Marknadsföra produkter och tjänster i Business Contact Manager

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I arbetsyta Marknadsföring i Business Contact Manager för Outlook kan du skapa och starta en mängd olika marknadsföringsaktiviteter och följa upp var och en antingen enskilt eller i kombination, som en del av en marknadsföringskampanj i flera kanaler.

Skapa en lista för en viss kampanj, skicka ett personligt e-postmeddelande till utvalda kunder, skapa broschyrer och flygblad för direktutskick eller utveckla en egen marknadsföringsaktivitet med hjälp av verktygen som finns i Business Contact Manager för Outlook.

Den här artikeln beskriver hur du skapar och använder marknadsföringsaktiviteter för massutskick av e-post eller utskrift av direktutskick. Du hittar även information om hur du analyserar framgången av marknadsföringen och hur du använder rapporter och marknadsföringsgadget i Business Contact Manager för Outlook.

Information om hur du skapar en marknadsföringsaktivitet för en samtalslista finns i Skapa och använda samtalslistor i Business Contact Manager.

Vad vill du göra?

Skapa och starta en marknadsföringsaktivitet för massutskick av e-post eller utskrift av direktutskick

Planera aktiviteten

Skapa marknadsföringsinnehållet i Outlook, Word eller Publisher

Starta en marknadsföringsaktivitet

Spåra eller analysera marknadsföringsaktiviteter

Överst på sidan

Skapa och starta en marknadsföringsaktivitet för massutskick av e-post eller utskrift av direktutskick

För att ditt företag ska växa måste du marknadsföra det. Med Business Contact Manager för Outlook är det enkelt att skapa e-postmeddelanden för massdistribution, kampanjer för direktutskick och att utveckla andra marknadsföringsaktiviteter.

Att skapa och starta en marknadsföringsaktivitet är i stort sett en trestegsprocess som handlar om att planera aktiviteten, skapa innehållet i den och sedan starta den.

Överst på sidan

Planera aktiviteten

Under planeringsfasen skapar du en post för marknadsföringsaktiviteten genom att välja ett namn på aktiviteten och ange vem bland dina konton och affärskontakter eller leads som tillhör målgruppen.

Obs!:  En mottagarlista för en marknadsföringsaktivitet kan innehålla endast en posttyp. Mottagarlistan kan exempelvis innehålla Konton, men inte Konton och affärskontakter. Affärskontakter och Leads kan finnas i samma lista eftersom posten Lead baseras på posttypen Affärskontakt.

 1. Klicka på Marknadsföring under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på någon av följande knappar i gruppen Nytt på fliken Start i menyfliksområdet:

  • Massutskick Ikon för massutskick av e-post

   • Tangentbordsgenväg    Tryck på ALT+NE för att skapa en ny marknadsföringsaktivitet för massutskick av e-post.

  • Nya objekt, peka på Marknadsföring och klicka sedan på Utskrift av direktutskick Ikonen Utskrift av direktutskick eller Annan aktivitet.

   • Tangentbordsgenväg    Tryck på ALT+NN för att skapa en ny marknadsföringsaktivitet för utskrift av direktutskick.

 3. Skriv ett namn för marknadsföringsaktiviteten i formulär.

 4. Om du vill att aktiviteten ska vara en del av en marknadsföringskampanj skriver du ett namn för kampanjen i fältet Kampanj eller väljer ett kampanjnamn i listan. Om aktiviteten inte är en del av en marknadsföringskampanj lämnar du kvar standardtexten Aktuella aktiviteter.

 5. Om du vill skicka meddelandet till e-postadressen eller företagsadressen för någon av följande kundtyper klickar du i avsnittet MottagarlistaAlla konton, Alla affärskontakter och leads, Alla affärskontakter eller Alla leads.

  Eller klicka på något av följande alternativ:

  • Sökmapp. Välj en sökmapp som innehåller en i förväg filtrerad lista över mottagare för att skapa en anpassad lista. Fältet byter namn till Anpassad lista när du väljer en mapp.

