPORABLJATE TILL PROGRAMSKO OPREMO SPREJEMATE TE POGOJE. ČE JIH NE SPREJMETE, PROGRAMSKE OPREME NE UPORABLJAJTE, TEMVEČ EVA VRNITE PODJETJU APPLE INC. (”APPLE «), KI VAM RUTA VRNILO KUPNINO ALI DOBROIMETJE ČE JE PRIMERNO ZANJO.

 1. PRAVICE gör NAMESTITVE i UPORABE. SV izvod programske opreme lahko namestite i uporabljate v napravi s sistemom iOS, kot till dovoljujejo pravila za uporabo Applove trgovine s programi.

  1. Programska oprema tretjih oseb. Programska oprema lahko vključuje finansierat tretjih oseb, ki se vam licencirajo v okviru te pogodbe ali baljor pogoji, ki veljajo zanje. Morebitni licenčni pogoji, obvestila i potrditve za finansierat tretjih oseb så morda dostopni v spletu saknas strani http://aka.ms/thirdpartynotices ali v priloženi datoteki z obvestili. Tudi če te komponente urejajo druge pogodbe, veljajo spodnje zavrnitve omejitve i izključitve glede odškodnin gör enbart, ki Eva dovoljuje upoštevna zakonodaja.

  2. Microsoftova pogodba o storitvah. Nekatere funkcije programske opreme ponujajo dostop gör spletnih storitev ali se nanašajo nanj. Uporabo storitev (ne pa tudi programske opreme) urejajo ločeni pogoji i pravilniki o zasebnosti v Microsoftovi pogodbi o storitvah saknas strani http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Pozorno jih preberite. Storitve morda niso saknas voljo saknas vseh območjih.

 2. ZBIRANJE PODATKOV. Programska oprema lahko zbira podatke o fordonsalarmsystem i vaši uporabi programske opreme i jih pošlje Microsoftu. Microsoft lahko te podatke uporabi za zagotavljanje storitev ange izboljšanje svojih izdelkov i storitev. Vaše morebitne pravice gör zavrnitve sodelovanja opisane v dokumentaciji izdelka. Nekatere funkcije v programski opremi lahko omogočajo zbiranje podatkov od uporabnikov vaših programov, ki dostopajo gör programske opreme ali Eva uporabljajo. Če te funkcije uporabite za omogočanje zbiranja podatkov v svojih programih, morate ravnati skladno z upoštevno zakonodajo, vključno s tem, da pridobite morebitno potrebno soglasje uporabnikov, i imeti jasno viden pravilnik o zasebnosti, ki uporabnike točno obvešča o tem, kako uporabljate zbirate i drugim posredujete njihove podatke. Več o Microsoftovem zbiranju i uporabi podatkov lahko preberete v dokumentaciji izdelka i v Microsoftovi izjavi o zasebnosti saknas strani https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Strinjate se, da boste ravnali skladno z vsemi upoštevnimi določili Microsoftove izjave o zasebnosti.

 3. OBSEG licens: Programska oprema se licencira i ne prodaja. Microsoft si pridržuje vse druge pravice. Razen če vam upoštevna zakonodaja kljub tej omejitvi daje več pravic, ne smete (i imera nobene pravice gör tega):

  1. poskušati obiti morebitne tehnične omejitve v programski opremi, ki dovoljuje uporabo programske opreme samo saknas določen način;

  2. izvajati obratno inženirstvo, povratno prevajanje ali obratno zbiranje programske opreme;

  3. odstraniti, pomanjšati, blokirati ali spremeniti morebitnih obvestil Microsofta ali njegovih dobaviteljev v programski opremi;

  4. programske opreme uporabljati za komercialne, nedobičkonosne ali pridobitne dejavnosti;

  5. programske opreme uporabljati saknas protizakonit način ali za ustvarjanje i širjenje zlonamerne programske opreme; ALi

  6. programske opreme deliti z drugimi, je objavljati distribuirati ali posojati, programske opreme dajati saknas voljo kot samostojne gostujoče rešitve, ki Eva lahko uporabljajo drugi, ali programske opreme ali te pogodbe prenesti kateri koli tretji osebi.

 4. POVRATNE INFORMACIJE. Če Microsoftu pošljete povratne informacije o programski opremi, MK brezplačno podeljujete pravico za uporabo skupno rabo i komercializacijo vaših povratnih informacij saknas poljuben način i za poljuben namen. Ne smete dajati povratnih informacij, za katere velja licenca, ki zahteva, da Microsoft svojo programsko opremo ali dokumentacijo licencira tretjim osebam, kör je vanjo vključil vaše povratne informacije. Te pravice ostanejo v veljavi tudi IO poteku te pogodbe.

 5. PRENOS V DRUGO NAPRAVO. Programsko opremo lahko odstranite i Eva namestite v drugo napravo, če Eva uporabljate Nordsamiska. Te licens ne smete dati v skupno rabo v več napravah.

 6. OMEJITVE GLEDE IZVOZA: Ravnati morate v skladu z vso domačo ange mednarodno izvozno zakonodajo i s predpisi, ki veljajo za programsko opremo, kar vključuje omejitve glede ciljnih držav, končnih uporabnikov i končne uporabe. Če želite več informacij o omejitvah glede izvoza, obiščite http://aka.ms/exporting.

 7. PODPORNE STORITVE. Microsofta ta pogodba ne obvezuje k zagotavljanju kakršnih koli podpornih storitev za programsko opremo. VSA podpora je saknas voljo ”kakršna je «,» z vsemi napakami «i brez vsakršnega jamstva.

 8. POSODOBITVE. Programska oprema lahko redno preverja, ali så saknas voljo posodobitve, ange jih prenese i namesti. Posodobitve lahko dobite samo DENOD Microsofta ali pooblaščenih virov. Microsoft ruta morda ideella posodobiti vaš sistem, da vam ruta lahko zagotovil te posodobitve. Strinjate se s prejemanjem vrst samodejnih posodobitev brez dodatnega obvestila. Posodobitve morda ne bodo vključevale ali podpirale vseh obstoječih funkcij programske opreme, storitev ali dodatnih naprav.

 9. ZAVEZUJOČA ARBITRAŽA i ODPOVED PRAVICI gör SKUPINSKE TOŽBE. Ta razdelek se uporablja, če živite (oziroma, če gre za podjetje, imate sedež) v Združenih državah. Če imate z Microsoftom spor, se z Microsoftom strinjate, da ga boste poskušali neformalno rešiti v 60 dneh. Če tega z Microsoftom ne dosežete, se z Microsoftom strinjate da boste uporabili zavezujočo posamezno arbitražo pred ameriškim arbitražnim združenjem (AAA American Arbitration Associations kg» «) skladno z ameriškim zveznim zakonom o arbitraži ( FAA Federal skiljeförfarande Act kg» «), ne pa tožbe pred sodiščem s sodnikom ali poroto. Namesto tega ruta odločal neodvisni avgörandet. Skupinske tožbe, razredne tožbe zasebni postopki pravosodnih ministrov morebitni drugi postopki, kjer nekdo ukrepa kot zastopnik, niso dovoljeni. Prav tako ni brez soglasja vseh pogodbenih strank dovoljeno združevanje posameznih postopkov. Celotna pogodba o arbitraži vsebuje več pogojev i je saknas voljo saknas strani http://aka.ms/arb-agreement-1. Vi i Microsoft se strinjate s temi pogoji.

 10. CELOTNA POGODBA: Ta pogodba i morebitni drugi pogoji, ki jih Microsoft morda določi za dodatke, posodobitve ali finansierat tretjih oseb, predstavljajo celotno pogodbo za programsko opremo.

 11. UPOŠTEVNA ZAKONODAJA i KRAJ REŠEVANJA SPOROV. Če listra in programsko opremo pridobili v Združenih državah ali Kanadi razlaganje te pogodbe, vse zahtevke glede njene kršitve i vse druge (vključno s tistimi saknas podlagi zakonov o varstvu potrošnikov, nelojalni konkurenci i nepogodbeni odškodninski odgovornosti) ureja zakonodaja zvezne države ali provins, v kateri živite (oziroma, če gre za podjetje, kjer imate sedež), i sicer ne glede saknas načela glede navzkrižij zakonodaj, Skriv čemer vse, kar je povezano z arbitražo, ureja FAA. Če listra in programsko opremo pridobili v kateri koli drugi državi, velja zakonodaja te države, razen tega, da vse, kar je povezano z arbitražo, ureja FAA. Če velja zvezna pristojnost v ZDA, se vi i Microsoft strinjate z izključno krajevno pristojnostjo zveznega sodišča v okraju valör zvezne države Washington glede vseh sodnih sporov (razen arbitraže). Če ne velja zvezna pristojnost v ZDA, se vi i Microsoft strinjate z izključno krajevno pristojnostjo vrhovnega sodišča v okraju valör zvezne države Washington glede vseh sodnih sporov (razen arbitraže).

 12. ZUNAJPOGODBENI UPRAVIČENEC. Strinjate se, da så Apple i njegove podružnice zunajpogodbeni upravičenec te pogodbe i da ima Apple pravico uveljavljanja te pogodbe.

 13. PRAVICE POTROŠNIKOV, OBMOČNE RAZLIKE. Ta pogodba opisuje nekatere zakonske pravice. IO zakonodaji, ki velja v vaši zvezni državi, provinci ali državi, imate lahko tudi druge pravice, vključno s pravicami potrošnikov. Posebej i ločeno od vašega odnosa z Microsoftom imate morda tudi pravice glede entitete, od katere listra in pridobili programsko opremo. Ta pogodba ne spreminja drugih pravic, če tega ne dovoljuje zakonodaja, ki velja v vaši zvezni državi, provinci ali državi. Če listra in programsko opremo saknas introduktion dobili saknas enem DENOD območij, navedenih spodaj, ali če velja zavezujoča državna zakonodaja, za fordonsalarmsystem veljajo ta določila:

  1. Avstralija. V okviru avstralske potrošniške zakonodaje imate zakonska jamstva i nič v tej pogodbi ni namenjeno spreminjanju på pravic.

  2. Kanada. Če listra in programsko opremo pridobili v Kanadi lahko prejemanje posodobitev izklopite tako, da izklopite funkcijo za samodejne posodobitve, prekinete povezavo naprave z internetom (toda, ko Eva spet vzpostavite, ruta programska oprema spet začela preverjati ALi så saknas voljo posodobitve, i jih nameščati) ali odstranite programsko opremo. V morebitni dokumentaciji izdelka je morda navedeno tudi, kako izklopiti posodobitve za vašo napravo ali programsko opremo.

  3. Nemčija i Avstrija.

   • (i)  Jamstvo. Ustrezno licencirana programska oprema bo v bistveni meri delovala skladno z opisi v Microsoftovem gradivu, ki je priloženo programski opremi. Vendar pa Microsoft ne daje nobenih pogodbenih jamstev za licencirano programsko opremo.

   • (ii)  Omejitev odgovornosti. V primeru namernega dejanja, hude malomarnosti, zahtevkov na podlagi zakona o odgovornost proizvajalca in v primeru smrti ali telesnih poškodb, je Microsoft odgovoren skladno z upoštevno zakonodajo.

   OB upoštevanju prejšnjega stavka (ii) ruta Microsoft odgovoren samo za majhno malomarnost, če Microsoft krši ta materialne pogodbene obveznosti, katerih izpolnitev omogoča ustrezno izvajanje te pogodbe, i bi njihova kršitev ogrozila namen te pogodbe i skladnost z njo, saknas katero se pogodbena stranka lahko nanaša (t. dvs ”temeljne obveznosti «). V drugih primerih majhne malomarnosti Microsoft ne ruta odgovoren za majhno malomarnost.

 14. ZAVRNITEV JAMSTVA. PROGRAMSKA OPREMA SE LICENCIRA ”KAKRŠNA JE «I TVEGANJE POVEZANO Z NJENO UPORABO, JE VAŠE. ČE ŽELITE LAHKO OBVESTITE APPLE I ZAHTEVATE VRAČILO KUPNINE. GÖR NAJVEČJE MOŽNE ENBART, KI EVA DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA, APPLE NE RUTA IMEL NOBENIH DRUGIH GARANCIJSKIH OBVEZNOSTI. MICROSOFT NE DAJE NOBENIH IZRECNIH JAMSTEV GARANCIJ ALI POGOJEV. V OKVIRU LOKALNE ZAKONODAJE IMATE MORDA DODATNE PRAVICE POTROŠNIKOV ALI ZAKONSKA JAMSTVA, KI JIH TA POGODBA NE MER SPREMENITI. GÖR ENBART, KI EVA DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, MICROSOFT IZKLJUČUJE VSA IMPLICITNA JAMSTVA VKLJUČNO S PRIMERNOSTJO ZA PRODAJO ALI ZA DOLOČEN NAMEN I Z ODSOTNOSTJO KRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE.

 15. OMEJITEV I IZKLJUČITEV PRAVNIH SREDSTEV I ŠKODE. ČE IMATE NE GLEDE SAKNAS PREJŠNJO ZAVRNITEV JAMSTVA KAKRŠNO KOLI OSNOVO ZA POVRNITEV ŠKODE LAHKO DENOD APPLA, MICROSOFTA I MICROSOFTOVIH DOBAVITELJEV ZAHTEVATE LE NEPOSREDNO ŠKODO GÖR ZNESKA, KI LISTRA IN GA PLAČALI ZA PROGRAMSKO OPREMO. POVRNJENA VAM NE MER BITI NOBENA DRUGA ŠKODA VKLJUČNO S POSLEDIČNO, POSEBNO, POSREDNO ALI NAKLJUČNO OZIROMA ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA.

  Ta omejitev velja za (a) vse, kar je povezano s programsko opremo, storitvami, vsebino (vključno s kodo) saknas internetnih mestih tretjih oseb i programi tretjih oseb, ange (b) zahtevke zaradi kršitve pogodbe, kršitve jamstva, garancije ali pogoja, objektivne odgovornosti, malomarnosti ali druge nepogodbene odškodninske odgovornosti oziroma katerega koli drugega zahtevka Ange v vsakem primeru v obsegu, ki ga dovoljuje upoštevna zakonodaja. Velja tudi če je Microsoft ali Apple vedel oziroma bi ideella vedeti za možnost nastanka ta škode. Zgoraj navedena omejitev ali izključitev za fordonsalarmsystem morda ne velja, kör vaša zvezna država, provinca ali država ne dovoljuje izključitve ali omejitve naključne, posledične ali druge škode.

TÉRMINOS DE LICENCIA DEL PROGRAMVARA DE MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

SI VIVE SV (O, SI ES UNA EMPRESA, CON UN DOMICILIO COMERCIAL HUVUDSAKLIGA SV) VID FRI SIKT STATI UNIDOS, UTFYLLNADSLINJER LA ”CLÁUSULA DE ARBITRAJE VINCULANTE Y LA RENUNCIA A LA ACCIÓN DE GRUPO” DE LA SECCIÓN 9. RELATIVA EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Los presentes términos de licencia constituyen un contrato mellan usted y Microsoft Corporation (o una de sus filiales). Aplican el programvara mencionado anteriormente, y cualquier servicio de Microsoft o actualización de programvara (excepto SV la medida SV Nilens dichos servicios o actualizaciones estén acompañadas por términos nuevos o adicionales, SV cuyo caso esos términos diferentes se aplican según hav posible y inga alteran sus derechos o los de Microsoft con respecto al programvara o servicios preactualizados). SI CUMPLE CON ESTOS TÉRMINOS DE LICENCIA, DISPONDRÁ DE LOS DERECHOS SIGUIENTES. AL HACER USO DEL PROGRAMVARA, ESTARÁ ACEPTANDO ESTOS TÉRMINOS. SI INGA LOS ACEPTA, INGEN UTILICE EL PROGRAMVARA. SV CAMBIO, DEVUÉLVALO EN APPLE, INC. (”ÄPPLE”) PARA OBTENER UN REEMBOLSO O CRÉDITO SI CORRESPONDE.

 1. DERECHOS DE INSTALACIÓN Y DE USO. Puede installera y utilizar una copia del programvara SV un dispositivo basado SV iOS, según lo permitan las reglas de uso de la Tienda de aplicaciones de Apple.

  1. Programvara de terceros. El programvara puede incluir aplicaciones de terceros cuya licencia se le otorga SV virtud del presente contrato o de sus propios términos. Vid fri sikt términos de licencia, las notificaciones y los reconocimientos de las aplicaciones de terceros, si los hubiera, se pueden version SV línea SV http://aka.ms/thirdpartynotices o SV el archivo de notificaciones adjunto. Incluso si dichas aplicaciones se rigen por otros contratos, también se les aplican la exclusión de responsabilidad y las limitaciones y exclusiones de indemnizaciones SV la medida Nilens lo permita la ley aplicable.

  2. Contrato de servicios de Microsoft. Algunas de las características del programvara proporcionan un punto de acceso, o dependen de servicios SV línea. El uso de esos servicios (pero ingen el-programvara) se rige por los términos y directivas de privacidad independientes SV el Contrato de Servicios de Microsoft Nilens se encuentra SV http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Le rogamos Nilens lo utfyllnadslinjer atentamente. ES posible Nilens los servicios inga se encuentren disponibles SV todas las regiones.

 2. RECOLECCIÓN DE DATOS. El programvara puede recopilar información sobre usted y el uso Nilens har del programvara, y enviar dicha información ett Microsoft. Microsoft puede utilizar esta información para prestar servicios y mejorar los productos y servicios de Microsoft. SUS derechos de renuncia, de haberlos están descritos SV la documentación del producto. Algunas características del programvara pueden permitir la recopilación de datos de usuarios sus aplicaciones Nilens tengan acceso o usen el-programvaran. Si usa estas características para habilitar la recolección de datos SV sus aplicaciones, debe cumplir con la ley aplicable, incluido obtener los consentimientos de usuarios requeridos y mantener una política de privacidad prominente Nilens informe de forma precisa en Los usuarios acerca de cómo usa, recolecta y comparte sus datos. Puede obtener más información acerca de la recopilación y el uso de datos de Microsoft SV la documentación de producto y SV la Declaración de privacidad de Microsoft SV https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Acepta cumplir con todas las disposiciones aplicables de la Declaración de privacidad de Microsoft.

 3. ÁMBITO DE LA LICENCIA. El programvara se avstå från någon bajo licencia y inga es objeto de venta. Microsoft se reserva göra-listor los demás derechos. En menos Nilens la legislación aplicable le otorgue más derechos en pesar de esta limitación, ingen hará (ni tendrá el derecho en hacer) lo siguiente:

  1. deberá eludir las limitaciones técnicas del programvara Nilens solo permiten utilizarlo de determinadas formas;

  2. utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el programvara.

  3. eliminar, minimizar, bloquear o modificar ninguna notificación de Microsoft o sus proveedores SV el programvaran

  4. usar el programvara para actividades comerciales sin böter de lucro o generadoras de ingresos;

  5. utilizar el programvara de ninguna manera Nilens esté SV skäl som talar de la ley o crear o propagar skadlig programvara, o

  6. compartir, publicar, distribuir o dar el programvara SV préstamo, ni entregarlo como solución hospedada independiente para Nilens otros lo utilicen así como tampoco transmitir el programvara ni este contrato en terceros.

 4. COMENTARIOS. Si usted proporciona comentarios en Microsoft sobre el-programvara, otorga en Microsoft de forma gratuita, el derecho en utilizar, compartir y comercializar sus comentarios de cualquier forma y para cualquier propósito. Inga otorgará comentarios Nilens estén sujetos en una licencia Nilens requiera Nilens Microsoft licencie su programvara o documentación en terceros debido Nilens Microsoft incluye sus comentarios SV ellos. Estos derechos seguirán vigentes aún después de la terminación de este contrato.

 5. TRANSMISIÓN en OTRO DISPOSITIVO. Usted podrá desinstalar el programvara e instalarlo SV otro dispositivo para su uso. Inga podrá hacerlo para compartir esta licencia SV dispositivos múltiples.

 6. RESTRICCIONES SV MATERIA DE EXPORTACIÓN. Debe cumplir todas las leyes y reglamentos, nacionales e internacionales SV materia de exportación Nilens Stefan de aplicación al programvara lo Nilens incluye restricciones SV cuanto en destino usuarios finales y uso slutgiltig. Para obtener más información sobre restricciones SV materia de exportación visite http://aka.ms/exporting.

 7. SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO. Microsoft ingen está obligado bajo este contrato en proporcionar servicios de soporte técnico para el programvara. Göra-listor esos documentos y gráficos relacionados se proporcionan ”tal cual”, sin garantías de ningún tipo.

 8. ACTUALIZACIONES. El programvara puede buscar periódicamente actualizaciones de programvara y descargarlas e instalarlas de forma automática. Puede obtener actualizaciones solo de Microsoft o de fuentes autorizadas. ES posible Nilens Microsoft necesite actualizar su sistema para ofrecerle actualizaciones. Usted se compromete en recibir estas actualizaciones automáticas sin notificación adicional. ES posible Nilens las actualizaciones ingen incluyan o inga Stefan kompatibla con todas las características de programvara, servicios y dispositivos periféricos existentes.

 9. ARBITRAJE VINCULANTE Y RENUNCIA A LA ACCIÓN DE GRUPO. Esta sección se aplica si vive SV (o, si es una empresa, su sede huvudsakliga está SV) los Estados Unidos. Si usted y Microsoft tienen un conflicto, usted y Microsoft se comprometen en intentar resolverlo mediante una negociación informellt durante un plazo de 60 días. Si el conflicto inga se resolviese mediante dicha negociación, usted y Microsoft aceptan el arbitraje vinculante enskilda de la Asociación Americana de Arbitraje conforme a la Ley Federal de Arbitraje (”FAA”) y acordamos inga entablar una demanda SV un tribunal hälsokontroll un juez o un jurado. SV su lugar, un arbitro neutrala decidirá. Inga se permiten las acciones de grupo, los arbitrajes colectivos, las acciones realizadas por un abogado privado y otros procedimientos SV los Nilens una servrar actúa SV calidad de representante de un grupo de personas; tampoco combinar procedimientos individuales sin el consentimiento de todas las partes. El Contrato de arbitraje completo contiene más términos, y se encuentra SV http://aka.ms/arb-agreement-1. Usted y Microsoft aceptan estos términos.

 10. CONTRATO COMPLETO. Este contrato, cualquier otro término Nilens pueda proporcionar Microsoft para complementos, actualizaciones o aplicaciones de terceros, conforman el contrato completo para el programvara.

 11. LEY APLICABLE Y LUGAR PARA LÖSARENS CONFLICTOS. Si adquirió el programvara SV los Estados Unidos o Canadá, las leyes de su estado o provincia de residencia (o si se trata de una empresa, donde se encuentra su domicilio comercial kapitalbelopp) regirán la interpretación de este contrato, reclamaciones por su incumplimiento y todas las otras reclamaciones (incluidas las reclamaciones de protección al consumidor, competencia desleal y responsabilidad extracontractual), sin importar las normas de conflicto de leyes, salvo Nilens la FAA rija todas las disposiciones relacionadas con el arbitraje. Si adquirió el programvara SV otro país, se aplicará la legislación de dicho país, excepto SV la medida SV la Nilens la FAA rige göra-listor los aspectos relacionados al arbitraje. Si existe una jurisdicción federal de EE. EE., usted y Microsoft aceptan someterse a la jurisdicción y competencia exclusivas del tribunal federal del Condado de valör, Washington, stycke todas las disputas presentadas a la corte (excluido el arbitraje). SV el caso täckas, usted y Microsoft aceptan someterse a la jurisdicción y competencia exclusivas del Tribunal överordnad del Condado de valör, Washington, stycke todas las disputas presentadas a la corte (excluido el arbitraje).

 12. TERCERO BENEFICIARIO. Usted acepta Nilens Apple y sus subsidiarias son terceros beneficiarios de este contrato, y Nilens Apple tiene el derecho de exigir su cumplimiento.

 13. 13. DERECHOS DEL CONSUMIDOR, VARIACIONES REGIONALES. SV este contrato se describen determinados derechos legales. Puede Nilens usted tenga otros derechos, incluidos derechos del consumidor, según la legislación de su estado, provincia o país. Por separado e independientemente de su relación con Microsoft, también pueden tener derechos con respecto a la parte de la Nilens obtuvo el programvara. Este contrato inga modifica los otros derechos de los Nilens dispone SV virtud de la legislación de su estado, provincia o país si dicha legislación inga lo permite. Por ejemplo, si adquirió el programvara SV una de las regiones Nilens figuran Formula, o si se aplican leyes obligatorias del país o la region, las siguientes disposiciones se aplican en su caso:

  1. Australien. Usted cuenta con garantías legales conforme a la Ley de Protección al Consumidor de Australien y ningún punto de este acuerdo pretende modificar dichos derechos.

  2. Canadá. Si adquirió este programvara SV Canadá para dejar de recibir actualizaciones, puede desactivar la función de actualizaciones automáticas, desconectar su dispositivo de Internet (sin embargo, cuando vuelva conectarse en Internet el programvara volverá en comprobar e installera actualizaciones) o desinstalar el programvara. La documentación del producto, de haberla, también puede especificar cómo desactivar las actualizaciones para su dispositivo o programvara específico.

  3. Alemania y Österrike.

   • (i) Garantía. El programvara Nilens disponga de la debida licencia funcionará esencialmente como se beskriver SV la documentación de Microsoft Nilens lo acompaña. Sin embargo, Microsoft ingen otorgan garantía avtal SV relación con el programvara licenciado.

   • (ii) Limitación de responsabilidad. SV caso de comportamiento intencional, negligencia grav, reclamaciones basadas SV la Ley de Responsabilidad por Productos, así como SV caso de muerte, daños corporales o lesiones físicas, Microsoft es ansvarar conforme a la legislación.

   Sujeto a la cláusula främre (ii), Microsoft solo será ansvarar de negligencia leve si Microsoft incumple las obligaciones contractuales materiales, cuyo cumplimiento permite la debida ejecución de este contrato, y cuya infracción haría peligrar el propósito de este contrato y la confianza de una parte SV su cumplimiento (denominadas ”obligaciones cardinals”). SV otros casos de negligencia leve, Microsoft ingen será ansvarar de dicha negligencia.

 14. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. EL PROGRAMVARA SE FÖRLORA BAJO LICENCIA ”TAL CUAL” Y, POR CONSIGUIENTE, USTED ASUME EL RIESGO DE UTILIZARLO. SI LO DESEA PUEDE SOLICITAR EN APPLE UN REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA. SV LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, APPLE INGA DISPONDRÁ DE NINGUNA MANERA OTRA OBLIGACIÓN DE GARANTÍA. MICROSOFT INGEN OTORGA NINGUNA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESAS. ES POSIBLE NILENS LA LEGISLACIÓN LOKALA LE OTORGUE DERECHOS DE CONSUMIDOR O GARANTÍAS ESTATUTARIAS ADICIONALES NILENS ESTE CONTRATO INGA PUEDA MODIFICAR. SV LA MEDIDA SV NILENS ASÍ LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOKALA, MICROSOFT EXCLUYE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN VISS Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS.

 15. LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE RECURSOS E INDEMNIZACIONES. SI TIENE ALGUNA BAS PARA RECUPERAR DAÑOS EN PESAR DE LA FRÄMRE EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS, PUEDE RECUPERAR DE APPLE MICROSOFT Y LOS PROVEEDORES DE MICROSOFT SOLO LOS DAÑOS DIRECTOS HASTA EL IMPORTE NILENS PAGÓ POR EL-PROGRAMVARAN. Inga PODRÁ OBTENER INDEMNIZACIÓN ALGUNA POR DAÑOS DE OTRA ÍNDOLE INCLUIDOS LOS DAÑOS CONSECUENCIALES POR LUCRO CESANTE, ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES. 
Esta limitación se aplica a: (a) göra lo relacionado con el programvara, los servicios, el contenido (incluido el código) de sitios de Internet de terceros o de aplicaciones de terceros y (b) reclamaciones por incumplimiento de contrato, de garantía o condición responsabilidad objetiva negligencia u otra responsabilidad extracontractual; o cualquier otra reclamación; SV cada caso SV la medida Nilens lo permita la legislación aplicable. Asimismo, también se aplicará incluso si Microsoft o Apple conocía o debería haber conocido la posibilidad de Nilens se produjesen dichos daños. También pueden producirse situaciones SV las Nilens la limitación o exclusión precedente inga pueda aplicarse en su caso porque su estado, provincia o país inga admite la exclusión o limitación de daños incidentales consecuenciales o de otra índole.

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

OM DU KANTLINJER JAG (ELLER ÄR SV AFFÄRSVERKSAMHET MED ETT HUVUDSAKLIGT AFFÄRSSÄTE JAG) USA BER VI GRÄVA LÄSA DEN ”BINDANDE SKILJEFÖRFARANDEKLAUSULEN OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN” JAG AVSNITT 9. DET PÅVERKAR HOW SV TVIST LÖSES.

These licensvillkor utgör ett avtal mellan gräva och Microsoft Corporation (eller beroende på var du kantlinjer, något av dess koncernbolag). De gäller för programvaran som namnges ovan och Microsoft-tjänster eller programvaruuppdateringar (förutom i den utsträckning sådana tjänster eller uppdateringar åtföljs av nya eller ytterligare villkor, jag sådana faller tillämpas de andra villkoren i framtiden och ändra inte dina eller Microsofts rättigheter som relaterar till tidigare Updated programvara eller tjänster). OM DU ACCEPTERAR THESE LICENSVILLKOR HAR DU REGISTERS RÄTTIGHETER. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU THESE VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR DEM SKA DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DU MÅSTE JAG SÅDANT FALLER RETURNERA DEN TILL APPLE INC. (”ÄPPLE”) FÖR ÅTERBETALNING AV EVENTUELL KÖPESKILLING ELLER ERHÅLLANDE AV MOTSVARANDE KREDITERING.

 1. Installationer - OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER. Du you installera och använda ett exemplar av programvaran på en iOS-baserade enhet enligt vad som tillåts jag användningsreglerna för äpplen App Store.

  1. Programvara från tredje utgångsdatum Programvaran kan innehålla kod från applikationer från tredje man som licensieras till gräva enligt detta avtal eller enligt resizes egna villkor. Licensvillkor, meddelanden och tillkännagivanden, om sådana finns för applikationer från tredje man finns online på http://aka.ms/thirdpartynotices eller jag SV medföljande meddelandefil. Även om sådana applikationer regleras av andra avtal ska ändå nedanstående begränsning av och friskrivningar från ansvar för skador gälla i den utsträckning som tillåts av tillämpligt fördröjning.

  2. Microsofts tjänsteavtal. Vissa funktioner hos programvaran ger tillgång till eller förlitar sig på, onlinetjänster. A av these tjänster (män inte programvaran) styrs av de separata villkoren och sekretesspolicyer i Microsofts Tjänsteavtal på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Läs dem noga. Tjänsterna är kanske inte tillgängliga i alla regioner.

 2. INSAMLING AV DATA. Programvaran kan to information om gräva och din användning av programvaran och skicka den till Microsoft. Microsoft kan använda denna information för att tillhandahålla tjänster och förbättra Microsofts produkter och tjänster. Din eventuella rättigheter att inaktivera beskrivs jag produktdokumentationen. Vissa funktioner jag programvaran kan aktivera insamling av data från användare av dina applikationer som you åtkomst till eller använder programvaran. Om du använder these funktioner för att aktivera insamling av data jag dina applikationer måste du följa tillämplig lag, inklusive att få användarmedgivande som krävs, och upprätthålla en tydlig Privacy Statement som på ett korrekt sätt informerar användarna om How man använder, samlas in, och delar resizes data. Du kan läsa mer om Microsofts insamling av data och användning jag produktdokumentationen och Microsofts Privacy Statement på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Du samtycker till alla följa alla tillämpliga villkor i Microsofts Privacy Statement.

 3. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, den licensieras. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag you du inte (och har inte rätt att):

  1. kringgå tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter användning på vissa sätt;

  2. utföra bakåtkompilering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran;

  3. ta bort, förminska, blockera eller modifiera meddelanden från Microsoft eller dess leverantörer jag programvara;

  4. använda programvaran för kommersiell, ideell, intäktsgenererande verksamhet;

  5. använda programvaran på något sätt som strider mot lagen eller skapa eller infektera med that can help kod eller;

  6. dela, publicera, distribuera eller låna ut programvaran, tillhandahålla programvaran som en fristående värdbaserad lösning för andra att använda eller överlåta programvaran eller detta avtal till en tredje man.

 4. FEEDBACK. Om du skickar feedback om programvaran till Microsoft ger du Microsoft, utan kostnad, rätt att använda, dela och sälja din feedback på valfritt sätt och jag valfritt syfte. Du kommer inte att ge feedback som omfattas av en licens som kräver att Microsoft licensierar sin programvara eller dokumentation till tredje man eftersom Microsoft inkluderar din feedback i dem. these rättigheter fortsätter att gälla även efter att detta avtal har upphört.

 5. ÖVERFÖRING TILL ANNAN ENHET. Du you avinstallera programvaran och installera den på en annan enhet för din användning. Du you docka inte can det jag syfte att dela licensen på flera enheter.

 6. EXPORTRESTRIKTIONER. Du måste följa alla inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran, vilken Provides restriktioner för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information om exportrestriktioner finns på http://aka.ms/exporting.

 7. SUPPORTTJÄNSTER. Microsoft har ingen skyldighet att tillhandahålla supporttjänster för programvaran inom ramen för detta avtal. Alla stöd som tillhandahålls är ”i befintligt skick” och ”med alla fel” och utan några som helst garantier.

 8. UPPDATERINGAR Programvaran kan med jämna mellanrum kontrollera om det finns uppdateringar och hämta och installera dem åt gräva. Du you endast erhålla uppdateringar från Microsoft och auktoriserade källor. Microsoft kan Opening a uppdatera can system för att förse gräva med uppdateringar. Du godkänner att ta emot these automatiska uppdateringar utan ytterligare meddelande. Det är inte säkert att uppdateringarna omfattar eller har support för alla befintliga programvarufunktioner, tjänster eller kringutrustning.

 9. BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. Detta avsnitt gäller om du kantlinjer i (eller om det gäller ett företag, can huvudsakliga affärssäte) i USA. Om du och Microsoft har SV tvist samtycker du och Microsoft till att försöka i 60 dagar att lösa den informellt. Om du och Microsoft inte kan det samtycker du och Microsoft till bindande enskilt skiljeförfarande vill AAA (American Arbitration Association) enligt FAA (Federal skiljeförfarande Act) och att inte driva process i domstol vill SV domare eller juryn. Istället kommer SV neutrala skiljedomare besluta. Processer med grupptalan, gruppskiljeförfarande, talan på grund av offentligtintresse andra processer där någon agerar som representant tillåts inte, det tillåts heller inte att kombinera enskilda processer utan att alla kompanjon är överens. Det fullständiga Avtalet för skiljeförfarande Provides fler villkor och finns på http://aka.ms/arb-agreement-1. Du och Microsoft accepterar these villkor.

 10. AVTALET jag DESS HELHET. Detta avtal och eventuella andra villkor som Microsoft kan tillhandahålla för tillägg, uppdateringar, eller applikationer från tredje man är hela avtalet för programvaran.

 11. TILLÄMPLIG LAG OCH PLATS FÖR ATT LÖSA TVISTER. Om du införskaffade programvaran i USA eller Kanada reglerar lagarna i staten eller provinsen där du kantlinjer (eller om det gäller ett företag, där Infoga huvudsakliga affärssäte with) tolkningen av detta avtal, inklusive krav om avtalsbrott och alla andra krav (inklusive konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar lagar om utomkontraktuellt skadestånd), oavsett lagvalsprinciper, förutom att FAA styr allt som är gällande för skiljeförfarande. Om du har förvärvat programvaran jag något annat land gäller dess lagar, utom jag det hamnar där FAA styr allt som är gällande för skiljeförfarande. Om det finns en federal jurisdiktion, samtycker du och Microsoft till att för alla tvister jag anslutning till detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara de federala domstolarna i valör delstaten Washington för alla tvister som prövas jag domstol (exklusive skiljeförfarande). Om inte samtycker du och Microsoft till att för alla tvister jag anslutning till detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara den högre domstolen i valör delstaten Washington för alla tvister som prövas jag domstol (exklusive skiljeförfarande).

 12. TREDJEPARTSFÖRMÅNSTAGARE. Du samtycker till att Apple och dess dotterbolag är tredjepartsförmånstagare av detta avtal, och att Apple har rätt att verkställa detta avtal.

 13. KONSUMENTRÄTTIGHETER, REGIONALA VARIATIONER. Jag detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter till Browser konsumenträttigheter, enligt lagstiftningen i this stat, provins eller det land där du bor. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den del som du förvärvade programvaran från, separate från din relation med Microsoft. Detta avtal förändrar inte these andra rättigheter om lagstiftningen i din stat, provins eller can land inte tillåter det. Om du till Browser införskaffade programvaran jag någon av regionerna nedan, eller om obligatorisk fördröjning i landet gäller gäller registers villkor för gräva:

  1. Australien. Du har lagstadgade garantier enligt den australiska konsumentlagstiftningen och inget jag detta avtal är avsett att påverka these rättigheter.

  2. Kanada. Om du förvärvade denna programvara i Kanada kan du sluta att ta emot uppdateringar genom att stänga av Window automatiska uppdateringar, koppla från din enhet från Internet (om och när du på nytt ansluter till Internet kommer dock programvaran att återigen börja Leta efter och installera uppdateringar), eller avinstallera programvaran. Produktdokumentationen kan även ange How du stänger av uppdateringar för din specifika enhet eller programvara.

  3. Tyskland och Österrike.

   • (i) Garanti. This korrekt licensierade programvaran kommer jag allt väsentligt att fungera enligt beskrivningen jag eventuella Microsoft-material som medföljer programvaran. Docka Microsoft lämnar inga garantier för kontraktsmässiga i förhållande till den licensierade programvaran.

   • (ii) Ansvarsbegränsning. Vid uppsåtligt förfarande, grov vårdslöshet krav som baseras på lagen om produktansvar in vid dödsfall eller person-eller kroppsskador är Microsoft ansvarig enligt lag.

   I enlighet med föregående klausulen (ii) ska Microsoft endast vara ansvarig för ringa vårdslöshet om Microsoft bryter mot sådan avgörande kontraktsmässig skyldighet, som vid fullgörelse förenklar genomdrivande av detta avtal, som vid brott skulle riskera Syftet med detta avtal och den efterlevnad som en del kan förlita sig på (så kallade ”avgörande skyldigheter”). Jag andra faller av ringa vårdslöshet är Microsoft inte ansvarig för ringa vårdslöshet.

 14. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN LICENSIERAS ”I BEFINTLIGT SKICK”. DU BÄR RISKEN FÖR ANVÄNDNING AV DEN. VID BEHOV KAN DU MEDDELA APPLE FÖR EN ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. JAG THIS UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAG HAR INTE APPLE NÅGRA ANDRA GARANTIFÖRPLIKTELSER. MICROSOFT LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER. DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT ELLER LAGSTADGADE GARANTIER ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING WHICH DETTA AVTAL INTE KAN ÄNDRA. JAG THIS UTSTRÄCKNING LOKAL LAGSTIFTNING MEDGER DET FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

 15. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN KOMPENSATION FÖR SKADOR. OM DU HAR NÅGON GRUND FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING TROTS DEN FÖREGÅENDE FRISKRIVNINGEN FRÅN GARANTIANSVAR, KAN DU FÅ ERSÄTTNING FRÅN APPLE, MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FÖR DIREKTA SKADOR UPP TILL DET BELOPP DU HAR BETALAT FÖR PROGRAMVARAN. DU YOU INTE ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR.

