Office
Logga in

Migreringsprestanda och metodtips för Office 365

Det finns många sätt att migrera data från en lokal e-postorganisation till Microsoft Office 365. En vanlig fråga när du planerar en migrering till Office 365 är hur du förbättrar prestandan för datamigreringen och optimerar migreringshastigheten.

Obs!: Prestandainformationen som visas i det här avsnittet gäller inte Office 365-tjänst för dedikerade abonnemang. Mer information om dedikerade abonnemang finns i Tjänstbeskrivningar för dedikerade abonnemang i Office 365.

I det här avsnittet

Översikt över e-postmigrering till Office 365

I Office 365 finns stöd för flera olika metoder för att migrera e-post-, kalender- och kontaktdata från den befintliga meddelandemiljön till Office 365, vilket beskrivs i Sätt att migrera flera e-postkonton till Office 365.

Mer information om Office 365-nätverk och -prestanda finns i Nätverksplanering och prestandajustering för Office 365.

Vanliga migreringsmetoder

Migreringsmetod

Beskrivning

Resurser

Internet Message Access Protocol (IMAP)-migrering

Du kan använda Administrationscenter för Exchange eller Exchange Management Shell till att migrera innehållet i användares postlådor från ett IMAP-meddelandesystem till deras Office 365-postlådor. Det omfattar även migrering av dina postlådor från andra webbaserad e-posttjänster, t.ex. Gmail eller Yahoo Mail.

Migrera dina IMAP-brevlådor till Office 365

Snabb migrering

Med snabb migrering kan du migrera alla lokala postlådor till Office 365 på några dagar. Använd snabb migrering om du planerar att flytta hela e-postorganisationen till Office 365 och hantera användarkonton i Office 365. Du kan migrera högst 2 000 postlådor från den lokala Exchange-organisationen till Office 365 med snabb migrering. Det rekommenderade antalet postlådor är emellertid 150   . Vid fler postlådor än så påverkas prestandan. Även e-postkontakter och distributionsgrupper i den lokala Exchange-organisationen migreras.

Snabb migrering till Office 365

Stegvis migrering

Du använder en stegvis migrering om du planerar att så småningom migrera alla organisationens postlådor till Office 365. Med en stegvis migrering kan du migrera grupper med lokala postlådor till Office 365 under några veckor eller månader.

Vad du behöver veta om stegvis migrering av e-post till Office 365

Konfigurationsproblem i hybriddistribution

En hybridinstallation ger organisationer möjlighet att utöka de många funktionerna och den administrativa kontrollen som de har med sin befintliga lokala Exchange-organisation till molnet. En hybridinstallation ger en känsla av att ha en enda smidig Exchange-organisation mellan en lokal Exchange Server 2013 eller Microsoft Exchange Server 2010 och Office 365. Dessutom kan en hybridinstallation fungera som ett mellanliggande steg när du flyttar helt till en Office 365-organisation.

Exchange Server 2013-hybridinstallation

Tredjepartsmigrering

Det finns många verktyg från tredje part. De använder olika protokoll och metoder för e-postmigreringar från e-plattformar som IBM Lotus Notes och Novell GroupWise.

Här följer några migreringsverktyg från tredje part och partner som kan vara till hjälp vid Exchange-migreringar från tredjepartsplattformar:

 • Binary Tree   Leverantör av plattformsoberoende meddelandemigrering och samexistensprogram, med produkter som tillhandahåller analys av och samexistens och migrering mellan företagsmeddelande- och samarbetsmiljöer, både lokalt och online, baserat på IBM Lotus Notes och Domino och Exchange och SharePoint.

 • BitTitan   Leverantör av migreringslösningar till Office 365.

 • Metalogix   Leverantör av migreringslösningar till Office 365 och SharePoint Online.

 • SkyKick Leverantör av automatiserade migreringslösningar för att flytta lokal Exchange, Gmail, POP3, IMAP, Lotus Notes till Office 365. Med de fullständiga migreringsverktygen får partner hjälp med försäljning, planering, migrering, hantering och olika faser i migreringsprojektet på plats.

 • TransVault   Leverantör av migreringslösningar till Office 365.

Prestanda för migreringsmetoder

I följande tabell jämförs observerade prestandaresultat för de olika migreringsmetoderna för att migrera postlådor och postlådedata till Office 365. Resultaten baseras på interna tester och faktiska kundmigreringar till Office 365.

Viktigt!: På grund av skillnader i hur migreringar utförs och när de utförs kan din faktiska migreringshastighet vara långsammare eller snabbare.

