Mina kontroller för pivottabeller och pivotdiagram fungerar inte i Access 2007

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symptom

När du öppnar en databas med ett Microsoft Office Access 2003-filformat eller tidigare i Access 2007 visas något av följande meddelanden:

 • Databasen eller projektet Microsoft Office Access saknar en referens eller innehåller en skadad referens till filen '0WC10.DLL' version 1.0.

 • Databasen eller projektet Microsoft Office Access saknar en referens eller innehåller en skadad referens till filen '0WC11.DLL' version 1.0.

Databasfilen öppnas i Access 2007, men eventuella Microsoft Office-pivottabellkontroller eller Microsoft Office-diagramkontroller som finns i formulär, rapporter eller på dataåtkomstsidor fungerar inte. Dessutom kan meddelandet "Det finns inget objekt i denna kontroll" visas när du öppnar ett objekt som innehåller en pivottabellkontroll eller pivotdiagramkontroll.

Orsak

Databasen innehåller en eller flera kontroller som skapades med hjälp av Microsoft Office 2003 Web Components eller tidigare. Som standard installeras inte de här versionerna av Microsoft Office Web Components med Access 2007. Därför är referensen till filerna skadad och kontrollerna fungerar inte längre.

Obs!: Problemet som beskrivs i den här artikeln gäller kontroller för pivottabeller eller pivotdiagram som du kan lägga till i ett formulär, en rapport eller på en dataåtkomstsida. Till skillnad från dessa fungerar vyer av objekt för pivottabeller och diagram som skapades i Access 2003 eller tidigare versioner av Access fortfarande i Access 2007. Du kan öppna de här vyerna genom att klicka på Visa på fliken Start, och sedan klicka på Pivottabellvy eller Pivotdiagramvy.

När du lägger till kontroller, till exempel Microsoft Office pivottabellens kontroll i ett formulär, rapport eller dataåtkomstsida skapas referenser till DLL-bibliotek (DLL-filer) som stöder dessa kontroller. Senare versioner av Access kan inte innehålla alla DLL-filer som du behöver för kontroller som du har lagt till medan du arbetade med databasen i tidigare versioner av Access. I det här fallet måste du hämta och installera de här DLL-filer separat om du vill fortsätta med hjälp av kontroller som är beroende av dem. Som standard installeras inte Access 2007 version 10.0 eller version 11.0 Microsoft Office Web Components.

Listan nedan innehåller exempel på några kontroller som påverkas av det här problemet:

 • Microsoft Office-diagram 10.0

 • Microsoft Office-diagram 11.0

 • Microsoft Office-pivottabell 10.0

 • Microsoft Office-pivottabell 11.0

Lösning

Om du ska kunna visa kontroller för pivottabeller och pivotdiagram från tidigare versioner korrekt i Access 2007 behöver du hämta och installera rätt DLL-filer. Ta reda på vilka filer du behöver med hjälp av procedurerna nedan och hämta och installera sedan de här filerna.

Fastställa vilken referens som saknas

 1. Öppna databasen i Access 2007.

 2. Gör något av följande när du vill öppna Visual Basic Editor:

  • Öppna en befintlig modul genom att dubbelklicka på på den i navigeringsfönstret.

  • Klicka på modul på fliken Skapa i gruppen annat. Om det här kommandot är tillgängligt, klickar du på pilen under makro eller Klassmodul-knappen och klicka sedan på modul.

 3. Klicka på Referenser på menyn Verktyg i Visual Basic Editor.

 4. Leta efter referenser som är markerade med SAKNAS under Tillgängliga referenser i dialogrutan Referenser.

  • Om antingen Microsoft Office Web Components version 10.0 eller version 11.0 saknas följer du instruktionerna nedan när du vill hämta och installera den DLL-fil som behövs.

Hämta och installera den fil som behövs

 1. Sök på Microsoft Download Center efter owc10.exe eller owc11.exe, beroende på vilken version du kom fram till saknades i den tidigare proceduren.

 2. Följ instruktionerna på Download Center för att hämta och installera filen. Lägg märke till att du antingen kan spara EXE-filen på datorn och sedan köra den här du vill installera DLL-filen, eller klicka på Kör om du vill installera DLL-filen direkt från Download Center.

 3. När installationen har slutförts stänger du Access-databasprogrammet och öppnar det sedan igen, för att bekräfta att kontrollerna fungerar som du förväntar dig.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×