Mina datainsamlingssvar bearbetas inte automatiskt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symptom

Du använder Microsoft Office Access 2007 och Microsoft Office Outlook 2007 för att skapa och skicka ett e-postmeddelande som innehåller ett dataformulär. Mottagare rapporterar att de har fyllt i formulären och skickat tillbaka dem till dig som svar. Det förväntande resultatet visas emellertid inte i Office Access 2007 eller Office Outlook 2007. Exempel:

  • Du ser inga data i måltabellerna i Access. Nya poster har inte lagts till, eller så har befintliga poster inte uppdaterats.

  • Outlook-kolumnen Datainsamlingsstatus för meddelandet innehåller antingen ett felmeddelande eller strängen "Meddelandet ej bearbetat". Kolumnen Kategorier för meddelandet innehåller antingen en röd fyrkant eller är tom.

    Tips: Kolumnerna i Outlook med namnen Uppföljningsflagga, Datainsamlingsstatus och Kategorier visar status för bearbetningen. Om du vill lägga till dessa kolumner i vyn högerklickar du på en kolumnrubrik och klickar på Fältväljaren på snabbmenyn. I dialogrutan Fältväljaren drar du vart och ett av fälten och släpper dem till höger eller vänster om en befintlig kolumnrubrik.

    När ett svar har bearbetats är kolumnen Datainsamlingsstatus i Outlook tom och kolumnen Kategorier innehåller en grön fyrkant. Kolumnen Uppföljningsflagga innehåller dessutom meddelandet Datainsamlingsåtgärden har slutförts.

Lösning

Om du tror att ett svar det inte gick att bearbeta automatiskt kan du prova föreslagna lösningar i tabellen nedan. Majoriteten av de här lösningarna kräver att du först åtgärda problemet och exportera sedan svaret manuellt. Mer information om bearbetning av svar manuellt finns i artikeln bearbeta datainsamlingssvar manuellt.

Problem

Cau Se

Alternativ metod

Ett svar finns i Outlook-mappen, men har inte bearbetats. Kolumnen Datainsamlingsstatus innehåller Meddelandet ej bearbetat.

Gå igenom meddelandealternativen i dialogrutan Alternativ för datainsamlingsmeddelande. Välj antingen att bearbeta svaren manuellt eller välj inställningar som förhindrar att vissa svar bearbetas automatiskt.

Tips: Du visar alternativen genom att klicka på Samla in och uppdatera data via e-post på fliken Externa data och sedan klicka på Hantera svar. Markera önskat meddelande i dialogrutan och klicka sedan på Alternativ för meddelanden.

Exportera svaret manuellt.

Ändra inställningarna i alternativdialogrutan för att säkerställa att ännu inte har fått bearbetas automatiskt. Mer information finns i artikeln Alternativ för datainsamlingsmeddelanden.

Jag har svarat på ett av mina meddelanden men det bearbetas inte.

När du svarar på egna meddelanden gör du det på ett något annorlunda sätt.

I stället för att fylla i formuläret i meddelandet som du tar emot, fyller du i formuläret som finns i det skickade meddelandet i mappen Skickat. Bläddra till mappen Skickat och öppna meddelandet. Klicka på Svara, fyll i formuläret och klicka på Skicka.

Kolumnen Datainsamlingsstatus innehåller följande sträng:

Det går inte att hitta databasen. Leta upp databasen och importera informationen manuellt.

Databasen har antingen flyttats, bytt namn, tagits bort eller skadats.

Återställ databasen till den ursprungliga platsen och exportera svaret manuellt.

Kolumnen Datainsamlingsstatus innehåller följande sträng:

Det går inte att öppna databasen för dataimport, eftersom databasen redan används. Bearbeta svaren manuellt så snart databasen är tillgänglig igen.

Databasen är öppen i exklusivt läge, och det går inte att ändra i den förrän den låses upp.

