Mappinställningar för IMAP-konton

Följande tabell innehåller information och tips för hur du anger avancerade IMAP-inställningar. För att få åtkomst till inställningarna från den primära dialogrutan IMAP-kontoinställningar klickar du på knappen Avancerat och sedan på fliken Mappar.

Alternativ

Beskrivning

Lagra skickade meddelanden i den här mappen

Du kan välja en mapp på servern eller på datorn. Om du väljer en mapp på datorn sparar du utrymme på IMAP-kontot. Däremot kan du inte komma åt dessa meddelanden från andra datorer.

Lagra inte en kopia av skickade meddelanden

Med det här alternativet kan du välja att inte lagra en kopia av skickade meddelanden i mappen Skickat.

Lagra utkastmeddelanden i den här mappen

Du kan välja en mapp på servern eller på datorn. Om du väljer en mapp på datorn sparar du utrymme på IMAP-kontot. Däremot kan du inte komma åt dessa meddelanden från andra datorer.

Lagra skräppostmeddelanden i den här mappen

Du kan välja en mapp på servern eller på datorn. Om du väljer en mapp på datorn sparar du utrymme på IMAP-kontot. Däremot kan du inte komma åt dessa meddelanden från andra datorer.

Flytta borttagna meddelanden till den här mappen

Det här alternativet flyttar borttagna meddelanden från den aktuella mappen till den mapp som du väljer. Du kan också välja hur länge det dröjer innan borttagna meddelanden rensas bort.

Markera meddelanden som borttagna

Det här alternativet markerar meddelanden som borttagna i den aktuella mappen men flyttar dem inte till en annan mapp.

Ta inte bort meddelanden automatiskt

Välj den här inställningen om du vill rensa bort alla borttagna objekt manuellt.

Radera borttagna meddelanden permanent när Outlook stängs

Välj den här inställningen för att rensa bort alla borttagna meddelanden när Outlook stängs.

Se även

Grundläggande inställningar för IMAP-konton

Serverinställningar för IMAP-konton

Inställningar för digital signering och kryptering

Visa eller dölja IMAP-mappar

Konfigurera e-post i Outlook för Mac 2011

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders