Mobila Android-appen för Yammer - licensvillkor för programvara

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

OM DU BOR I (ELLER ETT FÖRETAG MED EN KAPITALBELOPP SOM PLATS FÖR FÖRETAG I) USA, LÄS AVSNITTET ”BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN” NEDAN. DET PÅVERKAR HUR TVISTER TOLKAS.

Dessa licensvillkor är ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller dess dotterbolag). De gäller för ovanstående programvara och alla Microsoft-tjänster och programvara uppdateringar (förutom i utsträckning som dessa tjänster eller uppdateringar tillsammans med nya eller ytterligare villkor, termer i så fall de olika tillämpas framåtriktat och ändra inte din eller Microsofts rättigheter avseende före uppdaterad programvara eller tjänster). OM DU FÖLJER DESSA LICENSVILLKOR HAR DU DE RÄTTIGHETER SOM ANGES NEDAN. MED HJÄLP AV PROGRAMVARAN, ACCEPTERAR DU VILLKOREN.

 1. INSTALLATION OCH ANVÄNDARRÄTTIGHETER.

  1. Allmänna. Du får installera och använda valfritt antal kopior av programvaran.

  2. Programvara från tredje part. Programvaran kan innehålla program från tredje part som är licensierat för dig enligt detta avtal eller under sin egen termer. Licensvillkor, meddelanden och bekräftelser om för program från tredje part kanske är tillgängliga online på http://aka.ms/thirdpartynotices eller i en tillhörande meddelanden-filen. Även om sådana program styrs av andra avtal, friskrivning, begränsningar och undantag av skador nedan gäller även i den utsträckning som gällande lagstiftning.

  3. Webbplats för konkurrensanalys prestandatest. Om du är en direkt konkurrent och komma åt eller använda programvaran för webbplats för konkurrensanalys prestandatest, analys eller intelligence samla in, du undantag från mot Microsoft, dess dotterbolag och dess underställda företag (inklusive framåtriktat) alla webbplats för konkurrensanalys användning, åtkomst och prestandatest test begränsningar i villkoren för tilldelningen programvaran i den utsträckning som din användningsvillkoren är eller att vara mer restriktiva än Microsofts villkor. Om du inte undantag från sådana påstådd begränsningar i villkoren för tilldelningen programvaran, du har inte behörighet att komma åt eller använda programvaran och inte kommer att göra detta.

 2. Datainsamling. Programvaran kan samla in information om dig och din användning av programvaran och skicka till Microsoft. Microsoft kan använda den här informationen för att tillhandahålla tjänster och förbättra Microsofts produkter och tjänster. Eventuell avanmälan rättigheter, beskrivs i produktdokumentationen. Vissa funktioner i programvaran kan aktivera samling med data från användare av dina program som kommer åt eller använda programvaran. Om du använder dessa funktioner för att aktivera datainsamling i dina program, måste du följa tillämplig lag, inklusive komma eventuella nödvändiga tillstånd, och underhålla en framträdande sekretesspolicy som korrekt innehåller informerar om hur du använder, samla in och dela tabellernas data. Du kan lära dig mer om Microsofts insamling och användning i produktdokumentationen och sekretesspolicyn för Microsoft på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Samtycker till att följa alla tillämpliga bestämmelser i sekretesspolicyn för Microsoft.

 3. Omfattning av licens. Programvaran licensieras inte sålda. Microsoft förbehåller sig alla andra rättigheter. Om inte tillämplig lag ger dig fler rättigheter trots denna begränsning, du kommer inte (och har rätt till):

  1. kringgå de tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter användning på vissa sätt

  2. utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran

  3. ta bort, minimera, blockera eller ändra meddelanden från Microsoft eller dess leverantörer i programvaran

  4. använda programvaran för kommersiella, icke-vinstdrivande organisationer, eller generering av intäkt verksamhet.

  5. använda programvaran ett sätt som strider mot lagen eller skapa eller sprida skadlig programvara

  6. dela, publicera, distribuera eller låna ut programvaran, tillhandahålla programvaran som en fristående webbaserad lösning för annan part eller överlåta programvaran eller det här avtalet till någon tredje part.

 4. FEEDBACK. Om du ge feedback om programvaran till Microsoft ge du till Microsoft, utan kostnad, rätt att använda, dela och kommersialisera dina synpunkter på något sätt och för alla ändamål. Du kommer inte ge feedback som omfattas av en licens som kräver Microsoft att licensiera dess programvara eller dokumentation till tredje part eftersom Microsoft inkluderar din feedback i fälten. Dessa rättigheter klara detta avtal.

 5. EXPORTBEGRÄNSNINGAR. Du måste följa alla inhemsk och internationell exportera lagar och regler som gäller för programvaran, som innehåller restriktioner för destination, slutanvändare och slut Använd. Mer information om exportbegränsningar hittar du http://aka.ms/exporting.

 6. Supporttjänster. Microsoft är inte skyldig enligt detta avtal att ge alla supporttjänster för programvaran. Alla stödet gäller ”är”, ”med alla fel” och utan några garantier.

 7. Uppdateringar. Programvaran får regelbundet söka efter uppdateringar, och hämta och installera dem åt dig. Du kan få uppdateringar från Microsoft eller auktoriserade källor. Microsoft kan behöva uppdatera datorn för att ge uppdateringar. Samtycker till att ta emot dessa automatiska uppdateringar utan några extra meddelande. Uppdateringar kan inte innehålla eller stöder alla befintliga funktioner, tjänster eller yttre enheter.

 8. Bindande SKILJEFÖRFARANDE och klass åtgärd avstående. Det här avsnittet gäller om du bor i (eller om en verksamhet din huvudsakliga verksamhet är) USA. Om du och Microsoft har en tvist kan du och Microsoft samtycker till försöka lösa informellt i 60 dagar. Om du och Microsoft kan du och Microsoft samtycker till bindning enskilda skiljedomsförfarande inför American Arbitration Association under Federal skiljeförfarande Act (”FAA”), och inte att stämma i domstol framför domare eller juryn. I stället besluta en neutrala skiljeman. Klass åtgärd rättegångar, klass hela arbitrations, privata attorney general - åtgärder och andra fortsätter där någon fungerar i en representant kapacitet inte tillåts; inte heller att kombinera enskilda förfarandet utan samtycke av alla parter. Fullständig skiljeförfarande avtalet innehåller fler termer och i http://aka.ms/arb-agreement-1. Du och Microsoft godkänner villkoren.

 9. Uppsägning. Utan att det påverkar andra rättigheter avsluta Microsoft detta avtal om du inte uppfyller något av dess villkor eller villkor. I sådana fall måste du förstör alla kopior av programvaran och alla dess delar.

 10. Fullständig reglering. Detta avtal, och andra termer som Microsoft kan tillhandahålla för tillägg, uppdateringar eller program från tredje part, är det fullständiga avtalet för programvaran.

 11. Tillämplig lag och plats för att lösa tvister. Om du har köpt programvaran i USA eller Kanada, lagar för delstat eller region där du bor (eller, om en verksamhet där din huvudsakliga verksamhet finns) styr tolkning av avtalet påstådda brott, och alla andra anspråk) inklusive konsumentskydd, falsk konsumentskydd och skadeståndsansvar anspråk) oavsett juridiska principer, förutom att FAA styr allt som rör skiljeförfarande. Om du har köpt programvaran i något annat land gäller dess lagar, förutom att FAA styr allt avseende skiljeförfarande. Om US federal jurisdiktion finns godkänner du och Microsoft till exklusiv behörighet i federal domstol i valör delstaten Washington alla tvister hört talas i domstol (utom skiljeförfarande). Om du inte dig och Microsoft samtycker till exklusiv behörighet i den högsta domstolen valör region, Washington alla tvister hört talas i domstol (utom skiljeförfarande).

 12. CONSUMER rättigheter. NATIONELLA VARIANTER. Vissa juridiska rättigheter beskrivs i det här avtalet. Du kan ha andra rättigheter, inklusive konsumentskydd, lagen i din stat, provins eller land. Separera och förutom din relation med Microsoft kan du även ha rättigheter om parter som du har köpt programvaran. Detta avtal ändras inte de andra rättigheterna om lagstiftningen i din stat, provins eller land inte tillåter det i detta syfte. Anta att du har köpt programvaran i något av de nedan regioner eller obligatorisk land lag gäller och sedan följande bestämmelser gäller för dig:

  1. Australien. Du har obligatorisk garantier under australiska Consumer lag och ingenting i detta avtal är avsedd att påverka de rättigheterna.

  2. Kanada. Om du har köpt programvaran i Kanada, du kan sluta ta emot uppdateringar genom att stänga av funktionen automatisk uppdatering koppla från enheten från Internet (om och när du ansluter igen till Internet, men programvaran fortsätter söka efter och installerar uppdateringar) eller avinstallera programvaran. I produktdokumentationen kan eventuell också ange hur du stänger av uppdateringar för din enhet eller programvara.

  3. Tyskland och Österrike.

   1. Garantin. Korrekt licensierad programvara utförs avsevärt enligt beskrivningen i Microsoft material som medföljer programvaran. Microsoft innehåller dock ingen avtal garanti relation till licensierad programvara.

   2. Ansvarsbegränsning. I händelse av avsiktligt genomföra, grov vårdslöshet, anspråksbaserad på produkt ansvar Act, samt, i händelse av dödsfall eller personlig eller fysisk skada sannolikt Microsoft enligt obligatorisk lag.

    Skyldig till föregående satsen ii., kommer Microsoft endast ansvara för små skada orsakad av vårdslöshet om Microsoft har brutit mot sådana material avtalsförpliktelser på beställningssidan som underlättar att betala prestanda i detta avtal, brott mot som skulle utgöra syftet med det här avtalet och efterlevnad som fest hela tiden förtroende i (så kallade ”siffror förpliktelser”). I andra fall av mindre skada orsakad av vårdslöshet Microsoft inte ansvarig för små skada orsakad av vårdslöshet.

 13. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN ÄR LICENSIERAT ”SOM ÄR”. DU ANSVARAR SJÄLV FÖR ATT ANVÄNDA DEN. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, GARANTIER ELLER VILLKOR. I DEN UTSTRÄCKNING UNDER TILLÄMPLIGA LAGAR UTESLUTER MICROSOFT ALLA GARANTIER, INKLUSIVE SÄLJBARHET, TRÄNINGSPRESENTATION FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH KRÄNKNING.

 14. Begränsning på och av av skador. OM DU HAR NÅGON GRUND FÖR ATT ÅTERSTÄLLA SKADOR TROTS OVANSTÅENDE FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR KAN ÅTERSTÄLLA DU FRÅN MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER ENDAST DIREKTA SKADOR UPP TILL USD 5,00. DET GÅR INTE ATT ÅTERSTÄLLA NÅGRA ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKT ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR. Denna begränsning gäller (a) allt som rör programvaran, tjänsterna och innehållet (inklusive kod) på tredje parts Internetwebbplatser eller program från tredje part; och (b) påstådda brott mot avtalet, garantin, garantier eller villkor, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra skadeståndsansvar; eller andra krav; i varje ärende i den utsträckning som följer av tillämplig lag. Det gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Ovanstående begränsningar och undantag kanske inte gäller för dig eftersom din stat, provins eller land inte kanske tillåter undantag eller begränsning av skador, följdskador eller andra skador. Observera: eftersom programvaran distribueras i Kanada, några av avtalsvillkoren anges nedan på franska.

Remarque: Ce logiciel étant distribué au Kanada, of des satser dans ce contrat accordance fournies ci-dessous en français.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé nominella a licens est offert «tel uttryckt ”. By utnyttjande de ce logiciel est à bärbara seule risque et péril. Microsoft n'accorde aucune or garantie expresse. Latitude pouvez bénéficier de droits additionnels SV kraft du droit lokala sur la skydd des consommateurs, Nilens ce contrat ne Council ändringstangent. La ou elles accordance permises nominella le droit språk, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un användningen particulier et d'absence de contrefaçon accordance exclues.

BEGRÄNSNING DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET AV DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES. Latitude pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs a indemnisation SV certifikatutfärdare de dommages dirigeras uniquement à hauteur de 5,00 $ oss. Latitude ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les other amounts dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette begränsning concerne:

 • all ce types est relié au logiciel aux services ou au under (y compris le kod) figurant sur des webbplatser Internet nivåer ou dans des program nivå. et

 • les réclamations au titern de missbruk de contrat ou de garantie, ou au titern de responsabilité stricte de négligence ou the or faute dans la limite autorisée nominella la loi SV Enter INTO force. 
Elle s'applique également, dator si Microsoft connaissait ou devrait connaître l'éventualité d'un tel dommage. Si bärbara ger n'autorise pas l'exclusion ou la begränsning de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque natur Nilens ce soit, il se Council Nilens la begränsning ou l'exclusion ci-dessus ne s'appliquera pas à bärbara taken by. 
GÅNGEN JURIDIQUE. Le présent contrat décrit vissa droits juridiques. Latitude pourriez avoir d'autres droits prévus par les lois de bärbara betalar. Le présent contrat ne modifie pas les droits Nilens Latitude confèrent les lois de bärbara ger si celles ci ne le permettent pas.

微软软件许可条款

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

如果您居住 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地) 在美国, 请阅读下文 ”具有约束力的仲裁和共同起诉弃 权” 一节。 它影响争议的解决方式。

这些许可条款是您与微软公司 (或其关联公司) 之间达成的协议。 这些条款适用于上述软件和任何 Microsoft 服 务或软件更新 (但该等服务或更新附有新的或额外条款的情况除外, 在这种情况下, 那些不同的条款预期会适用, 并且不会改变您或 Microsoft 的有关预更新的软件或服务的权利) 。 如果您遵守这些许可条款, 您将拥有以下权 利。 使用该软件, 即表示您接受这些条款。

 1. 安装和使用权利。

  1. 一般条款。 您仅可出于上述目的以及出于内部业务的目的安装和使用任意数量的软件副本。

  2. 第三方软件。 该软件可能包含根据本协议或其各自的条款许可给您使用的第三方应用程序。 您可在 http://aka.ms/thirdpartynotices 在线访问适用于第三方应用程序的许可条款、声明和确认 (如有) 或 者在随附的 ”声明” 文件中进行查看。 即使此类应用程序受其他协议的约束, 在适用法律允许的范围内, 下面的免责声明以及损害限制和除外情况仍然适用。

  3. 竞争性基准。 如果您是一名直接的竞争对手, 您出于竞争性的基准、分析或情报收集之目的访问或使用 软件 就约束您软件的条款中的任何竞争性使用、访问和基准测试限制 (包括预期的) 而言 您放弃反 对 Microsoft、其附属公司及其关联公司, 除非您的使用条款是, 或声称是, 比 Microsoft 的条款更加严 格。 如果您不放弃约束您软件的条款中的任何此类声称的限制, 您不得访问或使用该软件, 并且将来亦 是如此。

 2. 数据收集。 该软件可能收集有关您和您对该软件的使用的信息, 并将其发送给Microsoft。 Microsoft可能使 用此信息提供服务和改进 Microsoft 的产品和服务。 您选择停用的权利 (如有) 如产品文档中所述。 该软件 中的某些功能可能会从您的访问或使用该软件的应用程序的用户处收集数据。 如果您使用这些功能以在您的 应用程序中收集数据, 您必须遵守适用的法律, 包括获得任何需要的用户的同意, 并保持准确通知用户有关 您如何使用、收集和共享其数据的醒目的隐私政策。 您可以在产品文档和 Microsoft 隐私声明 (位于 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) 中了解有关 Microsoft 数据收集和使用的更多信息。 您同 意遵守 Microsoft 隐私声明的所有适用条款。

 3. 许可范围。 该软件只授予使用许可, 而非出售。 Microsoft保留所有其他权利。 除非适用的法律赋予您此项限 制之外的权利,否则您不得(且无权):

  1. 绕过本软件中的任何技术限制, 这些限制只允许您以特定的方式使用软件;

  2. 对软件进行反向工程、反向编译或反汇编;

  3. 删除、尽量减少、阻止或修改该软件中的Microsoft或其供应商的任何声明;

  4. 将软件用于商业、非营利或营利活动;

  5. 以违反法律或创建或传播恶意软件的任何方式使用软件; 或者

  6. 共享、发布、分发或出借该软件, 或将其作为独立托管解决方案提供给他人使用, 或将该软件或本协议 转让给任何第三方。

 4. 反馈。 如果您向Microsoft提供有关该软件的反馈 则意味着您向Microsoft无偿提供以任何方式、出于任何 目的使用和分享您的反馈并将其商业化的权利。 如果根据某项许可的规定, 微软由于在其软件或文档中包含 了您的反馈而不得不向第三方授予该软件或文档的许可, 请不要提供这样的反馈。 这些权利在本协议终止后 继续有效

 5. 出口限制。 您必须遵守适用于该软件的所有国内和国际出口法律和法规, 其中包括对目的地、最终用户和最 终用途的各种限制。 有关出口限制的详细信息, 请访问 http://aka.ms/exporting 。

 6. 支持服务。 根据本协议, Microsoft没有为软件提供任何支持服务的义务。 提供的任何支持均 ”按现状” 提供, ”可能存在各种缺陷” 且不包含任何形式的保证。

 7. 更新。 该软件会定期检查软件更新, 并为您下载和安装这些更新。 您只能从Microsoft或授权来源处获得软 件更新。 Microsoft 可能需要更新您的系统来为您提供更新资讯。 您同意在无需任何额外通知的情况下接收这 些自动更新。 更新信息可能不涵盖或支持所有的现有软件功能、服务或外围设备。

 8. 有约束力的仲裁和共同起诉弃权。 如果您的居住地 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地) 在美国, 则 须遵守本节规定。 如果您和 Microsoft 产生争议, 您和 Microsoft 同意尝试在六十 (60) 天内对争议进行非正 式解决。 如果您和 Microsoft 无法解决争议, 您和 Microsoft 同意按照《联邦仲裁法》(以下简称 ”FAA”) 接 受美国仲裁协会的有约束力的独立仲裁, 而不是在法官或陪审团面前进行法律诉讼。 中立的仲裁员将作出裁 决。 不允许共同起诉、共同范围的仲裁、检察长私人诉讼以及代理人提起的任何其他诉讼, 如果未取得所有 方的同意, 也不得将单独的诉讼进行合并。 完整的《仲裁协议》含有较多的条款, 位于 http://aka.ms/arb-avtalet-1。 您和 Microsoft 同意这些条款。

 9. 终止。 如果您未能遵守本协议的任何条款和条件, Microsoft可能会终止本协议, 但任何其他权利不受影响。 在此情况下, 您必须销毁该软件的所有副本及其所有组成部分。

 10. 完整协议。 本协议, 以及 Microsoft 可能针对补充、更新或第三方应用程序提供的任何其他条款, 共同构成 了该软件的完整协议。

 11. 适用法律和争议解决地点。 如果您在美国或加拿大购买该软件, 则您所居住的州或省 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地) 的法律管辖本协议的解释、违约索赔和其他所有索赔(包括消费者保护、不正当竞争和 侵权索赔), 而不考虑冲突法原则, 但是 FAA 将制约所有与仲裁相关的事宜。 如果您在其他任何国家/地区 购买该软件 则应遵守该国家/地区的法律 但 FAA 将制约与仲裁相关的一切事宜。 如果存在美国联邦管辖 权地, 您和 Microsoft 同意将美国华盛顿州金县的联邦法院作为在法院听证的所有争议的唯一的管辖权地和 审判地 (不包括仲裁) 。 如果不存在美国联邦管辖权地, 您和 Microsoft 同意将美国华盛顿州金县的高级法 院作为在法院听证的所有争议的唯一管辖权地和审判地 (仲裁除外) 。

 12. 消费者权利; 地区差异。 本协议规定了某些合法权利。 根据您所在州、省、国家/地区的法律规定 您可能 享有其他权利 (包括消费者权利) 。 除了您与微软的关系之外, 您还可能单独享有与您的软件卖方相关的权 利。 如果您的州、省、国家/地区的法律不允许 本协议不会改变这些其他权利。 例如, 如果您的软件是从下 列地区之一购买的, 或强制性的国家/地区法律适用, 则下列条款适用于您:

  1. 澳大利亚。 您享有《澳大利亚消费者法》规定的法定保障, 本协议中的任何规定均无意影响这些权利。

  2. 加拿大。 如果您在加拿大购买该软件, 您可以关闭自动更新功能、断开您的设备与Internet的连接 (但 是 如果重新连接到 Internet, 软件将继续检查并安装更新) 或卸载该软件, 从而停止接收更新。 产品 文档 (如有) 也可能指明了为特定设备或软件关闭更新的方法。

  3. 德国和奥地利。

   1. (i) 保证。 获得适当许可的软件会基本上按照该软件附带的任何 Microsoft 材料说明的方式运行。 但 是, Microsoft 未提供任何与许可软件相关的合同保障。

   2. (ii) 责任限制。 如果出现基于产品责任法的故意行为、重大过失、索赔以及出现死亡或人身伤害的 情况, Microsoft 将依据成文法负责。

    根据上述条款 (ii), Microsoft 将仅对以下情况的轻微过失负责:Microsoft 违反此类实质性合同 义务、未履行促使本协议正常执行的义务、危及本协议的目的的义务违反行为以及未能遵守一 方可能一直相信要履行的义务 (所谓的 ”基本义务”) 。 在其他轻微过失情况下, Microsoft 不 对轻微过失负责。

 13. 保证免责条款。 该软件按 ”现状” 授予许可。 您须自行承担使用该软件的风险。 微软不提供任何明示的保证、 保障或条件。 在适用法律允许的范围内,Microsoft排除所有默示保证, 包括有关适销性、针对特定目的的 适用性和不侵权的默示保证。

 14. 补偿的限制和损害的排除。 尽管有前述免责声明, 但如果您有充足的依据索取损害补偿, 您最多只能向Microsoft及其供应商索取5.00美元的直接损害补偿。 您不能因其他任何损害获得退款, 包括后果性损害、 利润损失、特殊损害、间接损害或附带损害。

  本限制适用于:

  1. 与第三方Internet站点上的软件、服务、内容 (包括代码) 或第三方应用程序相关的 任何情况; 以及

  2. 在适用的法律允许的范围内, 因违约、违反保证、保障或条件、严格责任、过失或其他 侵权行为引起的索赔, 或任何其他索赔。

  即使MICROSOFT知道或应该知道可能会出现损害, 此项限制也同样适用。 由于您所在州、省或国家/地 区可能不允许排除或限制附带性损害、后果性损害或其他损害的赔偿责任, 因此上述限制或排除条款可能对 您不适用。

MICROSOFT 軟體授權條款

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

若 貴用戶居住(或若 貴公司之主要營業地點)在美國, 請詳讀以下「具有拘束力的仲裁條款以及集體訴訟權 利之拋棄」一節。 此等條款將會影響爭議之解決方式。

本授權條款是 貴用戶與 Microsoft Corporation (或其關係企業) 之間成立的協議。 他們適用於上述軟體及任何 Microsoft 服務或軟體更新 (但若此等服務或更新隨附新的或額外的條款則除外, 這類情況下該等不同條款優先適 用 他們並不會更改 貴用戶或 Microsoft 對預先更新之軟體或服務的相關權利) 。 若 貴用戶遵守本授權條款, 則 貴用戶得享有以下各項權利。 軟體一經使用, 即表示 貴用戶同意接受這些條款。

 1. 安裝與使用權利。

  1. 一般規定。 貴用戶得安裝和使用任意 份之軟體拷貝。

  2. 第三方廠商軟體。 軟體可能包含第三方應用程式, 這些應用程式是根據本合約或其條款授權給 貴用戶。 第三方應用程式的授權條款、聲明及認知 (如果有的話) 可於 http://aka.ms/thirdpartynotices 或隨附的 聲明檔中供線上存取。 即使此等應用程式受其他合約所拘束, 下述免責聲明和損害賠償之限制及排除在 相關法律所允許的範圍內亦適用。

  3. 競爭性基準測試。 如果 貴用戶是直接的競爭對手 而 貴用戶之使用條款包含比 Microsoft 之條款更 嚴格 (或聲稱更嚴格) 的規定, 則 貴用戶基於競爭性基準測試、分析或情報蒐集之目的而存取或使用軟 體 即代表 貴用戶放棄 (包括未來) 規範 貴用戶軟體之條款中對 Microsoft、其子公司及其關係企業 進行之任何競爭性用途、存取及基準測試方面的限制。 如果 貴用戶並未抛棄 貴用戶軟體之準據條款 中之任何此等上述限制, 則 貴用戶不得存取或使用本軟體, 且不會進行此動作。

 2. 資料蒐集。 本軟體會蒐集和 貴用戶相關及和 貴用戶使用相關之資訊 並傳送給 Microsoft。 Microsoft 得 運用此資訊提供服務 並以此改善 Microsoft 的產品和服務。 貴用戶選擇不接受之權利 (若有的話) 詳述於 產品文件中。 本軟體內部分功能得啟用資料蒐集功能, 向存取或使用軟體之 貴用戶的應用程式使用者蒐集 資料。 若 貴用戶使用這些功能來啟用應用程式中的資料蒐集, 貴用戶必須遵守相關法律, 包括取得任何 必要的使用者同意, 以及維護會準確地將 貴用戶如何使用、蒐集及共冋其資料的方式通知使用者之重大隱 私權政策。 貴用戶可以在產品文件及 Microsoft 隱私權聲明 (位於 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) 中進一步了解 Microsoft 資料蒐集及使用的相關資訊。 貴用戶同意遵守 Microsoft 隱私權聲明之所有相關條款。

 3. 授權範圍。 軟體係授權使用, 而非出售賣斷。 Microsoft 保留所有其他權利。 除非有其他相關法律賦予 貴用 戶超出本合約限制的其他權利 否則 貴用戶不得 (且沒有權利):

  1. 規避僅允許 貴用戶以特定方式使用軟體之任何技術限制;

  2. 對軟體進行還原工程、解編或反向組譯;

  3. 於軟體內移除、最小化、封鎖或修改任何 Microsoft 或其供應商之聲明;

  4. 將軟體用來進行商業、非營利或創造收益的活動;

  5. 以任何違法或會建立或傳播惡意軟體的方式使用軟體; 或

  6. 共用、發佈、散布或出借本軟體, 或將本軟體做為獨立之託管式解決方案供他人之用, 或將本軟體或本 合約移轉與任何第三方。

 4. 回饋意見。 若 貴用戶向 Microsoft 提供回饋意見, 則 貴用戶授予 Microsoft 權利, 得以任何方式及基於各 種目的免費使用、散布與商業化 貴用戶的回饋意見。 若因 Microsoft 納入 貴用戶的回饋意見, 導致軟體 或文件必須授權給第三方 則 貴用戶不得提供該等回饋意見給 Microsoft。 這些權利於本合約終止、解除、 失效或屆滿後仍繼續有效

 5. 出口限制。 貴用戶必須遵守適用於軟體的一切本國及國際出口法規, 包括目的地限制、最終使用者限制和 最終使用用途限制。 如需有關出口限制的詳細資訊, 請參閱-http://aka.ms/exporting-。

 6. 支援服務。 Microsoft 根據本合約並無義務針對軟體提供任何支援服務。 任何支援係依「現況」、「連同其本 身具有之一切瑕疵」提供 不含任何形式之瑕疵擔保。

 7. 更新程式。 本軟體會定期檢查更新, 同時為 貴用戶下載及安裝更新。 貴用戶只應從 Microsoft 或授權來 源取得更新。 Microsoft 可能需要更新 貴用戶之系統或提供更新予 貴用戶。 貴用戶同意在沒有任何其他 通知的情況下接受這些自動更新。 更新可能並不包含或支援所有現有的功能、服務或週邊裝置。

 8. 具有約束力的仲裁以及集體訴訟權利之拋棄。 若 貴用戶居住 ( 或若 貴公司之主要營業地點 ) 在美國, 則 本節之規定適用。 若 貴用戶及 Microsoft 出現爭議, 貴用戶與 Microsoft 同意試著在 60 天內以正式管道 解決爭議。 若 貴用戶及 Microsoft 無法於此時間內解決, 貴用戶與 Microsoft 同意透過聯邦仲裁法 (Federal skiljeförfarande Act 以下稱「FAA」)由美國仲裁協會 (American Arbitration Association) 具有個 別拘束力的仲裁予以解決, 而非提交法院訴訟, 由法官或陪審團解決。 將由一名中立仲裁人裁決。 不得展開 集體訴訟、集體仲裁、私人律師之通常訴訟 (allmänna åtgärd), 或是由任一人擔任代表人的任何其他訴訟 程序, 任何個別訴訟程序均不得合併進行, 除非經所有當事人書面同意。 完整的仲裁協議包含更多條款, 其 位於 http://aka.ms/arb-agreement-1 。 貴用戶及 Microsoft 同意這些條款。

 9. 終止。 若 貴用戶未能遵守本合約之任何條款或條件, 則在不影響任何其他權利之前提下, Microsoft 得終止 本合約。 屆時 貴用戶必須銷毀軟體之全部拷貝及其所有元件部分。

 10. 整份合約。 本合約以及 Microsoft 得為增補程式、更新程式或第三方應用程式提供之任何其他條款構成本軟 體之整份合約。

 11. 解決爭議之相關法律及地點。 若 貴用戶在美國或加拿大取得軟體 本合約之解釋或任何違反本合約所衍生 的索賠及所有其他索賠 (包括消費者保護法、不公平競爭法和侵權行為之索賠), 無論是否有法規牴觸產生, 均應以 貴用戶所居住之州/省 (或 貴公司之主要營業所在地點) 的法律為準據法, 但與仲裁相關的所有條 款均依 FAA 規範之。 若 貴用戶在任何其他國家/地區取得軟體 則應以該國家/地區的法律為準據法 但若 FAA 規範與仲裁相關的所有條款則不在此限。 若在美國聯邦管轄範圍之內, 貴用戶及 Microsoft 同意法院 審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (valör region) 之聯邦法院為專屬管轄權及法庭地。 若未規範, 貴用戶及 Microsoft 同意法院審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (valör region) 之初審法院 (högsta domstolen) 為專屬管轄權及法庭地。

 12. 消費者權利; 各地區差異。 本合約說明特定法律權利。 貴用戶所在州/省或國家/地區的法律可能會賦予 貴用戶其他權利, 包括消費者權利。 除 貴用戶與 Microsoft 之關係外, 貴用戶取得軟體的單位可能也會 提供相關的權利。 若 貴用戶所在州/省或國家/地區的法律不允許 則本合約無法改變 貴用戶的上述其他 權利。 例如, 若 貴用戶在下列其中一個國家/地區取得軟體, 或具強制性之國家/地區法律適用, 則亦適用 下列條款:

  1. 澳大利亞。 貴用戶依據澳大利亞消費者法律 (australiska Consumer lag) 享有法定保證 本合約並不 意圖影響這些權利。

  2. 加拿大。 若 貴用戶是在加拿大境內取得本軟體 得關閉自動更新功能、中斷裝置之網路連線 (當重新 連接網路時, 軟體將繼續檢查並安裝更新), 或解除安裝本軟體, 以停止接收更新。 若有產品文件, 當中 可能詳述如何關閉特定裝置或軟體之更新。

  3. 德國及奧地利。

   1. 瑕疵擔保。 取得正確授權的軟體將會大致依照軟體隨附的 Microsoft 說明手冊執行。 但 Microsoft

    不為授權軟體提供契約保證。

   2. 責任限制。 若為蓄意行為、重大過失、依產品責任法提出之索賠, 或造成個人傷亡或實體傷害, Microsoft 將依成文法賠償。

    受前述條款限制 (ii) 之前提下 只有在 Microsoft 違反重大合約義務、違反可助本合約實現之履約、 違反行為危及本合約之目的, 以及違反任何當事人持續信賴之合約遵循 (亦稱為「基本義務」) 下, Microsoft 方得擔負輕過失賠償責任。 至於其他的輕過失, Microsoft 概不擔負相關過失賠償責任。

 13. 無瑕疵擔保責任。 軟體係依「現況」授權給 貴用戶。 貴用戶須自行承擔使用風險。 MICROSOFT 不提 供任何明示擔保、保證或條件。 在相關法律許可的範圍之內, MICROSOFT 排除包括適售性、符合特定目 的或未侵權之所有默示擔保。

 14. 損害責任之限制與排除。 無論上述無瑕疵擔保責任如何規定, 若 貴用戶符合向 MICROSOFT 及其供應商 請求損害賠償之資格, 貴用戶僅得就直接損害請求賠償, 且其金額不得超過 $5,00 美元。 貴用戶無法 就其他損害 ( 包括衍生性損害、利潤損失、特殊損害、間接損害或附隨性損害 ) 請求損害賠償。 本項限制適用於 (a) 與本軟體、服務、第三方網站上的內容 ( 包括程式碼 ) 或第三方應用程式相關的任何事 ; 以及 (b) 因為違約、保證、擔保或條件 ; 無過失責任、過失或其他侵權行為所衍生之索賠 ; 或任何其他 索賠 ; 每項情況均係在相關法律許可的範圍之內。 即使 Microsoft 已知悉或應知悉此等損害發生的可能性, 此項限制仍然適用。 此外, 貴用戶所在之州省或 國家 / 地區也可能不允許對附隨性損害、衍生性損害或其他損害加以排除或限制, 這種情況也可能造成上述 限制或排除規定並不適用於 貴用戶。 
 


LICENČNÍ PODMÍNKY PRO PROGRAMVARA SPOLEČNOSTI

MICROSOFT MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V USA (NEBO JSTE FIRMOU, KTERÁ ZDE MÁ HLAVNÍ SÍDLO) PŘEČTĚTE SI NÍŽE ODDÍL ”ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ETT ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY”. TENTO ODDÍL SE TÝKÁ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ SPORŮ.

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací). Vztahují se saknas výše uvedený programvara veškeré-služby en aktualizace softwaru společnosti Microsoft (s výjimkou v rozsahu, bort kterém jsou takové služby či aktualizace doprovázeny novými nebo doplňujícími podmínkami, v takovém případě platí tyto odlišné podmínky jen pro novou situaci en nemění vaše práva ani práva společnosti Microsoft bort vztahu k softwaru en službám před aktualizací). DODRŽÍTE LI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA. UŽITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ EN INSTALACI.

  1. Obecná ustanovení. Máte právo nainstalovat en používat libovolný počet kopií softwaru.

  2. Programvara třetích stran. Programvaran může obsahovat aplikace třetích stran, saknas něž je vám poskytnuta licens v rámci této smlouvy nebo saknas základě jejich vlastních podmínek. Licenční podmínky, sdělení en uznání týkající se aplikací třetí strany, pokud existují mohou být dostupné online saknas adrese http://aka.ms/thirdpartynotices nebo v doprovodném souboru se sděleními. Jag v případě, že se saknas takové aplikace vztahují jiné smlouvy, v rozsahu povoleném rozhodným právem pro ně platí níže uvedená vyloučení, omezení en vynětí škod.

  3. Konkurenční testování typovými úlohami. Pokud jste přímým konkurentem en přistupujete k softwaru za účelem konkurenčního testování typovými úlohami, analýzy nebo shromažďování zpravodajských informací nebo programvara k těmto účelům používáte, vzdáváte se vůči společnosti Microsoft, jejím dceřiným společnostem en afilacím (en till i gör budoucna) veškerých omezení konkurenčního používání, přístupu en testování typovými úlohami v podmínkách platných pro váš programvara v rozsahu, bort kterém vaše podmínky používání kladou nebo jsou formulovány s úmyslem klást větší omezení než podmínky společnosti Microsoft. Pokud se nevzdáte veškerých takto koncipovaných omezení v podmínkách, které se vztahují saknas váš programvara nesmíte přistupovat k tomuto softwaru ani jej používat en zavazujete se tak nečinit.

 2. SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT. Programvaran může shromažďovat informace o vás en o vašem používání softwaru en zasílat je společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace použít k poskytování služeb en zlepšování svých produktů en služeb. Vaše právo saknas odhlášení, pokud je máte je popsáno v dokumentaci k produktu. Některé funkce v softwaru mohou umožňovat shromažďování dat od uživatelů vašich aplikací, které k softwaru přistupují nebo jej využívají. V případě, že tyto funkce využijete k umožnění sběru dat bort vašich aplikacích, musíte dodržovat platné zákony, mimo jiné získat veškeré potřebné souhlasy uživatelů, udržovat saknas snadno přístupném místě zásady ochrany soukromí, v nichž uživatele přesně informujete o tom, jak jejich data využíváte shromažďujete en sdílíte. Další informace o sběru dat společností Microsoft en o jejich využívání najdete v dokumentaci k produktu en v Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů saknas adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna příslušná ustanovení Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů.

 3. ROZSAH licens. Programvara se neprodává, pouze se uděluje licens k jeho užívání. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo v rozporu s tímto omezením neposkytuje více práv, nedopustíte se následujícího jednání (en nemáte k němu žádné právo):

  1. obcházení jakýchkoli technických omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby;

  2. provádět zpětnou analýzu, dekompilaci či rozklad softwaru;

  3. odebírání, minimalizace, blokování nebo úpravy sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů, která jsou v softwaru obsažena;

  4. využívat programvara pro komerční neziskové en zisk generující aktivity;

  5. užívání softwaru jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem nebo k tvorbě či šíření malwaru; 
nebo

  6. sdílet, publikovat, distribuovat či půjčovat programvara, poskytovat jej k používání jiným uživatelům jako samostatné hostitelské řešení ani převádět programvara či tuto smlouvu saknas jakoukoli třetí stranu.

 4. ZPĚTNÁ VAZBA. Pokud sdělíte společnosti Microsoft svůj názor saknas programvara, poskytujete tím společnosti Microsoft bezplatné právo k užívání, sdílení en komerčnímu využití tohoto názoru jakýmkoli způsobem en k jakémukoli účelu. Neposkytnete takovou zpětnou vazbu, která je předmětem licens vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla licenci k softwaru nebo dokumentaci třetím stranám proto, že gör nich zahrnula vaši zpětnou vazbu. Tato práva zůstanou v platnosti jag IO skončení účinnosti této smlouvy

 5. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Dále musíte dodržet veškeré místní jag mezinárodní zákony en předpisy o exportu, které se saknas programvara vztahují včetně omezení týkajících se místa určení koncových uživatelů en koncového užívání. Další informace o vývozních omezeních naleznete saknas adrese http://aka.ms/exporting.

 6. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Společnost Microsoft se touto smlouvou nezavazuje k poskytování žádných služeb podpory pro programvara. Veškerá případná podpora je poskytována ”tak, jak je”, ”se všemi chybami” en med jakékoli záruky.

 7. AKTUALIZACE. Programvaran může pravidelně kontrolovat, stahovat en instalovat aktualizace. Aktualizace můžete získávat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů. Poskytnutí aktualizací může vyžadovat aktualizaci vašeho systému společností Microsoft. Souhlasíte s přijímáním těchto automatických aktualizací med dalších oznámení. Aktualizace nemusí zahrnovat ani podporovat všechny existující funkce softwaru, služby nebo periferní zařízení.

 8. ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ett ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY. Tento oddíl se saknas vás vztahuje, pokud máte bydliště v USA (nebo pokud jste firmou s hlavním sídlem v USA). Pokud mezi vámi en společností Microsoft dojde ke sporu, vy jag společnost Microsoft souhlasíte s tím že se jej budete snažit neformálně vyřešit IO dobu 60 dní. V případě, že se vám en společnosti Microsoft nepodaří spor vyřešit neformální cestou, souhlasíte vy jag společnost Microsoft se závazným individuálním rozhodčím řízením vedeným asociací American Arbitration Association (”asociace AAA”) podle zákona Federal skiljeförfarande Act (”zákon FAA”) s tím, že spor nepředložíte soudu k řešení soudcem nebo porotou. Namísto toho bude rozhodovat neutrální rozhodce. Nejsou povoleny žádné hromadné žaloby, hromadná rozhodčí řízení, žaloby podávané soukromým právním zástupcem jménem státu ani žádná jiná řízení, v nichž kterákoli ze stran jedná v zastoupení; stejně tak není povoleno slučování jednotlivých řízení med souhlasu všech stran. Úplná smlouva o rozhodčím řízení obsahuje další podmínky en nachází se saknas adrese http://aka.ms/arb-agreement-1. S těmito podmínkami souhlasíte vy jag společnost Microsoft.

 9. UKONČENÍ SMLOUVY. Pokud nedodržíte kteroukoli podmínku této smlouvy, může společnost Microsoft med omezení dalších práv ukončit účinnost této smlouvy. V takovém případě musíte zničit všechny kopie softwaru en všechny jeho součásti.

 10. ÚPLNÁ SMLOUVA. Úplnou smlouvu o softwaru tvoří tato smlouva spolu se všemi dalšími podmínkami, které může společnost Microsoft předložit pro dodatky aktualizace en aplikace třetích stran.

 11. ROZHODNÉ PRÁVO en MÍSTO ŘEŠENÍ SPORŮ. Pokud jste programvara získali v USA nebo Kanadě výklad této smlouvy nároky vznesené saknas základě jejího porušení en všechny ostatní nároky (včetně nároků vznesených saknas základě zákonů o ochraně spotřebitele, zákonů o nekalé soutěži en občanskoprávních deliktů) se řídí zákony státu nebo provincie vašeho pobytu (nebo místa hlavního sídla podnikání vaší firmy) med uplatnění kolizních ustanovení zákona, avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA. Pokud jste programvara získali saknas území jakékoli jiné země, platí zákony této země avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA. Vztahuje li se saknas daný případ federální jurisdikce USA, vy jag společnost Microsoft souhlasíte s výhradní jurisdikcí en místní příslušností federálního soudu okresu valör region, stát Washington, spory pro všechny soudně řešené (s výjimkou rozhodčích Řízení). V opačném případě vy jag společnost Microsoft souhlasíte

 12. PRÁVA SPOTŘEBITELE, REGIONÁLNÍ ODCHYLKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu, provincie nebo země vám mohou zaručovat jag další práva včetně spotřebitelských. MIMO váš vztah ke společnosti Microsoft můžete mít rovněž určitá práva bort vztahu ke straně, od níž jste programvara získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu provincie či země jejich změnu nepovoluje. Pokud jste programvara například získali v jednom z regionů níže nebo platí povinné místní zákony, vztahují se saknas vás následující ustanovení:

  1. Austrálie. Saknas základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky en záměrem žádného ustanovení této smlouvy není taková práva jakkoli ovlivňovat.

  2. Kanada. Pokud jste tento programvara pořídili v Kanadě, můžete zastavit příjem aktualizací vypnutím funkce automatických aktualizací, odpojením vašeho zařízení od internetu (v případě opětovného připojení k internetu však programvara obnoví zjišťování en instalaci aktualizací) nebo odinstalováním softwaru. Dokumentace k produktu, je li k dispozici může také uvádět pokyny pro vypnutí aktualizací pro vaše konkrétní zařízení nebo programvara.

  3. Německo en Rakousko.

   1. Záruka. Řádně licencovaný programvara bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Společnost Microsoft však bort vztahu k licencovanému softwaru neposkytuje žádné smluvní záruky.

   2. Omezení odpovědnosti. V případě záměrného jednání, hrubé nedbalosti, nároků saknas základě zákona o odpovědnosti za produkt en také v případě úmrtí nebo zranění inesisk společnost Microsoft odpovědnost podle zákonného práva.

    V souladu s předchozím ustanovením (ii) ponese společnost Microsoft odpovědnost pouze za mírnou nedbalost, pokud společnost Microsoft poruší takové závažné smluvní povinnosti, jejichž plnění napomáhá řádnému plnění této smlouvy en jejichž porušení av ohrozilo účel této smlouvy en zajištění shody které může strana trvale očekávat (tzv. ”zásadní povinnosti”). V dalších případech mírné nedbalosti nenese společnost Microsoft odpovědnost za mírnou nedbalost.

 13. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. PROGRAMVARA JE LICENCOVÁN ”JAK STOJÍ EN LEŽÍ”. RIZIKA SPOJENÁ S JEHO UŽÍVÁNÍM NESETE VY. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE VEŠKERÉ ODVOZENÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL EN NEPORUŠENÍ PRÁV.

