Metod tips för skol ledare som skapar team och kanaler i Microsoft Teams för utbildning

Metod tips för skol ledare som skapar team och kanaler i Microsoft Teams för utbildning

Om du är skolan eller IT-administratören distribuerar Microsoft Teams för första gången är det ditt mål att ställa in administratörer, skolor och lärare efter framgång från dag ett. Håll lite metod tips för att skapa team och kanaler för att säkerställa effektiv kommunikation och tidsbesparande organisation. Vi har brutit det åt dig i den här praktiska vägledningen. 

Vi rekommenderar att du lägger till lärare till färre, bättre organiserade Teams eller ett team för varje skol initiativ för att modellera metod tips från början. Allteftersom lärare börjar delta i Teams för att kommunicera med sina kollegor och administratörer kan de lära sig att organisera och optimera sina team för elever. Den här metoden är en fantastisk strategi för att få spelteam att välja i skolan eller distriktet. Vi tror att du kommer att uppskatta effektiviteten i olika avdelningar och förbättrad kommunikation också!

Vi ska först granska de team typer som är tillgängliga för lärare

Välj en grupptyp
 

Teams är tillgängliga för kurser, professionella utbildningsprogram (PLC), personal medlemmar och alla som kan användas för klubbar och andra intresse grupper.

Läs mer: Välj en team typ för samarbete i Microsoft Teams

Rekommendation: börja med personal grupper

Vi fokuserar dig främst på personal grupper, som hjälper dig att organisera ditt distrikt efter skolan, skolan och/eller avdelningen. Det här är din pilot. Därifrån får lärare kunskap och komfort med grupper som ett verktyg och det är lättare att driftsätta det i deras klass rum. Observera att alla team typer innehåller kanaler som kan anpassas efter scenario. Vi täcker fler exempel nedan.

Vad är personal grupper och kanaler?

Du kan skapa personal team för olika projekt, aktiviteter, kommittéer och processer efter behov. Grupp ledare kan bjuda in andra i skolan eller distriktet att delta i grupp medlemmar.

Obs!: Det kan vara frestande att mappa en massa av dina e-postdistributionslistor till enskilda personal grupper, men Teams samarbetar i en mycket samarbets miljö mot ett gemensamt mål. Du kan lösa begränsningarna i distributions listor genom att skapa personal Teams på rätt nivå för arbets grupper i skolan eller distriktet.

Enskilda personalteam kan ordnas ytterligare i kanaler som innehåller flikar för konversationer, filer, anteckningar och annat. Kanaler ska skapas baserat på teamets olika behov, till exempel genom ämne, disciplin eller ämne. Med hjälp av flikar kan personalen ladda upp, granska och redigera filer, anteckningar och anpassat innehåll (till exempel dokument, kalkylblad, presentationer, videor, externa länkar och andra program). Alla i teamet kommer sedan enkelt åt det här innehållet.

Vad är den allmänna kanalen?

Alla typer av team inkluderar en allmän kanal. Flikarna klass antecknings bok, antecknings bok för personal och PLC finns i den här kanalen för de team typerna. Gruppens team hanterar uppgifter för den klassen från den allmänna kanalen.

Vi rekommenderar att du använder den allmänna kanalen i ett team som ett utrymme för inlägg, presenterar personalen och lägger till viktiga dokument som måste hänvisas till ofta. Du kan göra den allmänna kanalen skrivskyddad (d.v.s. stoppa vem som helst som inte har gjort den) genom att ändra dess inställningar.

Obs!: Om du vill redigera kanal inställningar för den allmänna kanalen eller andra väljer du fler alternativ Ikonen Fler alternativ   på grupp panelen. Välj sedan hantera team >Inställningar > medlems behörigheter.

Medlems behörigheter för kanaler.

Teams för utbildnings exempel scenarier

Ta en titt på målen för din avdelning, skola eller distriktet och fatta beslut om följande:

  • De aktuella rapporterings ansvars områdena.

  • Målen med e-postlistor eller möten som kan konverteras till online-konversationer och fildelning.

  • Hur du vill att kommunikationen ska flöda och vem som är rapporterat till.

  • De viktigaste medlemmar du behöver i varje team och vilken roll de ska spela.

  • Det bästa sättet att organisera filer och konversationer i varje team.

Nedan har vi samlat några exempel på hur ett distrikt, en skola eller en annan avdelning kan ställa upp sina team och kanaler för att skapa effektiviserat samarbete och sätta allting på ett ställe. Kom ihåg – det här är bara idéer för att komma igång. Vi vet att du har kunskaper om behoven hos dina skolor, studenter och lärare.

Grupp

Medlemmar/roller

Kanaler

Filer och appar

Fördelar

School

Utbildnings avdelning

Storskaliga utbildnings initiativ

(Personal eller PLC team)

Skol anslags tavlor, medlemmar och Trustees

Kommitté stolar

Superintendents

Organisations ledare

Meddelanden

Möten

Kalendrar och tids linjer

Kanaler för varje distrikt, län eller organisation.

Kanaler för kommittéer eller under grupper

Mål spårning

Power BI för att spåra elev data och utmärkelse.

