Mer information om skyddade meddelanden i Office 365

Som en del av vårt arbete med meddelandeskydd har Microsoft utvecklat e-postkrypteringslösningarna för att skapa en enhetlig avsändarmiljö, oavsett om du skickar ett skyddat meddelande inom organisationen eller utanför den.

Hur fungerar skyddade meddelanden?

Tidigare om du vill skicka ett krypterat meddelande till någon utanför organisationen var du tvungen att installera tillägget Meddelandekryptering i Office om du ville kryptera dina e-postmeddelanden. Stegen som användes för att kryptera ett e-postmeddelande skiljde sig mycket från dem som användes för att begränsa behörigheter med IRM.

Med de senaste uppdateringarna av Office 365 har användarna nu samma funktioner för att skydda meddelanden både inom och utanför organisationen. Kort sagt behöver avsändaren inte bekymra sig om att välja rätt krypteringsmetod för varje mottagare. 

Mottagarna kan också se förbättringar. Oavsett mottagarens e-postleverantör eller e-postprogram kan det krypterade meddelandet läsas. Om mottagaren använder Outlook är funktionerna sömlösa. Mottagaren får meddelandet, ser att det är krypterat och kan öppna och läsa det. Om mottagaren inte använder Outlook får han/hon en tidsbegränsad webblänk för att kunna läsa meddelandet. Det finns ingen programvara att installera. Öppna bara webblänken om du vill se det krypterade meddelandet. 

Skyddade meddelanden i praktiken

I det här exemplet skickar Sara ett krypterat meddelande till Daniel. Sara använder Office 365 och Outlook, medan Daniel använder Gmail. 

Steg 1: Sara skriver ett e-postmeddelande till Daniel, väljer Alternativ > Behörighet, väljer rätt behörighetsnivå och skickar sedan meddelandet. 

Steg 2: Daniel tar emot meddelandet i Gmail. Han klickar på den tidsbegränsade webblänken, loggar in med Google, och godkänner att Gmail får åtkomst till länken.

Steg 3: Daniel visar meddelandet via webblänken. 

Mer information finns i Skicka, visa och svara på skyddade meddelanden och Hur öppnar jag ett skyddat meddelande?.

Tips: När en mottagare visar ett krypterat meddelande på webben markeras den specifika principen, till exempel Vidarebefordra inte, och begränsade åtgärder inaktiveras automatiskt. 

Anpassa profilering av skyddade meddelanden

Vi stöder för närvarande inte varumärkesprofilering. Funktionen läggs till inom kort. 

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×