Mappning av UML-modeller till en utvecklingsprocess

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Visio stöder skapandet av UML-modeller utan att rekommendera någon särskild utvecklingsprocess. Dock visar de UML-diagram i ett meningsfullt sammanhang i följande bild organiserar UML-diagramtyper som anges nedan i modeller som ungefär motsvarar faserna en utvecklingsprocess kan följa: använda fallstudiemodell fasen, domänmodell-fasen, designmodell fasen och implementeringsmodell-fasen.

Faserna verkar följa varandra, men de mest effektiva utvecklingsprocesserna upprepar sig, och varje fas förekommer flera gånger.

"Systemmodelleringen kan delas in i fyra faser: fallstudiemodell, domänmodell, designmodell och implementeringsmodell"

Använda fallstudiemodell fas

Användningsfall är berättande beskrivningar av processer som du skapar tidigt i en utvecklingscykel. De beskriver interaktionen mellan externa aktörer och systemet samt hjälper dig att förstå systemkraven och terminologin som används i domänområdet. Under användningsfall-fasen skapar du användningsfallsdiagram.

Domänmodell-fasen

Liksom användningsfallsmodell-fasen fokuseras domänmodell-fasen på att bygga upp en förståelse för domänen som du utvecklar systemet för. Detta är en analytisk fas där du fortfarande tänker på objekt och förhållanden i den verkliga världen, snarare än i programmeringstermer.

Under domänmodell-fasen skapar du konceptuella statiska strukturdiagram, paketdiagram och sekvensdiagram.

Designmodell-fasen

Under användningsfallsmodell- och domänmodell-faserna fokuserar du på förståelse för krav och koncept som hör samman med systemet som du utvecklar. I design-fasen tillämpar du denna förståelse och tar fram en programmeringslösning.

Om du vill ta fram denna lösning måste du använda samarbetsdiagram för att avgöra hur objekt ska kommunicera och klass statiskt strukturdiagram som definierar klasser som du kommer att implementera i programvaran.

För att förstå ett objekts levnadscykel kan du också skapa ett tillståndsdiagram eller ettaktivitet i förhållande till en särskild klass eller ettanvändningsfall.

Implementeringsmodell-fasen

Implementeringsmodell-fasen fokuserar på den fysiska strukturen samt komponentstrukturerna för utvecklingsmiljön. Under implementerings-fasen skapar du komponentdiagram och utplaceringsdiagram.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×