Migrera andra typer av IMAP-postlådor till Office 365

Som en del av distributionen av Office 365 kan du välja att migrera innehållet i användarpostlådor från en e-posttjänst med IMAP (Internet Mail Access Protocol) till Office 365.

Letar du efter Windows PowerShell-kommandon för allmänna IMAP-migreringar? Läs Använda PowerShell för att utföra en IMAP-migrering till Office 365.

Migreringsuppgifter för IMAP-postlådor

Meddelanden: 

Här är de uppgifter som ska utföras i den stegvisa migreringen av dina IMAP-postlådor.

Office 365 behöver namnet på käll-e-postsystemet, som ibland kallas för en server, som du vill migrera postlådorna från. Det finns många sätt att hämta namnet på ditt e-postsystem. Det enklaste sättet är att använda en e-postklient som är ansluten till ditt e-postsystem. I den här uppgiften beskriver vi hur du hämtar namnet på systemet med hjälp av Outlook Web App. Om din e-postklient inte finns med här kan du kontakta supporten för ditt käll-e-postsystem.

Hämta namnet på ditt käll-e-postsystem med hjälp av TE102821288

 1. I verktygsfältet i Outlook Web App klickar du på Inställningar Knappen Office 365-inställningar > Alternativ > E-post > Konton > POP och IMAP. Under kontoinformationen ska det finnas en länk, Inställningar för åtkomst via POP och IMAP. IMAP-serverns namn visas under IMAP-inställning.

  Visar länken för POP- eller IMAP-åtkomstinställningar

  Se Använda POP eller IMAP för att ansluta till Office 365 för företag eller Microsoft Exchange-konton för mer information om IMAP-anslutningar i Office 365.

Stegen som måste genomföras för att skapa en lista över postlådor att migrera ser olika ut beroende på hur du kommer åt postlådorna. Du behöver åtkomst till användarnas postlådor innan du kan migrera dem till Office 365. Du kan få åtkomst till postlådorna på två sätt:

Skapa listan över användarnas postlådor när du har användarnas lösenord, eller återställ lösenorden.

I den här uppgiften skapar du en migreringsfil som innehåller en lista över postlådorna som ska migreras till Office 365. Vi använder Excel i anvisningarna eftersom det är det enklaste sättet att skapa migreringsfilen på. Du kan använda Excel 2013, Excel 2010 eller Excel 2007.

När du skapar migreringsfilen måste du ha lösenordet till varje postlåda som ska migreras. Vi förutsätter att du inte känner till användarlösenorden, så därför måste du tilldela tillfälliga lösenord (genom att återställa lösenorden) till alla postlådorna under migreringen.

Du behöver inte migrera alla postlådor med en gång. Om du vill kan du göra det i grupper (batchar). Du kan ta med upp till 50 000 postlådor (en rad för varje användare) i migreringsfilen, som kan ha en storlek på upp till 10 MB.

Mer information finns i CSV-filer för IMAP-migreringsbatchar.

 1. Gå till ditt käll-e-postsystem (det som du migrerar från) och navigera till listan över postlådor som du vill migrera.

  Vi skulle gärna dig mer exakta anvisningar om vi kunde, men det finns så många olika e-postsystem att du måste hitta listan på egen hand. När du hittat listan med postlådor behåller du det här fönstret öppet.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Öppna Användare > Aktiva användare. Håll ett öga på kolumnen Användarnamn. Du behöver den här informationen om en stund. Låt sidan Administrationscenter för Office 365 vara öppen också.

  Kolumnen Användarnamn i Office 365-administrationscentret
 4. Starta Excel.

 5. Använd följande skärmbild som mall för att skapa migreringsfilen i Excel. Börja med rubrikerna på rad 1. Se till att de överensstämmer exakt med bilden och att de inte innehåller blanksteg. Det exakta rubriknamnet är:

  • E-postadress i cell A1.

  • Användarnamn i cell B1.

