Microsofts licensvillkor för programvaran Microsoft OneNote

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Tack för att du har valt Microsoft OneNote. Detta är ett licensavtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, ett av dess koncernbolag) som beskriver dina rättigheter att använda programvaran OneNote. För att det ska bli enklare har vi delat upp detta avtal i två delar: de första två sidorna är inledande villkor. De består av frågor och svar och tar upp vanliga licensfrågor. Därefter följer Ytterligare villkor och Begränsad garanti som innehåller mer detaljerad information. Vi införlivar även villkor vid länkar som hänvisas till i detta avtal. Du bör läsa hela avtalet eftersom alla villkoren är viktiga och tillsammans utgör det avtal som gäller för dig. Du bör också granska länkade villkor när programmet är igång. OM DU BOR I USA INNEHÅLLER YTTERLIGARE VILLKOR EN BINDANDE SKILJEKLAUSUL OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. DE PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER I FRÅGA OM HUR DU LÖSER EN TVIST MED MICROSOFT. VÄNLIGEN LÄS DEM.

GENOM ATT HÄMTA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER DU ALLA DESSA VILLKOR OCH GODKÄNNER ATT VISS INFORMATION ÖVERFÖRS VID FÖRSTA ANVÄNDNINGEN, UPPDATERINGAR OCH FÖR PROGRAMVARANS INTERNETBASERADE FUNKTIONER. GENOM ATT ANVÄNDA FUNKTIONER SOM STYRS AV VILLKOR VID LÄNKAR I DETTA AVTAL SAMTYCKER DU TILL VILLKOREN VID DESSA LÄNKAR OCH INTYGAR ATT DU HAR LÄST VILLKOREN. Om du inte godkänner och följer dessa villkor får du inte använda programvaran eller funktionerna.

Hur kan jag använda programvaran?    Vi säljer inte våra program eller ditt exemplar av den – vi bara licensiera. Under licensen kan du installera och använda en kopia av programmet på upp till femton (15) Windows 8-enheter (eller sådana maximalt antal enheter som annars kan vara anvisningarna för i den Microsoft Store villkor för användning, högst https://windows.microsoft.com/en-us/windows/ store villkor för användning) (licensierade enheter) som är kopplad till Microsoft-konto som är kopplad till kontot Microsoft Store. Dessa rättigheter avslutas när du avinstallerar programmet från följande licensierade enheter. Förutom tillåts användning beskrivningen under ”fjärråtkomst” nedan är den här licensen för direkt användning av programvaran via indata funktioner licensierade enheter, till exempel en pekskärm. Det ger inte behörighet för installation av programvara på en server eller för användning av eller via datorer eller enheter som är anslutna till servern interna och externa nätverk. Programvaran är också inte licensierat för kommersiella värd - så att du inte kan göra det som är tillgängliga via ett nätverk för samtidig användning av flera användare. Mer information om flera scenarier och virtualisering finns i ytterligare villkor.

Vad gäller för uppgradering av programvaran?    Om du installerar programvaran som innefattas av det här avtalet som en uppgradering av din befintliga programvara så ersätter uppgraderingen den ursprungliga programvaran som du uppgraderar. Du behåller inga rättigheter till originalprogramvaran efter att du har uppgraderat och du får inte fortsätta använda den eller överföra den på något sätt. Detta avtal reglerar dina rättigheter att använda den uppgraderade programvaran och ersätter avtalet för programvaran som du uppgraderat från.

Kan jag överföra programvaran till en annan enhet eller användare?    Licensen som innehåller höger för att installera och använda programvaran på upp till femton (15) licensierade enheter (eller sådana maximalt antal enheter enligt kan annars vara Microsoft Store villkor för användning) samtidigt. Om du försöker installera programvaran på fler enheter, kan den inaktiveras automatiskt från något av följande enheter så att fler än det maximala antalet instanser aktiveras samtidigt.

Finns det några begränsningar för antalet anteckningar jag kan skapa, komma åt eller redigera med OneNote?    Det finns inga specifika begränsningar av antalet anteckningar du kan skapa, komma åt eller redigera. Du kan emellertid vara begränsad av maskinvarans begränsningar på enheten eller lagringsbegränsningar på den server där dina anteckningar lagras.