Be användaren som har öppnat databasen i exklusivt läge att stänga den och sedan öppna den i normalt läge. Försök sedan att exportera svaret manuellt.

Kolumnen Datainsamlingsstatus innehåller följande sträng:

Den här Access-databasen är lösenordsskyddad. Exportera informationen till Microsoft Access manuellt.

Måldatabasen är lösenordsskyddad. Det går inte att bearbeta databasen automatiskt när den är skyddad med lösenord.

Exportera svaret manuellt. Om du vill att kommande svar ska bearbetas automatiskt tar du bort lösenordet från databasen.

Kolumnen Datainsamlingsstatus innehåller ett meddelande som anger att antingen en tabell, en fråga eller ett fält saknas.

Antingen har måldatabasen tagits bort eller bytt namn, eller så har strukturen ändrats så att innehållet i formuläret inte kan läggas till i tabellerna.

Återskapa måltabellerna och -frågorna eller skapa och skicka ett nytt datainsamlingsmeddelande.

Kolumnen Datainsamlingsstatus innehåller följande sträng:

Det går inte bearbeta det här e-postmeddelandet. Formuläret i meddelandet är antingen skadat eller justerat.

Antingen är formuläret eller svaret skadat, eller så har någon (mottagaren eller avsändaren) ändrat formuläret.

Om en mottagare har ändrat formuläret ber du mottagaren att skicka formuläret till dig igen, och sedan exporterar du svaret manuellt.

Om formuläret i det ursprungliga meddelandet är skadat eller ogiltigt, måste du skapa och skicka ett nytt meddelande.

Kolumnen Datainsamlingsstatus innehåller följande sträng:

Den information som krävs för att slutföra bearbetningen av den angivna databasen går inte att hitta.

Informationen som behövs för att mappa svaret till den befintliga posten som ska uppdateras saknas.

Meddelandeinställningarna måste synkroniseras med Outlook. Växla till Access och markera sedan meddelandet i dialogrutan Hantera svar. Under Meddelandedetaljer visas en varningsruta. Klicka på meddelandet i varningsrutan för att synkronisera inställningarna och stäng sedan dialogrutan. Växla tillbaka till Outlook och exportera svaret manuellt.

Kolumnen Datainsamlingsstatus innehåller följande sträng:

Det går inte att lägga till eller uppdatera data, eftersom det skulle innebära duplicerade värden i ett fält som bara kan lagra unika värden.

Ett fält vars Indexerat-egenskap har angetts till Ja (inga dubbletter) kan inte innehålla dubblettvärden. Om värdet som är tilldelat formulärfältet redan finns i motsvarande fält i tabellen, misslyckas åtgärden.

Be mottagaren att skicka ett nytt svar, med ett annat värde i formulärfältet.

Kolumnen Datainsamlingsstatus innehåller följande sträng:

Det värde du angav tillhör inte alternativen i listan.

Formuläret innehåller ett obligatoriskt fält som slår upp värden, men användaren har inte angett något värde för fältet, eller så har fältets EndastFrånLista-egenskap angetts till Ja och användaren har angett ett värde som inte finns i listan.

Be mottagaren att skicka svaret igen efter att ha fyllt i alla fält, eller fyll i och spara formuläret själv och exportera igen.

Kolumnen Datainsamlingsstatus innehåller ett meddelande som anger att värdet som anges i ett formulärfält är ogiltigt.

Mottagaren har angett ogiltiga data i ett eller flera fält.

Be mottagaren att skicka svaret igen efter att ha fyllt i alla fält, eller fyll i och spara formuläret själv och exportera igen.

Kolumnen Datainsamlingsstatus innehåller följande sträng:

Det här meddelandet innehåller ett formulär som du behöver fylla i. När du har fyllt i formuläret, skickar du meddelandet till dess avsändare.

Mottagaren har inte fyllt i formuläret.

Be mottagaren att skicka ett nytt svar efter att ha fyllt i formuläret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×