Mina datainsamlingssvar bearbetas inte automatiskt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symptom

Du använder Access 2007 och Access 2010 med Outlook 2007 eller Outlook 2010 för att generera och skicka ett e-postmeddelande som innehåller ett datainmatningsformulär. Mottagare rapporterar att de har fyllt i formulär och skickas till dig som svar. Men ser du inte det förväntade resultatet i Access eller Outlook. Till exempel:

  • Du kan inte se data i måltabellerna i Access. Nya poster läggs inte eller befintliga poster uppdateras inte.

  • Kolumnen Status för insamling av Data för meddelanden i Outlook visas ett felmeddelande eller strängen ”meddelandet obearbetade”. Dessutom kolumnen kategorier för meddelandet antingen visar en röd fyrkant eller är tom.

    Tips: Kolumnerna i Outlook med namnet Uppföljningsflagga, Status för insamling av Data och kategorier statusen av bearbetning. Om du vill lägga till dessa kolumner i vyn högerklickar du på en kolumnrubrik och klicka på Fältväljaren på snabbmenyn. Dra varje fält och släpp den till höger eller till vänster om en befintlig kolumnrubriken i dialogrutan Fältväljaren .

    När ett svar bearbetats kolumnen Status för insamling av Data i Outlook är tomt och kolumnen kategorier visas en grön fyrkant. Dessutom visar kolumnen Uppföljningsflagga meddelandet datainsamling åtgärden lyckades.

Upplösning

Om du tror att ett svar det inte gick att bearbeta automatiskt kan du prova föreslagna lösningar i tabellen nedan. Majoriteten av de här lösningarna kräver att du först åtgärda problemet och exportera sedan svaret manuellt. Mer information om bearbetning av svar manuellt finns i artikeln bearbeta datainsamlingssvar manuellt.

Problem

Orsak

Lösning

Ett svar finns i Outlook-mapp, men behandlas inte. Status för insamling av Data kolumn visas meddelandet ej bearbetat.

Granska meddelandealternativ i dialogrutan Alternativ för datainsamlingsmeddelanden. Du antingen valt att bearbeta svaren manuellt eller väljer inställningar som innebär att vissa svar från bearbetas automatiskt.

Tips: Om du vill visa alternativen på fliken Externa Data i gruppen Samla in Data, klickar du på Hantera svar. Markera meddelandet och klicka på Alternativ för meddelanden i dialogrutan.

Exportera manuellt svaret.

Ändra inställningarna i alternativdialogrutan för att säkerställa att ännu inte har fått bearbetas automatiskt. Mer information finns i artikeln Alternativ för datainsamlingsmeddelanden.

Jag svarade på en av Mina meddelanden, men inte komma behandlas den.

Svara på ditt meddelande innebär det något annat sätt.

Fyll i formuläret som finns i det skickade meddelandet i mappen Skickat i stället för att fylla i formuläret i meddelandet som du tar emot. Bläddra till mappen Skickat och öppna meddelandet. Klicka på Svara, fyller i formuläret och klicka sedan på Skicka.

Kolumnen Status för insamling av Data visas följande sträng:

Det går inte att hitta databasen. Lokalisera databasen och importera data manuellt.

Databasen har antingen flyttas till en annan plats har ändrats eller tagits bort eller är skadad.

Återställ databasen till dess ursprungliga plats och exportera manuellt svaret.

Kolumnen Status för insamling av Data visas följande sträng:

Kan inte öppna databasen för att importera data eftersom databasen redan används. Bearbeta svaren manuellt när databasen är tillgänglig.

Databasen är öppen i exklusivt läge och kan inte ändras till databasen tills exklusivt lås släpps.

Be den användare som har databasen öppnas i exklusivt läge för att stänga och öppna databasen i normalt läge. Prova sedan manuellt exportera svaret.

Kolumnen Status för insamling av Data visas följande sträng:

Den här Access-databas är skyddad med ett lösenord. Manuellt exportera dessa data till Microsoft Access.

Måldatabasen är lösenordsskyddat. Automatisk bearbetning misslyckas om databasen kräver ett lösenord.

Exportera manuellt svaret. Om du vill framtida svar till behandlas automatiskt kan du ta bort lösenordet från databasen.

Kolumnen Status för insamling av Data visas ett meddelande som anger att en tabell, fråga eller fält saknas.

Måltabell eller fråga antingen tagits bort eller bytt namn eller struktur har ändrats så att innehållet i formuläret inte kan läggas till i tabellerna.

Skapa nytt mål tabeller och frågor, eller skapa och skicka ett nytt datainsamlingsmeddelande.

Kolumnen Status för insamling av Data visas följande sträng:

Det går inte att bearbeta detta e-postmeddelande. Formuläret i meddelandet är antingen skadat eller har ändrats.

Antingen formuläret i svaret är skadad eller någon (mottagaren eller avsändaren) ändras i formuläret.

Om en mottagare ändrat formuläret, be mottagaren att skicka formuläret till dig igen och exportera sedan svaret manuellt.

Om formuläret i det ursprungliga meddelandet är skadad eller ogiltig, måste du skapa och skicka ett nytt meddelande.

Kolumnen Status för insamling av Data visas följande sträng:

Kan inte hitta informationen som behövs för att slutföra bearbetningen i den angivna databasen.

Information som krävs för att mappa svara på den befintliga posten som ska uppdateras saknas.

Meddelandeinställningarna behöver synkroniseras med Outlook. Växla till Access och i dialogrutan Hantera svar, markera meddelandet. Under Information om meddelandet visas en säkerhetsvarning visas. Klicka på meddelandet i varningsrutan att synkronisera inställningarna och stäng sedan dialogrutan. Växla tillbaka till Outlook och exportera manuellt svaret.

Kolumnen Status för insamling av Data visas följande sträng:

Det går inte att lägga till eller uppdatera data, eftersom det skulle innebära duplicerade värden i ett fält som endast tillåter unika värden.

Ett fält vars egenskapen Indexerat anges till Ja (inga dubbletter) får inte innehålla dubblettvärden. Om värdet som tilldelats ett fält redan finns i motsvarande fält i tabellen, misslyckas åtgärden.

Be mottagaren att skicka ett annat svar med ett annat värde i fältet.

Kolumnen Status för insamling av Data visas följande sträng:

Det inmatade värdet är ett objekt i listan över alternativ

Formuläret innehåller ett obligatoriskt fält som slår upp värden, men användaren ange inte ett värde för fältet eller fältets värdet för egenskapen anges till Ja och användaren angav ett värde som inte finns i listan.

Antingen be mottagaren att skicka svaret igen när du har slutfört alla fält, eller slutföra och spara formuläret och exportera igen.

Kolumnen Status för insamling av Data visas ett meddelande som anger det värde som anges i ett formulärfält inte är giltig.

Mottagaren angav ogiltiga data i ett eller flera fält.

Antingen be mottagaren att skicka svaret igen när du har slutfört alla fält, eller slutföra och spara formuläret och exportera igen.

Kolumnen Status för insamling av Data visas följande sträng:

Det här meddelandet innehåller ett formulär som du behöver fylla i. När du är klar kan du skicka den till avsändaren av meddelandet.

Mottagaren slutfördes inte i formuläret.

Be mottagaren att skicka ett annat svar när du har slutfört i formuläret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×