Migrera OneDrive för företag-filer från lokalt SharePoint 2013 till Office 365

OneDrive för företag är det personliga SharePoint Server-bibliotek som personer i din organisation använder för att lagra och dela sina företagsarbetsdokument. Genom att flytta de här dokumenten till OneDrive för företag i en Office 365-klientorganisation kan användarna komma åt dem när de befinner sig utanför nätverket.

När du har anslutit dina lokala SharePoint Server-användare till OneDrive för företag i Office 365 blir nästa steg att planera hur användarna ska flytta sina filer till molnet. I den här artikeln beskrivs de metoder du kan använda för att göra det.

Mer information om OneDrive för företag finns i Vad är OneDrive för företag?.

Migreringsalternativ

Du kan planera att migrera användarnas filer från deras lokala SharePoint ServerOneDrive för företag-dokumentbibliotek till OneDrive för företag i Office 365 på två olika sätt:

 • Självbetjäningsmigrering: Användarna markerar de dokument de vill migrera och flyttar dem till Office 365.

 • Verktygsbaserad migrering: IT-administratören skapar eller köper ett migreringsverktyg för att flytta innehållet.

Självbetjäningsmigrering

För det här alternativet migrerar användarna i organisationen sina egna filer från sitt lokala OneDrive för företag-dokumentbibliotek till sina OneDrive för företag-dokumentbibliotek i Office 365. Använd det här alternativet om dina användare har ett litet antal filer som de behöver migrera.

Fördelar och nackdelar med självbetjäningsmigrering

Fördelar

Nackdelar

Använder färre IT-resurser: Användarna flyttar sina egna filer till sina personliga webbplatser.

Mer arbete för användarna: Användarna måste själva flytta sina egna filer.

Lägre kostnad: Kostnaden kan bli mycket lägre än om ett migreringsverktyg måste köpas från tredje part.

Filegenskaper migreras inte: Migrerade filer identifieras som nya filer och behåller inte filmetadata.

Verktygsbaserad migrering

I vissa situationer är inte självbetjäningsmigrering det bästa alternativet. Då kan du i stället använda ett migreringsverktyg från Microsoft-partner för att utföra migreringen.

Fördelar och nackdelar med verktygsbaserad migrering

Fördelar

Nackdelar

Migrerar stora mängder data: Bättre när användarna har många filer och stora mängder data.

Komplexitet: Det kan vara komplicerat att använda verktygsbaserad migrering. Dina IT-resurser måste testa och övervaka migreringen.

Migrerar filmetadata: Vissa migreringsverktyg kan migrera metadata åt dig.

Kräver övervakning av prestanda: Att flytta stora mängder data kan påverka prestandan i nätverket. Du bör övervaka nätverkets prestanda under migreringen.

Att tänka på när du väljer ett migreringsverktyg

När du väljer ett verktyg från tredje part för att migrera dina lokala användares OneDrive för företag-dokumentbibliotek till OneDrive för företag i Office 365 bör du tänka på följande:

 • Verktygsfunktioner: Förstå vad verktyget kan göra. Om du planerar att migrera mer än bara användarfiler kan många verktyg flytta mycket mer än dina lokala dokumentbibliotek (till exempel dina SharePoint-webbplatssamlingar).

 • Kostnad: Kostnader och licenskrav kan variera efter leverantör.

Skapa dina användares personliga webbplatser i Office 365

Ett ytterligare krav för att flytta användarnas dokument till OneDrive för företag i Office 365 är att skapa en personlig webbplats för respektive användare i Office 365. Det finns två olika sätt att skapa personliga webbplatser:

 • Migrering på egen hand: Om dina användare ska migrera dokument själva (migrering på egen hand) kan de skapa egna personliga webbplatser i Office 365 genom att klicka på OneDrive-länken i sidhuvudet. Behörigheten för att skapa personliga webbplatser måste vara aktiverad på sidan Hantera användarprofiler i den centrala administrationen för användare för att användarna ska kunna skapa egna personliga webbplatser.