  • Lösenord i cell C1.

   Cellrubriker i Excel-migreringsfilen
 6. Sedan anger du e-postadress, användarnamn och lösenord för varje postlåda som du vill migrera. Ange en postlåda per rad:

  • Kolumn A är Office 365-postlådans e-postadress. Detta visas i kolumnen Användarnamn under Användare > Aktiva användare i Administrationscenter för Office 365.

  • Kolumn B är inloggningsnamnet, till exempel ”alberta” eller alberta@contoso.com, till användarens postlåda på käll-e-postsystemet.

   Obs!: I många e-postsystem används hela e-postadressen som inloggningsnamn. Om du använder samma domän i Office 365 och käll-e-postsystemet kan kolumn A och B se likadana ut.

  • Kolumn C är lösenordet till användarens postlåda.

   En slutförd migreringsexempelfil

   Om du inte känner till användarnas lösenord måste du återställa dem till lösenord som du har tillgång till och sedan ange de lösenorden i migreringsfilen. Detta är osmidigt för användarna, men det finns inget sätt att komma runt problemet såvida inte ditt käll-e-postsystem kan användas med inloggningsuppgifter för avancerad användare (superuser).

   Om du vill att användare ska ha åtkomst till käll-e-postsystemet kan du distribuera nya lösenord för käll-e-postsystemet när migreringen är klar. Vi går igenom distributionen av de nya lösenorden när migreringen är klar.

 7. Återställ lösenorden och notera de nya lösenorden i din migreringsfil. De exakta stegen beror sedan på ditt käll-e-postsystem. Du kommer antagligen att hitta ett alternativ för att återställa lösenord när du visar användarens e-postkonto.

 8. Spara filen som en CSV-fil och stäng Excel.

  Visar alternativet Spara som CSV i Excel

I den här uppgiften skapar du en migreringsfil som innehåller en lista över postlådorna som ska migreras till Office 365. Det enklaste sättet att skapa migreringsfilen är genom att använda Excel. Därför använder vi Excel i de här anvisningarna. Du kan använda Excel 2013, Excel 2010 eller Excel 2007.

När du skapar en migreringsfil i den här uppgiften anger du dina autentiseringsuppgifter som administratör och användarnamn för postlådan i ett särskilt format. Det ger dig åtkomst till användarnas postlådor utan att du behöver känna till lösenorden eller återställa dem. Vi tillhandahåller det format som används av IMAP-servrarna Exchange, Dovecot och Mirapoint. Om ditt käll-e-postsystem inte finns med här och du inte känner till rätt format, har du fortfarande möjlighet att återställa användarlösenorden. Hoppa över den här uppgiften och gå till Skapa listan över användarnas postlådor när du har användarlösenorden eller när du återställt lösenorden.

Du behöver inte migrera alla postlådor med en gång. Om du vill kan du migrera dem i batchar. Du kan ta med upp till 50 000 postlådor (en rad för varje användare) i migreringsfilen, som kan ha en storlek på upp till 10 MB.

 1. Gå till ditt käll-e-postsystem (det som du migrerar från) och navigera till listan över postlådor som du vill migrera. Vi skulle gärna dig mer exakta anvisningar om vi kunde, men det finns så många olika e-postsystem att du måste lösa detta på egen hand. När du hittar listan med postlådor behåller du det här fönstret öppet så att du kan hänvisa till listan.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Gå till Användare > Aktiva användare. Håll ett öga på kolumnen Användarnamn. Du behöver den här informationen om en stund. Låt sidan Administrationscenter för Office 365 vara öppen också.

  Kolumnen Användarnamn i Office 365-administrationscentret
 4. Starta Excel.

 5. Använd följande skärmbild som mall för att skapa migreringsfilen i Excel. Börja med rubrikerna på rad 1. Se till att de överensstämmer exakt med skärmbilden och att de inte innehåller blanksteg. Det exakta rubriknamnet är:

  • E-postadress i cell A1.