  • Befintlig marknadsföringsaktivitet. Välj en mottagarlista som använts i en tidigare aktivitet.

  • Ny lista. Öppna dialogrutan Filtrera affärskontakter och välj villkor för att filtrera listan.

   Du kan också skapa en marknadsföringsaktivitet utifrån namnen i en rapport. Mer information om det här alternativet finns i Använda rapporter och diagram i Business Contact Manager.

 6. Om du vill redigera den valda listan genom att filtrera den klickar du på Granska och filtrera.

  Mer information om hur du filtrerar en lista finns i Filtrera poster i Business Contact Manager.

 7. Klicka på Information i gruppen Visa på fliken Start i menyfliksområdet för att öppna sidan Aktivitetsinformation.

 8. Om du vill kan du ange information i fälten Kampanjkod, Budgeterad kostnad, Startdatum, Slutdatum och Kommentarer.

 9. Klicka på Spara och stäng för att spara posten eller fortsätt till Skapa marknadsföringsinnehållet som är nästa avsnitt i den här artikeln.

  När du är redo att starta aktiviteten klickar du på Starta eller läs Starta en marknadsföringsaktivitet längre fram i den här artikeln.

Överst på sidan

Skapa marknadsföringsinnehållet i Outlook, Word eller Publisher

För att skapa innehåll som ska distribueras kan du använda Outlook, Word eller Publisher för att skapa utkast till e-postmeddelanden, skriva ut brev, flygblad, broschyrer och annat marknadsföringsmaterial samt andra typer av dokument och sedan länka dem till aktiviteten i Business Contact Manager för Outlook.

När du har skapat posten för marknadsföringsaktiviteten och markerat mottagarna, så som beskrivs i Planera aktiviteten, kan du länka innehållet till aktiviteten.

Du kan välja att utveckla innehållet när du planerar marknadsföringsaktiviteten och skapar aktivitetsposten, eller så kan du först skapa innehållet i Outlook, Publisher eller Word och sedan skapa posten för marknadsföringsaktiviteten. Om du skapar innehållet i förväg väljer du bara filen i marknadsföringsaktivitetens post.

 1. Klicka på Marknadsföring under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

 2. Gör något av följande:

  • Skapa en ny marknadsföringsaktivitet.

  • Klicka på fliken Massutskick, Utskrift av direktutskick eller Andra marknadsföringsaktiviteter på arbetsytan och dubbelklicka sedan på en post för att öppna den.

 3. Bestäm om du vill skapa nytt marknadsföringsinnehåll för aktiviteten eller använda innehåll som redan har skapats.

  Så här skapar du en ny fil

  1. Klicka på någon av följande innehållskällor i marknadsföringsaktivitetsfönstret:

   • Outlook Editor.

   • Koppla dokument i Publisher.

   • Koppla dokument i Word.

  2. Det valda programmet öppnas. Använd programmet för att skapa ett meddelande som du kan anpassa med dokumentkoppling.

  3. Om du valde Outlook Editor klickar du på knappen Skapa.

  Om du valde Koppla dokument i Publisher eller Koppla dokument i Word klickar du på Skapa/bläddra och sedan på Skapa.

  1. Skapa ditt meddelande, flygblad, skrift eller broschyr för distribution.

  Om du vill anpassa marknadsföringsmeddelandet för varje mottagare följer du anvisningarna i fönstret Koppla dokument i Publisher eller Word. Information om hur du använder dokumentkoppling finns i hjälpen för Publisher eller Word.

  1. Spara filen och gå sedan tillbaka till marknadsföringsaktivitetsfönstret.

   Filens standardnamn är detsamma som namnet på aktiviteten, såvida du inte sparar filen med ett annat namn.

  Så här väljer du en befintlig fil

  1. Klicka på Skapa/bläddra i avsnittet Innehållskälla i marknadsföringsaktivitetsfönstret och klicka sedan på Bläddra.

  När du har skapat eller markerat en fil läggs kommandot Redigera till på knappen. Om du sparar och sedan öppnar aktiviteten igen byter knappen namn till Redigera/bläddra. Klicka på Redigera om du vill ändra den valda filen.