Samlar programvaran in min personliga information?    Om du ansluter enheten till Internet kan vissa funktioner i programvaran ansluta till Microsofts eller en tjänsteleverantörs datorsystem för att skicka eller ta emot information. Du får kanske inte alltid ett separat meddelande när anslutningen upprättas. Om du väljer att använda någon av dessa funktioner samtycker du till att skicka eller ta emot denna information när du använder den funktionen. Många av dessa funktioner kan stängas av eller så kan du välja att inte använda dem.

Hur använder vi din information?    Microsoft använder den information som samlas in genom programvarans funktioner för att uppgradera eller korrigera programvaran och på annat sätt förbättra våra produkter och tjänster. Under vissa omständigheter delar vi även den med andra. Till exempel delar vi med oss av felrapporter till relevanta maskinvaru- och programvaruleverantörer så att de kan använda informationen för att förbättra hur deras produkter fungerar med Microsoft-produkter. Du samtycker till att vi får använda och visa den information som beskrivs i vår sekretesspolicy på Sekretesspolicy för OneNote.

Vad gäller detta avtal till?    Det här avtalet gäller programvara, och även eventuella Microsoft-uppdateringar, tillägg och tjänster för programvaran, såvida inte andra termer medföljer dem. Andra villkoren och kan använda om du vill använda andra tjänster som omfattar Microsoft Store villkor för användning.

Finns det saker som jag inte har rätt att göra med programvaran?    Ja. Eftersom programvaran inte säljs, utan licensieras förbehåller sig Microsoft alla rättigheter (till exempel rättigheter enligt immaterialrättsliga lagar) som inte uttryckligen beviljas i detta avtal. I synnerhet beviljar denna licens dig inte någon rätt att och du har inte rätt att: använda eller virtualisera programvarans funktioner separat, publicera, kopiera (utöver tillåtna säkerhetskopior), hyra ut, leasa ut eller låna ut programvaran, överföra programvaran (med undantag för vad som tillåts i detta avtal), försöka kringgå programvarans tekniska skyddsåtgärder eller utföra reverse engineering, ändra programvarans innehåll, förutom om lagarna där du bor tillåter detta när vårt avtal inte gör det. Om så är fallet får du endast göra vad som är tillåtet i lag. När du använder Internetbaserade funktioner får du inte använda dessa funktioner på något sätt som kan hindra någon annan från att använda dem eller för att försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.

YTTERLIGARE VILLKOR

 1. LICENSRÄTTIGHETER OCH SCENARIER MED FLERA ANVÄNDARE

 2. Dator.    I detta avtal avser ”dator” ett maskinvarusystem (oavsett om det är fysiskt eller virtuellt) med en lagringsenhet som kan köra programvaran. En maskinvarupartition eller ett blad betraktas som en dator.

 3. Flera eller sammankopplade anslutningar.    Du får inte använda maskinvara eller programvara för att skapa flera anslutningar eller sammankoppla anslutningar, eller för att på annat sätt låta flera användare eller flera datorer eller enheter få åtkomst till eller använda programvaran indirekt genom den licensierade enheten.

 4. Användning i en virtualiserad miljö.    Om du använder virtualiseringsprogramvara, inklusive client hyper-v, för att skapa en eller flera virtuella datorer på ett enda datormaskinvarusystem anses varje virtuell dator och den fysiska datorn vara en separat dator med avseende på detta avtal. Om du vill använda programvaran på fler än en virtuell dator måste du erhålla separata exemplar av programvaran och en separat licens för varje exemplar. Innehåll som skyddas av teknik för hantering av digitala rättigheter eller annan teknik för full volymkryptering av diskenheter kan vara mindre säkert i en virtualiserad miljö.

 5. Fjärråtkomst.    Windows 8-enheter kan levereras med teknikerna Fjärrskrivbord och Fjärrhjälp som gör det möjligt att använda andra enheter för fjärråtkomst till den programvara som är installerad på den licensierade enheten.