 • Företablering: Om du använder ett migreringsverktyg bör du använda Windows PowerShell för att företablera dina användares personliga webbplatser med hjälp av cmdleten ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk. Med den här cmdleten kan du företablera personliga webbplatser för flera användare i Office 365OneDrive för företag.

Migrera vid självbetjäningsmigrering

I scenariot med självbetjäningsmigrering kan användarna migrera sina egna filer med någon av följande metoder:

 • Synkroniseringsklienten för OneDrive för företag: Användarna migrerar sina filer till sitt OneDrive för företag för Office 365-dokumentbibliotek med hjälp av synkroniseringsklienten för OneDrive för företag.

 • Dra och släpp: Användarna migrerar sina dokument genom att dra och släppa från Utforskaren till sitt OneDrive för företag för Office 365-dokumentbibliotek.

När du använder dra och släpp-metoden kan du välja endast de filer du behöver. När du däremot använder OneDrive för företag-synkroniseringsklienten migrerar den alla filer från din synkroniseringsplats till OneDrive för företag för Office 365-dokumentbiblioteket.

Migrera med hjälp av synkroniseringsklienten för OneDrive för företag

OneDrive för företag-synkroniseringsklienten är tillgänglig med Office 2013 eller Office 2016 eller som kostnadsfri nedladdning. Du kan synkronisera ditt OneDrive för företag för Office 365-dokumentbibliotek med din lokala dator.

Den här metoden utförs i två steg: Först säkerhetskopierar du ditt lokala OneDrive för företag-dokumentbibliotek på den lokala datorn och sedan använder du OneDrive för företag för Office 365-synkroniseringsklienten för att kopiera innehållet i säkerhetskopieringsmappen till din online-miljö.

Skapa en säkerhetskopia av din synkroniseringsbiblioteksmapp i SharePoint Server

 1. I din SharePoint Server Min webbplats går du till ditt OneDrive för företag-dokumentbibliotek.

 2. Synkronisera det här dokumentbiblioteket med din lokala dator.

 3. Skapa en säkerhetskopia av den synkroniserade biblioteksmappen på datorn.

 4. Sluta synkronisera dokumentbiblioteket.

Synkronisera din lokala biblioteksmapp med dokumentbiblioteket för din personliga webbplats i Office 365

 1. Välj OneDrive i navigeringsfältet i Office 365.

 2. Då kommer du till OneDrive för företag i Office 365.

 3. Synkronisera det här biblioteket med din lokala dator.

 4. Kopiera innehållet i säkerhetskopiebiblioteksmappen som du skapade för din synkroniserade biblioteksmapp.

Obs!: Mer information om de här procedurerna finns i Flytta SharePoint Server 2013 OneDrive för företag-filer till Office 365.

Att tänka på vad gäller begränsningar:

OneDrive för företag-synkroniseringsklienten begränsar det totala antalet objekt som du kan synkronisera med ett dokumentbibliotek. Information om de här begränsningarna och hur du anger dem finns i Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek med datorn via OneDrive för företag.

Migrera med dra och släpp

Det andra alternativet för självbetjäningsmigrering är att låta användarna själva dra och släppa sina filer i Office 365OneDrive för företag-dokumentbiblioteket via Utforskaren.

Migrera filer genom att dra och släppa

 1. På din personliga Office 365-webbplats klickar du på OneDrive för att öppna ditt OneDrive för företag-dokumentbibliotek.

 2. Hitta de dokument som du vill ladda upp i Utforskaren på datorn, och dra dem till den plats i Office 365-dokumentbiblioteksfönstret som du vill flytta dem till.

Meddelanden: 

 • I stället för att använda dra och släpp kan du också välja att markera och ladda upp filerna från den lokala datorn genom att klicka på Ladda upp i ditt OneDrive för företag för Office 365-dokumentbibliotek.

 • Mer information finns i artikeln om att ladda upp filer till ett bibliotek.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×