 14. OMEZENÍ en VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY. PŘI OPRÁVNĚNÉM (NAVZDORY VÝŠE UVEDENÉMU ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY) POŽADAVKU SAKNAS NÁHRADU ŠKODY MŮŽETE OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ ZÍSKAT POUZE NÁHRADU PŘÍMÝCH ŠKOD GÖR VÝŠE 5,00 USD. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD UŠLÉHO ZISKU ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH EN NÁHODNÝCH ŠKOD. Toto omezení se vztahuje saknas (a) veškeré záležitosti související se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) saknas webových stránkách třetích stran en v aplikacích třetích stran saknas (b) žaloby pro porušení smlouvy, záruky, garance či podmínky, saknas objektivní odpovědnost, nedbalost en jiné občanskoprávní delikty, stejně jako saknas jakékoli jiné žaloby bort všech případech v rozsahu povoleném rozhodným právem. Vztahuje se rovněž saknas situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se saknas vás nemusí vztahovat v případě, že váš stát, provincie nebo země neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných, následných či jiných škod. VILKÅR FÖR MICROSOFT-SOFTWARELICENS

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

HVIS DE KANTLINJER JAG (ELLER HVIS DE PRIMÆRT DRIVRUTIN FORRETNING JAG) USA, BEDES DE LÆSE AFSNITTET ”KLAUSULEN OM BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL” NEDENFOR. OPLYSNINGERNE PÅVIRKER DEN MÅDE, HVORPÅ TVISTER KAN LØSES.

Disse licensvilkår er SV aftale mellem Dem og Microsoft Corporation (eller et af deres associerede selskaber). De gælder för den programvara der er nævnt ovenfor og eventuelle Microsoft tjenester eller softwareopdateringer (undtagen jag det omfang vid sådanne tjenester eller opdateringer er underlagt nya eller yderligere vilkår. Hvis det er tilfældet gælder de afvigende vilkår med tilbagevirkende kraft og ændrer ikke Deres eller Microsofts rettigheder med hensyn till programvara, der er opdateret på forhånd, eller tjenester). HVIS DE OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DE NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER. A PÅ ANDRA SOFTWAREN JAG BRUG ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR.

 1. INSTALLATIONER OG BRUGERVILKÅR.

  1. Olika. De må installere og bruge et vilkårligt antal kopier af softwaren.

  2. Tredjemandssoftware. Softwaren kan indeholde applikationer fra tredjemand, som er givet jag licens till Dem jag henhold till nærværende aftale eller jag henhold till separat vilkår. Licensvilkår meddelelser og anerkendelse, hvis det er relevanta till applikationer fra tredjemand kan være tilgængelig online på http://aka.ms/thirdpartynotices eller jag SV medfølgende fil med meddelelser. Selv hvis sådanne applikationer reguleres af andre aftaler, gælder ansvarsfraskrivelse, begrænsninger på in fraskrivelser af ansvar för skader fortsat jag det omfang det er tilladt jag henhold till gældende lovgivning.

  3. Konkurrencemæssig prestandatest. Hvis De er SV direkte konkurrent og tilgår eller bruger softwaren till konkurrencemæssig prestandatest, analysera eller indsamling af efterretninger, afstår De i forhold till Microsoft, dets datterselskaber og associerede virksomheder (herunder fremtidige) fra enhver konkurrencemæssig brug, adgang og restriktioner för benchmarkingtest jag de vilkår för brug, der gælder Deres Programvaruinställningar för jag det omfang Deres vilkår för brug er, eller påstås vid være, enbart restriktive avsluta Microsofts vilkår. Hvis De ikke fraskriver Dem sådanne påståede begrænsninger jag de vilkår, der regulerer Deres programvara, har De ikke lov till vid tilgå eller bruge denne programvara og gør det heller ikke.

 2. DATAINDSAMLING. Softwaren kan indsamle oplysninger om Dem og Deres brug af softwaren og avsändare disse till Microsoft. Microsoft bruger muligvis disse oplysninger till levering af tjenester og forbedring af Microsofts produkter og tjenester. Deres muligheder för framelding, hvis det er relevanta, er beskrevet jag produktdokumentationen. Visse funktioner jag softwaren kan muliggøre indsamling af data fra brugere af Deres applikationer, der you adgang till eller bruger softwaren. Hvis De bruger disse funktioner till vid muliggøre dataindsamling i Deres applikationer, skall De overholde gældende lovgivning, herunder på indhente det nødvendige brugersamtykke og opretholde SV tydelige politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger der præcist informerer brugere om hvordan De bruger, indsamler og deler deres data. De kan læse enbart om Microsofts dataindsamling og - brug jag produktdokumentationen og Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. De accepterer på overholde alla gældende bestemmelser i Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 3. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Microsoft forbeholder sig alla øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning är Dem flere rettigheder på trods af denne begrænsning, må De ikke (og har ikke ret till):

  1. vid arbejde uden om alla tekniske begrænsninger jag softwaren, der kun tillader vid De kan bruge den på bestemt måder

  2. vid foretage bakåtkompilera, dekompilering eller disassemblering af softwaren

  3. på fjerne, minimere, blokere eller ændre meddelelser fra Microsoft eller deres leverandører, som er inkluderet jag softwaren,

  4. vid bruge softwaren till kommercielle, ideell eller indtægtsskabende aktiviteter

  5. vid bruge softwaren på SV måde, der er jag strid med loven, eller på skabe eller sprede skadlig programvara eller

  6. på Ta, offentliggøre, distribuere eller udlåne softwaren, stille softwaren till rådighed som en enkeltstående løsning, som andre kan bruge, eller overdrage softwaren eller denne aftale till nogen tredjemand.

 4. FEEDBACK. Hvis De är Microsoft feedback om softwaren är De Microsoft ret till uden beregning, på Ta måde og kommercialisere Deres feedback på enhver og till ethvert formål. De är ikke feedback, der er underlagt SV licens, som kræver på Microsoft är tredjemand licens till programvara eller dokumentation eller tjenester, fordi Microsoft har inkluderet Deres feedback heri. Disse rettigheder gælder fortsat efter ophør af nærværende aftale.

 5. EKSPORTRESTRIKTIONER. De skall overholde alla nationale og internationale eksportlove og - forordninger, der gælder för softwaren, herunder begrænsninger på destinationer, slutbrugere og slutbrug. Se http://aka.ms/exporting för högst få flere oplysninger om eksportrestriktioner.

 6. SUPPORTTJENESTER. Microsoft er ikke forpligtet jag henhold till denne aftale till högst levere supporttjenester till softwaren. SV eventuel leveret stöd för er, som ”this er og forefindes”, ”med alla fejl” og uden nogen formulär för garanti.

 7. OPDATERINGER. Softwaren kan med jævne mellemrum kontrollere för opdateringer og downloade og installere dem för Dem. De må kun hente opdateringer till softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. Microsoft har muligvis behov för högst opdatere Deres system för kunne ge Dem opdateringer. De accepterer vid modtage denne typ automatiske opdateringer uden yderligere varsel. Opdateringer omfatter eller understøtter muligvis ikke alla softwarefunktioner, tjenester eller perifere enheder.

 8. BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF GRUPPESØGSMÅL. Dette afsnit gælder, hvis De kantlinjer jag (eller hvis De har en virksomhed, og virksomhedens primære forretningsområde er jag) USA. Hvis De og Microsoft har en tvist, indgår De og Microsoft SV aftale om, vid jag vil forsøge vid løse den på uformel vis inden för 60 dage. Hvis dette ikke er muligt för Dem og Microsoft, indgår De og Microsoft SV aftale om högst indgå jag SV bindende individuel voldgift foran American Arbitration Association under Federal skiljeförfarande Act (”FAA”) og ikke högst anlægge sag hos en domstol foran SV dommer eller juryn. Jag stedet skall alla tvister løses foran SV neutrala voldgiftsmand. Kollektive søgsmål, som voldgift, privata jurist-Allmänt-søgsmål og andre sager, hvor SV person repræsenterer SV anden er ikke tilladt. Ej heller er det tilladt vid kombinere individuelle sager uden samtykke fra alla kompanjon. Den samlede voldgiftsaftale indeholder flere vilkår og findes på http://aka.ms/arb-agreement-1. De og Microsoft accepterer disse vilkår.

 9. OPHØR. Microsoft har uden præjudice för eventuelle andre rettigheder ret till vid ophæve nærværende aftale, såfremt De misligholder nogen som helst af vilkårene og betingelserne jag den. Jag sådanne tilfælde skall De destruere alla kopier af softwaren og alla dens komponentdele.

 10. HELE AFTALEN. Denne aftale og andre vilkår, Microsoft leverer jag forbindelse med supplementer, opdateringer eller tredjemandsapplikationer er this fuldstændige aftale för softwaren.

 11. GÆLDENDE LOVGIVNING OG STED för LØSNING AF TVISTER. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA eller Kanada er denne aftale alla krav vedrørende overtrædelse af this og alla andre krav (inklusive forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence og erstatningskrav jag forbindelse med skadeståndsansvar) underlagt lovgivningen i den stat eller provins, hvor De kantlinjer (eller, hvis det drejer sig om en virksomhed jag virksomhedens primære forretningsområde), uanset principperne för lovkonflikter, med den undtagelse vid FAA styrer alt med hensyn till voldgift. Hvis De har erhvervet softwaren jag et andet mark gælder det pågældende hamnar lovgivning, med den undtagelse vid FAA styrer alt med hensyn till voldgift. Hvis der findes SV føderal jurisdiktion, accepterer De og Microsoft this eksklusive jurisdiktion og værneting jag forbundsdomstolen i valör delstaten i Washington jag forbindelse med alla tvister, der behandles af domstolen (ikke voldgift). [Hvis ikke accepterer De og Microsoft this eksklusive jurisdiktion og værneting i this øverste domstol i valör delstaten i Washington jag forbindelse med alla tvister, der behandles af domstolen (ikke voldgift).]

 12. FORBRUGERRETTIGHEDER, REGIONALE FORSKELLE. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder, herunder forbrugerrettigheder jag henhold till lovgivningen i Deres stat, provins eller land. Særskilt og uafhængigt jag forhold till Deres forhold till Microsoft har De muligvis også rettigheder med hensyn till den del som De har erhvervet softwaren hos. Denne aftale tilsidesætter ikke disse andre rettigheder, hvis lovgivningen i Deres stat, provins eller land ikke tillader SV sådan tilsidesættelse. Hvis De f.eks. har købt softwaren jag SV af nedenstående regioner, eller hvis obligatorisk landelovgivning gælder, gælder følgende bestemmelser för Dem:

  1. Australien. De har lovbestemte garantier jag henhold till den australske forbrugerlovgivning, og intet jag denne aftale er påtænkt vid skulle påvirke disse rettigheder.

  2. Kanada. Hvis De har erhvervet denne programvara i Kanada, kan De stoppe med högst modtage automatiske opdateringer a vid deaktivere internetadgang (hvis og når De aktiverer internetadgangen igen, fortsætter softwaren med högst kontrollere för og installere opdateringer) eller deinstallere softwaren. Produktdokumentationen hvis en sådan foreligger, kan også angive, hvordan De kan slå opdateringer fra för Deres specifikke enhed eller programvara.

  3. yskland og Østrig.

   1. Garanti. This korrekt licenserede programvara vil fungere som den skall som beskrevet jag det Microsoft-materiale, der medfølger softwaren. Microsoft yder ingen kontraktmæssig garanti jag forbindelse med den licenserede programvara.

   2. Ansvarsbegrænsning. Jag forbindelse med forsætlig adfærd, grov uagtsomhed krav baseret på produktansvar agera in tilfælde af dødsfald eller person-eller fysisk skade, er Microsoft ansvarlig jag henhold till almindelige lov.

    Jag henhold till this foregående klausul (ii) er Microsoft kun ansvarlige för enkla uagtsomhed, hvis Microsoft bryder væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis overholdelse er påkrævet för korrekt udførelse af aftalen og hvor et brud ville kompromittere aftalens formål og overholdelsen, som en tredjemand beror på (såkaldte ”Primære forpligtelser”). Jag andre tilfælde af enkla uagtsomhed kan Microsoft ikke holdes ansvarlig för enkla uagtsomhed.

 13. ANSVARSFRASKRIVELSE. SOFTWAREN ER GIVET JAG LICENS ”SOM DEN ER OG FOREFINDES”. DE BÆRER RISIKOEN FÖR BRUG AF SOFTWAREN. MICROSOFT ÄR INGEN UDTRYKKELIGE INDESTÅELSER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. SÅFREMT DET ER TILLADT JAG HENHOLD TILL GÆLDENDE LOVGIVNING, AFGIVER MICROSOFT INGEN STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER FOR SALGBARHED, EGNETHED TILL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER.

 14. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. HVIS DE HAR GRUNDLAG FÖR HÖGST FÅ DÆKKET FLIKEN PÅ TRODS AF FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE, KAN DE FRA MICROSOFT OG DENS LEVERANDØRER KUN OPNÅ DIREKTE ERSTATNINGSBELØB PÅ Ö TILL USD 5,00. DE KAN IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER ERSTATNING FOR FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER. 
Denne begrænsning gælder för (a) ethvert forhold vedrørende programvara, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsapplikationer og (b) erstatningskrav för kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar uagtsomhed eller andre erstatningskrav för skadeståndsansvar eller andre krav, og jag ethvert tilfælde kun jag det omfang, det er tilladt jag henhold till gældende lovgivning. 
Begrænsningen gælder også selvom Microsoft havde eller burde har haft kendskab till risikoen för tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke för Dem, fordi der i Deres stat, provins eller hamna ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

SOFTWARELICENTIEBEPALINGEN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

VINDRUV INDIEN U WOONT I (AV EEN BEDRIJF BÖJDA UPPFYLLDA EEN HOOFDVESTIGING I) DE VERENIGDE STATEN HET ARTIKEL ”BINDENDE VALUTAHANDEL SV VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN” HIERONDER. DEZE HEBBEN GEVOLGEN VOOR DE WIJZE WAAROP GESCHILLEN WORDEN BESLECHT.

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u SV Microsoft Corporation (av een van haar gelieerde ondernemingen). Ze zijn van toepassing ö de bovengenoemde programvara SV Microsoft diensten av programuppdateringar (uitgezonderd voor zover deze diensten av uppdateringar vergezeld gaan van nieuwe av aanvullende voorwaarden i welk geval deze e voorwaarden vanaf dat ögonblick van toepassing zijn SV geen verandering aanbrengen i uw rechten av die van Microsoft uppfyllda betrekking summa de nog niet bijgewerkte programvara av diensten). INDIEN U ZICH HOUDT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U DE ONDERSTAANDE RECHTEN. DÖRRFORM DE PROGRAMVARA TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD UPPFYLLDA DEZE VOORWAARDEN.

 1. INSTALLATIE-EN GEBRUIKSRECHTEN.

  1. Algemeen. U magnetiska dataordsläsare elk gewenst aantal exemplaren van de programvara.

  2. Programvara van Derden. I de programvara kunnen toepassingen van een derde partij zijn opgenomen die aan u i licentie worden gegeven ö grond van deze overeenkomst, av ö grond van eigen voorwaarden. Licentiebepalingen kennisgevingen SV erkenningen, indien van toepassing, voor de toepassingen van derden zijn mogelijk online te raadplegen ö http://aka.ms/thirdpartynotices av i een begeleidend mededelingenbestand. Zelfs indien e overeenkomsten van toepassing zijn ö dergelijke toepassingen, gelden ook de onderstaande afwijzing SV beperkingen SV uitsluitingen van schadevergoedingen, voor zover toegestaan ö grond van het toepasselijk recht.

  3. Competitieve prestandatest. Indien u een directe samtidiga van Microsoft böjda SV toegang hebt summa av gebruikmaakt van de programvara tio behoeve van competitieve prestandatest, analysera av informatieverzameling, doet u tegenover Microsoft, haar dochterondernemingen SV gelieerde ondernemingen (uppfyllda inbegrip van toekomstige) afstand van beperkingen betreffende competitief gebruik toegang SV het verrichten van benchmarktests i de voorwaarden die van toepassing zijn ö uw programvara voor zover uw gebruiksvoorwaarden beperkender zijn, av beogen beperkender te zijn, dan de voorwaarden van Microsoft. Indien u geen afstand doet van dergelijke beperkingen i de bepalingen die van toepassing zijn ö uw programvara, är het u niet toegestaan u toegang te verschaffen summa deze programvara SV deze te gebruiken, SV zult u dat ook niet doen.

 2. GEGEVENSVERZAMELING. De programvara kan informatie över u SV uw gebruik van de programvara verzamelen SV deze naar Microsoft sturen. Microsoft kan deze informatie gebruiken voor het leveren van services SV het verbeteren van producten SV diensten van Microsoft. UW mogelijkheden om hiervan af te zien worden beschreven i de productdocumentatie. Sommige functies i de programvara kunnen de verzameling van gegevens van gebruikers van uw toepassingen die toegang verkrijgen summa av gebruikmaken van de programvara mogelijk maken. Indien u deze functies gebruikt om het verzamelen van gegevens i uw toepassingen mogelijk te maken, dient u te voldoen aan de voorschriften van het toepasselijk recht, uppfyllda inbegrip van het verkrijgen van eventueel vereiste toestemming van de gebruiker, SV een duidelijk zichtbaar privacybeleid te onderhouden dat de gebruikers nauwkeurig informeert över de wijze waarop u hun gegevens verzamelt, gebruikt SV deelt. Meer informatie över de verzameling SV het gebruik van gegevens dörr Microsoft vindt u i de productdocumentatie SV i de Privacyverklaring van Microsoft ö https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. U stemt ermee i alla toepasselijke bepalingen van de Privacyverklaring van Microsoft saknas te leven.

 3. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De programvara wordt niet verkocht, maar i licentie gegeven. Microsoft behoudt zich alla e rechten voor. Tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking är het u niet toegestaan (SV hebt u niet het recht):

  1. de technische beperkingen i de programvara die ervoor zorgen dat u deze alleen ö bepaalde manieren kunt gebruiken te omzeilen;

  2. de programvara te backning-engineeren, decompileren av disassembleren;

  3. mededelingen van Microsoft haar leveranciers i de programvara te verwijderen, te verkleinen, te blokkeren av te wijzigen;

  4. de programvara te gebruiken voor commerciële, ideell av inkomsten genererende activiteiten;

  5. de programvara ö een onwettige manier te gebruiken av gebruiken om skadlig programvara te verspreiden; av

  6. de programvara te delen, distribueren av vsluta te lenen, de programvara aan te bieden als zelfstandige gehoste oplossing voor gebruik dörr anderen, av de programvara av deze overeenkomst över te dragen aan een derde partij.

 4. FEEDBACK. Sensorn u Microsoft feedback geeft över de programvara, geeft u Microsoft kosteloos het recht om uw feedback te gebruiken, te delen SV voor commerciële doeleinden te gebruiken ö elke manier SV voor elk doeleinde. U geeft geen feedback die onderhevig är aan een licentie waarvoor Microsoft eigen programvara av documentatie i licentie moet geven aan derden omdat Microsoft uw feedback hierin opneemt. Deze rechten blijven gelden nadat deze overeenkomst är beëindigd.

 5. EXPORTBEPERKINGEN. U dient zich te houden aan alla nationale SV internationale exportwetten SV - voorschriften die van toepassing zijn ö de programvara, uppfyllda inbegrip van beperkingen uppfyllda betrekking summa bestemmingen, eindgebruikers SV eindgebruik. Zie http://aka.ms/exporting voor meer informatie över exportbeperkingen.

 6. ONDERSTEUNINGSSERVICES. Microsoft är ö grond van deze overeenkomst niet verplicht ondersteunende diensten te leveren voor de programvara. Eventuele ondersteuning wordt geboden ”zoals deze”, ”uppfyllts alla tekortkomingen” SV utan enige vorm van garantie.

 7. Uppdateringar. De programvara kan zo nu SV dan controleren ö uppdaterar SV deze voor u hämta SV installeren. U magnetiska dataordsläsare uppdaterar uitsluitend verkrijgen van Microsoft av geautoriseerde bronnen. Het kan nodig zijn dat uw producerats dörr Microsoft wordt bijgewerkt alvorens deze uppdaterar worden verstrekt. U stemt ermee i deze automatische uppdaterar te ontvangen utan voorafgaande kennisgeving. I de uppdateringar worden mogelijk niet alla bestaande softwarefuncties, diensten av randapparaten ondersteund.

 8. BINDENDE VALUTAHANDEL SV VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN. Dit artikel är van toepassing indien u woont i (av, i het geval van een bedrijf, indien uw hoofdvestiging zich bevindt i) de Verenigde Staten. Indien u SV Microsoft een geschil hebben, stemmen u SV Microsoft ermee i 60 dagen te proberen dit informeel te schikken. Indien u SV Microsoft daarin niet slagen, stemmen u SV Microsoft i uppfyllda bindende individuele valutahandel dörr de American Arbitration Association (”AAA”) ö grond van de Federal skiljeförfarande Act (”FAA”), en geen gerechtelijk exempelresultat aan te spannen tio overstaan van een rechter av juryn. I plaats daarvan wordt de beslissing overgelaten aan een neutrale avgörandet. Collectieve processen, collectieve valutahandel, processen i het algemeen belang SV e processen waarbij iemand optreedt i een vertegenwoordigende hoedanigheid zijn niet toegestaan. Het combineren van afzonderlijke processen utan de instemming van alla partijen är evenmin toegestaan. De volledige Arbitrageovereenkomst bevat meer bepalingen SV är te vinden ö http://aka.ms/arb-agreement-1. U SV Microsoft stemmen i uppfyllda deze bepalingen.

 9. BEËINDIGING. Onverminderd alla overige rechten kan de Microsoft deze overeenkomst beëindigen indien u enige voorwaarde ervan niet nakomt. Indien dit zich voordoet, moet u alla kopieën van de programvara SV alla onderdelen daarvan vernietigen.

 10. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst SV eventuele e voorwaarden die Microsoft verstrekt voor aanvullingen, uppdateringar av toepassingen van derden, vormen de volledige overeenkomst voor de programvara.

 11. TOEPASSELIJK RECHT SV PLAATS VOOR GESCHILLENBESLECHTING. Indien de programvaran är verkregen i de Verenigde Staten av Kanada, är het recht van de staat av provincie waarin u woont (av, i geval van een bedrijf waar de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt) voor de interpretatie van deze overeenkomst, vorderingen ö grond van schending ervan, SV alla overige vorderingen (uppfyllda inbegrip van vorderingen terzake consumentenbescherming, mededingingsrecht SV onrechtmatige daad, ongeacht de beginselen van het internationaal privaatrecht, uppfyllda dien verstande dat alla zaken uppfyllda betrekking summa valutahandel zijn onderworpen aan de FAA. Indien u de programvara hebt verkregen i een ander mark är wetgeving van dat mark van toepassing, uppfyllda dien verstande dat de FAA zeggenschap heeft över alla zaken uppfyllda betrekking summa valutahandel. Indien het Amerikaans federaal recht van toepassing är stemmen u SV Microsoft i uppfyllda de exclusieve rechtsbevoegdheid SV zitting van het federale gerechtshof i valör delstaten Washington voor alla geschillen die aan een rechtbank worden voorgelegd (uitgezonderd valutahandel). Indien dat niet het geval är stemmen u SV Microsoft i uppfyllda de exclusieve rechtsbevoegdheid SV zitting van het högsta domstolen van valör delstaten, Washington voor alla geschillen die aan een rechtbank worden voorgelegd (uitgezonderd valutahandel).

 12. CONSUMENTENRECHTEN, REGIONALE VERSCHILLEN. I deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het har mogelijk dat u beschikt passerat e rechten, waaronder consumentenrechten i uw staat provincie över allting fungerar. Vid fri sikt van uw relatie uppfyllda Microsoft beschikt u mogelijk ook över rechten uppfyllda betrekking summa de partij waarvan u de programvara hebt verkregen. Deze overeenkomst brengt geen wijziging aan i deze overige rechten indien de wetten i uw staat provincie av mark dit niet toestaan. Indien u de programvara bijvoorbeeld hebt verkregen i een van de onderstaande regio, nationale wetgeving van toepassing är, gelden de volgende bepalingen voor u:

  1. Australië. u beschikt över wettelijke garanties i het kader van de australiska Consumer lag SV niets i deze overeenkomst heeft de bedoeling afbreuk te doen aan deze rechten.

  2. Kanada. Indien u deze programvara hebt verkregen i Kanada, kunt u de ontvangst van uppdaterar uitschakelen dörr de functie Automatische uppdateringar vsluta te schakelen, de verbinding van uw apparaat uppfyllda internet te verbreken (indien SV wanneer u de verbinding uppfyllda internet herstelt, zal de programvara het zoeken naar SV installeren van uppdaterar echter hervatten) av de programvara te verwijderen. De productdocumentatie, indien van toepassing, bevat mogelijk ook meer informatie över het uitschakelen van uppdaterar voor uw specifieke apparaat av programvara.

  3. Duitsland SV Oostenrijk.

   1. Garantie. De naar behoren gelicentieerde programvara werkt i grote lijnen overeenkomstig hetgeen är beschreven Microsoft materiaal dat all'esportazione de programvara wordt geleverd. Microsoft geeft echter geen contractuele garantie uppfyllda betrekking summa de gelicentieerde programvara.

   2. Aansprakelijkheidsbeperking. I geval van opzettelijk handelen, Lund nalatigheid vorderingen ö bas van de våta Productaansprakelijkheid, alsmede i geval van overlijden av persoonlijk av lichamelijk letsel, är Microsoft aansprakelijk overeenkomstig de wetgeving. 
Onderworpen aan de voorgaande bepaling (ii), är Microsoft uitsluitend aansprakelijk voor geringe nalatigheid indien Microsoft contractuele verplichtingen schendt, waarvan de vervulling de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk maken, waarvan de schending het doel van deze overeenkomst i gevaar zou brengen, SV ö de naleving waarvan een partij voortdurend zou moeten kunnen vertrouwen (zogeheten ”kardinale plichten”). I e gevallen van geringe nalatigheid är Microsoft niet aansprakelijk.

 13. GEEN GARANTIE. DE PROGRAMVARA WORDT I LICENTIE GEGEVEN ”ZOALS DEZE ÄR”. U GEBRUIKT DEZE Ö EIGEN RISICO. MICROSOFT WIJST ALLA GARANTIES AV VOORWAARDEN VAN DE HAND. VOOR ZOVER ÄR TOEGESTAAN Ö GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJST MICROSOFT ALLA IMPLICIETE GARANTIES, UPPFYLLDA INBEGRIP VAN GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL SV NIET INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE HAND.

 14. BEPERKINGEN SV UITSLUITINGEN VAN SCHADEVERGOEDING. INDIEN U NIETTEGENSTAANDE DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN GARANTIE GROND HEBT OM SCHADE TE VERHALEN, KUNT U SLECHTS DIRECTE SCHADE SUMMA EEN BEDRAG VAN US $5,00 VERHALEN Ö MICROSOFT SV HAAR LEVERANCIERS. U KUNT GEEN E SCHADE VERHALEN UPPFYLLDA INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, SCHADE DÖRR WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE AV INCIDENTELE SCHADE.

Deze beperking geldt voor (a) alles uppfyllda betrekking summa de programvara, diensten, inhoud (inclusief kod) van internetsites van derden toepassingen van derden; SV (b) vorderingen i verband uppfyllda wanprestatie, garantie voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid e onrechtmatige daad, enig e vordering i elk geval voor zover är toegestaan ö grond van het toepasselijk recht.

De beperking geldt zelfs als Microsoft ö de hoogte var av ö de hoogte hade moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking av uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat i uw mark av regio de uitsluiting av beperking van incidentele schade, gevolgschade e schade niet är toegestaan.

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

FÖR ASIAKAS ASUU (TAI YRITYKSEN TAPAUKSESSA ASIAKKAAN PÄÄASIALLINEN TOIMIPAIKKA PÅ) YHDYSVALLOISSA HÄNEN TULEE JÄLJEMPÄNÄ KOHTA ”SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN”. SE VAIKUTTAA RIITOJEN RATKAISUTAPOIHIN.

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai utökad konserniyhtiön) välillä. Ne koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa ja kaikkia Microsoftin palveluja tai ohjelmiston päivityksiä (lukuun ottamatta sitä, että kyseisiin palveluihin tai päivityksiin liittyy uusia tai täydentäviä ehtoja, jolloin kyseisiä eri ehtoja sovelletaan ennakoivasti eivätkä ne muuta asiakkaan tai Microsoftin etukäteen päivitettyihin ohjelmistoihin tai palveluihin liittyviä oikeuksia). FÖR ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT, HÄNELLÄ PÅ ALLA MAINITUT OIKEUDET. KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA ASIAKAS HYVÄKSYY NÄMÄ EHDOT.

 1. ASENNUS - JA KÄYTTÖOIKEUDET.

  1. Yleistä. Asiakas saa asentaa ja käyttää tämän ohjelmiston kuinka montaa tahansa kopiota.

  2. Kolmannen osapuolen ohjelmisto. Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten sovelluksia, joiden käyttöoikeudet myönnetään asiakkaalle tämän sopimuksen nojalla tai omilla ehdoillaan. Mahdolliset kolmansien osapuolten sovelluksia koskevat käyttöoikeusehdot, ilmoitukset ja hyväksynnät voivat olla saatavilla osoitteessa (http://aka.ms/thirdpartynotices) tai mukana toimitetussa ilmoitukset sisältävässä tiedostossa. Vaikka näitä sovelluksia koskisivatkin muut sopimukset, alla oleva vastuuvapautus sekä vahingonkorvausvastuun rajoitukset sekä PoI sulkeminen ovat myös voimassa sovellettavan vanlig sallimassa laajuudessa.

  3. Kilpaileva vertailu. Mikäli asiakas på suora kilpailija, joka käyttää ohjelmistoa kilpailevaan vertailuun, analyysiin tai tietojen keräämiseen, asiakas luopuu Microsoftia, skicka tytäryhtiöitä ja konserniyhtiöitä (myös tulevia) kohtaan kaikista kilpailevaa käyttöä, pääsyä ja vertailutestausta koskevista rajoituksista asiakkaan ohjelmistoa koskevissa ehdoissa siltä osin kuin asiakkaan käyttöehdot ovat tai niiden på tarkoitus olla Microsoftin ehtoja rajoittavampia. För asiakas ei luovu tällaisista rajoituksista asiakkaan ohjelmistoa koskevissa ehdoissa, asiakas ei saa avata tai käyttää detta ohjelmistoa, eikä asiakas tee niin.

 2. TIETOJEN KERÄÄMINEN. Ohjelmisto voi kerätä tietoja asiakkaasta ja asiakkaan ohjelmiston käytöstä ja lähettää ne Microsoftille. Microsoft voi käyttää näitä tietoja toimittamaan palveluita ja kehittämään Microsoftin tuotteita ja palveluita. Asiakkaan mahdolliset esto oikeudet esitetään tuotedokumentaatiossa. Ohjelmiston eräät toiminnot voivat ottaa käyttöön tietojen keräämisen asiakkaan sovellusten käyttäjiltä, jotka avaavat ohjelmiston ja käyttävät sitä. För asiakas käyttää näitä toimintoja tietojen keräämisen käyttöönottoon sovelluksissa, asiakkaan tulee täyttää sovellettavassa laissa säädetyt vaatimukset, kuten hankkia mahdollisesti edellytetyt käyttäjän suostumukset, ja asiakkaalla tulee olla selvästi näkyvillä oleva tietosuojakäytäntö, jossa tiedotetaan käyttäjiä siitä, miten heidän tietojaan käytetään, kerätään ja jaetaan. Microsoftin harjoittamasta tietojen keräämisestä ja niiden käytöstä på saatavilla lisätietoja tuotedokumentaatiossa ja Microsoftin tietosuojalausekkeessa osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Asiakas suostuu noudattamaan kaikkia Microsoftin tietosuojalausekkeen soveltuvia ehtoja.

 3. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Vanlig Jollei asiakkaalla ole sovellettavan perusteella enemmän oikeuksia tästä rajoituksesta huolimatta, asiakas ei saa (eikä hänellä ole oikeutta):

  1. kiertää ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyillä tavoilla;

  2. selvittää ohjelmiston valmistustapaa, purkaa ohjelmistoa tai hajottaa ohjelmistoa;

  3. poistaa, pienentää, estää tai muuttaa Microsoftin tai utökad toimittajien ilmoituksia ohjelmistossa;

  4. käyttää ohjelmistoa kaupalliseen, yleishyödyllisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin;

  5. käyttää ohjelmistoa millään lainvastaisella tavalla tai luoda tai välittää haittaohjelmistoja; pilslut

  6. jakaa, julkaista, levittää tai lainata ohjelmistoa, tarjota ohjelmistoa erillisenä isännöitynä ratkaisuna muiden käyttöön tai siirtää ohjelmistoa tai detta sopimusta kolmannelle osapuolelle.

 4. PALAUTE. För asiakas antaa ohjelmistoa koskevaa palautetta Microsoftille asiakas antaa Microsoftille ilman veloitusta oikeuden käyttää jakaa ja kaupallistaa asiakaspalautetta haluamallaan tavalla haluamaansa tarkoitukseen. Asiakas ei anna sellaista tietyn käyttöoikeuden alaisuuteen kuuluvaa palautetta, jonka hyödyntäminen Microsoftin ohjelmistossa tai ohjeissa edellyttää Microsoftia myöntämään ohjelmistonsa tai ohjeensa käyttöoikeuden kolmansille osapuolille. Nämä oikeudet ovat voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.

 5. VIENTIRAJOITUKSET. Asiakkaan på noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja - säännöksiä, jotka sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja vientirajoituksista på osoitteessa http://aka.ms/exporting.

 6. TUKIPALVELUT. Tämä sopimus ei velvoita Microsoftia tarjoamaan ohjelmiston tukipalveluja. Mahdollinen tuki toimitetaan ”sellaisenaan” ja ”mahdollisine vikoineen” ilman minkäänlaisia takuita.

 7. PÄIVITYKSET. Ohjelmisto voi ajoittain tarkistaa ohjelmistopäivityksien varalta ja ladata ja asentaa ne asiakkaan puolesta. Asiakas voi hankkia nämä päivitykset vain Microsoftilta tai Microsoftin valtuuttamilta lähteiltä. Microsoftin på ehkä päivitettävä asiakkaan järjestelmä, jotta se voi päivittää ominaisuuden. Asiakas suostuu vastaanottamaan nämä automaattiset päivitykset ilman lisäilmoitusta. Päivitykset eivät ehkä sisällä tai TIS kaikkia nykyisiä ohjelmiston ominaisuuksia, palveluita tai ordernummer.

 8. SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN. Detta kohtaa sovelletaan, för asiakas asuu (tai yrityksen tapauksessa asiakkaan pääasiallinen toimipaikka på) Yhdysvalloissa. För asiakkaalla ja Microsoftilla på riita, asiakas ja Microsoft yrittävät ratkaista utökad 60 päivän aikana vapaamuotoisesti. För ratkaisua ei synny, asiakas ja Microsoft suostuvat sitovaan tapauskohtaiseen välimiesmenettelyyn American Arbitration Associationissa Federal skiljeförfarande agera - vanlig mukaisesti (”FAA”), eikä kumpikaan nosta kannetta tuomioistuimessa. Utökad sijaan asiatiska ratkaisee puolueeton välimies. Ryhmäkanteet, joukkosovittelut, yksityiset lakimiestoimet yleisen edun nimissä ja muut menettelyt, joissa joku muu toimii edustajana på kielletty. Yksittäisiä menettelyitä ei saa yhdistää ilman kaikkien osapuolten lupaa. Täydellinen välityssopimus sisältää enemmän ehtoja ja se på saatavilla osoitteessa http://aka.ms/arb-agreement-1. Asiakas ja Microsoft hyväksyvät nämä ehdot.

 9. VOIMASSAOLON PÄÄTTÄMINEN. För asiakas ei noudata tämän sopimuksen ehtoja ja määräyksiä, voi irtisanoa sopimuksen muihin oikeuksiin vaikuttamatta. Tällaisessa tapauksessa Asiakkaan på hävitettävä kaikki ohjelmiston kopiot ja kaikki ohjelmisto-osat.

 10. KOKO SOPIMUS. Ohjelmistoa koskeva koko sopimus muodostuu tästä sopimuksesta ja mahdollisista muista Microsoftin esittämistä täydennysosien, päivitysten tai kolmannen osapuolen sovellusten ehdoista.

 11. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISUPAIKKA. För asiakas på hankkinut ohjelmiston Yhdysvalloissa tai Kanadassa asiakkaan asuinosavaltion tai - provinssin (tai yrityksen osalta pääasiallisen toimipaikan) lakeja sovelletaan sopimuksen tulkintaan, skicka rikkomista koskeviin vaateisiin ja kaikkiin muihin vaateisiin (mukaan lukien kuluttajansuojaan, vilpilliseen kilpailuun ja oikeudenvastaiseen tekoon perustuvat vaateet), lakikollisiota koskevista periaatteista huolimatta, tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA lakia. För asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa, sovelletaan kyseisen maan lakeja tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA lakia. För Yhdysvaltain liittovaltiolla på asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin valör Countyssa sijaitsevalla liittovaltion tuomioistuimella på yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta). För Yhdysvaltain liittovaltiolla ei ole asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin valör Countyssa sijaitsevalla överordnad Courtilla (ylioikeus) på yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta).

 12. KULUTTAJAN OIKEUDET; ALUEELLISET VARIAATIOT. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten, alueellisten tai kansallisten lakien mukaisia oikeuksia mukaan lukien kuluttajansuojaan liittyvät oikeudet. Asiakkaan ja Microsoftin suhteen ulkopuolella asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta näitä oikeuksia, för paikallinen alueellinen tai kansallinen laki ei niin salli. För asiakas esimerkiksi på hankkinut ohjelmiston jollakin seuraavista alueista tai för pakollinen maan laki på voimassa, seuraavat ehdot koskevat asiakasta:

  1. Australien. Asiakkaalla på australiska kuluttajalaista johtuvia takuita, eikä detta sopimusta ole tarkoitettu vaikuttamaan kyseisiin oikeuksiin.

  2. Kanada. För asiakas på hankkinut ohjelmiston Kanadassa asiakas voi estää päivitykset asettamalla automaattisen päivitystoiminnon PoI päältä, katkaisemalla laitteensa yhteyden Internetiin (för ja kun asiakas yhdistää laitteen uudelleen Internetiin ohjelmisto voi kuitenkin jatkaa päivitysten tarkistamista ja asentamista) tai poistamalla ohjelmiston asennuksen. Tuotedokumentaatiossa mikäli sellainen på voidaan myös selittää tarkemmin, miten asiakkaan laitteen tai ohjelmiston päivitykset voidaan poistaa käytöstä.

  3. Saksa ja Itävalta.

   • (i) Takuu. Ohjelmisto jollaonasianmukainenkäyttöoikeus, toimiioleellisesti, kutenohjelmiston mukana toimitetuissa Microsoftin aineistoissa kuvataan. Microsoft ei kuitenkaan myönnä sopimuksellista takuuta käyttöoikeuden alaiseen ohjelmistoon.

   • (ii) Vastuunrajoitus. För kyseessä på tahallinen toiminta, törkeä huolimattomuus, tuotevastuulakiin perustuvat korvausvaatimukset tai kuolemantapaus, vammautuminen tai fyysinen vaurio, Microsoft på korvausvelvollinen vanlig mukaan.

    Mikäli edellä olevasta (ii) kohdasta ei muuta johdu, Microsoft på vain, korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta för Microsoft rikkoo sellaisia olennaisia sopimusvelvoitteita, joiden täyttäminen mahdollistaa tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan joiden rikkominen voi vaarantaa tämän sopimuksen tarkoituksen ja joiden noudattamiseen osapuoli voi luottaa (niin kutsutut ”merkittävät velvollisuudet”). Muissa lievän huolimattomuuden tapauksissa Microsoft ei ole korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta.

 13. TAKUUN POISSULKEMINEN. OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS MYÖNNETÄÄN SELLAISENAAN. ASIAKAS SAA KÄYTTÄÄ SITÄ OMALLA VASTUULLAAN. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MICROSOFT SULKEE POI KAIKKI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUU TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SKICKA SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

 14. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. FÖR ASIAKKAALLA PÅ PERUSTEITA SAADA VAHINGONKORVAUKSIA EDELLÄ ESITETYSTÄ TAKUUN POI SULKEMISESTA HUOLIMATTA, ASIAKAS VOI SAADA MICROSOFTILTA JA UTÖKAD TOIMITTAJILTA KORVAUKSIA AINOASTAAN SUORISTA VAHINGOISTA JA KORVAUSSUMMA PÅ ENINTÄÄN VIISI YHDYSVALTAIN DOLLARIA. ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUKSIA MUIHIN VAHINGONKORVAUKSIIN HUOLIMATTA SIITÄ, OVATKO KYSEESSÄ VÄLILLISET, ERITYISET, EPÄSUORAT TAI SATUNNAISET VAHINGOT TAI LIIKEVOITON MENETTÄMINEN. Tämä rajoitus koskee (a) kaikkea, mikä liittyy ohjelmistoon, palveluihin, sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten sovelluksissa; ja (b) väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuusta, sitoumuksesta tai ehdosta; ankaraa vastuuta laiminlyöntiä tai muuta oikeudenvastaista tekoa; tai mitä tahansa muuta vaadetta; vanlig kussakin tapauksessa sovellettavan sallimassa laajuudessa. Rajoitus på voimassa myös tilanteissa joissa Microsoft på tiennyt tai utökad olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainitun vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin osavaltioissa, provinsseissa tai maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä osavaltioissa, provinsseissa tai maissa. vsaraTERMES DU CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

SI LATITUDE RÉSIDEZ (OU SI BÄRBARA SIÈGE SOCIALA SE TROUVE) AUX MEMBER-UNIDOS| VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA SATSEN «VALUTAHANDEL CONTRAIGNANT ET RENONCIATION AUX ÅTGÄRDER KOLLEKTIV» DE ARTICLE CI-DESSOUS, TYPES AFFECTE VOS DROITS SV CERTIFIKATUTFÄRDARE DE LITIGE.

Présents les termes du contrat de licence ingående un contrat mellan Latitude et Microsoft Corporation (ou l'un de ses affiliés). ILS s'appliquent au logiciel désigné ci-dessus et aux services ou made à seventh de logiciels fournis par Microsoft (à moins Nilens d'autres termes n'accompagnent éléments, auquel certifikatutfärdare senaste s'appliquent prospectivement et ne modifient pas vos droits ni ceux de Microsoft SV ce types concerne les logiciels ou services mis à seventh au préalable). SI LATITUDE LATITUDE CONFORMEZ AUX PRÉSENTS TERMES DU CONTRAT DE LICENCE, LATITUDE AVEZ LES DROITS CI-DESSOUS. SV UTILISANT LE LOGICIEL, LATITUDE ACCEPTEZ TERMES.

 1. INSTALLATIONEN ET DROITS D'UTILISATION.

  1. Föreskrifter générales. Latitude pouvez installer et utiliser un nombre illimité de kopierar du logiciel.

  2. Logiciel nivåer. Le logiciel Council inclure des program de nivåer types Latitude accordance concédées sous licens SV kraft du présent contrat ou d'un contrat de licence distinkta. Les villkor de licence, avis et other amounts déclarations to aux program de nivåer, le certifikatutfärdare échéant accordance accessibles à l'adresse http://aka.ms/thirdpartynotices ou dans le fichier de aviseringar accompagnant le logiciel. Dator si program accordance régies par d'autres contrats les undantag et begränsningar ci-après, particular concernant les dommages, s'appliquent également.

  3. Testar d'évaluation concurrentielle. Si Latitude êtes un samtidiga direkt, et accédez au logiciel ou l'utilisez à des fenor de tester d'évaluation concurrentielle, d'analyse ou de collecte d'informations Latitude renoncez à l'encontre de Microsoft, se filiales et ses affiliés (y compris prospectivement) à toutes begränsningar d'utilisation concurrentielle, d'accès et de testar d'évaluation concurrentielle dans les termes types régissent use du logiciel, dans la åtgärd où vos villkor d'utilisation accordance, ou prétendent with plus restrictives Nilens les villkor prévues par Microsoft. Si Latitude ne renoncez pas auxdites begränsningar dans les termes to use de bärbara logiciel, Latitude n'êtes pas autorisé à accéder à ce logiciel ni à l'utiliser et Latitude Latitude engagez à ne pas le faire.

 2. COLLECTE DES of. Le logiciel Council collecter des information sur Latitude et bärbara utnyttjande du logiciel et les envoyer à Microsoft. Microsoft est mottagliga d'utiliser information hälla policy des services et to improve ses of fishery et tjänster. Vos droits de désactivation, le certifikatutfärdare échéant accordance indiqués dans la dokumentation du produit. Of fonctionnalités du logiciel peuvent permettre la collecte de of auprès des utilisateurs des program types accèdent au logiciel ou l'utilisent. Si Latitude utilisez fonctionnalités pour permettre la collecte de of dans vos program, Latitude devez le faire SV by conformité med la réglementation tillämpligt, particular SV obtenant le consentement de l'utilisateur et SV maintenant a Common de confidentialité bien synliga types informe les utilisateurs de use, de la collecte et du partage de of of. Consultez la Déclaration de Confidentialité de Microsoft à l'adresse https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 et la dokumentation du produit pour plus d'informations sur la collecte et use de vos of. Latitude acceptez de Latitude conformer à toutes les bestämmelser rules de la Déclaration de Confidentialité de Microsoft.

