Office
Logga in

Markera arbetsyteinnehåll som läst eller oläst

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Markeringar för oläst innehåll betecknar nytt eller uppdaterat innehåll i en arbetsyta. Du kan se markeringar för oläst innehåll i ett arbetsyteverktyg, på ett verktygsnamn, på ett verktygsnamn i fönstret Innehåll i en arbetsyta eller på arbetsytenamnet i startfönstret.

I en SharePoint-arbetsyta markeras alla objekt som lästa när du först skapar arbetsytan och hämtar innehåll. Objekt markeras bara som olästa om de sedan uppdateras på SharePoint-webbplatsen.

I en Groove-arbetsyta som du bjuds in till är alla objekt till en början markerade som olästa. Markera alla objekt som lästa när du har tagit emot arbetsytan vid behov.

Vad vill du göra?

Markera valda objekt lästa eller olästa

Markera ett verktyg som läst eller oläst

Markera en hel arbetsyta lästa eller olästa

Markera valda poster som lästa eller olästa

Markera en post läsa tar bort dess markeringen för oläst innehåll. Markera en post olästa lägger till en markeringen för oläst innehåll till posten.

  1. Markera de poster som du vill markera som lästa eller olästa.

  2. Om du vill markera poster som lästa klickar du på Markera som läst på fliken Start och klickar sedan på Markerade poster.

  3. Om du vill markera poster som olästa klickar du på Markera som oläst på fliken Start och klickar sedan på Markerade poster.

Överst på sidan

Markera ett verktyg som läst eller oläst

Om du markerar ett verktyg som läst tas alla olästmarkeringar bort från alla poster i verktyget. Om du markerar ett verktyg som oläst markeras alla poster i verktyget som olästa.

  1. Markera det verktyg som du vill markera som läst eller oläst.

  2. Om du vill markera ett verktyg som läst klickar du på Markera som läst på fliken Start och klickar sedan på Verktyg.

  3. Om du vill markera ett verktyg som oläst klickar du på Markera som oläst på fliken Start och klickar sedan på Verktyg.

Överst på sidan

Markera en arbetsyta som läst eller oläst

Du kan markera en hel arbetsyta som läst eller oläst från startfönstret eller medan du visar arbetsytan. I startfönstret kan du också markera alla arbetsytor som lästa eller olästa samtidigt.

Markera en arbetsyta som läst eller oläst från startfönstret

Högerklicka på arbetsytan som du vill ändra och klicka sedan på Markera som läst eller Markera som oläst.

Om du vill markera alla arbetsytor som lästa eller olästa klickar du på pilen för Markera som läst på fliken Start och klickar sedan på Markera alla som lästa eller Markera alla som olästa.

Markera en arbetsyta som du visar som läst eller oläst

  1. Klicka på fliken Start.

  2. Klicka på pilen för Markera som läst eller Markera som oläst och klicka sedan på Arbetsyta.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×