  • Användarnamn i cell B1.

  • Lösenord i cell C1.

   Cellrubriker i Excel-migreringsfilen
 6. Sedan anger du e-postadress, användarnamn och lösenord för varje postlåda som du vill migrera. Ange en postlåda per rad.

  • Kolumn A är e-postadressen för användarens Office 365-postlåda. Detta visas i kolumnen Användarnamn under Användare > Aktiva användare i Administrationscenter för Office 365.

  • Kolumn B är kombinationen av postlådans administratörsnamn och användarnamn som är specifik för ditt käll-e-postsystem. I avsnittet Formatera autentiseringsuppgifterna för postlådans administratör för olika IMAP-servrar hittar du fler formateringsanvisningar.

  • Kolumn C är lösenordet till postlådans administratörskonto.

 7. Spara filen som en CSV-fil och stäng sedan Excel.

  En slutförd migreringsexempelfil

Formatera autentiseringsuppgifterna för postlådans administratör för olika IMAP-servrar

I migreringsfilen består varje cell i kolumnen Användarnamn av två kombinerade namn: namnet på den person vars e-post håller på att migreras samt namnet på postlådans administratörskonto. Vilket format som ska användas med autentiseringsuppgifterna för postlådans administratör beror på ditt käll-e-postsystem. Här är formaten för flera olika typer av käll-e-postsystem.

Microsoft Exchange

Om du migrerar e-post från en IMAP-implementering för Exchange, använder du formatet Domain/Admin_UserName/User_UserName för attributet UserName i migreringsfilen. Säg att du migrerar e-post från Exchange åt Alberta Greene, Bobby Overby, Irwin Hume, Katrina Hernandez och Mathew Slattery. Du har ett administratörskonto för postlådan med användarnamnet mailadmin och lösenordet P@ssw0rd. Så här skulle migreringsfilen se ut:

Ett exempel på migreringsfil för Exchange
Dovecot

Käll-e-postsystem som en Dovecot IMAP-server med stöd för SASL (Simple Authentication and Security Layer) använder formatet User_UserName*Admin_UserName. Anta att du migrerar e-post från en Dovecot IMAP-server och använder postlådans administratörsuppgifter mailadmin och P@ssw0rd. Så här skulle migreringsfilen se ut:

Ett exempel på migreringsfil för Dovecot
Mirapoint

Om du migrerar e-post från Mirapoint Message Server använder du formatet #user@domain#Admin_UserName#. Säg att du migrerar e-post och använder postlådans administratörsuppgifter mailadmin och P@ssw0rd. Så här skulle migreringsfilen se ut:

Ett exempel på migreringsfil för Mirapoint
Courier IMAP

Med vissa käll-e-postsystem som Courier IMAP går det inte att använda postlådans administratörsuppgifter för att migrera postlådorna till Office 365. I stället kan du konfigurera käll-e-postsystemet till att använda virtuella delade mappar. Med de virtuella delade mapparna kan du använda postlådans administratörsuppgifter för att komma åt användarnas postlådor på käll-e-postsystemet. Mer information om hur du konfigurerar virtuella delade mappar för Courier IMAP finns i Delade mappar.

Om du vill migrera postlådor när du har konfigurerat virtuella delade mappar på ditt käll-e-postsystem måste du ta med det valfria attributet UserRoot i migreringsfilen. Attributet anger platsen för varje användares postlåda i strukturen med virtuella delade mappar på käll-e-postsystemet. Till exempel är sökvägen till Albertas postlåda /users/alberta.

Här är ett exempel på en migreringsfil som innehåller attributet UserRoot:

Ett exempel på migreringsfil för Courier IMAP

Om Office 365 ska migrera e-post måste det kunna ansluta och kommunicera med käll-e-postsystemet. För att göra det använder Office 365 en migreringsslutpunkt. Det är en teknisk term som beskriver inställningarna som används för att skapa anslutningen. Du skapar migreringsslutpunkten i den här uppgiften.

