Markera former

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vad vill du göra?

Markera en form

Markera flera former

Markera alla på en viss typ av objekt

Avmarkera en eller flera former

Felsöka problem med markering

Vanligtvis måste du markera former innan du kan göra något annat i Microsoft Office Visio-ritningar, som att flytta, rotera eller ändra storlek på former. Med Visio får du flera verktyg för att markera former. Om du vet när olika verktyg passar bäst blir det enkelt att arbeta med former.

Markera en form

För att kunna arbeta med en form måste du markera den på ritningssidan. Först därefter kan du tillämpa format, flytta formen, justera den, lägga till text och utföra andra åtgärder.

 1. Klicka på verktyget Pekare i verktygsfältet Standard och peka på den form på ritningssidan som du vill markera.

 2. När pekaren ändras till en korspil markerar du formen genom att klicka på den.

  välj en form

  Gröna handtag visas på formen när du markerar den.

  Obs!: Du kan ändra formens storlek genom att dra dessa handtag, som kallas markeringshandtag för 2D-former och ändpunkter för 1D-former. Den gröna cirkeln som visas ovanför formen kallas roteringshandtaget. Dra roteringshandtaget för att rotera formen i valfri riktning.

Överst på sidan

Markera flera former

Om du vill flytta eller formatera ett antal former kan du markera flera former för att arbeta med dem samtidigt. Vilken metod du använder beror på flera faktorer: vilken åtgärd som ska utföras, vilken form som ska utgöra huvudformen och hur de former som ska markeras är placerade i ritningen (om de ligger intill varandra eller är utspridda på sidan).

Det går att välja flera former på något av följande sätt:

Med hjälp av verktyget Områdesmarkering

Med hjälp av verktyget Lassomarkering

Med hjälp av verktyget flera val

Använda kortkommandon

Markera alla former på en sida

Använda verktyget Områdesmarkering

verktyget områdesmarkering

Använd verktyget Områdesmarkering när du enkelt kan dra ett rektangulärt markeringsnät runt formerna. (Markeringsnätet definierar med en grön linje det område som omsluter alla formerna som ska markeras.)

 1. Klicka på nedpilen bredvid Pekar-verktyget och klicka sedan på verktyget Områdesmarkering.

 2. Placera pekaren ovanför och till vänster om de former du vill markera och dra för att skapa ett markeringsnät runt formerna.

  markera flera former med verktyget områdesmarkering

  När du har markerat formerna visas gröna markeringshandtag runt de former du markerat och röda linjer runt de enskilda formerna.

  Huvudformen har en tjockare röd konturlinje.

Använda verktyget Lassomarkering

lassomarkeringsverktyg

Med hjälp av verktyget Lassomarkering kan du markera flera former inom ett icke-rektangulärt område.

 1. Klicka på nedpilen bredvid Pekar-verktyget och klicka sedan på verktyget Lassomarkering.

 2. Dra ett markeringsnät runt alla former som du vill markera.

  markera flera former med lassomarkeringsverktyget

  När du markerar flera former visas gröna markeringshandtag runt de markerade formerna.

Tips: Som standard, både när det gäller verktyget Områdesmarkering och verktyget Lassomarkering, måste markeringsnätet helt omringa varje form för att den ska markeras. Om du behöver större flexibilitet kan du vidga markeringsnätet så att även de former som bara delvis omges av markeringsnätet markeras. Öppna bara Verktyg-menyn, klicka på Alternativ, klicka på fliken Allmänt och markera kryssrutan Markera former som delvis finns i området.

Använda verktyget Flera val

verktyget flera val

Med verktyget Flera val kan du lägga till former i markeringen och enklare definiera huvudformen.

Om det exempelvis finns former som ligger nära varandra kan du klicka på en form för att definiera den som huvudformen och sedan klicka på fler former för att lägga till dem i markeringen.

