Migrera från Office 365 ProPlus till Office 365 Personal för Windows 10

De här stegen visar hur du migrerar dina filer, e-postmeddelanden, kontakter och kalenderobjekt från skolans Office 365 ProPlus-konto till ditt nya Office 365 Personal-konto för Windows 10.

Förutsättningar och migreringsmetoder

De här instruktionerna förutsätter att du har följande:

 • Ett Office 365 ProPlus-konto

 • Ett Office 365 Personal-konto

 • En Windows 10 enhet med tillräckligt mycket ledigt lagrings utrymme för alla filer, e-postmeddelanden, kontakter och Kalender objekt som du flyttar.

Innan du börjar med migreringen stoppar du befintliga OneDrive för företagsynkroniseringsapp och avinstallerar det. De här stegen är en del av över gången från det föregående programmet OneDrive för företag.

Innan vi börjar bör användarna först bekräfta att befintliga OneDrive för företag- synkroniseringsapp inte aktivt synkroniserar filer. Om den gör det, rekommenderar vi att användarna väntar på att dessa uppdateringar synkroniseras färdigt innan de fortsätter, så att ändringarna hinner överföras till molnet.

Användarna bör göra följande för att sluta synkronisera eventuella OneDrive webbplatser och förbereda för att konfigurera de nya synkroniseringsapp:

 1. Bekräfta att alla aktiva filuppladdningar eller ändringar har slutförts och helt återspeglas på webbplatsen.

 2. I meddelandefältet högerklickar du på den blå OneDrive för företag-molnikonen.

  Gammal version av OneDrive för företag-klient på datorn

  (Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive för företag-ikonen.)

 3. Om Sluta synkronisera en mapp är nedtonat, går du vidare till steg 5.

  Skärmbild av kommandot Sluta synkronisera en mapp när du högerklickar på OneDrive för företag-synkroniseringsklienten

 4. Om Stoppa synkronisering av en mapp är tillgängligt, klickar du på det alternativet och kontrollerar att mappen OneDrive – [Organisationsnamn] inte visas i listan. Om den visas markerar du den och klickar på knappen Avbryt synkronisering. Du är klar när mappen för din OneDrive för företag inte längre visas i den här listan.

  Skärmbild av dialogrutan Sluta synkronisera en mapp

 5. Om du vill avsluta groove.exe, högerklickar du på den blå molnikonen i meddelandefältet och väljer Avsluta.

 6. Öppna Utforskaren i Windows och Byt namn på den lokala mappen som tidigare användes av befintlig OneDrive för företagsynkroniseringsapp (till exempel OneDrive-contoso. old).

Obs!: Förutom att bevara de lokala filerna, har det sista steget fördelen att det avsiktligt upphäver alla länkar till dokumenten i den här mappen i listorna med senaste dokument i Office-programmen. Annars riskerar användarna att uppdatera de här filerna och förvänta sig att de ska synkronisera, och glömma bort att de har kopplat bort synkronisering för den mappen.

I den här delen av migreringen exporterar du e-postinformation till en fil på enheten. Se till att du har tillräckligt med utrymme på din enhet för alla e-postmeddelanden, kontakter och kalenderobjekt i din postlåda.

Så här ser menyfliksområdet ut i Outlook 2016.
 • Om menyfliksområdet har ett fil alternativ i det övre vänstra hörnet är det bara att använda en Skriv bords version av Outlook och att du är på rätt plats!

 • Om alternativet Arkiv inte finns längst upp till vänster i menyfliksområdet läser du Vilken version av Outlook har jag? för att ta reda på vilken version av Outlook du har och hitta rätt exportanvisningar.

 1. Öppna din Office 365 ProPlus School-postlåda i Outlook och exportera e-post, kontakter och kalender genom att följa Outlook 2013 och 2016: exportera Outlook-objekt till en PST-fil med instruktioner i Exportera eller säkerhetskopiera e-post, kontakter och kalender till en Outlook. PST-fil. Se till att markera mappen på den översta nivån för export.

När du slutför migreringen och använder din Office 365 Personal-postlåda, kan postlådan från skolan fortfarande ta emot e-post. Om du vill se till att du får all e-post som skickas till din skolpostlåda när du har migrerat, måste du skapa en vidarebefordringsregel. Regeln för vidarebefordran skickar all e-post till den nya Office 365 Personal-postlådan och tar sedan bort den från din skol post låda.

Konfigurera regeln så här:

 • Använd den här regeln efter att meddelandet tas emot

 • när mitt namn finns i rutan Till eller Kopia

 • vidarebefordra det till <Office 365 Personal e-postadress>

 • och ta bort det

 1. I Outlook, klicka på fliken Arkiv.

 2. I den högra rutan klickar du på Hantera regler och aviseringar.

 3. Klicka på Ny regel på fliken E-postregler i rutan Regler och aviseringar.

 4. Under Steg 1: Välj en mall, välj mallen Tillämpa regel på meddelanden som jag tar emot från listan Börja med en tom regel. Klicka på Nästa.

