Markera en figur eller andra objekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Markera objekt, figurer, bilder eller textrutor för att ändra eller flytta dem. Storlekshandtag visar att en figur eller objekt har markerats.

Vilket Office-program använder du?

Excel

PowerPoint

Word

Tips för att markera figurer och objekt

Excel

Markera objekt genom att klicka på det. Om objektet inte markeras klickar du på Sök och markera i gruppen Redigering på fliken Startoch gör något av följande:

Sök och markera i gruppen Redigering på fliken Start

 • Om du vill markera objekt som är dolda, staplade eller som ligger bakom text klickar du på Markera objekt och drar en ruta över objekten.

 • Om du vill öppna åtgärdsfönstret där du kan markera, visa, dölja eller ändra objektens ordning klickar du på Markeringsfönster och sedan på det alternativ du vill använda.

Överst på sidan

PowerPoint

Klicka på objekt så att det markeras. Om du inte kan markera objektet klickar du på Markera i gruppen Redigering på fliken Start och gör något av följande:

Markera i gruppen Redigering

 • Om du vill markera alla objekt och platshållare på bilden klickar du på Markera alla.

 • Om du vill markera objekt som är dolda, staplade eller som ligger bakom text klickar du på Markera objekt och drar en ruta över objekten.

 • Om du vill öppna markeringsfönstret där du kan markera, markera flera, visa, dölja eller ändra ordning på objekt klickar du på Markeringsfönster och klickar på de alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Word

Klicka på objekt så att det markeras. Om du inte kan markera objektet klickar du på Markera i gruppen Redigering på fliken Start och gör något av följande:

Markera i gruppen Redigering

 • Om du vill markera all text i dokumentet klickar du på Markera alla.

 • Om du vill markera objekt som är dolda, som är staplade eller som ligger bakom text klickar du på Markera objekt. Du markerar ett objekt genom att klicka när pekaren blir en markeringspil Vit pekare med korspil när du för den över ett objekt. Om du vill markera flera objekt samtidigt håller du ned Ctrl när du klickar på objekten.

 • Om du vill markera text med liknande formatering klickar du på Markera All Text med liknande formatering.

 • Om du vill öppna åtgärdsfönstret där du kan välja multiselect, visa, dölja, eller ändra objektens ordning, på Markeringsfönster och klicka sedan på de alternativ du vill använda. (Det här alternativet är inte tillgängligt i Word 2007.)

Obs!: I Word 2007 fungerar inte Markera-verktyg på infogade bilder. Om du vill markera bilder föreslår vi att du infoga bilderna i en arbetsyta. När du infogar figurer och bilder i en arbetsyta kan välja du dem genom att dra en ruta över objekten. Mer information finns i lägga till en ritning i ett dokument.

Överst på sidan

Tips för att markera figurer och objekt

Om du vill

Gör du så här

Markera flera objekt.

Tryck på och håll ned SKIFT eller CTRL medan du klickar på objekten.

Markera ett objekt som ligger under andra objekt och lyft det högre i stapeln med objekt.

Markera det översta objektet och tryck på Tabb.

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra bakåt genom stapeln med objekt.

Markera det översta objektet och tryck på Skift+Tabb.

Markera objekt som ingår i en grupp.

Markera gruppen och gör något av följande:

 • Om du vill markera ett objekt klickar du på det.

 • Om du vill markera flera objekt håller du ned Skift eller Ctrl när du klickar på objekten.

Ta bort ett objekt i taget från markeringen.

Tryck och håll ned Skift eller Ctrl när du klickar på objekten.

Överst på sidan

Snabbreferens

Gruppera och dela upp grupper med figurer, bilder och andra objekt

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×