MINA (funktionen MINA)

Returnerar det minsta värdet i en lista med argument. Text och logiska värden som SANT och FALSKT jämförs också.

Syntax

MINA(värde1;värde2;...)

Värde1; värde2;...     är de 1 till 30 värden för vilka du vill hitta det minsta värdet.

Kommentarer

  • Du kan ange argument som är tal, tomma, logiska värden eller textrepresentationer av tal. Argument som är felvärden orsakar ett fel. Om beräkningen inte ska omfatta text eller logiska värden använder du i stället MIN.

  • Argument som innehåller SANT returnerar 1 medan argument som innehåller text eller FALSKT returnerar 0 (noll).

  • Om argumenten inte innehåller några tal ger MINA resultatet 0.

Exempel

Kol1

Kol2

Kol3

Kol4

Kol5

Formel

Beskrivning (resultat)

FALSKT

0,2

0,5

0,4

0,8

=MINA([Kol1]; [Kol2]; [Kol3]; [Kol4]; [Kol5])

Det minsta av talen. FALSKT returnerar 0 (0)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×