 5. Under steg 1: Välj villkorväljer du namnet där mitt namn finns i rutan till eller kopia och klickar på Nästa.

 6. I steg 1: Välj åtgärder välj vidarebefordra det till personer eller offentlig grupp och ta bort det.

 7. Under steg 2: Redigera regelbeskrivningen (klicka på ett understruket värde), klicka på länken personer eller offentlig grupp och skriv in din Office 365 Personal-e-postadress i rutan To -> . Klicka på Ok och sedan på Nästa.

 8. Ge regeln ett namn, till exempel vidarebefordra all e-post till personligt konto. och välj aktivera regeln

 9. Klicka på Slutför, sedan på Använd och på OK .

Det enklaste sättet att informera personer som skickat e-post till dig om att du har en ny e-postadress är att använda Autosvar (frånvarande)-meddelanden. Se till att välja de här alternativen:

 • Skicka autosvar

 • Placera meddelandet som du vill att alla avsändare ska få på båda flikarna Inom organisationen och Utanför organisationen .

 • På fliken Utanför organisationen, välj alternativen Utanför organisationen och Alla utanför organisationen för att se till att alla som du vill ska få din nya e-postadress.

 1. Konfigurera en regel för autosvar (frånvarande) på ditt e-postkonto från skolan för att meddela din nya e-postadress till alla avsändare genom att följa stegen i Skicka automatiska frånvaromeddelanden från Outlook för Windows.

 2. Logga ut från Office 365 ProPlus i Outlook genom att klicka på Arkiv, Office-kontooch Logga ut.

 3. Stäng Outlook och alla andra Office-program.

Nu när du har alla dina e-postmeddelanden, kontakter och kalenderobjekt i en PST-fil för Outlook och en säkerhetskopierad mapp av din skolas OneDrive för företag-mappar, kan du förbereda datorn för de nya Office 365 Personal-programmen och -tjänsterna.

 1. Ta bort allaOffice 365 ProPlus-appar från datorn genom att följa anvisningarna i Avinstallera Office 2013, Office 2016 eller office 365 från en dator

 2. Starta om datorn.

OneDrive-synkroniseringsapp ersätterOneDrive och OneDrive för företag Sync-appar och du kan lägga till ett personligt konto och ett företags konto. I det här steget ska du installera OneDrive-synkroniseringsapp och ansluta den till ditt Office 365 Personal-konto. Om du har delade mappar i skolan Office 365 ProPlusOneDrive och det är möjligt att de har uppdaterats av någon efter att du synkroniserat och bytt namn på skolan Office 365 ProPlusOneDrive mappen i steg 2: rensa den lokala mappen från det befintliga OneDrive_for_Business-programmet och avinstallera OneDrive_for_Businesskan du ansluta till båda kontona och synkronisera aktuella versioner av dina filer.

 1. Installera nya OneDrive-synkroniseringsapp på datorn genom att följa installations stegen i Synkronisera filer med OneDrive i Windows genom metod 1: om du inte har några konton som är inloggade på OneDrive. Logga in med ditt nya Office 365 Personal-konto.

 2. I Utforskaren kopierar och klistrar du in innehållet i skolan Office 365 ProPlus-mappen i Office 365 PersonalOneDrive mappstruktur.

Du behöver installera om Microsoft Office-programmen som medföljer din Office 365 Personal-prenumeration.

 1. Installera Office 2016 på Windows 10-datorn genom att följa stegen i: Installera Office på en PC eller Mac.

Det sista steget i din migrering från din skola tillhandahöll Office 365 ProPlus-konto till ditt eget Office 365 Personal är att konfigurera en Outlook 2016 profil och sedan importera e-post, kontakter och Kalender objekt från PST-filen som du skapade i

 1. Öppna Kontrollpanelen och klicka eller dubbelklicka på E-post.

  E-post kan visas på olika platser i Kontrollpanelen beroende på vilken version av operativsystemet Microsoft Windows du använder, vilken kontrollpanelsvy du valt och om ett 32- eller 64-bitars operativsystem eller en version av Microsoft Outlook är installerat.

  Det enklaste sättet att hitta E-post är att öppna Kontrollpanelen i Windows och skriva E-post i rutan Sök överst i fönstret. I Kontrollpanelen för Windows XP skriver du E-post i rutan Adress.

  Obs!: Ikonen E-post visas när Outlook startas för första gången.

  På namnlisten i dialogrutan Konfigurera e-post står namnet på den aktuella profilen. Klicka på Visa profiler om du vill välja en annan profil, markera sedan profilnamnet och klicka på Egenskaper.

 2. Din gamla e-postprofil från skolan finns fortfarande med i listan. Markera den och klicka på Ta bort.

 3. Klicka på Lägg till.

 4. Skriv in ett namn på profilen och klicka sedan på OK.

 5. Skriv ett namn för profilen (till exempel Office 365 Personal ) och klicka på OK .

 6. Skriv ditt namn.

 7. Skriv din Office 365 Personal e-postadress, klicka på Nästa

 8. Skriv in ditt lösenord om det efterfrågas.

 9. klicka på Slutför och Använd och OK.

 10. Följ instruktionerna i Outlook 2013 och 2016: avsnittet Importera Outlook-objekt från en PST-fil i artikeln Importera e-post, kontakter och kalender från en Outlook .pst-fil. Importera den PST-fil du sparade i Steg 2: Exportera din postlåda från skolan.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×