 3. CHAMP rules DE LA LICENSEN. Le logiciel n'est pas vendu mais concédé sous licens. Microsoft se réserve be les other amounts droits. Sauf si la réglementation tillämpligt Latitude confère d'autres droits, nonobstant la présente begränsning Latitude n'êtes pas autorisé à:

  1. contourner les begränsningar tekniker contenues dans le logiciel types Latitude permettent de l'utiliser the certaine façon;

  2. reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler;

  3. supprimer, réduire, bloquer ou ändringstangent by omnämnande légale de Microsoft ou de ses fournisseurs dans le logiciel;

  4. utiliser le logiciel pour des activités commerciales, qu'elles soient à men icke lucratif ou lucratif;

  5. utiliser le logiciel the manière contraire à la Community Law ou pour créer ou propager des logiciels malveillants; OU: n

  6. partager, publier, distribuer ou prêter le logiciel ou le policy SV bbmeddelanden Nilens lösning hébergée autonome går att utnyttja nominella autrui, ou transférer le logiciel ou ce contrat à un nivåer.

 4. COMMENTAIRES. Si Latitude faites del de vos commentaires concernant le logiciel à Microsoft, Latitude concédez gracieusement à Microsoft le droit d'utiliser, de partager et de commercialiser vos commentaires de quelque façon Nilens ce soit et à by fin. Latitude ne fournirez pas de commentaires faisant l'objet the licens types införa à Microsoft de concéder sous licens son logiciel ou sa dokumentation à des nivåer du Done Nilens nous y incluons vos commentaires. Droits survivent au présent contrat.

 5. Begränsningar À exportation. Latitude devez Latitude conformer à toutes les lois et réglementations nationales et internationales SV rules d'exportation concernant le logiciel, types contiennent des begränsningar SV rules de mål, d'utilisateurs finaux et d'utilisation finale. Pour plus d'informations sur les begränsningar à exportation, consultez le webbplats http://aka.ms/exporting.

 6. SERVICES D'ASSISTANCE metod. Microsoft äråtgärd ' å aucune förpliktelser de policy des services d'assistance metod pour le logiciel SV kraft de ce contrat. Les services d'assistance metod accordance fournis «SV l'état», «med toutes les defekter ”et sans aucune garantie.

 7. MADE À JOUR. Le logiciel Council régulièrement rechercher des made à seventh, qu'il télécharge et installe automatiquement. Latitude ne pouvez obtenir des made à seventh qu'auprès de Microsoft ou de källor som autorisées. Microsoft Council avoir besoin de mettre à seventh bärbara système pour Latitude policy les made à jour. Latitude acceptez de recevoir made à seventh automatiques sans or préavis. Made à seventh ne peuvent pas inclure ou prendre SV kosta be les tjänster, fonctionnalités logicielles ou périphériques existants.

 8. VALUTAHANDEL CONTRAIGNANT ET RENONCIATION AUX åtgärder KOLLEKTIV. Le présent artikeln s'applique si Latitude résidez (OU: n, dans le certifikatutfärdare the entreprise, si bärbara siège sociala se trouve) aux Member-Unidos|. SV certifikatutfärdare de litige nous opposant, Latitude et nous consentons à nous accorder un délai de soixante (60) jours pour tenter de régler le différend à l'amiable, de manière informelle. SV l'absence d'entente passé ce délai, Latitude et nous consentons à soumettre le litige à a Procedure individuelle d'arbitrage exécutoire devant l'American Arbitration Association (l ”«AAA») selon les principes de la loi fédérale d'arbitrage («Federal Skiljeförfarande Act ”ou «FAA»), et icke à la compétence d'un juge ou d'un juryn. Le litige serum soumis à un arbitre neutre. Ni Latitude ni nous ne tenterons de résoudre quelque litige Nilens ce soit dans le cadre the åtgärden de groupe, d'un valutahandel collectif, the åtgärden intentée nominella un procureur général privé ou de by or Procedure dans laquelle a des parter agirait à titern représentatif. L'intégralité du Contrat d'Arbitrage contient plus de föreskrifter et est disponible sur le webbplats http://aka.ms/arb-agreement-1. Latitude et nous acceptons les présentes villkor.

 9. RÉSILIATION. Sans préjudice de be other amounts droits villkor Microsoft pourra résilier le présent contrat si Latitude n'en respectez pas les générales. Dans ce certifikatutfärdare, Latitude devrez détruire be les exemplaires du logiciel et be ses composants.

 10. INTÉGRALITÉ DES angivna. Le présent contrat the Nilens les villkor concernant les suppléments, les made à seventh ou les program de nivåer komponent l'intégralité des ger SV ce types concerne le logiciel.

 11. RÉGLEMENTATION tillämpligt ET TRIBUNAL COMPÉTENT. Si Latitude avez acheté le logiciel aux Member-Unidos| ou au Canada, les lois de l 'État ou de la provins où Latitude résidez (OU: n, dans le certifikatutfärdare the entreprise, où se trouve bärbara siège sociala) régissent l' interprétation du présent contrat, les réclamations hälla brott du présent contrat et toutes les other amounts réclamations (y compris celles fondées sur la skydd des consommateurs, la godkännande déloyale et les délits), SAN tenir compte de of disposition vänner aux conflits de lois si ce n'est Nilens la loi fédérale d'arbitrage (« Ou Federal skiljeförfarande Act» «FAA») régit toutes les disposition vänner à l'arbitrage. Si Latitude avez ut le logiciel dans un or betalar, les lois de ce ger s'appliquent, si ce n'est Nilens la loi fédérale d'arbitrage régit toutes les disposition vänner à l'arbitrage. S'il existe a compétence fédérale, les parter consentent irrévocablement à ce Nilens all litige soumis à un tribunal soit soumis à la compétence exklusivt des tribunaux fédéraux siégeant dans le comté de valör (valör region), Washington, Member-Unidos| (à l'exclusion de l'arbitrage). Dans le certifikatutfärdare contraire, Latitude et Latitude consentons irrévocablement à ce Nilens all litige soumis à un tribunal soit soumis à la compétence exklusivt de la Cour Supérieure du comté de valör (valör region), Washington, Member-Unidos| (à l'exclusion de l'arbitrage).

 12. DROITS DES CONSOMMATEURS variabler SELON LES RÉGIONS. Le présent contrat décrit vissa droits légaux. Latitude pouvez bénéficier d'autres droits, y compris des droits des consommateurs prévus nominella les lois de bärbara État, provins ou betalar. Indépendamment de bärbara relation med Microsoft, Latitude pouvez également bénéficier de vissa droits à l' taken by de la partie auprès de laquelle Latitude avez ut le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas other amounts droits si les lois de bärbara État, provins ou ger ne le permettent pas. Nominella exemple, si Latitude avez ut le logiciel dans l'une des régions ci-dessous ou si a loi nationale s'applique, Latitude êtes tenu de Latitude conformer aux disposition suivantes:

  1. Australie. La loi australienne sur la consommation (australiska Consumer lag) Latitude accorde des garanties statutaires qu'aucun élément du présent contrat ne Council affecter.

  2. Kanada. Si Latitude avez acheté le logiciel au Kanada, hälla ne plus recevoir de made à seventh, Latitude pouvez désactiver la fonction made à seventh automatiques, déconnecter bärbara dispositif d'Internet (néanmoins, le logiciel recherchera et installera les made à seventh disponibles automatiquement dès la reconnexion du dispositif à Internet) ou désinstaller le logiciel. La dokumentation du produit, le certifikatutfärdare échéant, Council également indiquer kommentar désactiver les made à seventh de bärbara produit ou dispositif spécifique.

  3. Allemagne et Autriche.

   • (i) Garantie. Le logiciel sous licens valable fonctionnera, pour l'essentiel, comme le décrit la dokumentation de Microsoft types l'accompagne. Microsoft n'accorde toutefois aucune or garantie contractuelle relativa au logiciel sous licens.

   • (ii) begränsning de responsabilité. SV certifikatutfärdare de faute intentionnelle, de faute lourde, de réclamation fondée sur la responsabilité du Done des of fishery défectueux, ou de faute entraînant un décès ou des préjudices corporels ou matériels, Microsoft serum and légalement ansvarig.

    Sous réserve de la satsen (ii) types précède, la responsabilité de Microsoft hälla négligence légère ne serum engagée qu'en certifikatutfärdare de manquement aux förpliktelser contractuelles essentielles à la bonne exécution du présent contrat, dans la åtgärd où ledit manquement compromet l'objet dator du présent contrat et la confiance des partenaires contractuels relativa au avseende de dernières (les «förpliktelser majeures ”). La responsabilité de Microsoft ne serum pas engagée SV certifikatutfärdare d'autres fautes légères.

 13. UNDANTAG DE GARANTIE. LE LOGICIEL EST CONCÉDÉ SOUS LICENS «SV L'ÉTAT ”. LATITUDE ASSUMEZ BE LES RISQUES LIÉS À SON ANVÄNDNINGEN. MICROSOFT N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE OU VILLKOR EXPRESSE. DANS LA ÅTGÄRD PERMISE TILLÄMPLIGT, NOMINELLA LA RÉGLEMENTATION MICROSOFT EXCLUT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES Y COMPRIS DE QUALITÉ D'ADÉQUATION À UN ANVÄNDNINGEN PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON.

 14. Begränsning ET av DE RESPONSABILITÉ SV Certifikatutfärdare DE DOMMAGES. SI LATITUDE AVEZ DES FORM AV MOTIV DE RÉCLAMATION DE DOMMAGES AUPRÈS DE MICROSOFT OU DE SES FOURNISSEURS, NONOBSTANT L'EXCLUSION DE GARANTIE PRÉCÉDENTE LATITUDE NE POUVEZ OBTENIR QU'UNE INDEMNISATION SV CERTIFIKATUTFÄRDARE DE DOMMAGES DIRIGERAS LIMITÉE À CINQ KRONOR AMÉRICAINS (5,00 USD). LATITUDE NE POUVEZ PRÉTENDRE À AUCUNE INDEMNISATION POUR D'AUTRES DOMMAGES Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU HÄNDELSER ET LES PERTES DE BÉNÉFICES. Cette begränsning s'applique (a) à by affaire liée au logiciel, aux services ou au under (y compris le kod) figurant sur des webbplatser Internet nivåer ou dans des program tierces; et (b) aux réclamations pour manquement aux termes du contrat ou missbruk de garantie ou de villkor, responsabilité sans faute négligence ou or délit. OU à by or réclamation; selon le certifikatutfärdare, dans la limite autorisée nominella la réglementation tillämpligt.

Elle s'applique également dator si Microsoft avait ou aurait dû avoir connaissance de l'éventualité de tels dommages. La begränsning ou l'exclusion ci-dessus Council également ne pas Latitude with tillämpligt si bärbara État, provins ou ger n'autorise pas l'exclusion ou la begränsning de responsabilité pour les dommages händelser, indirects ou de quelque natur Nilens ce soit.

MICROSOFT-PROGRAMVARA-LIZENZBESTIMMUNGEN

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

WENN SIE IHREN WOHNSITZ I DEN VEREINIGTEN STAATEN HABEN (ELLER EIN UNTERNEHMEN MIT HAUPTSITZ I DEN VEREINIGTEN STAATEN SIND), LESEN SIE BITTE DIE KLAUSEL ”BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN UND VERZICHT AUF SAMMELKLAGEN” UNTEN. AVLIDER BETRIFFT DIE BEILEGUNG VON RECHTSSTREITIGKEITEN.

Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen och der Microsoft Corporation (eller einem mit Microsoft verbundenen Unternehmen). SIE gelten für die oben bezeichnete programvara och alla uppdateringar von Microsoft-Diensten och-programvara (insoweit nicht solche Dienste eller uppdaterar von neuen eller zusätzlichen Bestimmungen begleitet werden, i welchem höst diese anderen Bestimmungen prospektiv wirken och Ihre och die Rechte von Microsoft bezüglich der programvara eller Dienste vor dem uppdatering nicht berühren). WENN SIE DIESE LIZENZBESTIMMUNGEN EINHALTEN, VERFÜGEN SIE ÜBER DIE NACHFOLGEND AUFGEFÜHRTEN RECHTE. INDEM SIE DIE PROGRAMVARA NUTZEN, ERKENNEN SIE DIESE BESTIMMUNGEN EN.

 1. RECHTE ZUR INSTALLATIONEN UND NUTZUNG.

  1. Allmänna. SIE sind berechtigt, eine beliebige Anzahl von Kopien der programvara zu installieren och zu nutzen.

  2. Drittanbietersoftware. Die programvara kann Drittanbieteranwendungen enthalten, die under diesem Vertrag eller under deren eigenen Bestimmungen en Sie lizenziert werden. Eventuelle Lizenzbestimmungen, Hinweise och Urheberrechtshinweise zu Drittanbieteranwendungen sind online under http://aka.ms/thirdpartynotices eller i einer begleitenden Hinweisdatei gegeben. Die unten stehenden Ausschlüsse och Beschränkungen gelten i dem nach anwendbarem Recht zulässigen Umfang med dann, wenn solche Anwendungen weiteren Verträgen unterliegen.

  3. Wettbewerbsvergleiche. Wenn Sie ein direkter Wettbewerber sind och zu Zwecken des Wettbewerbsvergleichs, der Konkurrenzanalyse eller Informationsgewinnung auf die programvara zugreifen eller die programvara nutzen, verzichten Sie (med i die Zukunft wirkend) Microsoft, deren Tochtergesellschaften och verbundenen Unternehmen gegenüber auf Beschränkungen bezüglich Nutzung, Zugriff och Vergleichstests uppgiften this Wettbewerb i den für Ihre programvara geltenden Bestimmungen i dem Umfang, i dem Ihre Bestimmungen zur Nutzung restriktiver sind eller sein sollen als die Bestimmungen von Microsoft. Wenn Sie auf solche beabsichtigten Beschränkungen i den Bestimmungen zu Ihrer programvara nicht verzichten, ist es Ihnen nicht gestattet, auf diese programvara zuzugreifen, och Sie werden die programvara nicht nutzen.

 2. DATENERFASSUNG. Die programvara kann Informationen über Sie och die Nutzung der programvara uppgiften Sie erfassen och ett Microsoft-senden. Microsoft kann diese Informationen verwenden um Dienste bereitzustellen och um Produkte och Dienste von Microsoft zu verbessern. Ihre etwaigen Rechte, avlider auszuschließen, sind i der Produktdokumentation beschrieben. Einige funktioner i der programvara ermöglichen eventuell die Datenerfassung von Nutzern Ihrer Anwendungen, die auf die programvara zugreifen eller die programvara nutzen. Wenn Sie diese funktioner zur Datenerfassung i Ihren Anwendungen nutzen sind Sie zur Einhaltung von anwendbarem Recht, under anderem zur Einholung einer erforderlichen Zustimmung des Nutzers, och dazu verpflichtet eine einschlägige Datenschutzrichtlinie zur Information der Nutzer zu unterhalten, wie Sie deren Daten verwenden erfassen och weitergeben. Weitere Informationen zur Erfassung och Verwendung von Daten uppgiften Microsoft finden Sie i der Produktdokumentation och i der Microsoft-Datenschutzerklärung under https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. SIE verpflichten sich, alla entsprechenden Bestimmungen der Microsoft-Datenschutzerklärung einzuhalten.

 3. GÜLTIGKEITSBEREICH DER LIZENZ. Die programvara wird lizenziert, nicht verkauft. Alla anderen Rechte verbleiben tackade Microsoft. Außer anwendbares Recht räumt Ihnen jenseits dieser Einschränkung umfangreichere Rechte ein, sind Sie nicht berechtigt

  1. technische Beschränkungen i der programvara zu umgehen die Ihnen die Nutzung endast i bestimmter Weise ermöglichen

  2. die programvara zurückzuentwickeln (bakåtkompilering), zu dekompilieren eller zu disassemblieren

  3. Hinweise von Microsoft eller deren Lieferanten i der programvara zu entfernen, zu minimieren, zu blockieren eller zu ändern

  4. die programvara für kommerzielle, nicht auf Gewinn eller auf Gewinn gerichtete Aktivitäten zu nutzen,

  5. die programvara auf eine Weise zu verwenden, die gegen das Gesetz verstößt, eller Schadprogramme zu erstellen eller zu verbreiten eller

  6. die programvara weiterzugeben, zu veröffentlichen, zu verbreiten eller zu verleihen, die programvara als eine eigenständige gehostete Lösung zur Nutzung uppgiften e bereitzustellen eller die programvara eller diesen Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.

 4. FEEDBACK. Wenn Sie Microsoft Feedback zur programvara geben, berechtigen Sie Microsoft, Ihr Feedback zu verwenden, en Dritte weiterzugeben och für kommerzielle Zwecke och i jeglicher Weise och für jeglichen Zweck zu nutzen, utan dafür Gebühren zu berechnen. SIE dürfen kein Feedback geben, das under einen Lizenzvertrag fällt, der es erforderlich macht, dass Microsoft die eigene programvara eller Dokumentation en Dritte lizenziert, weil Microsoft Ihr Feedback einfließen lässt. Diese Rechte sind über die Laufzeit dieses Vertrags hinaus gültig.

 5. AUSFUHRBESCHRÄNKUNGEN. SIE sind verpflichtet alla nationalen och internationalen Exportgesetze och Exportbestimmungen einzuhalten, die für die programvara gelten och med Beschränkungen i Bezug auf Bestimmungsorte, Endbenutzer och die Endnutzung enthalten. Weitere Informationen zu Ausfuhrbeschränkungen finden Sie under http://aka.ms/exporting.

 6. SUPPORTSERVICES. Microsoft ist under diesem Vertrag nicht zu Supportleistungen für die programvara verpflichtet. Stöd för Etwaiger wird ”wie besehen” ”, mit allen Fehlern” och utan jegliche Gewähr geleistet.

 7. Uppdateringar. Die programvara darf i regelmäßigen Abständen Update-Suchen vornehmen och gefundene uppdateringar für Sie herunterladen och installieren. SIE dürfen uppdateringar endast von Microsoft eller autorisierten Quellen beziehen. Microsoft helst eventuell Ihr Betriebssystem aktualisieren uppdaterar um zur Verfügung stellen zu können. SIE stimmen zu, diese automatischen uppdateringar utan weitere Mitteilung zu erhalten. ES ist möjliga, dass uppdateringar nicht alla vorhandenen Softwarefeatures, Dienste eller Peripheriegeräte erfassen eller unterstützen.

 8. BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN UND VERZICHT AUF SAMMELKLAGEN. Dieser Abschnitt findet Anwendung wenn Sie i den Vereinigten Staaten leben (eller als Unternehmen Ihren Hauptsitz i den Vereinigten Staaten haben). Für this höst eines Konflikts zwischen Ihnen och Microsoft verständigen Sie och wir uns auf einen Zeitraum von 60 Tagen i dem sich beide Seiten um eine außergerichtliche Einigung bemühen. Für this höst, dass Ihnen och Microsoft helt tar slut nicht gelingt, vereinbaren beide Parteien, die Angelegenheit auf Einzelbasis i einem bindenden Schiedsverfahren des amerikanischen Schiedsverbands (”AAA”, American Arbitration Association) nach dem USA- Bundesschiedsgesetz (”FAA”, Federal skiljeförfarande Act) zu schlichten och nicht vor einem ordentlichen Gericht eller Geschworenengericht zu klagen. Stattdessen wird ein neutraler Schiedsrichter entscheiden. Sammelklagen, Sammelschiedsverfahren, privat Attorney General åtgärder (endast USA: Klagen einer Privatperson snabbmeddelanden öffentlichen Interesse) och e Verfahren, i denen eine Person stellvertretend agiert, sind nicht zulässig ebenso nicht DAS Zusammenlegen einzelner Verfahren utan die Zustimmung aller Parteien. DER gesamte Schiedsvertrag enthält weitere Bestimmungen och ist verfügbar under http://aka.ms/arb-agreement-1. SIE och Microsoft stimmen diesen Bestimmungen zu.

 9. KÜNDIGUNG. Unbeschadet weiterer Rechte ist Microsoft zur Kündigung dieses Vertrages berechtigt, wenn Sie eine Bestimmung eller Bedingung des Vertrages nicht einhalten. I dem höst sind Sie verpflichtet, alla Kopien der programvara och aller ihrer Bestandteile zu vernichten.

 10. GESAMTER VERTRAG. Dieser Vertrag sowie etwaige Bestimmungen, die Microsoft für Ergänzungen, uppdateringar eller Drittanbieteranwendungen vorsieht stellen den gesamten Vertrag über die programvara dar.

 11. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND. Wenn Sie die programvara i den Vereinigten Staaten eller Kanada erworben haben unterliegen die Auslegung dieses Vertrages Ansprüche wegen eller notfartyg Verletzung och alla anderen Ansprüche (einschließlich gründend auf Verbraucherschutz, unlauterem Wettbewerb och unerlaubter Handlung) under Ausschluss der Kollisionsnormen this Gesetzen des Staats eller der Provinz, i der Sie Ihren Wohnsitz haben (eller als Unternehmen Ihren Hauptsitz haben), alla Schiedsangelegenheiten hingegen unterliegen dem USA Bundesschiedsgesetz (”FAA”, Federal skiljeförfarande Act). Wenn Sie die programvara i einem anderen mark erworben haben, gelten dessen gesetzen, alla Schiedsangelegenheiten hingegen unterliegen dem USA-Bundesschiedsgesetz (”FAA”, Federal skiljeförfarande Act). Wenn USA-Bundesrecht zum Tragen kommt, unterwerfen sich Sie och Microsoft als ausschließlichem Gerichtsstand (außer mit Zuständigkeit für Schiedsverfahren) dem Bundesgericht i valör region, Washington, USA. Wenn nicht, unterwerfen sich Sie och Microsoft als ausschließlichem Gerichtsstand (außer mit Zuständigkeit für Schiedsverfahren) dem överordnad domstol av valör region, Washington, USA.

 12. VERBRAUCHERRECHTE; REGIONALE VARIATIONEN. Dieser Vertrag beschreibt bestimmte Rechte. Möglicherweise sehen die gesetzen Ihres Staats eller Lands e Rechte, einschließlich Verbraucherrechte, vor. Unabhängig von Ihrer Vertragsbeziehung mit Microsoft haben Sie möglicherweise med Rechte gegenüber der Partei, von der Sie die programvara erworben haben. Dieser Vertrag ändert diese anderen Rechte nicht wenn die gesetzen Ihres Staats eller Lands eben avlider ausschließen. Wenn Sie die programvara beispielsweise i einer der unten genannten Regionen erworben haben eller zwingendes Recht des Landes Anwendung findet gelten die folgenden Bestimmungen für Sie:

  1. Australien. Nach dem australiska Consumer lag gelten gesetzliche Garantien, och es besteht en keiner Stelle dieses Vertrags die Absicht, diese Rechte einzuschränken.

  2. Kanada. Wenn Sie diese programvara i Kanada erworben haben, können Sie this Erhalt von uppdateringar auf Ihrem Gerät stoppen indem Sie das funktionen für automatische uppdateringar ausschalten, Ihr Gerät vom Internet trennen (sobald Sie wieder eine Verbindung zum Internet herstellen, setzt die programvara die Suche nach och die installationen von uppdateringar inom vilken) eller die programvara deinstallieren. Die Produktdokumentation, sofern vorhanden enthält möglicherweise med Anweisungen zum Ausschalten von uppdateringar für Ihr Gerät bzw. Ihre programvara.

  3. Deutschland och Österreich.

   • (i) Gewährleistung. Die ordnungsgemäß lizenzierte programvara wird im Wesentlichen wie i den Microsoft-Materialien, die der programvara beiliegen, beschrieben arbeiten. Microsoft übernimmt jedoch keine vertragliche Garantie i Bezug auf die lizenzierte programvara.

   • (ii) Haftungsbeschränkung. Bei Vorsatz grober Fahrlässigkeit, tackade Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie tackade Verletzung von Leben Körper eller Gesundheit haftet Microsoft nach den gesetzlichen Bestimmungen.

    Vorbehaltlich der vorangegangenen Klausel (ii) haftet Microsoft endast dann für leichte Fahrlässigkeit, wenn Microsoft diejenigen wesentlichen Vertragspflichten verletzt deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrags überhaupt erst ermöglicht deren Verletzung den Zweck dieses Vertrags gefährden würde och auf deren Einhaltung eine Partei regelmäßig vertrauen darf (sogenannte ”Kardinalpflichten”). I anderen Fällen von leichter Fahrlässigkeit haftet Microsoft nicht.

 13. AUSSCHLUSS VON GARANTIEN. DIE PROGRAMVARA WIRD ”WIE BESEHEN” LIZENZIERT. SIE TRAGEN DAS MIT DER NUTZUNG VERBUNDENE RISIKO. MICROSOFT GEWÄHRT KEINE AUSDRÜCKLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN ELLER GARANTIEN. I DEM NACH ANWENDBAREM RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG SCHLIESST MICROSOFT ALLA KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN DÖR UNDER ANDEREM DER HANDELSÜBLICHKEIT DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, AUS.

 14. BESCHRÄNKUNG UND AUSSCHLUSS VON SCHADENERSATZ. WENN SIE TROTZ DES VORSTEHENDEN GARANTIEAUSSCHLUSSES EINEN ANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ HABEN, KÖNNEN SIE VON MICROSOFT OCH DEREN LIEFERANTEN ERSATZ ENDAST FÜR DIREKTE SCHÄDEN I HÖHE VON A ZU 5,00 US$ ERHALTEN. SIE KÖNNEN KEINEN ERSATZ FÜR

E SCHÄDEN ERHALTEN, DARUNTER NICHT FÜR FOLGESCHÄDEN, SCHÄDEN AUSTRALIEN ENTGANGENEM GEWINN, SPEZIELLE, INDIREKTE ELLER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN.

Diese Beschränkung gilt für (a) alles, das die programvara, Dienste, Inhalte (einschließlich kod) auf Internetseiten Dritter eller Drittanbieteranwendungen betrifft och für (b) Ansprüche, die auf Vertragsverletzung, Verletzung einer Gewährleistung, Garantie eller Zusage, auf verschuldensunabhängiger Haftung, Fahrlässigkeit eller unerlaubter Handlung gründen sowie für alla anderen Ansprüche och jeweils i dem nach anwendbarem Recht zulässigen Umfang.

SIE hat med dann Gültigkeit, wenn Microsoft von der Möglichkeit der Schäden gewusst hat eller hätte wissen müssen. Obige Beschränkung och obiger Ausschluss gelten möglicherweise nicht für Sie, weil Ihr Staat eller hamnar den Ausschluss eller die Beschränkung von zufälligen Schäden, Folgeschäden eller annulleret Schäden nicht gestattet. Wenn Sie die programvara i DEUTSCHLAND eller i ÖSTERREICH erworben haben, findet die Beschränkung im vorstehenden Absatz ”Beschränkung och Ausschluss des Schadenersatzes” auf Sie keine Anwendung. Stattdessen gelten für Schadenersatz eller Ersatz vergeblicher Aufwendungen gleich Australien welchem Rechtsgrund einschließlich unerlaubter Handlung, die folgenden Regelungen: Microsoft haftet tackade Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, tackade Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie tackade Verletzung von Leben, Körper eller der Gesundheit nach den gesetzlichen Vorschriften. Microsoft haftet nicht für leichte Fahrlässigkeit. Wenn Sie die programvara jedoch i Deutschland erworben haben, haftet Microsoft med für leichte Fahrlässigkeit, wenn Microsoft eine Vertragspflicht verletzt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet och auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen (sog. ”Kardinalpflichten”). Die Haftung von Microsoft auf typische och vorhersehbare Schäden beschränkt i diesen Fällen ist. I allen anderen Fällen haftet Microsoft med i Deutschland nicht für leichte Fahrlässigkeit.

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ

MICROSOFT MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

ΕΑΝ ΖΕΙΤΕ (Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ «ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ”. ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft Corporation (ή μία από τις συγγενείς της εταιρείες). Ισχύουν για το προαναφερθέν λογισμικό και τυχόν υπηρεσίες της ή ενημερώσεις υπηρεσιών της Microsoft (εκτός από το βαθμό που οι εν λόγω υπηρεσίες ή ενημερώσεις συνοδεύονται από νέους ή επιπρόσθετους όρους, στην οποία περίπτωση οι Συγκεκριμένοι όροι ισχύουν μελλοντικά και δεν τροποποιούν τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα της Microsoft σχετικά με το λογισμικό ή τις υπηρεσίες που έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων). ΕΑΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.

  1. Γενικά. ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΑΠΌ ΜΈΡΟΥΣ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΑΡΙΘΜΟΎ ΑΝΤΙΓΡΆΦΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ.

  2. Λογισμικό Τρίτου Μέρους. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΡΊΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΎΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΆΣ ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ Ή ΜΕ ΔΙΚΟΎΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ. Έχετε πρόσβαση στους όρους άδειας χρήσης, τις κοινοποιήσεις και τις αναγνωρίσεις, εάν υπάρχουν, για εφαρμογές τρίτων μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης http://aka.ms/thirdpartynotices ή μέσω ενός συνοδευτικού αρχείου ΚΟΙΝΟΠΟΙΉΣΕΩΝ. ΑΚΌΜΗ ΚΙ ΕΆΝ ΟΙ ΕΝ ΛΌΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΔΙΈΠΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ, ΙΣΧΎΟΥΝ ΕΠΊΣΗΣ Η ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΎΝΗΣ, ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΖΗΜΊΑΣ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ.

  3. Ανταγωνιστικός Έλεγχος Απόδοσης. Αν είστε απευθείας ανταγωνιστής και χρησιμοποιείτε ή έχετε πρόσβαση στο λογισμικό για λόγους ανταγωνιστικού ελέγχου απόδοσης, ανάλυσης ή συλλογής πληροφοριών παραιτείστε σε σχέση με τη Microsoft, τις θυγατρικές και τις συγγενείς ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΤΗΣ (ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΆ) ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΥΣΔΉΠΟΤΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΎΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΉΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΟΙ ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ, Ή ΑΠΟΣΚΟΠΟΎΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ, ΠΙΟ Περιοριστικοί από τους όρους της Microsoft. ΕΆΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΊΤΕ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΥΣΔΉΠΟΤΕ ΕΝ ΛΌΓΩ ΦΕΡΌΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΈΧΕΤΕ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΉΣΗΣ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΊΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΈΤΟΙΑ ΕΝΈΡΓΕΙΑ.

 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Το λογισμικό ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με εσάς και την από μέρους σας χρήση του λογισμικού και να τις αποστείλει στη Microsoft. Η Microsoft ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να παράσχει υπηρεσίες και να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΕΞΑΊΡΕΣΉΣ ΣΑΣ, ΑΝ ΥΦΊΣΤΑΝΤΑΙ, ΠΕΡΙΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ. ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΠΌ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΣΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ Ή ΈΧΟΥΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΣΑΣ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΛΉΨΗΣ ΤΥΧΌΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΊΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ, ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΜΕ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ, ΣΥΛΛΈΓΕΤΕ ΚΑΙ ΚΆΝΕΤΕ ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΟΥΣ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από μέρους της Microsoft από την τεκμηρίωση του προϊόντος και τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink /?LinkId = 521839. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις σχετικές διατάξεις της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft.

 3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΠΑΡΑΧΩΡΕΊΤΑΙ ΜΌΝΟ Η ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. ΔΕΝ ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΣΆΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΊ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΠΑΡΆ ΤΟΝ ΠΑΡΌΝΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΝΤΑΙ (ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ) ΤΑ ΕΞΉΣ:

  1. Η ΠΑΡΆΒΛΕΨΗ ΤΥΧΌΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΏΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΜΌΝΟ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΥΣ ΤΡΌΠΟΥΣ,

  2. ΑΠΟΣΥΜΠΊΛΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΟΥ ΠΗΓΑΊΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ,

  3. Η κατάργηση, η ελαχιστοποίηση, ο αποκλεισμός ή η τροποποίηση τυχόν κοινοποιήσεων της Microsoft ή των προμηθευτών της στο λογισμικό,

  4. Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΈΣ Ή ΠΡΟΣΟΔΟΦΌΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

  5. Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΊΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ Ή ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΚΌΒΟΥΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Ή

  6. Η ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ, Η ΔΙΑΝΟΜΉ Ή Ο ΔΑΝΕΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, Η ΠΑΡΟΧΉ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΩΣ ΑΥΤΌΝΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΎΜΕΝΗ ΛΎΣΗ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΑΠΌ ΆΛΛΑ ΆΤΟΜΑ Ή Η ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΜΈΡΟΣ.

 4. ΣΧΟΛΙΑ. Εάν στείλετε σχόλια στη Microsoft σχετικά με το λογισμικό, δίνετε στη Microsoft, χωρίς χρέωση, το δικαίωμα χρήσης, κοινής χρήσης και εμπορευματοποίησης των σχόλιών σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας παροχή σχολίων που υπόκεινται σε άδεια χρήσης, η οποία απαιτεί την έκδοση άδειας χρήσης από την Microsoft για το λογισμικό ή την τεκμηρίωσή της προς τρίτα μέρη, επειδή η Microsoft συμπεριλαμβάνει τα σχόλιά ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΆ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΥΤΆ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΝΑ ΙΣΧΎΟΥΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ

 5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΣΤΕ ΜΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΓΧΏΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΈΣ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΊΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎΣ, ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΎΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΉ ΧΡΉΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς εξαγωγής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://aka.ms/exporting.

 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Η Microsoft, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τυχόν υπηρεσίες υποστήριξης για το λογισμικό. ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΈΧΕΙ», «ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΣΦΆΛΜΑΤΑ ”ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΚΑΝΕΝΌΣ ΕΊΔΟΥΣ ΕΓΓΎΗΣΗ.

 7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊ ΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΕΛΈΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΛΑΜΒΆΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΣΤΆ ΕΚ ΜΈΡΟΥΣ ΣΑΣ. Μπορείτε να αποκτάτε ενημερώσεις μόνο από τη Microsoft ή εξουσιοδοτημένες πηγές. Η Microsoft ενδεχομένως να πρέπει να ενημερώσει το σύστημά σας για να σας προσφέρει ενημερώσεις. ΑΠΟΔΈΧΕΣΤΕ ΤΗ ΛΉΨΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΑΥΤΌΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΊΑ ΠΡΌΣΘΕΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ. ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ Ή ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΆΡΧΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ.

 8. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Η παρούσα Ενότητα ισχύει εάν διαμένετε (ή, εάν πρόκειται για επιχείρηση, η κύρια επαγγελματική έδρα σας βρίσκεται) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν βρίσκεστε σε διένεξη με τη Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft να επιχειρήσετε να επιλύσετε τη διένεξη αυτή ανεπίσημα εντός 60 ημερών. Εάν δεν καταφέρετε να επιλύσετε τη διένεξη με τη Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft ότι θα διεξαχθεί δεσμευτική διαιτησία σε ατομική βάση ενώπιον της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association) δυνάμει του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Διαιτησίας και να μην εγείρετε αγωγή για επίλυση της διένεξης σε δικαστήριο ενώπιον δικαστή ή ενόρκων. ΑΝΤΊΘΕΤΑ, ΤΙΣ ΔΙΕΝΈΞΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΛΎΕΙ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΉΣ. Δεν επιτρέπονται μηνύσεις στο πλαίσιο συλλογικής αγωγής, συλλογικές διαιτησίες, γενικές αγωγές που εκπροσωπούνται από τη Γενική Εισαγγελία και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία στην οποία κάποιος ενεργεί ως αντιπρόσωπος. Δεν επιτρέπεται επίσης ο συνδυασμός ατομικών διαδικασιών χωρίς τη συγκατάθεση όλων των συμβαλλόμενων μερών. Η πλήρης Σύμβαση Διαιτησίας περιέχει περισσότερους όρους και διατίθεται στη διεύθυνση http://aka.ms/arb-avtalet-1. Η Microsoft και εσείς αποδέχεστε αυτούς τους όρους.

 9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός τους, η Microsoft δικαιούται να καταγγείλει αυτήν τη σύμβαση, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους όρους ή τις προϋποθέσεις της. ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΥΤΉ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΕΤΕ ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΤΊΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΤΟΥ ΜΈΡΗ.

 10. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Η παρούσα σύμβαση και τυχόν άλλοι όροι που μπορεί να παρέχει η Microsoft για συμπληρώματα, ενημερώσεις ή εφαρμογές τρίτων, αποτελούν την ενιαία σύμβαση για το λογισμικό.

 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. ΑΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ Ή ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ, ΟΙ ΝΌΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΔΙΑΜΈΝΕΤΕ (Ή ΕΆΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ, ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΌΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ Η ΚΎΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΈΔΡΑ ΣΑΣ) ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΤΙΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ ΠΕΡΊ ΠΑΡΑΒΊΑΣΉΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ, ΑΘΈΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑΣ), ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΥΧΌΝ ΑΝΤΙΦΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ, ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΌΤΙ Η FAA ΔΙΈΠΕΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ. ΕΆΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΧΏΡΑ, ΙΣΧΎΕΙ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗΣ ΧΏΡΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΌΤΙ Η FAA ΔΙΈΠΕΙ ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ. Εάν υφίσταται ομοσπονδιακή δικαιοδοσία των Η.Π.Α., η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ ”ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που ΕΚΔΙΚΆΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ). Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ ”ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο Ανώτατο Δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που εκδικάζονται στο δικαστήριο (με ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ).

 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΥΤΉ Η ΣΎΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΝΌΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ. ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ. Ανεξάρτητα και πέρα από τη σχέση σας με τη Microsoft, ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του συμβαλλομένου από τον οποίο αποκτήσατε το λογισμικό. Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΆΖΕΙ ΑΥΤΆ ΤΑ ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΕΦΌΣΟΝ ΤΟΎΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ, ΕΆΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΕ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΠΕΡΙΟΧΈΣ Ή ΙΣΧΎΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΣΤΗ ΧΏΡΑ, ΤΌΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΉ ΣΑΣ ΙΣΧΎΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ:

  1. Αυστραλία. ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΌΜΟ ΠΕΡΊ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑΣ ΈΧΕΤΕ ΝΌΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΈΝΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΠΡΌΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΗΡΕΆΣΕΙ ΤΑ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ.

  2. Καναδάς. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στον Καναδά μπορείτε να διακόψετε τη λήψη ενημερώσεων απενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης αποσυνδέοντας τη συσκευή σας από το Internet (ωστόσο, εάν και αν επανασυνδεθείτε στο Internet, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΣΕΙ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΤΟΥΣ) Ή ΚΑΤΑΡΓΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. Η ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ, ΜΠΟΡΕΊ ΕΠΊΣΗΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ.

  3. ΓΕΡΜΑΝΊΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΊΑ.

   • (i) Εγγύηση. Το λογισμικό που διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται σε οποιαδήποτε υλικά της Microsoft που συνοδεύουν το λογισμικό. Ωστόσο, η Microsoft δεν παρέχει καμία συμβατική εγγύηση σε σχέση με το λογισμικό με άδεια χρήσης.

   • (ii) Περιορισμός Ευθύνης. Σε περίπτωση εσκεμμένης συμπεριφοράς, βαριάς αμέλειας, η αξίωση που βασίζεται στον Νόμο περί Ευθύνης λόγω Ελαττωματικού Προϊόντος, καθώς και σε περίπτωση θανάτου ή προσωπικού ή σωματικού τραυματισμού, η Microsoft ευθύνεται σύμφωνα ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ.

    Σύμφωνα με την προηγούμενη ρήτρα (ii), η Microsoft θα ευθύνεται μόνο για ελαφρά αμέλεια, εάν η Microsoft έχει διαπράξει παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με υλικό, η εκπλήρωση των οποίων διευκολύνει τη δέουσα εκτέλεση της παρούσας ΣΎΜΒΑΣΗΣ, Η ΠΑΡΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΘΈΣΕΙ ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ ΤΟ ΣΚΟΠΌ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΣΥΝΕΧΉ ΣΤΌΧΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΈΝΩΝ (ΑΠΟΚΑΛΟΎΜΕΝΕΣ «ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ»). Σε άλλες περιπτώσεις ήπιας αμέλειας, η Microsoft δεν θα φέρει ευθύνη για ελαφρά αμέλεια.

 13. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. H MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η MICROSOFT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

 14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 5,00 $ Η.Π.Α. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Αυτός ο περιορισμός ισχύει για (α) οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων μερών στο Internet ή εφαρμογές τρίτων και (β) αξιώσεις για ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΕΓΓΎΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ, ΑΜΈΛΕΙΑ Ή ΆΛΛΗ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΑΞΊΩΣΗ, ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ. Επίσης ισχύει ακόμα και αν η Microsoft γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών. Ο ανωτέρω περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας, εφόσον το δίκαιο της πολιτείας, της περιφέρειας ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ ΊΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΓΙΑ ΕΎΛΟΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΈΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΖΗΜΊΕΣ. LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

HA AZ ÖN LAKÓHELYE (VAGY VÁLLALAT ESETÉBEN SZÉKHELYE) AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TALÁLHATÓ, AKKOR OLVASSA EL AZ ALÁBBI, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSÉRE ÉS EN PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ SZAKASZT. MERT EZEK BEFOLYÁSOLJÁK EN JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJÁT.

En jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek Ön és Microsoft Corporation (vagy egy társvállalata) között. Ezen feltételek en fent nevezett szoftverre és ett Microsoft-bármely egyéb szolgáltatására vagy szoftverfrissítésére egyaránt vonatkoznak (kivéve, ha az ilyen szolgáltatásokhoz vagy frissítésekhez új vagy kiegészítő feltételek tartoznak, mely esetben en jövőre vonatkozóan ezen eltérő feltételek tekintendők érvényesnek, és nem módosítják az Ön vagy en Microsoft frissítés előtti szoftverhez vagy szolgáltatáshoz fűződő jogait). HA ELFOGADJA JELEN LICENCFELTÉTELEKET, AKKOR ÖN AZ ALÁBB ISMERTETETT JOGOKKAL RENDELKEZIK. AZZAL, HOGY HASZNÁLJA SZOFTVERT, ÖN ELFOGADJA EN JELEN FELTÉTELEKET.

 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK.

  1. Általános rendelkezések. Ön en szoftver tetszőleges számú LimitedCopies och NumCopies IsNot ”1” eller inte LimitedCopiespéldányát telepítheti és használhatja.

  2. Harmadik féltől származó szoftverek. En szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó alkalmazást amelyet Ön en jelen szerződés alapján vagy azok saját feltételei szerint kap licencbe. Harmadik felektől származó alkalmazásokra vonatkozó licencfeltételek, értesítések és nyilatkozatok (ha vannak) online en http://aka.ms/thirdpartynotices címen vagy en kapcsolódó értesítési fájlban tekinthetők MB. AZ alábbi fenntartások, illetve en károkért való felelősség korlátozása és kizárása – az alkalmazandó Stötvis által megengedett mértékig – abban az esetben är érvényes, ha ezekre az alkalmazásokra más szerződések vonatkoznak.

  3. Összehasonlító teljesítményvizsgálat. Ha Ön egy közvetlen versenytárs, és összehasonlító teljesítményvizsgálat elemzés vagy információgyűjtés céljából éri el vagy használja per szoftvert, Ön Microsofttal, annak leányvállalataival és társvállalataival szemben (en jelenre és en jövőre nézve egyaránt) lemond az Ön szoftverére vonatkozó feltételekben foglalt minden olyan korlátozásról amely az összehasonlítás céljából történő használatra, hozzáférésre és teljesítményvizsgálatra vonatkozik, amennyiben az Ön használati feltételei szigorúbbak vagy szigorúbban értelmezendők, myntverket ett Microsoft-feltételei. Amennyiben Ön nem mond le en szoftverére vonatkozó feltételekben foglalt korlátozásokról, Önnek tilos elérnie vagy használnia en szoftvert és nem är teszi ezt MB.