  Denna begräsning gäller (a) allt som rör programvaran, tjänster och innehåll (inklusive kod) på tredje delar webbsidor eller tredje delar applikationer och (b) anspråk med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadestånd, eller andra krav jag varje höst i den utsträckning som tillämplig lagstiftning medger det. This gäller även om Microsoft eller Apple kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Om inte den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador tillåts i din stat, provins eller land gäller den inte för gräva.

เงอ ื นไขการอนุญาตใหใ้ ชส้ ทิ ธสิ ําหรับซอฟตแ์ วรข์ อง

Microsoft MICROSOFT mobila IOS Administrationsprogrammet för YAMMER

หากทา่ นอาศยั อยใู่ น (หรอื หากเป็ นองคก์ รธุรกจิ ทมี สี ถานประกอบธรุ กจิ หลกั อยใู่ น) สหรฐั อเมรกิ า โปรดอา่ นหวั ขอ้ ”การวนิ จิ ฉยั โดยอนุญาโตตลุ าการทมี ผี ลผกู พนั และการสละสทิ ธกิ ารดําเนนิ คดแี บบกลมุ่” ดา้ นลา่ ง ซงึ จะมผี ลตอ่ วธิ รี ะงบั ขอ้ พพิ าท

เงอ ื นไขการอนุญาตใหใ้ ชส้ ทิ ธเิ หลา่ นเี ป็ นขอ้ ตกลงระหวา่ งทา่ นกบั Microsoft Corporation (หรอื หนงึ ในบรษิ ัทในเครอื) ซงึ จะใชบ้ งั คับกบั ซอฟตแ์ วรท์ รี ะบไุ วข้ า้ งตน้ และบรกิ ารใดๆ ของ Microsoft หรอื การปรับปรงุ ซอฟตแ์ วร์ (เวน้ แตเ่ ทา่ ทบี รกิ ารหรอื การปรับปรงุ ดังกลา่ วจะมาพรอ้ มกบั เงอ ื นไขใหมห่ รอื เงอื นไขเพมิ เตมิ ซงึ ในกรณีดังกลา่ วเงอื นไขทแ ี ตกตา่ งไปเหลา่ นัน จะมผี ลบงั คับใชใ้ นอนาคตและไมไ่ ดเ้ ปลย ี นแปลงสทิ ธขิ องทา่ นหรอื ของ Microsoft ทเี กยี วขอ้ งกบั ซอฟตแ์ วรห์ รอื บรกิ ารทมี กี ารปรับปรงุ ไวล้ ว่ งหนา้)

หากทา่ นปฏบิ ตั ติ ามเงอื นไขการอนุญาตใหใ้ ชส้ ทิ ธเิ หลา่ นี ทา่ นจะมสี ทิ ธดิ า้ นลา่ งน ี การใชซ้ อฟตแ์ วรน์ ี แสดงวา่ ทา่ นไดย้ อมรับเงอื นไขเหลา่ น ี ในกรณีทที า่ นไมย่ อมรับเงอ ื นไขดังกลา่ ว ก็อยา่ ใชซ้ อฟตแ์ วรน์ ี แตใ่ หส้ ง่ คนื ผลติ ภณั ฑไ์ ปยัง Apple Inc. (”äpple ”) เพอื รับเงนิ คนื หรอื เครดติ ยอ้ นหลัง หากมี

 1. สทิ ธใิ นการตดิ ตง ั และใชง้ านทา่ นสามารถตดิ ตัง และใชส้ ําเนาของซอฟตแ์ วรไ์ ดห้ นงึ สําเนาบนอปุ กรณ์ iOS ตามทกี ฎการใช ้ Appbutik ของ Apple ไดอ้ นุญาตไว ้

  1. ซอฟตแ์ วรข์ องบคุ คลภายนอกซอฟตแ์ วรน์ อ ี าจประกอบดว้ ยโปรแกรมประยกุ ตข์ องบคุ คลภายนอกทใี หส้ ทิ ธกิ ารใชง้ านแกท่ า่ นภายใตข้ อ้ ตกลงนหี รื อภายใตเ้ งอ ื นไขของตนเอง เงอ ื นไขการอนุญาตใหใ้ ชส้ ทิ ธิ การบอกกลา่ ว และการรับรู ้ หากมี สําหรับโปรแกรมประยกุ ตข์ องบคุ คลภายนอกอาจสามารถเขา้ ถงึ ทางออนไลนไ์ ดท้ ี http://aka.ms/thirdpartynotices หรอื ในไฟลก์ ารบอกกลา่ วทมี าพรอ้ มกัน แมว้ า่ โปรแกรมประยกุ ตด์ ังกลา่ วจะอยภู่ ายใตข้ อ้ ตกลงอน ื ๆ คําปฏเิ สธ ขอ้ จํากดั และขอ้ ยกเวน้ เกยี วกบั คา่ เสยี หายดา้ นลา่ งยังมผี ลใชบ้ งั คับเทา่ ทกี ฎหมายทใี ชบ้ งั คับอนุญาตไว ้

  2. ขอ้ ตกลงการบรกิ ารของ Microsoftคณุ ลักษณะบางอย่างของซอฟตแ์ วรจ์ ะจัดใหม้ กี ารเขา้ ถงึ onlinetjänster หรอื อาศัย Online Services การใชบ้ รกิ ารดังกลา่ ว (แต่ไมใ่ ชซ่ อฟตแ์ วร) ์ จะอยภู่ ายใตเ้ งอื นไขและนโยบายความเป็ นสว่ นตัวทแี ยกตา่ งหากในขอ้ ตกลงการบรกิ ารของ Microsoft ที https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923 โปรดอา่ นเงอื นไขขอ้ มลู ดังกลา่ ว และบรกิ ารอาจไมไ่ ดจ้ ัดไวใ้ หใ้ นทกุ ภมู ภิ าค

 2. การเก็บรวบรวมขอ้ มลู ซอฟตแ์ วรน์ อ ี าจเก็บรวบรวมขอ้ มลู เกยี วกบั ทา่ นและการใชซ้ อฟตแ์ วรข์ องทา่ นและสง่ ใหก้ บั Microsoft Microsoft อาจใชข้ อ้ มลู นใี นการใหบ้ รกิ ารและปรับปรุงผลติ ภณั ฑแ์ ละบรกิ ารของ Microsoft
สทิ ธใิ นการเลอื กทจี ะไมเ่ ขา้ รว่ มของทา่ น หากมี จะอธบิ ายไวใ้ นเอกสารประกอบของผลติ ภณั ฑ์
คณุ ลักษณะบางอย่างในซอฟตแ์ วรอ์ าจทําใหส้ ามารถเก็บรวบรวมขอ้ มลู จากผใู ้ ชแ้ อปพลเิ คชนั ของทา่ นซง ึ เขา้ ถงึ หรอื ใชซ้ อฟตแ์ วร์ หากทา่ นใชค้ ณุ ลักษณะเหลา่ น ีเพอ ื ใหส้ ามารถเก็บรวบรวมขอ้ มลู ในแอปพลเิ คชนั ของทา่ นได ้

  ทา่ นจะตอ้ งปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายทใ ี ชบ้ งั คับ รวมถงึ การขอความยนิ ยอมใดๆ ทจี ําเป็ นตอ้ งไดร้ ับจากผใู ้ ช ้ และการจัดทํานโยบายความเป็ นสว่ นตัวทชี ดั เจนซงึ แจง้ ใหผ้ ใู ้ ชท้ ราบถงึ วธิ ที ท ี า่ นใช ้ เก็บรวบรวม
และแบง่ ปันขอ้ มลู ของตนอยา่ งถกู ตอ้ ง ทา่ นสามารถเรยี นรูเ้ พมิ เตมิ เกยี วกบั การเก็บรวบรวมและการใชข้ อ้ มลู ของ Microsoft ในเอกสารประกอบของผลติ ภณั ฑแ์ ละนโยบายความเป็ นสว่ นตัวของ Microsoft ไดท้ ี https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
ทา่ นตกลงทจ ี ะปฏบิ ตั ติ ามขอ้ กําหนดทบ ี งั คับใชท้ ัง หมดของนโยบายความเป็ นสว่ นตัวของ Microsoft

 3. ขอบขา่ ยการอนุญาตใหใ้ ชส้ ทิ ธิซอฟตแ์ วรน์ ีเป็นการอนุญาตใหใ้ชส้ ทิ ธิไมไ่ ดเ้ป็นการจําหน่ายให้Microsoft ขอสงวนสทิ ธทิ ัง หมดทเี กย ี วขอ้ ง เวน้ แตก่ ฎหมายทใี ชบ้ งั คับจะใหส้ ทิ ธเิ พมิ เตมิ กบั ทา่ นแมว้ า่ จะมขี อ้ จํากดั น ี ทา่ นจะไม่ (และไมม่ สี ทิ ธทิ จี ะ)

  1. หลบเลยี งขอ้ จํากดั ทางเทคนคิ ใดๆ ในซอฟตแ์ วรซ์ ง ึ อนุญาตใหท้ ่านใชซ้ อฟตแ์ วรใ์ นบางลักษณะเทา่ นัน

  2. ทําวศิ วกรรมยอ้ นกลับ (bakåtkompilering) แยกสว่ น หรอื แยกองคป์ ระกอบซอฟตแ์ วร์

  3. เอาออก ยอ่ เล็กสดุ บล็อค หรอื แกไ้ ขการบอกกลา่ วใดๆ ของ Microsoft หรอื ผจู ้ ัดหาสนิ คา้ ของ Microsoft ในซอฟตแ์ วร์

  4. ใชซ้ อฟตแ์ วรใ์ นเชงิ พาณชิ ย์ การใชง้ านแบบไมแ่ สวงหาผลกําไร หรอื การประกอบธรุ กจิ เพอื ใหเ้ กดิ รายได ้

  5. ใชซ้ อฟตแ์ วรใ์ นลักษณะใดๆ ทขี ัดตอ่ กฎหมายหรอื สรา้ งหรอื เผยแพรม่ ลั แวร์ หรอื

  6. แบง่ ปัน เผยแพร่ แจกจา่ ย หรอื ใหย้ มื ซอฟตแ์ วรจ์ ัดใหม้ ซี อฟตแ์ วรใ์ นลักษณะโซลชู นั ทมี กี ารโฮสตแ์ บบสแตนดอ์ ะโลนสําหรับใหผ้ อู้ นื นําไปใช้ หรอื ถา่ ยโอนซอฟตแ์ วรห์ รอื ขอ้ ตกลงนไี ปยังบคุ คลภายนอก

 4. ความเห็นหากทา่ นแสดงความคดิ เห็นเกยี วกบั ซอฟตแ์ วรน์ ใี หแ้ ก่ Microsoft แสดงวา่ ทา่ นใหแ้ ก่ Microsoft โ ด ย ไ ม ค่ ดิ ค า่ บ ร กิ า ร ใ ด ๆ ซ งึ ส ทิ ธ ใิ น ก า ร ใ ช ้ การใชร้ ว่ มกนั และการใชป้ ระโยชนเ์ ชงิ พาณชิ ยซ์ งึ ความคดิ เห็นของทา่ นในทางใดๆ และภายใตว้ ตั ถปุ ระสงคใ์ ดๆ ทา่ นจะไมแ่ สดงความเห็นทเี กยี วขอ้ งกบั การอนุญาตใหใ้ ชส้ ทิ ธทิ กี ําหนดให ้ Microsoft ตอ้ งใหส้ ทิ ธกิ ารใชง้ านในซอฟตแ์ วรห์ รอื เอกสารประกอบของตนแกบ่ คุ คลภายนอก เนอื งจาก Microsoft ไดร้ วมความเห็นของทา่ นไวใ้ นเอกสารดังกลา่ ว สทิ ธเิ หลา่ นจี ะมผี ลตอ่ ไปแมข้ อ้ ตกลงนสี นิ สดุ ลงแลว้

 5. การโอนยา้ ยไปทอี ปุ กรณ์อนืทา่ นอาจจะถอนการตดิ ตัง ซอฟตแ์ วร์ และตดิ ตัง ซอฟตแ์ วรด์ ังกลา่ วบนอปุ กรณอ์ นื ทที า่ นใช้ แตท่ า่ นไมส่ ามารถใชก้ ารอนุญาตใหใ้ ชส้ ทิ ธนิ รี ว่ มกนั ในอปุ กรณห์ ลายเครอื งได ้

 6. ขอ้ จํากดั ในการสง่ ออกทา่ นตอ้ งปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายและขอ้ บงั คับวา่ ดว้ ยการสง่ ออกทัง ในประเทศและระหวา่ งประเทศทกุ ฉบบั ทใี ชบ้ งั คับกบั ซอฟ ตแ์ วร์ ซงึ รวมถงึ ขอ้ จํากดั เรอื งปลายทาง ผใู ้ ชป้ ลายทาง และการใชง้ านปลายทาง สําหรับขอ้ มลู เพมิ เตมิ เกยี วกบั ขอ้ จํากดั ในการสง่ ออก โปรดดทู ี http://aka.ms/exporting

 7. บรกิ ารสนบั สนุน Microsoft ไมม่ หี นา้ ทภ ี ายใตข้ อ้ ตกลงนท ี จี ะตอ้ งใหบ้ รกิ ารสนับสนุนสําหรับซอฟตแ์ วร์ การสนับสนุนใดๆ ทใี หไ้ วจ้ ะมอี ยู่ ”ตามทเี ป็ น” ”ภายใตข้ อ้ บกพรอ่ งทมี อี ย” ู่ และไมม่ กี ารรับประกนั ไมว่ า่ ในลักษณะใด

 8. โปรแกรมปรบั ปรงุซอฟตแ์ วรอ์ าจตรวจหาโปรแกรมปรับปรงุ สําหรับซอฟตแ์ วรเ์ ป็นระยะๆ และอาจดาวนโ์ หลดและตดิ ตัง โปรแกรมปรับปรงุ เหลา่ นใี หก้ บั ทา่ น ทา่ นสามารถขอรับโปรแกรมปรับปรงุ ไดจ้ าก Microsoft หรอื แหลง่ ขอ้ มลู ทไี ดร้ ับอนุญาตเทา่ นัน Microsoft อ า จ จ ํ า เ ป ็ น ต อ้ ง ป ร ั บ ป ร งุ ร ะ บ บ ข อ ง ท า่ น เ พ อื ใ ห ท้ า่ น ไ ด ร ้ ั บ โ ป ร แ ก ร ม ป ร ั บ ป ร งุ ทา่ นตกลงทจี ะรับการปรับปรงุ อตั โนมตั เิ หลา่ นโี ดยไมม่ กี ารบอกกลา่ วใดๆ เพมิ เตมิ การปรับปรงุ อาจไมร่ วมหรอื ไมส่ นับสนุนคุณลักษณะของซอฟตแ์ วร์ บรกิ าร หรอื อปุ กรณร์ อบขา้ งทมี อี ยทู่ ัง หมด

 9. การวนิ จิ ฉยั โดยอนุญาโตตลุ าการทมี ผี ลผกู พนั และการสละสทิ ธกิ ารดาํ เนนิ คดแี บบกลมุ่ หวั ขอ้ นจ ี ะใชบ้ งั คบั หากทา่ นอาศยั อยใู่ น (หรอื กรณีทเี ป็ นองคก์ รธุรกจิ สถานประกอบธรุ กจิ หลกั ของทา่ นอยใู่ น) สหรฐั อเมรกิ าในกรณีทที า่ นและ Microsoft มขี อ้ พพิ าท ทา่ นและ Microsoft ตกลงกนั ทจี ะพยายามระงับขอ้ พพิ าทอยา่ งไมเ่ ป็ นทางการในเวลา 60 วนั หากทา่ นและ Microsoft ไ ม ส่ า ม า ร ถ ท ํ า ไ ด ้ ท า่ น แ ล ะ M i c r o s o f t จะตกลงกนั วา่ จะใชก้ารวนิ จิ ฉยั โดยอนุญาโตตลุ าการทมี ผี ลผกู พนั เป็ นรายบคุ คลตอ่ หนา้ สมาคมอนุญาโตตลุ ากา รของสหรฐั อเมรกิาภายใตก้ ฎหมายการอนุญาโตตลุ าการแหง่ รัฐบาลกลาง (Federal skiljeförfarande Act - ”FAA”) และไมฟ่ ้ องรอ้ งกนั ในศาลตอ่ หนา้ ผพู้ พิ ากษาหรอื คณะลกู ขุนแตอ่ นุญาโตตลุ าการทมี คี วามเป็นกลางจะเป็นผตู้ ัดสนิ การดาํ เนนิ คดแี บบกลมุ่ การวนิ จิ ฉยั โดยอนุญาโตตลุ าการแบบกลมุ่ การฟ้ องรอ้ งโดยใหเ้ อกชนเป็ นผดู้ าํ เนนิ คดใี นนามของสาธารณชน และกระบวนพจิ ารณาอนื ใดซงึ บคุ คลใดกระทําการในลักษณะตัวแทนจะไมส่ ามารถทําได้
การนํากระบวนพจิ ารณาทเี ป็นเอกเทศมารวมกนั โดยไมไ่ ดร้ับความยนิ ยอมจากคคู่ วามทกุ ฝ่ายก็ไมส่ ามารถทําไดเ้ชน่ กัน ขอ้ ตกลงการอนุญาโตตลุ าการทสี มบรู ณจ์ ะมเี งอื นไขเพมิ เตมิ และมอี ยทู่ ี http://aka.ms/arb-agreement-1 ทา่ นและ Microsoft ตกลงตามเงอื นไขเหลา่ นี

 10. ขอ้ ตกลงฉบบั เดยี วขอ้ ตกลงฉบบั นแี ละเงอ ื นไขอน ื ใดท ี Microsoft อาจกําหนดไวส้ ําหรับสว่ นประกอบเพมิ เตมิ โปรแกรมปรับปรงุ หรอื โปรแกรมประยกุ ตข์ องบคุ คลภายนอกเป็นขอ้ ตกลงฉบบั เดยี วสําหรับซอฟตแ์ วรน์ ี

 11. กฎหมายทใี ชบ้ งั คบั และสถานทใี นการระงบั ขอ้ พพิ าทหากท่านไดร้ ับซอฟตแ์ วรม์ าในสหรัฐอเมรกิ าหรอื แคนาดา กฎหมายของมลรัฐหรอื จังหวดั ทที า่ นอาศัยอยู่ (หรอื ทตี ัง สถานประกอบธรุ กจิ หลักของทา่ นในกรณีทเี ป็นองคก์ รธรุ กจิ) จะใชบ้ งั คับกบั การตคี วามขอ้ ตกลงนี การเรยี กรอ้ งสทิ ธกิ รณีฝ่ าฝื นขอ้ ตกลง และการเรยี กรอ้ งสทิ ธอิ นื ๆ ทัง หมด (ร ว ม ถ งึ ก า ร เ ร ยี ก ร อ้ ง ส ทิ ธ เิ ก ยี ว ก ั บ ก า ร ค มุ ้ ค ร อ ง ผ บู ้ ร โิ ภ ค ก า ร แ ข ง่ ข นั โ ด ย ไ ม เ่ ป ็ น ธ ร ร ม แ ล ะ ก า ร ล ะ เ ม ดิ)