Migreringsmetod

Office 365-användarbegränsning

Office 365-migreringstjänstbegränsning

Hälsobaserad resursbegränsning för Office 365

Observerat genomsnittligt dataflöde per timme och klient (om tillämpligt)

IMAP-migrering

Nej

Ja

Ja

10–14 gigabyte (GB) (20 samtidiga)

Snabb migrering

Nej

Ja

Ja

10–14 GB (20 samtidiga)

Stegvis migrering

Nej

Ja

Ja

10–14 GB (20 samtidiga)

Hybridmigrering

Nej

Ja

Ja

10–14 GB per lokal Exchange 2013 eller 2010 CAS (Microsoft Exchange Mailbox Replication service (MRSProxy-tjänst)) med 20 samtidiga flyttningar 1

Tredje parts MAPI-migrering

Ja

Nej

Ja

4–12 GB (20 samtidiga) 2

Tredjepartsmigrering av Exchange-webbtjänster

Nej

Ja

Ja

5–10 GB (20 samtidiga) 3

Klientuppladdning (från Outlook .pst-filer)

Ja

Nej

Ja

0,5 GB

1Observerat dataflöde för flyttning av en enstaka postlåda ligger i intervallet 0,3–1,0 GB/timme. Större dataflödeshastighet än 1 000 MB/timme per postlåda kan uppnås med ett nätverk som kan klara mindre än 2 procents fördröjningstid vid tillfälligt fel och mindre än 100 ms nätverksfördröjning. Flera samtidiga postlådemigreringar kan användas för att få högre datamigreringshastigheter. Dataflödet för flyttning av en enstaka postlåda blir långsammare när den lokala CAS-servern (MRSProxy-tjänsten) nått sin maskinvarukapacitet, om bandbredden inte är tillräcklig eller om nätverksfördröjningen är för hög. Du kan lägga till fler servrar eller tillfälligt förbättra nätverksanslutningen för att öka migreringshastigheten.

2Observerat dataflöde för en enstaka MAPI-migrering ligger i intervallet 0,1–0,5 GB/timme. Flera samtidiga migreringar kan användas för att få högre datamigreringshastigheter. Dataflödet för en enstaka MAPI-migrering blir långsammare när antingen de lokala servrarna eller nätverket har nått sin kapacitet.

3Observerat dataflöde för en enstaka migrering av Exchange-webbtjänster ligger i intervallet 0,2–0,5 GB/timme. Flera samtidiga migreringar kan användas för att få högre datamigreringshastigheter. Med till exempel 20 samtidiga migreringar hamnar det sammanlagda dataflödet i intervallet 4–10 GB/timme. Dataflödet för en enstaka migrering av Exchange-webbtjänster blir långsammare när antingen de lokala servrarna eller nätverket har nått sin kapacitet.

Prestandafaktorer för migrering

För e-postmigrering finns flera vanliga faktorer som kan påverka migreringsprestandan.

Vanliga prestandafaktorer för migrering

Följande tabell innehåller en lista över vanliga faktorer som påverkar migreringsprestandan. Mer information finns i avsnitten som beskriver de enskilda migreringsmetoderna.

Faktor

Beskrivning

Exempel

Datakälla

Den enhet eller tjänst som är värd för data som ska migreras. Många begränsningar kan gälla för datakällan på grund av maskinvaruspecifikationer, slutanvändarens arbetsbelastning och underhållsåtgärder i serverdelen.

Gmail begränsar hur mycket data som kan extraheras under en viss tidsperiod.

Datatyp och densitet

Eftersom varje kunds företag är unikt är variationen stor när det gäller typen och blandningen av e-postobjekt i postlådor.

En postlåda på 4 GB med 400 objekt med vardera 10 megabyte (MB) bifogade filer migrerar snabbare än en postlåda på 4 GB med 100 000 mindre objekt.

Migreringsserver

Många migreringslösningar använder en migreringsserver av typen "jump box" eller arbetsstation för att slutföra migreringen.

Kunder använder ofta en virtuell dator med låg prestanda som värd för MRSProxy-tjänsten för hybridinstallationer eller för icke-hybridmigreringar av klientdatorer.

Migreringsmotor

Datamigreringsmotorn som ansvarar för att hämta data från källservern omvandlar data, om det behövs. Motorn överför sedan data via nätverket och matar in data i Office 365-postlådan.

MRSProxy-tjänsten har egna funktioner och begränsningar.

Lokala nätverksenheter

Hela nätverksprestandan – från datakälla till Exchange Online-klientåtkomstservrar – påverkar migreringens prestanda.

Brandväggskonfiguration och specifikationer på den lokala organisationen.

Office 365-tjänst

Office 365 har inbyggt stöd och funktioner för att hantera migreringens arbetsbelastning.

Principen för användarbegränsning har standardinställningar som begränsar den totala maximala dataöverföringshastigheten.

Nätverkets prestandafaktorer

Det här avsnittet beskriver de bästa metoderna för att förbättra nätverkets prestanda under migreringen. Diskussionen är allmänt hållen eftersom den största effekten på nätverkets prestanda under migreringen är relaterad till tredje parts maskinvara och Internetleverantörer (ISP).

