Metodtips för att skicka och rapportering på verkligt arbete

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Organisationer väljer att spåra arbete som utförts av resurserna på många olika sätt. Microsoft Project Server 2010 stöder flexibilitet för varierande uppföljning behoven hos organisationer. Vissa organisationer kräver det arbete som skickats av resurser som kan spelas in i det dagliga arbetet, särskilt om det verkliga arbetet som ska användas för fakturering, löneutbetalning eller andra ekonomiska ändamål. Project Server 2010 kan användas för att samla in verkligt arbete som skickas av användare. Vissa organisationer väljer att överföra verkligt arbete till andra företagsresurs planering (ERP) och system för rapportering. En organisation kan till exempel välja att använda Project Server 2010 för att fånga verkligt arbete, men flytta verkligt arbete till en redovisning för att driva fakturering till interna och externa kunder.

Eftersom Project Server hjälper dig att hantera projekt, verkligt arbete kan fångas på flera sätt, och den visas på sätt som gör den mest användbara för den användare som använder den. Till exempel i tidrapporten är fokus på användarens data på grundval per dag (eller per period) i Microsoft Project-klienten fokus är på mängd eller skala, värde för arbete slutfört och återstående för en aktivitet som hjälp vid planering.

Den här artikeln innehåller en uppsättning rekommendationer för att skicka och rapportering på verkligt arbete i Project Server 2010.

I den här artikeln

1. använda samlade inmatningsläget

2. skydda användaruppdateringar

3. använda skickade verkligt arbete från tidrapporterna, i stället för project-scheman för tidfasade rapportering

4. Använd administrativa tidskategorier för att spåra icke projektarbete

5. Stäng aktiviteter och uppdatera i stället för med hjälp av fälten publicera och Bokningstyp

Sammanfattning

Bekräftelsemeddelanden

1. använda samlade inmatningsläget

Bästa praxis för att kontrollera att verkligt arbete är korrekt ifyllda i hela Project Server 2010 genom att använda samlade inmatningsläget och har resurser bara ange verkligt arbete i vyn tidrapport.

Aktivera samlade inmatningsläget:

 1. Klicka på Inställningar för Server i Snabbstart, i avsnittet Inställningar.

 2. Klicka på tidrapport inställningar och standardvärden för på sidan Serverinställningar i avsnittet Hantera tid och aktiviteter.

 3. Markera kryssrutan Läge för enstaka inmatning i avsnittet Läge för enstaka inmatning.

Om din organisation använder samlade inmatningsläget kan vara det i dina bästa intressen att dölja aktivitetsvyn helt så att resurser kan bara ange verkligt arbete med hjälp av vyn tidrapport. Om båda vyer är tillgängliga kan användarna kan skriva verkligt arbete i visnings och data sparas i båda vyerna. Om din organisation hämtar data från tidrapporter till enheten fakturering eller löneutbetalning, är det bästa praxis till exempel att endast tillåta användare att ange verkligt arbete i vyn tidrapport. Det minskar risken för verkligt arbete ska skrivas felaktigt om en användare kan också skriva verkligt arbete i vyn uppgifter.

Ett undantag till den här bästa praxis är om det finns materialresurser. Tilldelningsägare för materialresurser måste ange tid för dessa materialresurser med hjälp av vyn uppgifter. Om din organisation har tilldelningsägare då posten för materialresurser kan aktivitetsvyn ska förbli synliga och bör användarna uppmanas bara ange verkligt arbete för tilldelningarna i vyn tidrapport.

Så här döljer du vyn uppgifter:

 1. Klicka på Inställningar för Server i Snabbstart, i avsnittet Inställningar.

 2. Klicka på Snabbstart på sidan Serverinställningar i avsnittet utseende.

 3. Klicka på vyn uppgifter i kolumnen namn under Ange information om menyn artikeln.

 4. Klicka på Ingen i listan Visa länk i Snabbstart och klicka sedan på OK.

Det finns några viktiga anteckningar att tänka på när samlade inmatningsläget har aktiverats i organisationen. Nu ska vi en användares tidrapport innehåller säger en rad för en viss uppgift och tilldelningen tas bort. Nästa gång användaren öppnar den tidrapporten kanske raden som är associerad med den borttagna tilldelningen tas bort, beroende på följande villkor:

 • Om raden innehåller inga användarposter, tas bort.

 • Om användaruppdateringar inte är skyddade och raden innehåller godkända verkligt arbete kan tas bort.