Portaler för webbplatser

Uppdateringar av lands-och delstatliga standarder och lagar.

Anslags tavlor, närvaro, kommentarer och anteckningar.

Principer och procedurer

Spara tid

Minska risken för e-postkedjor

Effektivisera kommunikationen mellan intressenter, administratörer och skolan.

Öka plats hållarna för att ta emot och spåra feedback.

Skapa en plats för att komma åt Mötes minuter och viktiga dokument.

Bidra till transparens och effektivitet i storskaliga operationer

Skol ledarskap

(Personal gruppen)

Superintendent

Support personal

Skol ledare som ansvarar för att uppdatera Superintendent på viktiga initiativ.

Skol anslags möten

Kanaler för varje skola.

Kanal till diagram status för mål på distrikts nivå.

Power BI för att spåra elev data och utmärkelse.

Information om stadgan

Uppdateringar av lands-och delstatliga standarder och lagar.

Anslags tavlor, närvaro, kommentarer och anteckningar.

Principer och procedurer

Personal-och anställnings initiativ

Möten

Spara tid

Minska risken för e-postkedjor

Skapa en plats för att komma åt Mötes minuter och viktiga dokument

Skapa en "pappers kedja" för att referera till viktiga, handelsövergripande diskussioner.

Skol avdelningar

Exempel: Special utbildning, språk konst, matematik i skolan

(PLC eller personal grupp)

Skol ledarna och/eller avdelnings stolar

Lärare

Professionell utveckling

Mål för standarder och utbildnings resultat

Budgetar, schemaläggning

Samarbete på kursbaserade funktioner

Klass rums observation

IEP-planering

Personal möten

Klass rums observation

Personal-och anställnings initiativ

Kalendrar och datum för termin och kvartal

Personal hand bok

Yrkes utvecklings resurser

Resurser för planering och kurs

IEPs

Anteckningar om personal möten

Möten

Tid vattnet-diagram

Student arbets exempel

Spara tid

Minska risken för e-postkedjor

Skapa en plats för att komma åt Mötes minuter och viktiga dokument

Uppmuntra alla utbildare att bidra till ett mer rättvist sätt och erbjuda communityn

Skapa en "pappers kedja" för att referera till viktiga, handelsövergripande diskussioner.

Ge en informell och mindre upplever komplicerat-plats för att dela undervisnings idéer och feedback

Gymnasium

(Personal gruppen)

Skol ledare

Support personal

Lärare

Monterings-och planerings evenemang

Meddelanden

Principer och kommunikation för säkerhets plan

Närvaro

Planering för skol förbättring

Klass rums observation

Byta ut förfrågningar

Forsknings-och/eller arbets grupper

IEP-planering

Personal-eller skol handböcker

Dag ordningar och anteckningar för personal möten

Noteringar för kurs observation

Lektions planer

Testa data resultat

Planering för yrkes utveckling

Kalendrar

IEPs

Tid vattnet-diagram

Spara tid

Minska risken för e-postkedjor

Tillåt positiv interaktion mellan anställda

Ange en arbets yta för samarbete

Spara budget genom kopiering och pappers kostnad

Utbildnings teknologi

(Personal eller gruppen alla)

Skol ledare

Personal utveckling

Instruktions bussar

Utbildnings teknologi specialist

Ledare och program varu pilot

Enhets-och webbplats utvärderingar

Planering av evenemang och utbildning

LMS/SIS-samordning

Kalendrar

Autentiseringsuppgifter

Princip dokument

Fält återkoppling

Budgetar

LMS/SIS-felsökning och-uppgifter

Spara tid

Minska e-postmeddelande

Tillhandahålla en "utbilda kurs ledaren" för viktiga support personal i skolan

Konsolidera tekniska och kurs planer för att nå mål på ett och samma ställe

IT-avdelning

(Personal eller gruppen alla)

IT-administratör

IT-support personal

Lärare

Instruktions klass

Utbildnings teknologi specialist

Enhets schema och-spårning

Support ärenden

Inköp och lansering av enheter

Nätverks spårning

LMS/SIS-samordning

Kalendrar

Beställnings information

Autentiseringsuppgifter

Support biljetter och fel sökning

Budgetar

Begäran och betalnings formulär för enheter

Spara tid

Minska e-postmeddelande

Ange ett "hubb" för skolan eller den handelsomfattande teknisk support och fel sökning

Centralisera enhets hantering

Uppmuntrar den att bli uppskriven för appen och låter dem erbjuda överlägsen teknisk support för Tech timid personal.

Lärare PLC

(PLC team)

Lärare

Undervisnings assistenter

Utbildnings grupper

Utvecklings kurs utveckling

Professionell utveckling

Öppna tråd forum

Hackathons

Kurs texter

Stöd Grupp för nationella anslags tavlor

Utbildning och support resurser

Standard referenser

Mål för skolan och avdelningar

Undersöknings resultat och föremål

Kalendrar

Student arbets exempel

Spara tid

Minska risken för e-postkedjor

Uppmuntra alla utbildare att bidra till sina expert-och bolster-användare

Ge lärare – virtuella "lärarens salong".