Använd Exchange-analysverktyget för att få större förståelse för nätverksanslutningen med Office 365. Om du vill köra Exchange-analysverktygstesterna i Support- och återställningsassistenten går du till Avancerad diagnostik > Exchange Online > Kontrollera Exchange Online-nätverksanslutning > Ja. Mer information om Support- och återställningsassistenten finns i Åtgärda problem med Outlook och Office 365 med Support- och återställningsassistenten för Office 365.

Faktor

Beskrivning

Metodtips

Nätverkskapacitet

Hur lång tid det tar att migrera postlådor till Office 365 bestäms av nätverkets tillgängliga och högsta kapacitet.

 • Identifiera den tillgängliga nätverkskapaciteten och fastställ den maximala uppladdningskapaciteten.

 • Kontakta din Internetleverantör för att bekräfta den tilldelade bandbredden och för att få information om begränsningar, till exempel den totala mängden data som kan överföras under en viss tidsperiod.

 • Använd verktyg för att utvärdera den faktiska nätverkskapaciteten. Se till att du testar hela flödet av data från den lokala datakällan till Microsoft-datacentrets gatewayservrar.

 • Identifiera andra belastningar på nätverket (till exempel säkerhetskopieringsverktyg och schemalagt underhåll) som kan påverka nätverkskapaciteten.

Nätverksstabilitet

Ett snabbt nätverk ger inte alltid snabba migreringar. Om nätverket inte är stabilt tar dataöverföringen längre tid på grund av felkorrigering. Beroende på typen av migrering kan felkorrigeringen påverka migreringsprestandan avsevärt.

Problem med nätverksmaskinvara och -drivrutiner orsakar ofta problem med nätverksstabiliteten. Arbeta tillsammans med dina maskinvaruleverantörer för att få förståelse för nätverksenheterna och använd leverantörens senaste rekommenderade drivrutiner och programuppdateringar.

Nätverksfördröjningar

Funktioner för intrångsidentifiering som konfigurerats i nätverkets brandvägg medför ofta betydande nätverksfördröjningar och påverkar migreringens prestanda.

Migreringen av data till Office 365-postlådor är beroende av din Internetanslutning. Internetfördröjningar påverkar migreringens prestanda.

Dessutom kan användare i samma företag ha molnpostlådor som finns i datacenter på olika geografiska platser. Migreringens prestanda kan variera beroende på kundens Internetleverantör.

 • Utvärdera nätverksfördröjningar till alla möjliga Microsoft-datacenter för att säkerställa att resultatet är enhetligt. (Det här säkerställer också en enhetlig miljö för slutanvändare.) Arbeta med din Internetleverantör för att åtgärda Internetrelaterade problem.

 • Lägg till IP-adresser för Microsoft-datacenterservrar i din lista över tillåtna adresser, eller hoppa över all migreringsrelaterad trafik från nätverkets brandvägg. Mer information om Office 365-IP-intervall finns i Office 365 URL:er och IP-adressintervall.

En mer grundlig analys av migreringar i din miljö hittar du i vårt blogginlägg om flyttanalys. Inlägget innehåller ett skript som hjälper dig att analysera flyttningsförfrågningar.

Office 365-begränsning

Office 365 använder olika begränsningsmetoder för att säkerställa säkerhet och tjänsttillgänglighet. Följande tre begränsningstyper kan påverka migreringsprestandan:

 • Användarbegränsning

 • Migreringstjänstbegränsning

 • Hälsobaserad resursbegränsning

Obs!: De tre typerna av Office 365-begränsning påverkar inte alla migreringsmetoder.

Office 365-användarbegränsning

Användarbegränsning påverkar de flesta migreringsverktyg från tredje part och migreringsmetoden för klientuppladdning. De här migreringsmetoderna använder klientåtkomstprotokoll, som RPC (Remote Procedure Call) över HTTP-protokollet, för att migrera postlådedata till Office 365-postlådor. Dessa verktyg används för att migrera data från plattformar, som IBM Lotus Domino och Novell GroupWise.

Användarbegränsning är den mest restriktiva begränsningsmetoden i Office 365. Eftersom användarbegränsning har konfigurerats för att fungera mot en enskild slutanvändare kan användning på programnivå lätt överskrida begränsningsprincipen och medföra långsammare datamigrering.

Office 365-migreringstjänstbegränsning

Migreringstjänstbegränsning påverkar alla Office 365-migreringsverktyg. Migreringstjänstbegränsning hanterar migreringens samtidighet och tjänstresurstilldelning för Office 365-migreringslösningar.