 • Om användaruppdateringar är skyddade och raden innehåller godkända verkligt arbete, raden finns kvar i tidrapporten. Men om godkända tidrapport som återställs tas sedan raden bort.

 • Om raden innehåller verkligt arbete som har registrerats i tidrapporten men det är fortfarande väntar på godkännande, bort raden även när användaruppdateringar skyddas.

Projektledare bör vara försiktig när du tar bort eller ändra uppgifter om du vill se till att alla skickade verkligt arbete granskas innan du ändra eller ta bort. Detta hjälper dig att se till att giltiga användaren anger data inte förloras. Tilldelningar kan uttryckligen eller implicit ändras på något av de scenarierna nedan:

 • Projektledaren uttryckligen tar bort en uppgift som är väntande verkligt arbete uppdateringar.

 • Projektplan som innehåller tilldelningen återställs från dess Arkiv.

 • Projektplan som innehåller uppgiften tas bort.

 • Projektplan som innehåller tilldelningen skrivs över med funktionen Spara som i Microsoft Project 2010.

Överst på sidan

2. skydda användaruppdateringar

Vissa organisationer kan välja att förhindra att en projektledare inte ska kunna uppdatera en gruppmedlem verkligt arbete i projektet.

Obs!: Projektledare är det går inte att uppdatera en resurs totala verkligt arbete som lagrats i en tidrapport.

Om organisationen vill underhålla resurs anges värden för verkligt arbete i tidrapporter och kontrollera att värdet återspeglas i projektplanen, är bästa praxis att aktivera funktionen i Project Server 2010 som skyddar användaruppdateringar.

Att skydda användaruppdateringar:

 1. Klicka på Inställningar för Server i Snabbstart, i avsnittet Inställningar.

 2. Klicka på Inställningar för aktiviteter och visa på sidan Serverinställningar i avsnittet Hantera tid och aktiviteter.

 3. Markera kryssrutan Tillåt endast aktivitetsuppdateringar i aktiviteter och tidrapporter under Skydda användaruppdateringar.

När du skyddar användaruppdateringar tidrapporter Underhåll alltid vad alla användaren angav för tidfasade arbete och skalära värden mellan tidrapporter och projektplanen är alltid konsekventa. Tidfasade fördelningen av skalvärde kan dock vara lite annorlunda ut i projektplanen, som den är avsedd för mot framtida arbete planering och inte underhåll av historiska värden för verkligt arbete. Schemaläggningsmotorn kan justera några tidfasade verkligt arbete om du vill behålla planen konsekvent.

Överst på sidan

3. använda skickade verkligt arbete från tidrapporterna, i stället för project-scheman för tidfasade rapportering

Verkligt arbete kan fångas med hjälp av Project 2010 klienten (projektplan) eller tidrapporter. Men överföra många användare endast verkligt arbete direkt från sina resurser genom att använda tidrapporter, särskilt om de också skydda faktiska uppdateringar enligt tidigare beskrivning. När du använder tidrapporter för att spåra överföring av verkliga värden i en dagligen eller veckovis bas är bästa praxis och rapportera direkt mot det verkliga arbetet registreras i tidrapporter när du synkroniserar med externa ERP och system för rapportering. Tidrapportdata återges speciellt för att säkerställa noggrannhet på grundval av historiska och per period exakt som användaren angav den, även när villkoren i projektplanen har ändrats.

Även om många beräkningarna som görs i en projektplan, till exempel kostnaden baserat på kostnader, replikeras dessa enkelt med tidrapportdata. Project-plan återger å andra sidan verkligt arbete-data (och andra schemaläggningsdata som) med betoning på framtida arbete planering (analys och beräkning av upparbetat värde). Därför kan vara det omständigheter där användaren anger värdet i tidrapporten inte matchar exakt samma värde i projektplanen för en viss dag. Men totala mängd eller skalär värdet för tilldelningen kan konsekvent mellan projektplanen och tidrapporten när skyddade verkliga värden är aktiverad.

Om du rapporterar på skickade verkligt arbete från tidrapporter är det viktigt att resurser uppmanas inte att omtilldela eller självservice tilldela uppgifter. Alla tilldelningar ska gå igenom projektledare eller resursansvarig. Det här hjälper säkerställa korrekt hantering av verkligt arbetsdata.

BI Center i Microsoft Project Web App innehåller rapportmallar som dra nytta av hierarkiska databas (T-SQL) och Analysis Services (OLAP). Mallarna kan hjälpa dig att skapa rapporter mot den tidrapport datalagring.

