Meddelandecenter i Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill hålla reda på kommande funktionen släpper eller problem, gå till Message center. Det är där vi kan publicera inlägg officiella meddelanden om nya och ändrade funktioner som gör att du hinner en proaktivt metod för hantering av ändrade. Varje inlägg ger dig en överblick över en planerade ändring och hur den kan påverka användarna, och länkar ut till mer detaljerad information som hjälper dig att förbereda.

Om du vill öppna Message center i Office 365 administratörscenter går du till hälsa > Message center eller klicka på Message center kort på instrumentpanelen Start . Instrumentpanel kortet alltid visas de tre senaste meddelanden som vi publicerat och länkar till sidan Administrationscenter för hela meddelandet.

Kortet Meddelandecenter i administrationscentret för Office 365

Du kan också använda appen Office 365 Admin på din mobila enhet för att visa Meddelandecenter, vilket är ett bra sätt att hålla dig informerad med push-meddelanden.

Utforska flikavsnitten i den här artikeln för mer information om hur du använder Meddelandecenter och hanterar inlägg.

Vanliga frågor och svar

Fråga

Svar

Vem kan visa inlägg i Meddelandecenter?

Användare som har tilldelats en administratörsroll i Office 365 kan visa Message center inlägg. Du kan också tilldela användare som ska kunna läsa och dela Message center inlägg utan andra administratörsbehörigheter rollen Message center läsare. Se om Office 365 administratörsroller vill veta mer om vad varje administratörsroll kan göra. Message center inlägg kan delas via e-post med icke-användare som kan behöva vidta åtgärder.

Är detta det enda sättet Microsoft använder för att informera om ändringar i Office 365?

Nej, vi använder flera sätt för att informera användare om ändringar i Office 365. Meddelandecenter är det huvudsakliga sätt vi använder för att informera om tidpunkten för enskilda ändringar. Mer information om ytterligare resurser finns i Håll dig uppdaterad om ändringarna i Office 365.

Hur kan jag se inlägg på mitt språk?

Message center inlägg är skriven på engelska endast på grund av punktlighet information vi publicera, men du kan styra om inlägg som standard visas på engelska eller är automatiskt machine-översättas till önskat språk. Och oavsett vilken standardvyn som du väljer, kan du välja för att maskinöversätt inlägg till valfritt språk som vi stöder. Mer information finns i översättningar för Message center inlägg .

Kan jag förhandsgranska ändringar eller funktioner innan de distribueras i organisationen?

Ibland. Vissa ändringar och nya funktioner kan förhandsgranskas genom att välja i Targeted release-programmet. Att delta i, i Office 365 Admin center går du till Inställningar > organisationsprofil >Release inställningar. Du kan välja Targeted versionen för hela organisationen eller bara för markerade användare. Mer information om programmet finns i Konfigurera Standard eller Targeted release alternativen i Office 365 .

Kan jag ta reda på det exakta datumet då en ändring blir tillgänglig för min organisation?

Tyvärr kan inte kan vi informera dig om exakt datum en ändring görs för din organisation. I våra Message center inlägg ger vi mycket information som vi går på tid och hastighet för versionen, som baseras på vår konfidensnivå. Vi förstår att du vill att vi ska vara mer specifik på tidsangivelsen för versioner och vi arbetar på förbättringar att få bättre med detaljer.

Är de här meddelandena specifika för min organisation?

Vi gör vårt bästa för att se till att du bara ser inlägg i Meddelandecenter som påverkar din organisation. Översikt över Office 365 innehåller alla funktioner som vi för närvarande arbetar med och distribuerar, men det är inte alla dessa funktioner som är gäller för alla Office 365-organisationer. Om t.ex. en funktion distribueras endast till utbildningsinstitut, riktar vi inlägget i Meddelandecenter ENDAST till sådana organisationer.

Kan jag få message center inlägg med e-post i stället?

Ja! Du kan välja för att ha en Veckovis sammanfattning med e-post till dig och upp till två e-postadresser. Om du behöver ha digest går du till fler än två fler personer kan du skicka till en Office 365 grupp eller distributionslista. Mejl veckovis digest är aktiverat som standard. Om du inte hör din veckovis sammandrag ska kontrollera mappen Skräppost. Se avsnittet Ange inställningar i den här artikeln för mer information om hur du ställer in varje vecka digest.