 1. Gå till administrationscentret för Exchange.

 2. Gå till Mottagare > Migrering > Mer Ikonen Mer > Migreringsslutpunkter i Administrationscenter för Exchange.

  Migreringsslutpunktens namn
 3. Klicka på Ny Ikonen Nytt för att skapa den nya migreringsslutpunkten.

 4. På sidan Välj typ av migreringsslutpunkt väljer du IMAP.

 5. Ange följande information på sidan Konfiguration av IMAP-migrering:

  • * IMAP-server Skriv in meddelandeserverns namn (till exempel imap.contoso.com) för käll-e-postservern.

  • Lämna resten som standardinställningar. De fungerar i de flesta fall.

 6. Klicka på Nästa. Migreringstjänsten använder inställningarna för att testa anslutningen till din e-postserver. Om anslutningen fungerar visas sidan Ange allmän information.

 7. På sidan Ange allmän information på skriver du in ett namn på migreringsslutpunkten, till exempel Test5-slutpunkt. Låt de andra två rutorna vara tomma så att standardvärdena används.

  Migreringsslutpunktens namn
 8. Klicka på Ny för att skapa migreringsslutpunkten.

Du använder en migreringsbatch för att migrera grupper med e-post till flera Office 365-postlådor samtidigt. Batchen består av postlådorna som du angav i migreringsfilen i den föregående uppgiften.

Tips: 

 • Vi rekommenderar att du skapar en testmigreringsbatch med ett litet antal postlådor för att kontrollera att migreringen fungerar.

 • Använd migreringsfiler med samma antal rader och kör batcharna vid ungefär samma tidpunkt på dagen. Jämför sedan hur lång tid det tar att köra varje testbatch. Det hjälper dig att beräkna hur lång tid det tar att migrera alla postlådor, hur stor varje enskild migreringsbatch bör vara och hur många samtidiga anslutningar till käll-e-postsystemet du bör använda för optimal migreringstid i förhållande till bandbredden till Internet.

 1. Gå till Mottagare > Migrering i Administrationscenter för Exchange.

 2. Klicka på Ny Ikonen Nytt > Migrera till Exchange Online.

  Välj Migrera till Exchange Online
 3. Välj IMAP-migrering > Nästa.

 4. På sidan Välj användare klickar du på Bläddra för att ange migreringsfilen som du skapat. När du har valt migreringsfil kontrolleras den av Office 365 för att se till att:

  • Den inte är tom.

  • Den har kommaavgränsat format.

  • Den inte innehåller fler än 50 000 rader.

  • Den innehåller de obligatoriska attributen i rubrikraden.

  • Den innehåller rader med samma antal kolumner som rubrikraden.

  Om någon av de här kontrollerna misslyckas, returneras ett felmeddelande som beskriver orsaken till felet. Om du får ett felmeddelande måste du åtgärda migreringsfilen och skicka den igen för att skapa en migreringsbatch.

 5. När Office 365 har validerat migreringsfilen visas antalet användare som angavs i filen som antalet postlådor att migrera.

  Ny migreringsbatch med CSV-fil
 6. Klicka på Nästa.

 7. På sidan Konfiguration av IMAP-migrering klickar du på Nästa.

 8. På den här sidan väljer du migreringsslutpunkten som du skapade i Steg 4: Anslut Office 365 till ditt e-postsystem.

 9. På sidan Flytta konfiguration skriver du namnet (utan mellanslag eller specialtecken) på migreringsbatchen, till exempel Test5-migrering, och klickar sedan på Nästa.

  Namnet på standardmigreringsbatchen som visas är namnet på den migreringsfil som du angett. Namnet på migreringsbatchen visas i listan på instrumentpanelen för migrering när du har skapat en migreringsbatch.