Överst på sidan

4. Använd administrativa tidskategorier för att spåra icke projektarbete

Vissa organisationer kräver spårning av administrativa aktiviteter eller icke projektarbete. Exempel på administrativa aktiviteter är sjukfrånvaro, semester och arbete återkommande aktiviteter i samband med till exempel kundsupport, systemunderhåll eller möten. Vi rekommenderar att dessa aktiviteter spåras med hjälp av kategorier för administrativ tid. Dessa kategorier kräver minimalt underhåll och tid som fångas i dessa kategorier kan användas för att generera analysrapporter med data från motsvarande OLAP-kuben.

Mer information om hur du ställer in administrativa tidskategorier finns i Administrativ tid.

Om administrativa tidskategorier inte uppfyller din organisations behov, och du bestämmer dig för att använda projekt för att spåra administrativa aktiviteter, bör projektägare Följ dessa riktlinjer för effektivare projekt:

 • Begränsa antalet resurser som tilldelats projektplanen till mindre än 100 resurser.

 • Varaktigheten för project-scheman för att spåra administrativa aktiviteter per kvartal eller halvårsvis.

 • Behåll aktiviteter i projektplanen automatiskt schemalagda med en aktivitetstyp för fasta enheter.

 • Behåll den projektplan schema i linje med tidrapportperioder.

Överst på sidan

5. Stäng aktiviteter och uppdatera i stället för med hjälp av fälten publicera och Bokningstyp

Projektledare kan hjälpa fälten Publicera och Bokningstyp för styra aktivitet och resurs visning. Fältet Publicera kan användas för att kontrollera vilka aktiviteter som ska visas i Project Web App och fältet Bokningstyp kan användas för att styra vilka resurser visas under resursplanering processen. Men tänk på att dessa fält är en del av tidig planeringen. De utformade inte för att begränsa användarnas kan du fortsätta att spåra tid på en viss aktivitet. Om du använder fälten Publicera och Bokningstyp felaktigt leder de till borttagning av uppgift poster från en användare tidrapport eller aktivitetsstatus. Det här är särskilt viktiga eftersom borttagningen av uppgift poster, leda till förlust av skickade tid.

Mer information om fälten Publicera och Bokningstyp finns i följande hjälpartiklar:

Om du vill stänga en viss aktivitet så att ingen ytterligare tid kan skickas kan du använda alternativet Stäng aktiviteten ska uppdatera i Project Server 2010.

Mer information om hur du stänger en aktivitet till uppdateringar finns i Stäng aktiviteter ska uppdateras.

Överst på sidan

Sammanfattning

Om din organisation använder verkligt arbete fångas i Project Server 2010 tillsammans med andra ERP eller reporting system, finns i dina bästa intressen att följa riktlinjerna som beskrivs i den här artikeln:

 • Använda samlade inmatningsläget

 • Skydda användaruppdateringar

 • Använda skickade verkligt arbete från tidrapporterna, i stället för project-scheman för tidfasade rapportering

 • Använd kategorier för administrativ tid för att spåra icke projektarbete

 • Stäng aktiviteter och uppdatera i stället för med hjälp av fälten Publicera och Bokningstyp

Genom att följa metodtipsen arbetar om du vill bevara noggrannheten av verkligt arbete-data som anges i tidrapporter som organisationens resurser.

Följ råden erbjuds i arkivet ett färdigt projektom du vill behålla data verkligt arbete för ett projekt som har slutförts eller är inte längre aktiv.

Överst på sidan

Bekräftelsemeddelanden

Project Server Content Publishing-teamet tack följande deltagare till den här artikeln:

 • Johan brännskador, Programhanteraren II Project och Project Server

 • AIK Hasselgren, Senior Support eskalering tekniker, Project och Project Server

 • Christophe Fiessinger, Senior tekniska Product Manager Project och Project Server

 • Kerstin O'Cull, Senior Program Manager Lead, Project och Project Server

 • Keshav Puttaswamy, kapitalbelopp för programmet gruppchef Project och Project Server

 • Matt Roe Programhanteraren, Project och Project Server

 • Saurabh Sanghvi, Programhanteraren, Project och Project Server

 • Eli Sheldon, Programhanteraren, Project och Project Server

 • Brian Smith, Senior Support eskalering tekniker, Project och Project Server

 • Eric Zenz, Senior Programhanteraren Lead, Project och Project Server

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×