Metodtips för skolan utfyllnadstecken Skapa team och kanaler i Microsoft Teams för utbildning

Metodtips för skolan utfyllnadstecken Skapa team och kanaler i Microsoft Teams för utbildning

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du är en skola ledare eller IT-administratören att distribuera Microsoft Teams för första gången, är ditt mål att ange administratörer, skolor och lärare för framgå från dag ett. Damma av några beprövade metoder för skissa på ditt team och kanaler som ska vara säker på att tidssparande Organisationsschema och effektivare kommunikation. Vi har uppdelade det åt dig i den här praktiska guiden.

Vi rekommenderar att lägga till lärare i färre, bättre organiserad team jämfört med en grupp för varje skolan initiativ modellen rekommendationer från början. När lärare börjar delta i grupper kan kommunicera med kollegor och administratörer kan börjar de samtidigt lära dig att ordna och optimera sina team för studenter. Den här metoden kan vara en fantastisk strategi för spelet ändra team införandet i din skola eller district. Vi tror du att uppskatta inter-departmental effektivitet och bättre kommunikation också!

Först nu går vi igenom team som finns tillgängliga för lärare

Välj en grupptyp

Grupper är tillgängliga för klasser, Professional Learning Communities (PLCs), anställda och vem som kan användas för föreningar eller andra intressentgrupper.

Läs mer: Välj en grupp att samarbeta i Microsoft team

Rekommendation: Starta med personal team

Vi kommer att främst att fokusera på Personal grupper som hjälper dig att organisera din district genom skolan ledarskap/skola eller avdelning. Tänk på det här som en pilot. Därifrån kan lärare få kunskap och bekvämlighet med grupper som ett verktyg och lita mer distribuera i deras klassrum. Observera att alla teamtyper innehålla kanaler som kan anpassas av scenario. Vi tar upp fler exempel nedan.

Vad är personal team och kanaler?

Du kan skapa personal team för olika projekt, aktiviteter, kommittéer och processer efter behov. Team utfyllnadstecken kan bjuda in andra i skolan eller district ska ansluta till som medlemmar i en projektgrupp.

Obs!: Det kan vara nära till hands för att mappa flera e-postmeddelandet distributionslistor till enskilda personal team, men team är om hur du arbetar i en mycket samarbetsmiljö mot ett gemensamt mål. Du kan lösa det för begränsningar med distributionslistor genom att skapa din personal team på rätt för arbetsgrupper i din skola eller district.

Enskilda personal team kan ytterligare ordnade på kanaler som innehåller flikarna för konversationer, filer, anteckningar och annat. Kanaler ska skapas utifrån teamets olika behov, till exempel efter ämne, gren eller ämne. Flikarna aktivera personal du överför, granska och redigera filer, anteckningar och anpassade listinnehåll (till exempel dokument, kalkylblad, presentationer, videor, externa länkar, andra program och mer). Den här innehållstypen är sedan lätt tillgänglig för alla i gruppen.

Vad är allmänna kanal?

Varje typ av grupp innehåller en allmän kanal. Flikarna anteckningsbok för klassen, anteckningsbok för personal och PLC anteckningsbok finns i den här kanalen för dessa team datatyper som stöds. Klass team också hantera tilldelningar för klassen från den allmänna kanalen.

Vi rekommenderar att du använder allmänna kanalen i en grupp som kan publicera meddelanden, införa personal och lägga till viktiga dokument som ska vara avses ofta. Du kan skrivskydda allmänna kanal (dvs stoppa alla på Publicera det) genom att ändra dess inställningar.

Obs!: Välj fler alternativ... ellipsen bredvid ditt Teamnamn om du vill redigera kanalinställningar till allmänna kanalen eller andra. Markera Inställningar > behörigheten medlem.

Behörigheten medlem för de kanaler.

Team för utbildning exempelscenarier

Ta en titt på mål för din avdelning, skola eller district och gör att bestämma:

  • De aktuella hierarkiska ansvarsområden som du har.

  • Mål av e-listor eller möten som kan konverteras till online-konversationer och fildelning.

  • Hur vill du kommunikation med flöde och som rapporteras till.

  • Viktiga medlemmar som du behöver i varje team och den roll som de ska spelas upp.

  • Det bästa sättet att ordna filer och konversationer som du ska med i varje team.

Nedan, vi har hämtats tillsammans några exempel på hur ett distrikt, skola eller andra avdelning kan ta hand om hur du konfigurerar sina team och kanaler som ska skapa effektiviserats samarbete och placera allt på en och samma plats. Kom ihåg – det här är bara idéer dig att komma igång. Vi vet att du har unika kunskaper på behov skolor, elever och lärare.

Team

Medlemmar/roller

Kanaler

Filer och program

Fördelar

Skolan anslagstavla

Department of Education (Utbildningsdepartementet)

Storskaliga pedagogiska initiativ

(Personal eller PLC team)

Skolan anslagstavla VD, medlemmar och förvaltare

Kommittén stolar

Superintendents

Organisation utfyllnadstecken

Meddelanden

Möten

Kalendrar och tidslinjer

Hjälpmedel för varje distrikt, land, eller din organisation.