  โดยไมค่ ํานงึ ถงึ หลักกฎหมายขดั กนั เวน้ แต่ FAA จะใชบ้ งั คับกบั ทกุ ประเด็นทเี กยี วขอ้ งกบั การอนุญาโตตลุ าการ หากทา่ นไดร้ ับซอฟตแ์ วรม์ าจากประเทศอนื กฎหมายของประเทศนัน จะมผี ลใชบ้ งั คับ เวน้ แต่ FAA จะใชบ้ งั คับกบั ทกุ ประเด็นทเี กยี วขอ้ งกบั การอนุญาโตตลุ าการ ในกรณีทมี เี ขตอํานาจศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมรกิ า ทา่ นและ Microsoft จ ะ ย นิ ย อ ม อ ย ภู ่ า ย ใ ต เ้ ข ต อ ํ า น า จ ศ า ล แ ล ะ ส ถ า น ท พี จิ า ร ณ า ค ด แี ต เ่ พ ยี ง แ ห ง่ เ ด ยี ว ข อ ง ศ า ล ร ั ฐ บ า ล ก ล า ง ใ น ค งิ เ ค า น ต์ ี มลรัฐวอชงิ ตัน สําหรับขอ้ พพิ าททัง หมดทม ี กี ารพจิ ารณาคดใี นศาล (ไมร่ วมถงึ อนุญาโตตลุ าการ)

  หากไมม่ เี ขตอํานาจศาลดังกลา่ ว ทา่ นและ Microsoft จ ะ ย นิ ย อ ม อ ย ภู ่ า ย ใ ต เ้ ข ต อ ํ า น า จ ศ า ล แ ล ะ ส ถ า น ท พี จิ า ร ณ า ค ด แี ต เ่ พ ยี ง แ ห ง่ เ ด ยี ว ข อ ง ศ า ล ส งู ใ น ค งิ เ ค า น ต์ ี ม ล ร ั ฐ ว อ ช งิ ต ั น สําหรับขอ้ พพิ าททัง หมดทมี กี ารพจิ ารณาคดใี นศาล (ไมร่ วมถงึ อนุญาโตตลุ าการ)

 12. บคุ คลภายนอกผรู้ บั ประโยชน์ทา่ นยอมรับวา่ Apple และบรษิ ัทสาขาของ Apple เป็ นบคุ คลภายนอกผรู ้ ับประโยชนข์ องขอ้ ตกลงนี และ Apple มสี ทิ ธใิ นการบงั คับใชข้ อ้ ตกลงนี

 13. 13. สทิ ธผิ บู้ รโิ ภค ขอ้ กําหนดสําหรบั แตล่ ะภมู ภิ าคขอ้ ตกลงนอี ธบิ ายถงึ สทิ ธติ ามกฎหมายบางอย่าง ทา่ นอาจมสี ทิ ธอิ นื ๆ รวมถงึ สทิ ธผิ บู้ รโิ ภคภายใตก้ ฎหมายของมลรัฐ จังหวดั หรอื ประเทศของทา่ น ทา่ นยังอาจมสี ทิ ธติ ามผทู้ ที า่ นไดร้ับซอฟตแ์ วรม์ าโดยแยกตา่ งหากและนอกเหนอื ไปจากความสัมพันธท์ ที า่ นมกี บั Microsoft ขอ้ ตกลงนไี มไ่ ดเ้ ปลยี นแปลงสทิ ธอิ นื ๆ เหลา่ นัน หากกฎหมายของมลรัฐ จังหวดั

  หรอื ประเทศของทา่ นไมไ่ ดอ้ นุญาตใหท้ ําเชน่ นัน ตัวอย่างเชน่ หากทา่ นไดร้ ับซอฟตแ์ วรใ์ นภมู ภิ าคใดภมู ภิ าคหนงึ ดา้ นลา่ งนี หรอื กฎหมายของประเทศมผี ลใชบ้ งั คับ ขอ้ กําหนดตอ่ ไปนจี ะนํามาใชบ้ งั คับกบั ทา่ น

  1. ออสเตรเลยีทา่ นไดร้ ับความคมุ ้ ครองตามกฎหมายภายใตก้ ฎหมายคมุ ้ ครองผบู ้ รโิ ภคของประเทศออสเตรเลยี และไมม่ สี งิ ใดในขอ้ ตกลงนท ี มี เี จตนาใหก้ ระทบตอ่ สทิ ธดิ ังกลา่ ว

  2. แคนาดาหากทา่ นไดร้ ับซอฟตแ์ วรน์ มี าในแคนาดา ทา่ นจะสามารถหยดุ รับโปรแกรมปรับปรงุ ไดโ้ ดยการปิดคณุ ลักษณะการปรับปรงุ อตั โนมตั ิ ถอดสายอนิ เตอรเ์ น็ตจากอปุ กรณข์ องทา่ น (อยา่ งไรก็ตาม หากและเมอ ื ใดทที า่ นเชอ ื มตอ่ อนิ เตอรเ์ น็ตอกี ครัง ซอฟตแ์ วรก์ ็จะกลับมาตรวจหาและตดิ ตัง โปรแกรมปรับปรงุ ตอ่ ไป) หรอื ถอนการตดิ ตัง ซอฟตแ์ วร์ เอกสารประกอบของผลติ ภณั ฑ์ หากมี อาจยังระบวุ า่ จะปิดโปรแกรมปรับปรงุ สําหรับอปุ กรณห์ รอื ซอฟตแ์ วรน์ ัน ๆ ของทา่ นอยา่ งไร

  3. เยอรมนแี ละออสเตรยี

   • (i) การรบั ประกนัซอฟตแ์ วรท์ ไี ดร้ ับอนุญาตใหใ้ ชง้ านอยา่ งเหมาะสมจะทํางานไดด้ ตี ามทมี กี ารอธบิ ายไวใ้ นเอกสารของ Microsoft ทมี าพรอ้ มกบั ซอฟตแ์ วร์ อยา่ งไรก็ตาม Microsoft ไมไ่ ดใ้ หก้ ารรับประกนั ตามสญั ญาเกย ี วกบั ซอฟตแ์ วรท์ ไ ี ดร้ ับอนุญาตใหใ้ ชง้ าน

   • (ii) ขอ้ จํากดั การรบั ผดิในกรณีของการกระทําโดยจงใจ ความประมาทเลนิ เลอ่ อย่างรา้ ยแรง การเรยี กรอ้ งสทิ ธติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยความรับผดิ ในผลติ ภณั ฑ์ (produkt ansvar Act) รวมทัง กรณีของการเสยี ชวี ติ หรอื การบาดเจ็บสว่ นบคุ คลหรอื การบาดเจ็บทางรา่ งกาย Microsoft จะตอ้ งรับผดิ ตามกฎหมายทบี ญั ญัตไิ ว ้

   โดยอยภู่ ายใตข้ อ้ (ii) ทกี ลา่ วมากอ่ นหนา้ นี Microsoft จะตอ้ งรับผดิ จากความประมาทเลนิ เลอ่ เล็กนอ้ ยเฉพาะกรณีที Microsoft ละเมดิ หนา้ ทตี ามสญั ญาในสาระสําคัญดังกลา่ ว ซงึ การทําตามหนา้ ทนี จี ะชว่ ยในการดําเนนิ การทถี กู ตอ้ งของขอ้ ตกลงนี ก า ร ล ะ เ ม ดิ ห น า้ ท นี จี ะ เ ป ็ น อ ั น ต ร า ย ต อ่ ว ตั ถ ปุ ร ะ ส ง ค ข์ อ ง ข อ้ ต ก ล ง น ี แ ล ะ ก า ร ป ฏ บิ ตั ติ า ม ห น า้ ท นี ซี งึ ค สู ่ ั ญ ญ า อ า จ ไ ว ใ้ จ โ ด ย เสมอ (หรอื ทเี รยี กกันวา่ ”siffror kravet”) ในกรณีอนื ๆ ของความประมาทเลนิ เลอ่ เล็กนอ้ ย Microsoftจะไมร่ ับผดิ จากความประมาทเลนิ เลอ่ เล็กนอ้ ย

 14. คาํ ปฏเิ สธการรบั ประกนั ซอฟตแ์ วรน์ ไ ี ดร้ บั อนุญาต ”ตามทเี ป็ น” ทา่ นเป็ นผรู้ บั ความเสยี งในการใชง้ านเอง หากตอ้ งการ ทา่ นอาจแจง้ ให้ APPLE คนื เงนิ ตามราคาทซ ี อ ื มา เทา่ ทก ี ฎหมายทใ ี ชบ้ งั คบั อนุญาตไวส้ งู สดุ APPLE จะไมม่ หี นา้ ทใี นการรบั ประกนั อนื ใด MICROSOFT ไมไ่ ดใ้ หก้ ารรบั ประกนั การรบั รอง หรอื เงอื นไขทแี สดงอยา่ งชดั แจง้ อนื ใดอกีทา่ นอาจจะมสี ทิ ธหิ รอื ความคมุ้ ครองตามกฎหมายสําหรบั ผบู้ รโิ ภคเพมิ เตมิ ภายใตก้ ฎหมายทอ้ งถนิ ของทา่ น ซงึ ขอ้ ตกลงฉบบั นไ ี มส่ ามารถเปลยี นแปลงได้MICROSOFT
ไมม่ สี ว่ นรบั ผดิ ชอบในการรบั ประกนั โดยนยั ทง ั หมด รวมถงึ ความเหมาะสมในเชงิ พาณิชย์ ความเหมาะสมเพอื การใชง้ านเฉพาะดา้ น และการไมล่ ะเมดิ เทา่ ทกี ฎหมายทอ้ งถนิ ของทา่ นจะอนุญาต

 15. ขอ้ จํากดั และขอ้ ยกเวน้ วา่ ดว้ ยการชดเชยและคา่ เสยี หาย หากทา่ นมมี ลู เหตใุ ดๆ ในการเรยี กรอ้ งคา่ เสยี หาย แมว้ า่ จะมคี าํ ปฏเิ สธการรบั ประกนั ทก ี ลา่ วมากอ่ นหนา้ นก ี ็ตาม ทา่ นจะสามารถเรยี กคา่ เสยี หายไดจ้ าก APPLE, MICROSOFT และผจู้ ดั หาสนิ คา้ ของ MICROSOFT เฉพาะคา่ เสยี หายโดยตรงเป็ นจํานวนไมเ่ กนิ กวา่ ทท ี า่ นชําระสําหรบั ซอ ื ซอฟตแ์ วร์ทา่ นไมส่ ามารถเรยี กรอ้ งคา่ เสยี หายอนื ใดได้ รวมถงึ คา่ เสยี หายทเี ป็ นผลสบื เนอ ื ง ผลกําไรทขี าดหายไป คา่ เสยี หายพเิ ศษ คา่ เสยี หายโดยออ้ ม หรอื คา่ เสยี หายตอ่ เนอื ง

  ขอ้ จํากดั นจี ะใชบ้ งั คับกบั (ก) สงิ ใดๆ ทเ ี กย ี วขอ้ งกบั ซอฟตแ์ วร์ บรกิ าร เนอื หา (รวมถงึ รหสั) บนไซตข์ องอนิ เทอรเ์ น็ตของบคุ คลภายนอก หรอื โปรแกรมประยุกตข์ องบคุ คลภายนอก และ (ข)การเรยี กรอ้ งสทิ ธกิ รณีผดิ สญั ญา ละเมดิ การรบั ประกนั การใหป้ ระกนั หรอื เงอื นไข ความรบั ผดิ เด็ดขาด ความประมาทเลนิ เลอ่ หรอื การละเมดิ อนื ๆ หรอื การเรยี กรอ้ งสทิ ธกิ รณีอน ื ใด ในแตล่ ะกรณีเทา่ ทก ี ฎหมายทใี ชบ้ งั คบั อนุญาตขอ้ จํากดั นย ี ังนํามาใชแ้ มว้ า่ Microsoft หรอื Apple ทราบหรอื ควรทราบเกยี วกบั ความน่าจะเป็นของความเสยี หายดังกลา่ ว ขอ้ จํากดั หรอื ขอ้ ยกเวน้ ขา้ งตน้ อาจไมน่ ํามาใชบ้ งั คับกบั ทา่ น เนอื งจากมลรัฐ จังหวดั หรอื ประเทศของทา่ นอาจไมอ่ นุญาตใหม้ ขี อ้ ยกเวน้ หรอื ขอ้ จํากดั วา่ ดว้ ยคา่ เสยี หายตอ่ เนอื ง คา่ เสยี หายทเ ี ป็นผลสบื เนอ ื ง หรอื คา่ เสยี หายอนื ๆ

MICROSOFT YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ”NDE YAŞIYORSANIZ (YA DA İŞ MERKEZİ BURADA OLAN BİR İŞLETME OLMANIZ DURUMUNDA) LÜTFEN, AŞAĞIDAKİ” BAĞLAYICI TAHKİM BORT GRUP DAVASI FERAGATİ ”MADDESİNİ OKUYUN. ANLAŞMAZLIKLARIN NASIL ÇÖZÜLECEĞİNİ ETKİLER.

BU lisans koşulları, siz bort Microsoft Corporation (veya bağlı kuruluşlarından biri) arasında yapılan anlaşmayı oluşturur. BU lisans koşulları, yukarıda adı geçen yazılıma bort tüm Microsoft hizmetlerine veya yazılım güncelleştirmelerine (bu hizmetlerin ya da güncelleştirmelerin yeni veya ilave koşullar il birlikte sağlanması hariç olmak üzere, aksi halde söz konusu farklı koşullar ileriye dönük olarak uygulanır bort storlek veya Microsoft'a ait ön güncelleştirmeli yazılımlara veya hizmetlere ilişkin hakları değiştirmez) uygulanır. BU LİSANS KOŞULLARINA UYDUĞUNUZ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİP OLURSUNUZ. YAZILIMI KULLANMAKLA, BU KOŞULLARI EDERSİNİZ. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, YAZILIMI KULLANMAYIN. BUNUN YERİNE, GEÇERLİ OLMASI DURUMUNDA, YAZILIMI ÜCRET İADESİ VEYA YERİNE BAŞKA BİR ÜRÜN ALMAK İÇİN APPLE, INC. (”ÄPPLE”) ŞİRKETİNE İADE EDİN.

 1. YÜKLEME bort KULLANIM HAKLARI. Yazılımın bir kopyasını, Apple ”ın uygulama mağazası kullanım kuralları uyarınca izin verilen şekilde, iOS tabanlı cihaza yükleyebilir bort kullanabilirsiniz.

  1. Üçüncü Kişi Yazılımı. Yazılım storlek işbu anlaşma kapsamında veya kendi koşulları kapsamında lisanslanmış olan üçüncü kişi uygulamaları içerebilir. Üçüncü kişi uygulamalara ilişkin lisans koşullarına, bildirimlere bort varsa onaylara http://aka.ms/thirdpartynotices adresinden veya birlikte sağlanan bildirimler dosyasından erişilebilir. Bunun gibi uygulamaların başka anlaşmalara tabi olması durumunda bile, ilgili yasalar uyarınca izin verildiği ölçüde aşağıdaki bildirimler bort tazminata ilişkin sınırlamalar bort istisnalar da geçerli olur.

  2. Microsoft Hizmet Anlaşması. Yazılımın özelliklerinden bazıları çevrimiçi hizmetlere erişim sağlar veya bunlarla bağlantılı çalışır. BU hizmetlerin kullanımı (yazılımlar hariç), http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923 adresindeki Microsoft Hizmet Anlaşmasında ditt Mikael ayrı koşullara bort gizlilik ilkelerine tabidir. Lütfen bunları okuyun. BU hizmetler tüm bölgelerde mevcut olmayabilir.

 2. VERİ TOPLAMA. Yazılım sizin hakkınızda bort yazılımı kullanımınız hakkında bilgi toplayıp Microsoft'a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri, hizmet sağlamak bort Microsoft'un ürünlerini bort hizmetlerini iyileştirmek için kullanabilir. Mevcut olması durumunda, vazgeçme haklarınız ürün belgelerinde açıklanmaktadır. Yazılımdaki bazı özellikler, uygulamalarınızın yazılıma erişen veya yazılımı kullanan kullanıcılarından veri toplamaya olanak sağlayabilir. Uygulamalarınızda veri toplamaya olanak sağlamak için bu özellikleri kullanırsanız gerekli tüm kullanıcı onaylarını almak bort kullanıcı verilerini ne şekilde kullandığınız, topladığınız bort paylaştığınız hakkında kullanıcıları doğru şekilde bilgilendiren belirgin bir gizlilik ilkesi sağlamak dahil, ilgili yasalara uymanız gerekir. Microsoft'un veri toplamasına bort kullanımına ilişkin daha fazla bilgiyi ürün belgelerinde bort https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 adreslerindeki Microsoft Gizlilik Bildiriminde bulabilirsiniz. Microsoft Gizlilik Bildiriminin ilgili tüm hükümlerine uymayı kabul edersiniz.

 3. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. BU sınırlamalara rağmen ilgili yasalar storlek, ilave haklar sağlamıyorsa şunları yapamazsınız (bort yapma hakkınız olmayacaktır):

  1. Yazılımı sadece sizin belirli şekillerde kullanmanıza izin veren, yazılımdaki herhangi bir teknik sınırlamayı aşacak teknik çözümler üretmek;

  2. Yazılıma dahil edilmiş olabilecek açık kaynaklı bileşenlerin kullanımının tabi olduğu lisans verme koşullarının yalnızca gerekli gördüğü durumlar bort izin verdiği ölçü dışında, yazılımı tersine mühendislik işlemine tabi tutmak assembler diline çevirmek veya kaynak koduna dönüştürmek;

  3. Microsoft veya tedarikçilerinin yazılımdaki herhangi bir bildirimini kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek;

  4. yazılımı, ticari; kâr amacı gütmeyen veya gelir türeten faaliyetler için kullanmak;

  5. Yazılımı yasalara aykırı bir şekilde veya kötü amaçlı yazılımlar oluşturmak veya çoğaltmak için herhangi bir şekilde kullanmak veya

  6. Yazılımı paylaşmak, yayımlamak, dağıtmak veya ödünç vermek (yukarıdaki ilgili koşullara tabi olarak; herhangi bir dağıtılabilir kod olması dışında), yazılımı başkalarının kullanımı için tek başına barındırılan bir çözüm olarak sağlamak veya yazılımı veya işbu anlaşmayı bir üçüncü kişiye devretmek.

 4. GERİ BİLDİRİM. Yazılım hakkında Microsoft'a geri bildirimde bulunursanız Microsoft'a, ücretsiz olarak, verdiğiniz geri bildirimi herhangi bir yolla bort herhangi bir amaçla kullanma, paylaşma bort ticari olarak kullanma hakkını tanımış olursunuz. Microsoft geri bildiriminizi bunların içerisine dahil ettiği için Microsoft'un yazılımını veya belgelerini üçüncü kişilere lisanslamasını gerektirecek şekilde lisansa tabi bir geri bildirim veremezsiniz. BU haklar bu anlaşmanın bitiminden sonra da geçerlidir.

 5. BAŞKA BİR AYGITA DEVİR. Yazılımı silebilir bort kullanmak için bir başka cihaza yükleyebilirsiniz. BU lisansı birden çok cihazda paylaşamazsınız.

 6. İHRACAT SINIRLAMALARI. Hedef ditt, son kullanıcı bort son kullanım sınırlamalarını da içeren, yazılım konusunda geçerli olan tüm yurt içi bort uluslararası ihracat yasalarına bort yönetmeliklerine uygun şekilde davranmanız gerekir. İhracat kısıtlamaları konusunda daha fazla bilgi için, http://aka.ms/exporting adresini ziyaret edin.

 7. DESTEK HİZMETLERİ. Microsoft işbu anlaşma kapsamında bu yazılıma ilişkin herhangi bir destek hizmeti sağlamakla yükümlü değildir. Tüm destekler ”olduğu gibi”, ”tüm hatalarıyla birlikte” bort hiçbir garantileri olmadan sağlanmaktadır.

