Microsoft Search Server 2008 – Maskinvaru- och programvarukrav

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: Om inget annat anges gäller informationen i den här artikeln för både Microsoft Search Server 2008 och Microsoft Search Server 2008 Express.

En Microsoft Search Server 2008 konfiguration kan variera från en grundläggande installation (en fristående konfiguration på en server) till en avancerad installation som använder flera servrar (en servergrupp). I den här artikeln beskrivs minsta och rekommenderade maskinvaru- och programvarukrav för grundläggande och avancerade installationsalternativ. Maskinvaru- och programvarukrav som beskrivs i den här artikeln gäller för både x86 (32-bitars-baserade) och x64 (64-bitars –) datorer. Search Server 2008 stöder inte Itanium-datorer.

Obs!: Utöver minimikraven som beskrivs i den här artikeln måste maskinvaran beror på ditt abonnemang för tillgänglighet, kapacitet och prestanda. I den här artikeln ger inte vägledning om utformar topologi för en grupp eller välja maskinvara utifrån utökade arkitektur krav. Mer information om att utforma en lösning som passar dina behov finns Planering och arkitektur för Search Server 2008.

I den här artikeln

Programvarukrav

Grundläggande installationskrav (enskild server)

Avancerade installationskrav (servergrupp)

Programvarukrav

Krav för operativsystem och Windows-komponent

Krav på operativsystem och Windows-komponenter

Vi rekommenderar att du installerar Search Server 2008 på en dator som har en ny installation av något av följande:

 • Något av följande Windows Server 2003 operativsystem (32-bitars eller 64-bitars versioner) med senaste servicepack eller motsvarigheterna R2:

  • Operativsystemet Windows Server 2003 Standard Edition

  • Operativsystemet Windows Server 2003 Enterprise Edition

  • Operativsystemet Windows Server 2003 Datacenter Edition

  • Operativsystemet Windows Server 2003 Web Edition

 • Något av följande Windows Server 2008 operativsystem (32-bitars eller 64-bitars versioner) med senaste servicepack:

  • Windows Server 2008 Standard operativsystem

  • Windows Server 2008 Enterprise operativsystem

  • Windows Server 2008 Datacenter operativsystem

  • Operativsystemet Windows Web Server 2008

När du kör verktyget Search Server förberedelse installationen startskärmen i verktyget hämtar, installerar och gör följande element som behövs och lämpligt att uppfylla Search Server 2008 krav:

 • Windows Server 2003 SP1 (endast Windows Server 2003-operativsystem)

 • Något av följande:

  • Windows Workflow Foundation Runtime Components och Microsoft .NET Framework 2.0

  • Microsoft .NET Framework 3.0

 • Programserverroll (IIS, ASP.NET)

 • IIS, ASP.NET tillägg

Överst på sidan

Krav på webbläsare

Search Server 2008 Web webbläsarkrav är följande:

Använd för webbläsare

Värdoperativsystemet

Webbläsare

Klientåtgärder med Windows SharePoint Services, till exempel visning av en SharePoint-webbplats

Något av följande:

 • Operativsystemet Windows 98

 • Operativsystemet Windows Millennium Edition

 • Operativsystemet Windows 2000 Professional

 • Operativsystemet Windows XP

 • Operativsystemet Windows Server 2003

 • Operativsystemet Windows Vista

 • Operativsystemet Windows Server 2008

Något av följande:

 • Internet Explorer 6 eller senare med senaste servicepack

 • Mozilla Firefox 1.5 eller senare

 • Netscape 8.1 eller senare

För Internetåtkomst, webbplatsadministration för Windows SharePoint Services eller formulärifyllning

Något av följande:

 • Operativsystemet Windows 98

 • Operativsystemet Windows Millennium Edition

 • Operativsystemet Windows 2000 Professional

 • Operativsystemet Windows XP

 • Operativsystemet Windows Server 2003

 • Operativsystemet Windows Vista

 • Operativsystemet Windows Server 2008

Något av följande:

 • Internet Explorer 6 eller senare med senaste servicepack

 • Firefox 1.5 eller senare

 • Netscape 8.1 eller senare

UNIX/Linux

Något av följande:

 • Firefox 1.5 eller senare

 • Netscape hastighet på 7,2 eller senare

Mac OS-X

Något av följande:

 • Firefox 1.5 eller senare

 • Safari 2.0 eller senare

Överst på sidan

Krav för grundläggande installation (enstaka server)

Du använder Search Server 2008 grundläggande installationsalternativet för att skapa en fristående konfiguration på en enda dator. En grundläggande installation installeras automatiskt och använder SQL Server 2005 Express Edition för att lagra data.

Maskinvarukrav (grundläggande installation)

I följande tabell visas minsta och rekommenderade maskinvarukrav för distribution Search Server 2008 och SQL Server 2005 Express Edition i en installation av Basic (enskild server).