  1. När du är klar med ändringarna sparar du filen och går sedan tillbaka till marknadsföringsaktivitetsfönstret.

   Du kan klicka på Redigera mottagarlista i fönstret Koppla dokument i Publisher eller Word för att ändra mottagarna för aktiviteten. Du kan också göra detta i Business Contact Manager för Outlook om aktiviteten inte har startats.

 4. Den valda filen visas i fältet Använd fil.

 5. Klicka på Spara och stäng om du vill starta aktiviteten senare. Annars klickar du på Starta och går vidare till nästa avsnitt i den här artikeln, Starta en marknadsföringsaktivitet.

  Om du vill spåra resultatet av den här marknadsföringsaktiviteten måste du också ange namnet på aktiviteten i fältet Initierat av i varje post för Konto, Affärskontakt, Lead eller Affärsmöjlighet som skapats av aktiviteten. För att visa resultatet av aktiviteten går du till sidan Spåra för marknadsföringsaktivitetens post.

Överst på sidan

Starta en marknadsföringsaktivitet

När du är redo att starta en av de marknadsföringsaktiviteter som du har skapat behöver du bara klicka på Starta.

 1. Öppna aktivitetsposten.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på fliken Massutskick, Utskrift av direktutskick eller Andra marknadsföringsaktiviteter på arbetsytan Marknadsföring för den typ av aktivitet som du vill starta.

  2. I listvyn dubbelklickar du på aktiviteten för att öppna den.

   Om du har en lång lista med aktiviteter letar du efter aktiviteten under namnet på kampanjen. Om du inte har tilldelat den till en kampanj finns aktiviteten under Aktuella aktiviteter. Du kan också skriva namnet på aktiviteten i sökrutan för att hitta den snabbt.

 2. Granska namnen i mottagarlistan så att du har markerat alla konton, affärskontakter och leads som du vill ska få utskicket.

  Du kan också granska och uppdatera listan över mottagare i fönstret Koppla dokument i Publisher eller Word.

 3. Klicka på Starta.

  Dokumentet öppnas i det program som du använde för att skapa det.

 4. Gör något av följande:

  Om du gör ett massutskick av e-postmeddelanden

  Gör ändringarna som behövs i dokumentet, till exempel att anpassa meddelandet via funktionen Koppla dokument. Skicka meddelandet genom att klicka på Slutför och koppla i gruppen Slutför i menyfliksområdet och klicka sedan på Skicka e-postmeddelanden.

  Om du skapar ett direktutskick

  Gör ändringarna som behövs i dokumentet och följ sedan anvisningarna i fönstret för att skriva ut dokumentet, koppla det till en ny publikation eller lägga till det i en befintlig publikation.

Överst på sidan

Spåra eller analysera marknadsföringsaktiviteter

När du startar en marknadsföringsaktivitet är det viktigt att spåra resultatet. Minst måste du förstå om aktiviteten har värt tid och pengar.

Om du vill se resultatet av en marknadsföringsaktivitet bör du anteckna vilka konton, affärskontakter, leads och affärsmöjligheter som härrör från varje marknadsföringsaktivitet. När du slutför de nya posterna antecknar du namnet på marknadsföringsaktiviteten i fältet Initierat av för varje post.

I det här avsnittet

Lägga till namnet på en marknadsföringsaktivitet i poster för konto, affärskontakt, lead eller affärsmöjlighet

Visa resultatet av en marknadsföringsaktivitet

Varifrån kommer spårningsnumren?

Analysera en marknadsföringsaktivitet eller kampanj

Visa en marknadsföringsgadget

Använda gadgetar för att analysera marknadsföringsaktivitetens resultat

Använda marknadsföringsrapporter

Överst på sidan

Lägga till namnet på en marknadsföringsaktivitet i poster för konto, affärskontakt, lead eller affärsmöjlighet

Se till att dokumentera budgeterade och faktiska kostnader för aktiviteten för att effektivt spåra avkastningen på investeringen för en marknadsföringsaktivitet.

