Makroinstruktionen UppdateraObjekt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda instruktionen för att slutföra eventuella väntande skärmuppdateringar för ett givet databasobjekt eller för det aktiva databasobjektet om inget har angetts. Sådana uppdateringar gäller även eventuella väntande beräkningar för objektets kontroller.

Inställning

Instruktionen UppdateraObjekt har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Objekttyp

Den typ objekt som du vill uppdatera. Klicka på Tabell, Fråga, Formulär, Rapport, Makro, Modul, Dataåtkomstsida, Servervy, Diagram, Lagrad procedur eller Funktion i rutan Objekttyp under Instruktionsargument i makrofönstret. Låt argumentet vara tomt om du vill välja det aktiva objektet.

Objektnamn

Namnet på det objekt som ska uppdateras. Rutan Objektnamn innehåller alla objekt i databasen av den typ som väljs av argumentet Objekttyp. Om du inte skriver något i argumentet Objekttyp ska du heller inte göra det i den här argumentet.

Kommentarer

Microsoft Office Access 2007 väntar med att genomföra väntande skärmuppdateringar tills andra väntande åtgärder är klara. Med den här instruktionen kan du framtvinga en omedelbar uppdatering av kontrollerna i det angivna objektet. Använd den här instruktionen:

  • När du använder instruktionen ska kunna ändra värden i ett antal kontroller. Eventuellt visas inte ändringarna omedelbart, särskilt om andra kontroller (till exempel beräknade kontroller) beror på värdena i de ändrade kontrollerna.

  • Om du vill kontrollera att formuläret du visar visar data i alla kontroller. Kontroller som innehåller OLE-objekt Visa inte deras data direkt när du öppnar en formulär.

Obs!: 

  • Den här åtgärden orsaka inte fråga igen av databasen, så att den inte visas nya och ändrade poster eller ta bort borttagna poster från objektets underliggande tabell eller fråga. Använda instruktionen Uppdatera om du vill uppdatera källa objektet eller någon av dess kontroller. Använd Instruktionen VisaAllaPoster vill visa de senaste posterna och ta bort eventuella filter som används.

  • Instruktionen har inte samma effekt som att klicka på Uppdatera i gruppen poster på fliken Start, som visar ändringarna du eller andra användare har gjort i de aktuella posterna i formulär och datablad.

När du vill köra instruktionen UppdateraObjekt i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden RepaintObject för objektet DoCmd.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×