Markera en PDF-fil i OneDrive för iOS

Markera en PDF-fil i OneDrive för iOS

Använd verktyget Markering i OneDrive för iOS till att lägga till anteckningar, text, bilder eller frihandsmarkeringar i PDF-filer.

När du öppnar en PDF-fil från OneDrive på iPad, iPhone eller iPod Touch visas verktyget Markering högst upp, tillsammans med andra vanliga PDF-kommandon, till exempel utskrift och sökning.

Verktyg för PDF-markering

Lägga till markering

 1. Tryck på Markering PDF-markering i en öppen PDF-fil.

 2. I Markering-verktygsfältet trycker du på det verktyg du vill använda.

  PDF-markeringstext Markera PDF-texten. Tryck på och håll ned för att välja markering, understreck, sicksack-understreck eller genomstruken.

  Lägg till text i PDF Infoga en textruta. Tryck på och håll ned för att välja textruta, pratbubbla eller signatur.

  Lägg till kommentar i PDF Lägg till en anteckning. Tryck där du vill ha kommentaren och skriv i anteckningsrutan som visas. Tryck utanför anteckningen så stängs den.

  Ritning med PDF-markering Rita eller skriv på frihand, med penna eller finger. När du trycker på det här alternativet visas en rund knapp längre ned i verktygsfältet – tryck på knappen om du vill ändra linjens färg, tjocklek eller genomskinlighet.

  Tips: Det finns två ritverktyg i verktygsfältet, så du kan ha olika inställningar för dem. Du kan till exempel ha en som penna och en som överstrykningspenna.

  Ruta för att lägga till PDF Placera en ruta eller linje på PDF-filen. Tryck på och håll ned för att välja en ruta, en rundad ruta eller en figur med flera hörn.

  Lägg till bild i PDF Infoga en bild. Tryck på och håll ned för att välja ett foto från kameran eller fotobiblioteket, välja från en meny med stämplar eller spela in en ljudanteckning.

  Ta bort PDF-markering Ta bort markering. Används till att ta bort en frihandsmarkering med funktionen Rita.

  Val av PDF-markering Används till att välja en markering att redigera. Tryck på alternativet och tryck sedan på och dra över markeringar som du har lagt till. En ruta visas som du kan använda till att flytta en markering eller ändra dess form och storlek. Det visas också en uppsättning verktyg och kommandon med andra alternativ.

Ändra eller ta bort markering

Välj valfri markering genom att trycka på den eller tryck på Markering-verktygsfältet och tryck sedan på och dra över den markering du vill ha.

Dra en rutas hörnhandtag om du vill ändra rutans storlek eller form, eller om du vill flytta den. Det visas även en uppsättning verktyg och kommandon med alternativ som Kopiera och Ta bort.

Redigera PDF-markering

Tips: De verktyg som visas är olika beroende på vilken typ av markering du vill ändra. Exempelvis skiljer sig verktygen för att ändra frihandsmarkeringar från dem som visas för text- eller bildmarkeringar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×