Migreringstjänstbegränsning påverkar migreringens prestanda med hjälp av följande migreringsmetoder:

 • IMAP-migrering

 • Snabb Exchange-migrering

 • Stegvis Exchange-migrering

 • Hybridmigreringar (MRSProxy-tjänstbaserade flyttningar i en hybridmiljö)

Ett exempel på migreringstjänstbegränsning är att styra antalet postlådor som migreras samtidigt under enkla Exchange-migreringar och IMAP-migreringar. Standardvärdet är 10. Det innebär att högst 10 postlådor från alla migreringsbatchar migreras vid en viss tidpunkt. Du kan öka antalet samtidiga postlådemigreringar för en migreringsbatch antingen i Kontrollpanelen i Exchange eller i Windows PowerShell. Mer information om hur du optimerar den här inställningen finns i Hantera migreringsbatchar i Office 365.

Hälsobaserad resursbegränsning för Office 365

Alla migreringsmetoder följer styrning av tillgänglighetsbegränsning. Däremot påverkar inte Office 365-tjänstbegränsning Office 365-migreringar lika mycket som andra begränsningstyper som beskrivits ovan.

Hälsobaserad resursbegränsning är den minst aggressiva begränsningsmetoden. Den inträffar för att förhindra tjänsttillgänglighetsproblem som påverkar slutanvändare och viktiga tjänståtgärder.

Innan tjänsten försämras till den grad att slutanvändarens prestanda skulle kunna försämras, avbryts hybridmigreringar tills prestanda återställs och tjänsten återgår till en nivå under tröskelvärdet för begränsning.

Nedan finns exempel från en rapport över Exchange-migreringsstatistik. De visar posterna som loggas när tröskelvärdet för tjänstbegränsning överskrids.

 • 25/1/2012 00:56:01 [BL2PRD0410CA012] Kopieringsförlopp: 723/1456 meddelanden, 225,8 MB (236 732 045 bytes)/416,5 MB (436 712 733 byte).

  25/1/2012 00:57:53 [BL2PRD0410CA012] Flytten av postlådan '/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' är stoppad eftersom DataMoveReplicationConstraint inte är uppfyllt för databasen 'NAMPRD04DG031-db081' (agent MailboxDatabaseReplication). Felorsak: Databasen edbf0766-1f2a-4552-9115-bb3a53a8380b uppfyller inte villkoret SecondDatacenter. Det finns inga tillgängliga felfria databaskopior. Väntar till 25/1/2012 1:27:53.

  25/1/2012 00:58:24 [BL2PRD0410CA012] Begäran är inte längre stoppad och kommer att fortsätta.

  30/6/2017 00:03:58 [CY4PR19MB0056] Avbryter jobbet på grund av stora förseningar på grund av ofördelaktig serverstatus eller budgetbegränsningar med ett begränsningstillstånd för begäran 'StalledDueToTarget_DiskLatency'.

Lösning och praxis   

Om du stöter på en liknande situation väntar du tills Office 365-resurserna blir tillgängliga.

Prestandafaktorer och metodtips för migreringar av icke-hybridinstallationer

Det här avsnittet beskriver faktorer som påverkar migreringar som använder metoderna IMAP, snabb migrering eller stegvis migrering. Dessutom identifieras metodtips för att förbättra migreringsprestandan.

Faktor 1: Datakälla

I följande tabell beskrivs vilken inverkan källservrarna i den aktuella e-postorganisationen har på migreringen och metodtips för att minska påverkan på migreringen.

Checklista

Beskrivning

Metodtips

Systemprestanda

Dataextrahering är en resursintensiv uppgift. Källsystemet måste ha tillräckliga resurser, t.ex. processortid och minne, för optimala migreringsprestanda. Under migreringen befinner sig källsystemet ofta nära sin fulla kapacitet när det gäller normal arbetsbelastning för slutanvändare. Om systemresurserna är otillräckliga kan den extra arbetsbelastningen från migreringen påverka slutanvändarna.

Övervaka systemprestandan under ett migreringspilottest. Om systemet är upptaget rekommenderar vi att du undviker ett aggressivt migreringsschema för det specifika systemet eftersom det eventuellt kan leda till långsam migrering och problem med tjänsttillgänglighet. Om möjligt kan du förbättra källsystemets prestanda genom att lägga till maskinvaruresurser och minska belastningen på systemet genom att flytta uppgifter och användare till andra servrar som inte är involverade i migreringen.

Mer information finns i:

När du migrerar från en lokal Exchange-organisation där det finns flera postlådeservrar rekommenderar vi att du skapar en migreringsanvändarlista som är jämnt fördelad över flera postlådeservrar. Utifrån individuell serverprestanda kan listan finjusteras ytterligare för att maximera dataflödet.

Om till exempel server A har 50 procent mer resurstillgänglighet än server B är det lämpligt att ha 50 procent fler användare från server A i samma migreringsbatch. Liknande metoder kan användas i andra källsystem. Utför migreringar när servrar har maximal resurstillgänglighet, t.ex. efter arbetstid eller på helger.

Uppgifter i serverdelen

Andra uppgifter i serverdelen som körs under migreringen. Eftersom det är bäst att utföra migrering efter arbetstid är det vanligt att migreringar står i konflikt med underhållsåtgärder – t.ex. säkerhetskopiering av data – som körs på de lokala servrarna.