 8. GÜNCELLEŞTİRMELER. Yazılım güncelleştirmelerini sizin için düzenli aralıklarla denetler, indirir bort yükler. Güncelleştirmeleri yalnızca Microsoft'tan veya yetkili kaynaklardan temin edebilirsiniz. Microsoft güncelleştirmeleri storlek sağlayabilmek için, sisteminizi güncelleştirmeye ihtiyaç duyabilir. Ek bildirim olmaksızın, bu tür otomatik güncelleştirmeleri almayı kabul edersiniz. Güncelleştirmeler mevcut tüm yazılım özelliklerini, hizmetleri veya çevre birimi cihazlarını içermeyebilir veya desteklemeyebilir.

 9. BAĞLAYICI TAHKİM bort GRUP DAVASI FERAGATİ. BU Madde, United Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsanız (ya da iş merkezi burada olan bir işletme olmanız durumunda) uygulanır. Siz bort Microsoft arasında herhangi bir uyuşmazlığın olması durumunda, bunu 60 gün içinde gayri resmi olarak çözümlemeye çalışmayı kabul edersiniz. Sizin bort Microsoft'un uyuşmazlığı çözümleyememesi durumunda, siz bort Microsoft, Federal Tahkim Yasası (”FAA”) kapsamında Amerikan Tahkim Birliği nezdinde bağlayıcı bireysel tahkime başvurmayı bort mahkemede bir hakim veya jüri huzurunda dava açmamayı kabul edersiniz. Bunun yerine, tarafsız bir hakem karar verir. Grup davalarına, grup genelinde tahkimlere, özel avukat genel kovuşturmalarına bort birisinin temsilci yetkisiyle hareket ettiği diğer davalara izin verilmez; tüm tarafların onayı olmaksızın münferit davalar birleştirilemez. Tahkim Anlaşmasının tamamı daha fazla koşul içerir bort http://aka.ms/arb-agreement-1 adresinde bulunur. Siz bort Microsoft bu koşullara uymayı kabul edersiniz.

 10. ANLAŞMANIN TAMAMI. İşbu anlaşma bort Microsoft'un ekler, güncelleştirmeler veya üçüncü kişi uygulamaları için sağlayabileceği diğer tüm koşullar, yazılıma ilişkin anlaşmanın tamamını oluşturur

 11. İLGİLİ YASALAR bort İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENECEĞİ ditt. Yazılımı United Birleşik Devletleri'nde veya Kanada'da aldıysanız, tahkim il ilgili hennes türlü konunun FAA'ya tabi olması hariç olmak üzere, işbu anlaşmanın yorumlanması, işbu anlaşmanın ihlaline ilişkin iddialar bort diğer tüm iddialar (tüketiciyi koruma, haksız rekabet bort haksız fiil iddiaları dahil) yaşadığınız eyaletin veya ilin (bir işletme olması durumunda, iş merkezinizin bulunduğu yerin) yasalarına tabi olacaktır. BU yazılımı başka herhangi bir ülkede aldıysanız, tahkim il ilgili hennes türlü konunun FAA'ya tabi olması hariç olmak üzere, söz konusu ülkenin yasaları uygulanır. ABD federal mahkemesinin mevcut olması durumunda, siz bort Microsoft, mahkemede görülen tüm uyuşmazlıklar bakımından (tahkim hariç) Washington'daki valör land federal mahkemesinin münhasır yargı yetkisine bort yargı yeri olduğuna onay verirsiniz. Aksi halde, siz bort Microsoft, mahkemede görülen tüm uyuşmazlıklar bakımından (tahkim hariç) Washington'daki valör land Temyiz Mahkemesinin münhasır yargı yetkisine bort yargı yeri olduğuna onay verirsiniz.

 12. ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHTAR. Apple bort Apple ”ın bağlı kuruluşlarının, bu sözleşmenin üçüncü kişi lehtarları olduğunu bort Apple' ın bu sözleşmeyi icra etmeye hakkı olduğunu kabul edersiniz.

 13. TÜKETİCİ HAKLARI, BÖLGESEL DEĞİŞİMLER. BU anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız eyaletin, ilin veya ülkenin yasaları kapsamında tüketici hakları da dahil olmak üzere başka haklara sahip olabilirsiniz. Microsoft il aranızdaki ilişkiden ayrı olarak bort bu ilişkinin dışında ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. İşbu anlaşma, eyaletinizin, ilinizin veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, sahip olduğunuz bu diğer hakları değiştirmez. Örneğin yazılımı aşağıdaki bölgelerden birinde aldıysanız veya zorunlu ülke yasaları geçerliyse, aşağıdaki hükümler sizin için geçerli olur:

  1. Avustralya. Avustralya Tüketici Yasası kapsamında kanuni garantileriniz bulunmaktadır bort bu anlaşmadaki hiçbir şey, bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.

  2. Kanada. BU yazılımı Kanada'da satın almış olmanız durumunda, otomatik güncelleştirme özelliğini kapatarak, cihazınızın internet bağlantısını keserek (öte yandan, internete yeniden bağlanmanız durumunda bort bağlandığınızda, yazılım güncelleştirmeleri denetlemeye bort yüklemeye devam edecektir) veya yazılımı kaldırarak güncelleştirmeleri almayı durdurabilirsiniz. Varsa ürün belgeleri de elinizde bulunan cihazın veya yazılımın güncelleştirmelerini kapatmaya ilişkin açıklamalara ditt verebilir.

  3. Almanya bort Avusturya.

   • (i)  Garanti. Uygun şekilde lisanslanmış yazılım büyük ölçüde, yazılıma eşlik eden her türlü Microsoft malzemesinde açıklandığı şekilde çalışacaktır. Ancak Microsoft, lisanslanmış yazılımla ilgili olarak sözleşmeden doğan hiçbir taahhüt vermez.

   • (ii)  Sorumluluğun Sınırlandırılması. Kasıtlı davranışın, ağır ihmalin, Ürün Sorumluluğu Kanununa dayalı iddiaların yanı sıra, can kaybı veya kişisel veya fiziksel yaralanma durumunda Microsoft, kanun uyarınca olarak sorumlu olur.

   Yukarıda anılan (ii) maddesine tabi olmak üzere Microsoft'un sözleşme yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal etmesi ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin anlaşmanın tam ifasına olanak sağlayacak, ihlalinin bu anlaşmanın amacını tehlikeye düşürecek ve bunlara uygunluğa bir tarafın sürekli güvenmesini sağlayacak nitelikte (kısaca “temel yükümlülükler”) olması durumunda Microsoft, yalnızca hafif ihmal için sorumlu olacaktır. Diğer hafif ihmal hallerinde, Microsoft'un hafif ihmaller ile ilgili yükümlülüğü bulunmayacaktır.

 14. GARANTİ REDDİ BEYANI. YAZILIMIN LİSANSI ”OLDUĞU GİBİ” VERİLMEKTEDİR. YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR. İSTENİRSE APPLE'I BORSTAT ALMA ÜCRETİNİN İADESİ İÇİN BİLGİLENDİREBİLİRSİNİZ. İLGİLİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, APPLE BAŞKA HERHANGİ BİR GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİP OLMAYACAKTIR. MICROSOFT TARAFINDAN HİÇBİR AÇIK GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERİLMEMEKTE VEYA KOŞUL İLERİ SÜRÜLMEMEKTEDİR. BULUNDUĞUNUZ YERDEKİ YEREL YASALARA GÖRE İŞBU ANLAŞMANIN DEĞİŞTİREMEYECEĞİ İLAVE TÜKETİCİ HAKLARINA VEYA KANUNİ GARANTİLERE SAHİP OLABİLİRSİNİZ. MİCROSOFT, BULUNDUĞUNUZ YERDEKİ YEREL YASALAR KAPSAMINDA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK BORT İHLAL BULUNMAMASI DAHİL, TÜM ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.

 15. TELAFİLER BORT ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI BORT HARİÇ TUTULMASI. YUKARIDAKİ GARANTİ REDDİNE RAĞMEN, ZARARLARI TAZMİN ETMEYE YÖNELİK HERHANGİ BİR DAYANAĞINIZIN BULUNMASI DURUMUNDA, APPLE'DAN, MICROSOFT'TAN BORT MICROSOFT'UN TEDARİKÇİLERİNDEN YALNIZCA YAZILIM İÇİN ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ TUTAR KADAR OLAN DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. NETİCEDE OLUŞAN ZARARLAR, KAR KAYBI ZARARLARI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI GERİ ALAMAZSINIZ.

  BU sınırlama, (a) üçüncü kişi internet sitelerinde ya da üçüncü kişi uygulamalarda yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) il bağlantılı herhangi bir şey bort (b) sözleşme ihlali, garanti, taahhüt ya da koşul ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal ya da diğer haksız fiil ya da başka herhangi bir iddia için de olmak üzere, hennes bir durumda, ilgili yasaların izin verdiği ölçüde geçerlidir. Bu sınırlama Microsoft'un veya Apple ”ın zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, eyaletiniz, şehriniz veya ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

ЯКЩО ВИ ПРОЖИВАЄТЕ (АБО ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНО) У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ ОЗНАЙОМТЕСЯ З РОЗДІЛОМ «ОБОВ ”ЯЗКОВИЙ АРБІТРАЖ І ВІДМОВА ВІД ПРАВА НА КОЛЕКТИВНІ ПОЗОВИ» НИЖЧЕ. ЦІ ПОЛОЖЕННЯ ВПЛИВАЮТЬ НА СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

ЦІ УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ – ЦЕ УГОДА МІЖ ВАМИ ТА КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ (АБО ОДНІЄЮ З ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ). Вони застосовуються до зазначеного вище програмного забезпечення, будь яких оновлень програмного забезпечення та служб Microsoft (окрім випадків коли такі служби чи оновлення супроводжуються новими або додатковими умовами, у таких випадках ці відмінні УМОВИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ З РОЗРАХУНКОМ НА ЗАСТОСУВАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ ТА НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ВАШІ ПРАВА АБО ПРАВА КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ СТОСОВНО ВЖЕ ОНОВЛЕНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ СЛУЖБ). У РАЗІ ДОТРИМАННЯ ЦИХ УМОВ ЛІЦЕНЗІЇ ВИ МАЄТЕ ОПИСАНІ НИЖЧЕ ПРАВА. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, ВИ ЗАСВІДЧУЄТЕ СВОЮ ЗГОДУ НА ЦІ УМОВИ. ЯКЩО ВИ НЕ НАДАЄТЕ ЗГОДУ НА ЦІ УМОВИ, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. НАТОМІСТЬ ПОВЕРНІТЬ ЙОГО ДО КОМПАНІЇ APPLE INC. («APPLE ”), ЩОБ ОДЕРЖАТИ ВІДШКОДУВАННЯ АБО ВІДПОВІДНУ СУМУ НА ВАШ РАХУНОК ЗАЛЕЖНО ВІД ВИПАДКУ.

 1. ПРАВА НА ІНСТАЛЯЦІЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ. Ви маєте право інсталювати й використовувати одну копію цього програмного продукту на пристрої під керуванням iOS відповідно до правил магазину Appbutik корпорації Apple.

  1. Програмне забезпечення третіх сторін. ДО СКЛАДУ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ МОЖУТЬ ВХОДИТИ ПРОГРАМИ ТРЕТІХ СТОРІН, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ВАМ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО ЇХНІМИ ВЛАСНИМИ УМОВАМИ. Умови ліцензії, а також відповідні повідомлення та згоди (за наявності) для програм третіх сторін можна знайти на веб сторінці http://aka.ms/thirdpartynotices або у файлі повідомлення, що надається разом із програмою. НАВІТЬ ЯКЩО НА ТАКІ ПРОГРАМИ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ІНШИХ УГОД, НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ Й ВИКЛЮЧЕННЯ СТОСОВНО ЗБИТКІВ ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯТИ В РАМКАХ НАЛЕЖНОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ.

  2. Угода про використання служб Microsoft. ДЕЯКІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЮТЬ ДОСТУП ДО ОНЛАЙНОВИХ СЛУЖБ АБО ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ЦИХ СЛУЖБ. Використання таких служб (але не програмного забезпечення) регулюється окремими умовами та політиками конфіденційності, зазначеними в Угоді про використання служб Microsoft, яку можна знайти за адресою http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= 398923. УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ УМОВИ. СЛУЖБИ МОЖУТЬ БУТИ ДОСТУПНИМИ НЕ В УСІХ РЕГІОНАХ.

 2. ЗБИРАННЯ ДАНИХ. ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ МОЖЕ ЗБИРАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВАС І ПРО ТЕ, ЯК ВИ ЙОГО ВИКОРИСТОВУЄТЕ, І НАДСИЛАТИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. Вона може використовувати цю інформацію для надання послуг і покращення продуктів і служб Microsoft. ВАШІ ПРАВА НА ВІДМОВУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ (ЗА НАЯВНОСТІ) ЗАЗНАЧЕНІ В ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОДУКТУ. ДЕЯКІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДАЮТЬ ЗМОГУ ЗБИРАТИ ДАНІ КОРИСТУВАЧІВ ВАШИХ ПРОГРАМ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ЯКЩО ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЦІ ФУНКЦІЇ, ЩОБ АКТИВУВАТИ ЗБИРАННЯ ДАНИХ У СВОЇХ ПРОГРАМАХ, ВИ ПОВИННІ ДОТРИМУВАТИСЯ НАЛЕЖНОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ, ЗОКРЕМА ОТРИМАТИ НЕОБХІДНУ ЗГОДУ КОРИСТУВАЧІВ І ПІДТРИМУВАТИ ПОМІТНУ ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ЯКА ЗРОЗУМІЛО ПОЯСНЮЄ КОРИСТУВАЧАМ, ЯК САМЕ ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ, ЗБИРАЄТЕ ТА РОЗПОВСЮДЖУЄТЕ ЇХНІ ДАНІ. Додаткові відомості про збирання та використання даних корпорацією Майкрософт можна знайти в документації продукту та в Декларації корпорації Майкрософт про конфіденційність, доступній на веб сторінці https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ УСІХ НАЛЕЖНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ПОЛОЖЕННЯ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

 3. ОБСЯГ ЛІЦЕНЗІЇ. ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ НЕ ПРОДАЄТЬСЯ, А НАДАЄТЬСЯ В КОРИСТУВАННЯ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ. УСІ ІНШІ ПРАВА НАЛЕЖАТЬ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ НАЛЕЖНИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОН НАДАЄ ВАМ ПОПРИ ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ДОДАТКОВІ ПРАВА, ВИ НЕ БУДЕТЕ (І НЕ МАТИМЕТЕ ПРАВА):

  1. ОБМИНАТИ БУДЬ ЯКІ ТЕХНІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО ЛИШЕ ПЕВНИМ СПОСОБОМ;

  2. ЗДІЙСНЮВАТИ ЗВОРОТНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, ДЕКОМПІЛЮВАТИ, ДИЗАСЕМБЛЮВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ;

  3. ВИДАЛЯТИ, СКОРОЧУВАТИ, БЛОКУВАТИ АБО ЗМІНЮВАТИ БУДЬ ЯКІ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ПРОГРАМНОМУ ПРОДУКТІ;

  4. ВИКОРИСТОВУВАТИ ТАКИЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОЇ, НЕКОМЕРЦІЙНОЇ АБО ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;

  5. ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У БУДЬ ЯКИЙ ПРОТИЗАКОННИЙ СПОСІБ АБО ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЧИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗЛОВМИСНИХ ПРОГРАМ; АБО

  6. НАДАВАТИ СПІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, ПУБЛІКУВАТИ, РОЗПОВСЮДЖУВАТИ ЧИ НАДАВАТИ ЙОГО В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ АБО ЯК АВТОНОМНЕ РОЗМІЩЕНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНШИМИ ОСОБАМИ, А ТАКОЖ ПЕРЕДАВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ АБО ЦЮ УГОДУ БУДЬ-ЯКІЙ ТРЕТІЙ СТОРОНІ.

 4. ВІДГУКИ. ЯКЩО ВИ НАДАЄТЕ ВІДГУК ПРО ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ МАЙКРОСОФТ, ВИ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄТЕ МАЙКРОСОФТ ПРАВО ПЕРЕДАВАТИ ВІДГУК ТРЕТІМ СТОРОНАМ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО В КОМЕРЦІЙНИХ ЦІЛЯХ БУДЬ ЯКИМ СПОСОБОМ І З БУДЬ ЯКОЮ МЕТОЮ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ НЕ НАДАВАТИ ВІДГУКІВ ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРЕДМЕТОМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ЗОБОВ ”ЯЗАНЬ, ЗА ЯКИМИ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ БУДЕ ЗМУШЕНА НАДАТИ ТРЕТІМ СТОРОНАМ ЛІЦЕНЗІЮ НА ВИКОРИСТАННЯ СВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПІДСТАВІ ВКЛЮЧЕННЯ ДО НИХ ВАШОГО ВІДГУКУ. ЦІ УМОВИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ В СИЛІ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ.

 5. ПЕРЕНЕСЕННЯ НА ІНШИЙ ПРИСТРІЙ. ВИ МАЄТЕ ПРАВО ВИДАЛИТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ТА ІНСТАЛЮВАТИ ЙОГО НА ІНШОМУ ПРИСТРОЇ, ЩОБ ПРОДОВЖИТИ КОРИСТУВАННЯ НИМ. ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЮ ЛІЦЕНЗІЮ НА КІЛЬКОХ ПРИСТРОЯХ.

 6. ЕКСПОРТНІ ОБМЕЖЕННЯ. ВИ ЗОБОВ ' ЯЗУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ УСІХ ВІДПОВІДНИХ МІСЦЕВИХ І МІЖНАРОДНИХ ЗАКОНІВ І ПРАВИЛ ЩОДО ЕКСПОРТУ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОКРЕМА ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ І КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ. Додаткові відомості про експортні обмеження можна знайти на веб сайті http://aka.ms/exporting.

 7. ПОСЛУГИ ПІДТРИМКИ. ЗГІДНО З ЦІЄЮ УГОДОЮ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ЗОБОВ ”ЯЗАНА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ З ПІДТРИМКИ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ. БУДЬ ЯКА ПІДТРИМКА НАДАЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є», «З УСІМА НЕДОЛІКАМИ ”ТА БЕЗ БУДЬ ЯКИХ ГАРАНТІЙ.

 8. ОНОВЛЕННЯ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЕ ПЕРІОДИЧНО ПЕРЕВІРЯТИ НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ, А ТАКОЖ ЗАВАНТАЖУВАТИ Й ІНСТАЛЮВАТИ ДЛЯ ВАС ТАКІ ОНОВЛЕННЯ. ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ОТРИМУВАТИ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛИШЕ ВІД МАЙКРОСОФТ АБО АВТОРИЗОВАНИХ ДЖЕРЕЛ. ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАС ОНОВЛЕННЯМИ МАЙКРОСОФТ МОЖЕ ОНОВЛЮВАТИ ВАШУ СИСТЕМУ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ОТРИМУВАТИ АВТОМАТИЧНІ ОНОВЛЕННЯ ТАКИХ ТИПІВ БЕЗ ДОДАТКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ. ОНОВЛЕННЯ МОЖУТЬ НЕ МІСТИТИ АБО НЕ ПІДТРИМУВАТИ ВСІ НАЯВНІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, СЛУЖБИ АБО ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ.

