Markera data i en pivottabell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan välja antingen enskilda celler eller data områden med hjälp av kommandon eller genom att använda musen om du vill tillämpa formatering, kopiera data eller göra ändringar i en pivottabell. Muspekaren ändras beroende på vad du vill markera:

 • Om du vill markera celler, använder du normalt Microsoft Office Excel musen pekaren Markeringspekaren i Excel .

 • Placera muspekaren på de översta eller vänstra sidorna av fält och etiketter för att markera data områden, så att muspekaren ändras till en nedåtriktade pilen Nedpil eller en högerpil Pil .

Obs!: Om du inte kan se pekaren Ändra formen på fliken Alternativ i gruppen åtgärder, klickar du på Välj och kontrollera att är Aktivera markering Bild av knapp markerad.

Vad vill du göra?

Markera enskilda celler

Markera en hel rapport

Markera alla objekt i ett fält

Markera elementetiketter, data eller både

Markera alla förekomster av ett enskilt objekt

Markera en instans av ett objekt

Markera flera objekt

Välj delsummor och summor

Markera enskilda celler

 1. Peka på den första cellen som du vill markera genom att säkerställa att muspekaren är Markeringspekaren i Excel .

 2. Om du vill markera en enstaka cell klickar du i den och om du vill markera flera celler klickar du och drar.

Överst på sidan

Markera en hel rapport

 1. Klicka på pivottabellen.

 2. Klicka på Markera i gruppen Åtgärder på fliken Alternativ och klicka sedan på Hela pivottabellen.

Överst på sidan

Markera alla element i ett fält

Peka på överkanten av fältet tills muspekaren ändras till en nedåtriktade pilen Nedpil och klicka sedan på.

Om du till exempel vill markera elementen Öst och Väst pekar du på överkanten för fältet Region och klickar en gång.

Exempel på att markera alla objekt i ett pivottabellfält

Överst på sidan

Markera elementetiketter, data eller både och

 1. Markera elementen.

 2. Klicka på Markera på fliken Alternativ i gruppen åtgärder och klicka sedan på det du vill markera:

  Etiketter och värden Bild av knapp att markera båda.

  Värden Bild av knapp att välja endast värdena för objekten.

  Etiketter Bild av knapp att välja endast elementetiketter.

Överst på sidan

Markera alla förekomster av ett enskilt element

Peka på den övre kanten av en kolumn i fältet objekt tills muspekaren ändras till en nedåtriktade pilen Nedpil , eller peka på den vänstra kanten av en rad i fältet objekt tills muspekaren ändras till en högerpil Pil och klicka sedan på.

Om du till exempel vill markera båda raderna för Golf klickar du på vänsterkanten av Golf.

Exempel på att markera alla instanser för en post i en pivottabell

Överst på sidan

Markera en förekomst av ett element

 1. Peka på den övre kanten av en kolumn i fältet objekt tills muspekaren ändras till en nedåtriktade pilen Nedpil eller peka på den vänstra kanten av element i en rad tills pekaren ändras till en högerpil Pil .

 2. Klicka en gång och sedan flera gånger. Du måste vänta lite mellan klicken så att du inte dubbelklickar.

Om du till exempel bara vill markera raden för Kv1Golf klickar du på vänsterkanten av Golf och klickar sedan igen.

Exempel på hur man väljer en instans av ett objekt i en pivottabellrapport

Om en pivottabell innehåller flera radetiketter kan du klicka på flera gånger tills du har valt de objekt som du vill. Om du vill markera en enskild instans av ett objekt i innersta av fyra radetiketter klickar du exempelvis på fyra gånger.

Överst på sidan

Markera flera element

 1. Peka på den övre kanten av en kolumn i fältet objekt tills muspekaren ändras till en nedåtriktade pilen Nedpil eller peka på den vänstra kanten av element i en rad tills pekaren ändras till en högerpil Pil .

 2. Klicka på obegränsat antal gånger som behövs för att välja en av de objekt som du vill. Mer information finns i Markera en instans av ett objekt.

 3. Håll ned SKIFT och klicka eller håll ned CTRL och klicka för att markera ytterligare element inom samma fält.

 4. Om du vill ta bort en markering håller du ned CTRL och klickar på elementet.

Överst på sidan

Delsummor och totalsummor

 1. Peka på en delsumma eller totalsumma i en kolumnetikett överkant tills muspekaren ändras till en nedåtriktade pilen Nedpil eller pekar på den vänstra kanten av en delsumma eller totalsumma i en radetikett tills pekaren ändras till en högerpil Pil .

 2. Om du vill markera alla summor för etiketten klickar du en gång och klickar sedan en gång till för att bara markera den aktuella delsumman eller totalsumman.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×