  • Fjärrskrivbord.    Fjärrskrivbord eller liknande tekniker är licensierade för utgående användning av den licensierade enheten. Du kan få tillgång till program som körs på en separat licensierad värddator från den här licensierade enheten genom att använda Fjärrskrivbord.

  • Fjärrhjälp.    Du kan använda Fjärrhjälp eller liknande tekniker för att dela en aktiv session utan att skaffa ytterligare licenser för programvaran. Med Fjärrhjälp kan en användare ansluta direkt till en annan användares dator, vanligen för att rätta till problem.

 6. BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN

 7. Tillämpning.    Detta Avsnitt B gäller för alla tvister MED UNDANTAG FÖR ATT DET INTE OMFATTAR EN TVIST SOM HAR SAMBAND MED VERKSTÄLLANDET AV ELLER GILTIGHETEN FÖR DINA, MICROSOFTS ELLER NÅGON AV VÅRA LICENSGIVARES IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Med tvist avses alla tvister, handlingar eller andra kontroverser mellan dig och Microsoft gällande programvaran (inklusive priset) eller detta avtal, oavsett om de grundar sig på avtal, garanti, utomkontraktuellt skadestånd, lag, förordning, föreskrift eller någon annan lag eller sedvänja. Termen ”Tvist” ska ges bredast möjligast betydelse enligt tillåtande lag.

 8. Meddelande om tvist.    Får måste du eller Microsoft ge den andra ett meddelande om av tvist, vilket är en skriftlig redogörelse som anger fjärde namn, adress och kontaktinformation information av parter ge den, fakta som ger upphov till tvist och relief efterfrågat. Du måste skicka varje meddelande om tvist genom US e-post till Microsoft Corporation, ATTN:LCA SKILJEFÖRFARANDE, One Microsoft sätt, Redmond, WA98052-6399. Ett formulär är tillgängligt på meddelande om tvist – Microsoft Software, produkter och tjänster med skiljeförfarande avtal. Microsoft skickar varje meddelande om tvist för dig genom US e-post till din adress om vi har den, eller på annat sätt att din e-postadress. Du och Microsoft försöker lösa tvister via informellt förhandla inom 60 dagar från skickat meddelande om tvist. Efter 60 dagar får du eller Microsoft påbörjas skiljeförfarande.

 9. Småmålsdomstol.    Du kan även processa en tvist i en småmålsdomstol i ditt boendeland eller King County, Washington, USA om tvisten uppfyller alla krav för att avgöras i en småmålsdomstol. Du kan processa i en småmålsdomstol oavsett om du först har förhandlat informellt eller inte.

 10. BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE.   OM DU OCH MICROSOFT INTE LÖSER EN TVIST GENOM INFORMELL FÖRHANDLING ELLER I EN SMÅMÅLSDOMSTOL SKA ALLA ANDRA FÖRSÖK ATT LÖSA TVISTEN GENOMFÖRAS EXKLUSIVT GENOM BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE. DU FRÅNSÄGER DIG RÄTTEN ATT PROCESSA (ELLER DELTA I SOM PART ELLER SOM PART I EN GRUPPTALAN) ALLA TVISTER I DOMSTOL INFÖR EN DOMARE ELLER JURY. Istället ska alla tvister lösas inför en neutral skiljedomare vars beslut ska vara slutgiltigt med undantag för en begränsad rätt till överklagande enligt Federal Arbitration Act. Alla domstolar med jurisdiktion över parterna kan verkställa skiljedomarens dom.

 11. AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN.   ALLA ÅTGÄRDER FÖR ATT LÖSA ELLER PROCESSA EN TVIST I NÅGOT FORUM SKA ENDAST UTFÖRAS PÅ INDIVIDUELL BASIS. VARKEN DU ELLER MICROSOFT SKA STRÄVA EFTER ATT EN TVIST TAS UPP SOM EN GRUPPTALAN, TALAN PÅ GRUND AV OFFENTLIGT INTRESSE ELLER I NÅGOT ANNAT FÖRFARANDE DÄR NÅGON PART AGERAR ELLER FÖRESLÅR ATT AGERA MED BEFOGENHET ATT REPRESENTERA. INGET SKILJEFÖRFARANDE ELLER FÖRFARANDE SKA KOMBINERAS MED ETT ANNAT UTAN FÖREGÅENDE SKRIFTLIGT MEDGIVANDE FRÅN ALLA PARTER SOM PÅVERKAS AV SKILJEFÖRFARANDET ELLER FÖRFARANDET.

