Markera, flytta, ändra storlek på och rotera former

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Microsoft Visio 2010 ger dig flera verktyg för att markera, flytta, ändra storlek på och Rotera former och objekt. När du har markerat ett objekt- eller alla objekt - på ritningen, kan du sedan ändra deras position, förstora eller förminska dem, vända dem vågrätt och flytta dem till önskad plats.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!: Om det inte går att markera, flytta, ändra storlek på eller rotera en form på diagrammet kan det bero på att den ligger på ett låst lager.

Så här låser du upp ett lager:

 • Gå till gruppen Redigering på fliken Start, klicka på Lager och välj Egenskaper för lager. I dialogrutan Lageregenskaper avmarkerar du kryssrutan i kolumnen Lås för den form du vill välja.

Vad vill du göra?

Markera former

Flytta former

Ändra storlek på former

Rotera eller vända former

Markera former

I de flesta fall måste du välja former innan du gör andra saker, till exempel flytta, rotera eller ändra storlek på former i Visio 2010 ritningar. I Visio kan du markera former en i taget, efter område med lassoverktyget eller markera alla former på sidan.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Markera en form

 1. Gå till fliken Start och klicka på Pekverktyg i gruppen Verktyg.

 2. Peka på formen på ritningssidan tills den blir en korspil och klicka sedan på formen.

Markera flera former med Områdesmarkering

 1. Gå till gruppen Redigering på fliken Start, klicka på Markera och välj Områdesmarkering.

 2. Placera markören ovanför och till vänster om de former som du vill markera och skapa sedan ett markeringsnät runt formerna genom att dra.

 3. När du har markerat formerna visas blå markeringshandtag runt formerna som du har markerat och röda linjer runt enskilda former.

Markera flera former med Lassomarkering

 1. Gå till gruppen Redigering på fliken Start, klicka på Markera och välj Lassomarkering.

 2. Dra ett friformsmarkeringsnät runt de former du vill markera.

 3. När du markerar flera former visas blå markeringshandtag runt de markerade formerna.

Markera former delvis inom ett markeringsområde

Som standard för båda verktygen Områdesmarkering och Lassomarkering, måste markeringsnätet omge varje form helt för att den ska markeras. Om du vill ha mer flexibilitet kan du utöka markeringsnätet så att former som delvis ligger inom det också markeras.

Gör så här om du vill att former ska kunna markeras delvis inom ett markeringsområde:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Under Visio klickar du på Alternativ.

 3. I dialogrutan Visio-alternativ går du till Alternativ för redigering på fliken Avancerat och markerar kryssrutan Markera former som delvis finns i området.

.

Markera flera former på en sida med tangentbordsgenvägar

Håll ned SKIFT eller CTRL medan du klickar på former om du vill markera flera former samtidigt.

Tips: Du kan även använda de tangenterna om du vill lägga till en form i en markering. Om du till exempel vill lägga till en form i en markering som du har skapat med verktyget Områdesmarkering kan du hålla ned SKIFT eller CTRL och sedan klicka på formen.

Markera alla former på ritningssidan

Gå till gruppen Redigering på fliken Start, klicka på Markera och välj Markera allt.

Markera en viss typ av objekt

 1. Gå till gruppen Redigering på fliken Start, klicka på Markera och välj Markera efter typ.

 2. I dialogrutan Markera efter typ markerar du den typ av objekt du vill markera, till exempel former, kopplingar eller behållare, och klickar sedan på OK.

Avmarkera en eller fler former

Så här avmarkerar du alla former:

 • Klicka på ett tomt område på ritningen eller tryck på ESC.

Så här avmarkerar du en form när flera är markerade:

 • Tryck på SKIFT och klicka på en form om du vill ta bort dess markering.

Överst på sidan

Flytta former

Visio 2010 finns flera sätt att placera former exakt där du vill ha dem.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Flytta former med hjälp av musen

 1. Markera alla former du vill flytta.

 2. Peka på en av formerna. En korspil visas.

 3. Dra formerna till deras nya positioner.

  Alla markerade former flyttas samma avstånd och i samma riktning från deras ursprungliga positioner.

Tips: Om du vill begränsa formernas riktning till lodrätt eller vågrätt håller du ned SKIFT när du drar formerna. Om du vill flytta formerna till en annan sida på ritningen drar du formerna till en sidflik.

