Microsoft 365 användningsanalyser

Microsoft 365 användningsanalyser är också tillgängliga för Office 365 USA Government Community.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Översikt över Microsoft 365 användningsanalyser

Använd Microsoft 365 användningsanalyser i Power BI för att få en inblick i hur din organisation inför de olika tjänsterna i Office 365 för att kommunicera och samarbeta. Du kan visualisera och analysera Office 365-användningsdata, skapa egna rapporter och dela insikter inom organisationen, och därigenom få insikter i hur specifika regioner eller avdelningar använder Office 365.

Microsoft 365 användningsanalyser är ett innehållspaket som ger dig tillgång till en inbyggd instrumentpanel som visar en produktövergripande vy av de senaste 12 månaderna samt ett antal fördefinierade rapporter. Varje rapport ger specifika insikter om användningen. Den användarspecifika informationen är tillgänglig för den senaste fullständiga kalendermånaden.

Den datamodell som ligger till grund för innehållspaketet inkluderar användarattribut från Active Directory, vilket ger möjlighet till pivotering i vissa rapporter. Följande Active Directory-attribut ingår: plats, avdelning och organisation.

Se Aktivera Microsoft 365 användningsanalyser för att börja samla in data.

En skärmbild av listan med rapporter som ingår i innehållspaketet för införande

Microsoft 365 användningsanalyser innehåller ett antal rapporter, till exempel:

  • Översiktsrapport över införande – ger en sammanfattning av införandetrenderna. Använd rapporter i det här avsnittet för att få veta hur användarna har infört Office 365 samt för att se hur den övergripande användningen av de enskilda tjänsterna har ändrats från månad till månad. Du kan se hur många licenser som har tilldelats, hur många av dem som aktivt används av personer i organisationen, hur många användare som är återkommande användare och hur många som använder produkten för första gången.

  • Produktanvändningsrapport – ger en detaljerad inblick i nyckelaktiviteternas volym för varje tjänst. Använd rapporterna i det här avsnittet för att ta reda på hur användarna använder Office 365.

  • Rapport över använt lagringsutrymme – Använd den här rapporten för att spåra molnlagring för postlådor, OneDrive och SharePoint-webbplatser. Du kan använda detta för att se till att personerna i organisationen håller sig inom gränserna, eller för att avgöra om du behöver köpa mer lagringsresurser.

  • Kommunikationsrapport – Du får snabbt en överblick över om personerna i organisationen föredrar att hålla kontakten med hjälp av Teams, Yammer, e-post eller Skype-samtal. Du kan se om användningsmönstren för kommunikationsverktygen ändras bland de anställda.

  • Samarbetsrapport – Se hur personer i organisationen använder OneDrive och SharePoint för att lagra dokument och samarbeta med varandra, och hur dessa trender utvecklas månad för månad. Du kan också se hur många personer som delar dokument internt eller externt och hur många SharePoint-webbplatser eller OneDrive-konton som aktivt används.

  • Office-aktiveringsrapport – Spåra aktiveringar av Office 365 ProPlus, Project och Visio i organisationen. Varje användare med en Office-licens kan installera produkter på upp till fem enheter. Använd rapporterna i det här avsnittet för att se på vilka enhetstyper användarna har installerat Office-programmen.

  • Rapport om åtkomst från valfri plats – Spåra vilka klienter och enheter användarna använder för att ansluta till e-post, Skype för företag eller Yammer.

  • Rapport om enskilda användares tjänstanvändning – Användningsrapporter finns tillgängliga för vissa enskilda tjänster. De här rapporterna ger specifik användningsinformation för respektive tjänst. Exchange-användning, Teams-användning och Yammer-användning är exempel på dessa rapporter.

  • Rapport om användaraktivitet för enskilda tjänster – Användaraktivitetsrapporter finns tillgängliga för vissa enskilda tjänster. De här rapporterna ger detaljerad information om användningen på användarnivå tillsammans med Active Directory-attribut.

Du kan få detaljerade rapporter för varje område genom att klicka på datatabellerna. Du kan visa alla fördefinierade rapporter genom att klicka på flikarna längst ned på webbplatsen, när du visar rapporterna. Mer detaljerade anvisningar finns i Navigering och användning av rapporter i Microsoft 365 användningsanalyser och Anpassa rapporter i Microsoft 365 användningsanalyser.

Vanliga frågor och svar

Fråga

Svar

Kommer det här innehållspaketet att vara tillgängligt att köpa eller kommer det att vara kostnadsfritt?