 2. ADATGYŰJTÉS. En szoftver adatokat gyűjthet önről és per szoftver Ön általi használatáról, és ezeket elküldheti en Microsoftnak. En Microsoft ezeket az adatokat szolgáltatások nyújtására és ett Microsoft-termékeinek és szolgáltatásainak továbbfejlesztésére felhasználhatja. AZ Ön letiltásra való jogairól (ha vannak ilyenek) en termékdokumentációban olvashat. En szoftver bizonyos funkciói engedélyezhetik alkalmazásának azon felhasználóinak adatgyűjtését, akik elérik vagy használják en szoftvert. Ha ezen funkciókat Ön az alkalmazásán belüli adatgyűjtésre használja, eleget kell tennie az alkalmazandó jog előírásainak, ideértve en szükséges felhasználói tartalom megszerzését és egy olyan kiemelkedő minőségű adatvédelmi irányelv fenntartását, amely pontosan tájékoztatja felhasználókat az adataik felhasználásáról gyűjtéséről és megosztásáról. En Microsoft adatgyűjtési és - felhasználási gyakorlatairól en termékdokumentációban és en Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatában olvashat en következő címen: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Ön vállalja, hogy betartja en Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozat minden alkalmazandó rendelkezését.

 3. En LICENC TERJEDELME. Ön csak en szoftver licencét szerezte MB, en tulajdonjogát nem. Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve hogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön:

  1. nem kerülheti MB szoftver olyan technikai korlátozásait amelyek annak csak meghatározott módokon történő használatát teszik lehetővé;

  2. nem fordíthatja vissza és nem fejtheti vissza en szoftvert nem nyerheti vissza annak forráskódját;

  3. nem távolíthatja el, minimalizálhatja, blokkolhatja vagy módosíthatja en Microsoft vagy annak szállítóinak szoftverben foglalt értesítéseit;

  4. nem használhatja en szoftvert kereskedelmi ideell vagy bevételszerzési tevékenységekhez;

  5. nem használhatja en szoftvert semmiféle jogszabályba ütköző módon vagy kártékony programok létrehozásához vagy terjesztéséhez; vagy

  6. nem oszthatja MB, teheti közzé, terjesztheti vagy adhatja kölcsön en szoftvert, en szoftvert nem kínálhatja fel másoknak használatra különállóan üzemeltetett megoldásként, és szoftvert-vagy en jelen szerződést nem ruházhatja át egyetlen harmadik félre sem.

 4. VISSZAJELZÉS. Ha Ön visszajelzést ad en Microsoftnak en szoftverről Ön díjmentesen jogot biztosít en Microsoftnak form hogy az bármely módon és bármely célból használja, megossza vagy kereskedelmileg hasznosítsa az Ön visszajelzését. Ön nem küld olyan visszajelzést, amelyre vonatkozó licencfeltételek értelmében en Microsoft köteles lenne harmadik félnek licencbe adni saját szoftverét vagy dokumentációját, mert en szoftver vagy dokumentáció magában foglalja az Ön visszajelzését. Ezek rendelkezések en jelen szerződés érvényességének lejárata után är érvényben maradnak.

 5. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. Ön köteles betartani en szoftverre vonatkozó en célterületet en végfelhasználókat és en végfelhasználást illető korlátozásokat tartalmazó valamennyi belföldi és nemzetközi jogszabályt és előírást. AZ exportkorlátozásokról további tájékoztatás en következő webhelyen található: http://aka.ms/exporting.

 6. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. En Microsoft en jelen szerződés értelmében nem köteles terméktámogatási szolgáltatásokat nyújtani en szoftverhez. Minden biztosított támogatás ”adott állapotban”, ”annak minden hibájával együtt” érhető el, bármiféle garanciavállalás nélkül.

 7. FRISSÍTÉSEK. En szoftver rendszeresen ellenőrizheti, hogy vannak e frissítések és letöltheti és telepítheti en frissítéseket. Ön frissítéseket kizárólag en Microsofttól vagy hivatalos forrásokból szerezhet vara. Előfordulhat, hogy frissítések-biztosításához en Microsoftnak frissítenie kell az Ön rendszerét. Ön vállalja, hogy minden további értesítés nélkül fogadja az ilyen automatikus frissítéseket. Előfordulhat, hogy en frissítések nem tartalmazzák vagy nem támogatják az összes meglévő szoftverfunkciót, - szolgáltatást, illetve perifériaeszközt.

 8. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSE ÉS LEMONDÁS PERTÁRASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL. EZ en szakasz akkor vonatkozik Önre, ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) az Amerikai Egyesült Államokban található. Ön és ett Microsoft-abban állapodik MB, hogy ha Ön és en Microsoft között jogvita alakul ki, akkor 60 nap alatt informális egyeztetéssel megoldást próbálnak találni rá. Ha ez nem jár sikerrel, akkor Ön és Microsoft vállalja, hogy az ügyet en Választottbíróságokról szóló szövetségi törvény (Federal skiljeförfarande Act, továbbiakban ”FAA”) az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association, en továbbiakban ”AAA”) elé viszi, és annak egyedi választottbírósági döntését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és nem indít PERT-esküdtszék vagy bíró előtt. Ehelyett egy pártatlan választottbíró dönt. Nem megengedett en pertársaság en választottbírósági eljárás pertársaság jellegűen magánvádas eljárás közügynek minősülő esetben és semmilyen más olyan eljárás, amelyben valaki képviselői minőségében lép fel; ugyanakkor az egyedi eljárások összevonása sem megengedett az összes érintett fél hozzájárulása nélkül. Teljes, Választottbíróságokról szóló szerződés további feltételeket tartalmaz, amelyeket itt érhet el: http://aka.ms/arb-agreement-1. Ön és ett Microsoft-elfogadja en jelen feltételeket.


 9. FELMONDÁS. En Microsoft minden más jogról való lemondás nélkül felmondhatja en jelen szerződést ha Ön annak bármely feltételét és kikötését megszegi. Ilyen esetben Önnek MB kell semmisítenie en szoftver összes példányát és valamennyi alkotórészét.

 10. En SZERZŐDÉS TELJESSÉGE. En jelen szerződés valamint en Microsoft által megadott, kiegészítésekre, frissítésekre vagy harmadik felek által biztosított alkalmazásokra vonatkozó egyéb feltételek alkotják en teljes megállapodást erre en szoftverre vonatkozóan.

 11. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ HELYEK. Ha Ön az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában szerezte vara en szoftvert, en szerződés értelmezésével jelen az azzal kapcsolatos jogviták és minden egyéb követelés tekintetében (beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel, en tisztességtelen verseny tilalmának megszegésével és en szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igényeket är) az Ön lakhelye (vagy vállalat esetén székhelye) szerinti államnak, illetve országnak en az irányadók törvényei tekintet nélkül en nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire, azzal, hogy en választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó. Ha vara en szoftvert bármely más országban szerezte, az adott ország törvényei az irányadók, azzal, hogy en választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó. Ha megállapítható amerikai egyesült államokbeli szövetségi illetékesség, akkor Ön és ett Microsoft-hozzájárulnak Washington állam valör megyéjében működő szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve választottbírósági-eljárásokat). Ha nem akkor Ön és ett Microsoft-hozzájárulnak Washington állam valör megyéjében működő Legfelső Bíróság kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve választottbírósági-eljárásokat).

 12. FOGYASZTÓI JOGOK; REGIONÁLIS ELTÉRÉSEK. En jelen szerződés bizonyos jogokat határoz MB. Előfordulhat, hogy az Ön államának tartományának vagy országának törvényei más jogokat biztosítanak Önnek, ideértve en fogyasztói jogokat är. En Microsofttal fennálló kapcsolatán kívül Önt azzal en féllel szemben är megillethetik bizonyos jogok, amelytől en szoftvert beszerezte. En jelen szerződés nem módosítja az ilyen jogokat, ha az állam, en tartomány vagy az ország törvényei ezt nem engedik MB. Ha például Ön en szoftvert az alábbi térségek valamelyikében szerezte vara, vagy ha kötelezően alkalmazandók országspecifikus törvények, akkor Önre en következő rendelkezések vonatkoznak:

  1. Ausztráliában. Önt az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében kötelező garanciák illetik MB, és en jelen szerződésnek nem célja e jogainak csorbítása.

  2. Kanadában. Ha Ön Kanadában szerezte vara en szoftvert leállíthatja en frissítéseket ha letiltja az automatikus frissítés funkciót ha eszközén megszakítja az internetkapcsolatot (de ha és amikor ismételten csatlakozik, en szoftver folytatja en frissítések keresését és telepítését) vagy ha eltávolítja en szoftvert. Azt, hogy az Ön konkrét eszköze, illetve szoftvere esetében miként kell kikapcsolni en frissítéseket en termék dokumentációja tartalmazza (ha van ilyen).

  3. Németország és Ausztria.

   • (i) Szavatosság. En megfelelően licencelt szoftver alapvetően en szoftverhez mellékelt Microsoft dokumentációban foglaltaknak megfelelően dimma működni. En Microsoft azonban nem nyújt szerződéses garanciát en licencelt szoftverhez kapcsolódóan.

   • (ii) en felelősség korlátozása. Szándékos magatartás, súlyos gondatlanság, en Termékfelelősségi Törvényen alapuló igények, valamint halál személyi vagy fizikai sérülés esetén Microsoft en törvényi szabályoknak megfelelően tartozik felelősséggel.

   AZ előző (ii)-punkt alapján en Microsoft csak akkor tartozik felelősséggel en kismértékű gondatlanságért ha en Microsoft olyan lényeges szerződési kötelezettségeit szegi MB, amelyek teljesítése elősegíti jelen szerződés rendelkezéseinek betartását amelyek megszegése veszélyezteti en szerződés célját jelen és amelyek betartásában egy fél folyamatosan bízhat (úgynevezett ”sarkalatos kötelezettségek”). En kismértékű gondatlanság egyéb eseteiben en Microsoft nem felelős en kismértékű gondatlanságért.

 13. EN SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. EN LICENC AZ ”ADOTT ÁLLAPOTÚ” SZOFTVERHEZ BIZTOSÍT ÖNNEK JOGOKAT. ÖN EN SZOFTVERT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. MICROSOFT NEM NYÚJT SEMMIFÉLE KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. MICROSOFT EZÚTON AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR BÁRMIFÉLE VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE EN FORGALMAZHATÓSÁGRA, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGBITORLÁS MENTESSÉGRE-VONATKOZÓAKAT ÄR.

 14. KÁRFELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. HA AZ ELŐBBI SZAVATOSSÁGKIZÁRÁS ELLENÉRE ÖNNEK BÁRMIFÉLE ALAPJA VAN FORM, HOGY KÁRTÉRÍTÉST KÉRJEN, AMICROSOFTTÓL VAGY EN MICROSOFT SZÁLLÍTÓITÓL CSAK KÖZVETLEN KÁR ESETÉN, 5,00 USD EREJÉIG KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST. ÖN NEM KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT, BELEÉRTVE EN KÖVETKEZMÉNYI, AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, EN RENDKÍVÜLI, EN KÖZVETETT ÉS EN VÉLETLENSZERŰ KÁROKAT ÄR.

  EZ korlátozás vonatkozik (a) bármely, en szoftverrel, szolgáltatással, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve är en kódot) vagy harmadik fél webhelyével vagy alkalmazásával kapcsolatos ügyre, valamint (b) en szerződésszegéssel en garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, fokozott felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott vagy egyéb kárral kapcsolatos igényre, minden esetben az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

  En korlátozás akkor är érvényes, ha en Microsoft tudott vagy ha en Microsoftnak tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Előfordulhat hogy en fenti korlátozás nem vonatkozik Önre mert tagállama, megyéje vagy országa nem teszi lehetővé en járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

PERSYARATAN LISENSI PERANGKAT LUNAK MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

JIKA ANDA TINGGAL DI (ATAU JIKA KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ANDA BERLOKASI DI) UNITED SERIKAT, HARAP BACA BAGIAN ”ARBITRASE YANG MENGIKAT DAN PENGABAIAN GUGATAN MASSAL” DI BAWAH. KLAUSUL TERSEBUT MEMPENGARUHI PENYELESAIAN SENGKETA.

Persyaratan lisensi ini adalah perjanjian antara Anda dan Microsoft Corporation (atau salah satu afiliasinya). Persyaratan ini berlaku untuk perangkat lunak yang tercantum di atas dan semua pembaruan perangkat lunak dan layanan Microsoft (kecuali selama layanan atau pembaruan tersebut dilengkapi dengan persyaratan baru atau tambahan, dalam hal ini persyaratan yang berbeda tersebut kemungkinan akan berlaku dan tidak mengubah hak Anda atau Microsoft yang terkait dengan layanan atau perangkat lunak yang telah diperbarui sebelumnya). JIKA ANDA MEMATUHI PERSYARATAN LISENSI INI ANDA MEMILIKI HAK SEBAGAIMANA TERCANTUM DI BAWAH INI. DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK INI, ANDA MENERIMA PERSYARATAN INI.

 1. HAK PENGINSTALAN DAN PENGGUNAAN.

  1. Umum. Anda dapat menginstal dan menggunakan dalam jumlah berapa pun salinan perangkat lunak ini.

  2. Perangkat Lunak Pihak Ketiga. Perangkat lunak dapat menyertakan aplikasi pihak ketiga yang dilisensikan kepada Anda berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan persyaratan mereka sendiri. Persyaratan pemberitahuan, dan pernyataan lisensi, jika ada, untuk aplikasi pihak ketiga dapat diakses secara online di http://aka.ms/thirdpartynotices atau di filen pemberitahuan yang menyertainya. Bahkan jika aplikasi tersebut diatur oleh perjanjian vanlig, penafian, batasan terhadap, dan pengecualian kerugian di bawah ini juga berlaku sejauh yang diizinkan oleh undang undang yang berlaku.

  3. Tolok Ukur yang Kompetitif. Jika Anda adalah pesaing langsung, dan Anda mengakses atau menggunakan perangkat lunak untuk tujuan tolok ukur yang kompetitif, analisis, atau pengumpulan intelijen, Anda mengabaikan setiap pembatasan penggunaan kompetitif, akses, dan uji tolok ukur dalam persyaratan yang mengatur perangkat lunak Anda terhadap Microsoft, anak perusahaannya, dan perusahaan afiliasinya (termasuk yang akan datang), sejauh persyaratan penggunaan Anda bersifat, atau dimaksudkan untuk, lebih terbatas dibandingkan persyaratan Microsoft. Jika Anda tidak mengabaikan pembatasan yang dimaksudkan tersebut dalam persyaratan yang mengatur perangkat lunak Anda, Anda tidak diizinkan untuk mengakses atau menggunakan perangkat lunak ini, dan tidak akan mengakses atau menggunakannya.

 2. PENGUMPULAN DATA. Perangkat lunak dapat mengumpulkan informasi tentang Anda dan penggunaan perangkat lunak oleh Anda dan mengirimkannya ke Microsoft. Microsoft dapat menggunakan informasi ini untuk menyediakan layanan dan meningkatkan produk serta layanan Microsoft. Hak Anda untuk menyisih, jika ada, dijelaskan dalam dokumentasi produk. Beberapa fitur di perangkat lunak dapat mengaktifkan pengumpulan data dari pengguna aplikasi Anda yang mengakses atau menggunakan perangkat lunak. Jika Anda menggunakan fitur ini untuk mengaktifkan pengumpulan data di aplikasi, Anda harus mematuhi undang undang yang berlaku, termasuk mendapatkan izin yang diperlukan dari pengguna, dan menyimpan kebijakan privasi yang penting yang secara akurat menginformasikan kepada pengguna tentang bagaimana Anda menggunakan, mengumpulkan, dan membagikan data mereka. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pengumpulan dan penggunaan data Microsoft dalam dokumentasi produk dan Pernyataan Privasi Microsoft di https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Anda setuju untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam Pernyataan Privasi Microsoft.

 3. CAKUPAN LISENSI. Perangkat lunak dilisensikan, tidak dijual. Microsoft memiliki semua hak lainnya. Kecuali jika undang undang yang berlaku memberi Anda hak lainnya terlepas dari batasan ini, Anda tidak akan (dan tidak memiliki hak untuk):

  1. mengubah batasan teknis dalam perangkat lunak yang hanya mengizinkan Anda menggunakannya dengan cara tertentu;

  2. merekayasa ulang, mendekompilasi, atau membongkar perangkat lunak;

  3. menghapus, memperkecil, memblokir, atau memodifikasi pemberitahuan apa pun dari Microsoft atau pemasoknya di perangkat lunak;

  4. menggunakan perangkat lunak untuk aktivitas komersial, nirlaba, atau yang menghasilkan pendapatan;

  5. menggunakan perangkat lunak dengan cara yang melanggar undang undang atau membuat atau menyebarkan skadlig programvara, atau

  6. membagikan, mempublikasikan, menyebarluaskan, atau meminjamkan perangkat lunak, menyediakan perangkat lunak sebagai solusi yang di-host terpisah untuk digunakan oleh orang vanlig, atau mentransfer perangkat lunak atau perjanjian ini kepada pihak ketiga chef pun.

 4. TANGGAPAN. Jika Anda memberikan tanggapan tentang perangkat lunak kepada Microsoft, berarti Anda memberikan hak kepada Microsoft, tanpa biaya, untuk menggunakan, berbagi, dan mengkomersialkan tanggapan tersebut dengan cara apa pun dan untuk tujuan apa pun. Anda sebaiknya tidak memberikan tanggapan yang diatur dalam lisensi yang mengharuskan Microsoft melisensikan perangkat lunak atau dokumentasinya kepada pihak ketiga karena Microsoft menyertakan tanggapan Anda di dalamnya. Semua hak tersebut tetap berlaku setelah perjanjian ini berakhir.

 5. PEMBATASAN EKSPOR. Anda harus mematuhi semua undang undang dan peraturan ekspor dalam negeri dan internasional yang berlaku atas perangkat lunak, yang mencakup pembatasan tujuan, pengguna akhir, dan penggunaan akhir. Untuk informasi lebih lanjut tentang batasan ekspor, kunjungi http://aka.ms/exporting.

 6. LAYANAN DUKUNGAN. Berdasarkan perjanjian ini, Microsoft tidak berkewajiban menyediakan layanan dukungan untuk perangkat lunak. Dukungan diberikan ”sebagaimana adanya”, ”dengan segala kekurangannya” dan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun.

 7. PEMBARUAN. Perangkat lunak dapat secara berkala memeriksa pembaruan, serta mengunduh dan menginstalnya untuk Anda. Anda dapat memperoleh pembaruan hanya dari Microsoft atau sumber resmi lainnya. Microsoft mungkin harus memperbarui sistem Anda untuk menyediakan pembaruan tersebut. Anda setuju untuk menerima pembaruan otomatis ini tanpa pemberitahuan tambahan. Pembaruan mungkin tidak menyertakan atau mendukung semua fitur perangkat lunak, layanan, atau perangkat periferal yang ada.

 8. ARBITRASE MENGIKAT DAN PENGABAIAN GUGATAN MASSAL. Bagian ini berlaku jika Anda tinggal di (atau jika kantor pusat perusahaan Anda berlokasi di) Amerika Serikat. Jika Anda dan Microsoft menghadapi sengketa, Anda dan Microsoft setuju untuk mencoba selama 60 hari untuk menyelesaikannya secara informellt. Jika Anda dan Microsoft tidak berhasil, Anda dan Microsoft setuju dengan arbitrase enskilda mengikat sebelum American Arbitration Association berdasarkan Undang Undang Arbitrase Federal (”FAA”), dan tidak mengajukan tuntutan di pengadilan di hadapan hakim atau juri. Sebagai gantinya avgörandet netral akan membuat keputusan. Tuntutan hukum gugatan massal, arbitrase tingkat massal, tindakan umum pengacara pribadi dan proses hukum lainnya dengan salah satu pihak bertindak sebagai perwakilan tidak diizinkan, menggabungkan proses hukum terpisah tanpa seizin semua pihak juga tidak diizinkan. Perjanjian Arbitrase yang lengkap berisi beberapa persyaratan dan terdapat di http://aka.ms/arb-agreement-1. Anda dan Microsoft setuju dengan persyaratan ini.

 9. PENGHENTIAN. Vanlig Tanpa praduga atas hak-hak apa pun, Microsoft dapat menghentikan perjanjian ini jika Anda tidak mematuhi sebagian dari persyaratan atau ketentuannya. Bila demikian, Anda diharuskan untuk memusnahkan semua salinan perangkat lunak dan seluruh bagian komponen-komponennya.

 10. PERJANJIAN MENYELURUH. Perjanjian ini, dan persyaratan vanlig yang mungkin diberikan oleh Microsoft untuk suplemen, pembaruan, atau aplikasi pihak ketiga, adalah perjanjian menyeluruh untuk perangkat lunak ini.

 11. UNDANG UNDANG YANG BERLAKU DAN TEMPAT PENYELESAIAN SENGKETA. Jika Anda memperoleh perangkat lunak di United Serikat atau Kanada, undang undang negara bagian atau provinsi tempat tinggal Anda (atau, lokasi kantor pusat perusahaan Anda) mengatur penafsiran perjanjian ini, klaim atas pelanggarannya dan semua klaim lainnya (termasuk perlindungan konsumen, persaingan tidak sehat, dan klaim wanprestasi), meskipun terdapat pertentangan prinsip undang undang, kecuali bahwa FAA mengatur semua ketentuan yang terkait dengan arbitrase. Jika Anda memperoleh perangkat lunak di negara vanlig, undang undang negara tersebut berlaku, kecuali bahwa FAA mengatur semua ketentuan yang terkait dengan arbitrase. Jika terdapat wilayah hukum federal som Anda dan Microsoft akan menyerahkannya ke wilayah hukum eksklusif dan lokasi pengadilan federal di valör delstaten Washington untuk semua sengketa yang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase). Jika tidak, Anda dan Microsoft akan menyerahkannya ke wilayah hukum eksklusif dan lokasi Pengadilan Tinggi valör delstaten Washington untuk semua sengketa yang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase).

 12. HAK KONSUMEN; VARIASI NATIONELLA. Perjanjian ini menjelaskan tentang hak hukum tertentu. Anda mungkin memiliki hak vanlig, termasuk hak konsumen, berdasarkan undang undang negara bagian, provinsi, atau negara Anda. Terpisah dan di luar hubungan Anda dengan Microsoft, Anda mungkin juga memiliki hak sehubungan dengan pihak yang memberikan perangkat lunak tersebut. Perjanjian ini tidak mengubah hak vanlig tersebut jika undang undang negara bagian, provinsi, atau negara Anda tidak mengizinkannya. Misalnya jika Anda mendapatkan perangkat lunak di salah satu kawasan di bawah ini, atau undang - undang wajib negara berlaku, maka ketentuan berikut ini berlaku untuk Anda:

  1. Australien. Anda memiliki garansi resmi berdasarkan Undang Undang Konsumen Australien dan tidak ada satu pernyataan pun dalam perjanjian ini yang ditujukan untuk mempengaruhi hak tersebut.

  2. Kanada. Jika Anda memperoleh perangkat lunak ini di Kanada, Anda dapat berhenti menerima pembaruan dengan menonaktifkan fitur pembaruan otomatis, memutuskan sambungan perangkat Anda dari Internet (namun, jika dan bila Anda tersambung kembali ke Internet, perangkat lunak akan melanjutkan pemeriksaan dan penginstalan pembaruan), atau menghapus instalan perangkat lunak. Dokumentasi produk, jika ada mungkin juga menjelaskan cara menonaktifkan pembaruan untuk perangkat atau perangkat lunak khusus Anda.

  3. Jerman dan Österrike.

   • (i) Jaminan. Perangkat lunak yang dilisensikan dengan benar akan berjalan secara substansial sebagaimana dijelaskan dalam semua materi Microsoft yang diberikan bersama perangkat lunak. Namun Microsoft tidak memberikan garansi kontrak sehubungan dengan perangkat lunak berlisensi.

   • (ii) Batasan Kewajiban. Jika terjadi tindakan yang disengaja, kelalaian parah, tuntutan berdasarkan Undang Undang Kewajiban Produk, serta dalam kasus kematian atau cedera fisik, Microsoft bertanggung jawab menurut undang undang tertulis.

    Berdasarkan klausul sebelumnya (ii), Microsoft hanya akan bertanggung jawab atas kelalaian ringan jika Microsoft melanggar kewajiban kontrak materi tersebut, pemenuhan yang memfasilitasi kelayakan pelaksanaan perjanjian ini, pelanggaran yang membahayakan tujuan perjanjian ini, dan kepatuhan yang selalu diyakini salah satu pihak (disebut sebagai ”kewajiban kardinal”). Dalam kasus kelalaian ringan lainnya, tidak bertanggung jawab atas kelalaian ringan.

 13. PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN. PERANGKAT LUNAK INI DILISENSIKAN ”SEBAGAIMANA ADANYA”. ANDA MENANGGUNG RISIKO PENGGUNAANNYA. VANLIG MICROSOFT TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN, GARANSI, MAUPUN KETENTUAN SECARA TERSURAT. SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG UNDANG YANG BERLAKU, MICROSOFT MENGECUALIKAN SEMUA JAMINAN TERSIRAT TERMASUK KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN ICKE-PELANGGARAN.

 14. BATASAN DAN PENGECUALIAN KERUSAKAN. JIKA ANDA MEMILIKI DASAR UNTUK MEMINTA GANTI RUGI TERLEPAS DARI PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN SEBELUMNYA, ANDA HANYA DAPAT MEMINTA GANTI RUGI LANGSUNG KEPADA MICROSOFT DAN PEMASOKNYA HINGGA SEJUMLAH 5,00 USD. ANDA TIDAK DAPAT MEMPEROLEH

  KEMBALI PENGGANTIAN UNTUK KERUSAKAN LAINNYA, TERMASUK KERUSAKAN KONSEKUENSIAL, HILANGNYA LABA, KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, MAUPUN INSIDENTAL.

  Batasan ini berlaku untuk (a) hal apa pun yang terkait dengan perangkat lunak, layanan, konten (termasuk kode) di situs Internet pihak ketiga, atau aplikasi pihak ketiga; daN (b) klaim atas pelanggaran kontrak, jaminan, garansi, atau ketentuan; kewajiban ketat, kelalaian, atau wanprestasi lainnya; atau klaim lainnya; di setiap kasus sejauh yang diizinkan oleh undang undang yang berlaku.

  Batasan ini juga berlaku meskipun Microsoft telah mengetahui atau seharusnya telah mengetahui tentang kemungkinan kerugian tersebut. Batasan atau pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk Anda karena negara bagian, provinsi, atau negara Anda mungkin tidak mengizinkan pengecualian atau batasan terhadap kerugian insidental, konsekuensial, maupun kerugian lainnya.

CONDIZIONI DI LICENZA PER IL PROGRAMVARAN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

QUALORA IL LICENZIATARIO RISIEDA (OPPURE, ANGE CASO DI UNA SOCIETÀ, IL LUOGO PRINCIPALE I CUI SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ SI TROVI) NEGLI STATIS ES DOVRÀ LEGGERE L'ARTICOLO ”ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL'AZIONE DI CATEGORIA” CHE SEGUE. BERÄTTELSE ARTICOLO DISCIPLINA LA MODALITÀ DI RISOLUZIONE DI POSSIBILI CONTROVERSIE.

Le presenti condizioni di licenza costituiscono il contratto tra il licenziatario e Microsoft Corporation (o una delle stämma consociate). Le presenti condizioni si applicano al programvara di cui sopra e en qualsiasi servizio o aggiornamento programvaran Microsoft (tranne nella misura i cui tali servizi o aggiornamenti siano forniti con condizioni nuove o aggiuntive, ange quale caso tali condizioni differenti si applicano i prospettiva e icke modificano jag diritti del-licenziatario o di Microsoft-relativamente al programvara-o ai servizi aggiornati i precedenza). QUALORA IL LICENZIATARIO SI ATTENGA ALLA PRESENTI CONDIZIONI DI LICENZA, DISPORRÀ DEI DIRITTI INDICATI DI SEGUITO. UTILIZZANDO IL PROGRAMVARA, IL LICENZIATARIO ACCETTA LE PRESENTI CONDIZIONI.

 1. DIRITTI DI INSTALLAZIONE E SULL'UTILIZZO.

  1. I Generale. Il licenziatario potrà installare e utilizzare qualsiasi numero di copie del programvara.

  2. Programvara di Terzi. Il programvara potrà includere applicazioni di terzi che vengono concesse i licenza ai sensi del presente contratto o delle relativa condizioni. Le eventuali condizioni di licenza comunicazioni e accettazioni riguardanti le applicazioni di terzi potranno essere accessibili online all'indirizzo http://aka.ms/thirdpartynotices o i FN-filen med le relativa comunicazioni. Anche ange caso i cui tali applicazioni siano disciplinate da contratti specifici, nella misura consentita dalla legge applicabile si applicano la dichiarazione di icke responsabilità e le limitazioni e le esclusioni di danni riportate di seguito.

  3. Prestandatest Competitivo. Qualora il licenziatario sia un concorrente diretto e acceda o utilizzi il programvara per scopi quali il prestandatest competitivo, l'analisi o la raccolta di informazioni rinuncia kommer senare avviene con Microsoft, le stämma filiali e le stämma consociate (anche i prospettiva ) qualsiasi limitazione relativa all'utilizzo, all'accesso e ai test di benchmark competitivi nelle condizioni che disciplinano il programvara nella misura i cui le condizioni per l'utilizzo siano, o pretendano di essere, più restrittive delle condizioni di Microsoft. Qualora il licenziatario icke rinunci ad alcuna di tali limitazioni presunte delle condizioni che disciplinano il programvara, icke sarà autorizzato ad accedere en berättelse programvara né ett icke utilizzarlo e lo farà.

 2. RACCOLTA DEI DATI. Microsoft potrà ricevere jag dati sul licenziatario e sull'utilizzo del programvara che verranno raccolti tramite il programvara stesso e li potrà utilizzare per erogare jag servizi e migliorare jag prodotti e jag servizi offerti. Gli eventuali diritti che il licenziatario potrà esercitare per rifiutarsi esplicitamente di fornire tali dati sono descritti nella documentazione del prodotto. Alcune funzionalità del programvara potranno consentire la raccolta dei dati degli utenti che utilizzano le applicazioni del licenziatario per accedere al programvara o utilizzarlo. Qualora il licenziatario utilizzi tali funzionalità per abilitare la raccolta dei dati nelle proprie applicazioni, dovrà conformarsi alla legge applicabile e dovrà anche ottenere le eventuali autorizzazioni necessarie da parte degli utenti, oltre en mantenere un'importante informativa sulla sekretess con la quale informa gli utenti sul modo i cui utilizza, raccoglie e condivide jag loro dati. Ulteriori informazioni sulla raccolta e il trattamento dei dati di Microsoft sono disponibili nella documentazione del prodotto e nell'Informativa sulla sekretess di Microsoft all'indirizzo https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Il licenziatario accetta di conformarsi en tutte le disposizioni applicabili dell'Informativa sulla sekretess di Microsoft.

 3. AMBITO DI VALIDITÀ DELLA LICENZA. Il programvara icke Vienne venduto, ma è concesso i licenza. Microsoft si riserva tutti gli et diritti. Ange limite massimo consentito dalla legge applicabile il licenziatario icke agirà (né avrà il diritto di agire) komma segue:

  1. aggirare le limitazioni tecniche presenti ange programvara che gli consentono di utilizzarlo solo i determinati modi;

  2. decompilare o disassemblare il programvara.

  3. rimuovere, ridurre, bloccare o modificare alcuna comunicazione di Microsoft o dei suoi fornitori inclusa ange programvaran

  4. utilizzare il programvara i attività commerciali, ingen vinst o che producano reddito;

  5. utilizzare il programvara i contrasto con la legge oppure per creare o propagare skadlig o

  6. dela, pubblicare, distribuire o concedere i prestito il programvara, fornirlo kommer senare soluzione ospitata autonoma utilizzabile da terzi oppure trasferire il programvara o il presente contratto en terzi.

 4. COMMENTI. Qualora fornisca commenti sul programvara ett Microsoft-, il licenziatario conferisce Microsoft, utan alcun costo aggiuntivo, il diritto di utilizzare, dela e commercializzare tali commenti i qualsiasi modo e per qualsiasi scopo. Il licenziatario icke fornirà en Microsoft commenti che siano soggetti en condizioni di licenza che impongano en Microsoft di concedere i licenza en terzi il suo programvara o la sua documentazione, en fronte dell'eventuale inclusione dei commenti ange programvara o nella documentazione stessa. Tali diritti estenderanno la loro validità temporale anche dopo la scadenza del presente contratto.

 5. LIMITAZIONI relativa ALL'ESPORTAZIONE. Il licenziatario dovrà anche conformarsi en tutte le leggi e en tutti jag regolamenti nazionali e internazionali sull'esportazione applicabili al programvara, che includono limitazioni su destinazioni utenti finali e utilizzo finale. Per ulteriori informazioni sulle limitazioni relativa all'esportazione, il licenziatario potrà visitare la pagina http://aka.ms/exporting.

 6. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO. Microsoft icke è obbligata ai sensi del presente contratto en erogare alcun servizio di supporto tecnico per il programvara. L'eventuale supporto tecnico erogato Vienne fornito ”com” è ””, con tutti jag difetti ”e utan alcun tipo di garanzia.

 7. AGGIORNAMENTI. Il programvara potrà controllare periodicamente la presenza di aggiornamenti e scaricarli e installarli per conto del licenziatario. Il licenziatario potrà ottenere gli aggiornamenti solo da Microsoft o da fonti autorizzate. Per fornire gli aggiornamenti è possibile che Microsoft debba aggiornare il sistema del licenziatario. Il licenziatario accetta di ricevere tali aggiornamenti automatici utan alcuna ulteriore comunicazione. Gli aggiornamenti potrebbero icke includere né supportare tutti jag servizi, le funzionalità o le periferiche esistenti.

 8. ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL'AZIONE DI CATEGORIA. Il presente Articolo si program qualora il licenziatario risieda (o, ange caso di una Società, il luogo principale i cui la Società svolge la propria attività si trovi) negli statis Uniti. Nell'eventualità di una controversia tra il licenziatario e Microsoft, entrambi accettano di tentare di risolverla per vy informali per un periodo di 60 giorni. Qualora ciò icke sia possibile, il licenziatario e Microsoft accettano di sottoporsi ad arbitrato vincolante su bas individuale davanti all'American Arbitration Association ai sensi del Federal skiljeförfarande Act (”FAA”) e di icke avviare procedimenti giudiziari. Le controversie saranno invece risolte davanti ett un arbitro neutrale. Orsaka per azioni di categoria, arbitrati su basi collettive, orsak intentate da un singolo en beneficio di una collettività e qualsiasi altro procedimento legale, i cui qualcuno agisca i veste rappresentativa di et, icke sono consentiti; icke è consentito nemmeno riunire jag singoli procedimenti utan il consenso di tutte le parti. Il Contratto di Arbitrato completo contiene altre condizioni Erik è disponibile all'indirizzo http://aka.ms/arb-agreement-1. Il licenziatario e Microsoft accettano le presenti condizioni.

 9. RISOLUZIONE. Microsoft potrà risolvere il presente contratto, utan per Queso pregiudicare et diritti, qualora il licenziatario icke si attenga ad alcuna delle condizioni del medesimo. I tal caso stämma il licenziatario dovrà distruggere tutte le copie del programvara e tutte le parti componenti.

 10. INTERO ACCORDO. Il presente contratto e qualsiasi altra varvid che Microsoft potrà fornire i relazione en supplementi aggiornamenti o ad applicazioni di terzi costituiscono l'intero accordo per il programvara.

 11. LEGGE APPLICABILE E FORO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Qualora il licenziatario abbia acquistato il programvara negli statis Uniti o i Kanada, il presente contratto sarà interpretato e disciplinato dalle leggi dello Stato i cui risiede il licenziatario (o, ange caso di una società, del luogo principale i cui la società svolge la propria attività). Tali leggi disciplineranno anche jag reclami aventi ad oggetto l'inadempimento del contratto e tutti gli et reclami (inclusi quelli relativi en inadempimenti della normativa en tutela dei consumatori, inadempimenti delle norme i materia di concorrenza sleale e l'illecito civile), indipendentemente dai principi i materia di conflitto di legge, fatta eccezione per tutte le disposizioni relativa all'arbitrato che saranno disciplinate dal FAA. Qualora il licenziatario abbia acquistato il programvara i qualsiasi altro Paese, si applicano le leggi di berättelse Paese, fatta eccezione per tutte le disposizioni relativa all'arbitrato che saranno disciplinate dal FAA. Ange caso i cui sussista una giurisdizione federale statunitense, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive del tribunale federale con sede en valör delstaten, Washington per tutte le controversie esaminate i tribunale (ad esclusione dell'arbitrato). Diversamente, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive della Corte Suprema con sede en valör delstaten, Washington per tutte le controversie esaminate i tribunale (ad esclusione dell'arbitrato).

 12. DIRITTI DEI CONSUMATORI, VARIAZIONI REGIONALE. Il presente contratto descrive determinati diritti. AL licenziatario potranno essere concessi et diritti, tra cui jag diritti dei consumatori, ai sensi delle leggi del suo Paese di residenza. Autonomamente da Microsoft, il licenziatario potrebbe, inoltre, vantare ulteriori diritti direttamente nei confronti della parte presso la quale ha acquistato il programvara. Il presente contratto icke modifica tali et diritti qualora le leggi del Paese di residenza del licenziatario icke consentano di modificarli. AD esempio qualora il licenziatario abbia acquistato il programvara i una delle aree anger di seguito o si applichi la legge obbligatoria del Paese sono giltig malltyp för listor le seguenti disposizioni:

  1. Australien. Il licenziatario è soggetto alla garanzie di legge previste dalla australiska Consumer lag e nessuna disposizione contenuta ange presente contratto influisce su tali diritti.

  2. Kanada. Qualora il programvara sia stato acquistato i Kanada, il licenziatario potrà interrompere la ricezione degli aggiornamenti disattivando la funzionalità di aggiornamento automatico, disconnettendo il dispositivo da Internet (tuttavia, nell ”eventualità e quando il licenziatario si riconnetterà Internet, il programvara riprenderà en controllare se sono presenti aggiornamenti e en installarli) oppure disinstallando il programvara. Nell'eventuale documentazione del prodotto è possibile che vi sia inoltre specificato kommer il licenziatario potrà disattivare gli aggiornamenti per il dispositivo o il programvara i uso.

  3. Germania e Österrike.

   • (i) Garanzia. Il programvara validamente concesso i licenza funzionerà i sostanziale conformità en quanto descritto ange materiale Microsoft fornito con il programvara. Tuttavia Microsoft icke fornisce alcuna garanzia contrattuale i relazione al programvara concesso i licenza.

   • (ii) Limitazione di Responsabilità. I caso di comportamento intenzionale, colpa grav, reclami basati sulla Legge i materia di Responsabilità Prodotto così vara caso di morte o lesioni personali, Microsoft è responsabile i conformità alla legge imperativa.

   I riferimento alla precedente clausola (ii), Microsoft sarà responsabile solo di colpa lieve qualora sia inadempiente en tali obbligazioni contrattuali sostanziali, il cui adempimento facilita la debita esecuzione del presente contratto, il cui inadempimento metterebbe i pericolo lo scopo del presente contratto e alla cui conformità una parte potrà costantemente färdavgiften affidamento (le cosiddette ”obbligazioni fondamentali”). I et casi di colpa lieve Microsoft icke sarà responsabile di berättelse colpa.

 13. ESCLUSIONE DI GARANZIE. IL PROGRAMVARA VIENNE CONCESSO I LICENZA ”COM” È ”. IL LICENZIATARIO LO UTILIZZA EN PROPRIO RISCHIO. MICROSOFT ICKE RICONOSCE CONDIZIONI O GARANZIE ESPRESSE NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLE LEGGI APPLICABILI, MICROSOFT ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ (QUALITÀ ICKE INFERIORE ALLA MEDIA) ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO E ICKE VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

 14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ERIK ESCLUSIONE DI DANNI. QUALORA IL LICENZIATARIO ABBIA FONDATE RAGIONI PER RICHIEDERE DANNI NONOSTANTE LA PRECEDENTE ESCLUSIONE DI GARANZIE, IL LICENZIATARIO HA DIRITTO EN OTTENERE DA MICROSOFT E DAI RELATIVI FORNITORI SOLO IL RISARCIMENTO PER JAG DANNI DIRETTI ANGE LIMITE DI CINQUE DOLLARI (USD 5). IL LICENZIATARIO ICKE HA DIRITTO OTTENERE-IL RISARCIMENTO PER EVENTUALI ET DANNI, INCLUSI DANNI CONSEQUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI O PER LUCRO CESSANTE.

  Questa limitazione si program (a) en qualsiasi questione relativa al programvara, ai servizi al contenuto (incluso il codice) sui siti Internet o nelle applicazioni di terzi e (b) ai reclami relativi en inadempimento contrattuale, inadempimento delle garanzie o delle condizioni, responsabilità oggettiva negligenza o altro illecito civile oppure en qualsiasi altro reclamo e i ciascun caso nella misura massima consentita dalla legge applicabile.

  Berättelse limitazione si program anche ange caso i cui Microsoft sia stata informata o avrebbe dovuto essere informata della possibilità del verificarsi di tali danni. La limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbe icke essere applicabile al licenziatario, i quanto l'esclusione o la limitazione di danni incidentali, consequenziali o di altro tipo potrebbe icke essere consentita ange suo Paese di residenza.

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

お客様の居住地(会社の場合は主たる業務地)が米国内である場合、以下の「拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利 放棄」の内容を注意深くお読みください。 当該条項は、訴訟を解決する方法に影響を及ぼします。

本マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下「本ライセンス条項」といいます) は、お客様と Microsoft Corporation (またはそのいずれかの関連会社。 以下、「マイクロソフト」といいます) との契約を構成します。 本ライセン ス条項は、上記の本ソフトウェア、およびマイクロソフトのサービスまたはソフトウェア更新プログラムに適用されます (ただし、これらのサービスまたは更新プログラムに新しい条項または追加条項が付属している場合は、当該別途の条 項が将来に向かって適用され、更新前のソフトウェアまたはサービスに関するお客様またはマイクロソフトの権利は変 更されません) 。 お客様が本ライセンス条項を遵守することを条件に、お客様には以下が許諾されます。 本ソフトウェア を使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。

 1. インストールおよび使用に関する権利。

  1. 総則。 お客様は、本ソフトウェアの inte LimitedCopies 任意の数の複製 を、 [インストールして使用することができま す。 ]

  2. 第三者のソフトウェア。 本ソフトウェアには、本ライセンス条項または第三者独自の条項に基づいて、お客様 にライセンスされる第三者のアプリケーションが含まれていることがあります。 第三者のアプリケーションにライ センス条項、通知、および確認事項がある場合は、 http://aka.ms/thirdpartynotices または付属の通知ファ イルでご覧いただけることがあります。 かかるアプリケーションに別途のライセンス条項が適用される場合でも、 適用される法令により認められる範囲において、下記の免責ならびに損害に関する制限および除外は併せて 適用されるものとします。

  3. 競合ベンチマーキング。 お客様がマイクロソフトの直接の競合企業であり、競合ベンチマーキング、分析、また は情報収集を目的として本ソフトウェアにアクセスするまたは本ソフトウェアを使用する場合、お客様の使用条 件がマイクロソフトの条件より制限が厳しい、またはそう主張する範囲において、お客様のソフトウェアに適用 される条項に規定されている競合を目的とする使用、アクセス、およびベンチマーク テストに関する制限をマ イクロソフト、その子会社および関連会社 ( 今後そうなる会社を含みます) に対して放棄するものとします。 お 客様のソフトウェアに適用される条項の当該制限を放棄しないお客様は、本ソフトウェアにアクセスしたり本ソ フトウェアを使用したりすることが許可されず、このようなアクセスも使用も行わないものとします。

 2. データ収集。 本ソフトウェアは、お客様およびお客様による本ソフトウェアの使用に関する情報を収集し、その情報 をマイクロソフトに送信することがあります。 マイクロソフトは、サービスを提供したり、マイクロソフトの製品および サービスを改善したりするためにこの情報を使用することができます。 お客様にこの収集を停止する権利がある場 合は、製品付属の文書に記載されています。 本ソフトウェアの一定の機能を使用すると、本ソフトウェアにアクセス する、または本ソフトウェアを使用するお客様のアプリケーションのユーザーからデータを収集できる場合がありま す。 お客様は、この機能を使用してお客様のアプリケーションでデータ収集を行う場合、ユーザーから必要な同意 を得る、データの使用、収集、および共有方法についてユーザーに正確に知らせるプライバシー ポリシーを目につ きやすい形で維持するなど、適用される法令を遵守しなければなりません。 マイクロソフトによるデータの収集およ び使用の詳細については、製品付属の文書および Microsoft のプライバシーに関する声明 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) をご参照ください。 お客様は、Microsoft のプライバシーに 関する声明の適用されるすべての条項に従うことに同意します。

 3. ライセンスの適用範囲。 本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。 マイクロソフ トはその他の権利をすべて留保します。 適用される法令により上記の制限を超える権利が与えられる場合を除き、 以下の事項は禁止されています (お客様は以下を行う権利を有しません) 。

  1. 使用方法を制限するために本ソフトウェアに組み込まれている技術的制限を回避する方法で使用すること。

  2. 本ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、もしくは逆アセンブルすること。

  3. 本ソフトウェアに含まれるマイクロソフトまたはそのサプライヤーによる通知を削除、最小化、ブロック、または 変更すること。

  4. 商用、非営利、または収益が発生する活動で本ソフトウェアを使用すること。

  5. 法に反するような方法で、またはマルウェアを作成もしくは拡散するために本ソフトウェアを使用すること。

  6. 本ソフトウェアを共有、公開、頒布、もしくはレンタルすること、本ソフトウェアを第三者が使用できるようにスタ ンドアロンのホスト型ソリューションとして提供すること、または本ソフトウェアもしくは本ライセンス条項を第三 者に譲渡すること。

 4. フィート ック。 お客様は、マイクロソフトに対して本ソフトウェアに関するフィードバックを提供する場合、その方法 や目的を問わず、お客様のフィードバックを使用、共有、および商品化する権利を無償でマイクロソフトに譲渡する ものとします。 お客様は、マイクロソフトがお客様のフィードバックをソフトウェアまたはドキュメントに取り入れたこと により、マイクロソフトが第三者に対してソフトウェアまたはドキュメントのライセンスを供与することが求められるよ うなライセンスの対象となるフィードバックを提供しないものとします。 これらの権利は本ライセンス条項の終了後も 効力を維持するものとします.

