Mer om arbetsytor i SharePoint Workspace 2010

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln beskrivs de olika typerna av arbetsytor du kan skapa i SharePoint Workspace.

Läs mer om:

SharePoint-arbetsytor

Groove-arbetsytor

Delade mappar

SharePoint-arbetsytor

Med den här arbetsytetypen kan du skapa ett exemplar av en SharePoint-webbplats på en lokal dator som automatiskt synkroniseras med servern.

En SharePoint-arbetsyta är ditt personliga exemplar av SharePoint-webbplatsen eller av listor och bibliotek du vill använda offline och synkronisera från webbplatsen. Det är bara du som är medlem på arbetsytan. Du delar innehåll med andra SharePoint-användare genom att arbetsytan synkroniseras med SharePoint-webbplatsen.

Obs!: Till skillnad från Groove-arbetsytor synkroniseras inte SharePoint-arbetsytor mellan flera datorer där du har kontot. Du måste skapa separata exemplar av SharePoint-arbetsytorna på varje dator.

Förenklat kan man säga att du via en SharePoint-arbetsyta när som helst kan få tillgång till innehåll på SharePoint-webbplatsen, oavsett om du är ansluten till nätverket eller inte.

Obs!: SharePoint-arbetsytor kan bara synkroniseras med webbplatser som körs på servrar av typen Microsoft SharePoint Server 2010 eller senare, Microsoft SharePoint Foundation 2010 och SharePoint Online 2010.

Fördelar med SharePoint-arbetsytor

Den mest uppenbara fördelen med att skapa en SharePoint-arbetsyta är att du får tillgång till informationen på SharePoint-webbplatsen när du inte har tillgång till nätverket eller när du är offline.

Dessutom föredrar många användare funktionerna och arbetsmiljön på en SharePoint-arbetsyta framför en SharePoint-webbplats i en webbläsare. På SharePoint-arbetsytor är det t.ex. enkelt att navigera i listor och bibliotek. Du kan byta mellan listorna och biblioteken genom att klicka med musen och på så sätt undvika att läsa in nya webbsidor. Om du arbetar med innehåll från flera SharePoint-webbplatser kan du hämta innehållet till flera SharePoint-arbetsytor och ordna dem i startfönstret i SharePoint Workspace.

De många olika programfunktionerna på SharePoint-arbetsytorna är också populära. Funktionerna gör det enkelt att utföra många standardaktiviteter som att lägga till och redigera nya objekt och filer i listor och bibliotek.

Skapa en SharePoint-arbetsyta

Du kan skapa en SharePoint-arbetsyta från följande platser:

 • SharePoint-webbplatsen i en webbläsare

 • Startfönstret i SharePoint Workspace

Skapa en SharePoint-arbetsyta direkt från SharePoint-webbplatsen i en webbläsare

Det här är den enklaste och säkraste metoden att skapa en arbetsyta på, förutsatt att du utgår från den SharePoint-webbplats du vill kopiera till datorn. Då har du i själva verket redan öppnat den SharePoint-webbplats du vill synkronisera med datorn.

Om du vill skapa en SharePoint-arbetsyta när du besöker SharePoint-webbplatsen, klicka på Webbplatsåtgärder-menyn och klicka sedan på synkronisera till SharePoint Workspace.

Obs!:  Om du inte ser menyn Webbplatsåtgärder innebär det att SharePoint-webbplats ligger på en senare version av SharePoint, t.ex. SharePoint Server 2013. I så fall måste du skapa arbetsytan från startfönstret i SharePoint Workspace, så som beskrivs i nästa avsnitt.

Skapa en SharePoint-arbetsyta från startfönstret i SharePoint Workspace

Du kan skapa en SharePoint-arbetsyta från startfönstret i SharePoint Workspace eller Backstage-vyn. I det här fallet måste du skriver i eller klistra in webbadressen för den SharePoint-webbplats som du vill använda, och du kan behöva ange behörigheter på SharePoint-webbplats.

Hämtningsalternativ på SharePoint-arbetsytor

När du först skapar en SharePoint-arbetsyta är hämtningsinställningarna inställda på att hämta alla objekt från alla listor och bibliotek som stöds på den valda SharePoint-webbplatsen.

Du kan välja att konfigurera hämtningen på så sätt att objekt bara hämtas från de valda listorna och biblioteken. När du gör en selektiv hämtning får du i själva verket möjligheten att skjuta upp hämtningen av objekt från de övriga listorna och biblioteken tills du vill arbeta med innehållet. Listorna och biblioteken visas fortfarande på SharePoint-arbetsytan men i stället för en lista över objekt visas alternativen att hämta objekten nu eller gå till listan eller biblioteket på SharePoint-webbplatsen.

Om att använda externa listor i en SharePoint-arbetsyta

Vissa SharePoint-listor har skapats via Microsoft Business Connectivity Services (BCS) program. När du skapar en SharePoint-arbetsyta visas dessa listor i fönstret innehåll under "Externa listor" när är det sorterat efter typ. Detaljerad information om hur användningen av den här typen av lista skiljer sig från andra SharePoint-listor finns använda externa listor i en SharePoint-arbetsyta.