Du måste också lägga till namnet på aktiviteten i fältet Initierat av för varje post för konto, affärskontakt, lead och affärsmöjlighet som kommer från aktiviteten. Det totala antalet av varje posttyp visas i avsnittet Aktivitetsresultat på sidan Spåra i marknadsföringsaktivitetens post.

 1. Gör något av följande:

  • För konton eller affärskontakter: Klicka på Kontakthantering under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

  • För leads eller affärsmöjligheter: Klicka på Försäljning under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på fliken som innehåller den post som du söker.

 3. I listvyn dubbelklickar du på en post för konto, affärskontakt, affärsmöjlighet eller lead för att öppna den.

 4. Klicka på Initierat av i avsnittet Källinformation för posten.

  Skärmbild som visar avsnittet källinformation för posten

 5. Klicka på Alla marknadsföringsaktiviteter i dialogrutan Välj ett konto, en affärskontakt eller en marknadsföringsaktivitet under Objekttyp, eller klicka på den typ av marknadsföringsaktivitet som genererade posten.

  Länk till en marknadsföringsaktivitet

 6. Klicka på namnet på marknadsföringsaktiviteten under Aktivitetsnamn.

 7. Klicka på Koppla till i avsnittet Kopplade poster.

  Posten kopplas till marknadsföringsaktiviteten och ingår i summorna på sidan Spåra för aktivitetsposten.

 8. Klicka på OK för att stänga fönstret.

 9. Upprepa proceduren för varje konto, affärskontakt, lead eller affärsmöjlighet som härrör från marknadsföringsaktiviteten.

Överst på sidan

Visa resultatet av en marknadsföringsaktivitet

Det finns flera sätt att övervaka marknadsföringsaktiviteterna, t.ex. genom att använda sidan Spåra för aktiviteten, visa analysverktyg och gadget på arbetsyta Marknadsföring samt granska data i rapporter. Mest detaljerad information om aktiviteterna får du på sidan Spåra. Där kan du också markera aktiviteter som stängda och lagra information om faktiska kostnader.

 1. Öppna sidan Spåra genom att först öppna en marknadsföringsaktivitet.

 2. Klicka på Spåra i gruppen Visa i menyfliksområdet.

  Tangentbordsgenväg    Tryck på ALT+H för att öppna sidan Spåra och tryck sedan på 03.

 3. I avsnittet Aktivitetsinformation kan du ange den faktiska kostnaden för aktiviteten och markera kryssrutan för att ange aktiviteten som stängd.

 4. I avsnittet Aktivitetsresultat kan du visa antalet nya affärsmöjligheter och kontakter som härrör från aktiviteten och klicka på Visa rapport för att skapa en detaljerad affärsrapport om informationen i det valda fältet.

Överst på sidan

Varifrån kommer spårningsnumren?

Data som visas på sidan Spåra beräknas automatiskt baserat på den information du anger om varje aktivitet:

 • Varje konto, affärskontakt, lead och affärsmöjlighet där det valda aktivitetsnamnet finns med i fältet Initierat av ingår i motsvarande sammanräkning för initierade affärsmöjligheter, initierade konton och initierade kontakter.

 • Om aktiviteten är en samtalslista uppdateras fältet Initierade telefonloggar när du sparar ändringar i samtalslistans post.

 • Informationen i Förväntade intäkter beräknas utifrån procentandelen för försäljningssannolikhet och värdet på produkter och tjänster i varje affärsmöjlighets post som är kopplad till aktiviteten.

Överst på sidan

Analysera en marknadsföringsaktivitet eller kampanj

På fliken Analys på arbetsytan Marknadsföring finns en samlad lista över alla dina marknadsföringsaktiviteter, sorterade efter kampanj.

Obs!:  Information ges endast för enskilda marknadsföringsaktiviteter. Det finns ingen funktion för att få en analys av hela kampanjen som omfattar alla aktiviteter.