Granska andra systemuppgifter som eventuellt köras under migreringen. Vi rekommenderar att du utför datamigreringen när inga andra resursintensiva uppgifter körs.

Obs!      För kunder som använder lokal Exchange är de vanliga uppgifterna i serverdelen säkerhetskopieringslösningar och Exchange-arkivunderhåll.

Begränsningsprincip

Det är vanligt att skydda e-postsystem med en begränsningsprincip som anger en viss gräns för hur snabbt och hur mycket data som kan extraheras från systemet under en viss tidsperiod.

Kontrollera vilken begränsningsprincip som installerats i ditt e-postsystem. Google Mail begränsar till exempel hur mycket data som kan extraheras under en viss tidsperiod.

Beroende på version har Exchange principer som begränsar IMAP-åtkomst till den lokala e-postservern (används av IMAP-migreringar) och RPC över HTTP-protokollåtkomst (används av snabba Exchange-migreringar och stegvisa Exchange-migreringar).

Kör cmdleten Get-ThrottlingPolicy för att kontrollera begränsningsinställningar i en Exchange 2013-organisation. Mer information finns i Hantering av arbetsbelastning i Exchange.

Mer information om IMAP-begränsning finns i Migrera dina IMAP-postlådor till Office 365

Mer information om begränsning för RPC över HTTP-protokoll finns i:

Faktor 2: Migreringsserver

IMAP-migrering, snabb migrering och stegvis migrering är molninitierade migreringsmetoder som hämtar data, så det finns inget behov av en dedikerad migreringsserver. Protokollvärdarna mot Internet (IMAP eller RPC över HTTP-protokoll) fungerar emellertid som migreringsserver för att migrera postlådor och postlådedata till Office 365. De migreringsprestandafaktorer och metoder som beskrevs i föregående avsnitt om datakällservern för aktuell e-postorganisation gäller därför även för Internet-gränsservrarna. För Exchange 2007-, Exchange 2010- och Exchange 2013-organisationer fungerar klientåtkomstservern som en migreringsserver.

Mer information finns i:

Faktor 3: Migreringsmotor

IMAP-migreringar, snabba migreringar och stegvisa Exchange-migreringar utförs med hjälp av instrumentpanelen för migrering i Administrationscenter för Exchange. Den följer Office 365-migreringstjänstbegränsning.

Lösning och praxis   

Kunder kan nu ange samtidighet för migrering (till exempel antalet postlådor som ska migreras samtidigt) med hjälp av Windows PowerShell. Standardvärdet är 20 postlådor. När du har skapat en migreringsbatch kan du använda följande Windows PowerShell-cmdlet för att öka detta till högst 100.

Set-MigrationEndPoint <Identity> –MaxConcurrentMigrations <value between 1 and 100>

Mer information finns i Hantera migreringsbatchar i Office 365.

Obs!: Om datakällan inte har tillräckliga resurser för att hantera alla anslutningar rekommenderar vi att hög samtidighet undviks. Börja med ett litet samtidighetsvärde, till exempel 10. Öka antalet samtidigt som datakällans prestanda övervakas för att undvika åtkomstproblem för slutanvändarna.

Faktor 4: Nätverk

Verifieringstest   

Beroende på migreringsmetod kan du prova följande verifieringstest:

 • IMAP-migreringar      Placera exempeldata i en källpostlåda i förväg. Anslut sedan till källpostlådan från Internet (utanför ditt lokala nätverk) med en vanlig IMAP-e-postklient som Microsoft Outlook, och mät nätverksprestandan genom att fastställa hur lång tid det tar att ladda ned alla data från källpostlådan. Dataflödet bör vara ungefär detsamma som kunder kan få med hjälp av IMAP-migreringsverktyget i Office 365, förutsatt att det inte finns några andra villkor.

 • Snabba och stegvisa Exchange-migreringar      Placera exempeldata i en källpostlåda i förväg. Anslut sedan till källpostlådan från Internet (utanför ditt lokala nätverk) med Outlook med hjälp av RPC över HTTP-protokollet. Kontrollera att du ansluter med hjälp av cacheläge. Mät nätverksprestanda genom att kontrollera hur lång tid det tar att synkronisera alla data från källpostlådan. Dataflödet bör vara ungefär detsamma som kunder kan få med hjälp av de enkla Exchange-migreringsverktygen i Office 365, förutsatt att det inte finns några andra villkor.

Obs!: En faktisk IMAP-migrering, snabb migrering eller stegvis Exchange-migrering medför viss komplexitet. Det faktiska dataflödet bör dock vara ungefär detsamma som resultaten av dessa verifieringstest.

Faktor 5: Office 365-tjänst

Hälsobaserad resursbegränsning för Office 365 påverkar migreringar som använder det enhetliga, enkla Office 365-migreringsverktyget. Se avsnittet Hälsobaserad resursbegränsning för Office 365.