Kanaler för kommittéer eller underordnade grupper

Mål spårning

Power BI för att spåra elevernas data och uppnå.

Webbplats-portaler

Uppdateringar för land/region standarder och lagar.

Anslagstavla mötesanteckningar, närvaro, kommentarer och anteckningar.

Principer och procedurer

Spara tid

Minska improduktiva e-länkar

Effektivisera tvåvägskommunikation mellan intressenter, administratörer och skolan utfyllnadstecken.

Öka handelsplatser om du vill ta emot och spåra feedback.

Skapa en och samma plats till access mötesanteckningar och viktig information.

Att bidra till genomskinlighet och effektiv storskaliga åtgärder

Skolan ledarskap

(Personal team)

Platschef

Supportpersonal

Skolan utfyllnadstecken ansvarar för att uppdatera Platschef på viktiga initiativ.

Skolan anslagstavla möten

Hjälpmedel för varje skolan.

Kanaler på diagram, status på district nivå mål.

Power BI för att spåra elevernas data och uppnå.

Stadga information

Uppdateringar för land/region standarder och lagar.

Anslagstavla mötesanteckningar, närvaro, kommentarer och anteckningar.

Principer och procedurer

Personal och anställa initiativ

Möten

Spara tid

Minska improduktiva e-länkar

Skapa en och samma plats till access mötesanteckningar och viktig information

Skapa ett ”papper spår” till referens för viktiga district hela diskussioner.

Skolan avdelningar

Exempel: Special Education språk underhållning Gymnasieelever matematik

(PLC eller personal team)

Skolan utfyllnadstecken och/eller avdelning stolar

Lärare

Professionella utveckling

Standarder och learning resultatet mål

Budgetar, schemaläggning

Schemalagda samarbete

Observationer i klassrummet

IEP planering

Personalmöten

Klassrummet observationer anteckningar

Personal och anställa initiativ

Semester/kvartal kalendrar och datum

För personalen

Professionella Utvecklingsresurser

Planering och schemalagda resurser

IEPs

Personal mötesanteckningar

Möten

Kurvor diagram

Student arbete exempel

Spara tid

Minska improduktiva e-länkar

Skapa en och samma plats till access mötesanteckningar och viktig information

Uppmuntra varje educator att bidra på ett bättre sätt och ge community

Skapa ett ”papper spår” till referens för viktiga district hela diskussioner.

Ange ett informellt och mindre komplicerat plats om du vill dela lärare idéer och feedback

Skolor

(Personal team)

Skolan utfyllnadstecken

Supportpersonal

Lärare

Ventilmontering och skolan hela aktivitetsplanering

Meddelanden

Planera principer för säkerhet och kommunikation

Närvaro

Skola improvement planering

Observationer i klassrummet

Substitute förfrågningar

Forskning och/eller arbetsgrupper

IEP planering

Anställd eller skolan handböcker

Personal mötets dagordningar och anteckningar

Observationer lektionsanteckningar

Lektion abonnemang

Testresultat för data

Professionella utveckling planering

Kalendrar

IEPs

Kurvor diagram

Spara tid

Minska improduktiva e-länkar

Tillåt positiva personal interaktioner

Ange en samverkande arbetsyta

Spara budget genom papper pengar och kopiera

Pedagogiska teknik

(Personal eller någon annan gruppwebbplatser)

Skolan utfyllnadstecken

Personal utveckling professional

Instruktioner tränare

Pedagogiska teknisk specialist

Utbud av utbildning och programvara pilot

Enhet och webbplats utvärderingar

Händelse och utbildning planering

LMS/SIS koordination

Kalendrar

Autentiseringsuppgifter

Principen dokument

Fältet feedback

Budgetar

LMS/SIS felsökning och autentiseringsuppgifter

Spara tid

Minska improduktiva e-post

En ”utbilda på utbildare” samarbetsmiljö för viktiga tekniska supportpersonal på skolan

Konsolidera teknisk support och schemalagda bredd mål i ett och samma ställe

IT-avdelning

(Personal eller någon annan gruppwebbplatser)

IT-administratören

IT supportpersonal

Lärare teknik leads

Instruktioner buss

Pedagogiska teknisk specialist

Enhet schema och uppföljning

Supportärenden

Enhet inköp och installationer

Nätverk spårning

LMS/SIS koordination

Kalendrar

Beställningsinformation

Autentiseringsuppgifter

Supportärenden och felsökning

Budgetar

Enhet begäran och checka ut formulär

Spara tid

Minska improduktiva e-post

Ange ett ”nav” för skola eller district hela teknikersupport och felsökning

Centraliserad hantering av enheter

Uppmuntrar IT särskild insats för program och gör dem att tillhandahålla överordnade teknikersupport och teknisk timid personal.