Flytta former ett visst avstånd (kräver Visio Professional 2010 )

 1. Markera alla former du vill flytta.

 2. Gå till gruppen Makron på fliken Visa, klicka på Tilläggsprogram, peka på Extra och klicka sedan på Flytta former.

 3. Under Riktning anger du det koordinatsystem du vill använda när du flyttar formen eller formerna.

  • Vågrät/lodrät     Då används X-Y-koordinater (kartesiska) för att flytta markeringen.

  • Avstånd/vinkel     Då används polarkoordinater för att flytta markeringen.

 4. Ange avstånden för att flytta markeringen.

 5. Om du vill flytta en kopia av den form eller de former som markerats och behålla den ursprungliga eller de ursprungliga formerna på den ursprungliga positionen väljer du Duplicera.

 6. När du har skapat markeringarna klickar du på OK.

Knuffa former med piltangenterna

 1. Markera alla former du vill flytta.

 2. Gör följande:

  • Tryck på en piltangent om du vill flytta en form till nästa plats som den kan fäst, till exempel ett rutnät linje eller linjal skalstreck.

   Om det inte finns någon position där formen kan fästas kan du trycka på en av piltangenterna så flyttas formen en markering på linjalen.

  • Om du vill flytta formen en bildpunkt håller du ned SKIFT samtidigt som du trycker på en piltangent.

Obs!: Om ritningen rullas i stället för att formen flyttas när du trycker på en piltangent bör du kontrollera att SCROLL LOCK-tangenten inte är aktiverad.

Överst på sidan

Ändra storlek på former

Du kan ändra storlek på formerna genom att dra dem tills de är den storlek som du vill använda i Visio 2010, eller du kan ange en viss storlek.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Ändra storlek på en tvådimensionell form (till exempel en rektangel) med musen

 1. Markera alla former vars storlek du vill ändra.

 2. Dra ett markeringshandtag Markeringshandtag tills formen har rätt storlek. Om du vill behålla proportionerna drar du i ett hörnhandtag.

Ändra storlek på en endimensionell form, till exempel en linje, med musen

 1. Markera den form vars storlek du vill ändra.

 2. Dra en ändpunkt till rätt längd.

Ändra storlek på en form med hjälp av fönstret Storlek och placering

 1. Markera alla former du vill flytta.

 2. Gå till gruppen Visa på fliken Visa, klicka på Åtgärdsfönster och välj Storlek och placering.

 3. I fönstret Storlek och placering anger du nya värden i rutorna Bredd, Höjd eller Längd.

Överst på sidan

Rotera eller vända former

Du kan rotera former i grader, vända dem lodrätt, vända dem vågrätt eller rotera dem med roteringshandtaget.

Obs!: Information om hur du roterar text finns i Lägga till, redigera, flytta eller rotera text och textblock.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Rotera en form 90 grader

 1. Markera de former du vill rotera.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill rotera formen motsols går du till gruppen Ordna på fliken Start, klickar på Placering, pekar på Rotera former och väljer Rotera 90º åt vänster.

  • Om du vill rotera formen medsols går du till gruppen Ordna på fliken Start, klickar på Placering, pekar på Rotera former och väljer Rotera 90º åt höger.

Rotera en form med hjälp av roteringshandtaget

 1. Markera de former du vill rotera

 2. Dra ett roteringshandtag Roteringshandtaget i Visio 2010. .

  Formen roterar runt fästpunkten Roteringshandtag . Om du vill flytta fästpunkten håller du markören över roteringshandtaget och flyttar sedan markören över fästpunkten och drar den till en ny plats.

  Ju längre bort från markeringen du flyttar markören samtidigt som du drar i roteringshandtaget, desto finare (mindre) blir rotationsökningen.

Rotera en form efter vinkel med hjälp av fönstret Storlek och placering

 1. Markera de former du vill rotera

 2. Gå till gruppen Visa på fliken Visa, klicka på Åtgärdsfönster och välj Storlek och placering.

 3. Gå till gruppen Visa på fliken Visa, klicka på Åtgärdsfönster och välj Storlek och placering.

 4. I fönstret Storlek och placering skriver du in nya värden i rutorna Vinkel.

Vända en form lodrätt

 1. Markera de former du vill vända.

 2. Gå till gruppen Ordna på fliken Start, klicka på Placering, peka på Rotera former och välj Vänd lodrätt.

Vända en form vågrätt

 1. Markera de former du vill vända.

 2. Gå till gruppen Ordna på fliken Start, klicka på Placering, peka på Rotera former och välj Vänd vågrätt.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×