Migreringshastighet för SharePoint Online och OneDrive

Den här artikeln förklarar de faktorer som påverkar migreringshastigheten för varje fas när du använder migrerings-API:t för SharePoint Online.

Med det nya migrerings-API:t för SharePoint Online har vi förändrat hur migreringar utförs, vilket också påverkar den förväntade hastigheten vid datamigrering. Syftet med den här artikeln är inte att ge en detaljerad beskrivning av hur migrerings-API:t fungerar utan att istället undersöka hur lång tid varje steg i migreringsprocessen tar och vilka faktorer som kan påverka hastigheten.

Faktorer som påverkar migreringshastighet

Migreringshastighet kan påverkas av ett antal faktorer. Att förstå dem hjälper dig att planera och maximera effektiviteten i migreringen.

Obs!: En viktig fördel med att använda migrerings-API är att du använder Azure-lagring och kanaler som gör att migreringen inte begränsas.  På så sätt kan du planera tidslinjen för migreringen mer effektivt. 

  • Källdator: Med källdata utspridda på flera datorer behöver du inte drabbas av kapacitetsbegränsningar som DISK-I/O som begränsar hastigheten på migreringen. Det kan du få genom att öka antalet virtuella klientmaskiner. Du ökar alltså den hastighet innehåll flyttas från källplatsen.

  • Nätverk: Nätverkets interna hastighet påverkar den totala migreringshastigheten. Om du kan sprida migreringsjobben i olika nätverk eller konfigurera tidsinställningen för jobben så att du utnyttjar låg nätverksanvändning kan du förbättras prestandan för migreringsjobben.

  • Migreringsdator: Starta migreringsjobb från mer än en dator för att maximera hastigheten.

  • Internethastighet till Azure: Den hastighet i vilken migreringspaketet laddas upp från kundmiljön till Azure-lagringsplatsen.

  • SPO-import: I vilken hastighet data matas in i SharePoint. Importhastigheten påverkas generellt av komplexiteten på metadata i det migrerade innehållet. 

Förstå hur metadata påverkar prestanda

Typen av metadata påverkar direkt migreringens hastighet:

Typ av metadata

Exempel

Genomsnittlig kundupplevelse

Enkel

ISO-filer, videofiler

2 TB/dag

Medel

Listobjekt och Office-filer (~1,5MB)

1 TB/dag

Tung

Listobjekt med anpassade kolumner, små filer (~ 50kB)

250 GB/dag

Skala migreringsjobben för att maximera kapaciteten

I SharePoint Online kan flera migreringsjobb startas parallellt. Genom att optimera parallella jobb med hjälp av de ovan nämnda faktorerna har migrerings-API:et accepterat upp till 24 TB per dag för en enskild klient.

  • Begränsa paketstorleken: Skala paketen genom att begränsa paketet så att du har mindre än 1 000 objekt och mindre än 100 MB per paket. Det ger snabbare uppladdning till Azure och utnyttjar skalningsfunktioner i migrerings-API:et.

  • Öka antalet virtuella klientmaskiner: Genom att öka antalet virtuella klientmaskiner ökar du den hastighet i vilken innehåll flyttas från källplatsen.

Optimera migreringen

Det är viktigt att planera för att kunna optimera migreringen. Syftet med att använda API:t är att försöka köra så många migreringar som möjligt parallellt för att maximera dataflödet.

En del verktyg delar paketen på ett smart sätt, och i andra verktyg får du själv göra delningen av jobben. Det är viktigt att titta på processen som helhet och att alltid åtgärda flaskhalsen först. Ibland kan flaskhalsen utgöras av Internethastigheten eller det manuella arbetet med att förbereda innehållet.

Det kommer ändå att finnas en gräns för hur många jobb som kan köras mot samma webbplatssamling. Därför är det väldigt viktigt att om möjligt köra parallella jobb mot olika webbplatssamlingar. Du bör se till att dina webbplatssamlingar har partitionerats på förhand så att innehållet kan spridas jämnt.

Obs!: Att köra jobb parallellt och planera för nätverks- och datorbegränsningar påverkar migreringsprocessen positivt.

Använda bästa praxis i migreringens fyra steg

Fyra steg för en migrering

Obs!: Steg 2, 3 och 4 utförs vanligen med hjälp av antingen PowerShell-kommandon för SharePoint Online SPO-migrering eller ett migreringsverktyg från tredje part. Det är viktigt att utföra steg 1 för att ta reda på vilket verktyg som kommer att passa bäst för dina behov.

1. Skanna källan   

Den första regeln för en smidig migrering är att alltid ha god kännedom om källfilerna. Utvärdera dina data och dina behov. Vilket innehåll behöver verkligen flyttas? Vad kan lämnas kvar? När du gör en utvärdering av dina data får du en bättre uppfattning om vilken hastighet du kan förvänta dig i de nästkommande stegen. Ta tillfället i akt och rensa upp i dina arkiv eftersom mängden innehåll som du flyttar kommer att avgöra projektets omfattning.

2. Packa innehållet    

I det här steget skapar verktyget som du valt ett paket för innehållet som ska importeras till molnet. Det här motsvarar New-SPOMigrationPackage och ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage i informationen om PowerShell-cmdlets för SharePoint SPO-migrering. Hastigheten för det här steget beror på verktygets effektivitet och vilken typ av innehåll som du packat. Om du delar upp dina paket på ett smart sätt kommer det att underlätta det steget avsevärt.

3. Ladda upp till Azure   

När du flyttar innehållet till SharePoint Online med det nya migrerings-API:t används Azure som en tillfällig lagringsplats. Nätverkshastigheten vid överföring till Azure är mycket snabbare och du kan själv välja ditt datacenter. Om du har en bra anslutning kanske du vill välja samma datacenter för ditt Azure- och ditt O365-konto. Det här motsvarar kommandot Set-SPOMigrationPackageAzureSource när du använder PowerShell. Om nätverket är långsamt bör du överväga att använda det Azure-datacenter som ligger geografiskt närmast dig. Det sista alternativet är att skicka fysiska hårddiskar till Azure. Tiden för det här steget beror på din Internetanslutning eller den tid det tar att skicka hårddiskarna till Microsoft. Webbplatser som Checklistor för skalbarhet och lagringsprestanda med Microsoft Azure kan hjälpa dig att få en uppfattning.

4. Migrerings-API:t    

Det sista steget är att migrera data från Azure till SharePoint Online. Den här åtgärden är transparent när ett verktyg från tredje part används, men motsvarar PowerShell-kommandot Submit-SPOMigrationJob. I det här steget är det Microsoft som har kontrollen. Vi går in på detta i mer detalj nedan.

Obs!: Varje gång ett anrop görs till API:t för att mata in ett paket i SharePoint Online kallar vi det ett "migreringsjobb" i den här artikeln.

Närliggande avsnitt

Så här gör du för att undvika begränsningar och blockeringar i SharePoint Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×