Flyttningsförfrågningar i Office 365-tjänsten

Allmän information om hur du får statusinformation för flyttningsförfrågningar finns i Visa egenskaper för flyttningsförfrågan.

I Office 365-tjänsten, till skillnad från i lokala Exchange 2010, delas migreringskön och tjänstresurserna som tilldelats för migreringen mellan klientorganisationer. Den här delningen påverkar hur flyttningsförfrågningar hanteras i varje steg i flyttningsprocessen.

Det finns två typer av flyttningsförfrågningar i Office 365:

 • Registrering av flyttningsförfrågningar      Nya kundmigreringar anses som registrering av flyttningsförfrågningar. Dessa förfrågningar har vanlig prioritet.

 • Interna flyttningsförfrågningar i datacenter      Det här är flyttningsförfrågningar för postlådor initierade av åtgärdsgrupper i datacentret. Dessa förfrågningar har lägre prioritet eftersom slutanvändarmiljön inte påverkas om flyttningsförfrågan försenas.

Möjlig påverkan och fördröjningar av flyttningsförfrågningar med statusen "I kö" och "Pågår"

 • Flyttningsförfrågningar i kö      Denna status anger att flyttningen har placerats i kö och väntar på att hämtas av Exchange Mailbox Replication Service. För Exchange 2003-flyttningsförfrågningar har användarna i det här skedet fortfarande åtkomst till sina postlådor.

  Två faktorer påverkar vilken förfrågan som hämtas av Mailbox Replication Service:

  • Prioritet      Flyttningsförfrågningar i kö som har högre prioritet hämtas före flyttningsförfrågningar med lägre prioritet. Detta säkerställer att flyttningsförfrågningar för kundmigrering alltid bearbetas före interna flyttningsförfrågningar i datacenter.

  • Placering i kön      Om flyttningsförfrågningar har samma prioritet kommer den förfrågan som placerats i kön tidigast att hämtas först av Mailbox Replication Service. Eftersom det kan finnas flera kunder som utför postlådemigreringar samtidigt är det vanligt att nya flyttningsförfrågningar stannar kvar i kön innan de bearbetas.

   Ofta tas ingen hänsyn under migreringsplaneringen till den tid som postlådeförfrågningar väntar i kön innan de bearbetas. Det leder till att kunder inte tilldelas tillräckligt med tid för att slutföra alla planerade migreringar.

 • Pågående flyttningsförfrågningar      Denna status anger att flyttningen fortfarande pågår. Om det här är en onlinepostlådeflyttning har användaren fortfarande åtkomst till postlådan. Vid offlinepostlådeflyttningar är användarens postlåda inte tillgänglig.

  När postlådeflyttningsförfrågan har statusen "Pågår"har prioriteten inte längre någon betydelse och någon ny flyttningsförfrågan bearbetas inte förrän en befintlig "Pågår"-flyttningsförfrågan är slutförd, även om den nya flyttningsförfrågan har högre prioritet.

Metodtips

Planering      Eftersom Exchange 2003-användare förlorar åtkomst under en hybridmigrering är Exchange 2003-kunder vanligtvis mer intresserade av när migreringar ska schemaläggas och hur lång tid de tar.

När du planerar hur många postlådor som ska migreras under en viss tidsperiod ska du tänka på följande:

 • Inkludera tiden som flyttningsförfrågan väntar i kön. Ta hjälp av följande för att beräkna detta:

  (totalt antal postlådor att migrera) = ((total tid) – (genomsnittlig kötid)) * (migreringsdataflöde)

  där migreringsdataflödet är lika med det totala antalet postlådor som kan migreras per timme.

  Anta till exempel att du har ett fönster på sex timmar för att migrera postlådor. Om den genomsnittliga kötiden är en timme och du har ett migreringsdataflöde på 100 postlådor per timme kan du migrera 500 postlådor under de sex timmarna: 500 = (6 – 1) * 100.

 • Starta migreringen tidigare än du ursprungligen planerat för att minska tiden i kön. När postlådorna är placerade i kö kan Exchange 2003-användarna fortfarande komma åt dem.

Fastställa kötid      Kötiden ändras hela tiden eftersom Microsoft inte hanterar kundernas migreringsscheman.

För att ta reda på den potentiella kötiden kan en kund försöka att schemalägga en testflyttning flera timmar innan själva migreringen inleds. Baserat på den observerade tidsperioden som förfrågan befinner sig i kön kan kunden bättre uppskatta när migreringen ska inledas och hur många postlådor som kan flyttas under en viss tidsperiod.

Om till exempel en testmigrering slutfördes fyra timmar innan starten av en planerad migrering kan kunden fastställa att kötiden för testmigreringen har varit ungefär en timme. Kunden bör då överväga att starta migreringen en timme tidigare än ursprungligen planerat så att det finns tillräckligt med tid för att slutföra alla migreringar.