Lärare PLC

(PLC team)

Lärare

Lärare assistenter

Learning grupper

Till utveckling

Professionella utveckling

Öppna tråd forum

Hackathons

Kursen texter

National anslagstavlor support grupp

Resurser för utbildning och support

Standarder referenser

Skolan och avdelning mål

Referensinformation resultat och artiklar

Kalendrar

Student arbete exempel

Spara tid

Minska improduktiva e-länkar

Uppmuntra varje educator bidra sin expertis och bolster community

Ange ett blanksteg för lärare – virtuella ”Lärarens vänthall”

Kurser

(Klass team)

Lärare

Lärare assistenter

Studenter

Enheter

Ämnen

Liten grupparbete

Meddelanden

Övningar

Grupper för differentierade elever

Kursplan

Regler för klass

Fäst referens blad och webbplatser

Kursinnehåll

Uppgifter

Projekt

Videoklipp

Behörighets- och frånvaro formulär

Microsoft Forms kunskapsfrågor

Flipgrid

Quizlet

Uppmuntrar 21st century utbildning

Förstärks varje student röst

ISTE 4 C

Digital transformation i klassrummet

Uppmuntrar digitala medborgarskap

Ger studenter åtkomst till kursen material oavsett Start åtkomst till enheter eller Office 365-paket

Uppmuntrar verkställande fungerar

Sparar tid

Centraliserar tilldelningar och sortering i en och samma plats

Gör det enklare att dela och distribuera tilldelningar och kursinnehåll

En omfattande utrymme för samarbete

 
Här är några exempel på lärare och personal arbetar tillsammans som överför också till personal grupper:

Scenario

Beskrivning

Rådgivande kommittéer för skolförbättring (SIAC)

Effektiva program och initiativ för skolförbättring kräver personalåtkomst till avancerad dataanalys (till exempel percentilrankningar) och enkelt samarbete mellan olika team som innehåller administratörer, lärare och andra i distriktet.

Incidentåtgärdsplaner

När en incident (till exempel en hälsorisk) uppstår säkerställer snabb och korrekt kommunikation effektiva åtgärder. Med Teams kan incidentåtgärdsteam enkelt sammanställa och dela uppdaterad och lämplig information med elever, föräldrar och communityn, och samordna ytterligare resurser (till exempel skolsköterskor).

Program för socialt och emotionellt lärande (SEL)

SEL-program kan öka akademiska framgångar och positivt beteende samtidigt som de minskar emotionell stress och allmänt dåligt uppförande¹. Kanaler i Teams kan exempelvis ordnas kring de fem centrala SEL-områdena: självkännedom, självreglering, sociala färdigheter, empati och motivation.

Lärarutvärderingar

Utvärdering av lärares resultat är en tidskrävande, men viktig, regelbunden aktivitet. Med Teams kan administratörer dela resurser inom yrkesutveckling med alla lärare i kanalen Allmänt och hantera privat kommunikation (i Konversationer) och innehåll (till exempel med OneNote-anteckningsböcker för lärare) med enskilda lärare i separata kanaler.

Skapa en hierarki

Det är möjligt att skapa grupper som följer en organisationsstruktur inom organisationen district eller skolan. Använd den här metoden om du har strikt krav, hanterar en stor district med hög personal tal eller ha mål att öka genomskinligheten i olika skolor och anställda. Hör hur som kan se ut, med team ”rapportering” upp följande till andra grupper. Här ser du till skolan utfyllnadstecken, personal, och lärare är medlemmar i grupper som är relevanta för dem.

Exempel team hierarki i Microsoft Teams

Hur du namnger ditt team

Vi rekommenderar att du använder Skolan Data synkronisera (SDS) för att skapa ditt team. Synkronisering av skolan Data är en gratistjänst som hämtar laguppställningar och namnen från din SIS. Detta säkerställer att namnge är konsekvent på distriktet och uppdateras medlemskap automatiskt vartefter elever ändras klasser eller skolor. Samman med formernas många skolor och distrikt har delat sin egen ”tips och trick” för att namnge personal, PLC eller personal team:

Avdelning eller PLC team

Kurs ämnesnamn + klass år + skolan plats (Ex: fysik 2018 Pineview)

Skapa kod eller namn + avdelning/betyg nivå (Ex: PHS 7)

Skola kod + avdelning (Ex: PHS historik avdelning)

Alla skolan-grupper

Prefix med skolan initialer (Ex: PHS)

Klass team

Skola kod + ämne tabell tidskod + år (Ex: PHS 11PH1 18-19)

Suffix efter år för att enkelt Arkivera (Ex: 2018 19)

Skolan initialer Lärarens namn + klassnamn (t ex PHS Asher avancerad Eng 11A)

Börja med Lärarens efternamn så att det är enkelt att söka efter klass efter namn. (Ex: Asher avancerad Eng 11A PHS)

Se grupper i praktiken. Exempel team och kanal vyer:

För skolor, personal och avdelningar:

Exempel på ledningen i skolan.

Exempel på en grupp på en skola.

Exempel avdelning team.

För lärare:

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Få mer support

Microsoft team för utbildning IT-administratör Snabbstartsguide för

Personal team för effektiva ledarskap och spara tid

Introduktion till Microsoft Teams – digitala NAV för lärare och elever

Komma igång med Microsoft Teams för skolledare

Synkronisering av skolan Data

Stöd för Microsoft Teams för utbildning

Microsoft Teams för utbildning

Ytterligare resurser för lärare

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×