Min aktivitet inte öka eller minska indraget. Vad händer?

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om det inte går att göra ett indrag och minska indrag för aktiviteterna:

 • Du försöker minska indrag för en aktivitet i första stadiet Kan inte dra ut aktiviteter på den första dispositionsnivån. Dra in de aktiviteter som du vill ta med som underaktiviteter till den första nivå sammanfattande uppgiften i stället.

 • Du försöker flytta en aktivitet i ett konsoliderat projekt När du arbetar med konsoliderade projekt (flera projekt som samlas in som underprojekt i en bakgrund project) kan inte uppgifterna i samband med specifika underprojekt Minska indrag för mer än ett underprojekt.

 • Du kanske försöker och minska indrag för tilldelningar, inte aktiviteter Vyerna Resursanvändning och Aktivitetsanvändning visa aktivitet och resurs tilldelningar med indrag som liknar underaktiviteter. Även om tilldelningar kan visas eller döljs tillsammans med underaktiviteter, kan inte de indragen eller dra ut.

 • Du kan arbeta i en vy som inte använder dispositionsknapparna Knapparna indrag och minska indrag fungerar bara när vyn Gantt-schema, Aktivitetslista eller Aktivitetsanvändning är aktiv vy. Om du använder något av de här vyerna och Dispositionsknapparna fungerar inte, kontrollerar du att din sammanfattningsaktiviteter visas.

  Om du vill visa sammanfattningsaktiviteterna, följer du anvisningarna i avsnittet Dölj och visa projektsammanfattningen .

 • Du kan ha aktiviteterna sorteras utan att behålla dispositionsstrukturen Om aktiviteterna är för närvarande sorterade utan dispositionsstrukturen, är inte dispositionsknapparna tillgängliga.

  Om du vill behålla dispositionsstrukturen som när du sorterar dina uppgifter, klicka på Sortera på fliken Visa (eller menyn projekt i Project 2007), klicka på Sortera efter och markera kryssrutan Behåll disposition.

 • Du kan ha dina aktiviteter, grupperade Om Group By ruta på fliken Visa i avsnittet Data (finns i verktygsfältet i Project 2007, se bilden nedan) är inställd på Gruppera aktiviteterna, disposition är inte tillgänglig. Knapparna Visa underaktiviteter och Dölj underaktiviteter till vänster om aktivitetens namn Dölj och visa de grupperade aktiviteterna i stället för dispositionsstrukturen för sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter. Om du vill ta bort en gruppering väljer Gruppera efter > Ingen grupp.

  subtask12

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×