Obs!: Även om BCS stöds nu i SharePoint Online Service Update 1 kan du inte synkronisera externa listor som ligger på SharePoint Online i en SharePoint-arbetsyta.

Om innehållstyper som inte stöds

Du kan synkronisera de flesta listor och bibliotek på en SharePoint-arbetsyta, även om vissa kraftigt anpassade listor kan det bli problem. När du skapar en SharePoint-arbetsyta visas innehållstyper som inte stöds i panelen innehåll under rubriken tillgängliga på servern när arbetsytan sorteras efter typ. Om du väljer något av dessa innehållstyper finns ett alternativ för att Öppna listan i en webbläsare. Om innehållstypen stöds i SharePoint Workspace kan du även ser ett alternativ för att Anslut namn på lista till servern.

Följande typer av innehåll eller webbplatser kan för närvarande inte synkroniseras till en SharePoint-arbetsyta:

 • Kalender/händelselistor

 • Wiki-sidor

 • Bloggwebbplatser

 • Portalwebbplatser

 • Mötesarbetsytor

 • Formulärbibliotek

 • Presentationsbildbibliotek

 • Undersökningar

 • Webbplatskataloger

 • OneNote-anteckningsböcker som lagras i dokumentbibliotek

 • IRM-skyddade dokumentbibliotek. Enskilda skyddade filer kan dock synkroniseras i dokumentbibliotek som inte är IRM-skyddade, förutsatt att rätt autentisering finns.

 • Datalager för Visio-processer

Om att synkronisera innehåll mellan en SharePoint-arbetsyta och motsvarande SharePoint-webbplats

En SharePoint-arbetsyta är i allt väsentligt en kopia av innehållet på SharePoint-webbplatsen på servern. Det innebär att dina uppdateringar av innehållet på SharePoint-arbetsytan återspeglas på serverversionen när arbetsytan och servern synkroniseras. Om du t.ex. tar bort eller byter namn på objekt på SharePoint-arbetsytan raderas eller ändras namnen på objekten på servern. På samma sätt tas objekten bort eller får nya namn på SharePoint-arbetsytan om de tas bort eller får nya namn på servern.

Om att ta bort SharePoint-arbetsytor

Ta bort en SharePoint-arbetsyta från startfönstret endast har följderna av att ta bort den lokala kopian av SharePoint-webbplats. Det har ingen effekt som helst på innehåll lagras på SharePoint-webbplatsen på servern. Ta bort en SharePoint-arbetsyta kommer alltså inte också ta bort det innehåll som har hämtats till arbetsytan från servern. När du tar bort en SharePoint-arbetsyta, kan, du om du vill skapa en ny SharePoint-arbetsyta refererar till exakt samma SharePoint-webbplatsen.

Överst på sidan

Groove-arbetsytor

Det här är den ursprungliga typen för arbetsytor som utvecklades för Microsoft Office Groove innan produktnamnet ändrades till SharePoint Workspace.

Arbetsytetypen gör att grupper och företag med gemensamma syften och mål kan dela idéer och arbeta tillsammans. En Groove-arbetsyta innehåller vanligtvis två eller fler medlemmar, d.v.s. personer som bjuds in till arbetsytan. Arbetsytans innehåll är i högsta grad dynamiskt. Alla medlemmar som är online ser omedelbart uppdateringar gjorda av dem själva eller andra medlemmar. Uppdateringarna skickas och tas emot när du och andra medlemmar ansluter.

Groove-arbetsytor kan medlemmar som du vill arbeta med en mängd olika specialiserade programverktyg. Anta att du genomföra en vecka möte om du vill diskutera utveckla marknadsföringsmaterial. Aktiviteter kan innefatta ange deadlines, tilldela uppgifter, och granska slutfört arbete. För att underlätta det här mötet kan arbetsytemedlemmar publicera filer i ett Dokumentverktyg, diskutera frågor i ett diskussionsverktygoch samarbeta kring mötets dagordningar med hjälp av ett kalenderverktyg. Alla medlemmar online samtidigt på arbetsytan kan interagera med realtid chatt.

Listverktyg används tillsammans med Microsoft Office InfoPath för att skapa anpassade verktyg som ska läggas till en arbetsyta. Funktioner i ett anpassat verktyg och komplexiteten hos varierar, beroende mestadels på mål och kreativitet med ett i InfoPath designer. Alla designer ska kunna skapa ett enkelt verktyg som består av en mängd olika datainmatning och inmatningsfält på ett formulär.

Begränsningar på Groove-arbetsytan

Även om det finns inga specifika storleksbegränsningar för arbetsytor för bästa möjliga prestanda rekommenderar vi att begränsa storleken på en arbetsyta till 2 GB eller mindre. Du kan Visa egenskaper för arbetsytan om du vill visa den aktuella storleken på arbetsytan.

Obs!: SharePoint Workspace kan inte skicka en Groove-arbetsyta som är större än 2 GB till nya inbjudna medlemmar.

Överst på sidan

Delade mappar

Du kan också skapa en delad mapp i filsystemet som ett alternativ till en Groove-arbetsyta. Den här typen av arbetsyta kan du dela innehållet i en mapp i filsystemet Windows över alla datorer som du har kontot och med andra SharePoint Workspace-användare genom att inbjudan. Mer information finns i om delade mappar.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×