Hur slutar jag komma Message center digest?

Gå till Message center i Office 365 administratörscenter och väljer du Redigera Message center inställningar. Ställ in knappen bredvid Skicka en vecka e-sammanfattning av Mina meddelanden till Inaktivera. Om du även inte längre vill ta emot e-post om största nyheterna, skall vara växlingsknappen bredvid Skicka mig e-postmeddelanden efter viktiga uppdateringarav.

Besvarades inte din fråga här? Gå till slutet av den här sidan och svara på frågan Var den här informationen användbar?. Kommentarsrutan öppnas när du klickar på Ja eller Nej.

Meddelandecenter presenterar en vy över alla aktiva meddelanden i ett tabellformat. Som standard visas det senaste meddelandet överst i listan. Här följer en kortfattad översikt över informationen du ser i varje kolumn:

Kolumn

Beskrivning

Kryssruta

Om du klickar på kryssrutan på rubrikraden markeras alla meddelanden som visas för närvarande. Om du markerar kryssrutan bredvid ett enskilt meddelande öppnas meddelandet för läsning. Om du håller ned CTRL-tangenten medan du markerar flera kryssrutor kan du utföra gruppåtgärder på dessa meddelanden, till exempel avfärda meddelanden eller markera dem som lästa eller olästa.

Åtgärd senast

För det mesta står det inget i den här kolumnen. Vi anger datum här endast om vi gör en ändring som kräver att du vidtar en åtgärd före ett visst datum. Eftersom vi sällan använder kolumnen Åtgärd senast bör du vara extra uppmärksam om du ser något här.

Kategori

Meddelanden identifieras som tillhörande en av följande tre kategorier:

 • Förebygg eller åtgärda problem: Dessa meddelanden informerar dig om kända problem som påverkar organisationen och kan innebära att du måste vidta åtgärder för att undvika avbrott i tjänsten. Meddelanden i Förhindra eller åtgärda problem skiljer från meddelanden om tjänstens tillstånd eftersom de förra uppmanar dig att ha framförhållning för att undvika problem.

 • Planera för förändring: Dessa meddelanden informerar dig om ändringar i Office 365 som kan innebära att du måste vidta åtgärder för att undvika avbrott i tjänsten. Vi meddelar dig t.ex. om ändringar av systemkrav eller om funktioner som tas bort. Vi försöker meddela minst 30 dagar i förväg för alla ändringar som innebär att en administratör måste vidta åtgärder för att driften av tjänsten ska fortsätta som vanligt.

 • Håll dig informerad: Det är här vi berättar om nya eller uppdaterade funktioner som vi aktiverar för din organisation. Funktionerna annonseras vanligtvis först i översikten över Office. Meddelanden i kategorin Håll dig informerad kan också informera om planerat underhåll enlighet vårt servicenivåavtal. Planerat underhåll kan resultera i avbrott, då du eller användarna inte kan komma åt Office 365, en viss funktion eller en tjänst som e-post eller OneDrive för företag.

Meddelanderubrik

Meddelanderubriker är korta beskrivningar av kommande ändringar. De är ibland långa och Meddelandecenter kan då inte visa den fullständiga rubriken. Håll markören över meddelanderubriken så visas hela rubriken i en popup-ruta.

Publicerades

Datumet då meddelandet publicerades. Om vi gör en ändring i ett befintligt meddelande ändras även meddelandets publiceringsdatum.

Meddelande-ID

Microsoft håller reda på inläggen i Meddelandecenter med hjälp av meddelande-ID:n. Du kan hänvisa till det här ID:t om du vill ge feedback eller ringer supporten angående ett särskilt meddelande.

(Ingen etikett)

Klicka på X i den här kolumnen stänga meddelandet och ta bort från vyn. Oroa dig inte, du kommer tillbaka genom att visa uppsagda meddelanden. I den här vyn, klicka på Ikonen Uppdatera Återställ meddelandet i vyn aktiva meddelanden.

Mer information om vad du kan göra med meddelanden finns i Hantera meddelanden i Meddelandecenter.