 9. ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АРБІТРАЖ І ВІДМОВА ВІД ПРАВА НА КОЛЕКТИВНІ ПОЗОВИ. Цей розділ застосовується, якщо ви проживаєте (або основне місце вашої діяльності розташоване) у Сполучених Штатах. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СПОРІВ МІЖ ВАМИ ТА КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ ВИ ТА МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ПРОТЯГОМ 60 ДНІВ НАМАГАТИСЯ ВИРІШИТИ ЇХ ШЛЯХОМ НЕОФІЦІЙНИХ ПЕРЕГОВОРІВ. Якщо вирішити спір таким чином не вдасться ви та корпорація Майкрософт погоджуєтеся на проведення індивідуального арбітражу в Американській асоціації арбітражу за Федеральним законом про арбітраж («FAA») і відмовляєтеся від права подавати Позов у суд для розгляду суддею чи судом присяжних. НАТОМІСТЬ СПІР ВИРІШУВАТИМЕ НЕЙТРАЛЬНИЙ СУДДЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ. Колективні позови, групові арбітражі, загальні позови через повіреного та будь які інші провадження, у яких будь яка зі сторін діє через представника, заборонено. ТАКОЖ ЗАБОРОНЕНО ПОЄДНУВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ БЕЗ ЗГОДИ ВСІХ СТОРІН. ПОВНИЙ ТЕКСТ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ МІСТИТЬ ДОДАТКОВІ УМОВИ. Його можна переглянути на веб сайті http://aka.ms/arb-agreement-1. ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМИ УМОВАМИ.

 10. ПОВНА УГОДА. ЦЯ УГОДА ТА БУДЬ ЯКІ ІНШІ УМОВИ МАЙКРОСОФТ ЩОДО ДОДАТКОВИХ КОМПОНЕНТІВ, ОНОВЛЕНЬ АБО ПРОГРАМ ТРЕТІХ СТОРІН СКЛАДАЮТЬ ПОВНУ УГОДУ ДЛЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

 11. НАЛЕЖНИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОН І МІСЦЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У США АБО КАНАДІ, УСІ ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ Й ІНШІ ПРЕТЕНЗІЇ (ЗОКРЕМА, СТОСОВНО ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ, НЕЧЕСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ) РЕГУЛЮЮТЬСЯ ТА ІНТЕРПРЕТУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ШТАТУ АБО ПРОВІНЦІЇ ДЕ ВИ ПРОЖИВАЄТЕ (АБО ДЕ РОЗТАШОВАНО ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКЩО ЙДЕТЬСЯ ПРО БІЗНЕС), НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИНЦИПІВ КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА ОКРІМ УСІХ АСПЕКТІВ ЩО СТОСУЮТЬСЯ АРБІТРАЖУ ЯКІ РЕГУЛЮЄ FAA. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У БУДЬ ЯКІЙ ІНШІЙ КРАЇНІ, ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАКОНОДАВСТВО ЦІЄЇ КРАЇНИ, ОДНАК УСІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ АРБІТРАЖУ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО FAA. ЯКЩО ІСНУЄ ЮРИСДИКЦІЯ ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДІВ США ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ ЩО БУДЬ ЯКІ СПОРИ, ПОВ ”ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ (ОКРІМ АРБІТРАЖНИХ), ЯКІ МАЮТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ В СУДІ НАЛЕЖАТЬ ВИКЛЮЧНО ДО ЮРИСДИКЦІЇ ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДІВ ОКРУГУ КІНҐ, ШТАТ ВАШИНГТОН. В ІНШОМУ РАЗІ ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО БУДЬ ЯКІ СПОРИ, ПОВ ”ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ (ОКРІМ АРБІТРАЖНИХ), ЯКІ МАЮТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ В СУДІ НАЛЕЖАТЬ ВИКЛЮЧНО ДО ЮРИСДИКЦІЇ ВИЩОГО СУДУ ОКРУГУ КІНҐ, ШТАТ ВАШИНГТОН.

 12. СТОРОННІЙ БЕНЕФІЦІАР. Ви погоджуєтеся, що компанія Apple і її філіали є сторонніми бенефіціарами цієї угоди та Apple має право забезпечувати примусове застосування цієї угоди.

 13. 13. ПРАВА СПОЖИВАЧА, РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА. У ЦІЙ УГОДІ ВИКЛАДЕНО ПЕВНІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА. ЗА ЗАКОНАМИ СВОГО ШТАТУ, СВОЄЇ ПРОВІНЦІЇ АБО КРАЇНИ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ДОДАТКОВІ ПРАВА, ЗОКРЕМА ПРАВА СПОЖИВАЧА. НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВАШИХ ВІДНОСИН ІЗ КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ПРАВА ЩОДО СТОРОНИ, У ЯКОЇ ПРИДБАЛИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ЦЯ УГОДА НЕ ЗМІНЮЄ ЦИХ ІНШИХ ПРАВ, ЯКЩО ЗАКОНОДАВСТВО ВАШОГО ШТАТУ, ВАШОЇ ПРОВІНЦІЇ АБО КРАЇНИ НЕ ДОЗВОЛЯЄ ТАКОЇ ЗМІНИ. НАПРИКЛАД, ЯКЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИДБАНО В ОДНОМУ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ РЕГІОНІВ АБО ДІЄ ОБОВ ”ЯЗКОВИЙ ЗАКОН КРАЇНИ ДО ВАС ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗАЗНАЧЕНІ НИЖЧЕ ПОЛОЖЕННЯ.

  1. Австралія. ВИ МАЄТЕ ГАРАНТІЇ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ АВСТРАЛІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ, І НІЩО В ЦІЙ УГОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ОБМЕЖЕННЯ ТАКИХ ПРАВ.

  2. Канада. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У КАНАДІ, ВИ МОЖЕТЕ ПЕРЕСТАТИ ОТРИМУВАТИ ОНОВЛЕННЯ ЯКЩО ВИМКНЕТЕ ФУНКЦІЮ АВТОМАТИЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВІДКЛЮЧИТЕ ПРИСТРІЙ ВІД ІНТЕРНЕТУ (ПРОТЕ КОЛИ ВИ ЗНОВУ ПІДКЛЮЧИТЕСЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВИТЬ ПЕРЕВІРКУ НА НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ І ЇХ ІНСТАЛЯЦІЮ) АБО ВИДАЛИТЕ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОДУКТУ (ЗА НАЯВНОСТІ) МОЖЕ МІСТИТИ ІНСТРУКЦІЇ З ВИМКНЕННЯ ОНОВЛЕНЬ ДЛЯ ПЕВНОГО ПРИСТРОЮ АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

  3. НІМЕЧЧИНА ТА АВСТРІЯ.

   • (i) Гарантія. НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ЛІЦЕНЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАТИМЕ В ЦІЛОМУ ТАК, ЯК ЦЕ ОПИСАНО В МАТЕРІАЛАХ МАЙКРОСОФТ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОДНАК МАЙКРОСОФТ НЕ НАДАЄ ЖОДНОЇ ДОГОВІРНОЇ ГАРАНТІЇ СТОСОВНО ЛІЦЕНЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

   • (ii) Обмеження відповідальності. У ВИПАДКУ НАВМИСНОЇ ДІЇ, ГРУБОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ, ПРЕТЕНЗІЙ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, А ТАКОЖ У РАЗІ СМЕРТІ ЧИ ТІЛЕСНИХ І ФІЗИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТНОГО ПРАВА.

   ЗГІДНО З ПУНКТОМ (ІІ) ВИЩЕ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗНАЧНУ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ У ВИПАДКУ ПОРУШЕННЯ З БОКУ МАЙКРОСОФТ ТАКИХ ІСТОТНИХ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ ”ЯЗАНЬ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ СПРОЩУЄ НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ ПОРУШЕННЯ ЯКИХ МОЖЕ ПОСТАВИТИ ПІД ЗАГРОЗУ ЇЇ МЕТУ ТА НА ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКИМ МОЖЕ ПОСТІЙНО СПИРАТИСЯ СТОРОНА (ТАК ЗВАНІ «ОСНОВНІ ЗОБОВ ”ЯЗАННЯ”). В ІНШИХ ВИПАДКАХ НЕЗНАЧНОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ МАЙКРОСОФТ НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЇ.

 14. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЦЕНЗУЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є». РИЗИК ЗА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ВАС. ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ, ВИ МОЖЕТЕ ПОВІДОМИТИ APPLE ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ СПЛАЧЕНОЇ ЦІНИ ПОКУПКИ. НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ВІДПОВІДНИМ ЗАКОНОМ APPLE НЕ МАТИМЕ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. МАЙКРОСОФТ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ

  ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ І УМОВ. ЦЯ УГОДА НЕ МОЖЕ ЗМІНИТИ ДОДАТКОВІ ПРАВА СПОЖИВАЧА АБО ГАРАНТІЇ, ПЕРЕДБАЧЕНІ МІСЦЕВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО МІСЦЕВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, МАЙКРОСОФТ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ.

 15. ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТКИ. ЯКЩО ВИ МАЄТЕ БУДЬ ЯКІ ПІДСТАВИ ОТРИМАТИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ПОПРИ НАВЕДЕНУ ВИЩЕ ВІДМОВУ ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ ”ЯЗАНЬ, ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ВІД APPLE, КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ВІДШКОДУВАННЯ ЛИШЕ ПРЯМИХ ЗБИТКІВ У МЕЖАХ СУМИ, ЯКУ ВИ СПЛАТИЛИ ЗА ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ВІДШКОДУВАННЯ БУДЬ ЯКИХ ІНШИХ ЗБИТКІВ, ЗОКРЕМА СПРИЧИНЕНИХ, СПЕЦІАЛЬНО ОБУМОВЛЕНИХ, НЕПРЯМИХ, НЕНАВМИСНО ЗАПОДІЯНИХ АБО ЗБИТКІВ УНАСЛІДОК УТРАЧЕНОЇ ВИГОДИ, НЕМОЖЛИВЕ.

  ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО (А) БУДЬ ЯКИХ АСПЕКТІВ, ПОВ ”ЯЗАНИХ ІЗ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СЛУЖБАМИ ТА ВМІСТОМ (ЗОКРЕМА, КОДОМ) НА ВЕБ САЙТАХ АБО В ПРОГРАМАХ ТРЕТІХ СТОРІН; (Б) претензій щодо порушення зобов ”язань за контрактом гарантії або умов; об” єктивною відповідальністю необережністю або іншим цивільним правопорушенням, а також із будь якими іншими претензіями, у кожному випадку – наскільки це дозволено належним ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОМ. Це обмеження також діє у випадку якщо корпорації Майкрософт або Apple було відомо або мало бути відомо про можливість таких збитків. ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖЕ НЕ ПОШИРЮВАТИСЯ НА ВАС, ЯКЩО ЗАКОНОДАВСТВО ВАШОГО ШТАТУ, ВАШОЇ ПРОВІНЦІЇ ЧИ КРАЇНИ НЕ ПРИПУСКАЄ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕНАВМИСНО ЗАПОДІЯНІ, СПРИЧИНЕНІ АБО ІНШІ ЗБИТКИ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

NẾU BẠN SINH SỐNG Ở (HOẶC LÀ DOANH NGHIỆP CÓ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHÍNH Ở) HOA KỲ, VUI LÒNG ĐỌC PHẦN ”PHÂN XỬ RÀNG BUỘC VÀ KHƯỚC TỪ VỤ KIỆN TẬP THỂ” DƯỚI ĐÂY. ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

Các điều khoản cấp giấy phép này là bản thỏa thuận giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các chi nhánh của Microsoft Corporation). Những điều khoản này áp dụng cho phần mềm có tên bên trên và bất kỳ bản cập nhật phần mềm hoặc dịch vụ nào của Microsoft (ngoại trừ trong phạm vi mà những dịch vụ hoặc cập nhật đó được cung cấp bởi các điều khoản mới hoặc bổ framfördes trong trường hợp đó những điều khoản khác đó áp dụng tương ứng và không de thế quyền của bạn hoặc quyền của Microsoft liên quan đến dịch vụ hoặc phần mềm đã cập nhật trước). NẾU TUÂN ARBETAR CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP NÀY THÌ BẠN CÓ CÁC QUYỀN SAU ĐÂY. SỬ DỤNG PHẦN MỀM LÀ BẠN Đà CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY THÌ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY. DE VÀO ĐÓ, HÃY TRẢ LẠI PHẦN MỀM CHO APPLE INC. (”ÄPPLE”) ĐỂ ĐƯỢC HOÀN PHÍ HOẶC TÍN DỤNG NẾU CÓ.

 1. QUYỀN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG. Bạn có thể cài đặt và sử dụng một bản sao phần mềm trên một thiết bị iOS arbetar quy định của quy tắc sử dụng cửa hàng ứng dụng của Apple.

  1. Phần mềm của bên thứ ba. Phần mềm có thể bao gồm các ứng dụng của bên thứ ba được cấp phép cho bạn arbetar thỏa thuận này hoặc arbetar các điều khoản riêng. Bạn có thể truy cập các điều khoản cấp phép, thông báo và xác nhận, nếu có, cho các ứng dụng của bên thứ ba trực tuyến tại http://aka.ms/thirdpartynotices hoặc trong tệp thông báo đi kèm. Kể cả khi những ứng dụng đó chịu sự chi phối của các thỏa thuận khác, điều khoản miễn trừ giới hạn cũng như loại trừ thiệt hại dưới đây vẫn được áp dụng trong phạm vi được cho phép bởi luật pháp hiện hành.

  2. Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft. Một số tính năng của phần mềm cung cấp quyền truy cập vào hoặc phụ thuộc vào, dịch vụ trực tuyến. Việc sử dụng những dịch vụ đó (chứ không phải là phần mềm) được chi phối bởi các chính sách bảo mật và điều khoản riêng biệt trong Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft tại http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này. Các dịch vụ có thể không khả dụng ở mọi khu vực.

 2. TORS THẬP DỮ LIỆU. Phần mềm có thể tors thập thông tenn về bạn và cách bạn sử dụng phần mềm đồng thời gửi thông tenn đó đến Microsoft. Microsoft có thể sử dụng thông tenn này để cung cấp dịch vụ và cải tiến sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Quyền chọn không tham gia của bạn, nếu có được mô tả trong tài liệu sản phẩm. Một số tính năng trong phần mềm có thể cho phép tors thập dữ liệu từ người dùng ứng dụng của bạn, những người truy cập hoặc sử dụng phần mềm. Nếu bạn sử dụng những tính năng này để cho phép tors thập dữ liệu trong ứng dụng của mình, bạn phải tuân thủ luật pháp hiện hành, bao gồm cần được người dùng cho phép và duy trì chính sách về quyền riêng tư nổi bật sẽ thông báo chính xác cho ngư Ời dùng về cách bạn sử dụng, tors thập và chia sẻ dữ liệu của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về bộ sưu tập dữ liệu của Microsoft và sử dụng trong tài liệu sản phẩm và Tuyên bố về Quyền riêng tư của Microsoft trên https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản áp dụng của Tuyên bố về Quyền riêng tư của Microsoft.

 3. PHẠM VI CẤP PHÉP. Phần mềm này được cấp phép, không được bán. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật pháp hiện hành cho phép bạn có nhiều quyền hơn bất kể giới hạn này, bạn sẽ không (và không có quyền):

  1. Điều chỉnh bất kỳ giới hạn kỹ thuật nào trong phần mềm chỉ cho phép bạn sử dụng arbetar một số cách nhất định;

  2. Đảo ngược thiết kế, giải mã hoặc gỡ phần mềm này;

  3. xóa cắt giảm chặn hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông báo nào của Microsoft hoặc nhà cung cấp trong phần mềm;

  4. sử dụng phần mềm cho các hoạt động thương mại, phi lợi nhuận hoặc tạo SA doanh tors;

  5. sử dụng phần mềm arbetar bất kỳ cách nào vi phạm pháp luật hoặc tạo hoặc phát tán phần mềm độc hại; hoặc

  6. chia sẻ, xuất bản, phân phối hoặc cho mượn phần mềm, cung cấp phần mềm như là một giải pháp lưu trữ độc lập để người khác sử dụng hoặc chuyển nhượng phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 4. PHẢN HỒI. Nếu bạn gửi phản hồi về phần mềm đến Microsoft, bạn đã cấp cho Microsoft không tính phí, quyền sử dụng, chia sẻ và thương mại hóa phản hồi của bạn arbetar mọi cách và cho mọi mục đích. Bạn sẽ không cung cấp những phản hồi phải tuân arbetar giấy phép yêu cầu Microsoft cấp phép cho phần mềm của Microsoft hoặc tài liệu dành cho bên thứ ba vì Microsoft bao gồm phản hồi của bạn trong các tài liệu đó. Các quyền nêu trên duy trì hiệu lực của thoả thuận này.

 5. CHUYỂN SANG THIẾT BỊ KHÁC. Bạn có thể gỡ cài đặt phần mềm này và cài đặt trên thiết bị khác để sử dụng. Bạn không được chia sẻ giấy phép này trên nhiều thiết bị.

 6. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU. Bạn phải tuân thủ mọi luật và quy định xuất khẩu trong nước và quốc tế được áp dụng cho phần mềm này, bao gồm các giới hạn về nơi đến, người dùng cuối và việc sử dụng cuối. Để biết thêm thông tenn về giới hạn xuất khẩu, hãy truy cập http://aka.ms/exporting.

 7. CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ. Microsoft không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào cho phần mềm arbetar thỏa thuận này. Mọi hỗ trợ được cung cấp ”nguyên trạng”, ”còn có lỗi” và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào.

 8. BẢN CẬP NHẬT. Phần mềm có thể kiểm tra định kỳ bản cập nhật rồi tải xuống và cài đặt cho bạn. Bạn chỉ được phép nhận bản cập nhật từ Microsoft hoặc các nguồn được ủy quyền. Microsoft có thể phải cập nhật hệ thống của bạn để cung cấp cho bạn bản cập nhật. Bạn đồng ý nhận những bản cập nhật tự động này mà không có bất kỳ thông báo bổ framfördes nào. Bản cập nhật có thể không bao gồm hoặc hỗ trợ tất cả các tính năng phần mềm, dịch vụ hoặc thiết bị ngoại vi hiện có.

 9. PHÂN XỬ RÀNG BUỘC BẰNG TRỌNG TÀI VÀ QUYỀN MIỄN TRỪ TỐ TỤNG TẬP THỂ. Phần này áp dụng nếu bạn sống ở (hoặc, nếu một doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn ở) Hoa Kỳ. Nếu bạn và Microsoft có tranh chấp, bạn và Microsoft sẽ đồng ý tìm cách giải quyết tranh chấp không chính thức trong vòng 60 ngày. Nếu bạn và Microsoft không thể giải quyết, bạn và Microsoft đồng ý với từng phân xử ràng buộc bằng trọng tài trước Hiệp hội Trọng tài Mỹ theo Đạo luật Trọng tài của Liên bang (“FAA”) chứ không kiện tụng ở tòa án trước thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Thay vào đó, một trọng tài trung lập sẽ phán quyết. Không cho phép vụ kiện tập thể, phân xử tập thể bằng trọng tài, thay quyền kiện tụng nói chung và bất kỳ tố tụng nào khác trong đó một trong hai bên hành động với tư cách đại diện; cũng như không kết hợp các tố tụng cá nhân mà không có sự đồng ý của tất cả các bên. Thỏa thuận Trọng tài hoàn chỉnh chứa các điều khoản khác và có trên http://aka.ms/arb- agreement-1. Bạn và Microsoft đồng ý với những điều khoản này.

 10. TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản nào khác mà Microsoft có thể cung cấp về bổ sung, cập nhật hoặc ứng dụng của bên thứ ba, là thỏa thuận đầy đủ cho phần mềm.