 5. 輸出規制。 お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーお よびエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。 輸出規制の詳細につい ては http://aka.ms/exporting をご参照ください。

 6. サホ ート サーヒ ス。 マイクロソフトは、本ライセンス条項に基づいて本ソフトウェアのサポート サービスを提供する 義務を負いません。 サポートは現状有姿のまま、瑕疵を問わない条件および何らの保証もない条件で提供されま す。

 7. 更新フ ロク ラム。 本ソフトウェアでは、更新プログラムが定期的に確認され、自動的にダウンロードおよびインスト ールされることがあります。 お客様は、マイクロソフトまたは正規マイクロソフト販売代理店からのみ、更新プログラ ムを入手することができます。 マイクロソフトは、お客様に更新プログラムを提供するために、お客様のシステムを 更新する必要がある場合があります。 お客様は、追加通知なくこのような自動更新プログラムを受け取ることに同 意するものとします。 更新プログラムでは、既存のソフトウェア機能、サービス、または周辺機器の一部が含まれて いないか、サポートされていない場合があります。

 8. 拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄。 お客様の居住地 ( または会社の場合は主たる業務地 ) 米国内て る場合は、本条か 適用されます。 お客様とマイクロソフトは、両者間で紛争が発生した場合、60 日間、解決に向け て非公式に努力することに同意します。 解決できなかった場合、お客様およびマイクロソフトは、連邦仲裁法 (以下 「FAA」といいます) に準拠した、米国仲裁協会による拘束力のある個別の仲裁によって解決することに同意し、裁 判官または陪審員による裁判所への提訴を行わないものとします。 この場合、中立的な仲裁人が決定を下します。 集団訴訟、集団仲裁、司法長官による民事訴訟、およびいずれかの当事者が代表者として提起するその他の訴 訟は許可されません。 両当事者の同意なしに、個別の訴訟を併合することも許可されません。 完全な仲裁契約に は他の条項も規定されています。 詳細については、 http://aka.ms/arb-agreement-1 をご参照ください。 お客様お よびマイクロソフトは当該条項に同意します。

 9. 解除。 マイクロソフトは、お客様が本ライセンス条項の契約条件を遵守していない場合、他のいかなる権利も制限 することなく本ライセンス条項を解除することができます。 その場合、お客様は本ソフトウェアの複製およびコンポ ーネントのすべてを破棄しなければなりません。

 10. 完全合意。 本ライセンス条項、およびマイクロソフトが追加ソフトウェア、更新プログラム、または第三者のアプリケ ーションについて提供する場合があるその他の条項は、本ソフトウェアについての完全なる合意です。

 11. 準拠法および紛争解決の場所。 お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ内で入手された場合、本ライセンス 条項の解釈、契約違反に対する請求、およびその他すべての請求 (消費者保護法、不正競争防止法、および不 法行為に対する請求を含みます) には、抵触法にかかわらず、お客様の住所 (または会社の場合は主たる業務 地) の地域または国の法令が適用されます。 ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。 お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ以外の国で入手された場合、本ライセンス条項は適用される地域法に 準拠するものとします。 ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。 米国連邦裁判所が 設置されている場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除きます) につ

  いても、ワシントン州キング郡の連邦裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意します。 連邦 裁判所が設置されていない場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除 きます) についても、ワシントン州キング郡の上位裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意 します。

 12. 消費者の権利、地域による差異。 本ライセンス条項は、一定の法的な権利を規定します。 お客様は、地域や国に よっては、本ライセンス条項の定めにかかわらず、消費者としての権利など、本ライセンス条項と異なる権利を有 する場合があります。 また、お客様とマイクロソフトとの関係とは別に、お客様は本ソフトウェアの取得取引の相手 方に対して権利を取得できる場合もあります。 本ライセンス条項は、お客様の地域または国の法律がその法律に 基づく権利の変更を許容しない場合、それらの権利を変更しないものとします。 たとえば、お客様が以下のいずれ かの地域で本ソフトウェアを取得された場合、または当該国の強行法が適用される場合、以下の規定がお客様に 適用されます。

  1. オーストラリア。 お客様は、オーストラリア消費者法に基づく法定保証を有し、本ライセンス条項は、それらの 権利に影響を与えることを意図するものではありません。

  2. カナダ。 お客様が本ソフトウェアをカナダで入手された場合、自動更新機能をオフにする、お客様のデバイスを インターネットから切断する (ただし、インターネットに再接続すると、本ソフトウェアは更新プログラムの確認 およびインストールを再開します) 、または本ソフトウェアをアンインストールすることにより、更新プログラムを 受け取ることを停止できます。 製品付属の文書がある場合は、当該文書にお客様の特定のデバイスまたはソ フトウェアの更新をオフにする方法が記載されていることもあります。

  3. ドイツおよびオーストリア。

   • (i) 保証。 適切にライセンスを取得したソフトウェアは、実質的に、本ソフトウェアに付属しているマイクロソ フト資料に説明されているとおり動作します。 ただし、マイクロソフトは、ライセンスを取得したソフトウェ アに関して契約上の保証は一切いたしません。

   • (ii) 責任の制限。 マイクロソフトは、故意による行動、重過失があった場合、および製造物責任法に基づく 請求が申し立てられた場合、ならびに人の死亡もしくは傷害、または物理的傷害が発生した場合、制 定法に従って責任を負います。

    前項 (ii) に従って、マイクロソフトが重大な契約上の義務、すなわち、本ライセンス条項の正当な履行を支援 する義務の遂行、本ライセンス条項の目的を危うくする義務の不履行、および当事者が常に信頼できる義務 の遵守 (「基本義務」といわれます) に違反した場合、マイクロソフトは軽過失に限り責任を負います。 その他 の軽過失については、マイクロソフトは責任を負いません。

 13. あらゆる保証の免責。 本ソフトウェアは、現状有姿のまま瑕疵を問わない条件て 提供されます。 本ソフトウェアの 使用に伴う危険は、お客様の負担とします。 マイクロソフトは、明示的な瑕疵担保責任または保証責任を一切負い ません。 適用される法令によって認められる限りにおいて、商品性、特定目的に対する適合性、または権利侵害 の不存在に関する黙示の保証を含め、いかなる黙示の保証についても一切責任を負いません。

 14. 責任の制限およひ 除外。 上記の保証の免責にもかかわらす 損害賠償を受ける正当な根拠か ある場合、マイクロ ソフトおよひ そのサフ ライヤーの責任は、 5.00 米ト ルを上限とする直接損害に限定されます。 その他の損害 ( 果的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、およひ 付随的損害を含みますか これらに限定されません ) に関して は、一切責任を負いません。 この制限は、 (a) 本ソフトウェア、サーヒ ス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ ( コート を含みます ) たは第三者のアフ リケーションに関連した事項、およひ (b) 契約違反、保証または条件違反、厳格責任、過失、も しくは不法行為等の請求、またはその他すへ ての請求 ( いす れの場合も適用される法令により認められている範 囲において ) に適用されます。 この制限は、マイクロソフトか 損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合にも適用されます。 また、一 部の地域や国て は付随的損害、結果的損害、およひ その他の損害の免責、または責任の制限か 認められないた め、上記の制限事項か 適用されない場合か あります。 
 


MICROSOFT 소프트웨어 사용권 계약서

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

미국에 거주하거나 기본 사업자 주소지가 미국인 경우 아래의 법적 구속력이 있는 중재 및 집단 소송 포기에 대한 내용을 읽어 보십시오. 이 조항은 분쟁 해결 방법에 영향을 미칩니다.

본 사용권 계약은 귀하와 Microsoft Corporation(또는 계열사) 간에 체결되는 계약입니다. 본 계약은 위에 명시된 소프트웨어 및 모든 Microsoft 서비스 또는 소프트웨어 업데이트에 적용됩니다 (해당 서비스 또는 업데이트에 신규 또는 추가 조건이 있는 경우 제외되며 다른 조건은 미래에 적용되고 이 경우 사전 업데이트된 소프트웨어 또는 서비스에 대한 귀하 또는 Microsoft 의 권리가 변경되지 않음). 본 사용권 계약을 준수하는 경우 아래와 같은 권한을 행사할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용함으로써 귀하는 아래의 조항들에 동의하게 됩니다.

 1. 설치 사용권 .

  1. 일반조항 . 귀하는원하는개수사본의소프트웨어사본을설치및사용하여.

  2. 3 자소프트웨어 . 본소프트웨어에는본계약또는고유한계약조건에따라귀하에게사용권이 허여된 제 3 자 응용 프로그램이 포함되어 있을 수 있습니다. 제 3 자 응용 프로그램에 대한 사용권 계약, 통지 및 승인 (있는 경우) 은 http://aka.ms/thirdpartynotices 에서 온라인으로 액세스하거나 동봉된 통지 파일에서 확인할 수 있습니다. 해당 응용 프로그램에 다른 계약이 적용되더라도 아래의 부인과 손해의 제한 및 배제 역시 관련 법률로 허용되는 범위까지 적용됩니다.

  3. 경쟁 벤치마킹 . 귀하가 직접 경쟁업체로서 경쟁 벤치마킹 분석 또는 정보 수집 목적으로 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용하는 경우 귀하는 Microsoft, 그 자회사 및 계열사 (미래 포함) 에 대해 귀하의 사용 조건이 Microsoft 의 조건보다 더 제한적이거나 그러한 취지인 범위 내에서 소프트웨어에 적용되는 조건에 포함된 경쟁 사용, 액세스, 벤치마킹 테스트 제한을 포기합니다. 귀하가 소프트웨어에 적용되는 조건에 포함된 해당 취지의 제한을 포기하지 않는 경우 현재와 미래에 이 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용할 수 없습니다.

 2. 데이터 수집 . 소프트웨어에서 귀하 및 귀하의 소프트웨어 사용에 대한 정보를 수집하여 Microsoft 에 전송할 수 있습니다. Microsoft 는 이 정보를 사용하여 서비스를 제공하고 Microsoft 제품 및 서비스를 향상시킬 수 있습니다. 귀하의 거부 권리는 제품 설명서에 설명되어 있습니다. 소프트웨어의 일부 기능은 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용하는 응용 프로그램의 사용자로부터 데이터를 수집할 수 있습니다. 응용 프로그램의 데이터 수집을 가능하게 하는 기능을 사용하는 경우 필요한 사용자 동의를 얻고 데이터의 사용, 수집 및 공유 방법에 대해 사용자에게 정확한 정보를 제공하는 개인정보취급방침을 명확하게 유지하는 등의 관련 법률을 준수해야 합니다. Microsoft의 데이터 수집 및 사용에 대한 자세한 내용은 제품 설명서 및 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 의 Microsoft 개인정보취급방침을 참조할 수 있습니다. 귀하는 Microsoft 개인정보취급방침의 해당 조항을 준수하기로 동의합니다.

 3. 사용권의 범위 . 본 소프트웨어는 판매되는 것이 아니라 그 사용이 허여되는 것입니다. 기타 모든 권한은 Microsoft 가 보유합니다. 이러한 제한과 관계없이 관련 법률에서 귀하에게 더 많은 권한을 부여하지 않는 한, 귀하는 다음과 같은 행위를 해서는 안 됩니다(권리 없음).

  1. 특정한 방식으로만 사용할 수 있도록 허용된 소프트웨어의 경우 기술적 제한 사항을 위반하는 행위

  2. 소프트웨어의 리버스 엔지니어링, 디컴파일 또는 디스어셈블 작업을 수행하는 행위

  3. 소프트웨어에서 Microsoft 또는 그 공급자의 통지를 제거, 최소화, 차단 또는 수정하는 행위

  4. 상업적활동, 비영리활동또는수익발생을위한활동에본소프트웨어를사용하는행위

  5. 법에 저촉되는 방식으로 소프트웨어를 사용하거나 맬웨어를 만들거나 전파하는 행위

  6. 소프트웨어를 공유, 게시, 배포 또는 대부하거나, 다른 사용자가 사용할 수 있도록 소프트웨어를 독립 실행형으로 호스팅된 솔루션으로 제공하거나, 제 3 자에게 소프트웨어 또는 본 계약을 양도하는 행위

 4. 피드백 . 귀하가 Microsoft 에 소프트웨어에 대한 피드백을 제공할 경우 귀하는 피드백을 어떤 목적이나 방법으로든 무상으로 사용, 공유 및 상용화할 수 있는 권한을 Microsoft 에 제공하는 것입니다. Microsoft 가 귀하의 피드백을 소프트웨어에 포함하므로 귀하는 Microsoft 가 제 3 자에게 소프트웨어 또는 문서의 라이선스를 허여하도록 요구하는 라이선스에 적용되는 피드백을 제공하지 않습니다. 이러한 권한은 본 계약 기간 동안 유효합니다.

 5. 수출제한 . 귀하는소프트웨어에적용되는모든국내및국제수출법및규정을준수해야하며여기에는 목적지, 최종 사용자 및 최종 용도에 대한 제한이 포함됩니다. 수출 제한에 대한 자세한 내용은 http://aka.ms/exporting 을 방문하십시오.

 6. 지원 서비스 . Microsoft 는 본 계약에 따라 소프트웨어에 대한 지원 서비스를 제공할 의무가 없습니다. 모든 지원은 ”있는 그대로”, ”오류를 포함하여” 및 어떤 종류의 보증 없이 제공됩니다.

 7. 업데이트 . 소프트웨어에서는 정기적으로 업데이트가 있는지 확인한 후 해당 업데이트를 다운로드 및 설치합니다. 귀하는 Microsoft 또는 승인된 출처로부터만 업데이트를 받을 수 있습니다. Microsoft 가 해당 업데이트를 제공하기 위해 귀하의 시스템을 업데이트해야 할 수도 있습니다. 귀하는 추가 통지 없이 자동 업데이트를 수신하기로 동의합니다. 업데이트가 기존의 소프트웨어 기능, 서비스 또는 주변 장치를 포함하거나 지원하지는 않을 수 있습니다.

 8. 구속력있는중재및집단소송의포기 . 본조항은미국에거주하거나기본사업자주소지가미국인경우에 적용됩니다 . 귀하와 Microsoft 간에 분쟁이 있는 경우 귀하와 Microsoft 는 60 일 동안 해당 분쟁을 비공식적으로 해결하려고 노력한다는 데 동의합니다. 귀하와 Microsoft 가 분쟁을 해결할 수 없을 경우 귀하와 Microsoft 는 ”FAA"(연방중재법안)에 따라 ”AAA"(미국중재협회)에 의한 구속력 있는 개별 중재에 따르며 판사 또는 배심원단 앞에서 소송하지 않는다는 데 동의합니다. 대신 중위중재인이 결정합니다. 집단 소송, 집단 중재, 대리인 소송 또는 누군가가 대표자의 신분으로 소송을 제기하는 그 밖의 어떤 절차도 허용되지 않으며 모든 당사자의 동의 없이 개별 소송을 결합하는 것도 허용되지 않습니다. 중재 계약 전문에는 더 많은 조건이 있으며 http://aka.ms/arb-agreement-1 에서 확인할 수 있습니다. 귀하와 Microsoft 는 본 계약에 동의합니다.

 9. 해지 . Microsoft 는 귀하가 본 계약 내용을 준수하지 않는 경우 여타 권리를 침해하지 않고 계약조건을 해지할 수 있습니다. 이때 귀하는 모든 소프트웨어의 복사본 및 그 구성 요소를 파기해야 합니다.

 10. 완전 합의. 본 계약 및 Microsoft 가 추가 구성 요소, 업데이트 또는 제 3 자 응용 프로그램에 대해 규정하는 기타 조건은 본 소프트웨어에 대한 완전 합의입니다.

 11. 관련 법률 및 분쟁 해결 장소. 귀하가 미국이나 캐나다에서 소프트웨어를 취득한 경우 중재에 관한 모든 사항에 FAA 가 적용된다는 것을 제외하고 국제사법 원칙에 관계없이 본 계약의 해석, 불이행에 대한 청구 및 기타 청구 (소비자 보호, 불공정 경쟁 및 불법 행위 청구 포함) 에 귀하가 거주하고 있는 주 또는 국가나 해당 기본 사업자 주소지의 법이 적용됩니다. 귀하가 본 소프트웨어를 다른 국가에서 취득한 경우 중재에 관한 모든 사항에 FAA 가 적용된다는 것을 제외하고 해당 국가의 법률이 적용됩니다. 미국 연방 관할이 존재하는 경우 귀하와 Microsoft 는 법원에서 심의되는 모든 분쟁 (중재 제외) 에 대해 미국 워싱턴 주, 킹 카운티에 위치한 연방 법원의 전속 관할지 및 관할 법원을 따릅니다. 그렇지 않을 경우 귀하와 Microsoft 는 법원에서 심의되는 모든 분쟁 (중재 제외) 에 대해 미국 워싱턴 주, 킹 카운티에 위치한 고등 법원의 전속 관할지 및 관할 법원을 따릅니다.

 12. 소비자 권리, 지역적 변화. 본 계약은 특정 법적 권리에 대해 기술하고 있습니다. 귀하는 소비자 권리를 포함하여 귀하가 거주하고 있는 주, 지방 또는 국가의 법률이 보장하는 다른 권리를 보유할 수 있습니다. Microsoft 와 맺은 관계와 별개로 또한 그러한 관계를 제외하고, 귀하가 소프트웨어를 구입한 당사자와 관련된 권리를 보유할 수도 있습니다. 귀하가 거주하고 있는 주, 지방 또는 국가의 법에서 그러한 기타 권리의 변경을 허용하지 않는 경우 본 계약은 해당 권리를 변경하지 않습니다. 예를 들어 아래 지역 중 하나에서 소프트웨어를 취득했거나 필수 국가 법이 적용되는 경우에는 다음 조항이 귀하에게 적용됩니다.

  en) 오스트레일리아. 귀하는 오스트레일리아 소비자 보호법에 따라 법적 권리를 보유하며 이 계약의 어떠한 내용도 그러한 권리에 영향을 미쳐서는 안 됩니다.

  1. 캐나다. 캐나다에서 이 소프트웨어를 획득한 경우, 자동 업데이트 기능을 끄고 장치를 인터넷에서 분리 (하지만 인터넷에 다시 연결할 경우에는 소프트웨어가 업데이트 점검 및 설치를 다시 시작합니다) 하거나 소프트웨어를 설치 제거하여 업데이트 받기를 중지할 수 있습니다. 제품 설명서에서는 특정 장치 또는 소프트웨어에 대한 업데이트를 끄는 방법을 명시할 수 있습니다.

  2. 독일 및 오스트리아.

   • (i) 보증. 적법하게 사용권이 허여된 소프트웨어는 대체로 소프트웨어에 동봉된 Microsoft 설명서에 명시된 대로 작동합니다. 그러나 Microsoft 는 사용권이 허여된 소프트웨어와 관련하여 어떠한 계약적 보증도 제공하지 않습니다.

   • (ii) 책임의 제한. 제조물책임법에 따른 고의적 행위, 중과실, 청구와 사망이나 개인 또는 신체적 상해가 발생할 경우 Microsoft 는 성문법에 따라 법적 의무를 집니다.

    전항 (ii) 에 따라, Microsoft 는 이행될 경우에는 계약의 정당한 수행을 원활하게 하고 위반할 경우에는 본 계약의 목적을 위태롭게 하며 또한 준수할 경우 일반의 당사자가 계속해서 신뢰할 수 있는 중대한 계약상의 의무 (”기본적인 의무”) 를 위반한 경우 경미한 과실에 대해서만 책임을 집니다. 다른 경과실의 경우에는 Microsoft 가 경과실에 대해 법적 의무를 지지 않습니다.

 13. 보증의 부인 . 소프트웨어는 " 있는 그대로 " 사용권이 허여됩니다 . 소프트웨어의 사용으로 발생하는 위험은 귀하의 책임입니다 . MICROSOFT 어떠한 명시적 보증 , 보장 또는 조건도 제시하지 않습니다 . 관련 법률이 허용하는 범위 내에서 MICROSOFT 상업성 , 특정 목적에의 적합성 비침해성 관련된 모든 묵시적 보증을 배제합니다 .

 14. 손해의 제한 배제 . 보증의 부인에도 불구하고 MICROSOFT 해당 공급자로부터 손해 보상을 받을 근거가 있는 경우 직접 손해에 대해서만 최대 미화 5,00 $ 까지 보상 받을 있습니다 . 결과적 손해 , 이익 손실 , 특별 , 간접 또는 부수적 손해를 포함한 기타 모든 손해에 대해서는 보상을 받을 없습니다 . 제한 사항은 (a) 3 인터넷 사이트상의 소프트웨어 , 서비스 , 콘텐츠 ( 코드 포함 ) 또는 3 응용 프로그램과 관련하여 발생하는 모든 문제 (b) 계약 위반 , 보증 , 보장 또는 조건 , 무과실 책임 , 과실 또는 해당법규에서허용하는범위내의기타불법행위등으로인한청구또는기타청구에적용됩니다 . Microsoft 그러한 손해의 가능성에 대해 사전에 알고 있었거나 알아야만 했던 경우에도 적용됩니다 . 귀하가 거주하고 있는 , 지방 또는 국가에서 부수적 , 결과적 또는 기타 손해의 배제나 제한을 허용하지 않는 경우에는 위의 제한이나 배제가 적용되지 않을 있습니다 . LISENSVILKÅR FÖR MICROSOFT-PROGRAMVARE

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

HVIS DU KANTLINJER JAG (ELLER HOVEDKONTORET TILL BEDRIFTEN DIN LIGGER JAG) USA, BØR DU LESE DELEN ”BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL” NEDENFOR. BESTEMMELSEN AVGJØR HVORDAN TVISTER AVGJØRES.

Disse lisensvilkårene er SV avtale mellom grader og Microsoft Corporation (eller et av Microsofts tilknyttede selskaper). De gjelder programvaren som er angitt ovenfor og Microsoft tjenester eller programvareoppdateringer (bortsett fra i this grad slike tjenester eller oppdateringer leveres med nya vilkår eller tilleggsvilkår. Jag så faller gjelder disse andre vilkårene jag fremtiden og endrer ikke företagsledningen inbjuder eller Microsofts rettigheter vedrørende allerede oppdaterte programmer eller tjenester). HVIS DU ETTERLEVER DISSE LISENSVILKÅRENE, HAR DU RETTIGHETENE SOM ER BESKREVET NEDENFOR. A Å TA JAG BRUK PROGRAMVAREN GODTAR DU DISSE VILKÅRENE.

 1. INSTALLASJON OG BRUKSRETTIGHETER.

  1. Allment. Du kan installere og bruke et ubegrenset antall eksemplarer av programvaren.

  2. Tredjeparts programvare. Programvaren kan omfatte tredjepartsprogrammer som er lisensiert till grader jag henhold till denne avtalen eller under egne vilkår. Eventuelle lisensvilkår, meldinger og bekreftelser för tredjepartsprogrammene er tilgjengelige på http://aka.ms/thirdpartynotices eller jag SV medfølgende meldingsfil. Selv om slike programmer er underlagt andre avtaler, gjelder likevel ansvarsfraskrivelsen og begrensningene av ansvar för skader nedenfor i this grad det er tillatt jag henhold till gjeldende lov.

  3. Konkurranserettet ytelsesmåling. Hvis du er direkte konkurrent og har tilgang till eller bruker programvaren till å utføre konkurranserettede ytelsesmålinger, analyser eller innsamling av firmaopplysninger, samtykker du i å fravike, overfor Microsoft og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (også jag fremtiden), alla restriksjoner för konkurrerende bruk, tilgang og ytelsestesting jag vilkårene som gjelder din programvare jag den grad företagsledningen inbjuder bruksvilkår er, eller påstås å være, mer restriktive enn Microsofts vilkår. Hvis du ikke gir avkall på slike påståtte restriksjoner jag vilkårene som regulerer programvaren din, har du ikke tilgang till eller rett till å bruke denne programvaren.

 2. INNHENTING AV DATA. Programvaren kan samle inn informasjon om gr og din bruk av programvaren og avsändare den till Microsoft. Microsoft kan bruke denne informasjonen till å levere tjenester og forbedre Microsofts produkter og tjenester. Eventuelle reservasjonsmuligheter du har er beskrevet jag produktdokumentasjonen. Noen funksjoner jag programvaren kan aktivere innhenting av data fra brukere av programmene företagsledningen inbjuder som har tilgang till og bruker programvaren. Hvis du bruker disse funksjonene till å aktivere datainnhenting jag programmene företagsledningen inbjuder, må du overholde gjeldende lov, inkludert innhenting av eventuelle påkrevde brukersamtykker, og vedlikeholde SV fremtredende personvernpolicy som informerer brukerne, på SV nøyaktig måte, om hvordan du bruker innhenter og deler data om dem. Du kan finne ut mer om Microsofts innsamling og bruk av data jag produktdokumentasjonen og Microsofts personvernerklæring på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Du godtar å overholde alla gjeldende bestemmelser i Microsofts personvernerklæring.

 3. LISENSENS RAMME. Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Microsoft forbeholder godtogs alla andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir grader flere rettigheter till tross för denne begrensningen, kan du ikke (og har ikke rett till å):

  1. omgå eventuelle tekniske begrensninger jag programvaren som minimala tillater på du bruker den på bestemte måter

  2. utføre omvendt utvikling, dekompilere eller demontere programvaren

  3. fjerne, minimere, blokkere eller endre meldinger fra Microsoft eller dets leverandører jag programvaren,

  4. bruke programvaren till næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller inntektsgivende virksomhet

  5. bruke programvaren på noen måte som strider mot loven, eller opprette eller overføre skadelig programvare eller

  6. ta publisere, distribuere eller låne bort programvaren, gjøre programvaren tilgjengelig som SV frittstående vertsbasert løsning för andre eller overføre programvaren eller denne avtalen till SV tredjepart.

 4. TILBAKEMELDING. Hvis du gir tilbakemelding om programvaren till Microsoft, gir du Microsoft, vederlagsfritt, rett till å bruke ta og kommersialisere tilbakemeldingen din på enhver måte og för ethvert formål. Du skall ikke gi tilbakemelding som er underlagt lisens som krever hos Microsoft lisensierer sin programvare eller dokumentasjon till tredjeparter fordi Microsoft tar med din tilbakemelding jag dem. Disse rettighetene skall fortsette å gjelde etter denne avtalen.

 5. EKSPORTRESTRIKSJONER. Du må overholde alla nasjonale og internasjonale eksportlover og regler som gjelder för programvaren, som omfatter begrensninger för bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Gå till http://aka.ms/exporting för mer informasjon om eksportrestriksjoner.

 6. KUNDESTØTTE. Microsoft er ikke forpliktet till å tilby kundestøtte för denne programvaren jag henhold till denne avtalen. Eventuell støtte gis ”som this er”, ”med eventuelle feil” og utan garanti av noe slagg.

 7. OPPDATERINGER. Programvaren kan se etter programvareoppdateringer, laste dem ned og installere dem för grader med jevne mellomrom. Du kan endast motta oppdateringer fra Microsoft eller autoriserte kilder. Det kan hende hos Microsoft må oppdatere systemet can för å kunne levere oppdateringer. Du godtar å motta disse automatiske oppdateringene utan ytterligere varsel. Det kan hende vid oppdateringene ikke omfatter eller støtter alla eksisterende programvarefunksjoner, tjenester eller eksterne enheter.

 8. BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL. Denne Delen gjelder hvis du kantlinjer jag (eller hvis bedriften din har hovedkontor jag) USA. Hvis du og Microsoft har en tvist, samtykker du og Microsoft jag å prøve å avgjøre tvisten gjennom uformelle virkemidler, og vid dette skall pågå opptil 60 dager. Hvis du og Microsoft ikke kommer frem till SV avgjørelse samtykker du og Microsoft jag bindende individuell voldgift, og saken skall legges frem foran representanter för American Arbitration Association (”AAA”) og jag henhold till Federal skiljeförfarande Act (” FAA ”). Ingen av partene skall bringe saken inn för domstolene og la SV dommer eller juryn avgjøre utfallet. Jag stedet skall tvisten avgjøres av en nøytral voldgiftsmann. Gruppesøksmål felles voldgiftssaker, privat søksmål av offentlig interesse og andre søksmål der noen opptrer som en representant, er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å kombinere individuelle saker eller forhandlinger utan samtykke fra alla partene. Den fullstendige Voldgiftsavtalen inneholder flere vilkår og finnes på http://aka.ms/arb-agreement-1. Du og Microsoft samtykker jag disse vilkårene.

 9. OPPHØR. Utan högst dette you betydning för andre rettigheter, kan Microsoft bringe denne avtalen till opphør hvis du ikke overholder bestemmelsene og vilkårene jag avtalen. Jag så faller plikter du å tilintetgjøre alla kopier av programvaren jag alla dens deler.

 10. FULLSTENDIG AVTALE. Denne avtalen, og alla andre vilkår Microsoft fremlegger för tillegg, oppdateringer eller tredjepartsprogrammer, utgjør this fullstendige avtalen för denne programvaren.

 11. GJELDENDE LOV OG STED för LØSING AV TVISTER. Hvis du ervervet programvaren i USA eller Kanada, regulerer lovene jag delstaten eller provinsen som du kantlinjer i (eller der bedriften din har sitt hovedkontor), tolkningen av denne avtalen, krav knyttet till avtalebrudd og alla andre krav (inkludert krav knyttet till forbrukervern, urettferdig konkurranse og underforståtte garantier) utan hensyn till bestemmelser om lovkonflikt. FAA regulerer likevel alla spørsmål knyttet till voldgift. Hvis du ervervet programvaren jag et annet mark, gjelder lovene jag dette landet. FAA regulerer likevel alla spørsmål knyttet till voldgift. Hvis det finnes amerikansk føderal jurisdiksjon, samtykker du og Microsoft till på den føderale domstolen i valör region, Washington, USA anses som eneste jurisdiksjon og verneting för alla tvister som føres för SV domstol (bortsett fra voldgift). Hvis ikke samtykker du og Microsoft till på överordnade domstol i valör region, Washington, USA anses som eneste jurisdiksjon og verneting för alla tvister som føres för SV domstol (bortsett fra voldgift).

 12. FORBRUKERRETTIGHETER, REGIONALE VARIASJONER. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter jag henhold till gjeldende lov i din delstat, provins eller can allting fungerar. Atskilt og bortsett fra din relasjon med Microsoft kan du også ha rettigheter med hensyn till den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke disse andre rettighetene hvis ikke lovene jag delstaten, provinsen eller landet can tillater dette. Hvis du för eksempel anskaffet grader programvaren jag ett av områdende nedenfor, eller hvis obligatoriske webbfantast i landet er gjeldende gjelder de følgende bestemmelsene för grader:

  1. Australien. Du har lovfestede rettigheter under den australske forbrukerloven, og ingenting jag denne avtalen skall påvirke disse rettighetene.

  2. Kanada. Hvis du kjøpte programvaren i Kanada, kan du slutte å motta oppdateringer a å deaktivere den automatiske oppdateringsfunksjonen, koble enheten din fra Internett (hvis og når du kobler till Internett på nytt, vil programvaren imidlertid gjenoppta søk etter og installasjon av oppdateringer) eller avinstallere programvaren. SV eventuell produktdokumentasjon kan også inneholde informasjon om hvordan oppdateringer deaktiveres för din spesifikke enhet eller programvare.

  3. Tyskland og Østerrike.

   • (i) Begrensederettigheter. Programvaremedgyldiglisensvilihovedsakfungeresombeskreveti Microsoft-dokumentasjonen som følger med programvaren. Microsoft gir imidlertid ingen avtalefestede garantier med hensyn till den lisensierte programvaren.

   • (ii) Ansvarsbegrensning. A forsettlige handlinger, grov uaktsomhet, krav basert på loven om produktansvar (Produkt ansvar Act) in jag tilfelle dødsfall personskade eller fysisk skade er Microsoft lovbestemt som den ansvarlige parten.

    Jag henhold till den foregående setningen (ii) er Microsoft ansvarlig för enkla uaktsomhet bare hvis Microsoft krenker slike vesentlige avtalefestede forpliktelser, det vil si forpliktelser som, hvis de oppfylles, sørger för SV tilbørlig gjennomføring av denne avtalen. Brudd på disse forpliktelsene vil være SV risiko för avtaleformålene og overholdelsen som en del till enhver tid set sin lyser till (såkalte ”avgjørende forpliktelser” (”siffror förpliktelser”)). Jag andre tilfeller av enkla uaktsomhet er ikke Microsoft ansvarlig.

 13. ANSVARSFRASKRIVELSE. DET GIS LISENS PÅ PROGRAMVAREN ”SOM DEN ER”. DU BRUKER DEN PÅ EGEN RISIKO. MICROSOFT GIR INGEN UTTRYKKELIGE BEGRENSEDE RETTIGHETER, GARANTIER ELLER VILKÅR. JAG THIS GRAD GJELDENDE WEBBFANTAST TILLATER DET, FRASKRIVER MICROSOFT GODTOGS ALLA UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FÖR SÆRSKILTE FORMÅL OG FRAVÆR AV KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.

 14. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR HVIS DU HAR GRUNNLAG för Å KREVE ERSTATNING TIL TROSS för DEN FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSEN, KAN MICROSOFT ELLER DETS LEVERANDØRER BARE DEKKE DIREKTE SKADER OPPTIL USD 5,00. DU HAR IKKE RETT TILL Å FÅ DEKKET ANDRE SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, TRYCK PÅ AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER. Begrensningen gjelder (a) alt som har med programvare, tjenester og innhold å gjøre (inkludert kode) på tredjeparts Internett områder eller jag programmer fra tredjepart, og (b) krav basert på brudd på kontrakt, begrensede rettigheter, garanti eller vilkår, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar eller et hvilket som helst annet krav jag alla tilfeller i this grad det er tillatt jag henhold till gjeldende lov. This gjelder også hvis Microsoft visste om, eller burde ha visst om risikoen för skadene. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder kanskje ikke för grader, fordi noen mark, distrikter eller stater ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av erstatningsansvar för tilfeldig skade, følgeskade eller annen skade. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

JEŚLI LICENCJOBIORCA MIESZKA (ALBO JEST PRZEDSIĘBIORSTWEM Z GŁÓWNYM MIEJSCEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI) W STANACH ZJEDNOCZONYCH POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ PUNKTU ZATYTUŁOWANEGO WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE ” POLUBOWNE JAG ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA GÖR WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY ”. WSPOMNIANE POSTANOWIENIA OKREŚLAJĄ BOWIEM SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation). Mają en zastosowanie gör wymienionego wyżej oprogramowania oraz usług jag aktualizacji oprogramowania Microsoft (jeśli jednak usługom lu b aktualizacjom tym towarzyszą nowe lu b dodatkowe postanowienia, till te inne postanowienia stosuje się prospektywnie jag NIE zmieniają en praw Licencjobiorcy ani Microsoft dotyczących oprogramowania lu b usług przed aktualizacją). JEŚLI LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH, UZYSKUJE OPISANE PONIŻEJ PRAWA. UŻYWANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE PÅ NINIEJSZE POSTANOWIENIA.

 1. PRAWA GÖR INSTALACJI JAG UŻYWANIA.

  1. Postanowienia ogólne. Licencjobiorca może dokonać instalacji jag korzystać z dowolnej liczby kopii tego oprogramowania.

  2. Oprogramowanie osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać aplikacje osób trzecich, saknas które Licencjobiorca otrzymuje licencję saknas mocy niniejszej umowy albo saknas mocy oddzielnych postanowień. Ewentualne postanowienia licencyjne, powiadomienia jag potwierdzenia dotyczące aplikacji osób trzecich są dostępne online saknas stronie http://aka.ms/thirdpartynotices lu b w dołączonym pliku z powiadomieniami. Nawet jeśli takie aplikacje podlegają innym umowom, till – w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe – zastosowanie mają również klauzula odrzucenia odpowiedzialności, wyjątki jag wyłączenia dotyczące szkód zamieszczone poniżej.

  3. Testowanie porównawcze przez konkurencję. Jeśli Licencjobiorca jest konkurentem bezpośrednim jag uzyskuje dostęp gör oprogramowania lu b używa gå w celu przeprowadzenia testów porównawczych, wykonania analiz lu b uzyskania informacji, att zrzeka się w stosunku göra Microsoft, podmiotów zależnych Microsoft oraz podmiotów stowarzyszonych Microsoft (w tym w przyszłości) określonych w postanowieniach dotyczących oprogramowania ograniczeń związanych z używaniem, dostępem jag testowaniem porównawczym gör celów konkurencyjnych w zakresie, w jakim te postanowienia są lu b mogłyby być bardziej restrykcyjne niż postanowienia Microsoft. Jeśli Licencjobiorca nie zrzecze się takich domniemanych ograniczeń w postanowieniach dotyczących oprogramowania nie wolno MK uzyskiwać dostępu gör oprogramowania ani gå używać.

 2. ZBIERANIE DANYCH. Oprogramowanie może zbierać informacje o Licencjobiorcy jag sposobie, w jaki używa på oprogramowania, en także przesyłać takie informacje gör Microsoft. Microsoft może wykorzystywać te informacje w celu świadczenia usług oraz ulepszenia produktów jag usług Microsoft. Ewentualne prawa gör rezygnacji przysługujące Licencjobiorcy są opisane w dokumentacji produktu. Niektóre funkcje oprogramowania mogą umożliwiać zbieranie danych od użytkowników aplikacji Licencjobiorcy, którzy uzyskują dostęp gör oprogramowania lu b gå używają. Jeśli Licencjobiorca używa tych funkcji gör umożliwienia zbierania danych w swoich aplikacjach till musi przestrzegać prawa właściwego, w tym w zakresie uzyskiwania wymaganych zgód od użytkowników oraz posiadania odpowiednich zasad ochrony prywatności precyzyjnie informujących użytkowników o tym, jak Licencjobiorca zbiera wykorzystuje jag udostępnia ökat dane. Więcej informacji o zbieraniu jag wykorzystywaniu danych przez Microsoft można znaleźć w dokumentacji produktu jag w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności saknas stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Licencjobiorca zgadza się przestrzegać wszelkich odpowiednich postanowień zawartych w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności.

 3. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, en nie sprzedawane. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. O il saknas mocy prawa właściwego jag pomimo niniejszego ograniczenia nie przysługują Licencjobiorcy dodatkowe uprawnienia, nie może på:

  1. omijać ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że oprogramowania można używać wyłącznie w określony sposób;

  2. odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania;

  3. usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować żadnych umieszczonych w oprogramowaniu powiadomień Microsoft ani dostawców Microsoft.

  4. korzystać z oprogramowania w ramach działalności komercyjnej, nieprzynoszącej zysku lu b generującej przychody;

  5. używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lu b gör tworzenia lu b rozpowszechniania złośliwego oprogramowania; ANI

  6. udostępniać, publikować, rozpowszechniać ani wypożyczać oprogramowania dostarczać gå w postaci samodzielnego hostowanego rozwiązania w celu używania gå przez inne osoby ani przekazywać oprogramowania lu b praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.

 4. UWAGI saknas TEMAT PRODUKTU. Podzielenie się z Microsoft uwagami saknas temat oprogramowania jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem Microsoft prawa gör używania, udostępniania oraz komercjalizacji tych uwag w dowolny sposób oraz w dowolnym celu. Licencjobiorca nie będzie przekazywać uwag objętych licencją saknas mocy której spółka Microsoft zmuszona byłaby gör udzielania osobom trzecim licencji saknas swoje oprogramowanie lu b dokumentację z powodu włączenia gör nich takich uwag przez Microsoft. Prawa te pozostają w mocy IO wygaśnięciu niniejszej umowy.

 5. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych jag międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie gör oprogramowania, które obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych jag końcowego użycia. Więcej informacji saknas temat ograniczeń eksportowych można znaleźć saknas stronie http://aka.ms/exporting.

 6. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Saknas mocy niniejszej umowy Microsoft nie musi świadczyć usług pomocy technicznej dla oprogramowania. Ewentualna pomoc jest dostarczana w stanie ”takim, w jakim jest”, ”ze wszystkimi wadami” jag med jakichkolwiek rękojmi lu b gwarancji.

 7. AKTUALIZACJE. Oprogramowanie może sprawdzać dostępność oraz dokonywać pobierania jag instalacji aktualizacji oprogramowania. Licencjobiorca może uzyskiwać aktualizacje wyłącznie z Microsoft lu b z autoryzowanych źródeł, gör en Microsoft może wymagać aktualizacji systemu Licencjobiorcy w celu zapewnienia dostępu takich aktualizacji. Licencjobiorca zgadza się otrzymywać takie automatyczne aktualizacje med dodatkowego powiadomienia. Aktualizacje te mogą nie zawierać lu b nie obsługiwać wszystkich istniejących funkcji oprogramowania, usług lu b urządzeń peryferyjnych.

 8. WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE jag ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA gör WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY. Tio punkt ma zastosowanie gör Licencjobiorcy, który mieszka (albo jest przedsiębiorstwem z głównym miejscem prowadzenia działalności) w Stanach Zjednoczonych. W przypadku wystąpienia sporu między Licencjobiorcą en Microsoft obie strony wyrażają zgodę saknas podjęcie próby jego rozwiązania w drodze nieformalnych negocjacji w ciągu 60 dni. Jeśli okaże się till niemożliwe, Licencjobiorca i Microsoft wyrażają zgodę saknas indywidualne wiążące postępowanie polubowne prowadzone przez American Arbitration Association zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu (ang. Federal skiljeförfarande Act, FAA) jag zrzekają się prawa gör składania pozwów z udziałem lu b med udziału ławy przysięgłych. Spór zostanie rozstrzygnięty przez bezstronnego arbitra. Występowanie z pozwami zbiorowymi, w ramach powództwa prywatnego wnoszonego w interesie publicznym (ang. privata jurist Allmänt åtgärd) lu b z innymi postępowaniami, w których dowolna ze Star występuje lu b zamierza wystąpić w charakterze przedstawiciela, jest zabronione. NIE zezwala się również saknas łączenie indywidualnych postępowań med uzyskania saknas till zgody wszystkich Star. Więcej postanowień zawiera pełna umowa dotycząca postępowania polubownego, która jest dostępna saknas stronie http://aka.ms/arb-avtalet-1. Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się przestrzegać tych postanowień.

 9. WYPOWIEDZENIE UMOWY. Med uszczerbku dla pozostałych uprawnień Microsoft może wypowiedzieć niniejszą umowę, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega dowolnego z jej postanowień. W takim przypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania jag wszystkie jego składniki.

 10. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa oraz wszelkie postanowienia które Microsoft może udostępnić w odniesieniu gör uzupełnień, aktualizacji lu b aplikacji osób trzecich, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania.