 12. Skiljeförfarande, kostnader och skiljeförfaranden och incitament.    Alla skiljeförfarande ska utföras av American Arbitration-Association (”AAA”) under dess regler för kommersiella och i många fall dess kompletterande procedurer Consumer-Related tvister. Mer information finns i American Arbitration Associations webbplats eller ringa 1-800-778-7879. På en tvist som rör 75 000 $ eller mindre, Microsoft kommer omedelbart ersätta arkivering avgifter och betala avgifter för AAA och skiljeman. Du och Microsoft godkänner villkoren för tilldelningen procedurer och skiljeförfaranden och incitament på Microsoft Legal and Corporate Affairs webbplats. Om du vill inleda skiljeförfarande skicka formuläret finns tillgängliga på begäran om skiljedomsförfarande inför American Arbitration Association för Microsoft-programvara, produkter och tjänster med skiljeförfarande avtal till AAA. Godkänner du inleda skiljeförfarande i din region där eller valör delstaten Washington. Microsoft godkänner påbörjas skiljeförfarande i din region där.

 13. Anspråk eller tvister måste inges inom ett år.    I den utsträckning det är tillåtet i lag måste alla anspråk eller tvister enligt detta avtal för vilka Avsnitt B gäller inges inom ett år till en småmålsdomstol (Avsnitt B.3) eller ett skiljeförfarande (Avsnitt B.4). Ettårsperioden påbörjas när anspråket eller meddelandet om tvist först skulle kunna inges. Om ett anspråk eller en tvist inte inges inom ett år är det permanent förbjudet att inge ett sådant anspråk eller tvist.

 14. Skiljbarhet.    Om avståendet från grupptalan i avsnitt B.5 skulle vara olagligt eller icke verkställbart med avseende på hela eller delar av tvisten ska inte Avsnitt B (skiljeförfarande) gälla för dessa delar. Istället ska dessa delar förklaras ogiltiga och behandlas i domstol, medan de återstående delarna ska behandlas i skiljeförfarande. Om någon annan bestämmelse i Avsnitt B är olaglig eller icke verkställbar ska den förklaras ogiltig medan resten av avsnitt B ska fortsätta att gälla med full verkan.

 15. LAGVAL

Lagarna i den stat eller land där du bor reglerar alla anspråk och tvister enligt detta avtal, inklusive anspråk om avtalsbrott och anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar, lagar om underförstådda garantier, lagar om orättfärdig vinst och lagar om utomkontraktuellt skadestånd. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter, inklusive konsumenträttigheter, enligt lagstiftningen i den stat eller land där du bor. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal förändrar inte dessa andra rättigheter om lagstiftningen i din stat eller land inte tillåter det.

 1. FÖRSTA ANVÄNDNING OCH UPPDATERINGAR

 2. Först.    Du kan hämta programvaran från Microsoft Store. När du har installerat programvaran, kan du besöka ”licensalternativen” under ”inställningar” inom programvaran för att se information om licensen.

 3. Uppdateringar.    Du kan endast få uppdateringar eller uppgraderingar för programvaran från Microsoft Store. Mer information finns i Microsoft Store användningsvillkoren.

 4. INTERNETBASERADE FUNKTIONER, SEKRETESS

Följande programvarufunktioner använder Internetprotokoll för överföring av datorinformation till Microsoft (eller dess leverantörer eller tjänsteleverantörer), till exempel din IP-adress, typ av operativsystem, webbläsare och namn och version på programvaran som du använder samt språkkoden för den dator på vilken programvaran är installerad. Microsoft använder denna information för att göra de Internetbaserade funktionerna tillgängliga för dig, i enlighet med sekretesspolicyn på Sekretesspolicy för OneNote. Vissa Internetbaserade funktioner kan tillhandahållas senare via Microsofts uppdateringstjänst.