Innehållspaketet är tillgängligt för alla kunder kostnadsfritt. Du behöver registrera dig för den kostnadsfria Power BI-tjänsten för att ansluta till innehållspaketet. Du kan också anpassa instrumentpaneler och rapporter med den kostnadsfria Power BI-tjänsten.

Om du vill dela instrumentpanelerna med andra måste både den användare som delar och den användare som instrumentpanelen delas med ha Power BI Pro eller Power BI Premium.

Vem kan ansluta till Microsoft 365 användningsanalyser?

För att kunna upprätta anslutningen till innehållspaketet behöver du vara antingen global administratör, rapportläsare, Exchange-administratör, Skype för företag-administratör eller SharePoint-administratör. Mer information finns i artikeln om administratörsroller i Office 365.

Vem kan anpassa instrumentpaneler och rapporter för användningsanalys i Microsoft 365?

Endast användaren som upprättade den första anslutningen till innehållspaketet kan anpassa instrumentpanelen eller skapa nya rapporter i Power BI-webbgränssnittet. Anvisningar finns i Anpassa rapporter i Microsoft 365 användningsanalyser.

Kan jag bara anpassa instrumentpaneler och rapporter för Microsoft 365 användningsanalyser från Power BI-webbgränssnittet?

Förutom att anpassa instrumentpanelen och rapporter från Power BI-webbgränssnittet kan användare också använda Power BI Desktop för att ansluta direkt till Office 365-rapporttjänsten och skapa egna rapporter.

Hur får jag pbit-filen som är associerad med den här instrumentpanelen?

Användare kan få tillgång till pbit-filen från Microsoft Download Center.

Vem kan visa instrumentpaneler och rapporter i Microsoft 365 användningsanalyser?

Den användare som anslöt till innehållspaketet kan dela innehållspaketet med vem som helst med hjälp av delningsfunktionen. Power BI-licensiering kräver att både den användare som delar och användaren som en instrumentpanel delas med har Power BI Pro eller Power BI Premium.

Kan vem som helst dela instrumentpanelen eller måste det vara den person som anslöt till instrumentpanelen?

När du delar instrumentpanelen kan du antingen tillåta användarna att dela instrumentpanelen vidare till andra eller inte. Du kan ange det här alternativet när du delar.

Går det att arbeta med och anpassa samma innehållspaket i en grupp användare?

Ja. Om du vill aktivera en grupp administratörer som ska arbeta tillsammans med samma innehållspaket, kan du använda funktionen arbetsyta i appen Power BI. Mer information finns i artikeln Hur kan jag samarbeta och dela instrumentpaneler och rapporter?

Inom vilken tidsram är data tillgängliga?

Majoriteten av rapporterna visar data för de föregående 12 månaderna. Men några av diagrammen kanske visar mindre historik eftersom datainsamlingen för olika produkter och rapporter startades vid olika tidpunkter, och därmed kanske data inte är tillgängliga för alla 12 månaderna. Alla rapporter byggs så småningom upp till 12 månaders historik. Rapporter som visar information på användarnivå visar data för den föregående fullständiga månaden.

Vilka data ingår i innehållspaketet?

Data i innehållspaketet täcker för närvarande samma uppsättning aktivitetsmått som är tillgängliga i rapporterna för användningsaktivitet i Office 365. När rapporter läggs till i rapporterna för användningsaktivitet, läggs de till i innehållspaketet i en framtida version.

Hur skiljer sig data i innehållspaketet från data i användningsrapporterna i administrationscentret?

Underliggande data som visas i innehållspaketet stämmer överens med de data du ser i aktivitetsrapporterna i administrationscentret för Office 365. De viktigaste skillnaderna är att data i administratörsportalen är tillgängliga för de senaste 7/30/90/180 dagarna medan innehållspaketet presenterar data månadsvis för upp till 12 månader.

Dessutom finns informationen på användarnivå i innehållspaketet endast tillgänglig för den senaste fullständiga månaden för användare som har tilldelats en produktlicens och utfört en aktivitet.

När ska jag använda innehållspaketet och när ska jag använda användningsrapporterna i administrationscentret?

Användningsaktivitetsrapporterna i Office 365 är en bra startpunkt för att förstå användning och införande av Office 365. Innehållspaketet kombinerar användningsdata för Office 365 och organisationens Active Directory-information och gör att administratörerna kan analysera datauppsättningen med hjälp av de visuella analysfunktionerna i Power BI. På så sätt kan administratörer inte bara visualisera och analysera användningsdata för Office 365, utan också göra utsnitt i dem med hjälp av Active Directory-egenskaper, till exempel avdelning, plats o.s.v. De kan också skapa egna rapporter och dela informationen inom organisationen.

Hur ofta uppdateras data?