 11. PRAWO WŁAŚCIWE jag MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych albo Kanadzie prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy rozpatrywania roszczeń z tytułu ökat naruszenia oraz wszelkich innych roszczeń (w tym roszczeń z tytułu ochrony konsumenta nieuczciwej konkurencji jag czynów niedozwolonych) jest prawo stanu albo prowincji, w których znajduje się miejsce zamieszkania Licencjobiorcy (albo, jeśli Licencjobiorca jest przedsiębiorstwem, główne miejsce prowadzenia działalności) med względu saknas przyjęte w tym prawie normy prawa kolizyjnego. Wyjątek stanowi postępowanie polubowne, które jest regulowane ustawą FAA. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. Wyjątek stanowi postępowanie polubowne, które jest regulowane ustawą FAA. Jeśli ma zastosowanie jurysdykcja federalna w Stanach Zjednoczonych Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się, aby w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez sąd (z wyłączeniem postępowania polubownego) sądem właściwym rzeczowo jag miejscowo był sąd federalny w valör delstaten w stanie Waszyngton. W przeciwnym razie Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się, aby w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez sąd (z wyłączeniem postępowania polubownego) sądem właściwym rzeczowo jag miejscowo był Sąd Najwyższy valör delstaten w stanie Waszyngton.

 12. PRAWA KONSUMENTA – RÓŻNICE REGIONALNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne uprawnienia, w tym uprawnienia konsumenta saknas mocy przepisów prawa obowiązujących w stanie, prowincji lu b kraju Licencjobiorcy. Niezależnie od charakteru relacji, jakie Licencjobiorca utrzymuje z Microsoft, Licencjobiorcy mogą też przysługiwać określone uprawnienia względem strony, DENOD której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych uprawnień, jeśli przepisy prawa obowiązujące w stanie, prowincji lu b kraju Licencjobiorcy nie zezwalają saknas takie zmiany. Saknas przykład, jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w jednym z poniższych regionów lu b w przypadku obowiązywania obowiązkowego prawa krajowego, wtedy Licencjobiorca stosuje się gör poniższych postanowień:

  1. Australien. Australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australiska Consumer lag) przyznaje Licencjobiorcy określone gwarancje jag żadne z zawartych w tej umowie postanowień nie ma saknas celu ograniczenia tych uprawnień.

  2. Kanada. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Kanadzie jag nie chce już otrzymywać aktualizacji, może wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji odłączyć swoje urządzenie DENOD Internetu (w takim jednak przypadku IO ponownym podłączeniu urządzenia Gör Internetu oprogramowanie wznowi wyszukiwanie jag instalowanie aktualizacji) albo odinstalować oprogramowanie. Ewentualna dokumentacja produktu może także zawierać informacje saknas temat sposobu wyłączania funkcji aktualizacji w danym urządzeniu Licencjobiorcy lu b w oprogramowaniu.

  3. Niemcy jag Österrike.

   • (i) RękojmiaiGwarancja. Oprogramowanieobjętewłaściwąlicencjąbędziedziałaćzasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się vi wszelkich materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Jednakże Microsoft nie udziela żadnych innych umownych gwarancji jag zapewnień dotyczących licencjonowanego oprogramowania.

   • (ii) Ograniczenie odpowiedzialności. W przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, roszczeń opartych saknas ustawie o odpowiedzialności za produkt oraz w przypadku śmierci lu b uszczerbku saknas zdrowiu Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującymi.

    Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powyższym podpunkcie (ii), Microsoft ponosi odpowiedzialność jedynie z tytułu nieznacznego niedbalstwa w przypadku niewywiązania się ze swoich istotnych zobowiązań umownych, których naruszenie mogłoby stanowić zagrożenie dla realizacji celu niniejszej umowy en ko gör wypełnienia których strona może mieć bezwzględne zaufanie (tzw. podstawowe zobowiązania umowne). W innych przypadkach niewielkiego zaniedbania Microsoft nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 13. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI JAG GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE W STANIE ”TAKIM, W JAKIM JEST”. WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH DOROZUMIANYCH RĘKOJMI GWARANCJI, W TYM RĘKOJMI SK JAG WARTOŚCI HANDLOWEJ PRZYDATNOŚCI GÖR OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 14. OGRANICZENIE jag WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. JEŚLI POMIMO POWYŻSZEGO ODRZUCENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI JAG GWARANCJI LICENCJOBIORCA MA PODSTAWĘ PRAWNĄ GÖR DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE OD MICROSOFT LU B DOSTAWCÓW MICROSOFT, MOŻE DOCHODZIĆ TAKICH ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE WYŁĄCZNIE Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH JAG GÖR WYSOKOŚCI KWOTY 5,00 USD. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD jag ODSZKODOWAŃ, W TYM ODSZKODOWAŃ SPECJALNYCH ORAZ SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI UBOCZNYCH. Ograniczenie till ma zastosowanie w przypadku (a) wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) udostępnianych saknas stronach internetowych osób trzecich lu b aplikacji osób trzecich, en także w przypadku (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji, zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lu b czynu niedozwolonego (w każdym przypadku w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe). Ograniczenie till ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lu b powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie lu b wyłączenie może nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy saknas mocy przepisów prawa obowiązującego w stanie, prowincji lu b kraju Licencjobiorcy nie jest dozwolone wyłączenie lu b ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne wtórne itp. 
TERMOS DE LICENÇA PARA PROGRAMVARAN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

SE VOCÊ MORAR (OU: N, SE VOCÊ FOR UMA EMPRESA, SE O LOKALA DA SEDE FÖR) NUMRERING STATI UNIDOS, LEIA SEÇÃO ”ARBITRAGEM VINCULANTE E RENÚNCIA EN AÇÕES DE KLASSER”. ELA AFETA COMO LÖSARENS CONTROVÉRSIAS.

OS presentes termos de licença constituem um acordo mellan você e Microsoft Corporation (ou uma de suas afiliadas). Eles se aplicam ao programvara nomeado acima e en quaisquer atualizações de programvara ou serviços da Microsoft (exceto até extensão de Nilens tais serviços ou atualizações sejam acompanhadas pelos novos termos ou pelos termos adicionais, caso em Nilens estes termos diferentes se aplicam provavelmente e não alteram seus direitos nem os direitos da Microsoft com relação en serviços ou programvara pré-atualizados). SE VOCÊ CONCORDAR COM ESTES TERMOS DE LICENÇA, TERÁ OS DIREITOS INDICADOS ABAIXO. USAR O PROGRAMVARA REPRESENTA EN SUA ACEITAÇÃO DESTES TERMOS.

 1. DIREITOS DE INSTALAÇÃO E USO.

  1. Disposições Gerais. Você pode installera e usar qualquer número de cópias gör programvara.

  2. Programvara de Terceiros. O programvara pode incluir aplicativos de terceiros Nilens são licenciados en você de acordo com este contrato ou sob seus próprios termos. OS termos de licença, som notificações e os reconhecimentos, se houver, stycke os aplicativos de terceiros podem ser acessados online em http://aka.ms/thirdpartynotices ou em um arquivo de notificações Nilens o acompanhe. Mesmo Nilens tais aplicativos sejam regidos por outros contratos, o aviso de isenção, som limitações e som exclusões de danos en seguir também se aplicam à extensão permitida pela lei aplicável.

  3. Prestandatest Competitivo. Se você för um fenor concorrente direto e acessar ou usar o programvara stycke de prestandatest competitivo análise ou coleta de informações você renuncia en qualquer uso, acesso e restrições de teste de prestandatest da concorrência skäl som talar Microsoft, suas subsidiárias e suas empresas afiliadas (inklusive som futuras) numrering termos Nilens regem seu programvara até extensão de Nilens seus termos de uso sejam, ou pareçam ser, mais restritivos gör Nilens os termos da Microsoft. Se você não renunciar en nenhuma possível restrição numrering termos Nilens regem seu programvara, você não terá permissão para acessar nem usar esse programvara e não o fará.

 2. COLETA DE DADOS. O programvara pode coletar informações sobre você e o uso Nilens você faz göra programvara e som envia para per Microsoft. En Microsoft pode usar essas informações para fornecer serviços e aprimorar produtos e serviços da Microsoft. Seus direitos de recusa, se houver estão descritos saknas documentação gör produto. Alguns recursos ingen programvara podem permitir en coleta de dados dos usuários de seus aplicativos Nilens acessam ou usam o programvara. Se você usar esses recursos para habilitar en coleta de dados em seus aplicativos, deverá cumprir en lei aplicável incluindo obter qualquer consentimento exigido gör usuário e manter uma política de privacidade conhecida Nilens informe com precisão os usuários sobre Como você usa, coleta e compartilha seus dados. Você pode aprender mais sobre en coleta e o uso de dados da Microsoft saknas documentação gör produto e en Política de Privacidade da Microsoft em https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Você concorda em cumprir todas som cláusulas aplicáveis da Política de Privacidade da Microsoft.

 3. ESCOPO DA LICENÇA. O programvara é licenciado, não vendido. En Microsoft se reserva göra-listor os outros direitos. Salvo quando en lei aplicável conferir outros direitos, não obstante presente limitação, você não (e não terá direito en):

  1. contornar quaisquer limitações técnicas ingen programvara Nilens permitam o seu uso apenas de determinadas maneiras;

  2. fazer engenharia reversa, descompilar nem desmontar o programvara.

  3. Remover, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer notificações da Microsoft ou de seus fornecedores ingen programvara.

  4. usar o programvara para atividades comerciais sem fenor lucrativos ou de geração de receitas;

  5. usar o programvara de qualquer maneira Nilens seja ogiltig, criar ou propagar malwares ou

  6. compartilhar, publicar, distribuir ou emprestar o programvara, fornecê-lo como uma solução hospedada independente para outras pessoas usarem ou transferir o programvara ou este contrato en um terceiro.

 4. FEEDBACK. O envio de feedback sobre o programvara à Microsoft representa a sua concessão gratuita à Microsoft gör direito de usar, compartilhar e comercializar seu feedback de qualquer forma e para qualquer finalidade. Você não deverá enviar feedback Nilens esteja sujeito en uma licença Nilens requeira da Microsoft o licenciamento gör programvara ou da documentação en terceiros em virtude da inclusão seu feedback nesses elementos. Esses direitos permanecerão em vigor após o término deste contrato.

 5. RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO. Você deverá cumprir com todas som leis e os regulamentos nacionais e internacionais de exportação aplicáveis ao programvara, Nilens incluem restrições en destinos, usuários finais e uso slutgiltig. Para obter mais informações sobre restrições de exportação, visite o webbplats (aka.ms/exporting).

 6. SERVIÇOS DE SUPORTE. Ett Microsoft-pode prestar serviços de suporte para o programvara mas não está obrigada en fazer isso sob este contrato. Göra o suporte é fornecido ”ingen estado em Nilens se encontra”, ”com todas som falhas” e sem garantia de qualquer natureza.

 7. ATUALIZAÇÕES. O programvara poderá verificar periodicamente en existência de atualizações baixar e installera essas atualizações para você. Você poderá obter essas atualizações somente da Microsoft ou de fontes autorizadas. En Microsoft poderá atualizar seus sistema para fornecer atualizações. Você concorda em receber essas atualizações automáticas sem nenhuma notificação adicional. Pode ser Nilens som atualizações não contenham ou não suportem göra-listor os recursos de programvara existentes, serviços ou dispositivos periféricos.

 8. ARBITRAGEM JURIDISKA E RENÚNCIA en AÇÕES COLETIVAS. Esta Seção se aplicará se você morar (ou se en sede da sua empresa för) numrering Estados Unidos. Se você e en Microsoft tiverem uma controvérsia, você e en Microsoft concordam em tentar resolvê la informalmente por 60 dias. Se você e en Microsoft não puder, você e en Microsoft concordam em estar vinculados pela arbitragem enskilda perante en Associação Americana de Arbitragem de acordo com Lei de Arbitragem-Federal (Federal skiljeförfarande Act) (”FAA”) e não verktyget uma ação em um tribunal perante um juiz ou um júri. EM vez disso um árbitro neutro decidirá. Não são permitidas ações e arbitragens coletivas, ações gerais com advogado viss e quaisquer outros processos numrering quais alguém ålder como um representante nem en combinação de processos individuais sem o consentimento de todas som partes. O Contrato de Arbitragem integrerad contém mais termos e está disponível em http://aka.ms/arb-agreement-1. Você e ett Microsoft-concordam com estes termos.

 9. RESCISÃO. SEM prejuízo de quaisquer outros direitos, en Microsoft poderá rescindir este contrato caso você não cumpra alguns dos termos e condições. Nesse caso você deverá destruir todas som cópias gör programvara e göra-listor os respectivos componentes.

 10. ACORDO INTEGRAL. Este contrato e quaisquer outros termos Nilens en Microsoft pode fornecer para suplementos, atualizações ou aplicativos de terceiros constituem o acordo integrerad stycke o programvara.

 11. LEI APLICÁVEL E lokala PARA LÖSARENS CONTROVÉRSIAS. Se você adquiriu o programvara numrering Stati Unidos ou ingen Canadá som leis estado ou da província saknas lika você finns (ou, se você för uma empresa onde sua sede estiver localizada) regerão en deste contrato interpretação os requerimentos judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua violação e göra-listor os outros requerimentos judiciais ou extrajudiciais (incluindo requerimentos judiciais ou extrajudiciais de proteção gör consumidor, concorrência desleal e de ato ilícito extracontratual), independentemente conflito Gör så här princípios da lei, salvo se en FAA reger tudo Nilens estiver relacionado à arbitragem. Se você adquiriu o programvara em qualquer outro país, suas leis se aplicarão, exceto se en FAA reger tudo Nilens för relacionado à arbitragem. Se existir en jurisdição federal dos Estados Unidos, você e en Microsoft consentirão com o foro e en jurisdição exclusivos da Suprema Corte de valör delstaten, em Washington, stycke todas som controvérsias levadas ao tribunal (excluindo en arbitragem). Caso contrário, você e en Microsoft consentem com o foro e en jurisdição exclusivos da Suprema Corte de valör delstaten, em Washington, stycke todas som controvérsias levadas ao tribunal (excluindo en arbitragem).

 12. DIREITOS gör CONSUMIDOR; VARIAÇÕES REGIONAIS. Este contrato descreve determinados direitos previstos em lei. Você poderá ange outros direitos incluindo os direitos gör consumidor, de acordo com som leis gör seu estado, província ou país. Independentemente gör seu relacionamento com en Microsoft você também poderá ange direitos em relação à parte de quem o programvara foi adquirido. O presente contrato não altera esses outros direitos se som leis gör seu estado, província ou país não permitirem Nilens você o faça. Por exemplo se você tiver adquirido o programvara em uma das regiões per seguir ou leis obrigatórias gör país forem aplicáveis som seguintes disposições se aplicarão en você:

  1. Austrália. você possui garantias estatutárias resguardadas pela Lei de Consumo Australiana e nada neste contrato destina-se en afetar esses direitos.

  2. Canadá. Se você adquiriu este programvara utan Canadá, poderá parar de receber atualizações desativando o recurso de atualização automática, desconectando seu dispositivo da Internet (se e quando você reconectar à Internet, ingen entanto, o programvara continuará procurando e instalando som atualizações) ou desinstalando o programvara. En documentação göra produto, se houver, também pode especificar como desativar som atualizações para seu dispositivo ou programvara específico.

  3. Alemanha e Áustria.

   • (i) Garantia. Osoftwareadequadamentelicenciadoseráexecutadoemplenaconformidadecomo Nilens está descrito em qualquer materiella da Microsoft fornecido com o programvara. Inga entanto en Microsoft não dá nenhuma garantia contratual relativa ao programvara licenciado.

   • (ii) Limitação de Responsabilidade. Inga caso de conduta intencional, negligência grav, requerimentos judiciais ou extrajudiciais com basera saknas Lei de Responsabilidade civilrättsliga sobre Produtos (produkt ansvar Act) bem como em caso de morte ou danos físicos ou pessoais, en Microsoft será responsável de acordo com en legislação.

    Sujeito à cláusula främre, a Microsoft só será responsável por negligência leve se ela violar obrigações contratuais significativas, cujo cumprimento viabilize o devido cumprimento deste contrato, cuja violação prejudique a finalidade deste contrato e em cuja conformidade uma determinada parte confie (chamadas ”obrigações básicas”). EM outros casos de negligência leve, en Microsoft não será responsável.

 13. ISENÇÃO DE GARANTIA. O PROGRAMVARA É LICENCIADO ”INGEN ESTADO EM NILENS SE ENCONTRA”. VOCÊ FÖRUTSÄTTS DET ATT INTEGRALMENTE O RISCO DE USÁ-LO. EN MICROSOFT NÃO OFERECE GARANTIAS NEM CONDIÇÕES CONTRATUAIS. ATÉ O LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS APLICÁVEIS, EN MICROSOFT EXCLUI TODAS AS GARANTIAS LEGAIS, INCLUINDO PADRÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO EN UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO VIOLAÇÃO.

 14. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÕES. SE VOCÊ TIVER QUALQUER BAS PARA PLEITEAR UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS, APESAR EN ISENÇÃO DE GARANTIA STORA, VOCÊ PODERÁ RECUPERAR DA MICROSOFT E DE SEUS FORNECEDORES SOMENTE DANOS DIRETOS ATÉ O TAPPERHET DE US$ 5,00. NÃO SERÁ POSSÍVEL RECUPERAR QUAISQUER OUTROS DANOS, INKLUSIVE DANOS CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU POR LUCROS CESSANTES. Esta limitação se aplica en (a) qualquer questão relacionada ao programvara, aos serviços, ao conteúdo (inklusive código) em webbplatser ou aplicativos de terceiros e (b) requerimentos judiciais ou extrajudiciais de violação de contrato, de garantia ou condição de responsabilidade objetiva, de negligência ou de outro ato ilícito extracontratual, ou qualquer outro requerimento rättsliga ou ärenden, até o limite permitido pela lei aplicável. A limitação também se aplicará mesmo Nilens en Microsoft saiba ou tenha sido avisada da possibilidade de danos. En limitação ou exclusão acima poderá não se aplicar ett você se en legislação gör seu estado, província ou país proibir en exclusão ou limitação de danos incidentais, consequenciais ou outros. TERMOS DE LICENCIAMENTO PARA PROGRAMVARAN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

SE O ADQUIRENTE RESIDIR (OU: N, SE FOR UMA EMPRESA, O SEU HUVUDSAKLIGA LOKALA DE NEGÓCIOS FÖR) NUMRERING STATI UNIDOS, DEVERÁ LER EN SECÇÃO ”RENÚNCIA EN QUEIXA COLETIVA E ARBITRAGEM VINCULATIVA” ABAIXO. AFETA EN FORMA COMO OS LITÍGIOS SÃO RESOLVIDOS.

OS presentes termos de licenciamento constituem um contrato mellan o Adquirente e Microsoft Corporation (ou uma das respetivas afiliadas). Estes termos aplicam se ao programvara supramencionado e en quaisquer atualizações de programvara ou serviços da Microsoft (salvo saknas medida em Nilens estes serviços ou atualizações sejam acompanhados por termos novos ou adicionais, caso em Nilens esses termos diferentes são aplicados prospetivamente e não alteram os direitos gör Adquirente ou da Microsoft relacionados com os serviços ou o programvara pré-atualizado). SE O ADQUIRENTE CUMPRIR COM OS PRESENTES TERMOS DE LICENCIAMENTO, TERÁ OS DIREITOS DESCRITOS INFRASTRUKTUREN. AO UTILIZAR O PROGRAMVARA ESTÁ EN ACEITAR ESTES TERMOS.

 1. DIREITOS DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO.

  1. Geral. O Adquirente poderá installera e utilizar qualquer número de cópias gör programvara.

  2. Programvara de Terceiros. O programvara poderá incluir aplicações de terceiros licenciados ao Adquirente ao abrigo gör presente contrato ou ao abrigo dos respetivos termos. OS termos de licenciamento, notificações e reconhecimentos, se existirem, stycke som aplicações de terceiros poderão estar acessíveis online em http://aka.ms/thirdpartynotices ou num ficheiro de notificações Nilens os acompanhe. Ainda Nilens som referidas aplicações sejam reguladas por outros contratos, também será aplicável en exclusão de responsabilidade, som limitações e som exclusões de danos infrastrukturen, numrering termos previstos pela lei aplicável.

  3. Referências da Concorrência. Se o Adquirente för um concorrente direto e aceder ou utilizar o programvara stycke fenor de referência, análise ou recolha de informações sobre concorrência, renuncia en qualquer utilização competitiva, acesso e restrições de testes de referência skäl som talar ett Microsoft numrering termos Nilens regulam o programvara gör Adquirente som suas subsidiárias e empresas afiliadas (incluindo prospetivamente), saknas medida em Nilens os termos de utilização gör Adquirente sejam ou sugiram ser mais restritivos gör Nilens os termos da Microsoft. Se o Adquirente não renunciar en quaisquer destas alegadas restrições numrering termos Nilens regulam o seu programvara, não poderá aceder ou utilizar este programvara, e compromete-se en não fazê-lo.

 2. RECOLHA DE DADOS. O programvara pode recolher informações sobre o Adquirente e en sua utilização gör programvara, e enviá-las stycke per Microsoft. En Microsoft poderá utilizar estas informações para fornecer serviços e melhorar os produtos e serviços da Microsoft. OS direitos para optar ativamente por não participar, se existirem, estão descritos saknas documentação gör produto. Algumas funcionalidades inga programvara poderão permitir en recolha de dados dos utilizadores das aplicações gör Adquirente Nilens acedem ou utilizam o programvara. Se o Adquirente utilizar estas funcionalidades para permitir en recolha de dados nas suas aplicações, terá de agir em conformidade com en lei aplicável incluindo obter qualquer consentimento obrigatório por parte gör utilizador, e manter uma política de privacidade destacada Nilens informe com precisão os utilizadores sobre o modo como utiliza, recolhe e partilha os respetivos dados. O Adquirente pode obter mais informações sobre en recolha e utilização dos dados por parte da Microsoft saknas documentação gör produto e saknas Declaração de Privacidade da Microsoft em https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. O Cliente aceita cumprir o disposto em todas som disposições aplicáveis da Declaração de Privacidade da Microsoft.

 3. ÂMBITO DA LICENÇA. O programvara é licenciado e não vendido. En Microsoft reserva se göra-listor os outros direitos. Salvo se en lei aplicável conferir mais direitos, não obstante esta limitação, o Adquirente não irá (e não terá qualquer direito en):

  1. contornar quaisquer limitações técnicas ingen programvara Nilens só permitam en sua utilização de determinadas formas;

  2. proceder en engenharia inversa descompilação ou desassemblagem gör programvaran

  3. Remover, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer notificações da Microsoft ou dos seus fornecedores ingen programvara.

  4. utilizar o programvara para atividades comerciais sem fenor lucrativos ou geradoras de receitas;

  5. utilizar o programvara de qualquer forma Nilens não esteja em conformidade com en lei ou Nilens propague skadlig programvara, OU: n

  6. partilhar, publicar, distribuir ou emprestar o programvara, fornecer o programvara como uma solução alojada autónoma para utilização de terceiros ou transferir o programvara ou o presente contrato para quaisquer terceiros.

 4. COMENTÁRIOS. Se o Adquirente fornecer comentários sobre o programvara à Microsoft, está a fornecer à Microsoft, sem cobrar, o direito à utilização, partilha e comercialização dos seus comentários, de qualquer forma e para qualquer fim. O Adquirente não fornecerá comentários sujeitos en uma licença Nilens obrigue Microsoft en licenciar o seu programvara ou documentação en terceiros pelo facto de en Microsoft incluir nestes os comentários gör Adquirente. Estes direitos subsistem para além da vigência deste contrato.

 5. RESTRIÇÕES À EXPORTAÇÃO. Terá de cumprir todas som leis e normas de exportação locais e internacionais Nilens se apliquem ao programvara, Nilens incluem restrições sobre destinos, utilizadores finais e utilização slutliga. Para mais informações sobre som restrições à exportação, visite http://aka.ms/exporting.

 6. SUPORTE TÉCNICO. En Microsoft não está obrigada, ao abrigo deste contrato, en fornecer quaisquer serviços de suporte para o programvara. Qualquer suporte é prestado ”tal como está”, ”com todas som falhas” e sem garantia de qualquer tipo.

 7. ATUALIZAÇÕES. O programvara pode verificar periodicamente se existem atualizações e transferi las e instalá las automaticamente. Apenas en Microsoft ou fontes autorizadas poderão fornecer ao Adquirente atualizações. En Microsoft poderá ange de atualizar o sistema gör Adquirente para este receber essas atualizações. O Adquirente concorda em receber estas atualizações automáticas sem qualquer notificação adicional. Som atualizações gör poderão não incluir ou suportar todas funcionalidades programvara, serviços ou dispositivos periféricos existentes.

 8. RENÚNCIA QUEIXA COLETIVA E-ARBITRAGEM VINCULATIVA. Esta Secção é aplicável se o Adquirente residir (OU: n, se för uma empresa, o seu huvudsakliga lokala de negócios för) numrering Estados Unidos. Saknas eventualidade de litígio mellan o Adquirente e Microsoft, ambas som partes concordam em tentar resolvê-lo informalmente num prazo de 60 dias. Se o Adquirente e conseguirem não en Microsoft o Adquirente e en Microsoft concordam com uma arbitragem vinculativa enskilda perante American Arbitration Association ao abrigo da lei Federal skiljeförfarande Act (”FAA”) e concordam em não recorrer aos tribunais. EM vez disso, o litígio será decidido por um árbitro neutro. Não são permitidos processos de ação coletiva, arbitragens coletivas ações judiciais por um procurador geral privado e qualquer outro procedimento em Nilens alguém atue numa capacidade representativa; nem é permitida en combinação de procedimentos individuais sem o consentimento de todas som partes. O Contrato de Arbitragem completo contém mais termos e está disponível em http://aka.ms/arb-agreement-1. O Adquirente e en Microsoft aceitam os presentes termos.

 9. CESSAÇÃO. SEM prejuízo de quaisquer outros direitos, en Microsoft pode cessar este contrato caso o Adquirente não cumpra quaisquer dos respetivos termos ou condições. Neste caso, o Adquirente deverá destruir todas som cópias göra programvara e todas som partes Nilens o compõem.

 10. CONTRATO INTEGRAL. O presente contrato, e quaisquer outros termos Nilens en Microsoft possa fornecer para suplementos, atualizações ou aplicações de terceiros, é o contrato integrerad stycke o programvara.

 11. LEI APLICÁVEL E lokala DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. Se o programvara tiver sido adquirido numrering Stati Unidos ou ingen Canadá som leis gör estado ou da província em Nilens o Adquirente finns (OU: n, se för uma empresa göra seu huvudsakliga lokala de negócios) regulam en interpretação gör presente contrato som queixas pela sua violação e por todas som outras ações (incluindo de defesa gör consumidor, concorrência desleal e ações judiciais por ato ilícito), independentemente dos conflitos de princípios de leis, exceto löpnummer casos em Nilens en lei FAA regule tudo o Nilens está relacionado com en arbitragem. Se o programvara tiver sido adquirido noutro país ou região, aplicam se som respetivas leis exceto numrering casos em Nilens en lei FAA regule tudo o Nilens está relacionado com en arbitragem. Se existir jurisdição federal dos E.U.A., o Adquirente e en Microsoft aceitam como foro competente e exclusivo o tribunal federal localizado em valör delstaten Washington Europeiska Beräkningsenheter em göra-listor os litígios apresentados em tribunal (excluindo en arbitragem). Caso contrário, o Adquirente e en Microsoft aceitam como foro competente e exclusivo o Tribunal överordnad localizado em valör region, Washington, Europeiska Beräkningsenheter em göra-listor os litígios apresentados em tribunal (excluindo en arbitragem).

 12. DIREITOS gör CONSUMIDOR; VARIAÇÕES REGIONAIS. Este contrato descreve determinados direitos legais. O Adquirente poderá ange outros direitos, incluindo direitos de consumidor, ao abrigo das leis gör seu país ou região. E-Separados för en gör âmbito da relação mellan o Adquirente e Microsoft, o Adquirente também poderá ange direitos relativamente à entidade en partir da lika foi adquirido o programvara. O presente contrato não altera esses outros direitos se som leis gör país ou região gör Adquirente não o permitirem. Por exemplo se o Adquirente tiver adquirido o programvara numa das regiões abaixo ou se se aplicar en lei obrigatória göra país, som seguintes disposições aplicar se ão ao Adquirente:

  1. Austrália. AO abrigo da Lei para Consumidores da Austrália, o Adquirente dispõe de garantias legais e nenhuma das disposições ingen presente contrato se destina en afetar esses direitos.

  2. Canadá. Se o Adquirente adquiriu o presente programvara inga Canadá poderá deixar de receber atualizações ao desativar en funcionalidade de atualização automáticas, ao desligar o dispositivo da Internet (inga entanto, se e quando voltar en estabelecer ligação à Internet, o programvaran retomará en procura e instalação das atualizações) ou ao desinstalar o programvara. En documentação göra produto, se existir, também poderá especificar como desativar som atualizações para cada dispositivo ou programvara específico.

  3. Alemanha e Áustria.

   • (i) Garantia. O programvara devidamente licenciado funcionará substancialmente consoante o descrito numrering materiais da Microsoft Nilens acompanham o programvara. Inga entanto en Microsoft não förlora nenhuma garantia contratual em relação ao programvara licenciado.

   • (ii) Limitação de Responsabilidade. EM caso de conduta intencional, negligência grosseira, queixas baseadas saknas Lei sobre Responsabilidade por Produtos bem como em caso de morte ou ofensas à integridade física, a Microsoft é responsável pelo cumprimento da lei aplicável.

   Sujeitos à cláusula precedente (ii), numrering casos de negligência ligeira a Microsoft só será responsável se violar som obrigações contratuais cujo cumprimento permite a boa execução gör presente contrato e cuja violação pode colocar em risco o objetivo deste contrato , com cujo cumprimento uma parte está sempre contar (conhecidas como ”obrigações fundamentais”). En Microsoft não será responsável em göra-listor os outros casos de negligência ligeira.

 13. EXCLUSÃO DE GARANTIAS. O PROGRAMVARA É LICENCIADO ”TAL COMO ESTÁ”. O ADQUIRENTE É RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO GÖR MESMO. ETT MICROSOFT-NÃO FÖRLORA OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES EXPRESSAS. ATÉ À EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A MICROSOFT EXCLUI TODAS SOM GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A FIM ESPECÍFICO E NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL UM.

 14. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE DANOS. SE TIVER QUALQUER FUNDAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE DANOS, NÃO OBSTANTE EN EXCLUSÃO DE GARANTIA STORA, EN MICROSOFT E RESPETIVOS FORNECEDORES RESSARCIRÃO O ADQUIRENTE APENAS POR DANOS DIRETOS E ATÉ AO MONTANTE DE 5 DÓLARES AMERICANOS (5 $). O ADQUIRENTE NÃO PODERÁ SER RESSARCIDO POR QUAISQUER OUTROS DANOS, INCLUINDO DANOS CONSEQUENTES, LUCROS PERDIDOS, DANOS EXTRAORDINÁRIOS, DANOS INDIRETOS OU INCIDENTAIS. Esta limitação aplica-se en (a) qualquer assunto relacionado com o programvara, serviços, conteúdo (incluindo o código) em webbplatser da Internet de terceiros ou aplicações de terceiros, e (b) ações judiciais por violação gör contrato, garantia ou condição responsabilidade objetiva, negligência ou outro ato ilícito ou en qualquer outro litígio, em cada caso saknas medida gör permitido pela lei aplicável.

Aplica se igualmente se en Microsoft teve ou devia ange tido conhecimento da possibilidade de ocorrência de tais danos. En limitação ou exclusão supramencionada poderá não ser aplicável ao Adquirente por o país ou região em Nilens finnas não permitir en exclusão ou limitação de danos incidentais, consequentes ou outros.

TERMENII LICENȚEI PENTRU PROGRAMVARAN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

DACĂ LOCUIŢI ÎN (SAU DACĂ SUNTEŢI PERSOANĂ JURIDICĂ CU SEDIUL KAPITALBELOPP ÎN) STATELE FÖRENA ALE AMERICII, CITIŢI CLAUZA ”ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI CLAUZA DE RENUNŢARE LA ACŢIUNILE COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE” DIN SECŢIUNEA DE POST FÖR. ACESTEA AFECTEAZĂ MODUL ÎN VÅRD SUNT SOLUŢIONATE DISPUTELE.

Aceşti termeni ai licenţei reprezintă un kontrakt între dvs. Şi Microsoft Corporation (sau una dintre companiile afiliate). Termenii licenţei sunt valabili pentru produsul programvara menţionat şi pentru toate serviciile şi actualizările programvaran Microsoft (exceptând cazul în Tänk på det här aceste servicii sau actualizări sunt însoţite de termeni noi sau suplimentari, caz în vård termenii diferiţi se aplică prospectiv şi nu modifică drepturile dvs., nici pe cele ale Microsoft legate de produsul programvara sau serviciile dinaintea actualizării). DACĂ RESPECTAŢI ACEŞTI TERMENI AI LICENŢEI, AVEŢI DREPTURILE DE POST FÖR. UTILIZAREA PRODUSULUI PROGRAMVARA REPREZINTĂ ACCEPTAREA DE CĂTRE DVS. EN ACESTOR TERMENI.

 1. DREPTURILE DE INSTALARE ȘI UTILIZARE.

  1. Generalităţi. Aveţi dreptul să instalaţi şi să utilizaţi orice număr de copii ale produsului programvara.

  2. Produse programvara terţă parte. Produsul programvara poate să includă aplicaţii terţă parte Tänk på det här vă sunt acordate sub licenţă în baza acestui kontrakt sau în baza propriilor färg termeni. Termenii licenţei, notificările şi declaraţiile, dacă există, pentru aplicaţiile terţă parte se pot accesa online la http://aka.ms/thirdpartynotices sau Skriv u intermediul unui fişier de notificări însoţitor. Chiar dacă aplicaţiile respektive sunt reglementate de alte contracte, se aplică şi declinările răspunderii limitările referitoare la daune şi excluderile acestora de post för în limitele permise de legea aplicabilă.

  3. Test de evaluare concurenţială. Dacă sunteţi un concurent direkt şi accesaţi sau utilizaţi produsul programvara pentru un test de evaluare concurenţială, o analiză sau o colectare inteligentă, renunţaţi, cu privire la Microsoft, filialele sau companiile afiliate (inclusiv prospectiv) la orice utilizare concurenţială, Access sau restricţionări ale testelor de evaluare în ceea ce priveşte termenii hand guvernează produsul programvara, în măsura în Tänk på det här condiţiile de utilizare sunt, sau nominella să Fä, post restriktivt decât termenii Microsoft. Dacă nu renunţaţi la pretinsele restricţii prevăzute în termenii Tänk på det här guvernează produsul programvara, nu aveţi permisiunea să accesaţi sau să utilizaţi acest produs programvara şi nu veţi nominellt acest lucru.

 2. COLECTAREA DATELOR. Produsul programvara poate să colecteze informaţii despre dvs. Şi despre utilizarea produsului programvara şi să le transmită companiei Microsoft. Microsoft är dreptul să utilizeze aceste informaţii pentru en furniza servicii şi en îmbunătăţi produsele şi serviciile Microsoft. După caz, drepturile de renunţare sunt prevăzute în documentaţia produsului. Anumite caracteristici ale produsului programvara pot să permită colectarea de datum de la utilizatorii aplicaţiilor dvs. Tänk på det här accesează sau utilizează produsul programvara. Dacă utilizaţi aceste caracteristici pentru en permite colectarea de datum în aplicaţiile dvs., trebuie să respectaţi legea aplicabilă, inclusiv să obţineţi acordul utilizatorului, şi să afişaţi la vedere o politică de confidenţialitate, Tänk på det här să informeze utilizatorii cu privire la modul de utilizare, de colectare şi de partajare en datelor. Pentru informaţii suplimentare despre colectarea datelor de către Microsoft şi utilizarea acestora în documentaţia produsului şi Angajamentul de respectare confidenţialităţii Microsoft, consultaţi https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Sunteţi de acord să respectaţi toate dispoziţiile aplicabile ale Angajamentului de respectare confidenţialităţii Microsoft.

 3. SFERA DE ACŢIUNE en LICENŢEI. Produsul programvara nu este vândut, ci se află sub licenţă de utilizare. Microsoft îşi rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepţia situaţiei în Tänk på det här legislaţia în vigoare vă acordă post multe drepturi, în ciuda acestei limitări veţi respecta următoarele interdicţii (şi nu aveţi dreptul):

  1. să încălcaţi nicio limitare de natură tehnică produsului programvara, Tänk på det här vă permite să îl utilizaţi numai în anumite moduri;

  2. să refaceţi programul sursă, să decompilaţi sau să dezasamblaţi produsul programvara.

  3. să eliminaţi să minimizaţi să blocaţi să modificaţi nicio notificare Microsoft-sau en furnizorilor săi cu privire la produsul programvara.

  4. să utilizaţi produsul programvara pentru activităţi comerciale, ideell sau generatoare de venituri;

  5. să utilizaţi produsul programvara în orice manieră Tänk på det här încalcă legea, creează sau propagă finansierat rău intenţionate; SAU

  6. să partajaţi, să publicaţi, să distribuiţi sau să împrumutaţi produsul programvara, să furnizaţi produsul programvara ca soluţie cu găzduire proprie pentru ca terţele părţi să poată utiliza sau transfera produsul programvara originalmeddelande prezentul kontrakt unei terţe părţi.

 4. PĂRERILE. În cazul în hand trimiteţi companiei Microsoft păreri privind produsul programvara, acordaţi companiei Microsoft dreptul de en utiliza, en partaja şi en comercializa părerile dvs., gratuit, în orice fel şi în orice scop. Nu veţi furniza păreri vård fac obiectul unei licenţe ce obligă compania Microsoft să licenţieze unor terţe părţi produsul programvara sau documentaţia doar Skriv u faptul că Microsoft inkludera părerile respektive în acestea. Aceste drepturi sunt valabile şi după terminarea contractului.

 5. RESTRICŢIILE LA EXPORT. Trebuie să respectați toate legile și reglementările naționale și internaționale cu privire la export och Tänk på det här se aplică produselor programvara și vård inkludera restricții privind destinațiile, utilizatorii finali și utilizarea finală. Pentru informații suplimentare despre restricțiile privind exportul, accesați http://aka.ms/exporting.

 6. SERVICIILE DE ASISTENŢĂ. Compania Microsoft nu este obligată în baza acestui kontrakt să vă ofere servicii de asistenţă pentru programvara. Asistenţa este furnizată ”ca atare”, ”cu toate defectele” şi fără niciun fel de garanţie.

 7. ACTUALIZĂRILE. Produsul programvara poate verifica periodiska dacă există actualizări ale programvara-ului, pe vård le poate descărca şi instala pentru dvs. Aveţi dreptul să obţineţi actualizări numai de la Microsoft sau din surse autorizate. Este posibil să Fä necesar ca Microsoft să actualizeze sistemul dvs. pentru en vă furniza actualizările respektive. Sunteţi de acord să primiţi aceste actualizări în rest rmatering, fără notificare suplimentară. Este posibil ca actualizările să nu includă sau să nu Fä kompatibelt cu toate caracteristicile produsului programvara, serviciile sau dispozitivele periferice existente.

 8. ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI RENUNŢAREA LA ACŢIUNILE COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE. Această secţiune se aplică dacă locuiţi în (sau, în cazul unei companii, dacă locaţia sediului huvudsakliga este în) Statele förena ale Americii. Dacă dvs. Şi Microsoft aveţi o dispută, dvs. Şi Microsoft sunteţi de acord să încercaţi timp de 60 de zile să le rezolvaţi neoficial. Dacă dvs. Şi Microsoft nu puteţi nominellt acest lucru, dvs. Şi Microsoft sunteţi de acord cu arbitrajul obligatoriu enskilda în faţa Asociaţiei americane de arbitraj în baza Legii federale arbitrajului (”FAA” – Federal skiljeförfarande Act) şi nu cu intentarea unui exempelresultat în instanţă în faţa unui judecător sau en unui juriu. În schimb, un arbitru neutru va bestämmer dig. Sunt interzise procesele pentru acţiunile colective în justiţie, arbitrajele la nivel de clasă, acţiunile generale ale avocaţilor privaţi şi orice alte proceduri pe Tänk på det här cineva le efectuează în calitate de reprezentant. Sunt interzise, de asemenea procedurile individuale fără consimţământul tuturor părţilor. Acordul de arbitraj du har av conţine post mulţi termeni şi este disponibil la http://aka.ms/arb-agreement-1. Dvs. şi Microsoft sunteţi de acord cu aceşti termeni.

 9. REZILIEREA. În cazul în Tänk på det här nu respectaţi termenii şi condiţiile fastställa Skriv u prezentul Acord, Microsoft dreptul să rezilieze contractul, fără en aduce atingere altor drepturi. În acest caz trebuie să distrugeţi toate copiile produsului programvara, precum şi toate părţile försäljning componente.

 10. ÎNTREGUL kontrakt. Prezentul kontrakt şi ceilalţi termeni pe Tänk på det här Microsoft îi poate prevedea pentru suplimente, actualizări sau aplicaţii terţă parte reprezintă întregul kontrakt pentru produsul programvara.

 11. LEGEA APLICABILĂ ŞI LOCUL DE SOLUŢIONARE en LITIGIILOR. Dacă aţi achiziţionat produsul programvara în Statele förena ale Americii sau Kanada, legile statului sau provinciei în Tänk på det här locuiţi (sau, în cazul unei companii, locaţia sediului kapitalbelopp) vor guverna interpretarea prezentului kontrakt, en pretenţiilor privind încălcarea färg şi en tuturor celorlalte pretenţii (inclusiv en pretenţiilor de încălcare legilor privind protecţia consumatorului concurenţa neloială şi delictele), indiferent de conflictul de principii juridice exceptând situaţia în Tänk på det här FAA guvernează toate prevederile legate de arbitraj. Dacă aţi achiziţionat produsul programvara în orice altă ţară, sunt valabile legile ţării respektive, exceptând cazul în Tänk på det här FAA guvernează toate prevederile legate de arbitraj. Dacă există jurisdicţie federală S.U.A., dvs. Şi Microsoft veţi accepta jurisdicţia exclusivă en instanţei federale din valör delstaten Washington pentru toate disputele prezentate în instanţă (cu excepţia arbitrajului). În caz contrar, dvs. Şi Microsoft veţi accepta jurisdicţia exclusivă en Instanţei superioare din valör delstaten Washington pentru toate disputele prezentate în instanţă (cu excepţia arbitrajului)

 12. DREPTURILE CONSUMATORULUI; VARIAŢIILE REGIONALE. Prezentul kontrakt descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile statului, provinciei sau ţării dvs. să vă acorde alte drepturi, inclusiv drepturi de consumator. De asemenea, oberoende de relaţia dvs. Cu Microsoft, este posibil să beneficiaţi de anumite drepturi în legătură cu partea de la Tänk på det här aţi achiziţionat produsul programvara. Prezentul kontrakt nu modifică aceste alte drepturi dacă legislaţia statului, provinciei sau ţării dvs. nu permite acest lucru. De exemplu, dacă aţi achiziţionat produsul programvara dintr una dintre regiunile de post för sau dacă se aplică legile obligatorii din ţara respectivă, atunci vi se aplică următoarele prevederi:

  1. Australien. Beneficiaţi de garanţii statutare în baza Legii consumatorului din Australien şi nicio prevedere din acest kontrakt nu är scopul de en afecta respectivele drepturi.

  2. Kanada. Dacă aţi achiziţionat produsul programvara în Kanada puteţi opri primirea de actualizări dezactivând caracteristica de actualizări automatisera, deconectând dispozitivul de la internet (dacă şi când sunteţi reconectat la internet, însă produsul programvara va relua verificarea şi instalarea actualizărilor) sau dezinstalând produsul programvara. Documentaţia produsului, după caz poate să precizeze şi modul de dezactivare en actualizărilor pentru dispozitivul sau produsul programvara dvs.

  3. Germania şi Österrike.

   • (i) Garanţia. Produsele programvara licenţiate corect vor funcţiona în huvudsakliga överensstämmer descrierii din materialele Microsoft vård le însoţesc. Totuşi Microsoft nu acordă garanţii contractuale în legătură cu produsul programvara licenţiat.

