Markera mönster och trender med villkorsstyrd formatering i Excel för Mac

Med villkorsstyrd formatering är det enkelt att markera vissa värden och göra utvalda celler lätta att identifiera. Du ändrar helt enkelt utseendet på ett cellområde baserat på ett villkor. Du kan använda villkorsstyrd formatering för att markera celler där det finns värden som uppfyller ett visst villkor. Du kan även formatera ett helt cellområde och anpassa det exakta formatet till värdet i varje enskild cell.

I följande exempel visas information om temperaturen, med villkorsstyrd formatering på såväl de översta 20 procenten som de nedersta 20 procenten:

Temperaturer, översta 20 % skuggat, nedersta 20 % färgat

Och så ett exempel med villkorsstyrd formatering i trefärgsskala:

Högre temperaturer skuggade varmt, medelhöga temperaturer mindre varmt, kalla temperaturer blå

Använda villkorsstyrd formatering

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det kalkylblad som du vill använda villkorsstyrd formatering på.

 2. Öppna fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering.

 3. Gör något av följande:

Om du vill markera

Gör du så här

Värden i särskilda celler. Några exempel: datum efter den här veckan, tal mellan 50 och 100 samt de nedre 10 procenten vid poäng.

Peka på Regler för markering av celler eller Regler för över/under. Klicka på önskat alternativ.

Förhållandet mellan värden i ett cellområde. Gör att ett färgat band visas längs cellen. Exempel: jämförelser av priser eller av befolkningen i de största städerna.

Peka på Datastaplar och klicka på den fyllning du vill använda.

Förhållandet mellan värden i ett cellområde. Här används en färgskala där intensiteten i cellfärgen visar huruvida värdet är högt eller lågt inom cellområdets skala. Ett exempel är försäljningen i olika regioner.

Peka på Färgskalor och klicka sedan på den skala som ska användas.

Ett cellområde som innehåller tre till fem värdegrupper, där varje grupp har en egen tröskel. Du kan till exempel tilldela en uppsättning med tre ikoner om du vill markera celler som indikerar försäljning under 676 000 kr, under 507 000 kr och under 340 000 kr. Eller så kan du tilldela ett klassificeringssystem med 5 betygssteg för bilar och då använda en uppsättning på fem ikoner.

Peka på Ikonuppsättningar och klicka sedan på en uppsättning.

Använda villkorsstyrd formatering för text

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det kalkylblad som du vill använda villkorsstyrd formatering på.

 2. Gå till fliken Start, klicka på Villkorsstyrd formatering, peka på Regler för markering av celler och klicka på Text som innehåller.

 3. Skriv den text som du vill markera i rutan bredvid innehåller. Klicka på OK.

Skapa en anpassad regel för villkorlig formatering

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det kalkylblad som du vill använda villkorsstyrd formatering på.

 2. Öppna fliken Start, klicka på Villkorsstyrd formatering och klicka på Ny regel.

 3. Välj ett format (till exempel trefärgsskala), välj vilka villkor du vill använda och klicka sedan på OK.

Bara formatera unika celler eller dubblettceller

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det kalkylblad som du vill använda villkorsstyrd formatering på.

 2. Gå till fliken Start, klicka på Villkorsstyrd formatering, peka på Regler för markering av celler och klicka på Dubblettvärden.

 3. Klicka på unik eller dubblett i popup-menyn värden i det markerade området.

Kopiera villkorsstyrd formatering till fler celler

 1. Välj cellen med den villkorsstyrda formatering som du vill kopiera.

 2. Gå till fliken Start. Klicka på Format Knappen Hämta format . Markera de celler dit du vill kopiera den villkorsstyrda formateringen.

Sök efter celler som innehåller villkorsstyrd formatering

Om du använder villkorsstyrd formatering på endast en del av bladet, kan du snabbt identifiera de celler som är formaterade och sedan kopiera, ändra eller ta bort formateringen i de cellerna.

 1. Klicka på en cell.

  Om du vill söka efter endast celler med en viss villkorsstyrd formatering, börjar du med att klicka på en cell där formatet ifråga används.

 2. Redigera-menyn klickar du först på Sök och sedan på Gå till.

 3. Klicka på Special och sedan på Villkorsstyrd formatering.

 4. Om du vill söka efter endast celler som har samma villkorsstyrda formatering som den cell du valde i steg 1 klickar du på Samma under Alternativ.

Ta bort villkorsstyrd formatering från ett urval

 1. Markera de celler som innehåller den villkorsstyrda formatering som du vill ta bort.

 2. Gå till fliken Start, klicka på Villkorsstyrd formatering, peka på Radera regler och klicka på det alternativ som du vill använda.

  Tips: Om du vill ta bort all villkorsstyrd formatering och all annan cellformatering för markerade celler, går du till Redigera-menyn, pekar på Radera och klickar på Format.

Ändra en regel för villkorsstyrd formatering

Du kan anpassa standardreglerna för villkorsstyrd formatering som det passar dig. Du kan ändra jämförelseoperatorer, trösklar, färger och ikoner.

 1. Klicka i det område som innehåller den regel för villkorsstyrd formatering som du vill ändra.

 2. Klicka på Villkorsstyrd formatering och sedan på Hantera regler på fliken Start.

 3. Markera regeln och klicka på Redigera regel.

 4. Gör önskade ändringar, klicka på OK och klicka sedan på OK igen.

Ta bort en regel för villkorsstyrd formatering

Du kan ta bort villkorsstyrd formatering som du inte längre behöver.

 1. Klicka i det område som innehåller den regel för villkorsstyrd formatering som du vill ändra.

 2. Klicka på Villkorsstyrd formatering och sedan på Hantera regler på fliken Start.

 3. Markera regeln och klicka sedan på Klicka för att ta bort den valda regeln nere till vänster.

 4. Klicka på OK.

Mer information finns i

Använda villkorsstyrd formatering med hjälp av en formel i Excel för Mac

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×