Microsoft Visual C#-kod till UML-mappning

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Under bakåtkompilering motsvaras av följande kodkonstruktioner Visual C# UML-element.

Namespace

En C#-Namespace bakåtkompileras som en UML- paket och innehåller:

 • Name (Namn)

 • Medlemmar

Kurser

Klasser i C# bakåtkompileras som UML-klasser och innehålla:

 • Name (Namn)

 • Ärvda klasser och implementerad gränssnitt

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Grundläggande klasser och implementerad gränssnitt

 • Medlem åtgärder/funktioner

 • Medlemsvariabler

Obs!: I C# stöds följande klasskonstruktioner inte i Microsoft Office Visio UML:

 • Ny text

 • Internt

Gränssnitt

C#-gränssnitt bakåtkompileras som UML- gränssnitt former, inklusive följande:

 • Name (Namn)

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • IsLeaf

 • Bas gränssnitt

 • Medlem åtgärder

Uppräknad typ

En C#-uppräknad typ bakåtkompileras som en UML- datatyp med << uppräkning >> stereotyp, inklusive:

 • Name (Namn)

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • IsLeaf

 • Medlemmar

Obs!: I C# stöds den information som tillhandahålls av bas typ inte i Microsoft Office Visio UML.

Struktur

Strukturen i C# bakåtkompileras som en UML-klass med << strukturen >> stereotypen och omfattar:

 • Name (Namn)

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Grundläggande klasser och implementerad gränssnitt

 • Medlemmar

Egenskaper

Egenskaper i C# bakåtkompileras som UML-funktioner, inklusive:

 • Name (Namn)

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • Typ

 • Hämta och ange metoder (läggs till som kod generationens alternativ)

Obs!: Följande C# egenskaper stöds inte i Microsoft Office Visio UML:

 • Ny text

 • Internt

 • Åsidosätta

Ombud

 • Ombud i C# bakåtkompileras som UML-klasser med stereotypen << ombud >>, inklusive följande:

 • Name (Namn)

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • Signatur (läggs till klassen som en funktion)

Medlem åtgärder

C# medlem åtgärder bakåtkompileras som UML-funktioner, inklusive följande:

 • Name (Namn)

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • Omfång (statisk eller delad)

 • IsPolymorphic

 • IsAbstract

 • Åtgärden typ

Operationerna taggar efter typ, till exempel konstruktören, destruerare, egenskap, händelse, indexering eller procedur. Du kan visa dessa märkta värden i UML-modellen på alternativsidan kod generationens i dialogrutan Egenskaper för UML-funktion.

 • Returtyp

 • Parametrar

Obs!: Följande C# medlem åtgärder stöds inte i Microsoft Office Visio UML:

 • Ny text

 • Internt

 • Extern

 • Åsidosätta

Konstanter

Konstanter i C# bakåtkompileras som UML-attribut, inklusive:

 • Synlighet (offentlig eller privat)

 • Typ

 • Startvärde

Konstanter läggs till modellen som attribut med det ändringsbara fältet skall vara låst.

Obs!: Skrivskyddade element i koder bakåtkompileras som konstanter.

Medlemsvariabler

C# Medlemsvariabler bakåtkompileras som UML-attribut, inklusive följande:

 • Namn

 • Typ

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • Omfång (statisk eller delad)

 • Ändringsbar (låst eller kan ändras)

 • Startvärde

Metodparametrar

Metodparametrar C# bakåtkompileras som UML-parametrar, inklusive följande:

 • Namn

 • Typ

 • Riktning (in, inut, ut eller RETUR)

 • Standardvärde

C# kodkonstruktioner i inte stöds i UML

Följande C# kodkonstruktioner mappas inte till UML-element vid bakåtkompilering från Visual Studio .NET till Microsoft Office Visio.

 • Klasser: ny, interna, statiska konstruktörer

 • Datamedlemmar: ny, interna

 • Uppräknad typ: basera typ

 • Händelser: ny, interna

 • Undantag

 • Parameter: paramArray

 • Egenskaper: ny, internt åsidosättning förseglas

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×