Markera säkerhetsfunktionerna i Groups

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Transportsäkerhet

I Outlook Groups Mobile används säkra kommunikationsprotokoll (HTTPS) för alla kommunikationskanaler i offentliga nätverk. Förtroende skapas genom visning av säkerhetscertifikat i mobilappen. För att ytterligare förstärka datasäkerheten för användarna tillåter vi endast certifikat som signerats av erkända rotcertifikatutfärdare för kommunikation mellan användarna och Office 365-tjänsterna.

Datalagring och säkerhet på enheten

Det mobila operativsystemets kryptering och säkerhet används för att låsa data i Outlook Groups-appen: appens data ligger helt åtskilda från andra appar.

Dessutom sparas ingen information om e-post, filer, kalendern eller annat grupprelaterat i Outlook Groups-tjänsten som används i Groups-appen. Det enda som sparas är användarens visningsnamn, e-postadress och krypterade token i den tjänst som används för autentisering och appmeddelanden.

Autentisering

I Outlook Groups används Oauth-protokollet, där klientprogrammen får säker delegerad åtkomst. Det ger behörighet till Office 365-resurser (e-post, filer osv.) utan delning av användarens inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord).

Blockera Outlook Groups-appen

Som administratör kan du spärra användningen av Groups-appen genom att göra så här:

 • Med följande cmdlet via fjärr-PowerShell kan du som administratör spärra användningen av Groups-appen för en enskild användare (t.ex. adam@contoso.com). Ändringen träder normalt i kraft inom några minuter.

  Set-CASMailbox –Identity adam@contoso.com –EwsApplicationAccessPolicy:EnforceBlockList –EwsBlockList:"OutlookGroupsAppService*"

  Vid behov kan du läsa artikeln Set-CASMailbox cmdlet.

 • Med följande cmdlet via fjärr-PowerShell kan du som administratör spärra Groups-appen för alla användare i organisationen. Det kan ta drygt två timmar för ändringen att träda i kraft.

  Set-OrganizationConfig –EwsApplicationAccessPolicy:EnforceBlockList –EwsBlockList:"OutlookGroupsAppService*"

  Vid behov kan du läsa artikeln Set-OrganizationConfig cmdlet.

  I den här artikeln förklarar vi även hur du använder fjärr-PowerShell med Exchange Online i Office 365.

Kräva PIN-kodslås för enheter i Groups

För närvarande finns ingen inbyggd funktion för PIN-lås i appen. Om ni har konfigurerat Exchange ActiveSync-regler om att användarna måste skapa en PIN-kod innan de får ansluta och synkronisera till postlådan, och om användarna redan har upprättat en anslutning till e-posten för arbetet/skolan på sina enheter, krävs troligen redan en PIN-kod på enhetsnivå i enhetens primära e-postklient (t.ex. iOS Mail-appen eller Outlook-appen). Dessutom kan du ange ett PIN-lås för användarens arbetsrelaterade enhet i de flesta MDM-lösningar, t.ex. MDM-funktionen (Mobile Device Management) i Office 365.

Stöd för MDM-lösningar (Mobil Data Management)

För närvarande stöds varken MDM-lösningen Microsoft Intune eller någon MDM-lösning från tredje part i Groups. Vi jobbar på att göra den funktionen tillgänglig i framtida versioner.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Outlook Groups-mobilappen

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×