   • (ii) Limitări ale răspunderii. În caz de comportament intenţionat, neglijenţă gravă, pretenţii bazate pe Legea privind răspunderea pentru produsele defectuoase, precum şi în cazul decesului sau vătămării corporale sau fizice, compania Microsoft va fi trasă la răspundere följa legii statutare.

    Sub rezerva clauzei anterioare, (ii) Microsoft îşi va asuma răspunderea pentru o neglijenţă minoră doar dacă Microsoft încalcă astfel de obligaţii contractuale reale, en căror îndeplinire facilitează respectarea prezentului kontrakt şi en căror încălcare ar pune în pericol scopul acestuia şi conformitatea pe Tänk på det här o parte se poate baza în rest konstant (aşa-numitele ”obligaţii principale”). În alte cazuri de neglijenţă minoră, Microsoft nu îşi va asuma răspunderea pentru neglijenţe minore.

 13. NEACORDAREA GARANŢIEI. PRODUSUL PROGRAMVARA ESTE LICENŢIAT ”CA ATARE”. VĂ ASUMAŢI RISCUL UTILIZĂRII FÖRSÄLJNING. MICROSOFT NU ACORDĂ GARANŢII SAU CONDIŢII EXPRESE. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGILE NATIONELLA INSTÄLLNINGAR, MICROSOFT EXKLUDERA TOATE GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, INCLUSIV ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, ŞI NEÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR LEGALE.

 14. LIMITAREA ŞI EXCLUDEREA DESPĂGUBIRILOR. DACĂ AVEŢI ORICE TEMEI PENTRU RECUPERAREA DAUNELOR ÎN POFIDA NEACORDĂRII GARANŢIEI PRECEDENTE, PUTEŢI SĂ RECUPERAŢI DE LA MICROSOFT SAU DE LA FURNIZORII ACESTUIA DOAR DAUNELE DIRECTE PÂNĂ LA VALOAREA MAXIMĂ DE 5 USD. NU PUTEŢI OBŢINE DESPĂGUBIRI PENTRU ALTE DAUNE, INCLUSIV DAUNE SÅ, PIERDERI DE VINST, SPECIALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE. Această limitare este valabilă pentru (a) orice subiect asociat cu produsul programvara, serviciile, conţinutul (inclusiv codul) de pe webbplats-uri internet ale terţilor sau aplicaţiilor ale terţilor şi (b) despăgubiri pentru încălcarea contractului, en garanţiei sau condiţiei, răspundere strictă neglijenţă sau alte delicte; SAU alte despăgubiri în fiecare caz în limitele permise de legea aplicabilă. Limitarea este valabilă de asemenea chiar dacă Microsoft en ştiut sau ar fi trebuit să ştie despre posibilitatea survenirii acestor daune. Este posibil ca limitarea sau excluderea de post sus să nu Fä valabilă în cazul dvs., deoarece se poate ca statul provincia sau ţara dvs. să nu permită excluderea sau limitarea daunelor subsecvente, incidente originalmeddelande de altă natură. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

ЕСЛИ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В США (ИЛИ ЕСЛИ ЭТА СТРАНА ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА), ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РАЗДЕЛОМ «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА» НИЖЕ. ТАК КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

Настоящие условия лицензии являются соглашением между вами и корпорацией Microsoft (или одним из ее аффилированных лиц). Они применяются к указанному выше программному обеспечению всем службам Microsoft и обновлениям программного обеспечения (за исключением случаев когда службы или обновления сопровождаются отдельными или дополнительными условиями, в таких случаях эти Условия применяются с расчетом на будущее и не затрагивают ваши права или права Microsoft касательно уже обновленного программного обеспечения или служб). ЕСЛИ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ УСЛОВИЯ ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ, ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ПРАВА. ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ.

 1. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

  1. Общие положения. ВЫ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО КОПИИ/КОПИЙ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

  2. Программное обеспечение третьих лиц. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВАМ ПО ЛИЦЕНЗИИ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ В РАМКАХ ИХ СОБСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ. Условия лицензии уведомления и признания (при наличии), касающиеся каких либо приложений третьих лиц можно просмотреть на веб странице http://aka.ms/thirdpartynotices или в сопроводительном файле с уведомлениями. ДАЖЕ ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДРУГИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ НЕГО ТОЖЕ ДЕЙСТВУЮТ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ, А ТАКЖЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ В РАМКАХ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА.

  3. Сравнительный анализ конкурентов. Если вы являетесь прямым конкурентом и используете программное обеспечение для сравнительного измерения производительности со своим продуктом и анализа наших конкурентных предложений, вы отказываетесь (сейчас и в будущем) в пользу Microsoft, ее дочерних Подразделений и аффилированных компаний (в том числе будущих) от ограничений на использование конкурентами, доступ и сравнительное измерение производительности в той мере, в которой они превышают ограничения Microsoft. ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОЛУЧАТЬ К НЕМУ ДОСТУП.

 2. СБОР ДАННЫХ. Данное программное обеспечение может собирать информацию о вас и о том, как вы его используете и отправлять эту информацию Microsoft. Microsoft может использовать эту информацию для предоставления услуг и улучшения своих продуктов и служб. ВАШИ ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ (ПРИ НАЛИЧИИ) ОПИСАНЫ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОДУКТУ. НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ СОБИРАТЬ ДАННЫЕ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ ВАШИХ ПРИЛОЖЕНИЙ. ЕСЛИ НАСТРОИТЕ СБОР ДАННЫХ В СВОИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ ЭТИХ ФУНКЦИЙ, ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОДДЕРЖИВАТЬ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В КОТОРОЙ ОПИСАНО, КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ, СОБИРАЕТЕ И РАСПРОСТРАНЯЕТЕ ИХ ДАННЫЕ. Дополнительные сведения о том, как Microsoft собирает и использует информацию, см. В документации по продукту и в Заявлении о конфиденциальности Microsoft, опубликованном на веб странице https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Вы соглашаетесь соблюдать все применимые положения Заявления о конфиденциальности Microsoft.

 3. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ ПРОДАЕТСЯ, А ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ. Microsoft оставляет за собой все остальные права. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ КОГДА ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ БОЛЬШЕ ПРАВ НЕСМОТРЯ НА ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫ НЕ БУДЕТЕ (И НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА):

  1. ПЫТАТЬСЯ ОБОЙТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, РАЗРЕШАЮЩИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБРАЗОМ;

  2. ИЗУЧАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ, ДЕКОМПИЛИРОВАТЬ, ДЕАССЕМБЛИРОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ;

  3. Удалять, сокращать, блокировать или изменять уведомления от Microsoft или поставщиков Microsoft, включенные в данное программное обеспечение;

  4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ, НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

  5. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАКИМ ЛИБО ПРОТИВОЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ ИЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ; ИЛИ

  6. ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОБЩИЙ ДОСТУП К ДАННОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ПУБЛИКОВАТЬ, РАСПРОСТРАНЯТЬ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕГО ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИБО КАК ОТДЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАВАТЬ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ СВОИ ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ КАКОМУ ЛИБО ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ.

 4. ОТЗЫВЫ. Если вы предоставляете Microsoft отзыв о программном обеспечении, вы бесплатно предоставляете Microsoft право передавать этот отзыв третьим лицам и использовать его в коммерческих целях любым способом и с любыми намерениями. Вы обязуетесь не предоставлять корпорации Microsoft никаких отзывов, подпадающих под действие лицензии, согласно которой корпорация Microsoft должна будет предоставить третьим лицам лицензию на использование своего программного обеспечения или Документации на том основании, что корпорация Microsoft включила ваш отзыв в это программное обеспечение или документацию. ЭТИ УСЛОВИЯ ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

 5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. КРОМЕ ТОГО, ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ ЭКСПОРТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ВКЛЮЧАЯ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, РЕГИОНОВ И ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ЭКСПОРТ СМ. На веб сайте http://aka.ms/exporting.

 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. В рамках настоящего соглашения Microsoft не обязана предоставлять услуги по технической поддержке программного обеспечения. ЛЮБАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», «СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ ”И БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАРАНТИЙ.

 7. ОБНОВЛЕНИЯ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЕТ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАГРУЖАЕТ И УСТАНАВЛИВАЕТ ИХ ДЛЯ ВАС. Вы соглашаетесь получать эти обновления только от Microsoft или из авторизованных источников Microsoft. Для обеспечения обновлений Microsoft может обновлять вашу систему. ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОБНОВЛЕНИЙ ТАКОГО ТИПА БЕЗ КАКИХ ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ. ОБНОВЛЕНИЯ МОГУТ НЕ ВКЛЮЧАТЬ ИЛИ НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СЛУЖБЫ ИЛИ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА.

 8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА. Этот раздел применяется, если вы проживаете в США (или если эта страна является вашим основным местом ведения бизнеса). Если между вами и Microsoft возникают споры, вы и Microsoft соглашаетесь попытаться решить их путем неофициальных переговоров в течение 60 дней. Если решить спор таким образом не удастся вы и Microsoft соглашаетесь на решение спора путем проведения индивидуального обязательного арбитража Американской арбитражной ассоциацией согласно Федеральному арбитражному акту (далее – «FAA») и Отказываетесь от права обращаться в суд для рассмотрения спора судьей или судом присяжных. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЕ СПОРЫ ДОЛЖНЫ РАЗРЕШАТЬСЯ НЕЙТРАЛЬНЫМ АРБИТРОМ. Запрещается передавать споры на рассмотрение в составе группового иска или в общий суд с поверенным или возбуждать какое либо другое производство, в котором любая из сторон действует или может действовать через представителя. ТАКЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБЪЕДИНЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСКИ БЕЗ СОГЛАСИЯ ВСЕХ СТОРОН. ПОЛНУЮ РЕДАКЦИЮ АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ СМ. На веб сайте http://aka.ms/arb-agreement-1. Вы и Microsoft соглашаетесь с его условиями.

 9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. Без ущерба для других своих прав Microsoft может прекратить действие данного соглашения, если вы нарушите любое из его условий. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ВЫ ОБЯЗАНЫ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ КОПИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВСЕХ ЕГО КОМПОНЕНТОВ.

 10. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Данное соглашение и любые другие условия Microsoft, которые сопровождают дополнительные компоненты, обновления или приложения третьих лиц составляют полное соглашение для данного программного обеспечения.

 11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И МЕСТО РЕШЕНИЯ СПОРОВ. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ КАНАДЫ, ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ О НЕСОБЛЮДЕНИИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ) РЕГУЛИРУЮТСЯ И ИНТЕРПРЕТИРУЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ШТАТА ИЛИ ПРОВИНЦИИ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ (ИЛИ ШТАТА ИЛИ ПРОВИНЦИИ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА) НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИНЦИПОВ КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ СВЯЗАННЫХ С АРБИТРАЖЕМ ПОЛОЖЕНИЙ КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ FAA. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ЗАКОНЫ ЭТОЙ СТРАНЫ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ СВЯЗАННЫХ С АРБИТРАЖЕМ ПОЛОЖЕНИЙ КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ FAA. Если применяется юрисдикция федеральных судов США вы и Microsoft согласны с тем, что любые споры связанные с данным соглашением (за исключением арбитражных) подлежат рассмотрению исключительно в федеральных судах округа Кинг, штат Вашингтон. В противном случае вы и Microsoft соглашаетесь с тем, что любые споры связанные с данным соглашением (за исключением арбитражных) подлежат рассмотрению в высшем суде округа Кинг штат Вашингтон.

 12. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ. ЭТО СОГЛАШЕНИЕ ОПИСЫВАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, ВКЛЮЧАЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ВАШЕГО ШТАТА, ПРОВИНЦИИ ИЛИ СТРАНЫ. Безотносительно ваших взаимоотношений с Microsoft, вы также можете иметь права в отношении стороны, у которой вы приобрели программное обеспечение. ДАННЫЙ ДОГОВОР НЕ ИЗМЕНЯЕТ ТАКИЕ ПРАВА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКОНАМИ ВАШЕГО ШТАТА, ПРОВИНЦИИ ИЛИ СТРАНЫ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОДНОМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ РЕГИОНОВ ИЛИ К НЕМУ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИМПЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТОГДА К ВАМ ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

  1. Австралия. ВЫ ИМЕЕТЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ АВСТРАЛИИ О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, И НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ УЩЕМЛЕНИЕ ЭТИХ ПРАВ.

  2. Канада. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КАНАДЕ, ВОЗМОЖНО, ВЫ ПЕРЕСТАНЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ОТКЛЮЧИВ ФУНКЦИЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ И ОТКЛЮЧИВ УСТРОЙСТВО ОТ ИНТЕРНЕТА (ОДНАКО КАК ТОЛЬКО ВЫ ПОВТОРНО ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К ИНТЕРНЕТУ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТ ПРОВЕРКУ НАЛИЧИЯ И УСТАНОВКУ ОБНОВЛЕНИЙ) ЛИБО УДАЛИВ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОДУКТУ, ЕСЛИ ТАКОВАЯ ИМЕЕТСЯ, МОГУТ ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ОБНОВЛЕНИЙ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

  3. ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ.

   • (i) Гарантии. Должным образом лицензированное программное обеспечение будет в основном функционировать в соответствии с материалами Microsoft, которые его сопровождают. Однако Microsoft не предоставляет никаких договорных гарантий в отношении лицензированного программного обеспечения.

   • (ii) Ограничение ответственности. В случае преднамеренного поведения, грубой неосторожности, выдвижения требований, основанных на Законе об ответственности за продукт, а также в случае смерти, причинения вреда здоровью или физической травмы Microsoft несет ответственность в СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

   В соответствии с пунктом (ii) выше, в случае незначительной неосторожности Microsoft несет ответственность только в случае нарушения важных договорных обязательств, от которых зависит исполнение настоящего соглашения, нарушение которых может иметь ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И НА СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ СТОРОНА МОЖЕТ ПОСТОЯННО ПОЛАГАТЬСЯ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»). В других случаях незначительной неосторожности Microsoft не будет нести ответственность за незначительную неосторожность.

 13. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИМ НА СОБСТВЕННЫЙ РИСК. MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ ЛИБО ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ КАКИХ ЛИБО УСЛОВИЙ. В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, MICROSOFT ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

 14. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ С MICROSOFT ИЛИ ПОСТАВЩИКОВ MICROSOFT, НЕСМОТРЯ НА ПРИВЕДЕННЫЙ ВЫШЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ, ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ТОЛЬКО ЗА ПРЯМЫЕ УБЫТКИ В РАЗМЕРЕ НЕ БОЛЕЕ 5,00 ДОЛЛ. США. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЗЫСКИВАТЬ НИКАКИЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, А ТАКЖЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ С УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ. Это ограничение действует в отношении (а) любых вопросов, связанных с программным обеспечением службами и содержимым веб сайтов третьих лиц (включая код), а также с их приложениями; (b) требований, связанных с нарушением контракта, гарантии или существенного условия, строгой ответственностью, неосторожностью или другим гражданским правонарушением, а также с любыми другими требования, в степени, допустимой применимым правом. Это ограничение действует даже в том случае, если в Microsoft было или должно было быть известно о возможности таких убытков. Вышеуказанное ограничение или исключение может к вам не применяться, если законодательство ваших области, республики, края, ОКРУГА ИЛИ СТРАНЫ НЕ ДОПУСКАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ. TÉRMINOS DE LICENCIA DEL PROGRAMVARA DE MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

SI VIVE SV (O, SI ES UNA EMPRESA, CON UN DOMICILIO COMERCIAL HUVUDSAKLIGA SV) VID FRI SIKT STATI UNIDOS, UTFYLLNADSLINJER LA ”CLÁUSULA DE ARBITRAJE VINCULANTE Y LA RENUNCIA A LA ACCIÓN DE GRUPO” DE LA SECCIÓN 9. RELATIVA EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Los presentes términos de licencia constituyen un contrato mellan usted y Microsoft Corporation (o una de sus filiales). Aplican el programvara mencionado anteriormente, y cualquier servicio de Microsoft o actualización de programvara (excepto SV la medida SV Nilens dichos servicios o actualizaciones estén acompañadas por términos nuevos o adicionales, SV cuyo caso esos términos diferentes se aplican según hav posible y inga alteran sus derechos o los de Microsoft con respecto al programvara o servicios preactualizados). SI CUMPLE CON ESTOS TÉRMINOS DE LICENCIA, DISPONDRÁ DE LOS DERECHOS SIGUIENTES. AL HACER USO DEL PROGRAMVARA, ESTARÁ ACEPTANDO ESTOS TÉRMINOS.

 1. DERECHOS DE INSTALACIÓN Y DE USO.

  1. Allmänna. Puede installera y usar cualquier cantidad de copias del programvara.

  2. Programvara de terceros. El programvara puede incluir aplicaciones de terceros cuya licencia se le otorga SV virtud del presente contrato o de sus propios términos. Vid fri sikt términos de licencia, las notificaciones y los reconocimientos de las aplicaciones de terceros, si los hubiera, se pueden version SV línea SV http://aka.ms/thirdpartynotices o SV el archivo de notificaciones adjunto. Incluso si dichas aplicaciones se rigen por otros contratos, también se les aplican la exclusión de responsabilidad y las limitaciones y exclusiones de indemnizaciones SV la medida Nilens lo permita la ley aplicable.

  3. Pruebas comparativas competitivas. Si es un competidor directo, y tiene acceso o utiliza el programvara para propósitos de pruebas comparativas competitivas, análisis o recolección de inteligencia, renuncia con respecto en Microsoft sus subsidiarias y sus empresas filiales (incluidas las futuras) cualquier restricción de uso competitivo, de acceso y de pruebas comparativas SV los términos Nilens rigen en su programvara SV la medida SV Nilens sus términos Stefan, o pretendan ser más restrictivos Nilens los términos de Microsoft. Si inga renuncia en ninguna supuesta restricción SV los términos Nilens rigen su programvara, ingen está autorizado para acceder o usar este programvara, y inga lo hará.

 2. RECOLECCIÓN DE DATOS. El programvara puede recopilar información sobre usted y el uso Nilens har del programvara, y enviar dicha información ett Microsoft. Microsoft puede utilizar esta información para prestar servicios y mejorar los productos y servicios de Microsoft. SUS derechos de renuncia, de haberlos están descritos SV la documentación del producto. Algunas características del programvara pueden permitir la recopilación de datos de usuarios sus aplicaciones Nilens tengan acceso o usen el-programvaran. Si usa estas características para habilitar la recolección de datos SV sus aplicaciones, debe cumplir con la ley aplicable, incluido obtener los consentimientos de usuarios requeridos y mantener una política de privacidad prominente Nilens informe de forma precisa en Los usuarios acerca de cómo usa, recolecta y comparte sus datos. Puede obtener más información acerca de la recopilación y el uso de datos de Microsoft SV la documentación de producto y SV la Declaración de privacidad de Microsoft SV https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Acepta cumplir con todas las disposiciones aplicables de la Declaración de privacidad de Microsoft.

 3. ÁMBITO DE LA LICENCIA. El programvara se avstå från någon bajo licencia y inga es objeto de venta. Microsoft se reserva göra-listor los demás derechos. En menos Nilens la legislación aplicable le otorgue más derechos en pesar de esta limitación, ingen hará (ni tendrá el derecho en hacer) lo siguiente:

  1. deberá eludir las limitaciones técnicas del programvara Nilens solo permiten utilizarlo de determinadas formas;

  2. utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el programvara.

  3. eliminar, minimizar, bloquear o modificar ninguna notificación de Microsoft o sus proveedores SV el programvaran

  4. usar el programvara para actividades comerciales sin böter de lucro o generadoras de ingresos;

  5. utilizar el programvara de ninguna manera Nilens esté SV skäl som talar de la ley o crear o propagar skadlig programvara, o

  6. compartir, publicar, distribuir o dar el programvara SV préstamo, ni entregarlo como solución hospedada independiente para Nilens otros lo utilicen así como tampoco transmitir el programvara ni este contrato en terceros.

 4. COMENTARIOS. Si usted proporciona comentarios en Microsoft sobre el-programvara, otorga en Microsoft de forma gratuita, el derecho en utilizar, compartir y comercializar sus comentarios de cualquier forma y para cualquier propósito. Inga otorgará comentarios Nilens estén sujetos en una licencia Nilens requiera Nilens Microsoft licencie su programvara o documentación en terceros debido Nilens Microsoft incluye sus comentarios SV ellos. Estos derechos seguirán vigentes aún después de la terminación de este contrato.

 5. RESTRICCIONES SV MATERIA DE EXPORTACIÓN. Debe cumplir todas las leyes y reglamentos, nacionales e internacionales SV materia de exportación Nilens Stefan de aplicación al programvara lo Nilens incluye restricciones SV cuanto en destino usuarios finales y uso slutgiltig. Para obtener más información sobre restricciones SV materia de exportación visite http://aka.ms/exporting.

 6. SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO. Microsoft ingen está obligado bajo este contrato en proporcionar servicios de soporte técnico para el programvara. Göra-listor esos documentos y gráficos relacionados se proporcionan ”tal cual”, sin garantías de ningún tipo.

 7. ACTUALIZACIONES. El programvara puede buscar periódicamente actualizaciones de programvara y descargarlas e instalarlas de forma automática. Puede obtener actualizaciones solo de Microsoft o de fuentes autorizadas. ES posible Nilens Microsoft necesite actualizar su sistema para ofrecerle actualizaciones. Usted se compromete en recibir estas actualizaciones automáticas sin notificación adicional. ES posible Nilens las actualizaciones ingen incluyan o inga Stefan kompatibla con todas las características de programvara, servicios y dispositivos periféricos existentes.

 8. ARBITRAJE VINCULANTE Y RENUNCIA A LA ACCIÓN DE GRUPO. Esta sección se aplica si vive SV (o, si es una empresa, su sede huvudsakliga está SV) los Estados Unidos. Si usted y Microsoft tienen un conflicto, usted y Microsoft se comprometen en intentar resolverlo mediante una negociación informellt durante un plazo de 60 días. Si el conflicto inga se resolviese mediante dicha negociación, usted y Microsoft aceptan el arbitraje vinculante enskilda de la Asociación Americana de Arbitraje conforme a la Ley Federal de Arbitraje (”FAA”) y acordamos inga entablar una demanda SV un tribunal hälsokontroll un juez o un jurado. SV su lugar, un arbitro neutrala decidirá. Inga se permiten las acciones de grupo, los arbitrajes colectivos, las acciones realizadas por un abogado privado y otros procedimientos SV los Nilens una servrar actúa SV calidad de representante de un grupo de personas; tampoco combinar procedimientos individuales sin el consentimiento de todas las partes. El Contrato de arbitraje completo contiene más términos, y se encuentra SV http://aka.ms/arb-agreement-1. Usted y Microsoft aceptan estos términos.

 9. TERMINACIÓN. Sin perjuicio en otro derecho ningún puede terminar el presente contrato si usted inga cumple con cualquiera de sus términos y condiciones. SV ese caso, usted debe destruir todas las copias del programvara y sus partes componentes.

 10. CONTRATO COMPLETO. Este contrato, cualquier otro término Nilens pueda proporcionar Microsoft para complementos, actualizaciones o aplicaciones de terceros, conforman el contrato completo para el programvara.

 11. LEY APLICABLE Y LUGAR PARA LÖSARENS CONFLICTOS. Si adquirió el programvara SV los Estados Unidos o Canadá, las leyes de su estado o provincia de residencia (o si se trata de una empresa, donde se encuentra su domicilio comercial kapitalbelopp) regirán la interpretación de este contrato, reclamaciones por su incumplimiento y todas las otras reclamaciones (incluidas las reclamaciones de protección al consumidor, competencia desleal y responsabilidad extracontractual), sin importar las normas de conflicto de leyes, salvo Nilens la FAA rija todas las disposiciones relacionadas con el arbitraje. Si adquirió el programvara SV otro país, se aplicará la legislación de dicho país, excepto SV la medida SV la Nilens la FAA rige göra-listor los aspectos relacionados al arbitraje. Si existe una jurisdicción federal de EE. EE., usted y Microsoft aceptan someterse a la jurisdicción y competencia exclusivas del tribunal federal del Condado de valör, Washington, stycke todas las disputas presentadas a la corte (excluido el arbitraje). SV el caso täckas, usted y Microsoft aceptan someterse a la jurisdicción y competencia exclusivas del Tribunal överordnad del Condado de valör, Washington, stycke todas las disputas presentadas a la corte (excluido el arbitraje).

 12. DERECHOS DEL CONSUMIDOR, VARIACIONES REGIONALES. SV este contrato se describen determinados derechos legales. Puede Nilens usted tenga otros derechos, incluidos derechos del consumidor, según la legislación de su estado, provincia o país. Por separado e independientemente de su relación con Microsoft, también pueden tener derechos con respecto a la parte de la Nilens obtuvo el programvara. Este contrato inga modifica los otros derechos de los Nilens dispone SV virtud de la legislación de su estado, provincia o país si dicha legislación inga lo permite. Por ejemplo, si adquirió el programvara SV una de las regiones Nilens figuran Formula, o si se aplican leyes obligatorias del país o la region, las siguientes disposiciones se aplican en su caso:

  1. Australien. Usted cuenta con garantías legales conforme a la Ley de Protección al Consumidor de Australien y ningún punto de este acuerdo pretende modificar dichos derechos.

  2. Canadá. Si adquirió este programvara SV Canadá para dejar de recibir actualizaciones, puede desactivar la función de actualizaciones automáticas, desconectar su dispositivo de Internet (sin embargo, cuando vuelva conectarse en Internet el programvara volverá en comprobar e installera actualizaciones) o desinstalar el programvara. La documentación del producto, de haberla, también puede especificar cómo desactivar las actualizaciones para su dispositivo o programvara específico.

  3. Alemania y Österrike.

   • (i) Garantía. El programvara Nilens disponga de la debida licencia funcionará esencialmente como se beskriver SV la documentación de Microsoft Nilens lo acompaña. Sin embargo, Microsoft ingen otorgan garantía avtal SV relación con el programvara licenciado.

   • (ii) Limitación de responsabilidad. SV caso de comportamiento intencional, negligencia grav, reclamaciones basadas SV la Ley de Responsabilidad por Productos, así como SV caso de muerte, daños corporales o lesiones físicas, Microsoft es ansvarar conforme a la legislación.

    Sujeto a la cláusula främre (ii), Microsoft solo será ansvarar de negligencia leve si Microsoft incumple las obligaciones contractuales materiales, cuyo cumplimiento permite la debida ejecución de este contrato, y cuya infracción haría peligrar el propósito de este contrato y la confianza de una parte SV su cumplimiento (denominadas ”obligaciones cardinals”). SV otros casos de negligencia leve, Microsoft ingen será ansvarar de dicha negligencia.

 13. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. EL PROGRAMVARA SE FÖRLORA BAJO LICENCIA ”TAL CUAL” Y, POR CONSIGUIENTE, USTED ASUME EL RIESGO DE UTILIZARLO. MICROSOFT INGEN OTORGA NINGUNA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESAS. SV LA MEDIDA SV NILENS ASÍ LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, MICROSOFT EXCLUYE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN VISS Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS.

 14. LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE INDEMNIZACIONES. SI TIENE ALGUNA BAS PARA RECUPERAR DAÑOS EN PESAR DE LA FRÄMRE DECLARACIÓN DE GARANTÍA, PUEDE RECUPERAR DE MICROSOFT Y SUS PROVEEDORES DAÑOS SOLO-INDIRECTOS HASTA USD 5,00 $. INGA PODRÁ OBTENER INDEMNIZACIÓN ALGUNA POR DAÑOS DE OTRA ÍNDOLE, INCLUIDOS LOS DAÑOS CONSECUENCIALES, POR LUCRO CESANTE, ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES. Esta limitación se aplica a: (a) göra lo relacionado con el programvara, los servicios, el contenido (incluido el código) de sitios de Internet de terceros o de aplicaciones de terceros y (b) reclamaciones por incumplimiento de contrato, de garantía o condición, responsabilidad objetiva negligencia u otra responsabilidad extracontractual; o cualquier otra reclamación; SV cada caso SV la medida Nilens lo permita la legislación aplicable. Asimismo también será de aplicación incluso si Microsoft conocía o debería haber conocido la posibilidad de Nilens se produjesen dichos daños. También pueden producirse situaciones SV las Nilens la limitación o exclusión precedente inga pueda aplicarse en su caso porque su estado, provincia o país inga admite la exclusión o limitación de daños incidentales consecuenciales o de otra índole. LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

OM DU KANTLINJER JAG (ELLER ÄR SV AFFÄRSVERKSAMHET MED ETT HUVUDSAKLIGT AFFÄRSSÄTE JAG) USA BER VI GRÄVA LÄSA DEN ”BINDANDE SKILJEFÖRFARANDEKLAUSULEN OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN” JAG AVSNITT 9. DET PÅVERKAR HOW SV TVIST LÖSES.

These licensvillkor utgör ett avtal mellan gräva och Microsoft Corporation (eller beroende på var du kantlinjer, något av dess koncernbolag). De gäller för programvaran som namnges ovan och Microsoft-tjänster eller programvaruuppdateringar (förutom i den utsträckning sådana tjänster eller uppdateringar åtföljs av nya eller ytterligare villkor, jag sådana faller tillämpas de andra villkoren i framtiden och ändra inte dina eller Microsofts rättigheter som relaterar till tidigare Updated programvara eller tjänster). OM DU ACCEPTERAR THESE LICENSVILLKOR HAR DU REGISTERS RÄTTIGHETER. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU THESE VILLKOR.

 1. INSTALLATIONER - OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

  1. Allmänt. Du har rätt att uppdatera och använda valfritt antalkopior av programvaran.

  2. Programvara från tredje utgångsdatum Programvaran kan innehålla kod från applikationer från tredje man som licensieras till gräva enligt detta avtal eller enligt resizes egna villkor. Licensvillkor, meddelanden och tillkännagivanden, om sådana finns för applikationer från tredje man finns online på http://aka.ms/thirdpartynotices eller jag SV medföljande meddelandefil. Även om sådana applikationer regleras av andra avtal ska ändå nedanstående begränsning av och friskrivningar från ansvar för skador gälla i den utsträckning som tillåts av tillämpligt fördröjning.

  3. Konkurrerande prestandamätning. Om du är en direkt konkurrent och du har åtkomst till eller använder programvaran jag syfte för konkurrerande prestandamätning, analys, eller informationsinsamling,, åsidosätter du gentemot Microsoft, dess dotterbolag, och dess koncernbolag (inklusive jag framtiden) konkurrerande restriktioner gällande användning, åtkomst och prestandatest jag villkoren som styr din programvara i den utsträckning dina användningsvillkor är, eller gör anspråk på att vara, mer restriktiva än Microsofts villkor. Om du inte åsidosätter sådana påstådda restriktioner jag villkoren som styr din programvara, har du inte tillåtelse till åtkomst till eller användning av denna programvara, och kommer inte att can det.

 2. INSAMLING AV DATA. Programvaran kan to information om gräva och din användning av programvaran och skicka den till Microsoft. Microsoft kan använda denna information för att tillhandahålla tjänster och förbättra Microsofts produkter och tjänster. Din eventuella rättigheter att inaktivera beskrivs jag produktdokumentationen. Vissa funktioner jag programvaran kan aktivera insamling av data från användare av dina applikationer som you åtkomst till eller använder programvaran. Om du använder these funktioner för att aktivera insamling av data jag dina applikationer måste du följa tillämplig lag, inklusive att få användarmedgivande som krävs, och upprätthålla en tydlig Privacy Statement som på ett korrekt sätt informerar användarna om How man använder, samlas in, och delar resizes data. Du kan läsa mer om Microsofts insamling av data och användning jag produktdokumentationen och Microsofts Privacy Statement på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Du samtycker till alla följa alla tillämpliga villkor i Microsofts Privacy Statement.

 3. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, den licensieras. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag you du inte (och har inte rätt att):

  1. kringgå tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter användning på vissa sätt;

  2. utföra bakåtkompilering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran;

  3. ta bort, förminska, blockera eller modifiera meddelanden från Microsoft eller dess leverantörer jag programvara;

  4. använda programvaran för kommersiell, ideell, intäktsgenererande verksamhet;

  5. använda programvaran på något sätt som strider mot lagen eller skapa eller infektera med that can help kod eller;

  6. dela, publicera, distribuera eller låna ut programvaran, tillhandahålla programvaran som en fristående värdbaserad lösning för andra att använda eller överlåta programvaran eller detta avtal till en tredje man.

 4. FEEDBACK. Om du skickar feedback om programvaran till Microsoft ger du Microsoft, utan kostnad, rätt att använda, dela och sälja din feedback på valfritt sätt och jag valfritt syfte. Du kommer inte att ge feedback som omfattas av en licens som kräver att Microsoft licensierar sin programvara eller dokumentation till tredje man eftersom Microsoft inkluderar din feedback i dem. these rättigheter fortsätter att gälla även efter att detta avtal har upphört.

 5. EXPORTRESTRIKTIONER. Du måste följa alla inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran, vilken Provides restriktioner för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information om exportrestriktioner finns på http://aka.ms/exporting.

 6. SUPPORTTJÄNSTER. Microsoft har ingen skyldighet att tillhandahålla supporttjänster för programvaran inom ramen för detta avtal. Alla stöd som tillhandahålls är ”i befintligt skick” och ”med alla fel” och utan några som helst garantier.

 7. UPPDATERINGAR. Programvaran kan med jämna mellanrum kontrollera om det finns uppdateringar och hämta och installera dem åt gräva. Du you endast erhålla uppdateringar från Microsoft och auktoriserade källor. Microsoft kan Opening a uppdatera can system för att förse gräva med uppdateringar. Du godkänner att ta emot these automatiska uppdateringar utan ytterligare meddelande. Det är inte säkert att uppdateringarna omfattar eller har support för alla befintliga programvarufunktioner, tjänster eller kringutrustning.

 8. BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. Detta avsnitt gäller om du kantlinjer i (eller om det gäller ett företag, can huvudsakliga affärssäte) i USA. Om du och Microsoft har SV tvist samtycker du och Microsoft till att försöka i 60 dagar att lösa den informellt. Om du och Microsoft inte kan det samtycker du och Microsoft till bindande enskilt skiljeförfarande vill AAA (American Arbitration Association) enligt FAA (Federal skiljeförfarande Act) och att inte driva process i domstol vill SV domare eller juryn . Istället kommer SV neutrala skiljedomare besluta. Processer med grupptalan, gruppskiljeförfarande, talan på grund av offentligtintresseoch andra processer där någon agerar som representant tillåts inte, det tillåts heller inte att kombinera enskilda processer utan att alla kompanjon är överens. Det fullständiga Avtalet för skiljeförfarande Provides fler villkor och finns på http://aka.ms/arb-agreement-1. Du och Microsoft accepterar these villkor.

 9. UPPSÄGNING. Utan förfång för andra rättigheter har Microsoft rätt att säga upp detta avtal om du bryter mot något av villkoren i avtalet. Jag sådant faller måste du förstöra samtliga exemplar av programvaran och samtliga komponenter.

 10. AVTALET jag DESS HELHET. Detta avtal och eventuella andra villkor som Microsoft kan tillhandahålla för tillägg, uppdateringar, eller applikationer från tredje man är hela avtalet för programvaran.

 11. TILLÄMPLIG LAG OCH PLATS FÖR ATT LÖSA TVISTER. Om du införskaffade programvaran i USA eller Kanada reglerar lagarna i staten eller provinsen där du kantlinjer (eller om det gäller ett företag, där Infoga huvudsakliga affärssäte with) tolkningen av detta avtal, inklusive krav om avtalsbrott och alla andra krav (inklusive konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar lagar om utomkontraktuellt skadestånd), oavsett lagvalsprinciper, förutom att FAA styr allt som är gällande för skiljeförfarande. Om du har förvärvat programvaran jag något annat land gäller dess lagar, utom jag det hamnar där FAA styr allt som är gällande för skiljeförfarande. Om det finns en federal jurisdiktion, samtycker du och Microsoft till att för alla tvister jag anslutning till detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara de federala domstolarna i valör delstaten Washington för alla tvister som prövas jag domstol (exklusive skiljeförfarande). Om inte samtycker du och Microsoft till att för alla tvister jag anslutning till detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara den högre domstolen i valör delstaten Washington för alla tvister som prövas jag domstol (exklusive skiljeförfarande).

 12. KONSUMENTRÄTTIGHETER, REGIONALA VARIATIONER. Jag detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter till Browser konsumenträttigheter, enligt lagstiftningen i this stat, provins eller det land där du bor. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den del som du förvärvade programvaran från, separate från din relation med Microsoft. Detta avtal förändrar inte these andra rättigheter om lagstiftningen i din stat, provins eller can land inte tillåter det. Om du till Browser införskaffade programvaran jag någon av regionerna nedan, eller om obligatorisk fördröjning i landet gäller gäller registers villkor för gräva:

  1. Australien. Du har lagstadgade garantier enligt den australiska konsumentlagstiftningen och inget jag detta avtal är avsett att påverka these rättigheter.

  2. Kanada. Om du förvärvade denna programvara i Kanada kan du sluta att ta emot uppdateringar genom att stänga av Window automatiska uppdateringar, koppla från din enhet från Internet (om och när du på nytt ansluter till Internet kommer dock programvaran att återigen börja Leta efter och installera uppdateringar), eller avinstallera programvaran. Produktdokumentationen kan även ange How du stänger av uppdateringar för din specifika enhet eller programvara.

  3. Tyskland och Österrike.

   • (i) Garanti. This korrekt licensierade programvaran kommer jag allt väsentligt att fungera enligt beskrivningen jag eventuella Microsoft-material som medföljer programvaran. Docka Microsoft lämnar inga garantier för kontraktsmässiga i förhållande till den licensierade programvaran.

   • (ii) Ansvarsbegränsning. Vid uppsåtligt förfarande, grov vårdslöshet krav som baseras på lagen om produktansvar in vid dödsfall eller person-eller kroppsskador är Microsoft ansvarig enligt lag.

   I enlighet med föregående klausulen (ii) ska Microsoft endast vara ansvarig för ringa vårdslöshet om Microsoft bryter mot sådan avgörande kontraktsmässig skyldighet, som vid fullgörelse förenklar genomdrivande av detta avtal, som vid brott skulle riskera Syftet med detta avtal och den efterlevnad som en del kan förlita sig på (så kallade ”avgörande skyldigheter”). Jag andra faller av ringa vårdslöshet är Microsoft inte ansvarig för ringa vårdslöshet.

 13. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN LICENSIERAS ”I BEFINTLIGT SKICK”. DU BÄR RISKEN FÖR ANVÄNDNING AV DEN. MICROSOFT LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER. JAG THIS UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MEDGER DET FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

 14. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR. OM DU HAR NÅGON GRUND FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING DEN FÖREGÅENDE FRISKRIVNINGEN FRÅN GARANTIANSVAR, KAN DU FÅ ERSÄTTNING FRÅN MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FÖR DIREKTA SKADOR UPP TILL USD 5,00. DU YOU INTE ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR. Denna begräsning gäller (a) allt som rör programvaran, tjänster och innehåll (inklusive kod) på tredje delar webbsidor eller tredje delar applikationer och (b) anspråk med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadestånd, eller andra krav jag varje höst i den utsträckning som tillämplig lagstiftning medger det. Den gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Om inte den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador tillåts i din stat, provins eller land gäller den inte för gräva. MICROSOFT YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ”NDE YAŞIYORSANIZ (YA DA İŞ MERKEZİ BURADA OLAN BİR İŞLETME OLMANIZ DURUMUNDA) LÜTFEN, AŞAĞIDAKİ” BAĞLAYICI TAHKİM BORT GRUP DAVASI FERAGATİ ”MADDESİNİ OKUYUN. ANLAŞMAZLIKLARIN NASIL ÇÖZÜLECEĞİNİ ETKİLER.

BU lisans koşulları, siz bort Microsoft Corporation (veya bağlı kuruluşlarından biri) arasında yapılan anlaşmayı oluşturur. BU lisans koşulları, yukarıda adı geçen yazılıma bort tüm Microsoft hizmetlerine veya yazılım güncelleştirmelerine (bu hizmetlerin ya da güncelleştirmelerin yeni veya ilave koşullar il birlikte sağlanması hariç olmak üzere, aksi halde söz konusu farklı koşullar ileriye dönük olarak uygulanır bort storlek veya Microsoft'a ait ön güncelleştirmeli yazılımlara veya hizmetlere ilişkin hakları değiştirmez) uygulanır. BU LİSANS KOŞULLARINA UYDUĞUNUZ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİP OLURSUNUZ. YAZILIMI KULLANMAKLA, BU KOŞULLARI EDERSİNİZ.

 1. YÜKLEME BORT KULLANIM HAKLARI.

  1. Genel. Yazılımın istediğiniz sayıda kopyasını yükleyebilir bort kullanabilirsiniz.

  2. Üçüncü Kişi Yazılımı. Yazılım storlek işbu anlaşma kapsamında veya kendi koşulları kapsamında lisanslanmış olan üçüncü kişi uygulamaları içerebilir. Üçüncü kişi uygulamalara ilişkin lisans koşullarına, bildirimlere bort varsa onaylara http://aka.ms/thirdpartynotices adresinden veya birlikte sağlanan bildirimler dosyasından erişilebilir. Bunun gibi uygulamaların başka anlaşmalara tabi olması durumunda bile, ilgili yasalar uyarınca izin verildiği ölçüde aşağıdaki bildirimler bort tazminata ilişkin sınırlamalar bort istisnalar da geçerli olur.

  3. Rekabet Amaçlı Kıyaslama Testleri. Doğrudan bir rakip olmanız bort rekabet amaçlı kıyaslama testi, analiz veya istihbarat toplama amaçlı olarak bu yazılıma erişmeniz bort yazılımı kullanmanız durumunda, Microsoft. Microsoft'un daN kuruluşları bort bağlı kuruluşları (ileride oluşacak olanlar dahil) aleyhine olması nedeniyle, hennes türlü kullanımdan erişimden bort sizin yazılım koşullarınızın Microsoft'un koşullarından daha kısıtlayıcı olması veya olduğu iddiasında bulunması halinde yazılımınızın tabi olduğu koşullardaki kıyaslama testi kısıtlamalarından feragat edersiniz. Yazılımınızın tabi olduğu koşullardaki bu gibi iddia edilen kısıtlamalardan feragat etmemeniz durumunda, bu yazılıma erişmenize veya yazılımı kullanmanıza izin verilmez bort yazılıma erişemezsiniz veya yazılımı kullanamazsınız.

 2. VERİ TOPLAMA. Yazılım sizin hakkınızda bort yazılımı kullanımınız hakkında bilgi toplayıp Microsoft'a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri, hizmet sağlamak bort Microsoft'un ürünlerini bort hizmetlerini iyileştirmek için kullanabilir. Mevcut olması durumunda, vazgeçme haklarınız ürün belgelerinde açıklanmaktadır. Yazılımdaki bazı özellikler, uygulamalarınızın yazılıma erişen veya yazılımı kullanan kullanıcılarından veri toplamaya olanak sağlayabilir. Uygulamalarınızda veri toplamaya olanak sağlamak için bu özellikleri kullanırsanız gerekli tüm kullanıcı onaylarını almak bort kullanıcı verilerini ne şekilde kullandığınız, topladığınız bort paylaştığınız hakkında kullanıcıları doğru şekilde bilgilendiren belirgin bir gizlilik ilkesi sağlamak dahil, ilgili yasalara uymanız gerekir. Microsoft'un veri toplamasına bort kullanımına ilişkin daha fazla bilgiyi ürün belgelerinde bort https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 adreslerindeki Microsoft Gizlilik Bildiriminde bulabilirsiniz. Microsoft Gizlilik Bildiriminin ilgili tüm hükümlerine uymayı kabul edersiniz.

 3. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. BU sınırlamalara rağmen ilgili yasalar storlek, ilave haklar sağlamıyorsa şunları yapamazsınız (bort yapma hakkınız olmayacaktır):

  1. Yazılımı sadece sizin belirli şekillerde kullanmanıza izin veren, yazılımdaki herhangi bir teknik sınırlamayı aşacak teknik çözümler üretmek;

  2. Yazılıma dahil edilmiş olabilecek açık kaynaklı bileşenlerin kullanımının tabi olduğu lisans verme koşullarının yalnızca gerekli gördüğü durumlar bort izin verdiği ölçü dışında, yazılımı tersine mühendislik işlemine tabi tutmak assembler diline çevirmek veya kaynak koduna dönüştürmek;

  3. Microsoft veya tedarikçilerinin yazılımdaki herhangi bir bildirimini kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek;

  4. yazılımı, ticari; kâr amacı gütmeyen veya gelir türeten faaliyetler için kullanmak;

  5. Yazılımı yasalara aykırı bir şekilde veya kötü amaçlı yazılımlar oluşturmak veya çoğaltmak için herhangi bir şekilde kullanmak veya

  6. Yazılımı paylaşmak, yayımlamak, dağıtmak veya ödünç vermek, yazılımı başkalarının kullanımı için tek başına barındırılan bir çözüm olarak sağlamak veya yazılımı veya işbu anlaşmayı bir üçüncü kişiye devretmek.