  Du kan också ange namnen på de mappar du vill undanta från migreringen, till exempel Delade, Skräppost och Borttaget. Klicka på Ny Ikonen Nytt för att lägga till dem i listan med uteslutna mappar. Du kan också redigera och ta bort dem med hjälp av Redigera-ikonen Ikonen Lägg till för att ändra ett mappnamn och Ta bort-ikonen Ta bort-ikonen för att ta bort ett mappnamn.

  Viktigt!: Om du migrerar e-post från Microsoft Exchange Server rekommenderar vi att du undantar gemensamma mappar från migreringen. Om du inte gör det kopieras innehållet i de gemensamma mapparna till varje användares Office 365-postlåda i migreringsfilen.

  Dialogrutan Flytta konfiguration
 10. Klicka på Nästa.

 11. Gör följande på sidan Starta batch:

  • Klicka på Bläddra för att skicka en kopia av migreringsrapporterna till andra användare. Som standard skickas migreringsrapporterna till dig. Du har också tillgång till migreringsrapporterna från migreringsbatchens Egenskaper-sida.

  • Välj Starta batchen automatiskt. Migreringsbatchen startas så fort du sparat den nya migreringsbatchen Batchens status är först Skapad och ändras sedan till Synkroniserar när migreringen inletts.

   Migreringsbatchen synkroniseras

Kontrollera att uppgiften fungerade

 • Gå till Mottagare > Migrering i Administrationscenter för Exchange. Kontrollera att den nya migreringsbatchen visas på instrumentpanelen för migrering. Om migreringen avslutades korrekt visas dess status som Synkroniserad.

  Om uppgiften i det här steget misslyckas bör du kontrollera den associerade postlådans statusrapporter för specifika fel och dubbelkolla att migreringsfilen har rätt Office 365 e-postadress i kolumnen E-postadress.

Verifiera postlådemigrering till Office 365

 • Be användarna med migrerade postlådor att utföra följande uppgifter:

  • Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

   Använd ditt tillfälliga lösenord.

  • Uppdatera ditt lösenord och ange tidszon. Det är viktigt att du väljer rätt tidszon så att dina kalender- och e-postinställningarna stämmer.

  • När Outlook Web App öppnas provar du att skicka ett e-postmeddelande till en annan Office 365-användare för att bekräfta att det går att skicka e-post.

  • Välj Outlook och kontrollera att alla dina e-postmeddelanden och mappar finns på plats.

Den här uppgiften är valfri. Den här uppgiften är inte obligatorisk, men om du hoppar över den kan det ta längre tid för e-posten att visas i dina nya Office 365-postlådor.

När personer utanför din organisation skickar e-post till dig dubbelkollar inte deras e-postsystem vart e-posten ska skickas varje gång. I stället sparas platsen för ditt e-postsystem i deras system, baserat på en inställning i DNS-servern som kallas TTL (Time To Live). Om du ändrar e-postsystemets plats innan TTL löper ut kommer systemen att försöka skicka e-post till den gamla platsen innan de förstår att platsen har ändrats. Det kan leda till fördröjd e-postleverans. Ett sätt att undvika problemet är att sänka TTL-värdet som DNS-servern ger till servrarna utanför din organisation. Det gör att andra organisationer uppdaterar ditt e-postsystems plats oftare.

Med ett kort intervall, t.ex. 3 600 sekunder (en timme) eller mindre, kommer de flesta e-postsystem att be om en uppdaterad plats varje timme. Ange intervallet till det här värdet eller lägre innan du startar e-postmigreringen. Då får de system som skickar e-post till dig tid att bearbeta ändringen. När du sedan gör det slutliga bytet till Office 365 kan du ändra TTL-värdet till ett längre intervall.

Platsen där du ändrar TTL-inställningen finns på ditt e-postsystems post för e-postutväxling som även kallas MX-post. Den ligger på ditt offentliga DNS-system. Om du har fler än en MX-post måste du ändra värdet på varje post till 3 600 eller mindre.