Tredjepartsverktyg för Office 365-migreringar

Verktyg från tredje part används mest i migreringsscenarier som inte involverar Exchange, till exempel de från Google Mail, IBM Lotus, Domino och Novell GroupWise. Det här avsnittet fokuserar på migreringsprotokoll som används av migreringsverktyg från tredje part istället för på de faktiska produkterna och migreringsverktygen. Följande tabell innehåller en lista över faktorer som gäller för verktyg från tredje part för Office 365-migreringsscenarier.

Faktor 1: Datakälla

Checklista

Beskrivning

Metodtips

Systemprestanda

Dataextrahering är en resursintensiv uppgift. Källsystemet måste ha tillräckliga resurser, t.ex. processortid och minne, för optimala migreringsprestanda. Under migreringen befinner sig källsystemet ofta nära sin fulla kapacitet när det gäller normal arbetsbelastning för slutanvändare. Om systemresurserna är otillräckliga kan den extra arbetsbelastningen från migreringen påverka slutanvändarna.

Övervaka systemprestandan under ett migreringspilottest. Om systemet är upptaget rekommenderar vi att du undviker ett aggressivt migreringsschema för det specifika systemet eftersom det eventuellt kan leda till långsam migrering och problem med tjänsttillgänglighet. Om möjligt förbättrar du källsystemets prestanda genom att lägga till maskinvaruresurser och genom att minska belastningen på systemet. Systembelastningen kan minskas genom att flytta uppgifter och användare till andra servrar som inte är en del av migreringen.

Mer information finns i:

När du migrerar från en lokal Exchange-organisation där det finns flera postlådeservrar rekommenderar vi att du skapar en migreringsanvändarlista som är jämnt fördelad över flera postlådeservrar. Utifrån individuell serverprestanda kan listan finjusteras ytterligare för att maximera dataflödet.

Om till exempel server A har 50 procent mer resurstillgänglighet än server B är det lämpligt att ha 50 procent fler användare från server A i samma migreringsbatch. En liknande metod kan användas i andra källsystem.

Utför migreringen när systemet har maximal resurstillgänglighet, t.ex. efter arbetstid eller på helger.

Uppgifter i serverdelen

Andra uppgifter i serverdelen körs vanligtvis under migreringen. Eftersom det är bäst att utföra migrering efter arbetstid är det vanligt att migreringar står i konflikt med andra underhållsåtgärder som körs på de lokala servrarna, till exempel säkerhetskopiering av data.

Granska andra systemuppgifter som körs under migreringen. Vi rekommenderar att du skapar ett eget tidsintervall bara för datamigreringen, då det inte finns några andra resurskrävande uppgifter.

För lokala Exchange-kunder är de vanliga uppgifterna säkerhetskopieringslösningar. Mer information finns i Exchange-arkivunderhåll.

Begränsningsprincip

Det är vanligt att skydda e-postsystem med en begränsningsprincip som anger en viss gräns för hur snabbt och hur mycket data som kan extraheras från systemet inom en viss tidsperiod och genom att använda en särskild migreringsmetod.

Kontrollera vilken begränsningsprincip som installerats i ditt e-postsystem. Google Mail begränsar till exempel hur mycket data som kan extraheras under en viss tidsperiod.

Beroende på version har Exchange principer som begränsar IMAP-åtkomst till den lokala e-postservern (används av IMAP-migreringar) och RPC över HTTP-protokollåtkomst (används av snabba Exchange-migreringar och stegvisa Exchange-migreringar).

Mer information om IMAP-begränsning finns i Tips för hur du optimerar IMAP-migrationer.

Mer information om begränsning för RPC över HTTP-protokoll finns i:

Mer information om hur du konfigurerar begränsningar för Exchange-webbtjänster finns i Exchange 2010: Förstå principer för klientbegränsning.

Faktor 2: Migreringsserver

De flesta tredjepartsverktyg för Office 365-migreringar är klientinitierade och överför data till Office 365. För dessa verktyg krävs normalt en migreringsserver. Faktorer som systemprestanda, uppgifter i serverdelen och begränsningsprinciper för källservrarna gäller för dessa migreringsservrar.

Obs!: Några migreringslösningar från tredje part finns på Internet som molnbaserade tjänster och kräver ingen lokal migreringsserver.

Lösning och praxis   

Du kan förbättra migreringsprestandan när du använder en migreringsserver genom att använda samma metodtips som beskrivs i avsnittet Faktor 1: Datakälla.

Faktor 3: Migreringsmotor

För migreringsverktyg från tredje part är Exchange-webbtjänster och RPC över HTTP-protokoll de vanligaste protokoll som används.