När du ansluter till innehållspaketet för första gången fylls data för de föregående 12 månaderna i automatiskt. Därefter uppdateras data i innehållspaketet varje vecka. Kunderna kan välja att ändra schemat för uppdatering om användningen av den här informationen kräver en annan uppdateringsrytm.

Office 365-tjänstens serverdel uppdaterar data dagligen och innehåller data med 5–8 dagars fördröjning från dagens datum.

Kolumnen för innehållsdatum i varje datauppsättning visar datum för uppdatering av data i innehållspaketet.

Hur definieras en aktiv användare?

Definitionen av en aktiv användare motsvarar definitionen av aktiv användare i aktivitetsrapporterna i administrationscentret för Office 365.

Mer information finns i Definition av aktiv användare.

Vilka SharePoint-webbplatssamlingar ingår i SharePoint-rapporterna?

Den aktuella versionen av innehållspaketet innehåller filaktivitet från SharePoint-webbplatser och SharePoint-gruppwebbplatser.

Vilka grupper ingår i användningsrapporten för Office 365 Grupper?

Den aktuella versionen av innehållspaketet innehåller användningen i Outlook-grupper, Yammer-grupper och SharePoint-grupper. Grupper som är relaterade till Microsoft Teams eller Planner ingår inte.

När blir en uppdaterad version av innehållspaketet tillgänglig?

Viktiga ändringar i innehållspaket kommer att släppas två gånger per år och kan innehålla nya rapporter eller nya data. Mindre ändringar i rapporterna kan släppas oftare.

Är det möjligt att integrera data från innehållspaketet i befintliga lösningar?

Data i innehållspaketet kan hämtas via Office 365-API:er (i förhandsversionen). När de släpps på marknaden införlivas de i API:erna för Microsoft Graph-rapportering.

Finns det planer på att utöka innehållspaketet och visa användningsdata från andra Microsoft-produkter?

Detta övervägs för framtida förbättringar. Läs mer om uppdateringar i översikten över Office 365.

Hur kan jag pivotera efter företagsinformation i Active Directory?

Företagsinformation ingår i ett av Active Directory-fälten i innehållspaketet och du ser detta som ett fördefinierat filter i rapporterna över Produktanvändaraktivitet. Det är tillgängligt som en kolumn i tabellen AnvändarStatus.

Går det att få in ytterligare fält från Active Directory?

Ytterligare anpassning av dessa data är möjlig genom att ansluta till API:erna för Microsoft Graph-rapportering och hämta ytterligare fält från Azure Active Directory och infoga i datauppsättningen.

Är det möjligt att sammanställa informationen i innehållspaketet för flera prenumerationer?

För närvarande avser innehållspaketet en enda prenumeration eftersom det är kopplat till autentiseringsuppgifterna som användes vid den första anslutningen.

Går det att se användningen efter SKU (dvs. E1, E3)?

I innehållspaketet representeras användningen på produktnivå. Data om de olika prenumerationer som har tilldelats användarna tillhandahålls, men det går inte att korrelera användaraktivitet till den prenumeration som tilldelats användaren.

Är det möjligt att integrera andra datauppsättningar i innehållspaketet?

Du kan använda Power BI Desktop för att ansluta till Office 365-API:er (i förhandsversionen) om du vill få fler datakällor att kombinera med innehållspaketets data.

Mer information finns i dokumentet Anpassa.

Går det att visa rapporterna för de största användarna för en specifik tidsperiod? Till exempel föregående månad eller föregående vecka?

Alla rapporter på användarnivå visar samlade data för den föregående månaden.

Kommer innehållspaketet att översättas?

Detta finns för närvarande inte med i planen.

Jag har en specifik fråga om de data som visas för organisationen. Vem kan jag vända mig till?

Du kan använda feedbackknappen på sidan för Office 365-administrationscentrets aktivitetsöversikt eller öppna ett supportärende om du behöver hjälp med innehållspaketet.

Hur kan en partner komma åt data?

Om en partner har delegerade administratörsrättigheter kan han eller hon ansluta till innehållspaketet för sin kunds räkning.

Kan jag dölja identifierbar information som exempelvis användare, grupp och webbplatsnamn i rapporter?

Ja, läs mer i Göra insamlade data anonyma.

Närliggande avsnitt

Aktivera Microsoft 365 användningsanalyser
Navigering och användning av rapporter i Office 365 användningsanalyser
Aktiv användare i Office 365-användningsrapporter
Felsöka Microsoft 365 användningsanalyser
Datamodell för Microsoft 365 användningsanalyser
Anpassa rapporter i Microsoft 365 användningsanalyser

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×