Markera data för ett diagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Skapa ett diagram i Excel Online måste du markera minst en cell i en mängd data (en uppsättning celler). Diagrammet tas alla data i området.

Organisera data för diagram

De bästa sätten att ordna data för de olika diagrammen finns i den här tabellen.

För diagramtyp

Ordnar du informationen så här

Stapeldiagram, liggande diagram, linjediagram, ytdiagram eller polärdiagram

I kolumner eller rader, exempelvis:

Dataorganisering för ett kolumn-, stapel-, linje-, yt-, eller polärdiagram

Cirkeldiagram

Det här diagrammet använder en uppsättnings värden (kallat dataserier).

I en kolumn eller rad, och en kolumn eller rad av etiketter, så här:

Tabell med 2 kolumner och 3 rader. Tabell med 3 kolumner och 2 rader

Ringdiagram

Det här diagrammet kan använda en eller flera dataserier

I flera kolumner eller rader med data och en kolumn eller rad med etiketter, till exempel:

Tabell med 3 kolumner och 3 rader. Tabell med 3 kolumner och 3 rader

Punktdiagram

I kolumner med X-värden i första kolumnen och Y-värden i den nästföljande kolumnen, så här:

Dataorganisering för ett punktdiagram

Mer information om dessa diagram finns i tillgängliga diagramtyper.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×