Det går bra att hoppa över den här uppgiften. Det kanske tar längre tid för e-posten att börja visas i de nya Office 365-postlådorne, men den kommer dit så småningom.

Om du behöver hjälp med att konfigurera DNS-inställningarna kan du gå till Skapa DNS-poster för Office 365 när du hanterar dina DNS-poster. Om du använder Office 365 med 21Vianet i Kina kan du läsa följande version av artikeln i stället: Skapa DNS-poster för Office 365 när du hanterar dina DNS-poster.

E-postsystem använder en DNS-post, som kallas för MX-post, för att ta reda på var de ska leverera e-posten. Under e-postmigreringen lät vi din MX-post fortsätta peka på ditt lokala e-postsystem. Nu när e-postmigreringen till Office 365 har slutförts ska din MX-post peka på Office 365 Det säkerställer att e-posten levereras till dina Office 365-postlådor. När MX-posten flyttats kan du också stänga av ditt gamla e-postsystem.

För många DNS-leverantörer har vi särskilda anvisningar om hur man ändrar MX-poster. Läs mer i Skapa DNS-poster för Office 365 när du hanterar dina DNS-poster. Om du använder Office 365 med 21Vianet i Kina kan du läsa följande version av artikeln i stället: Skapa DNS-poster för Office 365 när du hanterar dina DNS-poster. Om din DNS-leverantör inte finns med, eller om du vill bekanta dig med våra allmänna instruktioner, har vi även sammanställt en lista med allmänna anvisningar för MX-posten. Läs mer i Skapa DNS-poster på vilken DNS-värd som helst för Office 365. För Office 365 i Kina kan du läsa följande version av artikeln: Skapa DNS-poster på vilken DNS-värd som helst för Office 365.

Det kan ta upp till 72 timmar innan dina kunder och partners e-postsystem känner igen den ändrade MX-posten. Vänta i minst 72 timmar innan du går vidare till nästa uppgift för att inaktivera e-postsynkroniseringen.

I den sista uppgiften ändrade du MX-posten. Nu är det dags att kontrollera att all din e-post dirigeras till Office 365. Sedan kan du fortsätta med att ta bort migreringsbatchen. Då inaktiveras synkroniseringen mellan ditt käll-e-postsystem och Office 365. Innan du fortsätter bör du kontrollera några saker:

 • Användarna utnyttjar Office 365 enbart för e-post. När du har tagit bort migreringsbatchen kommer e-post som skickas till postlådor på ditt käll-e-postsystem inte att kopieras till Office 365. Det innebär att användarna inte får sin e-post, så du måste se till att alla användare finns med i det nya systemet.

 • Låt migreringsbatchen köra i minst 72 timmar innan du tar bort den. Det leder till att följande två aktiviteter troligtvis genomförs:

  • Ditt käll-e-postsystem och Office 365-postlådorna synkroniseras minst en gång (de synkronisera en gång om dagen).

  • Dina kunders och partners e-postsystem identifierar ändringarna av dina MX-poster och skickar nu e-post till dina postlådor i Office 365.

När du tar bort en migreringsbatch rensar migreringstjänsten bort alla poster som gäller migreringsbatchen och tar bort den från instrumentpanelen för migrering.

Ta bort en migreringsbatch

 1. Gå till Mottagare > Migrering i Administrationscenter för Exchange.

 2. På instrumentpanelen för migrering väljer du batchen och sedan Ta bort.

  Ta bort en migreringsbatch

Bekräfta att borttagningen fungerade

 • Gå till Mottagare > Migrering i Administrationscenter för Exchange. Kontrollera att migreringsbatchen inte längre visas på instrumentpanelen för migrering.

Mer information finns i

Migrera dina IMAP-brevlådor till Office 365

Olika sätt att migrera e-post till Office 365

Tips för optimering av IMAP-migreringar

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×