Markera i Power View

Att markera är ett sätt att undersöka en delmängd av mina data samtidigt som jag kan visa hela datauppsättningen. Markerade data framhävs och omarkerade data nedtonas. Genom att markera en datapunkt visas dess anslutning (eller brist på anslutning) med dina resterande data.

Tack vare metadata i den underliggande Datamodell använder Power View relationerna mellan de olika tabellerna och fälten i modellen för att få objekt i ett blad att markera varandra.

Markeringen sparas inte med rapporten. Om du sparar arbetsboken och öppnar den på nytt finns alltså tidigare markering inte kvar.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Markera eller filtrera

Markering och filtrering är inte samma sak. Markering kan endast appliceras på synliga data. Med filtrering tar du i stället bort data. Men markeringsfunktionen är integrerad med filtreringsfunktionen, och markering är ofta ett resultat av korsfiltrering. Beroende på vilken visualisering som är källan (utför markeringen eller filtreringen) och vilken visualisering som är målet (markeras eller filtreras) filtreras eller markeras målvisualiseringen. Om den markeras kallas det ibland för 1. korsmarkering.

Filtrera i Power View

Lägga till markering

Välj en eller flera staplar eller sektorer i ett diagram på ett Power View-blad som har andra diagram eller kartor.

Om du vill markera flera värden håller du ned Ctrl och klickar på värdena. Om du vill avmarkera värdena klickar du inuti källvisualiseringen men inte på ett värde.

Om du till exempel väljer en stapel i ett diagram (korsfilter) markeras andra kopplade diagram och kartor på samma blad.

  • Om du väljer flera värden i det liggande stapeldiagrammet på samma blad markeras stapeldiagrammet, cirkeldiagrammet och kartan.

  • I de fall markeringen inte tillämpas på alla staplar eller sektorer i ett diagram visas de tidigare värdena nedtonade så att du får en helhetsbild, och inte bara ser de värden som påverkats av markeringen.

  • Jämna staplar utan markering fortsätter visas. På så sätt kan du se de fall där det markerade objektet från källvisualiseringen inte representeras i målet.

    Markera i Power View

Markera diagram med aggregeringar som baseras på medelvärden

När du arbetar med en visualisering med medelvärden kan ibland det markerade valet överstiga medelvärdet. Det här stapeldiagrammet räknar ut den genomsnittliga landsytan för de länder/regioner som deltar varje år. USA:s landyta är större än genomsnittet. Om du klickar på USA blir den markerade stapeln därför smalare så att du fortfarande kan se den nedtonade stapeln för totalvärdet.

Markera medelvärden i Power View

Mer information finns i

Filtrera och markera i Power View

Power View: Utforska, visualisera och presentera dina data

Videoklipp om Power View och Power Pivot

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×