Office
Logga in
Markera celler, områden, rader eller kolumner i ett kalkylblad

Markera celler, områden, rader eller kolumner i ett kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

På en kalkylblad kan du markera celler, områden, rader och kolumner — till exempel för att formatera data i markeringen, eller infoga nya celler, rader eller kolumner. Du kan också markera hela eller någon del av cellens innehåll och aktivera redigeringsläge så att du kan ändra informationen.

Du kan markera celler och cellområden i en Microsoft Excel-tabell på samma sätt som i ett kalkylblad. Observera att du inte markerar tabellrader och tabellkolumner på samma sätt som kalkylbladsrader och kalkylbladskolumner.

Obs!: Om ett kalkylblad har skyddats kanske du inte kan markera celler eller cellinnehållet i ett kalkylblad.

Markera celler, cellområden, rader eller kolumner

Om du vill markera

Gör du så här

En enstaka cell

Klicka på cellen eller flytta till cellen med hjälp av piltangenterna.

Ett cellområde

Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned SKIFT medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

Du kan dessutom markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 och utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna. När du är klar med markeringen trycker du på F8 igen.

Ett stort cellområde

Klicka i den första cellen och håll sedan ned SKIFT och klicka i den sista cellen i intervallet. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

Ett stort cellområde utan att rulla

Klicka på den första cellen i området för att markera den och klicka sedan på rutan Namn till vänster om formelfältet.

Rutan Namn

Rutan Namn

Skriv sedan cellreferensen för den sista cellen i det område som du vill markera och håll sedan ned SKIFT medan du trycker på RETUR.

Alla celler i ett kalkylblad

Klicka på knappen Markera allt .

Knappen Markera allt

Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på CTRL+A.

Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området om du trycker på CTRL+A. Tryck på CTRL+A en gång till om du vill markera hela kalkylbladet.

Obs!: Om du vill markera alla celler i det aktiva området, trycker du på CTRL + SKIFT + *.

Diskontinuerliga celler eller cellområden

Markera den första cellen eller cellområdet och håll sedan ned CTRL medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på SKIFT+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på SKIFT+F8 igen.

Note Det går inte att avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en icke angränsande markering utan att avbryta hela markeringen.

En hel rad eller kolumn

Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

Radrubrik.

Kolumnrubrik

Du kan också markera cellerna i en rad eller kolumn genom att markera den första cellen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader och UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

Obs! Om raden eller kolumnen innehåller data markerar CTRL + SKIFT + PILTANGENT raden eller kolumnen fram till den senast använda cellen. Om du trycker på CTRL + SKIFT + PILTANGENT en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

Intilliggande rader eller kolumner

Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned SKIFT och markera den sista raden eller kolumnen.

Diskontinuerliga rader eller kolumner

Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på CTRL+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader, UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

Tryck på CTRL+HOME för att välja den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

Tryck CTRL+END för att välja den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+END om du vill utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

Celler till början av kalkylbladet

Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+HOME om du vill utöka markeringen av celler till början av kalkylbladet.

Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

Håll ned SKIFT medan du klickar i den sista cellen som du vill ha med i den nya markeringen. Det rektangulära området mellan active cell och den cell du klickar i blir den nya markeringen.

Meddelanden: 

  • Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell någonstans i kalkylbladet.

  • I Excel framhävs de celler eller cellområden som du markerar. Dessa markeringar visas inte i utskriften. Om du vill framhäva celler på liknande sätt i utskriften av ett kalkylblad kan du formatera cellerna genom att lägga till cellskuggning.

  • När ScrollLock är aktiverat visas ScrollLock i statusfältet. Om du trycker på en piltangent när ScrollLock är aktiverat förflyttas du en rad upp eller ned, alternativt en kolumn till vänster eller höger. Om du i stället vill använda piltangenterna för att röra dig mellan olika celler måste du inaktivera ScrollLock.

  • Om markeringen utökas när du klickar på en cell eller trycker på en tangent för att förflytta dig i kalkylbladet kan det bero på att du har tryckt på F8 eller Skift+F8 för att utvidga eller göra ett tillägg i markeringen. I sådana fall visas Utöka markering eller Lägg till i markering i statusfältet. Om du vill avbryta dessa funktioner trycker du på F8 eller Skift+F8 igen.

Överst på sidan

Markera innehållet i en cell

Markera innehållet i en cell

Gör så här

I cellen

Dubbelklicka på cellen och dra sedan över innehållet i den cell som du vill markera.

I formelfältet Bild av knapp

Klicka på cellen och dra sedan över innehållet i den cell som du vill markera i formelfältet.

Med tangentbordet

Tryck på F2 för att redigera cellen, använd piltangenterna för att gå till insättningspunkten och tryck sedan på Skift+piltangent för att markera innehållet.

Överst på sidan

Markera rader och kolumner i en Excel-tabell

Du kan markera celler och cellområden i en tabell på samma sätt som i ett kalkylblad. Observera dock att du inte markerar tabellrader och tabellkolumner på samma sätt som kalkylbladsrader och kalkylbladskolumner.

Om du vill markera

Gör du så här

En tabellkolumn med eller utan tabellrubriker

Klicka på den övre kantlinjen för kolumnrubriken eller kolumnen i tabellen. Följande markeringspil visas för att indikera att kolumnen markeras när du klickar med musen.

Markeringspil för tabellkolumn

Obs!    Om du klickar på den övre kantlinjen en gång markeras informationen i tabellkolumnen. Om du klickar på kantlinjen två gånger så markeras hela tabellkolumnen.

Du kan också klicka någonstans i tabellkolumnen och sedan trycka på CTRL+BLANKSTEG eller klicka på den första cellen i tabellkolumnen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+NEDPIL.

Obs!    Om du trycker på CTRL+BLANKSTEG en gång markeras informationen i tabellkolumnen, och om du trycker på CTRL+BLANKSTEG två gånger markeras hela tabellkolumnen.

En tabellrad

Klicka på tabellradens vänstra kantlinje. Följande markeringspil visas för att indikera att raden markeras när du klickar med musen.

Markeringspil för tabellrad

Du kan också klicka någonstans i tabellkolumnen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG eller klicka på den första cellen i tabellkolumnen och sedan trycka på CTRL+NEDPIL.

Alla tabellrader och tabellkolumner

Klicka i hörnet längst upp till vänster i tabellen. Följande markeringspil visas för att indikera att alla tabelldata markeras när du klickar med musen.

Markeringspil i hörnet av tabellen

Om du klickar i hörnet längst upp till vänster i tabellen två gånger markeras hela tabellen, inklusive tabellrubrikerna.

Du kan också klicka någonstans i tabellen och trycka på CTRL+A om du vill markera alla data i tabellen eller klicka på cellen längst upp till vänster i tabellen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+END.

Tryck på CTRL+A två gånger om du vill markera hela tabellen, inklusive tabellrubrikerna.

Överst på sidan

Läsa mer

Obs!: I vissa fall kan det hända när du markerar en cell att flera angränsande celler också markeras. Tips om hur du löser problemet finns i inlägget Hur får jag Excel att sluta markera två celler på en gång? i communityn.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×