Eftersom största nyheterna är mest effektfulla för din organisation, markeras högst upp i Message center enligt följande bild:

Skärmen capture: Visar större uppdaterar avsnitt postmeddelande Center.

Viktiga uppdateringar kommuniceras för mer än 30 dagar i förväg när en åtgärd krävs.

Största nyheterna definieras som:

 • Ändringar av dagliga produktivitet, till exempel Inkorgen, möten, delegeringar, dela och access

 • Ändringar av teman, webbdelar och andra komponenter som kan påverka anpassade funktioner

 • Ökar eller minskar med synliga kapacitet, till exempel lagring, antalet regler, objekt eller varaktighet

 • Ändringar av produkten med anpassade profiler som kan:

  • Vara förvirrande för slutanvändare

  • Resulterar i att ändringarna till hjälp desk processer och referensmaterial, eller

  • Ändra en URL

 • En ny tjänst eller ett program

 • Ändringar som kräver en åtgärd admin (utom förhindra eller åtgärda problem)

 • Ändringar av där dina data lagras

När du öppnar ett större uppdateringar inlägg läsa det ser du en ny grå rubrik som innehåller information som är specifika för den här viktiga uppdateringen, inklusive aktuell status för lansering. I exemplet nedan större uppdateringar har startat Targeted versionen, it tillämpas på aktuella versionen kunder och det finns åtminstone 40 dagar återstående innan du flyttar funktionen till allmänt tillgängliga.

Skärmen capture: Visar ett större uppdateringar inlägg öppnas för läsning.

Om administration distribueras i organisationen, kan du inte vill ha eller behöver se inlägg om alla Office 365 tjänster. Varje administratör kan du ställa in som styr vilka meddelanden som visas i Message center. Du kan även delta i om du vill ta emot en Veckovis sammanfattning av meddelanden i e-post, så att du inte missar viktiga inlägg.

Så här konfigurerar du dina inställningar för Meddelandecenter:

 1. Välj Redigera Message center inställningar högst upp i Message center.

 2. Se till att knappen är inställd på för varje tjänst du vill övervaka. Klicka på knappen om du vill ändra inställningen till Av för de tjänster som du vill filtrera bort från din vy i Meddelandecenter.

 3. Sammanfattad e-postmeddelanden är aktiverat som standard och som skickas till din primära e-postadress. Kontrollera att Skicka en vecka e-sammanfattning av Mina meddelanden är om du vill ange andra e-postadresser som Veckovis sammanfattning för e-post skickas. Om du vill sluta ta emot veckovis digest, ändrar du inställningen till Inaktivera. E-postavisering för viktiga uppdateringar är en separat kontroll. Om du vill ta emot e-postmeddelanden om viktiga uppdateringar kontrollerar du att Skicka mig e-postmeddelanden efter viktiga uppdateringar finns . Ändra inställningen för att Inaktivera så här slutar du din e-post om viktiga uppdateringar. Du kan markera eller avmarkera din primära e-postadress, men du kan inte ändra den. Du kan ange andra e-postadresser där du vill ha sammanfattad skickas. Ange e-postadressen för en Office 365-grupp eller distributionslista om fler än två personer ska få sammanfattad e-post.

 4. Spara ändringarna genom att klicka på Spara.

Redigera inställningar för Meddelandecenter

Vi använder maskinöversättning du vill visa meddelanden i ditt språk. Läs översättningar för Message center inlägg för mer information om hur du konfigurerar ditt språk.

Obs!: Veckovis sammanfattad och alla poster som är e-post som skickas i endast engelska. Mottagare kan använda Translator för Outlook för att läsa meddelandet i sitt eget språk.

Dina åsikter är viktiga för oss. Om du vill ge feedback om ett meddelande i Meddelandecenter, öppnar du meddelandet och klicka sedan på Gilla eller Ogilla längst ned i meddelandet och skickar oss dina funderingar! Den feedback som du skickar med den här metoden gäller specifikt för innehållet i meddelandet och ändringen som meddelandet informerar om.

Du kan skicka feedback om Meddelandecenter, eller en annan Office 365-funktion, med hjälp av knappen Feedback längst ned på varje sida i administrationscentret. Din feedback är visserligen kopplad till den sida du befinner dig på, men vi läser också allt och ser till att dina kommentarer hamnar hos rätt team.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×