 4. GERİ BİLDİRİM. Yazılım hakkında Microsoft'a geri bildirimde bulunursanız Microsoft'a, ücretsiz olarak, verdiğiniz geri bildirimi herhangi bir yolla bort herhangi bir amaçla kullanma, paylaşma bort ticari olarak kullanma hakkını tanımış olursunuz. Microsoft geri bildiriminizi bunların içerisine dahil ettiği için Microsoft'un yazılımını veya belgelerini üçüncü kişilere lisanslamasını gerektirecek şekilde lisansa tabi bir geri bildirim veremezsiniz. BU haklar bu anlaşmanın bitiminden sonra da geçerlidir.

 5. İHRACAT SINIRLAMALARI. Hedef ditt, son kullanıcı bort son kullanım sınırlamalarını da içeren, yazılım konusunda geçerli olan tüm yurt içi bort uluslararası ihracat yasalarına bort yönetmeliklerine uygun şekilde davranmanız gerekir. İhracat kısıtlamaları konusunda daha fazla bilgi için, http://aka.ms/exporting adresini ziyaret edin.

 6. DESTEK HİZMETLERİ. Microsoft işbu anlaşma kapsamında bu yazılıma ilişkin herhangi bir destek hizmeti sağlamakla yükümlü değildir. Tüm destekler ”olduğu gibi”, ”tüm hatalarıyla birlikte” bort hiçbir garantileri olmadan sağlanmaktadır.

 7. GÜNCELLEŞTİRMELER. Yazılım güncelleştirmelerini sizin için düzenli aralıklarla denetler, indirir bort yükler. Güncelleştirmeleri yalnızca Microsoft'tan veya yetkili kaynaklardan temin edebilirsiniz. Microsoft güncelleştirmeleri storlek sağlayabilmek için, sisteminizi güncelleştirmeye ihtiyaç duyabilir. Ek bildirim olmaksızın, bu tür otomatik güncelleştirmeleri almayı kabul edersiniz. Güncelleştirmeler mevcut tüm yazılım özelliklerini, hizmetleri veya çevre birimi cihazlarını içermeyebilir veya desteklemeyebilir.

 8. BAĞLAYICI TAHKİM bort GRUP DAVASI FERAGATİ. BU Madde, United Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsanız (ya da iş merkezi burada olan bir işletme olmanız durumunda) uygulanır. Siz bort Microsoft arasında herhangi bir uyuşmazlığın olması durumunda, bunu 60 gün içinde gayri resmi olarak çözümlemeye çalışmayı kabul edersiniz. Sizin bort Microsoft'un uyuşmazlığı çözümleyememesi durumunda, siz bort Microsoft, Federal Tahkim Yasası (”FAA”) kapsamında Amerikan Tahkim Birliği nezdinde bağlayıcı bireysel tahkime başvurmayı bort mahkemede bir hakim veya jüri huzurunda dava açmamayı kabul edersiniz. Bunun yerine, tarafsız bir hakem karar verir. Grup davalarına, grup genelinde tahkimlere, özel avukat genel kovuşturmalarına bort birisinin temsilci yetkisiyle hareket ettiği diğer davalara izin verilmez; tüm tarafların onayı olmaksızın münferit davalar birleştirilemez. Tahkim Anlaşmasının tamamı daha fazla koşul içerir bort http://aka.ms/arb-agreement-1 adresinde bulunur. Siz bort Microsoft bu koşullara uymayı kabul edersiniz.

 9. FESİH. İşbu anlaşmanın herhangi bir koşuluna veya şartına uymamanız durumunda, işbu anlaşmayı diğer haklara bakmaksızın feshedebilir. Böyle bir durumda, yazılımın bort bütün bileşen parçalarının tüm kopyalarını imha etmeniz gerekir.

 10. ANLAŞMANIN TAMAMI. İşbu anlaşma bort Microsoft'un ekler, güncelleştirmeler veya üçüncü kişi uygulamaları için sağlayabileceği diğer tüm koşullar, yazılıma ilişkin anlaşmanın tamamını oluşturur.

 11. İLGİLİ YASALAR bort İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENECEĞİ ditt. Yazılımı United Birleşik Devletleri'nde veya Kanada'da aldıysanız, tahkim il ilgili hennes türlü konunun FAA'ya tabi olması hariç olmak üzere, işbu anlaşmanın yorumlanması, işbu anlaşmanın ihlaline ilişkin iddialar bort diğer tüm iddialar (tüketiciyi koruma, haksız rekabet bort haksız fiil iddiaları dahil) yaşadığınız eyaletin veya ilin (bir işletme olması durumunda, iş merkezinizin bulunduğu yerin) yasalarına tabi olacaktır. BU yazılımı başka herhangi bir ülkede aldıysanız, tahkim il ilgili hennes türlü konunun FAA'ya tabi olması hariç olmak üzere, söz konusu ülkenin yasaları uygulanır. ABD federal mahkemesinin mevcut olması durumunda, siz bort Microsoft, mahkemede görülen tüm uyuşmazlıklar bakımından (tahkim hariç) Washington'daki valör land federal mahkemesinin münhasır yargı yetkisine bort yargı yeri olduğuna onay verirsiniz. Aksi halde, siz bort Microsoft, mahkemede görülen tüm uyuşmazlıklar bakımından (tahkim hariç) Washington'daki valör land Temyiz Mahkemesinin münhasır yargı yetkisine bort yargı yeri olduğuna onay verirsiniz.

 12. TÜKETİCİ HAKLARI, BÖLGESEL DEĞİŞİMLER. BU anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız eyaletin, ilin veya ülkenin yasaları kapsamında tüketici hakları da dahil olmak üzere başka haklara sahip olabilirsiniz. Microsoft il aranızdaki ilişkiden ayrı olarak bort bu ilişkinin dışında ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. İşbu anlaşma, eyaletinizin, ilinizin veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, sahip olduğunuz bu diğer hakları değiştirmez. Örneğin yazılımı aşağıdaki bölgelerden birinde aldıysanız veya zorunlu ülke yasaları geçerliyse, aşağıdaki hükümler sizin için geçerli olur:

  1. Avustralya. Avustralya Tüketici Yasası kapsamında kanuni garantileriniz bulunmaktadır bort bu anlaşmadaki hiçbir şey, bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.

  2. Kanada. BU yazılımı Kanada'da satın almış olmanız durumunda, otomatik güncelleştirme özelliğini kapatarak, cihazınızın internet bağlantısını keserek (öte yandan, internete yeniden bağlanmanız durumunda bort bağlandığınızda, yazılım güncelleştirmeleri denetlemeye bort yüklemeye devam edecektir) veya yazılımı kaldırarak güncelleştirmeleri almayı durdurabilirsiniz. Varsa ürün belgeleri de elinizde bulunan cihazın veya yazılımın güncelleştirmelerini kapatmaya ilişkin açıklamalara ditt verebilir.

  3. Almanya bort Avusturya.

   • (i) Garanti. Uygun şekilde lisanslanmış yazılım büyük ölçüde, yazılıma eşlik eden hennes türlü Microsoft malzemesinde açıklandığı şekilde çalışacaktır. Ancak Microsoft, lisanslanmış yazılımla ilgili olarak sözleşmeden doğan hiçbir taahhüt vermez.

   • (ii) Sorumluluğun Sınırlandırılması. Kasıtlı davranışın ağır ihmalin Ürün Sorumluluğu Kanununa dayalı iddiaların yanı sıra kan kaybı veya kişisel veya fiziksel yaralanma durumunda Microsoft, kanun uyarınca olarak sorumlu olur.

   Yukarıda anılan (ii) maddesine tabi olmak üzere Microsoft'un sözleşme yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal etmesi bort bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin anlaşmanın tam ifasına olanak sağlayacak, ihlalinin bu anlaşmanın amacını tehlikeye düşürecek bort bunlara uygunluğa bir tarafın sürekli güvenmesini sağlayacak nitelikte (kısaca ”temel yükümlülükler”) olması durumunda Microsoft, yalnızca hafif ihmal için sorumlu olacaktır. Diğer hafif ihmal hallerinde, Microsoft'un hafif ihmaller il ilgili yükümlülüğü bulunmayacaktır.

 13. GARANTİ REDDİ BEYANI. YAZILIMIN LİSANSI ”OLDUĞU GİBİ” VERİLMEKTEDİR. YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR. MICROSOFT TARAFINDAN HİÇBİR AÇIK GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERİLMEMEKTE VEYA KOŞUL İLERİ SÜRÜLMEMEKTEDİR. MİCROSOFT, İLGİLİ YASALAR KAPSAMINDA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK BORT İHLAL BULUNMAMASI DAHİL, TÜM ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.

 14. ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI bort HARİÇ TUTULMASI. YUKARIDAKİ GARANTİ REDDİNE RAĞMEN, ZARARLARI TAZMİN ETMEYE YÖNELİK HERHANGİ BİR DAYANAĞINIZIN BULUNMASI DURUMUNDA, MICROSOFT'TAN BORT MICROSOFT'UN TEDARİKÇİLERİNDEN YALNIZCA 5,00 ABD DOLARI'NA KADAR OLAN DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. NETİCEDE OLUŞAN ZARARLAR, KAR KAYBI ZARARLARI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI GERİ ALAMAZSINIZ. Bu sınırlama, (a) üçüncü kişi internet sitelerinde ya da üçüncü kişi uygulamalarda yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) il bağlantılı herhangi bir şey bort (b) sözleşme ihlali, garanti, taahhüt ya da koşul ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal ya da diğer haksız fiil ya da başka herhangi bir iddia için de olmak üzere, hennes bir durumda, ilgili yasaların izin verdiği ölçüde geçerlidir. Bu sınırlama, Microsoft'un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, eyaletiniz, şehriniz veya ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir. УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

ЯКЩО ВИ ПРОЖИВАЄТЕ (АБО ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНО) У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ ОЗНАЙОМТЕСЯ З РОЗДІЛОМ «ОБОВ ”ЯЗКОВИЙ АРБІТРАЖ І ВІДМОВА ВІД ПРАВА НА КОЛЕКТИВНІ ПОЗОВИ» НИЖЧЕ. ЦІ ПОЛОЖЕННЯ ВПЛИВАЮТЬ НА СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

ЦІ УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ – ЦЕ УГОДА МІЖ ВАМИ ТА КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ (АБО ОДНІЄЮ З ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ). Вони застосовуються до зазначеного вище програмного забезпечення, будь яких оновлень програмного забезпечення та служб Microsoft (окрім випадків коли такі служби чи оновлення супроводжуються новими або додатковими умовами, у таких випадках ці відмінні УМОВИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ З РОЗРАХУНКОМ НА ЗАСТОСУВАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ ТА НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ВАШІ ПРАВА АБО ПРАВА КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ СТОСОВНО ВЖЕ ОНОВЛЕНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ СЛУЖБ). У РАЗІ ДОТРИМАННЯ ЦИХ УМОВ ЛІЦЕНЗІЇ ВИ МАЄТЕ ОПИСАНІ НИЖЧЕ ПРАВА. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, ВИ ЗАСВІДЧУЄТЕ СВОЮ ЗГОДУ НА ЦІ УМОВИ.

 1. ПРАВА НА ІНСТАЛЯЦІЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ.

  1. Загальні положення. ВИ МАЄТЕ ПРАВО ІНСТАЛЮВАТИ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ БУДЬ ЯКУ КІЛЬКІСТЬ КОПІЇ/КОПІЙ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

  2. Програмне забезпечення третіх сторін. ДО СКЛАДУ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ МОЖУТЬ ВХОДИТИ ПРОГРАМИ ТРЕТІХ СТОРІН, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ВАМ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО ЇХНІМИ ВЛАСНИМИ УМОВАМИ. Умови ліцензії, а також відповідні повідомлення та згоди (за наявності) для програм третіх сторін можна знайти на веб сторінці http://aka.ms/thirdpartynotices або у файлі повідомлення, що надається разом із програмою. НАВІТЬ ЯКЩО НА ТАКІ ПРОГРАМИ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ІНШИХ УГОД, НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ Й ВИКЛЮЧЕННЯ СТОСОВНО ЗБИТКІВ ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯТИ В РАМКАХ НАЛЕЖНОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ.

  3. Конкурентне порівняння. ЯКЩО ВИ – ПРЯМИЙ КОНКУРЕНТ І ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВОЇМ ПРОДУКТОМ, АНАЛІЗУ ЧИ ЗБИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ВИ ВІДМОВЛЯЄТЕСЯ НА КОРИСТЬ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ ЇЇ ФІЛІАЛІВ І АФІЛІЙОВАНИХ КОМПАНІЙ (ЗОКРЕМА, МАЙБУТНІХ) ВІД ОБМЕЖЕНЬ НА ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТАМИ, ДОСТУП І ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТІЄЮ МІРОЮ, ЯКОЮ ВАШІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВИЩУЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. ЯКЩО ВИ НЕ ВІДМОВИТЕСЯ ВІД ТАКИХ ОБМЕЖЕНЬ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИ НЕ МАТИМЕТЕ ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ АБО ОТРИМУВАТИ ДОСТУП ДО НЬОГО.

 2. ЗБИРАННЯ ДАНИХ. ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ МОЖЕ ЗБИРАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВАС І ПРО ТЕ, ЯК ВИ ЙОГО ВИКОРИСТОВУЄТЕ, І НАДСИЛАТИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. Вона може використовувати цю інформацію для надання послуг і покращення продуктів і служб Microsoft. ВАШІ ПРАВА НА ВІДМОВУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ (ЗА НАЯВНОСТІ) ЗАЗНАЧЕНІ В ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОДУКТУ. ДЕЯКІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДАЮТЬ ЗМОГУ ЗБИРАТИ ДАНІ КОРИСТУВАЧІВ ВАШИХ ПРОГРАМ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ЯКЩО ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЦІ ФУНКЦІЇ, ЩОБ АКТИВУВАТИ ЗБИРАННЯ ДАНИХ У СВОЇХ ПРОГРАМАХ, ВИ ПОВИННІ ДОТРИМУВАТИСЯ НАЛЕЖНОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ, ЗОКРЕМА ОТРИМАТИ НЕОБХІДНУ ЗГОДУ КОРИСТУВАЧІВ І ПІДТРИМУВАТИ ПОМІТНУ ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ЯКА ЗРОЗУМІЛО ПОЯСНЮЄ КОРИСТУВАЧАМ, ЯК САМЕ ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ, ЗБИРАЄТЕ ТА РОЗПОВСЮДЖУЄТЕ ЇХНІ ДАНІ. Додаткові відомості про збирання та використання даних корпорацією Майкрософт можна знайти в документації продукту та в Декларації корпорації Майкрософт про конфіденційність, доступній на веб сторінці https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ УСІХ НАЛЕЖНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ПОЛОЖЕННЯ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

 3. ОБСЯГ ЛІЦЕНЗІЇ. ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ НЕ ПРОДАЄТЬСЯ, А НАДАЄТЬСЯ В КОРИСТУВАННЯ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ. УСІ ІНШІ ПРАВА НАЛЕЖАТЬ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ КОЛИ НАЛЕЖНИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОН НАДАЄ ВАМ ПОПРИ ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ДОДАТКОВІ ПРАВА, ВИ НЕ БУДЕТЕ (І НЕ МАТИМЕТЕ ПРАВА):

  1. ОБМИНАТИ БУДЬ ЯКІ ТЕХНІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО ЛИШЕ ПЕВНИМ СПОСОБОМ;

  2. ЗДІЙСНЮВАТИ ЗВОРОТНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, ДЕКОМПІЛЮВАТИ, ДИЗАСЕМБЛЮВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ;

  3. ВИДАЛЯТИ, СКОРОЧУВАТИ, БЛОКУВАТИ АБО ЗМІНЮВАТИ БУДЬ ЯКІ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ПРОГРАМНОМУ ПРОДУКТІ;

  4. ВИКОРИСТОВУВАТИ ТАКИЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОЇ, НЕКОМЕРЦІЙНОЇ АБО ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;

  5. ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У БУДЬ ЯКИЙ ПРОТИЗАКОННИЙ СПОСІБ АБО ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЧИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗЛОВМИСНИХ ПРОГРАМ; АБО

  6. НАДАВАТИ СПІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, ПУБЛІКУВАТИ, РОЗПОВСЮДЖУВАТИ ЧИ НАДАВАТИ ЙОГО В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ АБО ЯК АВТОНОМНЕ РОЗМІЩЕНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНШИМИ ОСОБАМИ, А ТАКОЖ ПЕРЕДАВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ АБО ЦЮ УГОДУ БУДЬ-ЯКІЙ ТРЕТІЙ СТОРОНІ.

 4. ВІДГУКИ. ЯКЩО ВИ НАДАЄТЕ ВІДГУК ПРО ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ МАЙКРОСОФТ, ВИ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄТЕ МАЙКРОСОФТ ПРАВО ПЕРЕДАВАТИ ВІДГУК ТРЕТІМ СТОРОНАМ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО В КОМЕРЦІЙНИХ ЦІЛЯХ БУДЬ ЯКИМ СПОСОБОМ І З БУДЬ ЯКОЮ МЕТОЮ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ НЕ НАДАВАТИ ВІДГУКІВ ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРЕДМЕТОМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ЗОБОВ ”ЯЗАНЬ, ЗА ЯКИМИ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ БУДЕ ЗМУШЕНА НАДАТИ ТРЕТІМ СТОРОНАМ ЛІЦЕНЗІЮ НА ВИКОРИСТАННЯ СВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПІДСТАВІ ВКЛЮЧЕННЯ ДО НИХ ВАШОГО ВІДГУКУ. ЦІ УМОВИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ В СИЛІ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ.

 5. ЕКСПОРТНІ ОБМЕЖЕННЯ. ВИ ЗОБОВ ' ЯЗУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ УСІХ ВІДПОВІДНИХ МІСЦЕВИХ І МІЖНАРОДНИХ ЗАКОНІВ І ПРАВИЛ ЩОДО ЕКСПОРТУ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОКРЕМА ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ І КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ. Додаткові відомості про експортні обмеження можна знайти на веб сайті http://aka.ms/exporting.

 6. ПОСЛУГИ ПІДТРИМКИ. ЗГІДНО З ЦІЄЮ УГОДОЮ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ЗОБОВ ”ЯЗАНА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ З ПІДТРИМКИ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ. БУДЬ ЯКА ПІДТРИМКА НАДАЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є», «З УСІМА НЕДОЛІКАМИ ”ТА БЕЗ БУДЬ ЯКИХ ГАРАНТІЙ.

 7. ОНОВЛЕННЯ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЕ ПЕРІОДИЧНО ПЕРЕВІРЯТИ НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ, А ТАКОЖ ЗАВАНТАЖУВАТИ Й ІНСТАЛЮВАТИ ДЛЯ ВАС ТАКІ ОНОВЛЕННЯ. ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ОТРИМУВАТИ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛИШЕ ВІД МАЙКРОСОФТ АБО АВТОРИЗОВАНИХ ДЖЕРЕЛ. ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАС ОНОВЛЕННЯМИ МАЙКРОСОФТ МОЖЕ ОНОВЛЮВАТИ ВАШУ СИСТЕМУ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ОТРИМУВАТИ АВТОМАТИЧНІ ОНОВЛЕННЯ ТАКИХ ТИПІВ БЕЗ ДОДАТКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ. ОНОВЛЕННЯ МОЖУТЬ НЕ МІСТИТИ АБО НЕ ПІДТРИМУВАТИ ВСІ НАЯВНІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, СЛУЖБИ АБО ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ.

 8. ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АРБІТРАЖ І ВІДМОВА ВІД ПРАВА НА КОЛЕКТИВНІ ПОЗОВИ. Цей розділ застосовується, якщо ви проживаєте (або основне місце вашої діяльності розташоване) у Сполучених Штатах. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СПОРІВ МІЖ ВАМИ ТА КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ ВИ ТА МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ПРОТЯГОМ 60 ДНІВ НАМАГАТИСЯ ВИРІШИТИ ЇХ ШЛЯХОМ НЕОФІЦІЙНИХ ПЕРЕГОВОРІВ. Якщо вирішити спір таким чином не вдасться ви та корпорація Майкрософт погоджуєтеся на проведення індивідуального арбітражу в Американській асоціації арбітражу за Федеральним законом про арбітраж («FAA») і відмовляєтеся від права подавати Позов у суд для розгляду суддею чи судом присяжних. НАТОМІСТЬ СПІР ВИРІШУВАТИМЕ НЕЙТРАЛЬНИЙ СУДДЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ. Колективні позови, групові арбітражі, загальні позови через повіреного та будь які інші провадження, у яких будь яка зі сторін діє через представника, заборонено. ТАКОЖ ЗАБОРОНЕНО ПОЄДНУВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ БЕЗ ЗГОДИ ВСІХ СТОРІН. ПОВНИЙ ТЕКСТ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ МІСТИТЬ ДОДАТКОВІ УМОВИ. Його можна переглянути на веб сайті http://aka.ms/arb-agreement-1. ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМИ УМОВАМИ.

 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗБЕРІГАЮЧИ ЗА СОБОЮ ВСІ ІНШІ ПРАВА, КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ МОЖЕ ПРИПИНИТИ ДІЮ ЦІЄЇ УГОДИ, ЯКЩО ВИ ПОРУШИТЕ БУДЬ ЯКІ З ЇЇ УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ. У ТАКОМУ РАЗІ ВИ ПОВИННІ ЗНИЩИТИ ВСІ КОПІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ Й УСІХ ЙОГО КОМПОНЕНТІВ.

 10. ПОВНА УГОДА. ЦЯ УГОДА ТА БУДЬ ЯКІ ІНШІ УМОВИ МАЙКРОСОФТ ЩОДО ДОДАТКОВИХ КОМПОНЕНТІВ, ОНОВЛЕНЬ АБО ПРОГРАМ ТРЕТІХ СТОРІН СКЛАДАЮТЬ ПОВНУ УГОДУ ДЛЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

 11. НАЛЕЖНИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОН І МІСЦЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У США АБО КАНАДІ, УСІ ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ Й ІНШІ ПРЕТЕНЗІЇ (ЗОКРЕМА, СТОСОВНО ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ, НЕЧЕСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ) РЕГУЛЮЮТЬСЯ ТА ІНТЕРПРЕТУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ШТАТУ АБО ПРОВІНЦІЇ ДЕ ВИ ПРОЖИВАЄТЕ (АБО ДЕ РОЗТАШОВАНО ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКЩО ЙДЕТЬСЯ ПРО БІЗНЕС), НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИНЦИПІВ КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА ОКРІМ УСІХ АСПЕКТІВ ЩО СТОСУЮТЬСЯ АРБІТРАЖУ ЯКІ РЕГУЛЮЄ FAA. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У БУДЬ ЯКІЙ ІНШІЙ КРАЇНІ, ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАКОНОДАВСТВО ЦІЄЇ КРАЇНИ, ОДНАК УСІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ АРБІТРАЖУ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО FAA. ЯКЩО ІСНУЄ ЮРИСДИКЦІЯ ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДІВ США ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ ЩО БУДЬ ЯКІ СПОРИ, ПОВ ”ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ (ОКРІМ АРБІТРАЖНИХ), ЯКІ МАЮТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ В СУДІ НАЛЕЖАТЬ ВИКЛЮЧНО ДО ЮРИСДИКЦІЇ ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДІВ ОКРУГУ КІНҐ, ШТАТ ВАШИНГТОН. В ІНШОМУ РАЗІ ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО БУДЬ ЯКІ СПОРИ, ПОВ ”ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ (ОКРІМ АРБІТРАЖНИХ), ЯКІ МАЮТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ В СУДІ НАЛЕЖАТЬ ВИКЛЮЧНО ДО ЮРИСДИКЦІЇ ВИЩОГО СУДУ ОКРУГУ КІНҐ, ШТАТ ВАШИНГТОН.

 12. ПРАВА СПОЖИВАЧА, РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА. У ЦІЙ УГОДІ ВИКЛАДЕНО ПЕВНІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА. ЗА ЗАКОНАМИ СВОГО ШТАТУ, СВОЄЇ ПРОВІНЦІЇ АБО КРАЇНИ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ДОДАТКОВІ ПРАВА, ЗОКРЕМА ПРАВА СПОЖИВАЧА. НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВАШИХ ВІДНОСИН ІЗ КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ПРАВА ЩОДО СТОРОНИ, У ЯКОЇ ПРИДБАЛИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ЦЯ УГОДА НЕ ЗМІНЮЄ ЦИХ ІНШИХ ПРАВ, ЯКЩО ЗАКОНОДАВСТВО ВАШОГО ШТАТУ, ВАШОЇ ПРОВІНЦІЇ АБО КРАЇНИ НЕ ДОЗВОЛЯЄ ТАКОЇ ЗМІНИ. НАПРИКЛАД, ЯКЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИДБАНО В ОДНОМУ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ РЕГІОНІВ АБО ДІЄ ОБОВ ”ЯЗКОВИЙ ЗАКОН КРАЇНИ ДО ВАС ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗАЗНАЧЕНІ НИЖЧЕ ПОЛОЖЕННЯ.

  1. Австралія. ВИ МАЄТЕ ГАРАНТІЇ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ АВСТРАЛІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ, І НІЩО В ЦІЙ УГОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ОБМЕЖЕННЯ ТАКИХ ПРАВ.

  2. Канада. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У КАНАДІ, ВИ МОЖЕТЕ ПЕРЕСТАТИ ОТРИМУВАТИ ОНОВЛЕННЯ ЯКЩО ВИМКНЕТЕ ФУНКЦІЮ АВТОМАТИЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВІДКЛЮЧИТЕ ПРИСТРІЙ ВІД ІНТЕРНЕТУ (ПРОТЕ КОЛИ ВИ ЗНОВУ ПІДКЛЮЧИТЕСЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВИТЬ ПЕРЕВІРКУ НА НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ І ЇХ ІНСТАЛЯЦІЮ) АБО ВИДАЛИТЕ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОДУКТУ (ЗА НАЯВНОСТІ) МОЖЕ МІСТИТИ ІНСТРУКЦІЇ З ВИМКНЕННЯ ОНОВЛЕНЬ ДЛЯ ПЕВНОГО ПРИСТРОЮ АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

  3. НІМЕЧЧИНА ТА АВСТРІЯ.

   • (i) Гарантія. НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ЛІЦЕНЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАТИМЕ В ЦІЛОМУ ТАК, ЯК ЦЕ ОПИСАНО В МАТЕРІАЛАХ МАЙКРОСОФТ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОДНАК МАЙКРОСОФТ НЕ НАДАЄ ЖОДНОЇ ДОГОВІРНОЇ ГАРАНТІЇ СТОСОВНО ЛІЦЕНЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

   • (ii) Обмеження відповідальності. У ВИПАДКУ НАВМИСНОЇ ДІЇ, ГРУБОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ, ПРЕТЕНЗІЙ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, А ТАКОЖ У РАЗІ СМЕРТІ ЧИ ТІЛЕСНИХ І ФІЗИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТНОГО ПРАВА.

    ЗГІДНО З ПУНКТОМ (ІІ) ВИЩЕ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗНАЧНУ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ У ВИПАДКУ ПОРУШЕННЯ З БОКУ МАЙКРОСОФТ ТАКИХ ІСТОТНИХ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ ”ЯЗАНЬ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ СПРОЩУЄ НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ ПОРУШЕННЯ ЯКИХ МОЖЕ ПОСТАВИТИ ПІД ЗАГРОЗУ ЇЇ МЕТУ ТА НА ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКИМ МОЖЕ ПОСТІЙНО СПИРАТИСЯ СТОРОНА (ТАК ЗВАНІ «ОСНОВНІ ЗОБОВ ”ЯЗАННЯ”). В ІНШИХ ВИПАДКАХ НЕЗНАЧНОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ МАЙКРОСОФТ НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЇ.

 13. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЦЕНЗУЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є». РИЗИК ЗА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ВАС. МАЙКРОСОФТ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ І УМОВ. НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО НАЛЕЖНИМИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНАМИ, КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ.

 14. ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО (А) БУДЬ ЯКИХ АСПЕКТІВ, ПОВ ”ЯЗАНИХ ІЗ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СЛУЖБАМИ ТА ВМІСТОМ (ЗОКРЕМА, КОДОМ) НА ВЕБ САЙТАХ АБО В ПРОГРАМАХ ТРЕТІХ СТОРІН; (Б) ПРЕТЕНЗІЙ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ ”ЯЗАНЬ ЗА КОНТРАКТОМ ГАРАНТІЇ АБО УМОВ; ОБ ”ЄКТИВНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕОБЕРЕЖНІСТЮ АБО ІНШИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ; А ТАКОЖ ІЗ БУДЬ ЯКИМИ ІНШИМИ ПРЕТЕНЗІЯМИ; У КОЖНОМУ ВИПАДКУ – НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО НАЛЕЖНИМ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОМ.

  ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ТАКОЖ ДІЄ У ВИПАДКУ, ЯКЩО МАЙКРОСОФТ БУЛО ВІДОМО АБО МАЛО БУТИ ВІДОМО ПРО ЙМОВІРНІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖЕ НЕ ПОШИРЮВАТИСЯ НА ВАС, ЯКЩО ЗАКОНОДАВСТВО ВАШОГО ШТАТУ, ВАШОЇ ПРОВІНЦІЇ ЧИ КРАЇНИ НЕ ПРИПУСКАЄ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕНАВМИСНО ЗАПОДІЯНІ, СПРИЧИНЕНІ АБО ІНШІ ЗБИТКИ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID-APPEN FÖR YAMMER

NẾU BẠN SINH SỐNG Ở (HOẶC LÀ DOANH NGHIỆP CÓ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHÍNH Ở) HOA KỲ, VUI LÒNG ĐỌC PHẦN ”PHÂN XỬ RÀNG BUỘC VÀ KHƯỚC TỪ VỤ KIỆN TẬP THỂ” DƯỚI ĐÂY. ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

Các điều khoản cấp giấy phép này là bản thỏa thuận giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các chi nhánh của Microsoft Corporation). Những điều khoản này áp dụng cho phần mềm có tên bên trên và bất kỳ bản cập nhật phần mềm hoặc dịch vụ nào của Microsoft (ngoại trừ trong phạm vi mà những dịch vụ hoặc cập nhật đó được cung cấp bởi các điều khoản mới hoặc bổ framfördes trong trường hợp đó những điều khoản khác đó áp dụng tương ứng và không de thế quyền của bạn hoặc quyền của Microsoft liên quan đến dịch vụ hoặc phần mềm đã cập nhật trước). NẾU TUÂN ARBETAR CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP NÀY THÌ BẠN CÓ CÁC QUYỀN SAU ĐÂY. SỬ DỤNG PHẦN MỀM LÀ BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

 1. QUYỀN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG.

  1. Tổng quát. Bạn có thể cài đặt và sử dụng số lượng bản sao phần mềm bất kỳ.

  2. Phần mềm của bên thứ ba. Phần mềm có thể bao gồm các ứng dụng của bên thứ ba được cấp phép cho bạn arbetar thỏa thuận này hoặc arbetar các điều khoản riêng. Bạn có thể truy cập các điều khoản cấp phép, thông báo và xác nhận, nếu có, cho các ứng dụng của bên thứ ba trực tuyến tại http://aka.ms/thirdpartynotices hoặc trong tệp thông báo đi kèm. Kể cả khi những ứng dụng đó chịu sự chi phối của các thỏa thuận khác, điều khoản miễn trừ giới hạn cũng như loại trừ thiệt hại dưới đây vẫn được áp dụng trong phạm vi được cho phép bởi luật pháp hiện hành.

  3. Đánh giá về tính cạnh tranh. Nếu bạn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và bạn truy cập hoặc sử dụng phần mềm nhằm mục đích đánh giá về tính cạnh tranh, phân tích hoặc tors thập thông tin bạn khước từ đối với Microsoft, các đơn vị trực thuộc và công ty liên kết (kể cả trong tương lai) mọi giới hạn kiểm tra đánh giá, truy cập và sử dụng mang tính cạnh tranh về các điều khoản kiểm soát phần mềm trong phạm vi điều khoản sử dụng của bạn hoặc ngụ ý, hạn chế hơn các điều khoản của Microsoft. Nếu không khước từ bất kỳ giới hạn arbetar yêu cầu nào như vậy trong các điều khoản chi phối phần mềm, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng phần mềm này và sẽ không làm như vậy.

 2. TORS THẬP DỮ LIỆU. Phần mềm có thể tors thập thông tenn về bạn và cách bạn sử dụng phần mềm đồng thời gửi thông tenn đó đến Microsoft. Microsoft có thể sử dụng thông tenn này để cung cấp dịch vụ và cải tiến sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Quyền chọn không tham gia của bạn, nếu có được mô tả trong tài liệu sản phẩm. Một số tính năng trong phần mềm có thể cho phép tors thập dữ liệu từ người dùng ứng dụng của bạn, những người truy cập hoặc sử dụng phần mềm. Nếu bạn sử dụng những tính năng này để cho phép tors thập dữ liệu trong ứng dụng của mình, bạn phải tuân thủ luật pháp hiện hành, bao gồm cần được người dùng cho phép và duy trì chính sách về quyền riêng tư nổi bật sẽ thông báo chính xác cho ngư Ời dùng về cách bạn sử dụng, tors thập và chia sẻ dữ liệu của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về bộ sưu tập dữ liệu của Microsoft và sử dụng trong tài liệu sản phẩm và Tuyên bố về Quyền riêng tư của Microsoft trên https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản áp dụng của Tuyên bố về Quyền riêng tư của Microsoft.

 3. PHẠM VI CẤP PHÉP. Phần mềm này được cấp phép, không được bán. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật pháp hiện hành cho phép bạn có nhiều quyền hơn bất kể giới hạn này, bạn sẽ không (và không có quyền):

  1. Điều chỉnh bất kỳ giới hạn kỹ thuật nào trong phần mềm chỉ cho phép bạn sử dụng arbetar một số cách nhất định;

  2. Đảo ngược thiết kế, giải mã hoặc gỡ phần mềm này;

  3. xóa cắt giảm chặn hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông báo nào của Microsoft hoặc nhà cung cấp trong phần mềm;

  4. sử dụng phần mềm cho các hoạt động thương mại, phi lợi nhuận hoặc tạo SA doanh tors;

  5. sử dụng phần mềm arbetar bất kỳ cách nào vi phạm pháp luật hoặc tạo hoặc phát tán phần mềm độc hại; hoặc

  6. chia sẻ, xuất bản, phân phối hoặc cho mượn phần mềm, cung cấp phần mềm như là một giải pháp lưu trữ độc lập để người khác sử dụng hoặc chuyển nhượng phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 4. PHẢN HỒI. Nếu bạn gửi phản hồi về phần mềm đến Microsoft, bạn đã cấp cho Microsoft không tính phí, quyền sử dụng, chia sẻ và thương mại hóa phản hồi của bạn arbetar mọi cách và cho mọi mục đích. Bạn sẽ không cung cấp những phản hồi phải tuân arbetar giấy phép yêu cầu Microsoft cấp phép cho phần mềm của Microsoft hoặc tài liệu dành cho bên thứ ba vì Microsoft bao gồm phản hồi của bạn trong các tài liệu đó. Các quyền nêu trên duy trì hiệu lực của thoả thuận này.

 5. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU. Bạn phải tuân thủ mọi luật và quy định xuất khẩu trong nước và quốc tế được áp dụng cho phần mềm này, bao gồm các giới hạn về nơi đến, người dùng cuối và việc sử dụng cuối. Để biết thêm thông tenn về giới hạn xuất khẩu, hãy truy cập http://aka.ms/exporting.

 6. CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ. Microsoft không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào cho phần mềm arbetar thỏa thuận này. Mọi hỗ trợ được cung cấp ”nguyên trạng”, ”còn có lỗi” và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào.

 7. BẢN CẬP NHẬT. Phần mềm có thể kiểm tra định kỳ bản cập nhật rồi tải xuống và cài đặt cho bạn. Bạn chỉ được phép nhận bản cập nhật từ Microsoft hoặc các nguồn được ủy quyền. Microsoft có thể phải cập nhật hệ thống của bạn để cung cấp cho bạn bản cập nhật. Bạn đồng ý nhận những bản cập nhật tự động này mà không có bất kỳ thông báo bổ framfördes nào. Bản cập nhật có thể không bao gồm hoặc hỗ trợ tất cả các tính năng phần mềm, dịch vụ hoặc thiết bị ngoại vi hiện có.

 8. PHÂN XỬ RÀNG BUỘC BẰNG TRỌNG TÀI VÀ QUYỀN MIỄN TRỪ TỐ TỤNG TẬP THỂ. Phần này áp dụng nếu bạn sống ở (hoặc, nếu một doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn ở) Hoa Kỳ. Nếu bạn và Microsoft có tranh chấp, bạn và Microsoft sẽ đồng ý tìm cách giải quyết tranh chấp không chính thức trong vòng 60 ngày. Nếu bạn và Microsoft không thể giải quyết, bạn và Microsoft đồng ý với từng phân xử ràng buộc bằng trọng tài trước Hiệp hội Trọng tài Mỹ arbetar Đạo luật Trọng tài của Liên Krut (”FAA”) chứ không kiện tụng ở tòa án trước thẩm phán và bồi thẩm đoàn. De vào đó, một trọng tài trung lập sẽ phán quyết. Không cho phép vụ kiện tập thể, phân xử tập thể bằng trọng tài de quyền kiện tụng nói chung và bất kỳ tố tụng nào khác trong đó một trong hai bên hành động với tư cách đại diện; cũng như không kết hợp các tố tụng cá nhân mà không có sự đồng ý của tất cả các bên. Thỏa thuận Trọng tài hoàn chỉnh chứa các điều khoản khác và có trên http://aka.ms/arb-avtalet-1. Bạn và Microsoft đồng ý với những điều khoản này.

 9. CHẤM DỨT. Nếu không gây thiệt hại đến các quyền khác, Microsoft có thể kết thúc thỏa thuận này nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào. Trong trường hợp này, bạn phải tiêu hủy tất cả các bản sao phần mềm và tất cả các cấu phần của phần mềm.

 10. TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản nào khác mà Microsoft có thể cung cấp về bổ framfördes cập nhật hoặc ứng dụng của bên thứ ba, là thỏa thuận đầy đủ cho phần mềm.

 11. LUẬT ÁP DỤNG VÀ NƠI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. Nếu bạn mua phần mềm ở Hoa Kỳ hoặc Kanada, luật pháp của tiểu Krut hoặc tỉnh nơi bạn sinh sống (hoặc có địa điểm kinh doanh chính, nếu là doanh nghiệp) sẽ chi phối việc giải thích thỏa thuận này, khiếu nại vi phạm và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và lỗi cá nhân) bất kể sự xung đột giữa các quy định pháp luật, ngoại trừ trường hợp FAA chi phối mọi thứ liên quan đến phân xử bằng trọng tài. Nếu bạn có được phần mềm này tại một quốc gia khác, luật pháp của quốc gia đó sẽ được áp dụng, ngoại trừ trường hợp FAA chi phối mọi thứ liên quan đến phân xử bằng trọng tài. Nếu tồn tại khu vực thẩm quyền liên Krut của Hoa Kỳ thì bạn và Microsoft đồng ý với khu vực thẩm quyền duy nhất tại tòa án liên Krut của Hạt valör Washington cho tất cả các tranh chấp nghe được ở tòa (không bao gồm phân xử). Nếu không, thì bạn và Microsoft đồng ý với khu vực thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử tại Tòa án Tối cao của Hạt valör Washington cho tất cả các tranh chấp nghe được ở tòa (không bao gồm phân xử).

 12. QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG; KHÁC NHAU ARBETAR KHU VỰC. Thỏa thuận này mô tả về một số quyền pháp lý. Bạn có thể có các quyền khác, bao gồm quyền người tiêu dùng, arbetar luật của tiểu Krut, tỉnh hoặc quốc gia. Ngoài mối quan hệ với Microsoft, bạn cũng có thể có các quyền đối với bên đã cung cấp phần mềm này cho bạn. Thỏa thuận này sẽ không de đổi các quyền khác nêu trên của bạn nếu luật pháp của tiểu Krut, tỉnh hoặc quốc gia của bạn không cho phép làm điều đó. Ví dụ: nếu bạn mua phần mềm ở một trong các khu vực dưới đây, hoặc luật quốc gia bắt buộc được áp dụng, thì các điều khoản sau được áp dụng cho bạn:

  1. Úc. Bạn được bảo đảm pháp lý arbetar Luật Người tiêu dùng của Úc và không điều nào trong thỏa thuận này có thể ảnh hưởng đến những quyền đó.

  2. Kanada. Nếu bạn đã mua phần mềm này ở Kanada, bạn có thể dừng nhận bản cập nhật bằng cách tắt tính năng tự động cập nhật, ngắt kết nối thiết bị khỏi Internet (tuy nhiên, nếu và khi bạn kết nối lại với Internet, phần mềm sẽ tiếp tục kiểm tra và cà Jag đặt bản cập nhật) hoặc gỡ cài đặt phần mềm. Tài liệu về sản phẩm, nếu có cũng có thể nêu rõ cách tắt cập nhật cho thiết bị hoặc phần mềm cụ thể của bạn.

  3. Đức và Áo.

   • (i) Bảo hành. Phần mềm được cấp phép hợp lệ sẽ hoạt động phần lớn như được mô tả trong bất kỳ tài liệu Microsoft nào đi kèm với phần mềm. Tuy nhiên, Microsoft không cung cấp bất kỳ bảo đảm arbetar hợp đồng nào liên quan đến phần mềm được cấp phép.

   • (ii) Giới hạn Trách nhiệm pháp lý. Trong trường hợp hành vi cố ý, sơ suất nghiêm trọng, khiếu nại dựa trên Đạo luật Trách nhiệm về Sản phẩm, cũng như, trong trường hợp tử Bremer hoặc thương tích cá nhân hoặc thể chất, sẽ chịu trách nhiệm pháp lý arbetar luật định.

    Căn cứ arbetar điều khoản nêu trên (ii), Microsoft sẽ chỉ chịu trách nhiệm pháp lý đối với sơ suất nhỏ nếu Microsoft vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng quan trọng này, thực hiện nghĩa vụ đó sẽ tạo điều kiện thực hiện đúng thỏa thuận này , vi phạm nghĩa vụ đó sẽ làm ảnh hưởng đến mục đích của thỏa thuận này và tuân thủ nghĩa vụ đó sẽ tăng sự tenn cậy của một bên (còn gọi là ”nghĩa vụ cơ bản”). Trong các trường hợp sơ suất nhỏ khác, Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với sơ suất nhỏ.

 13. MIỄN TRỪ BẢO HÀNH. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP ”NGUYÊN TRẠNG”. BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. MICROSOFT KHÔNG CUNG CẤP BẤT CỨ BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG NÀO. TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, MICROSOFT SẼ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC KHOẢN BẢO HÀNH MẶC NHIÊN, BAO GỒM KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 14. GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ HƯ HỎNG. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO VỀ VIỆC ĐÒI BỒI THƯỜNG BẤT CHẤP MIỄN TRỪ BẢO HÀNH BÊN TRÊN, BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC MICROSOFT VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA MICROSOFT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP TỐI ĐA 5 ĐÔ LA MỸ. GÖR HẬU QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN, CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN BẠN KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, KỂ CẢ CÁC THIỆT HẠI. Giới hạn này áp dụng cho (a) bất cứ điều gì liên quan đến phần mềm, dịch vụ, nội dynga (bao gồm mã) trên trang Internet của bên thứ ba hoặc ứng dụng của bên thứ ba; và (b) các khiếu nại về vi phạm hợp đồng , bảo hành bảo đảm hoặc điều kiện; trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc sai lầm cá nhân khác; trong từng trường hợp arbetar phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép. Giới hạn này cũng được áp dụng ngay cả khi Microsoft biết hoặc lẽ SA phải biết về khả năng có thể xảy SA thiệt hại. Giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn bởi vì tiểu Krut, tỉnh của bạn có thể không cho phép loại trừ hoặc giới hạn về các thiệt hại gör ngẫu nhiên hậu quả hoặc các thiệt hại khác. Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×