Mata in en serie tal, datum eller andra element

Gör något av följande:

Snabbt upprepa inmatade kolumnelement i en cell

 1. Skriv de första bokstäverna för posten i kolumnen.

  Om de tecken som du skriver matchar en befintlig post i kolumnen visas en meny med en lista över poster som redan används i kolumnen.

 2. Tryck på NEDPIL för att markera den matchande posten och tryck sedan på RETUR .

  Meddelanden: 

  • Enbart de poster som innehåller text eller en kombination av text och siffror kompletteras automatiskt. Poster som bara innehåller siffror, datum eller tider kompletteras inte.

  • Poster som upprepas inom en rad finns inte med i listan över matchande poster.

  • Om du inte vill att posterna som du skriver ska matchas automatiskt mot andra poster kan du inaktivera alternativet. Klicka på InställningarExcel-menyn. Klicka på Komplettera automatiskt under Formler och listor  Knappen Inställningar för Fyll i automatiskt i Excel och avmarkera därefter kryssrutan Fyll i cellvärden automatiskt.

Snabbt mata in upprepade kolumnelementet i många celler samtidigt

 1. Markera cellerna som innehåller de data du vill upprepa i intilliggande celler.

 2. Dra fyllningshandtag   Fyllningshandtag över de celler som du vill fylla.

  Obs!: När du markerar ett cellområde som du vill upprepa i intilliggande celler kan du dra fyllningshandtaget nedåt i en enskild kolumn eller över en enskild rad, men inte nedåt över flera kolumner eller över flera rader.

 3. Klicka på den smarta knappen Alternativ för Autofyll  Knappen Alternativ för Autofyll och gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Kopiera hela innehållet i cellen, inklusive formatering

Klicka på Kopiera celler.

Kopiera enbart cellformatering

Klicka på Fyll endast med formatering.

Kopiera innehållet i cellen, men inte formateringen

Klicka på Fyll utan formatering.

Meddelanden: 

 • Om du snabbt vill mata in samma information i många celler samtidigt, markerar du alla cellerna, skriver informationen och trycker på CTRL + RETUR . Den här metoden fungerar för alla typer av cellmarkeringar.

 • Om du inte vill att den smarta knappen Alternativ för Autofyll  Knappen Alternativ för Autofyll ska visas när du drar i fyllningshandtaget kan du inaktivera den. Klicka på InställningarExcel-menyn. Klicka på Redigera under Redigering  Knappen Redigera alternativ och avmarkera kryssrutan Visa smart knapp med infogningsalternativ.

Snabbt mata in en serie med tal eller kombinationer av text och tal

I Excel går det att automatiskt fortsätta med en serie tal, kombinationer av text och tal eller formler utifrån ett mönster som du anger. Du kan till exempel skriva Element1 i en cell och sedan fylla cellerna under eller åt höger med Element2, Element3, Element4 och så vidare.

 1. Markera cellen som innehåller det första talet eller den första kombinationen med text och tal.

 2. Dra fyllningshandtag   Fyllningshandtag över de celler som du vill fylla.

  Obs!: När du markerar ett cellområde som du vill upprepa i intilliggande celler kan du dra fyllningshandtaget nedåt i en enskild kolumn eller över en enskild rad, men inte nedåt över flera kolumner eller över flera rader.

 3. Klicka på den smarta knappen Alternativ för Autofyll  Knappen Alternativ för Autofyll och gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Kopiera hela innehållet i cellen, inklusive formler och formatering

Klicka på Kopiera celler.

Kopiera enbart cellformatering

Klicka på Fyll endast med formatering.

Kopiera innehållet i cellen, inklusive formler men inte formateringen

Klicka på Fyll utan formatering.

Obs!: Du ändrar fyllningsmönstret genom att markera två eller flera startceller innan du drar i fyllningshandtaget. Om du till exempel vill fylla cellerna med en serie tal, till exempel 2, 4, 6, 8..., skriver du 2 och 4 i de två startcellerna och drar sedan i fyllningshandtaget.

Snabbt mata in en serie datum, veckodagar, månader eller år

Du kan snabbt fylla celler med en serie datum, tider, veckodagar, månader eller år. Du kan till exempel skriva Måndag i en cell och sedan fylla cellerna under eller åt höger med Tisdag, Onsdag, Torsdag och så vidare.

 1. Markera cellen som innehåller det första datumet, tiden, veckodagen, månaden eller året.

 2. Dra fyllningshandtag   Fyllningshandtag över de celler som du vill fylla.

  Obs!: När du markerar ett cellområde som du vill upprepa i intilliggande celler kan du dra fyllningshandtaget nedåt i en enskild kolumn eller över en enskild rad, men inte nedåt över flera kolumner eller över flera rader.

 3. Klicka på den smarta knappen Alternativ för Autofyll  Knappen Alternativ för Autofyll och gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Kopiera hela innehållet i cellen, inklusive formler och formatering, utan att upprepa serien

Klicka på Kopiera celler.

Fylla cellerna utifrån startinformationen i den första cellen

Klicka på Fyll serie.

Kopiera enbart cellformatering

Klicka på Fyll endast med formatering.

Kopiera innehållet i cellen, inklusive formler men inte formateringen

Klicka på Fyll utan formatering.

Använda startdatumet i den första cellen för att fylla cellerna med efterföljande datum

Klicka på Fyll dagar.

Använda den första veckodagen i den första cellen för att fylla cellerna med efterföljande veckodagar (utan lördag och söndag)

Klicka på Fyll veckodagar.

Använda den första månaden i den första cellen för att fylla cellerna med efterföljande månader

Klicka på Fyll månader.

Använda startdatumet i den första cellen för att fylla cellerna med datumet under efterföljande år

Klicka på Fyll år.

Obs!: Du ändrar fyllningsmönstret genom att markera två eller flera startceller innan du drar i fyllningshandtaget. Om du till exempel vill fylla cellerna med en serie som hoppar över varannan dag, till exempel Måndag, Onsdag, Fredag och så vidare, skriver du Måndag och Onsdag i de två startcellerna och drar sedan i fyllningshandtaget.

Se även

Visa datum, tider, valuta, bråk och procent

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×