Meddela ditt namn när du ansluter till ett Skype för företag-möte eller -samtal

Meddela ditt namn när du ansluter till ett Skype för företag-möte eller -samtal

När en användare ansluter till ett Skype för företag – Online-möte via telefon uppmanas han eller hon uppmanas att spela in sitt namn så att det kan tillkännages för övriga deltagare när användaren ansluter till eller lämnar mötet. Om användaren som ringer inte spelar in sitt namn används text-till-tal-funktionen i Skype för företag för att läsa upp användarens telefonnummer, där det är tillgängligt.

Den som organiserar ett Skype för företag-möte anger om deltagarna ska tillkännages när de ansluter till eller lämnar mötet. Klientorganisationens administratör kan konfigurera Microsoft-inställningarna för konferens med uppringning för att aktivera eller inaktivera inspelning. Klientorganisationens administratör kan också stänga av anslutnings- och utgångsmeddelanden för hela tjänsten.

Obs!: Anslutnings- och utgångsmeddelanden för uppringande spelas bara upp för de deltagare som har anslutit via telefon och inte för de deltagare som har anslutit med Skype för företag-klienten på skrivbordet eller mobiltelefonen.

Kräva meddelanden när deltagare ansluter till och lämna mötet

  1. Logga in till ditt Skype för företag-möte.

  2. Klicka på Fler alternativ > Alternativ för Skype-möte.

    Fler dialogrutor där Mötesalternativ är markerade
  3. Markera kryssrutan bredvid Meddela när personer ansluter eller lämnar.

    Dialogruta med alternativ för möte med meddelande om när deltagare går med eller lämnar mötet markerat
  4. Klicka på OK.

Namn meddelas när du ansluter eller lämnar

Om du loggar in till mötet som anställd eller en autentiserad användare (en användare med ett arbets- eller skolkonto), visas ditt namn som det står i arbets- eller skolkatalogen när du ansluter till eller lämnar mötet.

Om du deltar som gäst uppmanas du att ange ett namn när du loggar in, och det namnet meddelas när du ansluter till eller lämnar mötet.

Mer information finns i

Aktivera och inaktivera meddelanden vid mötets start och slut

Hantera inställningarna för konferenser med uppringning för min organisation

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×