Markera celler

Till skillnad från andra Office-program, exempelvis Word, har Excel ingen knapp som du kan använda för att markera alla data eller delar av data i en cell. Men du kan fylla celler med färg enbart, eller med ett markeringsformat som består av en färg och/eller ett mönster. Du kan också snabbt kopiera färgen eller markeringsformatet till andra celler.

Om du vill framhäva vissa data eller delar av data i en cell eller ett cellområde kan du visa dem i en annan typsnittsfärg eller ett annat format.

Gör något av följande:

Fylla celler med färg

 1. Markera de celler du vill ta markera.

 2. På fliken Start, under Typsnitt, klickar du på Fyllningsfärg.

  Obs!: Om du vill ändra färg på fyllningen klickar du på pilen vid Fyllningsfärg och klickar på önskad färg.

Skapa en egen cellformatmall för att fylla i celler med ett markeringsformat

 1. På fliken Start, under Format klickar du på Formatmallar.

 2. Klicka på Nytt cellformat.

 3. Skriv ett namn på den nya formatmallen i rutan Formatmallsnamn.

 4. Klicka på Format.

 5. På fliken Fyllning använder du snabbmenyerna för att ställa in önskade bakgrunds- och förgrundsfärger och mönster. Klicka sedan på OK.

 6. Stäng dialogrutan Nytt format genom att klicka på OK.

 7. Markera de celler eller cellområden som du vill markera på kalkylbladet.

 8. På fliken Start, under Format klickar du på Formatmallar.

 9. Klicka på den nya formatmallen du har skapat underAnpassad.

Använd befintliga färger eller markeringsformat i andra celler

 1. Markera en cell som är formaterad med den färg eller det markeringsformat du vill använda.

 2. I verktygsfältet Standard dubbelklickar du på Knappen Format och markerar sedan de celler som ska utmärkas.

 3. När du är klar klickar du på Knappen Format igen.

Visa data i annan typsnittsfärg eller format

 1. Markera de data du vill visa i en annan färg eller format.

  Obs!: Om du vill markera alla data i cell klickar du i cellen. Om du bara vill markera delar av informationen dubbelklickar du på cellen och markerar sedan önskade data.

 2. På fliken Start, under Teckensnitt gör du något av följande:

Om du vill

Gör så här

Använda den senast använda textfärgen

Klicka på Typsnittsfärg.

Ändra textfärg

Klicka på pilen vid Typsnittsfärg och klicka sedan på den färg du vill ha.

Använda en annan färg än temafärgerna och standardfärgerna

Klicka på pilen vid Typsnittsfärg, klicka på Fler färger och använd sedan reglaget i dialogrutan Färger för att bestämma vilken färg du vill använda.

Ändra formatet

Klicka på Fet, Kursiv eller Understruken.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×