 11. LUẬT ÁP DỤNG VÀ NƠI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. Nếu bạn mua phần mềm ở Hoa Kỳ hoặc Canada, luật pháp của tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn sinh sống (hoặc có địa điểm kinh doanh chính, nếu là doanh nghiệp) sẽ chi phối việc giải thích thỏa thuận này, khiếu nại vi phạm và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và lỗi cá nhân) bất kể sự xung đột giữa các quy định pháp luật, ngoại trừ trường hợp FAA chi phối mọi thứ liên quan đến phân xử bằng trọng tài. Nếu bạn có được phần mềm này tại một quốc gia khác, luật pháp của quốc gia đó sẽ được áp dụng, ngoại trừ trường hợp FAA chi phối mọi thứ liên quan đến phân xử bằng trọng tài. Nếu tồn tại khu vực thẩm quyền liên bang của Hoa Kỳ, thì bạn và Microsoft đồng ý với khu vực thẩm quyền duy nhất tại tòa án liên bang của Hạt King, Washington cho tất cả các tranh chấp nghe được ở tòa (không bao gồm phân xử). Nếu không, thì bạn và Microsoft đồng ý với khu vực thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử tại Tòa án Tối cao của Hạt King, Washington cho tất cả các tranh chấp nghe được ở tòa (không bao gồm phân xử).

 12. BÊN THỤ HƯỞNG THỨ BA. Bạn đồng ý rằng Apple và tất cả các đơn vị trực thuộc là bên thụ hưởng thứ ba của thỏa thuận này và Apple có quyền thi hành thỏa thuận này.

 13. QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG; KHÁC NHAU ARBETAR KHU VỰC. Thỏa thuận này mô tả về một số quyền pháp lý. Bạn có thể có các quyền khác, bao gồm quyền người tiêu dùng, arbetar luật của tiểu Krut, tỉnh hoặc quốc gia. Ngoài mối quan hệ với Microsoft, bạn cũng có thể có các quyền đối với bên đã cung cấp phần mềm này cho bạn. Thỏa thuận này sẽ không de đổi các quyền khác nêu trên của bạn nếu luật pháp của tiểu Krut, tỉnh hoặc quốc gia của bạn không cho phép làm điều đó. Ví dụ: nếu bạn mua phần mềm ở một trong các khu vực dưới đây, hoặc luật quốc gia bắt buộc được áp dụng, thì các điều khoản sau được áp dụng cho bạn:

  1. Úc. Bạn được bảo đảm pháp lý arbetar Luật Người tiêu dùng của Úc và không điều nào trong thỏa thuận này có thể ảnh hưởng đến những quyền đó.

  2. Kanada. Nếu bạn đã mua phần mềm này ở Kanada, bạn có thể dừng nhận bản cập nhật bằng cách tắt tính năng tự động cập nhật, ngắt kết nối thiết bị khỏi Internet (tuy nhiên, nếu và khi bạn kết nối lại với Internet, phần mềm sẽ tiếp tục kiểm tra và cà Jag đặt bản cập nhật) hoặc gỡ cài đặt phần mềm. Tài liệu về sản phẩm, nếu có cũng có thể nêu rõ cách tắt cập nhật cho thiết bị hoặc phần mềm cụ thể của bạn.

  3. Đức và Áo.

   • (i) Bảo hành. Phần mềm được cấp phép hợp lệ sẽ hoạt động phần lớn như được mô tả trong bất kỳ tài liệu Microsoft nào đi kèm với phần mềm. Tuy nhiên, Microsoft không cung cấp bất kỳ bảo đảm arbetar hợp đồng nào liên quan đến phần mềm được cấp phép.

   • (ii) Giới hạn Trách nhiệm pháp lý. Trong trường hợp hành vi cố ý, sơ suất nghiêm trọng, khiếu nại dựa trên Đạo luật Trách nhiệm về Sản phẩm, cũng như, trong trường hợp tử Bremer hoặc thương tích cá nhân hoặc thể chất, sẽ chịu trách nhiệm pháp lý arbetar luật định.

   Căn cứ arbetar điều khoản nêu trên (ii), Microsoft sẽ chỉ chịu trách nhiệm pháp lý đối với sơ suất nhỏ nếu Microsoft vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng quan trọng này, thực hiện nghĩa vụ đó sẽ tạo điều kiện thực hiện đúng thỏa thuận này , vi phạm nghĩa vụ đó sẽ làm ảnh hưởng đến mục đích của thỏa thuận này và tuân thủ nghĩa vụ đó sẽ tăng sự tenn cậy của một bên (còn gọi là ”nghĩa vụ cơ bản”). Trong các trường hợp sơ suất nhỏ khác, Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với sơ suất nhỏ.

 14. MIỄN TRỪ BẢO HÀNH. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP ”NGUYÊN TRẠNG”. BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. NẾU MUỐN, BẠN CÓ THỂ THÔNG BÁO CHO APPLE VỀ VIỆC HOÀN TIỀN MUA. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, APPLE SẼ KHÔNG CÓ BẤT KỲ NGHĨA VỤ BẢO HÀNH NÀO KHÁC. MICROSOFT KHÔNG CUNG CẤP BẤT CỨ BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG NÀO. BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ FRAMFÖRDES CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG HOẶC ĐƯỢC BẢO ĐẢM PHÁP LÝ ARBETAR LUẬT PHÁP TẠI ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN MÀ THỎA THUẬN NÀY KHÔNG THỂ DE ĐỔI. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP SỞ TẠI CỦA BẠN CHO PHÉP, MICROSOFT SẼ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC KHOẢN BẢO HÀNH MẶC NHIÊN, BAO GỒM KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 15. GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ CỦA CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO VỀ VIỆC ĐÒI BỒI THƯỜNG BẤT CHẤP MIỄN TRỪ BẢO HÀNH BÊN TRÊN, BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC APPLE, MICROSOFT VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA MICROSOFT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP TỐI ĐA BẰNG SỐ TIỀN BẠN MUA PHẦN MỀM. GÖR HẬU QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN, CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN BẠN KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, KỂ CẢ CÁC THIỆT HẠI.

  Giới hạn này áp dụng cho (a) bất cứ điều gì liên quan đến phần mềm, dịch vụ nội dynga (bao gồm mã) trên trang Internet của bên thứ ba hoặc ứng dụng của bên thứ ba; và (b) các khiếu nại về vi phạm hợp đồng, bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc sai lầm cá nhân khác; trong từng trường hợp arbetar phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép. Giới hạn này cũng sẽ áp dụng thậm chí nếu Microsoft hoặc Apple biết hoặc lẽ SA phải biết về khả năng có thể xảy SA thiệt hại. Giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn bởi vì tiểu Krut, tỉnh của bạn có thể không cho phép loại trừ hoặc giới hạn về các thiệt hại gör ngẫu nhiên hậu quả hoặc các thiệt hại khác.

شروط ترخیص برنامج

MICROSOFT FÖR YAMMER-APPEN MICROSOFT MOBILE IOS

إذا كنت تعیش في الولايات المتحدة) أو إذا كان المكان الرئیسي لشركتك بھا (، فیرجى قراءة بند ”التحكیم الملزم والتنازل عن الدعوى الجماعیة” أدناه. فھي تؤثر في كیفیة حل النزاعات.

تعتبر شروط الترخیص ھذه اتفاقیة بینك وبین شركة Microsoft Corporation) أو إحدى الشركات التابعة لھا (. وتنطبق على البرنامج المذكور أعلاه وأي خدمات خاصة بشركة Microsoft أو تحديثات للبرنامج) إلا وف ًقا للحد الذي تكون فیه ھذه الخدمات أو التحديثات مصحوبة بشروط جديدة أو إضافیة، حیث تنطبق في ھذه الحالة تلك الشروط المختلفة بأثر رجعي ولا تؤدي إلى

تغییر حقوق Microsoft فیما يتعلق بالخدمات أو البرامج المحدثة مسب ًقا (. في حالة الالتزام بشروط الترخیص ھذه، ستحصل على الحقوق أدناه. يعتبر استخدامك للبرنامج موافقة منك على ھذه الشروط. وفي حالة عدم موافقتك على الشروط، يجب عدم استخدام البرنامج. وبدلاً من ذلك، أعد البرنامج إلى شركة. APPLE ”) APPLE INC” (لاسترداد المبلغ أو الحصول على اعتماد إن وجد.

 1. حقوق التثبیت والاستخدام. يجوز لك تثبیت نسخة واحدة من البرنامج واستخدامھا على جھاز يعتمد على نظام. Apple حسبما تسمح قوانین الاستخدام في متجر التطبیقات التابع لشركة iOS

  1. برامج الأطراف الثالثة. ربما يشتمل البرنامج على تطبیقات خاصة بطرف ثالث تقوم Microsoft، ولیس الطرف الثالث، بترخیصھا لك بموجب ھذه الاتفاقیة. تكون أي إشعارات مضمنة خاصة بتطبیقات الطرف الثالث لمعلوماتك فقط.

  2. قیاس الأداء التنافسي. إذا كنت مناف ًسا مباش ًرا، وكان يمكنك الوصول إلى البرنامج أو استخدامه لأغراض قیاس الأداء التنافسي، أو التحلیل، أو تجمیع المعلومات الاستخبارتیة، فأنت تتنازل لشركة Microsoft وشركاتھا الفرعیة وشركاتھا التابعة) بما في ذلك المستقبلیة (عن أي استخدام تنافسي أو وصول أو قیود اختبار لقیاس الأداء في الشروط التي تحكم البرنامج إلى الحد الذي تكون فیه شروط الاستخدام أكثر تقیی ًدا بالفعل أو المضمون من شروط Microsoft. إذا لم تتنازل عن ھذه القیود المزعومة في الشروط التي تحكم البرنامج، فلن يسمح لك بالوصول إلیه أو استخدامه، ولن تفعل ذلك.

 2. جمع البیانات. قد يجمع البرنامج معلومات عنك وعن استخدامك له، ويرسلھا بعد ذلك إلى شركة Microsoft. وقد تستخدم شركة Microsoft ھذه المعلومات لتوفیر خدمات وتحسین منتجاتھا وخدماتھا. حقوق عدم المشاركة، إن وجدت، موضحة في وثائق المنتج. قد تتیح بعض میزات البرنامج جمع البیانات من مستخدمي تطبیقاتك التي تصل إلى البرنامج أو تستخدمه. إذا كنت تستخدم ھذه المیزات لإتاحة جمع البیانات في تطبیقاتك، فیجب أن تلتزم بالقانون المعمول به، بما في ذلك الحصول على الموافقة اللازمة من المستخدم، والاحتفاظ بسیاسة خصوصیة بارزة توضح للمستخدمین بشكل دقیق الطريقة التي تتبعھا في استخدام بیاناتھم وجمعھا ومشاركتھا. يمكنك معرفة المزيد عن جمع البیانات واستخدامھا بواسطة Microsoft في وثائق المنتج وبیان خصوصیة Microsoft على 521839 = https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId. أنت توافق على الالتزام بكل الأحكام المعمول بھا الواردة في بیان خصوصیة Microsoft.

 3. نطاق الترخیص. ھذا البرنامج مر ّخص ولیس مبی ًعا. في حین تحتفظ Microsoft بجمیع الحقوق الأخرى. وما لم يمنحك القانون المعمول به مزي ًدا من الحقوق مع عدم الإخلال بھذا التقیید، فلن) ولن يجوز لك (:

  1. التحايل على أية قیود فنیة في البرنامج والتي لا تسمح لك باستخدام البرنامج إلا بطرق معینة؛

  2. القیام بإجراء ھندسة عكسیة للبرنامج أو إلغاء تحويله برمج ًیا أو إلغاء تجمیعه;

  3. أو إزالة أو تقلیل أو حظر أو تعديل أي إشعارات في البرنامج من Microsoft أو من أحد مورديھا؛

  4. استخدام البرنامج في أية أنشطة أعمال تجارية أو غیر ربحیة أو تھدف إلى تحقیق إيرادات;

  5. استخدام البرنامج بأية طريقة تتنافى مع القانون أو تنشئ أو تنشر برامج ضارة؛ أو

  6. مشاركة البرنامج أو نشره أو توزيعه أو إعارته) باستثناء أي تعلیمات برمجیة قابلة للتوزيع، بموجب الشروط المطبقة أعلاه (، تقديم البرنامج باعتباره حلاً مستضا ًفا مستقلاً للآخرين لاستخدامه، أو نقل البرنامج أو ھذه الاتفاقیة إلى أي طرف ثالث.

 4. لملاحظات. في حالة تقديمك ملاحظات إلى Microsoft حول البرنامج، فإنك تمنح Microsoft، دون مقابل، الحق في استخدام ملاحظاتك ومشاركتھا واستغلالھا تجار ًيا بأية طريقة ولأي غرض. يتعین علیك عدم تقديم ملاحظات خاضعة لترخیص يتطلب قیام Microsoft بترخیص برامجھا أو وثائقھا لأطراف ثالثة نتیجة لأن Microsoft تدرج ملاحظاتك فیھا. تظل ھذه الحقوق سارية بعد انتھاء ھذه الاتفاقي فیھا. تظل ھذه الحقوق سارية بعد انتھاء ھذه الاتفاقي

 5. النقل إلى جھاز آخر. يجوز لك إزالة تثبیت البرنامج وتثبیته على جھاز آخر لاستخدامك الخاص. ولا يجوز لك مشاركة ھذا الترخیص بین العديد من الأجھزة.

 6. قیود التصدير. يتعین علیك الامتثال لجمیع قوانین ولوائح التصدير المحلیة والدولیة المعمول بھا على البرنامج، والتي تتضمن قیو ًدا على الوجھات، والمستخدمین، واستخدام المستخدمین. لمزيد من المعلومات حول قیود التصدير، تفضل بزيارة الموقع) aka.ms/exporting (.

 7. خدمات الدعم. شركة Microsoft لیست ملزمة بتقديم أي خدمات دعم للبرنامج بموجب ھذه الاتفاقیة. يتم توفیر أي دعم ”بالحالة التي علیھا” و ”على علاته” ودون تقديم أي ضمانات من أي نوع.

 8. التحديثات. قد يقوم البرنامج، بصفة دورية، بالبحث عن تحديثات وتنزيلھا وتثبیتھا لك. يمكنك الحصول على التحديثات فقط من Microsoft أو من مصادرھا المعتمدة. قد تحتاج Microsoft إلى تحديث نظامك لإمدادك بالتحديثات. توافق على تلقي ھذه التحديثات التلقائیة دون أي إشعار إضافي. قد لا تتضمن التحديثات أو تدعم جمیع میزات البرنامج أو الخدمات أو الأجھزة الطرفیة الحالیة.

 9. التحكیم الملزم والتنازل عن الدعاوى الجماعیة. ينطبق ھذا البند إذا كنت تعیش في الولايات المتحدة) أو إذا كان الحديث عن شركة، فیكون مقرھا الرئیسي في الولايات المتحدة (. إذا حدث نزاع بینك وبین شركة Microsoft، نوافق نحن وأنت على محاولة تسوية الأمر خلال مدة 60 يو ًما بشكل غیر رسمي. وإذا لم تستطع أنت وشركة Microsoft ذلك، فإنك وشركة Microsoft توافقان على اللجوء إلى التحكیم الفردي الملزم قبل اللجوء إلى التحكیم الفردي الملزم قبل اللجوء إلى بموجب قانون التحكیم الفیدرالي) ”FAA” (، ولیس لرفع دعوى في المحكمة أمام القاضي أو ھیئة التحكیم. وإلا يتخذ المح ِكّم المحايد قراره. غیر مسموح بقضايا الدعاوى الجماعیة والتحكیمات الجماعیة والدعاوى الخاصة أمام نائب عام، أو في صورة أي إجراء آخر يتصرف فیه شخص ما بصفة تمثیلیة؛ كما أنه لیس مسمو ًحا بضم الدعاوى الفردية دون موافقة كل الأطراف. تشتمل اتفاقیة التحكیم الكاملة على مزيد من الشروط وھي متاحة على 1-aka.ms/arb-avtalet. وتوافق أنت وMicrosoft على ھذه الشروط.

 10. إنھاء الاتفاقیة. مع عدم الإخلال بأي حقوق أخرى، يجوز لشركة Microsoft إنھاء ھذه الاتفاقیة في حالة عدم امتثالك لأي من البنود والشروط الواردة فیھا. وفي ھذه الحالة، يجب علیك إتلاف كافة نسخ البرنامج وكافة أجزاء مكوناته.

 11. الاتفاقیة بالكامل. تمثل ھذه الاتفاقیة وأي شروط أخرى قد توفرھا شركة Microsoft للبرامج الملحقة أو التحديثات أو تطبیقات الأطراف الثالثة مجمل الاتفاقیة الخاصة بالبرنامج.

 12. القانون المعمول به ومكان حل النزاعات. إذا حصلت على البرنامج في الولايات المتحدة أو كندا، فستسري قوانین الولاية أو المقاطعة التي تعیش فیھا) أو إذا كان الحديث عن شركة، ففي مكان المقر الرئیسي للشركة (على تفسیر ھذه الاتفاقیة والمطالبات المتعلقة بخرق العقد وكل الدعاوى الأخرى) بما في ذلك المطالبات بموجب قوانین حماية المستھلك والمنافسة غیر العادلة والمسؤولیة التقصیرية (، بصرف النظر عن تعارض مبادئ القوانین، باستثناء خضوع جمیع الأحكام المتعلقة بالتحكیم لقانون التحكیم الفیدرالي. في حالة الحصول على البرنامج في أي بلد آخر، فإن قوانین ذلك البلد تسري، باستثناء خضوع جمیع الأحكام التي تتعلق بالتحكیم لقانون التحكیم الفیدرالي. في حالة وجود اختصاص قضائي فیدرالي أمريكي، فتوافق أنت وشركة Microsoft على أن تكون دائرة الاختصاص القضائي ومكان إقامة الدعوى بصورة حصرية في المحكمة الفیدرالیة بمقاطعة كینج في واشنطن لكل النزاعات التي يتم نظرھا في المحكمة) باستثناء التحكیم (. فیما عدا ذلك، فتوافق أنت وشركة Microsoft على أن تكون دائرة الاختصاص القضائي ومكان إقامة الدعوى بصورة حصرية في المحكمة العلیا لمقاطعة كینج في واشنطن وذلك لكل النزاعات التي يتم نظرھا في المحكمة) باستثناء التحكیم (.

 13. الطرف الثالث المستفید. توافق على أن شركة Apple وشركاتھا الفرعیة ھي الطرف الثالث المستفید من ھذه الاتفاقیة، ولشركة Apple الحق في تنفیذ ھذه الاتفاقیة.

 14. حقوق المستھلك؛ الاختلافات الإقلیمیة. توضح ھذه الاتفاقیة بعض الحقوق القانونیة. قد تكون لك حقوق أخرى، بما في ذلك حقوق المستھلك، بموجب قوانین الولاية أو المحافظة أو الدولة التي تقیم فیھا. وقد تكون لك حقوق تتعلق بالجھة التي حصلت منھا على البرنامج، بشكل مستقل ومنفصل عن علاقتك بشركة Microsoft. لا تغیّر ھذه الاتفاقیة تلك الحقوق الأخرى إذا كانت قوانین تلك الولاية أو المحافظة أو الدولة لا تسمح لھا بذلك. على سبیل المثال، إذا حصلت على البرنامج من أحد البلدان التالیة، فسیسري قانون البلد الإلزامي، ثم تسري علیك الشروط التالیة:

  1. أسترالیا. ستكون لديك ضمانات قانونیة بموجب قانون حماية المستھلك الأسترالي، ولا يوجد أي شيء في ھذه الاتفاقیة غرضه التأثیر على تلك الحقوق على الإطلاق.

  2. كندا. إذا كنت قد حصلت على ھذا البرنامج في كندا، فیمكنك التوقف عن تلقي التحديثات من خلال إيقاف تشغیل میزة التحديث التلقائي، أو فصل الجھاز عن الإنترنت) ولكن عندما تعید توصیله بالإنترنت، فإن البرنامج سیستأنف البحثعنالتحديثاتويثبتھا) ،أوإزالةتثبیتالبرنامج.قدتحددوثائقالمنتج،إنوجدت،أي ًضاكیفیةإيقافتشغیل التحديثات لبرنامج أو جھاز معین تستخدمه.

