Milstolpe (aktivitetsfält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Datatyp     Ja/Nej

Typ av post     Beräknad eller manuell

Beskrivning     I fältet Milstolpe anges om en aktivitet är en milstolpe.

Beräkning     Om en aktivitet har varaktigheten noll är den en så kallad milstolpe, vilket innebär att fältet Milstolpe innehåller Ja. Om en aktivitet har en varaktighet med ett värde som är högre än noll innehåller fältet Nej.

Rekommenderad användning     Lägg till fältet Milstolpe i en aktivitetsvy om du vill ändra de automatiska inställningarna för milstolpar direkt i den aktuella vyn. Du kan ange om en aktivitet ska vara en milstolpe genom att välja Ja eller Nej i fältet Milstolpe. Med hjälp av fältet Milstolpe kan du också ange att särskild formatering ska användas för milstolpeaktiviteter i vyerna Gantt-schema, Kalender eller Nätverksdiagram.

Exempel     Den sista aktiviteten i varje fas av projektet är ett dagslångt uppföljningsmöte med ledningen. Eftersom aktiviteten har varaktigheten en dag, definieras den inte automatiskt som en milstolpe i Project, men det kan du ändra genom att ändra innehållet i fältet Milstolpe från Nej till Ja.

Obs!     Du kan också göra en aktivitet till en milstolpe i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Om du vill använda textformatering, till exempel ett visst teckensnitt eller en viss färg, enbart för milstolpar, går du till dialogrutan Text och markerar Milstolpeaktiviteter som det objekt som ska ändras innan du ändrar teckensnitt, färg eller storlek. Ändringarna används för alla milstolpeaktiviteter.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×