 1. Klicka på Marknadsföring under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på fliken Analys i listvyn på arbetsytan.

  På fliken visas var och en av dina marknadsföringsaktiviteter sorterade efter kampanj. Aktiviteter som inte är kopplade till en kampanj visas under Kampanj: Aktuella aktiviteter.

 3. Dubbelklicka på aktivitetsnamnet för att öppna posten om du vill granska information för en viss aktivitet. Mer information finns i Visa resultatet av en marknadsföringsaktivitet.

  Obs!:  När en rapport är öppen kan du använda marknadsföringsknapparna i menyfliksområdet för att starta en ny marknadsföringsaktivitet riktad mot valda kontakter i rapporten.

Överst på sidan

Visa en marknadsföringsgadget

Marknadsföringsgadgetar är användbara för att få en snabb överblick över hur bra det går för en viss marknadsföringsaktivitet eller kampanj.

För att få fram den bästa informationen från en gadget måste du hålla dina data för marknadsföringsaktiviteten uppdaterade. När du skapar nya aktivitetsposter och tilldelar dem till kampanjer visas dessa data i gadgetarna. Om du vill ha specifik information, till exempel antal konton, affärskontakter, leads eller affärsmöjligheter som kommer från en viss aktivitet, skriver du aktivitetsnamnet i fältet Initierat av för varje ny post. För att få korrekta ekonomiska siffror tar du med de budgeterade och faktiska kostnadsbeloppen på sidorna Information och Spåra för varje aktivitet.

 1. Klicka på Marknadsföring under Business Contact Manager i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på fliken Gadgetar i menyfliksområdet.

Tangentbordsgenväg    Tryck på ALT+G för att visa fliken Gadgetar i menyfliksområdet.

 1. Klicka på Marknadsföring i gruppen Lägg till gadgetar och klicka sedan på något av följande:

  • Aktivitetstypanalys

  • Kampanjanalys

  • Kampanjjämförelse

Gadgetinformationen uppdateras när ny information sparas i en relevant post.

Överst på sidan

Använda gadgetar för att analysera marknadsföringsaktivitetens resultat

Marknadsföringsgadgetar som är tillgängliga i Business Contact Manager för Outlook är:

 • Aktivitetstypanalys. Visar information om alla marknadsföringsaktiviteter av en viss typ, till exempel massutskick av e-post.

 • Kampanjanalys. Visar information om alla marknadsföringsaktiviteter under en enskild kampanj.

 • Kampanjjämförelse. Visar information om alla marknadsföringskampanjer.

Du kan konfigurera varje marknadsföringsgadget för att visa endast önskade aktiviteter och kampanjer samt antalet affärsmöjligheter, konton, affärskontakter eller leads som kommit från varje aktivitet eller kampanj, eller deras faktiska kostnader, budgetar eller förväntade intäkter.

Obs!:  Kontrollera att namnet på aktiviteten anges i fältet Initierat av för alla nya poster som skapats utifrån en marknadsföringsaktivitet.

Mer information om hur du använder gadgetar finns i Använda gadgetar i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Använda marknadsföringsrapporter

Du kan granska resultatet av marknadsföringsaktiviteterna i olika rapporter i Business Contact Manager för Outlook, skriva ut dem eller exportera dem till Excel för vidare analys.

Följande rapporter finns som standard:

 • Affärsmöjligheter efter marknadsföringsaktivitet

 • Affärskontakter efter marknadsföringsaktivitet

 • Konton efter marknadsföringsaktivitet

 • Marknadsföringsaktiviteter efter kampanj

 • Marknadsföringsaktiviteter efter typ

Obs!:  Om du vill visa den senaste informationen om marknadsföringsaktiviteter i rapporterna ska du se till att namnet på marknadsföringsaktiviteten finns med i fältet Initierat av för alla poster som skapats utifrån en marknadsföringsaktivitet.

Mer information om hur du använder rapporter och diagram finns i Använda rapporter och diagram i Business Contact Manager.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×