Markera specifika celler eller cellområden

Du kan snabbt hitta och markera specifika celler eller områden genom att ange deras namn eller cell referenser i rutan namn , som finns till vänster om formel fältet:

Namnrutan

Du kan också markera namngivna eller namnlösa celler eller cell områden med hjälp av kommandot gå till (F5 eller CTRL + G).

Viktigt!: Om du vill markera namngivna celler och områden måste du definiera dem först. Se definiera och använda namn i formler för mer information.

  • Om du vill markera en namngiven cell eller ett cell område klickar du på pilen bredvid rutan namn för att visa listan med namngivna celler eller områden och klickar sedan på det namn du vill använda.

  • Om du vill markera två eller flera namngivna cellreferenser eller cellområden klickar du på pilen bredvid rutan Namn och sedan på namnet på den första cellreferensen eller området som du vill markera. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på namnen på andra celler eller områden i namn rutan.

  • Om du vill markera en namnlös cell referens eller ett cell område skriver du cell referensen för den cell eller det område med celler som du vill markera och trycker sedan på RETUR. Skriv till exempel B3 för att markera cellen eller Skriv B1: B3 om du vill markera ett cell område.

Obs!: Du kan inte ta bort eller ändra namn som har definierats för celler eller områden i namn rutan. Du kan bara ta bort eller ändra namn i Namn hanteraren (flikenformler , gruppen definierade namn ). Mer information finns i Definiera och använda namn i formler.

  1. Tryck på F5 eller CTRL + G för att öppna dialog rutan gå till .

  2. I listan gå till klickar du på namnet på den cell eller det område du vill markera, eller skriver cell referensen i rutan referens och trycker sedan på OK.

    Skriv till exempel B3 i rutan referens för att markera cellen eller Skriv B1: B3 om du vill markera ett cell område. Du kan markera flera celler eller områden genom att ange dem i referens rutan avgränsade med kommatecken. Om du refererar till ett spill område som har skapats med en dynamisk mat ris formelkan du lägga till den spill bara området. Om du till exempel har en matris i cellerna a1: A4, kan du markera den genom att ange a1 # i rutan referens och sedan trycka på OK.

Tips: Om du snabbt vill hitta och markera alla celler som innehåller specifika typer av data (till exempel formler) eller bara celler som uppfyller vissa villkor (till exempel endast synliga celler eller den sista cellen i kalkyl bladet som innehåller data eller formatering) klickar du på Special i popup-fönstret gå till och klickar sedan på det alternativ som du vill använda.

  1. Gå till formler > definierade namn > Namn hanteraren.

  2. Markera det namn som du vill redigera eller ta bort.

  3. Välj redigera eller ta bort.

Håll ned CTRL -tangenten och Vänsterklicka på varje cell eller område som du vill ta med. Om du har valt kan du klicka på den icke-avsedda cellen för att markera den.

När du väljer data för Bing Maps kontrollerar du att det är plats data-Orts namn, lands namn etc. Annars innehåller Bing inget att mappa.

Om du vill markera cellerna kan du skriva en referens i dialog rutan Markera data eller klicka på knappen Dölj i dialog rutan och markera cellerna genom att klicka på dem. I föregående avsnitt finns fler alternativ för att markera de celler du vill använda.

När du väljer data för euro konvertering bör du kontrol lera att det är valuta data.

Om du vill markera cellerna kan du skriva en referens i rutan källdata eller klicka på knappen Dölj bredvid rutan och sedan markera cellerna genom att klicka på dem. I föregående avsnitt finns fler alternativ för att markera de celler du vill använda.

Du kan markera intilliggande celler i Excel på webben genom att klicka på en cell och dra för att utöka området. Du kan inte markera specifika celler eller ett område om de inte står bredvid varandra. Om du har Excel-programmet kan du öppna arbets boken i Excel och välja icke angränsande celler genom att klicka på dem samtidigt som du håller ned CTRL -tangenten. Mer information finns i Markera specifika celler eller områden i Excel.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Markera cellinnehåll i Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×