Markera data för ett diagram

Markera data för ett diagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill skapa ett diagram måste du markera minst en cell i ett dataområde (en uppsättning celler). Gör något av följande:

  • Om dina diagramdata är i ett angränsande cellområde markerar du en cell i det området. Dagrammet tar med alla data i området.

  • Om dina data inte är i ett angränsande området markerar du ej intilliggande celler eller områden. Kom ihåg att kontrollera att markeringen formar en rektangel.

Tips: Om du inte vill ta med specifika rader eller kolumner med data i diagrammet kan du helt enkelt dölja dem i kalkylbladet eller använda diagramfilter för att visa de datapunkter du vill efter att du har skapat diagrammet.

Organisera data för diagram

Excel kan rekommendera diagram till dig. Vilket diagram som föreslås beror på hur du har ordnat data i kalkylbladet. Eller du kanske har något eget diagram i tankarna. Oavsett hur du gör finns de bästa sätten att ordna data för de olika diagrammen i den här tabellen.

För diagramtyp

Ordnar du informationen så här

Stapeldiagram, liggande diagram, linjediagram, ytdiagram, funktionsyta eller polärdiagram

Läs mer om

kolumndiagram,

fältet

linjediagram,

område

funktionsytor

och polärdiagram .

I kolumner eller rader.

Stapeldiagram

Ytdiagram

Cirkeldiagram

I det här diagrammet används en uppsättning värden (kallas dataserier).

Läs mer om

cirkeldiagram.

I en kolumn eller rad, och en kolumn eller rad med etiketter.

Cirkeldiagram

Ringdiagram

I det här diagrammet kan du använda en eller flera dataserier

Läs mer om

ringdiagram.

I en eller flera kolumner eller rader med data och en kolumn eller rad med etiketter.

Ringdiagram

Punkt- eller bubbeldiagram

Läs mer om

Punktdiagram

och bubbeldiagram.

I kolumner med X-värden i första kolumnen och Y-värden i nästföljande kolumn.

Punktdiagram

För bubbeldiagram lägger du till en tredje kolumn för att ange storleken på bubblorna som visas för att representera datapunkterna i dataserierna.

Bubbeldiagram

Börskursdiagram

Läs mer om

börskursdiagram.

I kolumner eller rader används en kombination av inledande värden, högsta värden, lägsta värden och sista värden plus namn och datum som etiketter i rätt ordning.

Börskursdiagram

Mer information finns i

Skapa ett diagram

Tillgängliga diagramtyper

Lägga till en dataserie i ett diagram

Lägga till eller ta bort en sekundäraxel i ett diagram i Excel

Ändra dataserierna i ett diagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×