Komponent

Lägsta värde

Rekommenderade

Processor

2,5 GHz

Dubbla processorer som var och en är på 3 GHz eller snabbare

RAM

2 GB

4 GB

Disk

NTFS-formaterad partition med minst 3 GB ledigt utrymme

NTFS-formaterad partition med minst 3 GB ledigt utrymme, plus tillräckligt ledigt utrymme för SharePoint-webbplatserna

Nätverksanslutningar

Anslutning på 56 kbit/s mellan klientdatorer och server

Enhet

DVD-enhet eller enhet som är tillgänglig lokalt eller via nätverk till vilken du kan kopiera allt innehåll på installations-CD:n för Search Server 2008

Visningsskärm

Upplösning på 1 024 ×768 eller högre

Databaskrav (grundläggande installation)

Om du använder Windows Server 2003 Web Edition i en enda server-miljö kan installera du Search Server 2008 med hjälp av alternativet grundläggande (fristående) installation. Detta beror på att en avancerad installation kräver en befintlig SQL Server-databas, men SQL Server kan inte installeras på Windows Server 2003 Web Edition på grund av licensbegränsningar i Windows.

Överst på sidan

Krav för avancerad installation (servergrupp)

Den främsta skillnaden mellan en installation för en enstaka server och en för en servergrupptopologi är att det i det senare fallet går att använda en eller flera datorer som värdar för följande serverroller:

 • Programserver

 • Frontwebbserver

 • Databasserver

I det här avsnittet beskrivs de lägsta och rekommenderade systemkraven för programserverrollen och frontwebbserverrollen. Om du installerar mer än en roll på en och samma dator måste du se till att den uppfyller minimikraven för var och en av de installerade rollerna.

Obs!: Microsoft Search Server 2008 Express kan installeras i en konfiguration som innehåller fler än en programserver. (Application server används för hämtning sökfrågor och crawlning av innehåll). Det finns ingen begränsning för hur många frontend servrar som kan användas med en Search Server 2008 Express programserver.

Maskinvarukrav för programserver (avancerad installation)

I följande tabell visas minsta och rekommenderade maskinvarukrav för att distribuera en Search Server 2008 programserver.

Komponent

Lägsta värde

Rekommenderade

Processor

2,5 GHz

Dubbla processorer som var och en är på 3 GHz eller snabbare

RAM

2 GB

4 GB för programserver och SQL Server som värddatorer

Disk

NTFS-formaterad partition med 3 GB ledigt utrymme

NTFS-formaterad partition med 3 GB ledigt utrymme, tillsammans med tillräckligt med ledigt utrymme för att lagra data

Nätverksanslutningar

Klient-till-server: 56 kbit/s

Klient-till-server: 56 kbit/s eller snabbare

Server-till-server: 100 mbit/s

Server-till-server: 1 gbit/s

Enhet

DVD-enhet eller enhet som är tillgänglig lokalt eller via nätverk till vilken du kan kopiera allt innehåll på installations-CD:n för Search Server 2008

Visningsskärm

Upplösning på 1 024 × 768 eller högre

Maskinvarukrav för frontwebbserver (avancerad installation)

I följande tabell visas minsta och rekommenderade maskinvarukrav för att distribuera en frontend Search Server 2008 webbserver.

Komponent

Lägsta värde

Rekommenderade

Processor

2,5 GHz

Dubbla processorer som var och en är på 3 GHz eller snabbare

RAM

2 GB

Mer än 2 GB

Disk

NTFS-formaterad partition med minst 3 GB ledigt utrymme

NTFS-formaterad partition med 3 GB ledigt utrymme, plus tillräckligt ledigt utrymme för datalagring

Nätverksanslutningar

 • Nätverksanslutning på 56 kbit/s mellan klientdatorer och servern

 • För anslutningar mellan datorer i en servergrupp: 100 mbit/s

 • Nätverksanslutning på 56 kbit/s eller snabbare mellan klientdatorer och servern

 • För anslutningar mellan datorer i en servergrupp: 1 gbit/s

Enhet

DVD-enhet eller enhet som är tillgänglig lokalt eller via nätverk till vilken du kan kopiera allt innehåll på installations-CD:n för Search Server 2008

Visningsskärm

Upplösning på 1 024 × 768 eller högre

Programvarukrav för frontwebbserver (avancerad installation)

Frontwebbserverns roll är bara en del av programserverrollen. Alla funktioner i en frontwebbserver finns tillgängliga i en programserver. Programvarukrav för frontwebbservern är desamma som för en programserver innan du lägger till resurser som uppfyller kapacitetskraven.

Programvarukrav för databasserver (avancerad installation)

Databasservern måste ha SQL Server 2000 med SP3a eller senare eller SQL Server 2005 SP2 eller senare. För vissa avancerade funktioner krävs SQL Server 2005 Analysis Services SP2 eller senare. Information om kraven för maskinvara och programvara för att distribuera en databasserver med SQL Server 2005 finns i Systemkrav för SQL Server 2005.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×