Exchange-webbtjänster    

Exchange-webbtjänster är det protokoll som rekommenderas för att migrera till Office 365 eftersom det stöder stora databatchar och har bättre tjänstorienterad begränsning. När Office 365 används i personifieringsläge använder inte migreringar som använder Exchange-webbtjänster användarens budgeterade mängd av Office 365Exchange-webbtjänstresurser, utan använder istället en kopia av de budgeterade resurserna:

 • Alla Exchange-webbtjänster som personifierar anrop som görs av samma administratörskonto beräknas separat från budgeten som tillämpas på det här administratörskontot.

 • För varje personifieringssession skapas en skuggkopia av den faktiska användarens budget. Alla migreringar för den här särskilda sessionen kommer att använda den här skuggkopian.

 • Begränsning under personifiering isoleras till varje användarmigreringssession.

Metodtips   

 • Migreringsprestanda för kunder som använder migreringsverktyg från tredje part med EWA-personifiering konkurrerar med Exchange-webbtjänstbaserade migreringar och tjänstresursanvändning från andra klientorganisationer. Därför varierar migreringsprestandan.

 • Kunder bör om möjligt använda migreringsverktyg från tredje part som använder Exchange-webbtjänstpersonifiering eftersom det vanligtvis är snabbare och mer effektivt än att använda klientprotokoll som RPC över HTTP-protokoll.

RPC över HTTP-protokoll   

Många traditionella migreringslösningar använder RPC över HTTP-protokollet. Den här metoden baseras helt på en klientåtkomstmodell, som till exempel i Outlook, och skalbarhet och prestanda är begränsade eftersom Office 365-tjänsten begränsar åtkomst under förutsättning att användningen är per användare istället för per program.

Metodtips   

 • För migreringsverktyg som använder RPC över HTTP-protokollet är det vanligt att öka migreringsdataflödet genom att lägga till fler migreringsservrar och använda fler administrativa användarkonton i Office 365. Den här metoden kan öka datainmatningens parallellitet och uppnå högre dataflöde eftersom varje administrativ användare följer Office 365-användarbegränsning. Vi har tagit emot rapporter om att många företagskunder var tvungna att konfigurera mer än 40 migreringsservrar för att erhålla ett migreringsdataflöde på 20–30 GB/timme.

 • I utvecklingsfasen av ett migreringsverktyg är det viktigt att tänka på hur många RPC-åtgärder som behövs för att migrera ett meddelande. För att illustrera detta har vi samlat in loggar som registrerats av Office 365-tjänster för två migreringslösningar från tredje part (som utvecklats av andra företag) som används av kunder för att migrera postlådor till Office 365. Vi jämförde två migreringslösningar som utvecklats av andra företag. Vi jämförde migreringen av två postlådor för varje migreringslösning, och vi jämförde också med att ladda upp en .pst-fil i Outlook. Här är resultaten.

  Metod

  Postlådestorlek

  Objektantal

  Tid för migrering

  Totalt antal RPC-transaktioner

  Genomsnittlig klientsvarstid (ms)

  AvgCasRPCProcessingTime (ms)

  Lösning A (postlåda 1)

  376,9 MB

  4 115

  4:24:33

  132 040

  48,4395

  18,0807

  Lösning A (postlåda 2)

  249,3 MB

  12 779

  10:50:50

  423 188

  44,1678

  4,8444

  Lösning B (postlåda 1)

  618,1 MB

  4 322

  1:54:58

  12 196

  37,2931

  8,3441

  Lösning B (postlåda 2)

  56,7 MB

  2 748

  0:47:08

  5 806

  42,1930

  7,4439

  Outlook

  201,9 MB

  3 297

  0:29:47

  15 775

  36,9987

  5,6447

  Observera att tiderna för klient- och tjänstprocessen är likartade, men lösning A kräver många fler RPC-åtgärder för att migrera data. Eftersom varje åtgärd förbrukar klientsvarstid och serverprocesstid är lösning A mycket långsammare på att migrera samma mängd data jämfört med lösning B och Outlook.

Faktor 4: Nätverk

Metodtips   

Här är ett bra sätt att mäta potentiell migreringsprestanda för tredje parts migreringslösningar som använder RPC över HTTP-protokollet:

 1. Från migreringsservern ansluter du till Office 365-postlådan med Outlook med hjälp av RPC över HTTP-protokollet. Kontrollera att du inte ansluter med hjälp av cacheläge.

 2. Importera en stor .pst-fil med exempeldata till Office 365-postlådan.

 3. Mät migreringsprestandan genom att mäta hur lång tid det tar att ladda upp .pst-filen. Migreringsdataflödet ska vara ungefär detsamma som kunder kan få från ett migreringsverktyg från tredje part som använder RPC över HTTP-protokollet, förutsatt att det inte finns några andra villkor. Det finns en komplexitet i en faktisk migrering och därför kan dataflödet skilja sig något.

Faktor 5: Office 365-tjänst

Hälsobaserad resursbegränsning för Office 365 påverkar migreringar som använder migreringsverktyg från tredje part. Mer information finns i Hälsobaserad resursbegränsning för Office 365.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×