 1. Medgivande för Internetbaserade tjänster.    De programvarufunktioner som beskrivs nedan och i vår sekretesspolicy ansluter till Microsoft eller tjänstleverantörens datorsystem via Internet. I vissa fall får du inget separat meddelande när de ansluter. I vissa fall kan du stänga av de här funktionerna eller välja att inte använda dem. Mer information om de här funktionerna finns i vår sekretesspolicy på Sekretesspolicy för OneNote. GENOM ATT ANVÄNDA DESSA FUNKTIONER ACCEPTERAR DU ATT DENNA INFORMATION ÖVERFÖRS. Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig.

 2. Customer Experience Improvement Program (CEIP).    Den här programvaran använder CEIP. CEIP skickar automatiskt Microsoft information om maskinvaran och hur du använder programvaran. Vi använder inte den här informationen för att identifiera eller kontakta dig. CEIP hämtas även med jämna mellanrum en liten fil till din dator. Den här filen hjälper oss att samla in information om problem som du har när du använder programmet. När de finns tillgängliga, kan ny hjälpinformation om felen också hämtas automatiskt.

 3. Onlinefunktioner och onlineinnehåll.    Via funktioner i programvaran kan relaterat innehåll från Microsoft hämtas och levereras till dig. Exempel på sådana funktioner är ClipArt, mallar, online-utbildning, onlinehjälp och hjälp. Denna information använder vi för att kunna ge dig det innehåll du efterfrågar och för att förbättra våra tjänster. Du kan välja att inte använda dessa onlinefunktioner och detta onlineinnehåll. Mer information finns i sekretesspolicyn som du når via en länk i slutet av detta avtal.

 4. Cookies.    Om du väljer att använda onlinefunktioner i programvaran, t.ex. onlinehjälp och -support och mallar, kan cookies ställas in. Om du vill veta hur du blockerar, kontrollerar och tar bort cookies kan du läsa avsnittet med sekretesspolicyn för OneNote, som du når via en länk i slutet av detta avtal.

 5. OneNote på Windows 8.    Om du kör programvaran på en enhet med Windows 8 och du har aktiverat programvarans onlinefunktioner och onlineinnehåll och loggar in på Windows 8 med ett Microsoft-konto kommer du automatiskt att loggas in på programvaran med samma Microsoft-konto. Det här gör att du kan lagra och få tillgång till onlinefiler i OneDrive utan att behöva skriva in användarnamn och lösenord för ditt Microsoft-konto igen. Mer information finns i sekretesspolicyn som du når via en länk i slutet av detta avtal.

 6. Missbruk av Internetbaserade tjänster.    Du har inte rätt att använda dessa tjänster på ett sätt som kan skada dem eller som kan hindra någon annan från att använda dem. Du har inte rätt att använda tjänsterna för att på något sätt försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.

 • YTTERLIGARE LICENSKRAV OCH/ELLER ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER

  1. Tredjepartsprogram.    Programvaran kan innehålla kod från tredjepartsprogram som Microsoft, inte den tredje parten, licensierar till dig enligt detta avtal. Eventuella meddelanden till tredjepartsprogram medföljer endast som information till dig.

  2. Teckensnitt.    När programvaran körs får du använda dess teckensnitt för att visa innehåll. Du kan bädda in typsnitt i innehåll endast på så sätt som tillåts enligt begränsningarna för inbäddning i teckensnitt.