 1. Klicka på nedpilen bredvid Pekar-verktyget och klicka sedan på verktyget Flera val

 2. Klicka på de former du vill markera.

  markera flera former med verktyget Markera flera

  Den första formen du markerade har en tjock magentafärgad kantlinje och alla övriga former en tunn magentafärgad kantlinje.

Obs!: När du använder verktyget Flera val och drar musen runt formerna fungerar pekaren som verktyget Områdesmarkering.

Använda tangentbordsgenvägar

Håll ned SKIFT eller CTRL samtidigt som du klickar på en form så kan du markera flera former på en gång.

Du kan också använda dessa tangenter för att lägga till en till form i en aktuell markering. Om du t.ex. vill lägga till en form till en markering som du skapade med verktyget Områdesmarkering kan du hålla ned SKIFT eller CTRL och sedan klicka på formen.

markera former med skift- eller ctrl-tangenterna

Markera alla former på en sida

Om du har zoomat in en sida och inte vill zooma ut kan du enkelt markera alla formerna på en sida utan att behöva klicka på formerna en i taget eller dra ett markeringsnät runt dem.

Gör något av följande:

 • Klicka på Markera allaRedigera-menyn.

 • Tryck på CTRL+A.

När du markerar alla former på sidan är det den form som du senast släppte på sidan som blir den primära formen.

Överst på sidan

Markera alla objekt av en viss typ

Det är enkelt att markera alla förkomster av en viss typ av objekt, som former, grupper eller layoutstöd:

 • Välj Markera efter typRedigera-menyn och markera sedan den typ av objekt som du vill markera, t.ex. former, grupper eller layoutstöd.

Överst på sidan

Avmarkera en eller flera former

Om du av misstag markerar fler former än vad som var meningen kan du enkelt avmarkera en eller flera former.

Så här avmarkerar du alla former:

 • Klicka på ett tomt område på ritningen eller tryck på ESC.

Så här avmarkerar du en form när flera är markerade:

 • Tryck på SKIFT och klicka på en form om du vill ta bort dess markering.

Överst på sidan

Felsöka markeringsproblem

Om du har problem med att markera former på ritningssidan kan problemet bero på att formerna antingen är skyddade eller ingår i en grupp.

Är formerna skyddade?

Om du inte kan markera en form kan det bero på att formen är markeringsskyddad, vilket hindrar dig från att ta bort eller ändra formen, till exempel dess placering, storlek, formatering, text eller rotering.

Om du vill ta bort skydd mot markering:

 1. Klicka på RitningsutforskarenVisa-menyn.

 2. Högerklicka på ritningsfilens namn och klicka på Lås dokument.

 3. Avmarkera kryssrutan Former i dialogrutan Lås dokument och klicka på OK.

Om du kan markera en form men inte ändra den kan det bero på att formen fortfarande är skyddad. Om grå fält visas för den form du valt betyder det att formen är låst och att inga ändringar kan göras.

Om du vill ta bort skydd mot alla ändringar:

 1. 1. Markera formen och klicka sedan på skyddFormat-menyn.

 2. 2. avmarkerar du kryssrutorna som gäller för de egenskaper du vill ändra och klicka sedan på OK.

Är formerna grupperade?

Om du kan markera formen men inte arbeta med den som vanligt, kan det bero på att formen ingår i en grupp. Former som grupperats fungerar som en enda enhet. Om formerna är grupperade kan du exempelvis ändra deras färg samtidigt.

Om du vill ta reda på om en form är grupperad:

 • Markera formen och klicka på SpecialFormat-menyn. Om formen typ anges som grupp, är formen en grupp.

Markera en form i en grupp:

 • Markera gruppen och klicka sedan på Öppna gruppRedigera-menyn.

  Ett fönster öppnas som visar gruppen med former. Du kan sedan markera en form och tillämpa ändringarna på den. När du är klar stänger du fönstret genom att klicka på knappen Stäng i det övre högra hörnet av fönstret.

Tips: Du kan också markera en form i en grupp genom att klicka en gång på en grupp och sedan klicka på en viss form i gruppen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×