Microsoft Planner för administratörer

Den här artikeln ger information om hur Office 365-administratörer kan styra och hantera åtkomst till Planner samt ger svar på vanliga frågor om hantering av Planner.

Uppdaterades senast: 2018-02-04

Obs!: Hittade du inte svaret på din fråga? Du kan också läsa i Svar på de vanligaste frågorna om Microsoft Planner.

I den här artikeln:

Hur inaktiverar jag Planner för organisationen?

När Microsoft Planner ingår i Office 365-prenumerationen är den automatiskt aktiverad för alla i organisationen. Om du vill styra vilka i organisationen som har Planner-licenser, t.ex. om organisationen inte är redo att börja använda Planner, kan du ta bort eller tilldela -licenser med hjälp av Office 365 PowerShell.

För att styra vilka användare som har Planner-licenser följer du anvisningarna i artikeln om hur du hanterar Microsoft Planner-licenser med hjälp av Office 365 PowerShell. När du kör skripten i Office 365 PowerShell är värdet DisabledPlans för Microsoft PlannerPROJECTWORKMANAGEMENT.

Obs!: Om du tar bort en användares Planner-licens hindrar det henne eller honom endast från att öppna Planner med hjälp av panelen Planner. De användare i organisationen som inte har Planner-licenser kan fortfarande skapa och redigera planer direkt på Planner-webbplatsen: tasks.office.com. Du kan bestämma vilka användare som kan skapa planer på tasks.office.com (läs mer i Hur hanterar jag vem som kan skapa en plan?), men för närvarande kan du inte bestämma vilka som kan se och redigera befintliga planer på tasks.office.com.

Hur hanterar jag vem som kan skapa en plan?

När en användare skapar en plan i Planner skapas automatiskt en Office 365-grupp för användarna i planens medlemslista. Så om du vill styra vem som kan skapa en plan behöver du styra vem som kan skapa Grupper i Office 365.

Administratörer kan styra vem som kan skapa en grupp med hjälp av Azure Active Directory (AD) PowerShell. Följ anvisningarna i Hantera vem som kan skapa Office 365-grupper om du vill:

 1. Inaktivera möjligheten att skapa grupper för alla användare i organisationen.

 2. Tillåta vissa användare att skapa grupper (t.ex. alla Planner-användare) när du har inaktiverat skapandet av grupper.

Viktigt!: 

 • Inaktivering av att skapa grupper för din organisation påverkar användare av andra Office 365-tjänster som behöver skapande av grupp, till exempel Exchange Online. Se till att räkna med alla personer i din organisation som behöver möjligheten att skapa grupper när du konfigurerar den här inställningen.

 • Styrning av vilka som kan skapa Grupper i Office 365 hindrar bara användare från att skapa nya planer. De kan fortfarande se och redigera befintliga planer på tasks.office.com.

Hur ändrar jag den domän som e-postaviseringar från Planner kommer från?

Följ stegen som beskrivs i artikeln om stöd för flera domäner för Office 365-grupper – hjälp för administratörer om du vill att dina aviseringsmeddelanden ska komma från en anpassad e-postdomän.

Kan användare utanför organisationen bjudas in att delta i en plan?

Ja. Med gäståtkomst kan du bjuda in användare att delta i en plan, även om de inte är med i din Office 365-organisation. Gästanvändare får tillgång till begränsade funktioner, men kan fortfarande utföra följande uppgifter:

 • Skapa och ta bort aktiviteter och tidsenheter

 • Redigera aktivitetsfält

 • Bifoga en fil eller länka till en aktivitet, om given ytterligare behörighet

 • Redigera planens namn

  Mer information finns i Gäståtkomst i Microsoft Planner.

Kan användare använda Planner om de inte har en Exchange Online-postlåda?

Om du använder Microsoft Planner i en hybridmiljö där många användare kanske har Exchange Online eller lokala brevlådor, tänk då på att:

 • Planner ger tillgång till alla funktioner när användaren har en produktlicens som innehåller Exchange Online

 • Planner-användare utan Exchange Online kan ha följande problem:

  • Användare kan få problem med att visa eller lägga till kommentarer i en aktivitet.

  • Användare kan få problem med att visa sina favoritplaner i Planner.

Mer information finns i KB 3169632.

Hur ser jag till att alla användare kan få e-postaviseringar för Planner?

I Planner kan användarna välja att få e-postaviseringar när uppgifter tilldelas dem eller när uppgifter snart ska lämnas in (läs mer i artikeln om hur du väljer om du ska få direkta e-postaviseringar). E-postaviseringar skickas däremot endast till användare vars produktlicens innehåller Exchange Online. Användare i organisationer som använder en lokal Exchange Server eller hybridkonfigurationer kanske inte får alla e-postaviseringar från Planner.

Hur inaktiverar jag kalendersynkronisering för Outlook i Planner för organisationen?

Tack vare synkroniseringen av Outlook-kalendern i Microsoft Planner kan användare visa Planner-schemat i Outlook. Den här funktionen aktiveras automatiskt i Planner. Om du vill inaktivera funktionen för organisationen följer du anvisningarna i Inaktivera kalendersynkronisering för Outlook i Planner för organisationen.

Hur installerar eller aktiverar jag Planner för organisationen?

I Planner ingår följande Office 365-prenumerationer:

 • Office 365 Business Essentials

 • Office 365 Business Premium

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise, E3

 • Office 365 Enterprise, E5

 • Office 365 Education

Mer information om de här prenumerationerna finns under Business-abonnemang, Enterprise-abonnemang och abonnemang för utbildning. Om Planner inte ingår i den nuvarande prenumerationen kan du endast få Planner om du byter till en prenumeration där den ingår.

Kan jag se vilka som redan använder Planner, eller en lista över alla Planner-sidor?

I administrationscentret för Office 365, i avsnittet Grupper, kan du hitta en lista över alla grupper och få mer information om grupperna med hjälp av Office 365-rapporter i administrationscentret – Office 365-grupper. Varje grupp har en plan, men en lista över planer och aktiv användning av planer ingår för närvarande inte i rapporterna.

Hur kan jag använda CA-principer för Planner iOS- och Android-appar?

Om du vill tillämpa CA-principer för Planner iOS- och Android-appar kontrollerar du att CA-principer är aktiverade för Exchange eller SharePoint i Microsoft Intune i Azure-portalen. Om du aktiverar CA-principen enbart för Planner (utan att principer har aktiverats för Exchange och SharePoint) gäller inte principerna för Planner iOS- och Android-apparna.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×