  3. ألمانیا وال

   • نمسا.) Jag (الضمان. سوف تقوم البرامج المر ّخصة بشكل سلیم بوظائفھا فعل ًیا كما ھو موضح في أي مواد لـ

    Microsoft مرفقة مع البرنامج. ومع ذلك، لا تقدم Microsoft أية ضمانات تعاقدية فیما يتعلق بالبرنامج المرخص.

   • ) ii (تحديد المسؤولیة. في حالة السلوك المتعمد أو الإھمال الجسیم أو المطالبات القائمة على قانون المسؤولیة عن المنتجات، علاوة على أنه في حالة الوفاة أو الإصابات الشخصیة أو الجسدية، تتحمل شركة Microsoft المسؤولیة وف ًقا للقانون التشريعي.

   بموجب الفقرة السابقة،)ii(تتحمل شركة Microsoft المسؤولیة فقط عن الإھمال البسیط إذا أخلت شركة Microsoft بمثل ھذه الالتزامات التعاقدية المادية، والتي يؤدي استیفاؤھا إلى تسھیل التنفیذ الواجب لھذه الاتفاقیة ويؤدي خرقھا إلى تعريض غرض ھذه الاتفاقیة للخطر ويؤدي الامتثال لھا إلى ثقة الطرف الدائم بھا) ويشار إلیھا باسم ”الالتزامات الأساسیة” (. وفي الحالات الأخرى للإھمال البسیط، لن تتحمل Microsoft المسؤولیة عن الإھمال البسیط.

 15. إخلاء المسؤولیة. يتم ترخیص ھذا البرنامج "على حالته". ومن ثم، فإنك تتحمل مسؤولیة استخدامه. يجوز لك إشعار APPLE للحصول على المبلغ المدفوع لسعر الشراء، عند الرغبة في ذلك. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن توفر شركة APPLE أي ضمان أو التزام آخر من أي نوع. ولا تقدم MICROSOFT أية ضمانات أو تعھدات أو شروطًا صريحة. قد تكون لك حقوق مستھلك أو ضمانات قانونیة إضافیة بموجب القوانین المحلیة الخاصة بك والتي لا يمكن لھذه الاتفاقیة تغییرھا. وإلى الحد الذي تسمح به القوانین المحلیة في بلدك، تنفي MICROSOFT عن نفسھا كل الضمانات الضمنیة ويشمل ذلك القابلیة للتسويق والملاءمة لغرض معین وعدم الانتھاك.

 16. 16. تحديد المسؤولیة واستثناءات التعويضات والأضرار. إذا كانت لديك أي حجة للحصول على تعويضات بالرغم من إخلاء المسؤولیة السابق، فیحق لك الحصول على تعويضات من شركة APPLE وشركة MICROSOFT والموردين التابعین لشركة MICROSOFT مقابل الأضرار المباشرة فقط بحیث لا تزيد قیمتھا عن المبلغ الذي دفعته للحصول على البرنامج. لا يمكنك الحصول على أي تعويض يتعلق بأي
أضرار أخرى بما في ذلك الأضرار اللاحقة أو خسارة الأرباح أو الأضرار الخاصة أو غیر المباشرة أو العارضة.

  يسري ھذا القید على )أ( أية أمور ذات صلة بالبرنامج أو الخدمات أو المحتوى )بما في ذلك التعلیمات البرمجیة( على مواقع الإنترنت الخاصة بالطرف الثالث أو تطبیقات الطرف الثالث و)ب( دعاوى خرق العقد أو انتھاك الضمان أو التعھد أو الشرط؛ أو المسؤولیة المحدودة أو الإھمال أو المسؤولیات الأخرى عن التقصیر؛ إلى الحد الذي يسمحبهالقانونالمعمولبه.تسريھذهالقیودأي ًضاحتىفيحالةمعرفةMicrosoftأوAppleأووجوبمعرفتھا باحتمالیة حدوث ھذه الأضرار. ولا يسري علیك تحديد المسئولیة أو الاستثناءات الواردة أعلاه إذا كانت الولاية أو المحافظة أو الدولة التي تقیم فیھا لا تسمح باستثناء أو تحديد مسؤولیة الأضرار العارضة أو اللاحقة أو الأضرار الأخرى.

TERMES DE LLICÈNCIA DEL PROGRAMARI DE MICROSOFT

MICROSOFT MOBILA IOS ADMINISTRATIONSPROGRAMMET FÖR YAMMER

SI VIVIU ALS ESTATS ENHETER (O LJUD UNA EMPRESA JAG HI TENIU EL DOMICILI SOCIAL KAPITALBELOPP), LLEGIU ”ARBITRATGE VINCULANT JAG RENÚNCIA EN L'ACCIÓ COL· LECTIVA ”CONTINUACIÓ SOBRE LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

Kter termes de llicència presenterar constitueixen un contracte mellan vós i Microsoft Corporation (o una de les seves filials). S'apliquen al programari esmentat anteriorment i en tots kter serveis o actualitzacions de programari de Microsoft (excepte SV la mesura SV què aquests serveis o actualitzacions incloguin condicions noves o addicionals, certifikatutfärdare SV què aquestes condicions diferents s'aplicaran de manera prospectiva jag inga alteraran kter drets Nilens vós o Microsoft tingueu SV relació amb kter serveis o el programari actualitzat anteriorment). SI COMPLIU AQUESTS TERMES DE LLICÈNCIA, DISPOSAREU DELS DRETS SEGÜENTS. SV FER ÚS DEL PROGRAMARI, ACCEPTEU AQUESTS TERMES. SI INGA KTER ACCEPTEU, INGEN UTILITZEU EL PROGRAMARI JAG RETORNEU-LO APPLE INC. (”ÄPPLE”) PER OBTENIR UN REEMBORSAMENT O CRÈDIT, SI ESCAU.

 1. DRETS D'INSTAL· LACIÓ JAG D'ÚS. Podeu instal·lar jag utilitzar una còpia del programari SV un dispositiu basat SV l'iOS d'acord amb les normes d'ús de l'App Store d'Apple.

  1. Programari de Tercers. El programari pot incloure aplicacions de tercers Nilens Microsoft, jag inga el tercer pas oss llicencien SV virtut d'aquest contracte. Totes les notificacions incloses per en aplicacions de tercers tenen una finalitat merament informativa.

  2. Comparativa de la Competència. Si ljud un competidor directe jag accediu al programari o l'utilitzeu amb finalitats de comparativa de la competència, anàlisi o recopilació d'intel·ligència, renuncieu davant de Microsoft, les seves subsidiàries jag companyies filials (fenor i tot de manera prospectiva) en totes les restriccions ús, accés jag comparativa de la competència de les condicions Nilens regeixen el programari, SV la mesura SV què les condicions d'ús siguin, o pretenguin ser més restrictives Nilens les condicions de Microsoft. Si inga apliqueu alguna d'aquestes restriccions preteses en les condicions Nilens regeixen el programari, ingen podeu accedir en aquest programari ni utilitzar-lo jag acordeu inga fer-hu.

 2. COMPILACIÓ DE DADES. El programari pot compilar informació vostra jag sobre com utilitzeu el programari jag enviar-la en Microsoft. Microsoft pot utilitzar aquesta informació per proporcionar serveis així com per millorar kter seus productes jag serveis. Kter vostres drets de ingen participar, en certifikatutfärdare Nilens n'hi hagi, es descriuen a la documentació del producte. Algunes característiques del programari poden permetre la compilació de dades dels usuaris de les vostres aplicacions Nilens accedeixin al programari o l'utilitzin. Si utilitzeu aquestes característiques per permetre la compilació de dades en les vostres aplicacions, heu de complir amb la legislació aplicable, inclosa l'obtenció de qualsevol consentiment d'usuari necessari, així com mantenir una estratègia de privadesa framträdande Nilens informi kter usuaris sobre com utilitzeu, compileu jag compartiu les seves dades. Podeu obtenir més informació sobre la compilació jag l'ús de dades de Microsoft a la documentació del producte i a la Declaració de Privacitat de Microsoft Nilens trobareu en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Accepteu complir totes les disposicions aplicables de la Declaració de Privacitat de Microsoft.

 3. ÀMBIT DE LA LLICÈNCIA. El programari es cedeix subjecte en llicència jag inga és objecte de venda. Microsoft es reserva tots kter altres drets. Tret Nilens la legislació aplicable oss atorgui més drets malgrat aquesta limitació, ingen fareu el següent (jag inga hög teniu dret):

  1. eludir les limitacions tècniques del programari Nilens només oss permeten utilitzar-lo de maneres determinades;

  2. utilitzar tècniques d'enginyeria inversa, descompilar o desassemblar el programari;

  3. suprimir, minimitzar, bloquejar o modificar notificacions de Microsoft o dels seus proveïdors al programari;

  4. utilitzar el programari per en activitats comercials vettigt ànim de lucre o Nilens generin ingressos;

  5. fer un ús del programari Nilens suposi una infracció de la llei, o Nilens creï o propagui skadlig programvara, o

  6. compartir, publicar, distribuir o prestar el programari, proporcionar el programari com una solució allotjada oberoende perquè l'utilitzin altres persones ni transmetre el programari o aquest contracte per tercers.

 4. COMENTARIS. Si entregueu comentaris sobre el programari Microsoft, li concediu Microsoft, de manera gratuïta, el dret d'utilitzar, compartir jag comercialitzar kter vostres comentaris de qualsevol forma i per en qualsevol propòsit. Inga proporcionareu comentaris subjectes en una llicència Nilens requereixi Nilens Microsoft atorgui una llicència del seu programari o de la seva documentació tercers-perquè Microsoft hög inclogui kter vostres comentaris. Aquests drets subsistiran en aquest contracte.

 5. TRANSMISSIÓ ett UN ALTRE DISPOSITIU. Podreu desinstal·lar el programari jag instal·lar-lo SV un altre dispositiu per al vostre ús personliga. Inga podeu compartir aquesta llicència SV diversos dispositius.

 6. RESTRICCIONS REGARDING L'EXPORTACIÓ. HEU de complir totes les lleis jag kter reglaments, nacionals jag internacionals SV matèria d'exportacions Nilens s'apliquin al programari incloent-hög les restriccions pel Nilens fa a la destinació, kter usuaris finalen jag l'ús slutliga. Per obtenir més informació sobre les restriccions SV matèria d'exportació, visiteu http://aka.ms/exporting.

 7. SERVEIS DE support TÈCNIC. Microsoft ingen té l'obligació SV-virtut d'aquest contracte-de proporcionar ändpunkt-servei de support tècnic per al programari. Tot el support tècnic es proporciona ”tal lika”, ”amb tots kter fel” i känna av garantia de ändpunkt tipus.

 8. ACTUALITZACIONS. El programari pot cercar actualitzacions periòdicament jag baixar les jag instal·lar les automàticament. Només podeu obtenir actualitzacions de Microsoft o de teckensnitt autoritzades. Microsoft pot exigir vos Nilens actualitzeu el sistema per proporcionar vos actualitzacions. Accepteu rebre aquestes actualitzacions automàtiques vettigt ändpunkt notificació addicional. Pot ser Nilens les actualitzacions inga incloguin o inte admetin totes les característiques del programari, kter serveis o kter dispositius perifèrics.

 9. ARBITRATGE VINCULANT jag RENÚNCIA en L'ACCIÓ COL· LECTIVA. Aquesta Secció és aplicable si viviu als Estats enheter (o si ljud una empresa jag hög teniu el domicili sociala kapitalbelopp). SV certifikatutfärdare Nilens vós i Microsoft tingueu un conflicte, vós i Microsoft acordeu provar de resoldre'l mitjançant una negociació informellt durant un ändstationer de 60 avlider. Si vós i Microsoft ingen podeu acordeu amb Microsoft l'arbitratge vinculant enskilda de l'Associació Americana d'Arbitratge (”AAA”) conforme a la Llei Federal d'Arbitratge (”FAA”) jag inga entaular una demanda SV un tribunal davant d'un jutge o jurat. Com en alternativa un àrbitre neutrala resoldrà el conflicte. Inga es permeten les accions col·lectives, kter arbitratges col·lectius, les accions realitzades per un advocat privat jag altres procediments SV què una servrar actuï SV qualitat de representant d'un grup de persones; tampoc inga es permet combinar procediments personer vettigt el consentiment de totes les delar. El Contracte d'Arbitratge du har av conté més condicions jag està disponible en http://aka.ms/arb-agreement-1. Vós i Microsoft accepteu aquestes condicions.

 10. RESOLUCIÓ. Känna perjudici de ändpunkt altre dret, Microsoft pot resoldre aquest contracte si inga SV compliu kter termes o les condicions. SV aquest certifikatutfärdare, haureu de destruir totes les còpies del programari i totes les seves delar komponenter.

 11. CONTRACTE SLUTFÖRA. Aquest contracte i totes les altres condicions Nilens Microsoft pugui establir per sensorn komplettering, les actualitzacions o les aplicacions de tercers conformen el contracte du har av del programari.

 12. LEGISLACIÓ APLICABLE jag LLOC DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. Si vau adquirir el programari als Estats enheter o Canadà, les lleis de l'estat o la província på residiu (o si ljud una empresa, på teniu el domicili sociala kapitalbelopp) regiran la interpretació d'aquest contracte, les reclamacions relacionades amb el seu incompliment jag totes les altres reclamacions (incloses les de protecció al consumidor, competència deslleial jag responsabilitat extracontractual), amb independència dels conflictes de principis legals, tret Nilens l'FAA regeixi totes les disposicions relacionades amb l'arbitratge. Si vau adquirir el programari SV un altre país, s ”aplicarà la legislació corresponent, tret Nilens l'FAA regeixi totes les disposicions relacionades amb l'arbitratge. Si hög ha jurisdicció federal dels Europeiska Beräkningsenheter, vós i Microsoft accepteu la jurisdicció exclusiva del tribunal överordnad de valör region, Washington, per en tots kter conflictes Nilens es presentin als domstolar (en excepció de l'arbitratge). SV certifikatutfärdare contrari, vós i Microsoft accepteu la jurisdicció exclusiva del Tribunal överordnad de valör region, Washington, per en tots kter conflictes Nilens es presentin als domstolar (en excepció de l'arbitratge).

 13. TERCER BENEFICIARI. Accepteu Nilens Apple i les seves subsidiàries són tercers beneficiaris d'aquest contracte, i Apple té el dret d'exigir-ne el datamaskin.

 14. DRETS DEL CONSUMIDOR; VARIACIONS REGIONALS. En aquest contracte es descriuen determinats drets legals. Pot ser que tingueu altres drets, incloent-hi els drets del consumidor, d'acord amb les lleis del vostre estat, país o província. Independentment i a part de la vostra relació amb Microsoft, també és possible que disposeu d'altres drets en funció de qui us hagi venut el programari. Aquest contracte no modifica els altres drets dels quals disposeu si la legislació del vostre estat, país o província no ho permet. Per exemple, si vau adquirir el programari a una de les regions següents, o si s'aplica obligatòriament la legislació del país, se us apliquen les disposicions següents:

  1. Austràlia. Teniu garanties legals d'acord amb la Llei de Protecció al Consumidor d'Austràlia i cap part d'aquest contracte pretén afectar els vostres drets.

  2. Canadà. Si vau adquirir aquest programari Canadà, podeu deixar de rebre actualitzacions. Per fer-hu, desactiveu la característica d'actualització automàtica, desconnecteu el dispositiu d'Internet (quan oss torneu connectar Internet, en certifikatutfärdare de fer-hu, el programari tornarà en comprovar si hög ha actualitzacions jag les instal·larà) o desinstal·leu el programari. La documentació del producte, si escau, també pot especificar com es desactiven les actualitzacions al dispositiu o el programari específic.

  3. Alemanya jag Àustria.

   • (i) Garantia. El programari degudament llicenciat funcionarà substancialment de la forma descrita als material de Microsoft Nilens l'acompanyen. Inga obstant això Microsoft ingen concedeixen ändpunkt garantia avtal SV relació amb el programari llicenciat.

   • (ii) Limitació de Responsabilitat. SV certifikatutfärdare de conducta intencional, negligència greu reclamacions basades SV la Llei de Responsabilitat per Productes, així com sv certifikatutfärdare de mort o skador personliga o físiques, Microsoft, és ansvarig segons la legislació.

   D'acord amb la clàusula främre (ii), Microsoft només tindrà responsabilitat per negligència lleu si incompleix les obligacions contractuals pertinents, el datamaskin de les quals permet Nilens aquest contracte s'executi degudament, jag la infracció de les quals posaria SV perill la finalitat d'aquest contracte jag la confiança d'una del SV el seu datamaskin (anomenades ”obligacions cardinals”). SV altres casos de negligència lleu, Microsoft ingen serà ansvarar de la negligència esmentada.

 15. RENÚNCIA DE GARANTIA. EL PROGRAMARI ES LLICENCIA ”TAL LIKA” JAG PER BBMEDDELANDEN, ASSUMIU EL RISC D'UTILITZAR-LO. SI HO DESITGEU, PODEU SOL· LICITAR EN APPLE UN REEMBORSAMENT DEL PREU DE COMPRA. SV LA MESURA MÀXIMA NILENS HO PERMETI LA LEGISLACIÓ APLICABLE, APPLE INGA DISPOSARÀ DE ÄNDPUNKT MANERA ÄNDPUNKT ALTRA OBLIGACIÓ DE GARANTIA. MICROSOFT INGEN CONCEDEIX ÄNDPUNKT GARANTIA NI CONDICIÓ EXPLÍCITES. ÉS MÖJLIGA NILENS LA LEGISLACIÓ LOKALA AMERIKANSKA CONCEDEIXI DRETS ADDICIONALS COM CONSUMIDOR-O GARANTIES LEGALS NILENS AQUEST CONTRACTE INGA PUGUI MODIFICAR. SV LA MESURA SV QUÈ HO PERMETI LA LEGISLACIÓ LOKALT, MICROSOFT EXCLOU TOTES LES GARANTIES IMPLÍCITES INCLOSES LES DE SATISFACCIÓ, D'IDONEÏTAT PER EN UNA FINALITAT CONCRETA JAG D ”ABSÈNCIA D'INFRACCIÓ DE DRETS.

 16. LIMITACIÓ JAG EXCLUSIÓ DE RECURSOS JAG D'INDEMNITZACIONS. SI TENIU ALGUNA BASE PER EN LA RECUPERACIÓ DE DANYS TOT JAG LA RENÚNCIA DE GARANTIA FRÄMRE, PODEU RECUPERAR D'APPLE, DE MICROSOFT JAG DELS PROVEÏDORS DE MICROSOFT NOMÉS KTER DANYS DIRECTES FENOR EN LA QUANTITAT NILENS HÀGIU PAGAT PEL PROGRAMARI. INGA PODEU OBTENIR ÄNDPUNKT INDEMNITZACIÓ PER DANYS D'ALTRES TIPUS INCLOSOS KTER DANYS CONSEQÜENCIALS PER LUCRE CESSANT, ESPECIALS, INDIRECTES O OFÖRUTSEDDA UTGIFTER.

  Aquesta limitació s'aplica (a) en summa allò relacionat amb el programari, kter serveis el contingut (incloent-hög el codi) de llocs d'Internet de tercers, o les aplicacions de tercers; i en (b) les reclamacions per incompliment de contracte, de la garantia o les condicions; responsabilitat objectiva, negligència o altres responsabilitats extracontractuals; o bé en qualsevol altra reclamació; SV tots kter casos, SV la mesura permesa per la legislació aplicable. De la mateixa manera, també s'aplicarà fenor i tot si Microsoft o Apple coneixia o hauria d'haver conegut la possibilitat Nilens es produïssin aquests danys. També pot ser Nilens la limitació o exclusió esmentada anteriorment inga s'apliqui al vostre certifikatutfärdare perquè el vostre estat, província o país inga permeti l'exclusió o la limitació de danys oförutsedda utgifter, conseqüencials o d'altre tipus.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×