  3. Medieelement.    Microsoft ger dig licens att kopiera, distribuera, använda och visa medieelement (bilder, clip art-bilder, animeringar, ljud, musik, videoklipp, mallar och andra typer av innehåll) som finns med i programvaran i projekt och dokument, med undantaget att du inte får: (i) sälja, licensiera eller distribuera exemplar av något medieelement separat eller som en produkt om produktens huvudsakliga värde utgörs av medieelementen, (ii) bevilja dina kunder rättigheter till ytterligare licensiering eller distribution av medieelementen, (iii) licensiera eller distribuera medieelement som innehåller uppgifter om identifierbara individer, myndigheter, logotyper, varumärken eller symboler i kommersiellt syfte eller använda dessa typer av bilder på sätt som kan antyda en anknytning till eller ett samband med din produkt, ditt bolag eller din verksamhet eller (iv) skapa oanständiga eller förargelseväckande verk med medieelementen. För andra medieelement, som är tillgängliga på Office.com eller på andra webbplatser genom programvarans funktioner, gäller villkoren på de webbplatserna.

 • GEOGRAFISKA BEGRÄNSNINGAR OCH EXPORTBEGRÄNSNINGAR

Om det finns ett geografiskt område som anges för din programvara, kan du använda programvaran endast i det området. Du måste också följa alla inhemsk och internationell exportera lagar och regler som gäller för programvaran, som innehåller restriktioner för destination, slutanvändare och slut Använd. För ytterligare information på geografiska och exportera begränsningar, gå till Så här vet webbplats och Microsoft exportera webbplats.

 1. PROCEDURER FÖR SUPPORT OCH ÅTERBETALNING

Microsoft tillhandahåller begränsade supporttjänster för korrekt licensierad programvara enligt beskrivningen på Microsoft Support.

 1. FULLSTÄNDIG REGLERING

Detta avtal (tillsammans med villkor som medföljer eventuella programvarutillägg, uppdateringar och tjänster som tillhandahålls av Microsoft och som du använder), och villkoren i webblänkar som listas i detta avtal, utgör den fullständiga regleringen för programvaran och eventuella sådana tillägg, uppdateringar och tjänster (om inte Microsoft tillhandahåller andra villkor med sådana tillägg, uppdateringar eller tjänster). Du kan granska det här avtalet efter att programvaran körs genom att gå till ”Licensalternativ” under ”Inställningar” i programvaran. Du kan även läsa villkoren vid länkarna i avtalet efter att programvaran körs och du samtycker till att göra så. Du samtycker till att för varje tjänst eller inkluderad applikation som styrs av detta avtal, och de särskilda villkoren som är länkade till detta avtal, läsa villkoren för den tjänsten innan du börjar använda tjänsten. Du förstår att du genom att använda tjänsten godkänner detta avtal och de länkade villkoren. Dessa länkar är:

FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR

Den programvaran licensieras ”som-är”. Du ansvarar själv för att använda den. Microsoft ger inga garantier garantier eller villkor. Hela risken kvalitet och prestanda för programvaran är med dig. Bör programvaran bevisa defekta, du förutsätts det att hela kostnaden för alla behövs underhåll eller reparation. Du kanske har ytterligare konsumentskydd lokal lagstiftning som detta avtal inte kan ändras. I den utsträckning lokal lagstiftning Microsoft utesluter alla garantier, inklusive överens med säljbarhet, träningspresentation för ett visst ändamål och kränkning.

BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN KOMPENSATIONS- OCH SKADESTÅNDSSYLDIGHET. Om du har någon grund för att få ersättning från Microsoft eller dess leverantörer kan du endast få ersättning för direkta skador upp till 5,00 USD. Du kan inte få ersättning för några andra skador, till exempel följdskador, utebliven vinst eller särskilda, indirekta eller oförutsedda skador.

Denna begränsning gäller för

 • allt som är relaterat till programvaran, tjänsterna och innehållet (inklusive koden) på tredje parts Internetwebbplatser eller program från tredje part samt

 • påstådda brott mot avtalet, garantiåtaganden eller villkor, strikt ansvar, vårdslöshet, falsk framställning, uraktlåtenhet, intrång eller annan kränkning som medför skadeståndsrätt, brott mot lagar och regler, oberättigad vinst i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag.

Begränsningen gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Det kan hända att ovanstående begränsning inte gäller för dig om begränsning av följdskador, oförutsedda skador eller andra skador inte är förenligt med lagstiftningen där du bor.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×