Kurser 

(Klass grupp)

Lärare

Undervisnings assistenter

Elever

Enheter

Personer

Litet grupp arbete

Meddelanden

Labb

Grupper för differentierade användare

Plan

Klass regler

Fasta referens blad och webbplatser

Kurs innehåll

Uppgifter

Projekt

Videor

Formulär för behörighet och frånvaro

Microsoft Forms-frågor

Flipgrid

Quizlet

Uppmuntrar 21St Century Learning

Förstärkt alla elevers röst

ISTE 4 C

Digital transformation i klass rummet

Uppmuntrar till digital medborgarskap

Ger studenter åtkomst till kurs material oavsett Home-åtkomst till enheter eller Office 365-sviten

Uppmuntrar ledningen att fungera

Sparar tid

Centraliserar uppgifter och betyg på ett ställe

Gör det enklare att dela och distribuera uppgifter och kurs innehåll

Ger ett avancerat utrymme för samarbete

 
Här är några exempel på lärare och personal som arbetar tillsammans och som kan överföra dig till personal grupper:

Scenario

Beskrivning

Rådgivande kommittéer för skolförbättring (SIAC)

Effektiva program och initiativ för skolförbättring kräver personalåtkomst till avancerad dataanalys (till exempel percentilrankningar) och enkelt samarbete mellan olika team som innehåller administratörer, lärare och andra i distriktet.

Incidentåtgärdsplaner

När en incident (till exempel en hälsorisk) uppstår säkerställer snabb och korrekt kommunikation effektiva åtgärder. Med Teams kan incidentåtgärdsteam enkelt sammanställa och dela uppdaterad och lämplig information med elever, föräldrar och communityn, och samordna ytterligare resurser (till exempel skolsköterskor).

Program för socialt och emotionellt lärande (SEL)

SEL-program kan öka akademiska framgångar och positivt beteende samtidigt som de minskar emotionell stress och allmänt dåligt uppförande¹. Kanaler i Teams kan exempelvis ordnas kring de fem centrala SEL-områdena: självkännedom, självreglering, sociala färdigheter, empati och motivation.

Lärarutvärderingar

Utvärdering av lärares resultat är en tidskrävande, men viktig, regelbunden aktivitet. Med Teams kan administratörer dela resurser inom yrkesutveckling med alla lärare i kanalen Allmänt och hantera privat kommunikation (i Konversationer) och innehåll (till exempel med OneNote-anteckningsböcker för lärare) med enskilda lärare i separata kanaler.

Skapa en hierarki

Inom distriktet och skolan kan du skapa team som följer en organisations struktur. Använd den här metoden om du har strikta rapporterings krav kan du hantera ett stort distrikt med höga personal nummer, eller ha mål att öka insynen i en mängd skolor och anställda. Så här ser det ut med Teams "rapporterar" till andra team. Detta garanterar att skol ledare, personal och lärare är medlemmar i de team som är relevanta för dem.

Exempel på grupphierarki i Microsoft Teams

Namnge dina team

Vi rekommenderar att du använder School Data Sync (SDS) för att skapa dina team. School Data Sync är en kostnads fri tjänst som hämtar en lista och namn från din SIS. Detta säkerställer att namn stämmer överens med distriktet och uppdaterar medlemskap automatiskt när studenter ändrar kurser eller skolor. Det säger många skolor och distrikt att dela med sig av sina egna "tips och tricks" för att namnge personal-, PLC-eller personal grupper:

 

Avdelnings-eller PLC-team

Kurs ämne namn + klass år + School Location (ex: fysik 2018 Pineview)

Byggnads kod eller namn + avdelnings-/betygs nivå (ex: PHS 7)

School-kod + avdelning (ex: PHS historik avdelning)

Team för alla skolan

Prefix med starter för skolan (ex: PHS)

Klass team

School Code + SUBTIME tabell Code + Year (ex: PHS 11PH1 18-19)

Suffix per år för enkel arkivering (ex: 2018-19)

Skolans initialer + lärarnas namn + klass namn (ex. PHS Asher ADV eng 11A)

Börja med lärarens efter namn så att det är enkelt att söka efter klass efter namn. (Ex: Asher ADV eng 11A PHS)

Se Teams i praktiken. Exempel på team-och kanal vyer:

För skolor, personal och avdelningar:

 

Kanaler i en personal grupp för skol ledarna.Kanaler i ett personal team.

Kanaler i ett PLC-team.
 

För lärare:

Kanaler i ett team för en gymnasieklass.Kanaler i en sjunde klass lärares grupp.

Kanaler i en 4: e-postlärares klass grupp.

Få mer support

Microsoft Teams för utbildning IT-administratör Quick Start Guide

Snabb start för Microsoft Teams för lärare och elever

Microsoft utbildare Center för professionella utvecklings-och utbildnings

Komma igång med Microsoft Teams för skolledare

School Data Sync

Microsoft Teams för utbildning

Microsoft Teams för utbildning

Ytterligare resurser för lärare

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×