Mappning av Microsoft Visual Basic .NET-kod till UML

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Under bakåtkompilering motsvaras följande kodkonstruktioner i Visual Basic .NET av UML-element.

Namespace

Ett namnutrymme i Visual Basic bakåtkompileras som ett UML-paket, inklusive följande:

 • Namn

 • Medlemmar

Klass

En klass i Visual Basic bakåtkompileras som en UML-klass, inklusive följande:

 • Namn

 • Ärvda klasser och implementerade gränssnitt

 • Synlighet (offentlig, privat eller skyddad)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Medlemsfunktioner (Medlemsvariabler)

Följande klasskonstruktioner i Visual Basic kan inte hanteras i Microsoft Office Visio UML:

 • Friend

 • Shadows

Gränssnitt

Ett gränssnitt i Visual Basic bakåtkompileras som ett UML-gränssnitt, inklusive följande:

 • Namn

 • Synlighet (offentlig, privat eller skyddad)

 • IsLeaf

 • Basgränssnitt

 • Medlemsfunktioner

Uppräknad typ

En uppräknad typ i Visual Basic bakåtkompileras som en UML- datatyp med << uppräkning >> stereotyp, inklusive:

 • Namn

 • Synlighet (offentlig, privat eller skyddad)

 • IsLeaf

 • Basklasser

 • Medlemmar

Obs!: I Visual Basic bakåtkompileras inte integrala typer.

Struktur

En struktur i Visual Basic bakåtkompileras som en UML-klass med << strukturen >> stereotypen och omfattar:

 • Namn

 • Synlighet (offentlig, privat eller skyddad)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Basklasser och implementerade gränssnitt

 • Medlemmar

Egenskaper

Egenskaper i Visual Basic bakåtkompileras som UML-funktioner, inklusive:

 • Namn

 • Synlighet (offentlig, privat eller skyddad)

 • Typ

 • Get- och Set-metoder

Obs!: Standardegenskapen kan inte hanteras i Visual Basic.

Ombud

Delegater i Visual Basic bakåtkompileras som UML-klasser med stereotypen <<delegate>>, inklusive följande:

 • Namn

 • Synlighet (offentlig, privat eller skyddad)

 • Signatur (läggs till i klassen som en funktion)

Medlem åtgärder

Medlemsfunktioner i Visual Basic läggs till i UML-modellen som UML-funktioner, inklusive följande:

 • Namn

 • Synlighet (offentlig, privat eller skyddad)

 • Omfång (statisk eller delad)

 • IsPolymorphic

 • IsAbstract

 • Funktionssort

Funktioner flaggas enligt typ, t.ex. konstruerare, destruerare, operator eller procedur. Du kan visa dessa flaggor i UML-modellen på fliken Alternativ för kodgenerering i dialogrutan Egenskaper för UML-funktion.

 • Svarstyp

 • Parametrar

 • mustOverride

Obs!: Följande medlemsfunktioner i Visual Basic kan inte hanteras i Microsoft Office Visio UML:

 • Not overridable – kan inte hanteras direkt, mappas till UML-element: funktion::ÄrSektion

 • Overloads – kan inte hanteras

 • Handles– kan inte hanteras

Händelser

Händelser i Visual Basic läggs till i modellen som funktioner, inklusive följande:

 • Synlighet (offentlig, privat eller skyddad)

 • Parametrar

Konstanter

Konstanter i Visual Basic bakåtkompileras som UML-attribut, inklusive:

 • Synlighet (offentlig, privat eller skyddad)

 • Typ

 • Initialvärde

Konstanter läggs till modellen som attribut med det ändringsbara fältet inställt på fryst.

Exempelvis följande rad i Visual Basic:

Const str As String = "some text"

får följande initialvärde:

"some text"

medan

Const x As Integer = 1

ges initialvärdet 1.

Obs!: Skrivskyddade element i koder bakåtkompileras som konstanter.

Medlemsvariabler

Medlemsvariabler i Visual Basic läggs till i UML-modellen som UML-attribut, inklusive följande:

 • Namn

 • Typ

 • Synlighet (offentlig, privat eller skyddad)

 • Omfång (statisk eller delad)

 • Ändringsbar (fryst eller ändringsbar)

 • Initialvärde

Metodparametrar

Metodparametrar i Visual Basic läggs till i UML-modellen som UML-parametrar, inklusive följande:

 • Namn

 • Typ

 • Riktning (in, inut, ut eller svar)

 • Standardvärde

Obs!: Följande parameterkonstruktioner i Visual Basic kan inte hanteras i Microsoft Office Visio UML:

 • Optional

 • ParamArray

Kodkonstruktioner i Visual Basic inte stöds i UML

Följande kodkonstruktioner i Visual Basic kan inte mappas till UML-element vid bakåtkompilering från Visual Studio.NET till Microsoft Visio Visio.

 • Klasser: Friend, Protected Friend, Shadows.

 • Datamedlemmar: Dim, New, WithEvents.

 • Enumerate-typ: integrala typer bakåtkompileras inte.

 • Medlemsfunktioner: Overloads, Handles, Not overridable (mappas till UML-element: funktion::ÄrSektion).

 • Parameter: optional, paramArray.

 • Egenskap: standard.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×